ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vists socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 5
Byrstorp gård /Se   Kammarbo stuga Hästsvederna skogstrakt
*Kyrkosäter (*Kirkiosäter) förr jordegendom /Se   Lorstugan undantagsstuga Jubäcksgärdet gärde
?*Tomta försvunnen gård     Knagglekulle bergknalle
      Kolbottensgölen göl
      Kranken odlad äng

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.