ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Vifolka härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 322 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Ydre hd Andsnäs öde udde /Se Ydre härad  
Ydre hd Hålken surbrunn /Se Ydre hd  
Ydre hd Lägern (Östra o. Västra) insjöar Ydre hd  
Ydre härad Maljen sjö /Se    
Ydre hd Marsbrovägen väg    
Ydre härad *Nya vägen väg    
Ydre härad Sommasjön sjö    
Ydre hd Sommen insjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö?    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre f. härad Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö    
Ydre hd Sommen sjö /Se    
Ydre hd Sommen sjö /Se    
Ydre hd Sommen sjö /Se    
Ydre hd Sommen sjö /Se    
Ydre hd Spånstenen sten /Se    
Ydre hd Ålleberget berg /Se    
Ydre hd Ålleberget höjd /Se    
Ydre hd Ålleberget berg /Se    
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre h:d      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre härad härad      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Yrde hd hd      
Ydre hd      
Ydre härad      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre hd /Se      
Ydre kommun /Se      
Ydre härads prosteri f. prosteri      
ydrebo innebyggare      
Ydre skate del av Ydre hd      
Agneby Saknas      
*Bestorp Saknas      
Bijrsbÿ Saknas      
*Biærna Saknas      
*Biærna Saknas /Se      
*Bootorp Saknas      
Bubbersmåla Saknas      
*Fiætte Saknas      
*Fiætte Saknas      
*Flijstorp Saknas      
Flugehammar, se Frudehammar Saknas      
*Gafslætt, se *Gavelslätt Saknas      
*Gläsery Saknas      
Granshult = Gransjöhult? Saknas      
*Heggaboda Saknas      
Hult Saknas      
Hult Saknas      
Hult bebyggelse      
Hult Saknas      
Hult Saknas      
Hult Saknas      
Hult Saknas      
*Humpen torp      
*Hwæssingxtørpe Saknas /Se      
Hålan = Hulan? Saknas      
Håldal Saknas      
Häradsmålen Saknas /Se      
Kalswijk = Kalvsved ? Saknas      
*Kiälwanes Saknas      
Kotarbo, Se: Kovrabo gd      
Kulla Saknas      
Kulla Saknas      
Kvarnen Saknas      
Kållemåla, Se: Kåremåla by      
Lägerbobygden del av Ydre hd      
Lägerbobygden trakt /Se      
Lägerbobygden Saknas /Se      
*Lööfhult Saknas      
Målen Saknas      
Målen Saknas      
Mållan Saknas      
Mårtenstorp, Se Mårdstorp gd      
*Rödingsmåla Saknas      
*Sindedalen Saknas      
Skæluismäla Saknas /Se      
*Slutztorp Saknas      
»Snoggelbacken gd      
Snärp Saknas      
Sombeck, Se: Sandbäck gd      
*Stillingabæk Saknas /Se      
Stillingabæk Saknas /Se      
*Svenboholma torp      
Tiämåla Saknas      
Tranarp Saknas      
*Uddarp Saknas      
Wasselarp Saknas      
*Vässingstorp Saknas      
Öiasiöhult, S:e Ödesjöhult gd      
*Önne Saknas      
*Ønne Saknas      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.