ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Östkinds härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 8
Östkind hd /Se Bjärk(h)usaån Saknas /Se Saknas Saknas Östkinds hd uttalsanteckning
Östkind hd *Brigakäär ?skär Östkindabor inbyggarbeteckning Östkinds härad härad
Östkind hd Bråviken vik »Anwdha mosa» mosse Östkind hd
Östkind hd Bråviken vik *Bastathorp Saknas Östkinds härad härad
Östkind hd. *Brötemarcken Saknas Bastathorp Saknas Östkind härad
Östkind hd *Frændaæng Saknas Bierka Saknas Bråviken vik
Östkind hd Frænda æng Saknas Bärka Saknas Högholmen udde
Östkind hd »frænda æng» förr äga /Se Byorningiskær Saknas Råbockarna holmar
Östkind hd *Gäddån å *Bretsholm(e) Saknas  
Östkind hd Halstens almenninga Saknas Bretzholma Saknas  
Östkind hd *Halstens almænningar Saknas Brobomale Saknas  
Östkind hd *Ingimarskær Saknas *Brusabäck bäck  
Östkind hd »inter wicas», (nu Vikbolandet) halvö *Brytiamark Saknas  
Östkind härad *Karls arf Saknas »brytiamark» Saknas  
Östkind hd *Krøsonamula hwirwor Saknas *Bryttjemarken gods  
Östkind hd »mællan wika» (nuv. Vikbolandet) halvö »brøtiamarkum» beb?  
Östkind hd Nygrund, Y. grund *Faghereke Saknas  
Östkind hd Svanfjärden fjärd Faghireke Saknas  
Östkind hd Pæthars æng Saknas Frændamale Saknas  
Östkind hd *Rikmodha gærdhe Saknas »gamla hwyrffwo ledh» naturnamn?  
Östkind hd Rikmodha gyerdhe Saknas »halakær» naturnamn  
Östkind hd »rikmodha gyerdhe» gärde? /Se *Heggathorp Saknas  
Östkind hd »rikmodha gyerdhe» natn /Se Heggathorp Saknas  
Östkind hd *Rudha Saknas *Hvirvo ledh, Gamla? naturnamn?  
Östkind hd Sigmunda almenningar Saknas »hyrlingstadha» beb.  
Östkind hd *Thorkils æng Saknas Ingimarskær Saknas  
Östkind hd Thorkils æng Saknas Iærpathorp Saknas  
Östkind hd *Vibiornaholme äng Karlss arff Saknas  
Östkind hd Wybiornaholme äng Krösonamwla Saknas  
Östkind hd Vikbolandet halvö *Kuppen råmärke  
Östkind hd Vikbolandet halvö »Kåratorp» gård  
Östkind hd Vikbolandet halvö Langakær Saknas  
Östkind hd Vikbolandet = Björkekinds o. Östkinds hder härader Leerbeek Saknas  
Östkind hd Vikbolandet halvö *Lerbæk Saknas  
Östkind hd Vikbolandet halvö Makarathorp Saknas  
Östkind hd Vikbolandet halvö »mosasæther» äng  
Östkind hd Vikbolandet, Se Även »mellan wika» halvö *Norrasæter Saknas  
Östkind hd *Vike, se Vikbolandet halvö Norra sæter Saknas  
Östkind hd *Ødhbiornaskær Saknas *Næs näs  
Östkind hd   Othbyornakær Saknas  
Östkind hd   Pætharsskær Saknas  
Östkind hd   *Pætarsskær Saknas  
Östkind hd   *Pætars æng Saknas  
Östkind hd   *Rasholmen holme  
Östkind hd   Rudho Saknas  
Östkind härad   »røsæther» beb.  
Östkind härad   *Saxsa allmänning allmänning  
Östkind hd   *Siælbæk Saknas  
Östkind hd   Siælbæk Saknas  
Östkind hd   *Sjögehagen ?hage  
Östkind hd   *Skrædarathorp Saknas  
Östkind hd   Skredarathorp Saknas  
Östkind härad   *Slætta kær Saknas  
Östkind härad   Slættakær Saknas  
Östkind härad   Somarbodhaholm Saknas  
Östkind härad   *Sperrabacka backe  
Östkind härad   *Sperraberg berg  
Östkind härad   Staphans laggarethorp Saknas  
Östkind härad   *Stenbäcken bäck  
Östkind hd   *Swatasæther Saknas  
Östkind hd   Uppsala försv. namn  
Östkind hd   *Uppsala Saknas  
Östkinds hd hd   Uppsala försv. namn  
Östkind hd   *Upsala försvunnen gård  
Östkind hd   Uppsala försv. namn  
Östkind härad   *Uppsala Saknas  
Östkind hd   Uppsala försv. namn  
Östkind hd   *Valbo Saknas  
Östkind hd   Vikbolandet Saknas  
Östkind hd   Vikbolandet, Östra kommun /Se  
Östkind hd   ?Åttingen ägomark?  
Östkind hd   *Ællekær Saknas  
Östkind hd   Ællekær Saknas  
Östkind hd   *Änge[r]stad[h]a Saknas  
Östkind hd   *Ängerstadha Saknas  
Östkind hd   Ængestadum oidentifierad gd el. by  
Östkind hd   *Østenskær Saknas  
Östkind hd   Östinskær Saknas  
Östkind hd   Östrakær Saknas  
Östkinds härad härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkinds hd hd      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd.      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind härad      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkinds hd hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkind hd /Se      
Östkinds härads prosteri f. prosteri      
*Lytisbærgh tingsställe /Se      
*Ængerstad(h)a Saknas /Se      
ængerstad[h]um gd el. by /Se      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.