ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jonsbergs socken : Östkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 550 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Adamsgrund holme /Se    
  *Albrektsskär (?) holme    
  *Albrektsskär(?) holme    
  Alen, St. o. L. holmar    
  Alen, St. o. L. holmar /Se    
  Alen, St. o. L. holmar /Se    
  Alen, St. o. L. holmar /Se    
  Alklänten holme    
  Alskär holme    
  Alskär holme    
  Alskär holme /Se    
  Alskär holme    
  Alskär holme    
  *Alskär, L. holme    
  Alskären holmar    
  *Alskärskluntar holmar    
  *Alskärskluntarna holmar    
  Alstenarna, L. grund    
  Alsundsskären, Inre holmar    
  Alsundsskären, Inre holmar    
  Alsundsskären, Inre holmar    
  Alsundsskären holmar    
  *Alön holme /Se    
  *Alön holme    
  Anholmen, L. holme /Se    
  Anholmen, L. holme    
  Anholmen, St. holme /Se    
  Anholmen, St. holme    
  Arkön ö /Se    
  *Arköfjärd fjärd    
  Arkösund, L. sund    
  Arkö Torskgrund grund    
  Askskär holme    
  Askskär holme    
  Aspön del av ö    
  *Baggskär holme    
  *Baggskär holme    
  Baggskärs-Tallholme holme    
  *Baken holme    
  *Baken holme    
  Benhällarna holmar    
  Benhällarna holmar    
  *Benklabbar, S. holme    
  Benklabben, Ö. o. V. holmar    
  Benskären, M. holmar    
  Benskären, Y. o. M. holmar    
  Benskären, Y. holmar    
  Benskären, Y. holmar    
  Benö-Tallholme holme    
  Benön, St. holme    
  *Bestholmarna holmar    
  *Björkholm holme    
  Björkskär holme    
  *Björksund sund    
  *Björksund sund    
  Björnö numera halvö    
  Björnö halvö    
  Björnöhuvud udde    
  Blacken, St. o. L. holmar    
  Blackön, St. holme    
  Bockskär holme    
  Bockskär holme    
  Bommersholmarna holmar    
  *Boseprick grund med sjömärke    
  Bosesten grund    
  *Boshal holme /Se    
  Boskär holme    
  Bosön, St. o. L. öar    
  Bosön, L. holme    
  Bosö klabb holme    
  *Bottensyningen, N. grund    
  Bredholmen holme    
  Bredholmshäll holme    
  Bredholmshäll holme    
  Brännholm holme    
  Brännholm holme    
  Brännholm holme    
  *Båstholmarna holmar    
  *Bössen ö    
  Bötskären holmar    
  Bötskären holmar    
  *Djupakrokskär holme    
  Ekholmen holme    
  Ekholmen holme    
  Eklövsskäret holme    
  Eklövsskäret holme eller holmar    
  Ekskär holme eller holmar /Se    
  *Ekskär udde    
  Ekskär holme    
  Ekstabben holme    
  Ekstabben holme /Se    
  Ekstabben holme    
  *Ekö halvö    
  Ekö ö    
  *Ekösten holme /Se    
  Enholmen, I. holme /Se    
  Enholmen, I. holme    
  Enholmen, I. o. Y. holmar    
  Enskär holme    
  Enskär, St. o. L. holmar    
  Enskär holme    
  *Enskär holme    
  Enskär holme    
  Enskär udde    
  Flagskäret holme    
  Flatön ö    
  *Flottskären(?) holmar    
  *Flottskären (?) holmar    
  Fläskön, St. o. L. holmar    
  Fläskön, St. o. L. holmar    
  *Foglundskär holme    
  *Foglundskär holme    
  *Foglunskär (?) holme    
  *Fårön del av halvö    
  *Fårö del av udde eller halvö    
  Förholmen holme    
  *Galten holme    
  *Galten holme    
  Galten holme    
  *Gangelberkskluntarna holmar    
  *Gangelbirkssten holme    
  *Gangelbjörkklampen holme    
  *Getaborgar holmar    
  Getryggen holme    
  Getryggen holme    
  Glotterön ö    
  *Gottenviken vik    
  Granskären holmar    
  *Greklor holme eller holmar    
  Griftskär, St. o. L. holmar    
  Griftskär, St. o. L. holmar    
  Grundet, Södra grund    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmshällen holme    
  Grytholmshällen holme    
  Grytholmshällen holme    
  *Grytholmsklabbar holmar    
  *Grytholmsklabbar holmar    
  *Grytskär, L. holme    
  *Gråskär holme    
  Gränsön ö    
  Gränsön ö    
  Gränsö ö    
  Gränsön ö    
  Grässkär holme    
  Grässkär holme    
  Gröskär holme    
  Gröskär holme    
  Gröskärsklabb holme    
  Gröskärsklabben holme    
  Gröskärsklabben holme    
  *Gubbeholmarna holmar    
  *Gubbeholmen holme    
  Gubbholmsskär holmar    
  Gubbholmsskär holmar    
  Gubbåden, S. o. N. grund    
  Gubbåden, N. o. S. grund    
  Gulaklabben holme    
  Gulaklabben holme    
  Gula Klanten holme    
  Gullskär, S. holmar    
  Gusshatten holme    
  Gusshatten holme    
  Gusshatten holme    
  Gusshatten holme    
  Gusshatten holme    
  Gåsskär holme    
  Gåsskär holme    
  *Göten, St. o. L. holmar    
  *Göten, St. o. L. holmar    
  Hankskären holmar    
  Hankskärsrev holme    
  *Hovgrensö del av halvö    
  Hummelholmen holme    
  Hummelholmen holme    
  Häskär holme    
  Häskär holme    
  *Hästskärsbåden(?) holme    
  *Hästskärsklabb holme    
  Hästön ö    
  Högholmen holme    
  Hönsholmen del av udde    
  Hönsholmen del av udde    
  Hönsholmen del av halvö    
  Ingmarsskär holme    
  Isön ö /Se    
  Kalhamns Enskär holme    
  *Kalvholm udde    
  *Kapellvik vik    
  Karten, N. (resp. St.) o. V. holmar    
  Karten, St. o. L. holmar    
  Kartholmen del av ö    
  Kartön, St. holmar    
  Kattskär holme    
  Kattskär holme    
  Kattskär holme    
  Klanten, Gula holme    
  Klintholmen holme /Se    
  Klintholmen holme    
  Klintholm, St. o. L. holme    
  Klintholm, St. o. L. holme eller holmar    
  Klintholmen holme    
  *Klunten holme    
  *Konnerholmen holme    
  *Koppargrund holme    
  Kopparholmen, Ö. o. V. holmar    
  *Korrholm udde    
  *Korrholm udde    
  *Korrholmshällar holmar    
  *Korrholmshällarna holmar    
  Korsholmen, L. holme    
  *Korsklabben holme    
  Korsskären holmar    
  Korsskären holmar    
  Korsöklabben holme    
  Korsöklabben holme    
  Korsöklabben holme    
  Korsön ö    
  *Krokskär, Djupa holme    
  *Kuggholmsklabb holme    
  *Kugghäll holme    
  Kuggviksskären holmar    
  Kuggviksskären holmar    
  Kuggviksskären holmar    
  Kuggviksskären holmar    
  *Kungskullen trol. höjd    
  *Kungskullen höjd eller gård    
  Kvarnholmen holme    
  Kvarnsholm holme    
  *Kvarnsten holme    
  Kvarsholm holme    
  Kvarsholm holme    
  Kvarsholmen holme    
  Kvällsundshällarna holmar    
  Kvällsundshällarna holmar    
  Kålholmen holme    
  Kålholmen holme    
  Källingö, L. holme    
  Källingö, L. holme    
  Källingö, St. holme    
  Kännön ö    
  Lillskär holme    
  Lindholmen holme    
  Lindöja ö    
  Lissel-Lindö ö    
  Lisskär holme    
  Lisskär holme    
  Logegrund grund    
  Lundasundet sund    
  Lundasundet sund    
  Lundaöarna ö    
  Lundaöarna öar    
  Lundaöarna öar    
  Lundaöarna öar    
  Lundaöarna ö    
  Lundskär holme    
  Lundskär, Sydöstra holme    
  Lundskär, Sydöstra holme    
  Lyvik halvö    
  Lyvik halvö    
  Lyvik udde    
  Lågaskären holmar    
  Lågaskären holmar    
  Lågaskären holmar    
  Lågskären holmar    
  *Lågskärsgrund grund    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långskär holme    
  Långskär holme    
  Långskär holme    
  Långskär holme    
  *Lögskär holme    
  *Lögskärsgrund grund    
  *Lökholm holme    
  Lönsholmen, St. o. L. holmar    
  Lönsholmen, St. o. L. holmar    
  Lönsholmen, St. o. L. holmar    
  Lönsholmen, St. o. L. holmar    
  Lönsholmen, St. o. L. holmar    
  *Lövholm holme    
  Lövskären holmar    
  Lövskären holmar    
  Mahällen, N. holme    
  Mahällen, N. holme    
  Marsholmen, St. o. L. holmar    
  Marsholmen, St. o. L. holmar    
  Marsholmen, St. o. L. holmar    
  Marshäll, L. holme    
  Marskär holme    
  Marsundet f.d. sund    
  Marviken vik    
  *Marö, L. holme    
  *Marö, L. holme    
  Marön ö    
  Masskär holme    
  Mellanskär holme    
  Metskär holme    
  Metskär holme eller holmar    
  Metskär holme    
  Metskär holme eller holmar    
  Mickelsö ö    
  Mickelsö ö /Se    
  Mickelsö ö    
  *Mjögö holme    
  Mjölanäsudde udde    
  *Moskär holme    
  Mosskär, St. o. N. holmar    
  Mosskär, St. o. N. holmar    
  Munkholmen holme    
  Myrholmarna holmar /Se    
  Myrholmarna holmar    
  Myrholmarna holmar    
  Myrholmarna holmar    
  Myrholmsklabb holme    
  *Måseskär (eller -skären) holmar    
  Måsklabbarna holmar    
  Måsklabben holme eller holmar    
  *Måskjär, Östra del av ö    
  *Måskär, Östra del av ö    
  Måsskär, S. o. V. holmar    
  Måsskär, V. o. S. holmar    
  Måsskär, V. o. S. holmar    
  *Måsskär, Östra del av ö    
  Måsskär, S. o. V. holmar    
  Måsskären holmar    
  Måsskären holmar    
  Mögön halvö    
  Mögön del av udde    
  Mögön halvö    
  Mörgölen holme    
  Mörgöten holme    
  Norrholmen holme    
  Norrudden udde    
  Nygrund, I. grund    
  Omsholmen holme    
  Oxelholmen holme eller udde    
  Oxelholmen holme    
  *Oxelholmen holme    
  *Oxelholmen holme    
  Penningskären holmar    
  Penningskären holmar    
  Pikhatt holme    
  Pikhatt holme    
  Pirumskären holmar    
  Pirumskären holme eller holmar    
  Pirumskären holme eller holmar    
  *Porsholmarna holmar    
  *Prästholm holme    
  Ramsholmarna holmar    
  Ramsholmarna holmar    
  Ramsholmen holme    
  Ramsholmen holme    
  *Ramsholms sten holme    
  Ramskär holmar    
  Ramskär holmar    
  Ramskär holmar    
  Rangelklabb holme    
  *Robbentorpsholmarna holmar /Se    
  *Robestorpsholmarna holmar    
  Rundskäret holme    
  Ryvallsudde udde    
  *Råbbertorpsholmarna holmar    
  Råbocksskär holme    
  Rågeteskär holmar    
  *Rågetholmar holmar    
  Rågetholmen holme    
  Rågetsklampen holme    
  Rågetsklampen holme    
  Rågets-Tallholme holme    
  Rågetöronen holme eller holmar    
  Rågetöronen holme eller holmar    
  Rödskär holme eller holmar    
  *Rödskär holme    
  *Röskär, St. o. L. holmar    
  Röskär holme eller möjl. udde    
  *Röskär, St. holme    
  *Sandskär holme    
  *Sandskär holme    
  *Semmen, St. o. L.holmen holmar    
  Simpskär holme    
  *Skallskär holme    
  *Skallskär holme    
  Skallön, St. o. L. öar    
  Skatstensskär holme    
  Skeholmen, resp. Skiholmen holme    
  Skeppskär holme    
  Skeppskär holme    
  *Skeppsvik vik    
  Skjutholmen holme    
  Skogsvartskäret holme    
  Skälskär holme    
  Skälskär holmar    
  Skälskär holmar    
  Skälskär holme    
  Skäret, V. holme    
  Skäret, V. holme    
  *Skärgårdsskär holmar    
  *Skötk(labb?) holme    
  Sleven holme    
  Slevholmarna holmar    
  Snedskär holme    
  *Stafsersholmen holme    
  Stapeln halvö    
  *Staverholm holme    
  *Staversholm holme    
  Stenskär holme    
  *Stenskärssten grund    
  Stubben holme    
  Stubbskär holme    
  *Stubbskärsklabben holme    
  *Stubbskärsklabb holme    
  *Stångholms(hällarna?) holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, Stångskär, M. o. Y. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär samt Stångskär, M. o. Y. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stångskär, St. o. L. holmar    
  Stötholmen holme    
  Svartskogsskäret, NV. holme    
  Svartskären holmar    
  Svartskären holmar    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svinhällen holme    
  *(Säm)nöklant holme    
  Sämmö, St. o. L. holmar    
  Sämmö häll holme    
  *Tallholmarna udde    
  *Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmsklabb holme    
  *Tallskär holme    
  *Tallskär, St. holme    
  *Tallskär, St. o. L. holmar    
  Tallskär holme    
  Tjuvkullen holme    
  Tjuvkullen holme    
  Tjuvkullen holme    
  Tjärholmarna holmar    
  Tjärholmarna holmar    
  *Tolholmen holme    
  *Torrö klabb holme    
  *Torröklabb holme    
  Torrön ö    
  Torrön holme    
  Torrön ö    
  *Torskgrund, Arkö grund    
  *Trollholm holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmshäll grund    
  *Trollskär holme    
  Trädgårdsholmarna holmar    
  *Tullholmen del av udde    
  Tvegen, St. o. L. holmar    
  Tvegen, St. o. L. holmar    
  Tvegen, St. o. L. holmar    
  Tvegen, St. o. L. holmar    
  *Tvekluvda holme    
  *Tveklåvda grund    
  *Tärna-(eller Törna-)skär holme    
  Tärnskär holme    
  *Törnaskär holme    
  Törnkubben holme    
  Törnkubben holme    
  Törnsholmarna holmar    
  Törnsholmarna holmar    
  Törnsholmarna holmar    
  *Ubergsklabben holme    
  Uggelskären holmar    
  *Uggleskär holmar    
  *Ungskär holme eller holmar    
  *Utterbådar grund    
  Utterklabbarna holmar    
  Utterklabbarna holmar    
  Utterklabbarna holmar    
  Utterklabben, Gula holme    
  Utterklabben, Gula o. Svarta holmar    
  Utterklabben, Gula o. Svarta holmar    
  Utterklabben, Svarta holme    
  *Vadholmen holme    
  *Vadholm holme    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Vallskär holme    
  Vallskär holme eller holmar    
  Vallskär holme eller holmar    
  *Vasskärs hällar holme    
  *Vattenholmen del av holme    
  *Vattenhälla holme eller grund    
  *Vattuhällar grund    
  Vetterskär holme    
  Viboskär holmar    
  Viboskär holmar    
  Viboskär holmar    
  Viboskär holmar    
  Viboskärshällarna holmar    
  Viboskärshällarna holmar    
  Vikholmen holme    
  *Virgrundhällarna holmar    
  *Virgrundshällar holmar    
  Viskär udde    
  Viskär udde    
  Viskär, St. o. L. holmar    
  Viskär, Ö. holme    
  Viskär halvö    
  Vitgrunden holmar    
  *Vitgrundshällar holmar    
  *Vitgrundshällarna holmar    
  Vätterskär holme    
  Vätterskär holme    
  *Ådhällar holmar    
  *Ådhällorna holmar    
  *Ådskär holme    
  Åkubben holme    
  Åkubben holme    
  Åkubben holme    
  *Åmansholmen holme    
  *Ägglösa holme    
  *Ägglösa holme    
  *Ägglösa holme    
  Äppelholmen holme    
  Äppelholmen holme    
  Äppelholmen holme    
  Äppelholmen holme    
  Äspskär holme    
  Äspskär holme    
  Äspskär holme    
  Äspskär holme    
  Ölskären holmar    
  Ölskärsrev holmar    
  *Ölskärsrev grund    
  Örskär, Höga holme    
  Örskär, Höga holme    
  Örskär, Höga holme    
  Örskär, Låga holme    
  Örskär, Låga holme    
  Örskär, Låga holme    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.