ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rönö socken : Björkekinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Bergholmen holme    
  Björkholmen holme    
  Grinhällsklackarna holmar    
  Grinhällsklackarna små holmar    
  *Grässkär små holmar    
  *Grässkär små holmar    
  Korpetorpsviken vik    
  *Lammskär holme    
  Lindholmen holme    
  *Lindholmsklabb holme    
  Marskär holme    
  Pukholmen, St holme    
  *Pukholmsskär holme    
  *Pukholmsskär holme    
  *Rannskären holmar    
  Rimmö, L. ö    
  Rimmö, L. ö    
  *Rävsön nu udde    
  Strömsholmarna holmar    
  Tallholmen holme    
  Vintersboviken vik    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.