ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skällviks socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Bengtsudd udde    
  *Bengtsudd udde    
  *Bockvik vik    
  *Korsskär holme    
  *Kålkroken vik på ö    
  *Lillfjärden fjärd    
  *Skeppsvik vik    
  *Äggvik vik    
  *Äggviksskär numera udde    
  *Äggvikskär udde    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.