ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skedevi socken : Finspånga läns härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 343 Naturnamn : 1122 Bebyggelsenamn : 1010 Naturnamn : 2107
Skedevi socken Aborrsjön sjö Skedevi sn Aborrkärn, se Abborsjön Saknas
Skedevi sn ?Abborrstenen flyttblock /Se Skedevi sn sn Aborrmossen mosse
Skedevi sn Abborrstenen flyttblock Skedevi sn Abborrsjön Saknas
Skedevi sn Abborrstenen sten Skedevi socken Abborrsjön sjö
Skedevi sn *Aborra sten Saknas Skedevi sn Abborrsjön sjö
Skedevi sn Aborrgölen göl Skedevi sn Abborrstenen flyttblock
Skedevi sn Alholmen holme Skedevilappar inbyggarbeteckning Acksjön sund
Skedevi sn Alkärrsmossen ägomark Acksjötorp Saknas Acksjön, se Axsjön Saknas
Skedevi sn /Se Anderstorp terräng Acksjövik gård Albroängen Saknas
Skedevi sn Anderstorpekärren kärr Hull = Hult Saknas Alfallemossen mosse
Skedevi socken Arvstorpesnåret skogsmark boda Saknas Alholmen holme
Skedevi sn Aspudden udde stugan Saknas Allkärr Mosse åker
Skedevi sn sn Axelsbergsviken vik Alétts torp, avs. F.d. Allmänningen skogsmark
Skedevi sn Axsjön sjö Alexberg torp Alstocke Bro bro
Skedevi sn Axsjön sjö Algfallet t Anders-Pärs-mossen åker
Skedevi sn Axsjön sjö Alfallet t Anderstorpshagen hage
Skedevi sn Axsjön sjö Almsten lägenhet Andpussarna förr vattenpussar
Skedevi sn Axtorp ägomark Anderstorp bs Andviken vik
Skedevi sn Badhusviken vik Anderstorp torp Ankdammen göl
Skedevi sn Badhusviken vik Anderstorp f.d. t Antons udde, se Eket Saknas
Skedevi sn Badviken vik Anneberg bs Arvidstorpsnåret skog
Skedevi sn Baggölsmossen mosse Annedal lht. Askhyttadalen åker
Skedevi sn Barnsölsviken vik Annelund lägenhet Askhyttatäppan täppa
Skedevi sn Barrholmarna, Små holmar Annelund lht Asphagemon skog
Skedevi sn Barrholmen, Stora holme Annelund torp, avs. Asphageskogen skog
Skedevi sn Bastfallet terräng Annelund t Aspuddatäpporna täppor
Skedevi sn Basthulten skogsmark Annelund lht Aspudden udde
Skedevi sn Baströtesjön sjö Apoteket lht, avs. Aspudden udde
Skedevi sn Bastskogen skogsmark Arvidstorp, se Arostorp gård Avundrängen gärde
?Skedevi sn Bastängen terräng Arvidstorp torp Axsjön sjö
Skedevi sn Bastängsviken vik Arvstorp gd Axsjön sjö
Skedevi sn Beckhyttan terräng Askhyttan t. Axsjön Saknas
Skedevi sn Berg ägomark Askhyttan torp Axsjön sjö
Skedevi Saknas Bergsholmen, Lilla holme Asphagen torp Axsjön ajö
Skedevi sn Bergsholmen, Stora holme Axberg avs. lht Backarna åker
Skedevi sn Bergudden udde Axberg avs. lht Backasgärdet åker
Skedevi sn Bergön ö Axborg Saknas Backtorpamossen åker
Skedevi sn Besktorp triangelpunkt Axborg Saknas Backtorpetäppan ben. förr på åker
Skedevi sn Bjursjön sjö Axelsberg t Backtorpetäppan Lilla Saknas
Skedevi sn Bjurviken vik Axelsberg t Backtorpatäppan åker
Skedevi sn Björkkärret kärr Axsjöbro t+ Backtorpatäppan, Lilla åker
Skedevi sn Björkärr ö Axsjöfallet t Backtorpatäppan, Stora åker
Skedevi sn Björnbacken ägomark Axsjöfallet t Backtorpetäpporna täppor
Skedevi sn Björndalen terräng Axsjötorp t+ Backtorpatäpporna åkrar
Skedevi sn Björnholmen holme Axsjövik hmd Badhusviken vik
Skedevi sn Björnhultafjärden del av Tisnaren *Avunden torp Badhusviken vik
Skedevi sn Björnhultaån å Backas förr stuga Badhusvägen väg
Skedevi sn Björnmossen mosse Backetorp, se Kvarnfallet gd Badviken vik
Skedevi sn Björnmossen mosse Backetorp by Barnsölsviken vik
Skedevi sn Björnmossen mosse Backetorp gård Barnsölsviken, se Barselsviken Saknas
Skedevi sn Björnmossen mosse Backetorp, Lilla backstuga + Barnsölsviken, se Björnnabbsviken Saknas
Skedevi sn Björnmossen mosse Backetorp torp Barnsölsviken, se Björnnabbsviken vik
Skedevi sn /Se Björnmossen mosse Backetorp t Barnsölsviken vik
Skedevi sn /Se Björnmossen, Lilla mosse Backtorp gård Barrholmarna holmar
Skedevi sn /Se Björnnabben udde Backtorp, Lilla förr t Små Barrholmarna öar
Skedevi sn /Se Björnön ö Baptistkapellet Saknas Stora Barrholmarna ö
Skedevi sn /Se Björnön, Lilla ö Bardens grenadjärtorp Barselsviken vik
Skedevi sn /Se Björsjön sjö Beckhyttan t+ Bastfallet skog
Skedevi sn /Se Björsjön sjö Bergbacka lht Bastnäset näs
Skedevi sn /Se Björsjön sjö Berget backstuga Bastroten hage
Skedevi sn /Se Björsjön sjö Bergshyddan lht Bastrotesjön sjö
Skedevi sn /Se Bladkärrsbäcken bäck Bergtorpet Lilla t. Bastskogen skog
Skedevi sn /Se Bladkärrsbäcken bäck Bergtorpet Stora t. Bastskogen skogsmark
Skedevi sn Blåbärskärret kärr Bergtorpet förr t Bastudden åker
Skedevi sn Blåsut ägomark Besktorp t. Bastängen åker o. hage
Skedevi sn Bländardalsviken vik Beskhullet t. Bastången betesmark
Skedevi sn /Se Bockholmen holme Betesfallet, se Fallet Saknas Bastängen betesmark
Skedevi sn /Se Bockholmen holme Bjursten t. Bastängen åker
Skedevi sn /Se Bockholmen holme Björkebo lht. Bastängen åker o. bete
Skedevi sn /Se Bockholmen holme Björkhult t. öde Bastängen äng
Skedevi sn /Se Bondsjön sjö Björkvallen lht. Bastängen hage
Skedevi sn /Se Bondängen skogsmark Björkvallen torp Bastängen äng
Skedevi sn /Se Borgarberget berg Björndalen torp Bastängsviken vik
Skedevi sn /Se Borgarberget Saknas Björnhult gd Bastängsviken vik
Skedevi kyrka Saknas /Se Borgarestigen Saknas /Se Björnhult by Beckpellekällan källa
Skedevi prosteri f. prosteri Boströms backe höjd Björnhult Saknas Beckpelleslätten betesmark
Skedevi socken socken /Se Brakvedskärret kärr Björnhults Såg sågverk Bergastigen stig
Bergtorpet, Lilla torp Branthäll gränsmärke /Se Björnlunda lht Bergudden udde
Bjursten torp Branthäll udde, gränsmärke Björnlunda t Bergön holme
Björndalen torp Branthäll gränsmärke Blinda Heddas förr stuga Bergön ö
Björnhult by Branthäll bergsudde Blomgrens backstuga + Beskejonsbotten kolbotten
Bolletorp, se Båltorp gd Branthäll udde Blomstorp torp, avs. Bjursjön sjö
Bonäs gård Braxenberget berg Blomstorp förr t. Bjursjön Saknas
Bonäs gd Braxenudden udde Bonäs gård Bjursundsklinten, se Klinten Saknas
? Braxnäs gd Braxnäse kärr kärr Braxnäs gård Bjurviken vik
?Braxnäs gd Braxnäse kärr kärr Bremyre gård Björkholmen, se Björkön Saknas
?Braxnäs gd Braxnäseviken vik Bremyre By förr by Björkholmen holme
?Braxnäs gd Bremyrö ö Bremyre Linbanestation Saknas Björkön holme
Braxnäs gd Brenäsviken vik Bremyre Sågar Saknas Björkön, se Björkholmen Saknas
Braxnäs gd /Se Brickorna ägomark Bremyre Ångsåg Saknas Björnberget berg
Bremyra gd Brickorna udde /Se Bremyre Ö öde torp Björnholmen holme
Bremyra g Brosjön sjö Brenäs gård Björnholmen ö
Bremyra gd Brosjön sjö Brenäs gård Björnholmen ö
Bremyra gd /Se Broängarna terräng Brenäs Bruk avs. Björnhultabron bro
Brenäs gård Broängen äng Brenäs Fabrik Saknas Björnhultsfjärden vik
Brenäs gd Brunnkällemon terräng Brostugan lht Björnhultafjärden vik
Brenäs gd Brygghusviken vik Bruket, Nedre bruk Björnhultafjärden fjärd
Brenäs gd Bryggstuguviken vik Bruket Övre anläggningar Björnhultsviken vik
Brenäs gd Bryllingsmon ägomark Brånstorp Saknas Björnhultsån vattendrag
Brenäs gd Brånstorpeviken vik Brånstorp gård Björnhultaån å
Brenäs gd *Bråtabäck gränsmärke Bråten t Björnhultaån å
Brenäs gd Bråtabäcken bäck Brännskogen t, avs. Björnhultaön ö
Bränntorp gd *Bråtebäck f. gränsbäck /Se Bräntorp gård Björnkärren Saknas
Byle by *Bråtebäck f. gränsbäck Byle by Björnmossen kärr
Byle by *Bråte bäck gränsmärke Byle by Björnmossen Saknas
Byle by Bråtudden ägomark Byle Saknas Björnmossen mosse
Byle by Brända holmen halvö Byle samhälle Björn-nabben udde
Byle by /Se Brännkärret kärr Byle Barnkoloni lht. Björnnabben udde
Byle by /Se Bränntorpa göl göl Båltorp gd Björnnabben udde
Byle by /Se Bygget terräng Båltorp Saknas Björn-nabbsviken vik
Byle Saknas /Se Byängsudden udde Båltorp bebyggelse Björnnabbsviken vik
Båltorp gd Bårsjön sjö Båltorp gård Björnnabbsviken vik
Båltorp gd Bårsjön sjö /Se Bäcken torp Björnön ö
Båltorp gd Båtsudden udde Bäcken torp, avs. Björnön gränsö
Danstorp gd /Se Bäckenäs näs Bäckstugan torp + Björnön ö
*Degerö Saknas Bäckstugan triangelpunkt Bäckstugan torp + Björnön ö
Ekesjö gd Bäckviken vik Bäckstugan bs.+ Lilla Björnön holme
Ekesjö hemman Bönhusviken vik Bönhuset, Salem lht Björnön, Lilla ö
Ekesjö by *Christiershäll gränsmärke /Se Charlottenlund lht Björnön, Stora ö
?Erstorp lht *Christiersmoo, se Christiershäll gränsmärke /Se Dal t. Björsjön sjö
?Erstorp lht Dagsverksudden udde Dalhem lht Björsjön Saknas
Erstorp gd Dal ägomark Dalstugan t, avs. Björsjön skogsjö
Finnstugan bs Dalen, Lilla terräng Dalstuguslätten förr stuga Björsjön sjö
Fränsäter hg Dalkarlsfallet ägomark Dammen torp Björsjön sjö
Frängsäter gd Dalstugubäcken bäck Dammen t Blakärret Saknas
Fränsäter hgd Dalsviken vik Dammen t. Bladkärrsbäcken bäck
Frängsäter hg Dalsviken vik Dammhult t. Blombergs ö holme
Grytfallet tp /Se Sammkärret åkermark Danstorp bebyggelse »Blås ut» åker
Grytfallet tp /Se Dammkärret ägomark Danstorp gård Bockholmen holme
?Göltorp torp Dammkärret kärr *Dödbacken torp Bockholmen holme
Gölstorp tp /Se Dammviken vik Ede t Bockholmen holme
*Gördetorp Saknas Danmark holme Eden bs. Badtäppan täppa
Gördstorp by Djupsund vik Edenlund lht, avs. Boholmen höjd
Hagaryd by /Se Djupviken vik Edenslund lht Boholmen utjord
Hagaryd gd /Se Djupkärret kärr Edet öde torp Boholmen, se Boholmstäppan Saknas
Hagaryd by /Se Djupkärret kärr Ekberga lht Boholmstäppan, se Boholmen resp. Hemängstäppan åker
Hageby by Djupviken gränsmärke /Se Ekebo lht, avs. Boholmstäppan åker
?Hageby gdr Djupviken gränsmärke Ekebo lht Bondsjön Saknas
Hageby by Djupviken vik Ekeby herrgård Bondsjögölen, Lilla Saknas
Hageby by Djupviken vik Ekeby herrgård Bondsjögölen Stora göl
?Hageby by Djurhagen terräng Ekerum Saknas Bonäse Holmar holmar
?Hageby by Djursundet sund Ekerum lht, avs. Bonäse Näs näs
Hallonberget torp? Drakröset röse (fornminne) Ekesjö by Borgarberget berg
Husby by Duvmossen mosse Ekesjö by Borjarberget berg
Husby by Dölviken vik Ekesjö bebyggelse Borgarberget berg
Husby by Dösängsmossen mosse Ekhamra lht Branta täppan åker
Husby by /Se Ede ägomark Ekhem lht Brantebacketäppan täppa
Husby by /Se Edsudden udde Ekhem lht Branthäll udde
Hävla by och bruk Edsudden udde Eklunda lht Branthäll berg
Hävla gdr, bruk, samh. /Se Ekbacken backe Eksjö förr torp, nu lht. Braxenberget udde
Johannislund hg Ekesjöholmen holme Eksjö förr lht, nu riven Braxenberget berg
Johannislund Saknas /Se Ekryggen udde Ektorp t, avs. Braxnäse Kärr kärr
Johannislund hg /Se Ekudden udde Ekudden lht Braxnäseudden udde
Kalbo gd Ekön ö Ekudden lht, avs. Braxnäseviken vik
Kalbo by Enemossen mosse Ekudden t Bredmyreön Saknas
Kalbo by, gd Enigheten mosse Ekvalla lht Brenäsviken vik
Kalbo by,gd Erik-Larsviken vik Ekön t. Brenäsviken vik
Kalbo by Eriksberg ägomark Enbacken avs. lht Brickorna udde
Kalbo by /Se Eriksberg ägomark Enebo lht Brobacken åker och backar
Kindstorp gd Eriksbergsviken vik Enigheten t. Brobacken åker
Kyan del av Svarttorp Erkslättslandet skogsmark Epedemisjukhuset Saknas Brokärret f.d. åker
Kyan del av Svarttorp Erstorpesjön sjö Erik Lars-Erkers gd Brokärret kärr och åker
Kya bebyggelse Erstorpeäng terräng Erik-Lars-Kalles gd Brokärrsgraven bäck
Kya förr torp Fagergölen göl Eriksberg lht Brosjöholmen del av näs
Kyan del av Svarttorp Fagergölsbäcken bäck Eriksberg t Brosjön sjö
Kya torp /Se Fagergölsbäcken bäck Eriksberg t. Brosjön sjö
Käxelvik gd Fagerviken vik Eriksberg t Brosjön sjö
?Käxelvik gd Fallet terräng Eriksberg t. Broåkern åker
Käxelvik lht Fallkärr kärr Eriksberg bs.+ Broängarna Saknas
Käxelvik gård Falludden udde Eriksberg t+ Broängarna förr slåttermark och täppa
Käxelvik gd Farmorsängar terräng Eriksdal backstuga Broängen Saknas
Käxelvik gd »Fielenss ås huina» skogsmark /Se Erikslund förr torp, nu lht Broängen kärr
Käxelvik g Finnfallet åkermark Erikslund t. förr soldattorp Broängshagen hage
Käxelvik gd Finnsjön betesmark? Erikslund lht Brudbacken backe
Käxelvik gd Finnviken del av Tisnaren Erikslund t. Brunnkällakullen kulle
Käxelvik gd Finnviken vik /Se Eriksro lht Brygghusviken vik
Käxelvik komministerboställe Fiskarholmen holme Erstorp gård Bryggstugeviken vik
Käxelvik lg /Se Fiskgjusholmen holme Espetorp gård Bryggstuguviken vik
Lekberget torp Fisksjömon terräng Evedal lht Bråntorpsviken Saknas
Lövhällen torp Fisksjön sjö Fagervikstugan lht Brädbron träbro
Magnehult gd Fjälare holme holme /Se Fallet torp + Brädbron bro
?Magnehult gd Fjälaren sjö Fallet backstuga Bräntorpa Göl Saknas
Magnehult gd /Se Fjälaren sjö Fallet lht Bränntorpsbotten kolbotten
»mardæng» Saknas Fjälaren sjö Fallet t. Brännerikällan källa
Mjösjö Saknas Fjälaren sjö Fallet öde torp Brännkärret betesmark
Mosshult torp? Fjälaren sjö Fallet t, avs. Brännkärret Saknas
Mostugan lht Fjälaren sjö Fallet just riven stuga Brännudden holme
Mullsätter by Fjälaren sjö /Se Fallet förr t. Brödlösen täppa
Mullsäter by Fjälaren sjö /Se Fallkärr t. avs. Brödlösen åker
Mullsäter by Fjälare sundet o. Tisuare kanal kanal Fallängen t. Brötudden backholmar
Mullsäter by Fjälaresundet sund Fattiggården gd Butledet öppning i gärdesgård
Mullsäter by Fjälaresundet sund Fattiggården ålderdomshem Bydammsmossen mosse
Mullsäter by Fjällaren sjö /Se *Fesasken t. Bårsjöhagen Saknas
Mullsäter by Flatviken vik Finnfallet t. Bårsjön sjö
Mullsäter by Flottmon terräng Finnstugan stuga Båsudden udde
Mullsäter gd /Se Foderholmarna holmar Finnstugan bs. Båsudden udde
*Myosund gd Fornängen mosse Finntorp t »Båhtorps Grindstaf» Saknas
Mögstorp el Sjöändan g Fragesiön sjö Fiskartorpet f.d. t. Båtstäppeudden udde
Nylingstorp gd /Se Frisudden udde Fisksjöbo t. Bäcken bäck
Rejmyre bruksegendom Frogstorpesjön sjö Fisksjömon torp Bäcke Näs näs
Rejmyra bruk Frogetorpesjön sjö Fisksjötorp bs+ »Bäcksskälet» skäl
Regnemyra g Frogetorpsjön sjö Fjärdingstorp lht Bäcksundet sund
Rejmyre bruk Frukärven kärr Fjärdingsviken lht Bäckviken grund inskärning
Rejmyra samh. Fruängsmossen mosse Flintas t, avs. Bäckviken vik
Rejmyra samh. Fräkenkärret kärr Fredikslund lht. Bäckviken vik
Rejmyra samh. Fräkenkärret kärr Fredriksro avs. lht Bäckängen ängbit [betesmark]
Rejmyre bruk /Se Fräkenmossen, Lilla mosse Fridhem t. avs. Bönhusviken Saknas
Rejmyre bruk /Se Fräkenmossen, Stora mosse Fridhem t Bönhusviken vik
Rejmyre samh. /Se Frängsättersön ö Fridhem avs. lht Bönhusviken vik
Rejmyra gd /Se Fula mossen mosse Fridhem lht Dagsverksudden udde
Reginmyra gd /Se Fulbäcken bäck Fridhem lht. *»Dahlen» åker
Reijmyre samh. /Se Fulen vattensamling /Se Fridhemslund lht Dalen gärde
Rejmyre bruksegendom /Se Fulkärren betesmark Fridlunda lht Dalkarlsfallet åker
Rejmyre bruk /Se Fyrfotaberget berg Frogetorp t. Dalkarlsfallet åker
Rom gd /Se Fågelberget, Lilla berg Frogetorp gård Dalsbacken åker
Rude by Fågelberget, Stora berg Frogetorps Skolhus skolhus Dalsgärdet åker
Ruda by Fågeldalen betesmark? Frängräter herrgård Dalstäppan äng
Ruda by Fågelmossen mosse Frängsätters folkskola Saknas Dalsviken vik
Ruda by Fågelsberg berg Frängsäters Skolhus Saknas Dalsviken vik
?Ruda by Fågeltorpskärren kärr Furuhill avs. lht Dalsviken vik
Runbacken torp Fågeltorpskärret kärr Fågeldalen t. Dalsviken vik
Ryd by Fårenässjön sjö Fågelhult t. Dalsviken, se Gruvviken vik
Ryd by Fårhagsudden udde Fågeltorp gd Daltäppan åker
?Ryd by *Fårnäs- el. Rötbastegölsskälet gränsmärke Fågeltorp gård Dammbergsten, se Dammfotsten Saknas
Rönnbacken ödetorp Fårön ö Fågelviken torp Dammeskogen skogsmark
?Sila hg Fördärvet ägomark Fågelviken t. öde Dammfotsten sten
Sila gdr Galtviken vik Fårnäs gård Dammkärret åker
Sila hg Garvareudden udde Gamla Byn Saknas Dammkärret gärde
Sillesjö gd Getingehumpeviken vik Gavelsten torp Dammkärret åker och kärr
Sillesjö gd Glesvassviken vik Getnäset torp Dammkärret kärr
Sillesjö g Glotterviken vik Glotterviken torp, avs. Dammsjön utvdgning av å
Sillesjö by Godgölen göl Gogölen t. Dammsten, se Dammfotsten Saknas
Sillsjö gd /Se Grankärren ägomark Gogölen t. Dammängen åker
Sill(e)sjö gd /Se Grenadjärtorpet terräng Gommersnäs torp Danmark holme
Sillesjötorp g Grindtorpeviken vik Granebo lht. Danstorpekärren kärrmarker
(?)Sillesjötorp gd Griskärret kärr Granhem lht. avs. Danstorpsbäcken bäck
Sjöänden registerfastighet /Se Gropholmarna holmar Granhult t. Djupbäckstäppan gärde
Skarbjörke gd Gruvhagen terräng Granliden avs. lht Djupbäckstäppan åker
Skedevi by Grytberget berg Granroten t. Djupkärret kärr
Skedevi beb. Gryten, Lilla sjö Granstugan torp Djupvikabacken vägbacke
Skedevi by Gryten, Stora sjö Grantorp t, avs. Djupvikebacken backe
Skedevi by Gryten, Stora sjö Grenadjärtorpet t. Djupviken vik
Skinnsäter hg Gryten L:a o. St:a sjöar /Se Grenadjärtorpet t. Djupviken vik
Skinnsätter (senare Johannislund, Ekeby) hgd Grytgölsmossen, Stora mosse Grenadjärtorpet torp + Djupviken vik
Skinnsäter hg Grytmossen mosse Grenadjärtorpet t. Djupviken vik
Skinnsätter säteri Gryts holme holme Grenadjärtorpet t+ Djupån bäck
Skinsäter gd Grytön ö Grenadjärtorpet torp Djurgärdsbacken backe
Skärfors by Grytön ö Grenadjärtorpet f.d. knekttorp Djurgårdstäppan Saknas
Skärfors bruk Gröna ekar gränsmärke Grenadjärtorpet t. Djurhagen udde
Skärfors bruk Gröna holmen holme Grenadjärtorpet t. Djurhagen udde
Skärfors bruk Gröna pussen terräng Grenadjärtorpet torp Djurhagen udde
Skärfors kvarn Saknas Gröndal ägomark Grinda lht Djurhagsberget berg
Skärfors järnbruk m. kvarn o. såg /Se Gubbnäset udde Grindstugan t. Djurhagsberget, se Djurhagen Saknas
Skäfors by /Se Gubbstugusjön sjö Grindstugan torp + Djurhagsuddden, se Djurhagen Saknas
Skärfors Saknas Guffars ängen terräng Grindstugan förr lht Djursundet sund
Solberga t /Se Gugglaudden udde Grindstugan torp, avs. Djursundet sund
Solberga lht /Se Gugglaviken vik Grindtorp t. Donationstäppan åker
Starr- fled i bebn. /Se Guldknubben holme Gripslund lht Drakröset forngrav /Se
Starrnäs by /Se Gummesjöbäcken bäck Grytet torp, sen backstuga Dryge Pilt sten
Stavlund gd Gummesjön sjö Grytet t. Dubbelbotten kolbotten
Stavlund gd Gummesjön sjö Grytfallet torp Dumossen Saknas
Stenkullen torp Gunnarsjön sjö Grythult torp Dumossen mosse
Sulenäs gd /Se Gunnesjön sjö Gröns Stugan lht, avs. Duvmossen mosse
?Sund by Gårdsstensmossen mosse Gröndal backstuga + Dyen dytag och åker
Sund by Gäddviken vik Grönskogen backstuga + Dyen åker
Sund gd Gärdsholmen holme Guldsmedsviken villabebyggelse Dyngbrunnen skogskälla
Sund by Gärdsudden udde Guldsmedsviken villaområde Dyngbrunnskärret Saknas
Sund gd Gärdsuddeviken vik Gullebo lht. Dyngbrunnstäppan förr åker
Sund by Gökholmen holme Gustavisberg t. avs. Dytegen, se Dyen åker
Sund by Gökudden udde Gustafsfors Saknas Dödbacken Saknas
Sund by Gölen göl Gästgivaregården Saknas Dödsängen hage
Sunda gd Gölen göl Gölbäcken torp Dödviken vik
Sunda gd Gölen göl Gölen torp, avs. Ede ed
Sundnäs torp Gölsjöholmen, Lilla holme Gölstorp t. Edsudden åker
Svanviken torp Gölsjöholmen, Stora holme Gölstorp öde backstuga Edsuden udde
Svarttorp by Gölsjön sjö, Torp m.fl. Göltorp t. Edsudden udde
Svarttorp gd Gölstorp ägomark Gölängen torp Edsudden udde
Svarttorp g Gölstorpsfjärden del av Regnaren Görlstorp försvunnen gård Ekbacken allmäning
Svarttorp gård Gölstorpsgölen göl Görtorp förr gård Ekbacken skogsbacke
Svarttorp torp Gölviken vik Görtorp, se Vallerängstorp gd Eke hagmark
Svarttorp gd Gölängsmossen mosse Göstad torp Eke udde
Svarvarns torp Gören sjö Göstad t. Ekeby holme holme
Sörtorp gd:ar /Se Gören sjö Göstad t Ekesjöbäcken bäck
Tannafors Saknas Gören sjö /Se Hackhem torp + Ekesjö hage hage
Tisenhult gd /Se Görtorp terräng Haga lht. Ekesjö holme holme
Tisenhult herrgård Gösholmen holme Haga avs. lht Ekesjö holme, se Kärleksholmen holme
Tisenhult hg Hagaberg terräng Haga t Ekesjöholmen holme
?Tisenhult Saknas Hagalund kärr? Hagaberg öde torp Eksjölandet åker
Tisenhult hg Hagebyviken vik Hagaberg lht Ekesjöviken vik
Tisenhult hg Hagen ägomark Hagaberg torp, avs. Eket udde
Tisenhult hg Haggölen göl Hagadal lht, bs. Ekryggen näs
?Tisenhult herrg. Hagpussen terräng Hagalund t. avs. Eksjöholmen holme
Tisenhult Saknas Hagstugan terräng Hagalund torp Ektorp t
Tisenhult Saknas /Se Hagstugan ägomark Hagalund gd Ekudden udde
Tisenhult gd /Se Hagtäppan ägomark Hagalund backstuga + Ekudden udde
Tisenhult herrgård /Se Hagängsbergen berg Hagalund avs. lht Ekudden udde
Tisenhult hgd /Se Hallonviken vik Hagalund lht Ekön ö
Tisenhult säteri /Se Halvfartornet terräng Hagalund lht [bs] Ekön ö
Tisenhult säteri /Se Hasselviken vik Hagalund lht. Enbuskatäppan åker
Tisenhult gd /Se Hemmossen mosse Hagalund torp Enehagen hage
Tisenö gd /Se Hemsjön sjö Hagaryd, se Skedevi Prästgård prästgård Enemossebergen berg
Tiæxlavik se Käxelvik gdr Hemsjön sjö Hagaryd, se Skedevi Prästgård Saknas Enemossen smal mosshals
Torp gd Hemsjön sjö Hageby by Erik Lars-gärdet åker
?Torstorp gd Hemängsudden udde Hageby bebyggelse Eriks-Ols-viken vik
?Torstorp gd Henriksberg terräng Hagebymon hmd Eriksbergsviken vik
?Torstorp gd /Se Herrholmen holme Hagemon t Erstorpssjön Saknas
?Torstorp gd Himmelskärret kärr Hagen t. avs. Erstorpe Äng lågmark
Tölinge förr namn på säteri /Se Hjorthagen terräng Hagen t. Espetorpsmon bergmark
Tölingsnäs gd Hjortronmossen åkermark Hagen, Västra torp Fagergölen Saknas
?Tölingsnäs gård Hjortsundet sund Hagen, Östra torp + Fagergölsbäcken bäck
Tölingsnäs gd Hjortsundsgrundet grund Hagaryd Saknas Fagergölsslätten slät plats
Tölingsnäs gd Holmshultet ödetorp Hagaryd gård Fagerviken Saknas
Tölingsnäs gdr Holmsjön sjö Hageryd prästgård Fagerviken vik
*Töläng beb Holmsjön sjö Haglunda lht. avs. Fallatäppan åker
Töläng numera Tölingsnäs gdr Holmsjön sjö Haglunda t. Fallatäppan åker
Tölängen Saknas Holmsjötorp terräng Hagstugan t+ Falludden udde
Uddnäs torp Hopfallet åkermark Hagstugan förr stuga Fallängen åker
*Wagnhult Saknas Horsnäset näs Hagstugan t. Fans täppa täppa
?Valleräng by Humlegölen göl Hagstugan bs.+ Farfars Hål åker
?Valleräng by Humpen terräng Hagstugan bs Farfars täppa åker
Valleräng by Hunn sjö Hagstugan t. öde Farmorsgärdet gärde
Valleräng by Hunn sjö Hagsäter lht. Farmorsgärdet åker
Valleräng by Hunn sjö Hagsäter torp Farmors Ängar lågmark
Valleräng by Hunn sjö Hagsätter t.+ Farslinden bete
Valleräng by Hunn sjö Hagtorp bs.+ Farslindan åker
Valleräng by Hunn sjö Hagtorpet t+ Fasters Kärr Saknas
Valleräng by /Se Hunn sjö /Se Hallonberget Lilla t+ Fattiggårdslandet strand
Vallerängstorp Saknas /Se Hunn sjö /Se Hallonberget Stora t. avs. Fesmossen Saknas
»wanningathorp» Saknas Hunn sjö /Se Hallonberget, nu Viberga Saknas Finnbackaudden udde
Vittbro gd, f. gränsmärke Hunn sjö /Se Hallonberget, se Viberga gd Finnbacken udde
*Wragxnæs gård Hunnsbackefjärden fjärd Halvartorpet t Finngärdet åker
Ådenäs by Hunnsbackeviken vik Halvartorpet torp Finngärdet åker
Åndanäs by Husarängen terräng Handelsboden lht Finnsjön göl
Åndenäs by /Se Husfallemossen mosse Handelsboden avs. lht Finnsjön kärr
Espetorp gd Husgubbeön ö Hasselviken lht Finnsjöängen åker
Äspetorp gd /Se Huunsiön sjö Hastens förr lht Finnstuguskogen skog
Öbotorp gd Håkans mosse mosse Hasttorp torp Finnudden udde
Öbotorp gd Håkansö ö Hemsjögården hmd Finnviken vik
Ölmetorp gd Håkantorp ägomark Hemsjölund bs + Finnviken vik
Ölmetorp by Hålbäcksmon terräng Hemsjötorp t. avs. Finnviken vik
Ölmetorp by Hålkärrsmossen mosse Hessellund bs.+ Finnviken vik
Öna hg Hångön ö Hittemossen torp Fiskarholmen ö
Öna hg *»hårdragningshäll» stenhäll /Se Holmen bs.+ Fiskarsjön Saknas
  Häggen terräng Holmsjöhult torp Fjälaren sjö
  Hällahagen terräng Holmsjöhult hmd Fjälaren sjö
  Hällbäcken, se Tungers bäck gränsbäck Holmsjötorp torp + Fjällaren sjö
  Hällebäckeviken vik Hotellet lht. Fjälaresundet sund
  Hällkärret kärr Hultstugan t. avs. Fjärden vik
  Hällmossen, Stora mosse Husarstallet timmerhus Fjärdingsviken vik
  Hällmossen mosse Husbergs bs+ Flakan åker
  Härsviken vik Husbergs förr stuga Flatviken vik
  Härtkärren kärr Husbergsstugan, se Hultbergs stuga Flottbron bro
  Härtkärren kärr Husby by Flottmon bergmo
  Hästfallet terräng Husby bebyggelse Flottmon skogsmark
  Hästhagsudden udde Husgubbastugan förr stuga Flottmon skog
  Hästhagsudden udde Håkantorp torp *Fly åker
  Hästhagsudden udde Håkantorp t. Foderholmarna holmar
  Hästkosten gränsmärke Håktorpet backstuga + Forsaskogen skogsmark
  Höga bergen terräng Hällen bs+. Frisudden udde
  Högbyholmen holme Hällstugan t. avs. Frogetorpsbäcken bäck
  Högskär gränsmärke Hävla bebyggelse, fiske Frogetorpssjön Saknas
  Högstafalleholmen holme Hävla, se Skärfors Saknas Frogetorps Äng äng
  Högstafallet terräng Hävla Bruk Saknas Fruängsmossen mosse
  Högstafalleviken vik Hävla bruk Saknas Fräkenkärret kärr
  Höktorpet ägomark Hävla gård Fräkenkärret kärr
  Hökängen terräng Hävla gård gd Fräkenmossen mossmark
  Igelgölen göl Hävla Kvarn, se Mellanbruket Saknas Fräkenmossen Lilla Saknas
  Igelgölen göl Hävla kvarn, se Mellanbruket kvarn Fräkenviken sankt hål i kärr
  Isterviken vik /Se Hävla Övre bruk Frängsäterön ö
  Isterviken vik Högaborg avs. lht *»Fula» göl
  Isterviken vik /Se Högberg t.+ Fula, se Kvarntjärnen tjärn
  Isterviken vik Högstafallet t.+ Fula Mossen mosse
  Isterviken vik Högsätter t. Fulbäcken bäck
  Isterviken vik Högsätterstugan torp Fulen sjö
  *Istervikstaven gränsmärke Högvaldsdal torp Fulkärren gärde
  *Istra å, se Starrån gränsmärke Högvaldsdal torp Fulpussesundet Saknas
  Jackens udde udde Högsäter t+ Fåfängan gärde
  Juten holme Högsäter (bs) t. Fåfängan mosse
  *Järnek gränsmärke Högåsen torp Fåfängsudden backholme
  *Järnek gränsmärke /Se Höktorp torp + Fågelkärret mossmark
  *Järnek f. gränsmärke »Jermisse» backstuga + Fågelmossen Saknas
  *Järnek gränsmärke Johannesberg bs+. Fågelmossen förr åker
  Kains hål mosse? Johannislund herrgård Fårhagen hagmark
  Kajängsmossen mosse Jordpärapetters förr torp Fårhagen hagmark
  Kalefjärden del av Tisnaren Jordpäronpetters Saknas Fårhagen hagmark
  Kalefjärden del av Tisnaren Kalbo Saknas Fårhagen hagmark
  Kalehäll triangelpunkt Kalbo by Fårhagen hage
  Kale häll häll /Se Kalbo by Fårhagsbergen bergmassiv
  Kalehällsbergen berg Kalvängen t+ Fårhagsudden udde
  Kaleviken vik Kalle Baks förr lht Fårhagsudden udde
  Kalkholmarna holmar Kalle Bak-stugan, se Kalle Baks förr lht Fårnässjön Saknas
  Kalmängarna terräng Kalle i Hagens lht Fårudden udde
  *Kalvnäsudde udde /Se Kalvfallet t Fårön ö
  *Kalvnäsudde udde, f.gränsmärke Karl Ers-stugan förr stuga Fårön, se Torstorpa fårö ö
  Kalvängen mosse Karlsborg torp, avs. Fälltorpabacken betesbacke
  Kalvängsviken vik Karlsborg t+ Fördärvet åker
  Karlsberg terräng Karlsborg t. Galtviken vik
  Karls holme holme Karlsdal avs. lht. Gatan täppa
  Karlsten ägomark Karlshov lht, avs. Gatan väg
  Katsudden holme Karlslund lht Gataskärr vik
  Katsudden udde /Se Karlslund t. avs. Gatledsbergen berg
  Katsviken vik Karlslund t Gattäppan åker
  Katseviken vik /Se Karlslund torp Gattäppan åker
  Kavelbromossen mosse Karl-Ols-Martins bebyggelse Gattäppan åker
  Killingeholmen holme Karlsro lht. Gavelsten stenblock
  Killingeholmen holme Karlstad t Getingehumpen betesmark
  Killingeön ö Karlstad torp Getingehumpeviken vik
  Killingudden udde Karlstad t Getingehumpeviken vik
  Killingön ö Karlsten avs. lht Getnäseskogen Saknas
  Kindstorpeön ö Karlstorp torp, avs. Getsten holme
  *Klingskiår gränsmärke »Kaxens» öde torp Getön, se Storön ö
  Klings skiär gränsmärke Kaxens, se Kvarntorp bebyggelse Getön holme
  Klinten gränsö Kindstorp Saknas Glaforsebäcken vattendrag
  *Klinteskär f.d. gränsmärke Kindstorp gård Glaforsehagen hage
  *Klinteskär f. gränsmärke KindsTorp gård Glaforsen gärde
  Klockareholmarna holmar Kindstorp Saknas Glaforsen åker
  Klövviken vik Klaestorp t. avs. Glasberget låga bergsträckningar
  Knektmossarna mosse Klaëstorp torp Glesvassviken vik
  Knektstugumossen åkermark Klockareholmarna avs. *»Gloa» kärr
  Knekttorpet ödetorp Klockareholmarna avs. Glon, se Rudaglon vik
  Knipsten klippa Klockarejorden Saknas Glotterviken vik
  Knulmossen mosse Knarra bs. Glotterviken vik
  Kohagsudden udde Knorran ställe Glotterviken vik
  Kohagsviken vik Knektstugan t. Glotterviken vik
  Kojtasseberget berg Knipuddstäppan täppa Glotterviken vik
  Kolarberget berg Knutstorp torp Glotterviken vik
  Kolmossen ägomark Kojtassens förr koja Gogölen göl
  Kolstugan ödetorp Kojtassen förr koja, nu riven Golmossen, Lilla mosse
  Kolstugumon terräng Kolbottnen täppa Golmossen, Stora mosse
  Kolstuguviken vik Kolbottentäppan täppa Gommersnäseviken vik
  Kolstugu öar öar Kolstugan torp *»Gottlakärret» åker
  Koluddemossen mosse Koludden t Gradhällsstaven förr gränsmärke
  Koluddesjön sjö Koludden t. *»Graen» ång och åker
  Korsholmen holme Komministerbostaden lht Granbacketäppan åker
  Korsnäsviken vik Korphyttan t. Grankärren åker
  *»kottegale» klippgrotta Krigsberg torp Granrotehagen hage
  Krigsberg terräng Kristinelund lht Gransjön, Lilla sjö
  Krissmobergen berg Kristinelund lht Gransjön Stora Saknas
  *Kristmostaven gränsmärke Kristinelund lht Graven bäck
  Krogatäppan ägomark Krogen bs+ Graven bäck
  Krogen terräng Krogen förr lht Graven dike
  Krokstad ägomark Krogenl förr lht *Greve Pilt sten
  Krokudden udde Krokstad t Grindtorpaön ö
  Krokviken vik Krokstad t. Grindtorpeviken vik
  Krokviken vik Krokviken t. Grindtorpeviken vik
  Kråkholmen holme *Kråksången bs+ Grindtorpsmossen mossmark
  Kråksundet sund Kråkvilan torp Gripbacken skogsbacke
  Kråkudden udde Kråkvilan t Gripgärdet åker
  Kråkudden udde Krösagården lht, avs. Griphagen hage
  Kulan holme Kullen t. Griphagen hage
  Kullaberg udde Kullen t Grisudden skagsbacke
  Kullen udde Kullen t. Gruvhagen hage
  Kullen terräng Kulltorp torp, avs. Gruvmarken gruvutmål
  Kungsbomossen åkermark Kupan bs. Gruvviken vik
  Kutterviken vik Kvarnen gammal kvarn Gryten Lilla göl
  Kvarnbäcken bäck Kvarnfallatäppan täppa Gryten, Lilla sjö
  Kvarnfallabäcken bäck Kvarnfallet gård Gryten Stora sjö
  Kvarnkärren kärr Kvarnfallet gd Grytsholmen holme
  Kvarntjärnen tjärn Kvarntorp lht. avs. Grytholmen holme
  Kvarntorp ägomark Kvarntorp t. Grytön holme
  Kvarntorp ägomark Kvarntorp öde torp Gröna ekar gränsmärke?
  Kvarntorpeviken vik Kvarntorp t Gröna Holmen holme
  Kvasjögölen sankmark Kvarntorp t. Grönhagen hage
  Kvasjön sjö Kvarntorp, se Kvarnängen t Gubbladelen hage
  Kyaskogen skogsmark Kvarnängen torp Gubbmossen åker
  Kyaskogen skogsmark Källfallet t. Gubbnäset näs
  Kyrkberget berg Källstugan torp Gubbstugusjön sjö
  Kyrkmossen, Stora ägomark Källtorp t. Gubbtäppan åker
  Kyrkrotaviken vik Källtorp hmd Gubbtäppan åker
  Kyrkviken vik Källviken bs.+ Gubbtäppan åker
  Kyrkviken vik Källviken t+ Gubbtäppan, se Smedtäpporna Saknas
  Kåpskär holme Känstorp gård Gubbängen åker
  Källberget berg Känstorp torp, avs. Guffars Ängar åker
  Källgölsgärdet ägomark Käringbörn(?) stuga Guffars ängar förr åker
  Källtorp ägomark Kärrgölstugan bs.+ Gugglaviken vik
  Kärret vik Kärrtorpet t. Guldåkern åker
  Kärrgölen göl *»Kärnbärn» bs.+ Gullklimpen sten
  Kättelberget berg Kexelvik gård Gummelårsgärdena? åkrar
  Käxelvik vik /Se Käxelvik Saknas Gummesjöbäcken bäck
  Köpsdal ägomark Käxelvik bebyggelse Gummesjöbäcken bäck
  Körmossen mosse Köpsdal t Gummesjön sjö
  Ladgölen mosse Lagölet t Gummesjön sjö
  Ladgölet åkermark Landshagen hmd Gummesjön sjö
  Laggudden udde Landshagen torp Gummesjö sjö
  Laggviken vik »Lajdens» t+ Gummestugutomten åker
  Laggängsberget triangelpunkt Lekberget t. Gumstugtomten åker
  Laggängskärret kärr Lekberget t *»Gumralår» åker
  Lagölet ägomark Lilla Kalehäll lht Gungtäppan åker
  Lasse bäck bäck Lilla Kalehäll lht Gunnarsjön Saknas
  Lergropsmossen mosse Lilla skräddarns backstuga + Gunnarsjökärren åker
  Liedestad giärde gärde Lillebo lht. Gårdsholmen holme
  *Lijslalöuälle gränsmärde /Se Lillstugan lht, avs. Gårdsholmen, se Gärdsholmen Saknas
  *Lijsalöuälle gränsmärke Linbanan Saknas Gårdsstenen sten
  Lilla fjärden fjärd Linbanan linbana Gårdstensmossen mosse
  Lilla holmen holme Lindalens Linbanestation station Gåsfållen, se Tallholmen Saknas
  Lillgran sjö Linddalen t. Gåsgrundet Saknas
  Lillholmen holme Lindesberg lht. avs. Gärdeskärrstsviken vik
  Lillholmen holme Lindesborg lht »Gärdesskälet» skäl
  Lillsjön sjö Lindhem avs. lht Gärdesudden udde
  Lillsjön torrlagd sjö Lindhem lht Gärdesviken vik
  Lillsjön sjö Lisäterlund torp Gärdesudden udde
  Lillsjön sjö Ljungs torp Gärdet Lilla gärde
  Lillsjön sjö Lommaryr t. Gärdet, Norra åkerflata
  Lillsjön sjö Lommaryd lht, avs. Gärdet Stora gärde
  Lillsjön sjö Lommaryd torp Gärdet, Stora åkerjord
  Lillsjön mosse Lomsjöstugan lht Gärdet, Västra åkerflata
  Lillön ö Lomsjöstugan, se Lommaryd torp Gärdet Västra gärde
  Lillön ö *»Lubö» t+ Gärdet Östra åkerflata
  Lillön ö Lugnet bs. Gärdet Östra gärde
  Lillön ö Lugnet lht Gärdsholme holem
  Linddalssjön sjö Lugnet lht, avs. Gästgivaregrinden grind
  Linddalssjön sjö Lund t+ Gökudden udde
  Linden terräng Lund Västra bs.+ Gölen sjö
  Linsen Hunn terräng Lund, Östra förr torp Gölen Saknas
  Lisselön ö Lunda lht. Gölen sjö
  *Lisselövla f.d. gränsmärke Lundbacken, se Rönnbacken öde torp Gölen Saknas
  *Litselövsa gränsmärke Lyssbo t+ Gölen sjö
  Ljunggärdet ägomark Långbromon torp Gölen sjö
  Lobergen berg Långbron f.d. torp Gölen sjö
  Lobergsmossen mosse Långholmen t. Gölen göl
  Lomossen mosse Långnäset bs+ Gölen sjö
  Lomsjön sjö Långsjötorp t Gölen sjö
  Lomudden udde Långsjötorp t. Gölsjöholmarna holmar
  Lomudden udde *Lårdens torp nu avs. Gölviken vik
  Lordens ägomark Lörtorp torp Gören sjö
  Lubo terräng Lörtorp torp Gören St. o. L. sjöar
  Lund Östra terräng Lövhult torp, sen backstuga Gören skogssjö
  Lyberget berg Lövhult t.+ Gören sjö
  Lyrsbo ägomark Lövhult t, avs. Gören, se Lillsjön Saknas
  *Lyttersta gärde gärde Lövhult förr stuga Gören, Lilla, se Lillsjön sjö
  *Lyttersta gärde f.gränsmärke Lövhällen backstuga Görfallet skogsområde
  Långafallsviken vik Lövlunda lht, avs. Görsjön, se Lillsjön sjö
  Långa udden udde Magerås t. avs. Görängen betesmark
  Långdalen terräng Magnehult gård Gösgrundet, se Gåsgrundet Saknas
  Långholmen udde Mariedal torp avs. Gösholmen holme
  Långkärret kärr Marielund lht Gösholmen ö
  Långmossen mosse Marielund t. avs. Göstad mossar åker
  Långnäset åkermark Marielund torp Hackhem skogsmark
  Låsjödalen terräng Marielund torp Hackhemsfallet skog
  Låsjön sjö Mellanbruket förr valsverk, nu kvarn Hagbyfjärden, se Hagebyviken Saknas
  Lämbroberget triangelpunkt Mellanbuket förr valsverk Hagebyviken vik
  Lämudden udde Missionshus avs. lht Hagen, Lilla hagmark
  Länsman kobbe Missionshuset Saknas Hagen, Stora Saknas
  Länsmanssundet sund Mofallet torp + Hagen, Stora hagmark
  Lörtorpsviken vik Mofall förr torp Hagstuguvägen väg
  *Lötapuss gränsmärke Mon lht Hagtäppan åker
  *Lötapuss gränsmärke /Se Mon t Hagtäppan Saknas
  *Lötapuss gränsmärke Mildens, se Sågartorpet grenadjärtorp Hagtäppan Saknas
  *Lötapussen gränsmärke Mofall förr torp, nu rivet Hagtäppan åker
  *Lötpussen kärr Mon t Hagtäppan åker
  Lövfallet terräng Mon Lilla lägenhet Haguddatäppan åker
  Lövhult ägomark Mon förr soldattorp St.Hallonberget höjd
  Lövhult terräng Mon, Lilla lht Hasselvikabergen berg
  Lövkullkärret kärr Mossen bs+ Hartkärret kärr
  Lövön ö Mossen lht. Hasselvikabergen berg
  Lövön åkermark Mosshult backstuga + Hammarängen förr betesmark
  Lövön ö Mosshult torp Hasselvikastaven förr gränsmärke
  Magasinsudden udde Mostugan t. Hasselvikegärdet Saknas
  magerhultsiön sjö Mostugan torp + Hasselviken vik
  Magnehultesjön sjö Mostugan t+ Hasselviken vik
  Magnehultesjön sjö Mostugan förr torp Hasselviken vik
  Magnehulteån å Mostugan förr t Hasselviken åkrar
  Magnehultsjön sjö Muggboden? se Skogalund t Havrekärret åker
  Marsjön sjö Muggebo t. avs. Hembottnen kolbotten
  Marsjön sjö Mullsäter by Hemgärdena åker
  Marsjön sjö Mårnäset torp + Hemgärdet åker
  Marsjön sjö Mögestorp gd Hemgärdet gärde
  Marsjön sjö Mögstorp gård Hemgärdet åker
  Melskogen skogsmark Mölleras förr lht Hemgärdet gärde
  Misterholmen holme Möllrastuga bs+ Hemgärdet åker
  Miögesiön sjö Nora by Hemgärdet, se Ladugårdsgärdet åker
  Mjärdsundet del av Regnaren Nora by Hemgölen Saknas
  Mjölkkärret åkermark Norelund lht Hemhagen hage
  *Mjösundskog jord Norrhem lht, avs. Hemhagen hage
  Mofall terräng Norskogen hmd Hemsjögärdena åkerflator
  Mofallegrundet grund Norrskogen hmd Hemsjön sjö
  Mofallet terräng Nybygget torp + Hemsjön tjärn
  Momossen mosse Nybyhgget förr t Hemtäppan åker
  Morfars kärr kärr Nybygget torp Hemängen gärden
  Mossareviken vik Nybygget torp + Hemängen åker
  Mossen ägomark Nybygget backstuga + Hemängen åker
  Mossholmen holme Nybygget t. Hemängen åker
  Mosstorp ägomark Nybygget gård Hemängen Saknas
  Mossviken vik Nybygget torp avs. Hemängstäppan åker
  Mossviken vik Nybygget t Hemängstäppan täppa
  Mostugan terräng Nybygget bs, t. Hemängsudden udde
  Mostugu ängar terräng Nybygget förr stuga Hemängsudden udde
  Moängen terräng Nybygget Lilla t. Hemängsviken vik
  *Munkanor gränsmärke Nybylund lht. Herrgårdsviken Saknas
  *Munkanor ?sund Nylingstorp t, avs. Herrholmen holme
  Myrhulteön ö Nylund t, avs. Himmelskärret åker
  Myrtäppan ägomark Nylund lht Hjortronmossen åker
  mållsiön sjö Nylund t Hjortsundet sund
  Målsjöbäcken bäck Nystugan t Hjortkärret åker
  Målsjön sjö Nystugan t. Hjortronmossen gärde
  Målsjön sjö Nysäter torp + Hjortronmossen mosse
  Målsjön sjö Nytorp t+ Holmen, se Fiskarholmen Saknas
  Målsjön sjö /Se Nyängslund lht, avs. Holmsjön sjö
  Målsjötäppan ägomark Näcken förr gd, nu riven Hopfallet, se Kofallet betesmark
  Mårdnäset terräng Näckens förr torp Hophagarna åkrar
  Mårdstensudden udde Näckstugan torp + Hophagen åker
  Måttgölsmossen mosse Näckstugan förr gd, nu riven Hoptäppan Saknas
  Märtas holme holme Näckstugan förr t. Hopängen gärde
  Märtas vik vik Näset torp Horsnäset näs
  Märudden udde Näset t Hultet åker
  Märvikeholmen holme Odenslund lht, avs. Hultkärret mossmarker
  Mögsjön, Lilla sjö Odenslund lht Hultkärret förr betesmark
  Mögsjön, Lilla sjö Olstorp bs+ Hulttäppan åker
  Mögsjön, Stora sjö Olstorp t, avs. Hultängen åker
  Mögsjön sjö /Se Olstorp t, avs. Humlegård. nu åker
  Mörka udden udde Olstorp t Humlegården förr humleodling
  Mörka udde udde /Se Ornilsas lht Humlegården förr humleodling, nu åker
  Mörkviken vik Oron torp Humlegården åker
  Mörtviken vik Oron t. Humlegårdena åker
  Mörkviken vik »Per Nilsas» backstuga + Humlegölen Saknas
  Mörkön ö Per-Nilsas förr stuga Hummelkärret Saknas
  Mörthålet vik Persberg t+ Humlegårdstäppan täppa
  Mörtkärret kärr Persborg lht Humlekärret förr åker
  Mösjöfallet ägomark Persborg lht Humpen dunge
  Mösjögölen göl Perstorp gård Hunn sjö
  Mösjön sjö Perstorp gård Hunnsbackefjärden vatten
  Nisseviken vik Perstorp gd Hunnsbacken udde
  Norabro gränsmärke Pettersberg berg Hunnsbackeviken vik
  Noraviken vik Pettersburg lht Husarängen ängsmark
  Nornäset näs Petersburg t Husby gata väg
  Norrängsviken vik Pricken backstuga + Husgubbatäppan täppa
  Notviken vik Pryskens backstuga + Husgubbeön ö
  Nya kärret kärr Pörten Saknas Husgubbeön ö
  Nybyggartäppan ägomark Ramstorp t. Huvlösen skälröse
  Nyckelkärren kärr Rappstugan förr stuga Håkans mosse mosse
  Nyckelkärren kärr Ravels bs+ Håkensö ö
  Nyckelkärrsudden udde Rejmyra, se Rejmyre traktnamn Hålkärren mossmark
  Nyckelkärret kärr Rejmyra gd Hålldammategen åker
  Nylingen, Lilla sjö Rejmyra glasbruk Hålldammen damm?
  Nylingen, Stora sjö Rejmyra glasbruk Hålstackaviken vik
  Nylingen, Stora sjö Rejmyra pst Hångön ö
  Nylingen L:a o. St:a sjöar /Se Rejmyre Saknas Hårsnäset ö
  Nypna jorden terräng Reijmyre gård Hällbäckeviken vik
  Nytorpsängen äng Reijmyre Glasbruk anläggning Hällebäckeviken vik
  Nyängen ägomark Reijmyre Kyrka kyrkobyggnad Hällebäckeviken vik
  Nyängen åkermark Reijmyre Såg t Hällegärdet gärde
  Nyängen ägomark Ringstorp torp avs. Hällmossen Lilla Saknas
  Nålkärret kärr Ringstorp gård Hällmossen Lilla mosse
  Näckstugan terräng Roltorp Saknas Hällmossen Nedre mosse
  Näckviken vik Roltorp gård Hällmossen Stora Saknas
  Näset näs Roltorp bebyggelse Hällmossen Stora Saknas
  Näset udde Rom Saknas Hällmossen Övre mosse
  Näset udde Ropareudden backstuga + Hämleviken vik
  Näset näs Rosendal lht Härsvikaudden udde
  Näsfot ö Rosenholm lht Härsvikeberget Saknas
  Näsholmen holme Rosenlund lht Härsviken vik
  Näsudden udde Rosenlund lht Härsviken vik
  Näverkärret kärr Rosenlund t. Härsviken vik
  Ollonkärret kärr Ruda Saknas Härsvikeudden udde
  Olviken vik Ruda by Hästfallabergen berg
  Olviken vik Ruda bebyggelse Hästfallet åker
  Ormkärret ägomark Runnsjöfallet förr t Hästhagen Saknas
  Ormkärrsudden udde Runnsjösågen förr sågverk Hästhagen hage
  Ormsjökärret betesmark Ryd Saknas Hästhagen betesmark
  Ormsjön sjö Ryd bebyggelse Hästhagen Saknas
  »Ormsiövjiken» vik /Se Ryd bebyggelse, ängtegar Hästhagen hagmark
  Oron ödetorp Rydsvenen Saknas Hästhagen Saknas
  Orrgölen göl Rävstället lht, avs. Hästhagen Saknas
  Orrholmarna holmar Rökens torp avs. Hästhagen hage
  Orrholmarna holmar Rökens, se Skogsberg torp Hästhagen Saknas
  Orrmossen mosse Rönnbacken öde torp Hästhagen Saknas
  Orrmossen mossse Rönnbacken ödestuga Hästhagen hage
  Orrmossen mosse Rönnbacken ödestuga Hästhagen hage
  Oskars mosse mosse Rönnbacken förr stuga Hästhagen skogsmark
  Oxhagsviken vik Rönnbacken förr stuga Hästhagen skog
  Oxkärrsviken vik Sagoliden lht, avs. Hästhagen hage
  Pannkakeholmen holme Sagoliden lht, avs. Hästhagsudden udden
  Perstorpsfjärden del av Regnaren Sagoliden lht Hästhagsudden udde
  Pigsundet sund Sandbergs t+ Hästhagsudden udde
  Pipmon terräng Sandfallet t. öde. Hästhagsviken vik
  Pipmossen mosse Sandfallet t Hästhagsviken vik
  Pipmossen mosse Sandstugan t. Hästhagstäpporna åkrar
  Plogehål vik Sandstugan t Hästkärret f.d. åker
  Potterhålet terräng Sandstugan bs. Hästskostensvägen väg
  Prickudden udde Sandstugan t. öde Hästskosten gränsmärke
  Prickviken vik Sandtäpparna t. avs. Hästskosten gränsmärke
  Prästängsudden udde Sandvik t, nu lht. Härfkärret förr åker
  Pumpviken vik Sandvik t. avs. Hävlasundet sund
  Ralsvensviken vik Sandviken t Hävlaån å
  *Ramningsnäs udde Sandviken bs. Höga bergen berg
  Ramsviken vik Sandåker lht Höga bergen berg
  Ravels udde udde Sarvsjölund t. Högbyholmen holme
  Regnaren sjö Sarvsjölund förr t Högskär holme
  Regnaren sjö Sarvsjölund förr lht, nu riven Högvaldsviken vik
  Regnaren sjö Selesjötorp gdar Höstafalleholmen holme
  Regnaren sjö Sila f.d. by Högstafalleviken vik
  Regnaren sjö Sila f.d. by Högåsavägen väg
  Regnaren sjö Sila f.d. by Hökhagen hagmark
  Roltorpasjön sjö Sila f.d. by Hökhagen hage
  Roltorpasjön sjö Silagården hmd Hökängen hagmark
  Roparudden udde Sila Handelsbod lht Hökängen förr åker
  Ropareudden udde Sila Norrgård gård Hönögrundet stengrund
  *Rumhälla mosse f.d.gränsmärke Sila Skolhus skolhus Igelgölen, se Stora Bandsjögölen Saknas
  *Rumhälla mosse (f.)gränsmärke Sillesjö gård Igelgölen göl
  Rumhälla gåt bergsvank /Se Sillesjö Saknas Igelgölen gölhåla
  *Rumhällagåth bergssvacka Sillesjögodset bebyggelse Intaget hage
  *Rumhälla måse mosse Sillesjönäs gård ?+ Iskällartäppan, se Djurhagen Saknas
  *Runastaven råsten /Se Sillesjötorp, se Selesjötorp gdar Iskällebackarna backar
  *Runastaven råsten Sillesjötorp gård Ivarsrot åkrar
  *Runastaven råsten Sillsjölund bs Jaens Mosse åker
  Runehälla måsa f.d. gränsmärke »Silverståls» torp avs. Jordbrokärret lågmark
  Runesiön sjö Silängen t. avs. Jungfruholmen, se Gärdsholmen Saknas
  *Runesjö bäck bäck Sjukstugan lht, avs. Juten holme
  *Runnastavarna gränsmärke Sjölund lht, avs. Juten holme
  *Runnehällamossen gränsmärke Sjölund torp Jämmerdalen åker
  *Runnesten gränsmärke Sjöstugan t. Järkmossarna mossmark
  *Runnesjöbäcken gränsmärke Sjöstugan förr stuga Jättestenarna klippblock
  Runnholmen udde Sjöstugan torp Jättestensbacken backen
  Runnsjö bäck, se Rönebäck gränsbäck Sjötorp t. (bs)+ *Kains Hål mosse
  *Runnsjöbäcken bäck Sjötorp bs+ Kalefjärden vik
  Runnsjön sjö Sjötorp förr torp Kalefjärden vik
  Runnsjön sjö Sjöändan gård Kalehäll berg
  Runnsjön sjö Sjöändan t. Kalehäll berg
  Runnsjön sjö /Se Sjöändan gård Kalehäll berg
  *Runnsjöstav gränsmärke (?) »Skaraos» bs+ Kalehäll berg
  *Runnsjöstaven gränsmärke Skarbjörke gård Kalehällsbergen berg
  Runsten gränsmärke /Se Skarbjörke gård Kalehällsbergen berg
  Runsten gränsmärke Skarbjörke Saknas Kaleviken vik
  Rydsviken vik Skeden Prästgård kyrkoherdeboställe Kalefjärden del av sjö
  Rågbråtebäck, se Bråtebäck gränsbäck Skedevi Prästgård Saknas Kaleviken vik
  Rågetsundet sund Skedevi prästgård bebyggelse Kalhällsberget berg
  Rägnaren sjö /Se Skinnsätter säteri Kale Häll berg
  Regnaren sjö /Se Skinsäter bebyggelse Kalehäll berg
  Regnaren sjö /Se Skogaholm torp + Kalehäll berg
  Rägnen Lacus sjö Skogalund torp avs. Kalehäll berg
  Rävnäset, Lilla terräng Skogalund torp Kalehällsbacken backe
  Rävnäset, Stora terräng Skoglund t. avs. Kalefjärden vik
  Röde hund terräng Skogalund torp avs. Kallfallebackarna backar
  Rödingeudden udde Skogalund Saknas Kallfalleudden backholme
  Rödkärret kärr Skogen torp Kalmängarna ängar
  Rökens berg terräng Skogen torp Kalsvikabacken backe
  Rönebäck gränsbäck /Se Skogsberg torp avs. Kalsvikatäppan åker
  Rönebäck gränsbäck Skogsberg torp Ka(r)lsviken vik
  Rönnbackaglon sund Skogshyddan lht Kalsviken vik
  Rötbastegölen sjö Skogstorp, se Skyttetorp gd Kalsängen åker
  Rötbastegölen göl Skogstorp lht. avs. Kalvhagen hage
  Rötbastegölen sjö /Se Skogstorp t+ Kalvhagsbacken vägbacke
  *Rötbastegöls- el. Fårnässkälet gränsmärke Skogstorp, Lilla hmd Kalvhagskullen kulle
  *Rötbastegölsstaven gränsmärke Skogstorp, Stora hmd. Kalvhusagärdet åker
  Rötbastesjön sjö Skogstorps Såg gammaldags vattensåg Kalvkärret kärr
  Rötbastesjön sjö Skoldelen hmd Kalvkärrstäppan åker
  Rötbastesjön sjö /Se Skolhuset lht. Kalvfallet f. beteshage, nu gårdstomt
  Saltdammen terräng Skolhuset lht, avs. Kalvhagen hage
  Salsviken strandparti Skolhuset Saknas Kalvhagen hage
  Sanda holme holme Skolhuset Saknas Kalfhagsudden udde
  Sanden vik Skolhuset avs. Kalvhusgärdet Saknas
  Sandkärret åkermark Skrikkärret t Kalvängen åker
  Sandmossen mosse Skrikarkärret t. Kanalbron bro
  Sandstugumossen mosse Skräddaretorpet backstuga + Kanalen Saknas
  Sandstuguviken vik Skräddartorpet torp + Karl Ers-täppan förr åker
  Sandudden udde Skräddaretorpet lht Karlsholme holme
  Sandviken vik Skräddaretorp förr stuga Karlsholme ö
  Sandviken vik Skräddaretorp, se Krogen lht Karlsholme ö
  Sanka kärret kärr Skräddartorpet torp avs. Karlsten åker
  Sarvsjölund terräng Skräpdalen hmd. Saknas Saknas
  Sarvsjön sjö Skyttetorp gd Saknas Saknas
  Sarvsundet sund Skyttetorp gård Saknas Saknas
  Sarvudden udde Skälviken t. Saknas Saknas
  Sarviken vik Skälviken t Katzaviken vik
  Selesjönäs udde Skälviken t. Kattrackehålet åker
  Selesjöviken vik *Skäppan t.+ Kattsudden holme
  Selesjöviken vik Skärfors by Kattugglabäcken bäck
  Seliesiön vik Skärfors utjord av hr. o. sk. natur Kavelbrokärret åker
  Sila bäck bäck Skärfors utjordar Kavelbromossen mosse
  Silboberg berg Skärfors bruk Kavelbron väg, f. kavelbro
  Silvergruvebergen berg Skärfors Bruk bruk Kilen åker
  Silängsviken vik Skärfors bruk, se Hävla bruk Saknas Killingefallet bete
  Simmersnäseudden udde Sleknäset torp + Killingafallet förr åker
  Simmersnäseudden udde Sleknäset t Killingehagen backe
  Sjöängsviken vik Slätten torp Killingeholmen holme
  Sjöängsviken vik Slätten t. Killingeholmen holme
  Skalbotten ägomark Smedstorp lht, avs. Killingeholmen holme
  Skaletomme ägomark Smedstorp Lilla bs+ *Killingepinan holme
  Skogaholm ägomark Smedstorp Stora torp + Killingapina, se Killingeholmen Saknas
  Skogen ägomark Snåret t. Killingön Saknas
  Skogsberg berg? Sofieberg bs. Killingön ö
  Skogsjön sjö Sofieberg lht Kindtorpeön ö
  Skogssjön sjö Sofielund t. Kindstorpsholmen holme
  Skogssjön sjö Solbacka lht Kisselgruvor mindre hål
  Skogstorpagölen göl Solberga t. (nu bs) Kittelbergabacken backen
  Skomakarekärret kärr Solberga lht Kittelberget berg
  Skomakaren holme Solgården lht Kittelberget berg
  Skomakareudden udde Solhem lht Klinten (Bjursundsklinten) holme
  Skrikkärren ägomark Solhem lht, avs. Klockarheholmarna holmar
  Skräckhällen holmar Solhyddan lht Klockareholmarna holmar
  Skräckhällen holme Solliden lht Klövviken vik
  *Skröpdalsskälet gränsmärke Solliden lht, avs. Klövviken vik
  Skräpkärret kärr Solvik lht, avs. »Knaperbacks-stafven» skäl
  Skräpängskärren kärr Solvik lht Knappgubbebacken+ torp
  Skvattrammossen mosse Solvik lht, avs. Knektbråten åker
  Skvimpen vik Solvik lht, avs. Knekthagen betesmark
  »Skædhforsastrøm» Saknas Sommarbo lht, avs. Knekttäppan åker
  Skägghällen holme Sommarbo lht Knektängen åker
  *Skälbäcken bäcklopp; f.d. gränsmärke Sparrhult t.+ Knipsten flyttblock
  *Skälbäcken bäcklopp, f. gränsmärke Spångstugan backstuga + Knipsten skär
  Skälhällen häll Stampen t. Knipsten skär
  *Skälvadsund gränsmärke Starrnäs bebyggelse Knipstensgärdet åker
  Skälviken vik Starnäs by Knipudden udde
  Skärforsa näs näs Stavhult lht Knipudden udde
  Skärforsa ström Saknas Stavhällen t Knipviken vik
  Skärholmarna holmar Stavkärr torp *Knästafven skäl
  Skärholmen holme Stavlund torp, avs. Kofallet skog
  Skärviken vik Stavstugan bs+ Kofallet betesmark
  Sleknäsebergen berg Stenbacken backstuga + Kohagen hage
  Sleknäset ägomark Stenfallet lht Kohagen Saknas
  Sleknäsudden udde Stenfallet lht Kohagen hage
  Slånäset näs Stenfallet torp Kohagen hagmark
  Slåtterkärret kärr Stenfallet t. avs. Kohagen betesmark
  Slåtterkärrsviken vik Stenfallet öde torp Kohagen hage
  Slätten ägomark Stenhagen lht, avs. Kohagen hagmark
  Smala mossen mosse Stenhagen lht Kohagen hagmark
  Smedens ängsudde udde Stenkullen t. Kohagen hage
  Smedjeudden udde Stensborg lht, avs. Kohagen hage
  Smedstorp åkermark Stenstamp , se Stampen anläggning Kohagen skogsmark
  Snåreviken vik Stenstorp lht, avs. Kohagen hage
  Sofieberg ödetorp Stenstorp t Kohagen skog
  Sofielund kärr? Stenstugan backstuga Kohagen hage
  Solbergamossen mosse Stensäter torp Kohagskärret åker
  Soludden udde Stenvik backstuga + Kohagstäppan, Lilla åker
  Sparrhult terräng Stolpen backstuga + Kohagsudden udde
  Stackrummet ägomark Storsmedstorp torp, avs. Kohagsviken vik
  Stafehall, se Stavhäll gränsmark Storkärrsstugan t+ Kohagsviken vik
  Starr- fled i natn /Se Strandvik lht, avs. Kolbottensgrundet vatten
  Starrbäckskärret kärr Sturehov lht Kolsmossen, se Korsmossen Saknas
  Starren ängsmark /Se Stålsvedstorp t, avs. Kolsmosseviken, se Korsmosseviken Saknas
  Starrsjön sjö Sulenäs gård Kolstakamossen kärr
  Starrsjön sjö Sulenäs bebyggelse Kolstakaviken vik
  Starrsjön sjö Sulenäs gd Kolstugumon skog
  Starrsjön sjö Sund by Kolstugumon skog
  Starrsjön sjö /Se Sund bebyggelse Kolstuguviken vik
  *Starrån gränsmärke Sunda gård Kolstugu öar holmar
  *Starrån gränsmärke Sunda gård Koluddesjön sjö
  Starrå å /Se Sunda bebyggelse Kornängskärret ägor
  Staråå kanal Sundaskogen skog Korsholmen holme
  Starrö häradsäga /Se Sundmon torp Korsholmen holme
  *Stavhall gränsmärke Sundsdal torp Korsmossen mosse
  Stavhäll gränsmärke /Se Sundskogen torp Korsmosseviken vik
  Stavhäll gränsmärke Sundskogen gd Korsmossenviken vik
  *Stavhällen gränsmärken Sundsnäs t, avs. Korsnäsviken, se Korsmosseviken Saknas
  Stavhällen terräng Sundsnäs t Krigsmobergen Saknas
  Stavkärr ägomark Sundstorp t, bs. Krigsmobergen Saknas
  Stavlund ägomark Sundstorp t. Krigsten sten
  Stavlundsviken vik Sundstorp torp Krigstensmossen åker
  Stavlundsviken vik Sundstorp backstuga »Krismostaf» skäl
  Stavsundet sund Sunises torp Krogaretäppan åker
  Stenhagsudden udde Svanviken torp Krogtäppan täppa
  Stenbroholmen holme Svanviken t. Krogatäppan åker
  Stennäs mosse gränsmärke Svarttorp gd Krokstad förr torp
  Stensjöholmen f.d.gränsmärke Svarttorp gård Krokudden udde
  Stenvik terräng Svarttorp gd Krokviken vik
  Stenviken vik Svarttorp Norrgård gd Krokviken vik
  Stenviksudden udde Svarttorp Södergård gd Krokviken vik
  Stigviken vik Svartviken gård Kråkholmen holme
  Stockshulten ägomark Svarvarestället bs.+ Kråkholmen holme
  Stora fjärden fjärd *Svea backstuga + Kråkkärret Saknas
  Stora holmen holme Svenstorp t, avs. Kråksundet sjöförbindelse
  Stora kärret kärr Svenstorp t+ Kråksången udde
  Stora mossen mosse *Svältan t. Kråktallen holme
  Storgran terräng Svältberget backstuga Kråktallen, se Kråkholmen Saknas
  Stormossen mosse Sågaretorp lht, avs. Kråkudden udde
  Stormossen mosse Sågartorpet gd, förr soldattorp Kråkudden udde
  Stormossen mosse Sågartorpet gård Kråkudden udde
  Stormossen mosse Sågartorpet gd Kråkvilamossen åker
  Stormossen mosse Sågen såg Krösabacken backe
  Storsjön sjö Sågen, Nedre såg Krösagärdet åker
  Storskogen skogsmark Sågen, Övre vattensåg Kulan holme
  Storängen åkermark Sågstugan lht. Kulan holme
  Storängsbergen triangelpunkt Sågtorpet t. Kullen kulle
  Storön ö Sågviken t.+ Kullgärdet gärde
  Storön ö Säthälla gård Kutterviken vik
  Storön ö Säthällen t. Kvarnbron bro
  Storön ö Sätra gd Kvarnbron bro
  Storön ö Sätra hmdr Kvarnbäcken bäck
  Storön ö Sätra gd Kvarnbäcken bäck
  Storön ö Sätra, Stora gd *»Qvarnbäcksskälet skäl
  Stroplen sjö Sörfalla förr lht Kvarnfallebäcken bäck
  Stutholmen holme Sörgården lht Kvarnfallabäcken bäck
  Stutkärret kärr Sörtorp by Kvarnfallet bebyggelse
  Stålsmedstorp ägomark Sörtorp gård Kvarnkärren lågmark
  Stångberget triangelpunkt Talgfallet torp Kvarnkärren kärr
  Stöparen sjö *Talgfallet torp Kvarnkärret åker
  Stöparen vik Tallbacken lht. avs. Kvarnsjögölen Saknas
  Stöparen sjö Tallbacken torp Kvarnsjön Saknas
  Stöparen sjö /Se Tallbacken t Kvarnsjöskogen skog
  Stöparesundet sund Tallgården lht, avs. Kvarnstensmossen mosse
  Störbäcken bäck Tegelbruk nedlagt tegelbruk Kvarntjärn göl
  Sulekärret kärr Tilltaget t. Kvarntjärnen tjärn
  Sulenäsbäcken bäck Tilltaget torp Kvarntjärnen tjärn
  Sundaholmen holme Tillägget lht, avs. Kvarntjärnen sjö
  *Sundet Munkanor sund Timrade kojan, se Timrakojan kolarkoja Kvarntorpebäcken bäck
  Sunds verkar sund Timrakoja kolarkoja Kvarntorpeviken del av sjö
  Sundsholmen holme Tisenhult herrgård Kvarntäppan täppa
  Sundsudden udde Tisenö gård Kvarnvägen väg
  Surmossen mosse Tisenborg lht, avs. Kvarnängarna åkrar
  Svanviken vik Tisnarbro poststation Kvarnängen gärde
  Svanvikenäs näs Tisnarebaden sommarstuga Kvarnängen åker
  Svartgölen, Lilla göl Tisnareslip lht Kvarnängen åker
  Svartgölen, Stora göl Tjärtorp t Kvarnängen åker
  Svarta hålet vik Tornsberg torp Kvarnängen utjord
  Svarttorpeån å Tornsberg t Kvarnängsbäcken Saknas
  Svarttorpaån å Torp gård *»Qvarnängsskälet» skäl
  Svartviken vik Torpa by Kvarnängsviken Saknas
  Svarvarekärret åkermark Torpa Saknas *Kyan del av ägor
  Sveden terräng Torparolles, se Haglunda t Kyaskogen skogsmark
  Svenstorpevikarna vik Torshag lht Kyaskogen skog
  Svenstorpevikarna vikar Torsjö t Kyaskogen skog
  Svinmon terräng Torsjö torp Kyatorpen Saknas
  Svälterudde udde Torsjö t »Kyrkan» fornlämning /Se
  Svältholmen holme Torstorp f.gård Kyrkan fornlämning
  Sågkärret kärr Torstorp bebyggelse Kyrkan fornlämning
  Sågviken vik Torstorp gård Kyrkberget berg
  Sågviken vik Tortorpet förr t Kyrkfallen berg
  Särkviksudden udde Tottorp gd Kyrkgärdet åker
  Sävsjön sjö Tottorp torp, avs. Kyrkledet led å gärdesgård
  Södra ön ö Trollpungen t. Kyrkmossen mosse
  Sörsjön sjö Trollsängen t, avs. Kyrkogårdstäppan Saknas
  Sörsjön sjö »Tumbergs» t, avs. Kyrkogärdet åker
  Sörtorpe ö ö Tummetorp gd Kyrkstenen sten
  Sörviken vik Tummetorp gård Kyrktornsberget berg
  Sörviken del av Tisnaren Tyrsabo hmd Kyrktäppan täppa
  Tallbackeholmen holme Tyrstorp hmd. Kyrkviken vik
  Tallen gränsmärke Täppan lht, avs. Kyrkviken vik
  *Tallen, Stora gränsmärke Töling, se Tölingsnäs Saknas Kyrkviken vik
  Tallholmen holme Töling, se Tölingsnäs gård Kyrkvägen gångstig
  Talludden udde Tölingsholmen utäga med lht, avs. Kyrkängen Saknas
  *Tannafors Saknas Tölingsnäs gd Kåpskär holme
  »Tannafors» fors(?) Tölingsnäs by Käggelbanekullen kulle [backholme]
  Tegelholmen holme Tölingsnäs gårdar Källargärdet åker
  Tegeludden udde Tölingsnäs gårdar !Källberget berg
  Tempeludden udde Tölingsnäs gårdar Källgatan väg
  Tilly ängsudde udde Tölingsnäs Saknas Källgatan allmänning
  *Tingula bäck bäck Udden torp Källgölsgärdet gärde
  Tisenhultviken vik Udden hmd Källgölsgärdet åker
  Tisenvik vik Uddenäs bs.+ Källkärret åker
  Tisen ö ö Uddenäs öde torp Källkärret åker
  Tisenö ö Uggelbo, se Skogshyddan lht Källviken vik
  Tisenö ö o. gd /Se Uggelbo t+ Källåkrarna åkrar
  Tisnarebaden vik Ullsberg t+ Källängen Saknas
  Tisnare kanal o. Fjälare sundet kanal Uppstugan bs.+ Källängen Saknas
  Tisnare kanal kanal Utterstorp torp Käppviken åker
  Tisnare kanal kanal Vabo torp, avs. Käringängen åker
  Tisnare kanal kanal /Se Vadstorp t Kärleksholmen del av Storön
  Tisnaren sjö Valleräng Saknas Kärleksholmen holme
  Tisnaren sjö Valleräng by Kärleksön ö
  Tisnaren sjö Valleräng gårdar Kärret Lilla nu betesmark
  Tisnaren sjö Valleräng Saknas Kärret, Lilla kärr
  Tisnaren sjö Vallerängstorp gd Kärret Nya Saknas
  Tisnaren sjö Vallerängstorp Saknas Kärret instängd vik
  Tisnaren sjö Vallerängstorp gård Kärrgölen Saknas
  Tisnaren sjö Vallerängstorp Saknas Kärrängen Saknas
  Tisnaren sjö Valltorp t Kättelberget berg
  Tisnaren sjö Venen förr torp Käxelviken vik
  Tisnaren sjö Venen förr gd, nu riven Käxelviken mossar åker
  Tisnaren sjö Venen förr t Körmossen mosse
  Tisnaren sjö Venstorp t+ Ladgölen kärr
  Tisnaren sjö Venström t+ Ladgölen göl
  Tisnaren sjö Viberga gård Ladgölet åker
  Tisnaren sjö /Se Viberga Saknas Ladmossen åker (mosse)
  Tisnaren sjö /Se Viberga Saknas Ladstruten äng
  Tisnaren sjö /Se Vibo lht, öde. Ladtäppan täppa
  Tisnaren sjö /Se Viggetorp t Ladugårdsgärdet åker
  Tisnaren sjö /Se Viggetorp t Ladugårdsgärdet åker
  Tisnaren sjö /Se *Viken t+ Ladängen gärde
  Tisnern sjö Viktoria t Ladängen åker
  Tjärnen tjärn Vilan förr t Ladängshagen hage
  Tjärnskogen skog Vilholmsberg bs+ Ladängshagen hage
  Tjärviken vik Villan bebyggelse Ladängsvägen väg
  Tomasäng terräng Vippan t. Laggmossen lågmark
  *Tordatorpa sundh gränsmärke Vippan t Laggudden ö
  *Tordatorpa sund gränsmärke Virsjöstugan backstuga + Laggviken Saknas
  Torpudden udde Vårgård lht, avs. Laggängen Saknas
  Torsjöviken vik Västersäter torp Laggängsberget berg
  Torsjöviken vik Västerängen bs. Lagölet gärde
  Torsmossen mossse Västerängen t+ Landshagen hage
  *Torsmossen gränsmärke Västerängen förr torp Landstäppan åker
  Torsmossen mosse /Se Wörishofen förr badinrättning Lannshagen hagmark
  Torsmossen mosse /Se Åktorp gd Lannstäppan Saknas
  *Torsmosse skäl gränsmärke Åketorp t, avs. Lasse Bäck bäck
  *Torsmosse skäl gränsmärke Åndenäs by Lavika vik
  Torsmosse skäl gränsmärke /Se Åndviken t. *»Laängsskälet» skäl
  *Torsmossestaven gränsmärke Ängalund lht Lemmaberget, se Lemmbroberget Saknas
  Tortorpaviken vik Ängalund f.d. torp Lerdiket dike
  Torstorpsholmarna holmar Ängstugan bs+ Lerdiksviken vikar
  Tortorpet åkermark Ängstugan t, avs. Lerdiksviken vikar
  Trampsjön sjö Ängstugan torp Lertaget förr lertag
  Trampsjön sjö /Se Ängstugan t. Lilla gärdet åker
  Tranmossen mosse Ängstugan t Lilla Gören, se Lillsjön Saknas
  Tranmossen mosse Ängtorp bs+ Lilla hagen hagmark
  Trapphällsbergen berg Ängtorp t. Lilla hagen hage
  Trinskärret kärr Ängsäter lht Lilla mossen åker
  Trollberget terräng Ängsäter t.+ Lilla mossen mosse
  Trollgölen göl Äspetorp bebyggelse Lilla täppan åker
  Trollkullen kulle Öbotorp f.d. gård Lillgärdet Saknas
  Trollmossen mosse Öhnetorp Saknas Lillgärdet gärde
  Trollmossen mosse Ölmetorp by Lillgärdet åker
  Trätkärren kärr Öna Saknas Lillhagen Saknas
  Tummetorpasjön sjö Öna gård Lillholmen holme
  Tummetorpasjön sjö Önsjötorp t Lillholmen holme
  Tummetorpasjön sjö Önsjötorp t Lillholmen, se Käleksholmen Saknas
  *Tungers bäck gränsbäck Öntorpet t Lillsjön utvidgning av å
  *Tungers bäck gränsbäck Östantorp t.+ Lillsjön Saknas
  Tungers bäck gränsbäck /Se Östsäter t+ Lillsjön Saknas
  *Tunghälla berg Ösäter t+ Lillsjön sjö
  Tussdalen terräng Ötorp t. Lillsjön Saknas
  Tärnberget holme Övre Hävla bruk Saknas Lillsjön sjö
  Tärnen göl   Lillsjön sjö
  Tärnen göl   Lillsjön sjö
  Tärngölsmossen mosse   Lillsjön sjö
  Udden udde   Lillsjön sjö
  Uddenäs udde   Lillsjön sjö
  Uddeviken vik   Lillsjön sjö
  Uddstugan ödetorp   Lillsjön sjö
  Ugglehultadalen terräng   Lillängen f.d. åker
  Ugglekärret kärr   Lillängen betesmark
  Ugglebo ägomark   Lillängen nu betesmark
  Vackra mossen mosse   Lillängen åker och hage
  Vadet terräng   Lillängen del av betesmarker
  Vadstorp terräng   Lillängen hage
  Vadstorpekärren kärr   Lillängen åker
  Vagnaren sjö   Lillängsbäcken vattendrag
  Vagnaren sjö /Se   Lillön holme
  Vagnaren, Vangern sjö /Se   Lillön holme
  Vallerängsön ö   Lillön ö
  Valltorpet ägomark   Lillön ö
  Valpviken vik   Lillön Saknas
  Vangern, Vagnaren sjö /Se   Lillön, se Grindtorpaön ö
  Venen strandparti   Lillön holme
  Venen ägomark   Lillön holme
  Venerna sankmark   Lillön ö
  Venerna åkermark   Lillön holme
  Venerna terräng   Limporna stenar
  Venerna ängsmark /Se   Lindbromossen mossmark
  Venholmarna holmar   Linddalssjön Saknas
  Venmossen mosse   Lindgärdet gärde
  Venudden udde   Lindhemskogen kage
  Venviken vik   Lindrotens Holme holme
  Venån å   Lindrotetäppan åker
  Vetkärren ägomark   Lindsviken, se Fagerviken Saknas
  Uijsksiön sjö   Lindrotztäppan åker
  Viktoria mosse   *Linsen Hunn skog
  Viktoriaholmen holme   Litsleön ö
  Vilan terräng   Lisselön ö
  Vintervägsviken vik   Ljunggärdet Saknas
  Visjöbäcken bäck   Ljunggärdet åker
  Visjöholmen holme   Lobergen bergsområde
  Visjön sjö   Loggärdet gärde
  Visjön sjö   Lomsjön göl
  Visjön sjö   Lomsjön skogssjö
  Visjön sjö   Lomsjön sjö
  Visjön sjö /Se   Lomudden udde
  Visjön sjö /Se   Lotängen Saknas
  Visjön sjö /Se   Lotäppan åker
  Visjön sjö /Se   Luderbottenkällan källa
  Visken sjö   Luderbottnen kolbotten
  Visken sjö   Lussi Bröt åker
  Visken sjö   Lusudden plats
  Visken sjö   Lyberget Saknas
  Visken sjö /Se   Lyberget berg
  Visken sjö /Se   Lyberget berg
  Visken sjö /Se   Lyrsbo gärde
  Visken sjö /Se   Långa fallen inhägnade betesmarker
  Visken sjö /Se   Långafallsviken vik
  Visken sjö /Se   Långa fallen hage
  Vitmossen, se Rumhälla mosse gränsmärke   Lyrsbo förr torp nu åker
  Vrånggölen göl   Lågholmen holme
  Våningsbergen berg?   Långa Udden udde
  Vårbo udde   Långbrobacken backe
  Västabergen udde   Långbron Saknas
  Västabergsviken vik   Långdalen åker
  Västerängen sankmark   Långdalen mossmark
  Västerängsviken vik   Långdalen dalsänka
  Västra gölen göl   Långkärret åker
  Yttersjön sjö   Långholmsnäset skogsmark
  Yttersjön sjö   Långkärret Saknas
  Yttersjön sjö   Långholmen udde
  Yttersjön sjö   Långkärrsbäcken bäck
  *Ålderdomen gränsmärke   Långmossebergen berg
  Ålgölsbäcken bäck   Långmossen åker
  Åndenäsfjärden del av Hunn   Långmossen mosse
  Åndenäsgölen göl   Långnäset udde
  Åndenäsgölen göl   Långnäset näs
  Åskbergen berg   Långsjön Saknas
  Älgen vik /Se   Långsjön sjö
  Älgkoudden udde   Långsjön del av sjö
  Älgkoviken vik   Långsjön, se Låsjön Saknas
  Älgkoviken vik   Långsjötorpsudden udde
  Älgmon skogsmark   Långtegen åker
  Älgmossen mosse   Långtoret åker
  Älgstallet skogsmark   Långtäppan åker
  Älgstallet skog /Se   Långängen åker
  Älingen vik   Låsjön sjö
  Ängdalen terräng   Låsjön sjö
  Änglogen sankmark   Lämmbroberget berg
  Ängstugemossen mosse   Lämudden udde
  Ängtorp terräng   »Längst bortna täppan» täppa
  Öboskär skär   Länsman sten
  Öknen terräng   Länsmans näsa, se Länsman Saknas
  Ölmetorpeviken vik   Länsmanssundet sund
  Ölsmossen mosse   Lörtorpsviken vik
  Ölsviken vik   Löstorpsviken vik
  Önnäset betesmark   Lövfallet betesmark
  Önsjön, Lilla sjö   Lövfallet skog
  Önsjön, Stora sjö   Lövhultahagen hage
  Öntorpet betesmark   Lövön ö
  Östantorp ägomark   Lövön Saknas
  Östersjön del av Regnaren   Lövön bs.
  Östersjön del av Regnaren   Lövön holme
  Österängen sankmark?   Magasinsudden udde
  Österängsviken vik   Magnehultskogen skog
  Österängudden udde   Magnehultsjön Saknas
  Östjuten sjö   Magnhulte Venar lågmark
  Östjuten sjö   Magnhulteån å
  Östjuten sjö   Majas led skyttel-led
  Östjuten sjö   Marsjön Saknas
  Östra gölarna gölar   Marsjön sjö
  Ösätter åkermark   Marsjön sjö
  Ööna ö   Marsjön sjö
      Marstrand åkrar
      Marstrandsviken vik
      Mellanfallet, se Djurhagen Saknas
      Mellangärdet gärde
      Mildviken, se Notviken Saknas
      *»Millre Lorthålet» vattensjukt ställe
      Milstenstäppan åker
      Misterholmen holme
      Misterholmen holme
      Mjölkkärret åker
      Mofallagrundet ö
      Mofallegrundet holme
      Mofallaön ö
      Mofallet åker
      Momossen mosse
      Mongärdet gärde
      Morasbacken backe
      Morfars Kärr åker
      Morfars Kärr åker
      Mormorstäppan täppa
      Mormorstäppan åker
      Mossareviken vik
      Mossbacken backe
      Mossen förr åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen förr åker
      Mossen i hagen åker
      Mossen Stora mossmarker
      Mossen Stora mossmark
      Mossen Stora åker
      Mossholmen holme
      Mosshultebäcken bäck
      Mosshatteudden udde
      Mosskärraviken vik
      Mosskärret kärr
      Måssten sten
      Mosstäppan Saknas
      Mossviken Saknas
      Mossviken vik
      Mossviken vik
      Mostugutäppan täppa
      Mostugu ängar förr slåttermark
      Motäppan åker
      Moängen lågmark
      Mullsätters Lillsjö, se Lillsjön Saknas
      Myckelmåsasjön sjö
      Mylängen gärde
      Myrhult skogsskifte
      Myrhulteön ö
      Mystäppan åker
      Målsjöbäcken bäck
      Målsjöbäcken bäck
      Målsjön Saknas
      Målsjön skogsjö
      Målsjön sjö
      Målsjötäppan åker
      Målsjöön holme
      Målsjöängarna Saknas
      Mårdnäset, se Mårnäset Saknas
      Mårdnäset udde
      Mårdstenen flyttblock
      Mårdstensudden udde
      Mårdstensviken vik
      Mårnäset näs
      Mårnäset näs
      Mårstorpepussen Saknas
      Mäkärren kärr
      Märvika vik
      Märfalleskogen skog
      Märvikeholmen holme
      Märvikeholmen ö
      Märviken vik
      Mögsjön Lilla sjö
      Mögsjön Stora sjö
      St. o. L. Mögsjön sjöar
      Stora Mögsjön sjö
      Mörka Udde udde
      Mörka Udde udde
      Mörkviken vik
      Mörkön ö
      Mörtleken ö
      Mörjöfallet åker
      Mösjön Lilla göl
      Mösjön Stora sjö
      Nedre mon åker
      Nickelgruvan gruva
      Nora Bro bro
      Nora såg f.d. såg
      Noraviken vik
      Noraviken vik
      Noret sund
      Norra fallen hagar
      Norra Ön, se Ekön Saknas
      Norrtäppan gärde
      Norrängarna åkrar
      Norrängen gärde
      Norrängsviken vik
      Norrängsviken vik
      Notbacken åker
      Notbodåkern åker
      Nothushagen åker
      Notnäsbacken backe
      Notplan Saknas
      Notplats nu betesvall
      Notviken vik
      Notviken vik
      »Nya Dlunkhälla» skäl
      Nya kärret kärr
      Nya kärret odlat kärr
      Nybyggartäppan åker
      Nybyggemossarna mossmarker
      Nybyggetäppan åker
      Nybyggetäppan täppa
      Nyckelkärren sank lågmark
      Nyckelkärren kärr
      Nyckelkärret lågmark
      Nyckelkärret kärrmark
      Nyckelkärrsudden udde
      Nygärdet gärde
      Nygärdet åker
      Nyhagen hagmark
      Nyhagen betesmark
      Nylingen sjö
      Nylingen Lilla sjö
      Nylingen Stora sjö
      Nyröjslan? åker
      Nyssfallabottnen kolbotten
      *Nyttjan äng +
      Nyttjemossen Saknas
      Nyängarna gärden
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen gärde
      Nyängen hage
      Nyängen gärde
      Nyängen åker
      Nyängen gärde
      Nyängen åker
      Nyängshagen skog
      Nyängen åker
      Nyängsgärdet åker
      Nyängen åker
      Nyängskärret åker
      Nålkällabotten kolbotten
      Nålkällan källa
      Nålkärret Saknas
      Nålkärret kärr
      Näckens hål Saknas
      Näckviken vik
      Näckviken vik
      Näsesjön sjö
      Näsasjön sjö
      Näsatäppan täppa
      Näset hage
      Näset Saknas
      Näset skogsmark
      Näset näs
      Näset udde
      Näset udde
      Näset Lilla Saknas
      Näset Stora udde
      Näsfot ö
      Näsfot holme
      Näsholmen holme
      Näslekärren åker
      Näsudden udde
      Näsön holme
      Näverkärret kärr
      Odlingen åker
      Olle hunn ö
      Ollonkärret kärr el. mosse
      Ollonkärret kärr
      Ollonkärren kärr
      Ollonmon skogsparti
      Olstorpsmossen mosse
      Olvihem vik
      Olviken vik
      Olviken vik
      Ormkärret kärr
      Ormsjökärret odlat kärr
      Ormsjön sjö
      Ormsjön Saknas
      Ormsjön sjö
      Ormilsängen åker
      Orrgölen göl
      Orrholmarne Saknas
      Orrmossen mossmark
      Oskars Mosse mosse
      Oxhagen hage
      Oxhagen Saknas
      Oxhagen Saknas
      Oxhagen Saknas
      Oxhagsviken vik
      Oxhagsudden udde
      Oxkärret kärr
      Oxkärrsviken vik
      Pannkakeholmen holme
      Pannkakeholmen holme
      Perstorpa äng betesmark
      Picklösa musbacken backe
      Pigsundet sund
      Pigsundet sund
      Piludden udde
      Pipmon skog
      Pipmossen mosse
      Pipmossen mosse
      Pipmo Stafven Saknas
      Plogehål hagmark
      Plogehål vik
      Plogehål vik
      Prickudden udde
      Prickudden udde
      Prickviken vik
      Prickviken vik
      Pråmhustomten grästomt vid sjö
      Prästgårds lillsjö, se Lillisjön sjö
      Prästgårdsudden, se Prästängsudden udde
      Prästviken, se Kyrkviken vik
      Prästängen del av ägor
      Prästängen äng
      Prästängen hagmark
      Prästängsudden udde
      Prästängsudden udde
      Prästängsudden udde
      Pumpviken vik
      Pumpviken vik
      Puttkärret kärr
      Puttkärrshagen? hage
      Puttkärrstäppan åker
      Puttkärrsviken vik
      Pörtesdalen åker
      Pört-täppan åker
      Pörttäppan åker
      Pörtztäppan täppa
      Ralsbäcken bäck
      Ralsvenen kärr
      Ralsvensviken vik
      Rannsjön sjö
      Ravels täppor åkrar
      Ravels Udde udde
      Ravels udde udde
      Ravels udde udde
      Regnaren sjö
      Regnaren sjö
      Regnaren sjö
      Regnaren sjö
      Rinnarehällen berghäll
      Roltorpa Fula, se Kvarntjärnen tjärn
      Roltorpsjön Saknas
      Roltorpasjön sjö
      Roltorpasjön sjö
      Roltorpa äng betesmark
      *Romula-stafven skäl
      Ropareudden udde
      Ropareudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Rosehagen Saknas
      Rosmossen Saknas
      Rudaglon vik
      Rudagruvor gruvor
      Ruda mossar åkrar
      Ruda öar öar
      Rudaöarna öar
      Rumhällamossen mosse
      Runholmen udde
      Runnsjön sjö
      Runsjön sjö
      Runnsjön sjö
      Runnsjön sjö
      Runnskäret holme
      Rydsberget berg
      Rydsgraven bäck
      Rydsvenen äng
      Rydsviken vik
      Rydsviken vik
      Rådsån å
      Rågbacken gärde
      Rågetstuvan holme
      Rävgropetäppan åker
      Rödingeudden udde
      Rödkärret kärr
      Rödkärret kärr
      Röjda Mossen mosse
      Rökens Berg bergmassiv
      Rökens berg berg
      »Rännbackagloa» grunt vatten
      Rönnbackaglon sund
      Rönnbackaglon grund
      Rönnbackegärdet Saknas
      Rönnbackagärdet åker
      Rönnåkern åker
      *»Rörsla» hage
      Rötbastesjön Saknas
      Röttkärret kärr
      Sakristäppan åker
      Sakrestäppan åker
      Sanbacketäppan täppa
      Sanda holme holme
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandliden gärde
      Sandmossen mosse
      Sandmossen mosse
      Sandmosseskiftet skog
      Sandstugmossen mosse
      Sandstugumossen mosse
      Sandstugufall skog
      Sandstugugärdet Saknas
      Sandstuguviken vik
      Sandstuguviken vik
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäpporna täppor
      Sandtäpporna åkertäppor
      Sandtäppaviken vik
      Sundudden udde
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvirken vik
      Sanka kärret kärr
      Sanka kärret kärr
      Sarvsjölund t
      Sarvsjölundskärret kärr
      Sarvsjömossen kärr
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsjön sjö
      Sarvsundet Saknas
      Sarvudden udde
      Sillesjön sjö
      Sillesjöbäcken bäck
      Sillesjönäs näs
      Sillesjöviken vik
      Silvergruvebacken backe
      Silvergruvebergen berg
      Silängsviken vik
      Simmernäset ö
      Simmersnäset udde
      Simmersnäsesundet sund
      Simmersnäsudden Saknas
      Simmersnäseudden udde
      Sittsoffan berg
      Sjödalen äng
      Sjögatan väg
      Sjögatan åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet Saknas
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet Saknas
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen bete
      Sjöhagsskiftet åker
      Sjökärret kärr
      Sjöstugugölen Saknas
      *»Sjöstugustafven» skäl
      Sjötorpeviken vik
      Sjötäppan täppa
      Sjövallen åker
      Sjövallsviken vik
      Sjövägen väg
      Sjöändsudden udde
      Sjöändsängen äng
      Sjöängarna åkrar(?)
      Sjöängen ängbit
      Sjöängen åker
      Sjöängsladet lada
      Sjöängsviken bukt
      Sjöängsviken vik
      Sjöängsviken vik
      Sjöängsviken vik
      *»Skale tammer» äng
      Skallbotten åker
      Skarbjörkagärdet åker
      Skenfallet hage
      Skjortfallen hage
      Skogen Övre skogsmark
      Skogsgatan väg
      Skogsmossen mosse
      Skogssjön sjö
      Skogsjön Saknas
      Skogstorpsgölen göl
      Skolhusgärdet gärde
      Skomakarekärret Saknas
      Skomakarekärret Saknas
      Skomakaren holme
      Skomakareudden udde
      Skomakareviken vik
      Skomakareviken vik
      Skrabban täppa
      Skrabban åker
      *»Skrabbhagsskälet skäl
      Skrikkärren åker
      Skrikkärren odlad kärrmark
      Skrikmossen odlad kärrmark
      Skrikmossen, Övre och Nedre kärr och åker
      Skräckhällen, se Skärhällen Saknas
      Skräckhällen skär
      Skräckhällen holme
      Skräddarnsö, se Lilla Björnön Saknas
      Skräphagarna hagmark
      Skräphagarna åker
      Skräphagen Saknas
      Skräpkärret Saknas
      Skräpkärret gärde
      Skräpängen Saknas
      Skvalet sund
      Skvattrammossen, se Korsmosse Saknas
      Skvimpen vik
      Skåpet bukt
      »Skälbrostafven» Saknas
      Skälhällen, se Skärhällen Saknas
      Skälviken vik
      Skälviken vik
      Skärbäcken bäck
      Skärbäcken bäck
      Skärforsnäset udde
      Skärholmarna holmar
      Skärholmen holme
      Skärholmen ö
      Skärhällen berg
      Skärhällen sten
      Skärvikebäcken bäck
      Skärviken vik
      Slaktareudden udde
      Sleknäsebergen bergsområde
      Sleknäsabergen berg
      Slipgärdet åker
      Slånäset näs
      Slåtterkärret mosse
      Slåtterkärret Saknas
      Slätterkärrsviken vik
      Slängbäcken bäck
      Slätten åker
      Smala Mossen mosse
      Smedgärdet gärde
      Smedgärdet åker
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken backe
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet åker
      Smedjetomten åkerbit
      Smedjetäppan Saknas
      Smedjeudden udde
      Smedtäppan täppa
      Smedtäpparna täppor
      Smedudden udde
      Smedudden backe
      Snuten kär
      Snårviken vik
      Sockerhålet åker
      Solbergakärret kärr
      Soldatstaven förr gränsmärke
      *Soröven mosse
      Sparrhult förr t nu åker
      Sparrhultaängen åker
      Sparrhultskärret Saknas
      Spisbröten hage o. kärrmark
      Spökebotten kolbotten
      Spökkärret förr kärr
      Stacken åker
      Stallviken vik
      Stampeskogen skog
      Stampändan åker
      Starrbäcken bäck
      Starren ängsmark
      Starrnäsån å
      Starrsjön sjö
      Stavholmen holme
      Stavholmen holme
      Stavkärr ställe
      Stavlundskogen skog
      Stavlundsviken vik
      Stavlundsviken vik
      Stavsundet sund
      Stavsundet sund
      Stavsundet sund
      Stavsundet sund
      Stavsundsholmarna, se Skärholmarna Saknas
      Stenbacken åker
      Stenbetebacken bergbacke
      Stenbron bro
      Stenbron bro
      Stenfallavägen väg
      Stengärdet Saknas
      Stenhagen hage
      Stenhagsudden udde
      Stenhagsudden udde
      Stenholmarna stenholmar
      Stenskvalet fall
      Stentanten stenbacke
      Stenviken vik
      Stenviksudden udde
      Stockdalen skog
      Stockshulten skog
      Stolpebacken Saknas
      Stora Garnen gran
      Stora grundet grund
      Stora gärdet åker
      Stora Hallonberget, se Hallonbberget Saknas
      Stora stenarna stenar
      Stora täppan åker
      Stor-Brända Mon berg
      Storholmen, se Storön Saknas
      Storkärret åker
      Stormossen mossmark
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storsjön sjö
      Storskogen utskog
      Storsten förr gränsmärke
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen ängsmark
      Storängen åker
      Storängen hage
      Storängen lågmark
      Storängen åker
      Storängen åker och hage
      Storängen Saknas
      Storängen åker
      Storängen, se Storängsgärdet åker
      Storängsgärdet åker
      Storängskärret kärr
      »Storängsskälet skäl
      Storängstäppan åker
      Storängsviken vik
      Storön holme
      Storön ö
      Storön ö
      Storön holme
      Storön ö
      Storön ö
      Storön holme
      Storön ö el. holme
      Storön holme
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strångsjövägen landsväg
      Storön ö
      Stuggärdet åker
      Stuggärdet åker
      Stuggärdet åker
      Stutholmen holme
      Stuttkärret mosse
      Stutkärret kärr
      Stutkärrshagen hage
      Stångberget berg med triangelpunkt
      Stöparen udde
      Stöparen sjö
      Stöparen sjö
      Stöpnaren sjö
      Stöparesundet sund
      Störbäckakärret kärr
      Störbäcken bäck
      Suddodlingen åker
      Sundaborg holme
      Sundaborg, se Sundaholmen Saknas
      Sundaholmen holme
      Sundatäppan åker
      Sunds verkar sund
      Sundmobäcken bäck
      Sundmon f.d. allmänning
      Sundsholmen holme
      Sunds holme ö
      Sunds Näs Saknas
      Sundsudden udde
      Sunds verkar sund
      Sunds verkar sund
      Sunis Backe backe
      *»Sunna Hagstaf» skäl
      *Summamon Saknas
      *»Sunna Ängstaf» skäl
      Svanvike Näs näs
      Svanviken vik
      Svarta Grinden grind
      Svarta grinden förr grind
      Svarta, Hålet vik
      Svartgölen Lilla Saknas
      Svartgölen Stora Saknas
      Svartgölskogen skog
      Svarttorpsån å
      Svarttorpaån å
      Svarttorpaån å
      Svarttorpsängen utjord
      Svarttorpängen åker
      Svarttorpängen åker
      Svartvadet vattenbohl
      Svartvadsbron bro
      Svartvadsbäcken bäck
      ?Svartvadsbäcken bäck
      *»Svartvadsskälet» skäl
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken,se Ängsviken vik
      Svartvike Ö Saknas
      Svenstorps udde udde
      Svenstorpsvikarna vikar
      Svinfallet gärde
      Svingrindsåkern åker
      Svinhusåkern åker
      Svinhålet f.d. åker
      Svinhålet förr åker
      Svinmon skog
      Svinmon kärr
      Svinryggen berghäll
      Svälter Udde udde
      Svällholmen holme
      Svälthagsudden udde
      Svältudden udde
      Svärdsbrokulle Stav gränsmärke
      Svärdskärret kärr
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken, se Målsjöbäcken bäck
      Sågmossen mosse
      Såg-Olles Äng åker
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sågvägen väg
      *»Såltet» åker
      Sälgdalen åker
      Särkviken vik
      Särkviksudden udde
      Säterbergsgärdet åker
      Sätra mark
      Sätrabron bro
      Sätrabäcken bäck
      Sätrabäcken bäck
      Sätragraven Saknas
      »Sätra Hageskäl» skäl
      Sätramossen åker
      Sätramossen Stora åker
      Sätraviken vik
      Sätravägen körväg
      »Sätravägstafven» Saknas
      Sätterbergshagen hage
      Sävsjön Saknas
      Söderhagen åker och hagmark
      Södertäppan åker
      Söderviken vik av sjön
      Söderviken fjärd
      Söderviken vik
      Söderängen åker
      Söderön ö
      Södra Fallen Saknas
      Sör Hagen Saknas
      Sörhagen gärde
      Sörhagskärret kärr
      Sörsjön Saknas
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörtorpa mosse förr åker
      Sörtorpaviken vik
      Sörtorps ö holme
      Sörtorpe ö ö
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörängen Saknas
      Sörängen gärde
      Sörängen åker
      Sörängsflogarna Saknas
      Talgfallesveden del av skog
      Tallbackeholmen holme
      Tallbackeholmen ö
      Tallbackeholmen holme
      Tallbacken skogsbacke
      Tallholmarna holmar
      Tallholmen holme
      Talludden udde
      »Talludden längst bort» Saknas
      Tandforsen fors
      Tegelbruksbacken Saknas
      Tegelholmen holme
      Tegelholmen holme
      Tegelholmen holme
      Tegeluddehagen hage
      Tegeludden udde
      Tegeludden åker och skog
      Tegelugnen gärde
      Tegelviken vik
      Tempeludden udde
      Tilligärdet gärde
      Timotäppan Saknas
      Tisenhultviken vik
      Tisenö ö
      Tisenö ö
      Tisenö ö
      Tisenö ö
      Tislången sjö
      Tislången sjö
      Tisnarbro bro
      Tisnare kanal Saknas
      Tisnaren sjö
      Tisnaren sjö
      Tisnaren sjö
      Tisnaren sjö
      Tisnaren sjö
      Tisnaren sjö
      Tjuvkärret Saknas
      Tjuvudden åker
      Tjyvudden åker
      Tjärdalen tjärbränningsställe
      Tjärdalstäpporna täppor
      Tjärgropstäppan täppa
      Tjärn göl
      Tjärn göl
      Tjärnskogen skogsmark
      Tjärnängen åker
      Taltorps Bro bro
      Taltorps Sund sund
      Tomten täppa
      Tomten åker
      Torénstäppan förr åker
      Torpsvika vik
      Torpudden udde
      Torpudden udde
      Tosjösundet sund
      Torsjöviken vik
      Torsjöviken vik
      Torsjöviken vik
      Torsjöön udde
      Torsmossen mosse
      »Torsmosse-staf» skäl
      Torstorpa Fårö ö
      Torstorpagärdet åker
      Tortorpadal dal
      Torstorps Ö ö
      Tortorpe dal lågmark
      Tortorpet åker
      Tortorpeviken vik
      Torvmossen torvmosse
      Torvströmossen mosse
      Trampsjön sjö
      Trampsjön sjö
      Tranmossebäcken bäck
      Tranmossen Saknas
      Tranmossen mossmark
      Trapphällarna, se Trapphällsbergen Saknas
      Trapphällsbergen bergsområde
      Trapphällsbergen berg
      Tredingsängen åker
      Trissan åker
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollgölen Saknas
      Trollkullen berg
      Trollkullen berg
      Trollsjön sjö
      Träben bro
      Trällsjön sjö
      Trätängarna täppor
      Trätängen gärde
      Tummetorps Näs näs
      Tummetorpssjön sjö
      Tummetorpssjön Saknas
      Tummetorpasjön sjö
      Tummetorpsmossen odlad mosse
      Tussdalen lägre mark
      Tärnberget ö
      Tämgölen göl
      Tämgölsmossen mosse
      Täppan åker
      Täppan Stora åker
      Täppan Stora åker
      Täppan uti gatan täppa
      Täpporna åkrar
      Täpporna åkrar
      Tärn göl
      Tärn göl
      Tärn göl
      Tärnen sjö
      Tärnberget holme
      Tärnen tjärn
      Tärnen sjö
      Tölängen utägo
      Uddehagen hage
      Uddarna skogsparti
      Udden, se Djurhagen Saknas
      Udden, se Roparudden Saknas
      Udden udde
      Udden udde
      Uddvik vik
      Uddeviken vik
      Uddgärdet åker
      Ugglehultadalen lågmark
      Ugglehultedalen mosse
      Ugglekärret kärr
      Ugglemossestaven förr gränsmärke
      Uppstugens ö ö
      Utskogen skogsmark
      Utskogen Saknas
      Uvbergen berg
      Uvbergen berg
      Uvbergstäppan förr täppa
      Vabomon skog
      Vackra Enen en
      Vadskärren Saknas
      Vagnaren sjö
      Vagnaren sjö
      Vagnaren sjö
      Vallerängsholmen, se Vallerängsör Saknas
      Vallerängsskäret stengrund
      Vallerängstorpasjön göl
      Vallerängstorpasjön, se Lillsjön sjö
      Vallerängs storäng åker
      Vallerängsön ö
      Vallerängsön ö
      Vallerängsön ö
      Vargmossen mosse
      Vargudden udde
      »Warbråtestafven» Saknas
      Varggropen f.d. varggrop
      Vastorpekärren kärrmarker
      Vedermödan åker
      Vedermödan förr åker
      Venen åker
      Venerna äng
      Venerna slåttermarker
      Venhagen Saknas
      Venhagen hage
      Venholmen holme
      Venkärren lågmark
      Venmossen vitmosse, högmosse
      Venmossen mosse
      Venudden backe
      Venudden udde
      Venviken inbuktning i sjö
      Venviken vik
      Venviken vik
      Venviken vik
      Venån bäck
      Verkan, se Sunds verkar Saknas
      Verkarna sund
      Vettkärret åker
      Videbrunnskärret kärr
      Videbrunnskärrebacken backe
      Videsjöbäcken bäck
      Videsjömossarna mossmark
      Videsjön Saknas
      Videsjöskogen skogsmarker
      Vidjebrunnen göl
      Viggängen åker
      Viggängen åker
      Viktors vik vik
      Vintervägsviken Saknas
      Vi(r)sjöbäcksviken vik
      Vi(r)sjötäppan åker
      Vi(r)sängen Saknas
      Vi(r)sängsviken vik
      Visjöbron bro
      Visjöbäcken bäck
      Visjöbäcken bäck
      Visjöholmen Saknas
      Visjöholmen ö
      Visjöholmen holme
      Visjön Saknas
      Visjön skogssjö
      Visjön sjö
      Visken sjö
      Visken sjö
      Vitmosseberget berg
      Vitsippefallet skog
      Vrånggölen göl
      Våningsbergen berg
      Våningsbergen berg
      Våningsbergen, se Hasselvikabergen berg
      Vällingsundet sund
      *Värbröten skog
      Värbröteskiftet skog
      Västbergen berg
      Västaberget udde
      Västbergsviken vik
      Västabergsviken vik
      Västergölen göl
      Västergölsmossen mosse
      Västerhagen skog- och hagmark
      Västerängen Saknas
      Västerängen betesmark
      Västerängen gärde
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängshagen hage
      Västerängshagen skog
      Västerängsudden udde
      Västerängsudden udde
      Västerängsviken vik
      Västerängsviken vik
      Västerängsviken vik
      Västerängsviken vik
      Västra gärdet åker
      Yttersjön sjö
      Yttersjön sjö
      Åkerhagen gärde
      Åkerhagen hage
      Åkerhagen åker?
      Ålgölsbäcken bäck
      Ålkistebäcken bäck
      Ålkistebäcken bäck
      Åndenäsfjärden del av sjö
      Ångsåg, se Nora såg Saknas
      Åskbergen bergsmark
      *Älblomossen mosse
      Älgen, Elgen sjö eller vik
      Älgmon skog
      Älgstenarna stenar
      Älingekärren kärr
      Älingen sjö eller vik
      Älingeskogen skog
      Ängalunds Udde udde
      Ängarna åker
      Ängen ängsmark
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängkärret kärr och åker
      Ängstugan åker
      Ängstugudalen åker
      Ängstugemossen mosse
      Ängstugutäppan täppa
      Ängtäppan, Lilla täppa
      Ängtäppan, Stora täppa
      Ängstäppan täppa
      Ängsudden udde
      Ängsviken vik
      Ängtäppan åker
      *»Äspetorpsskälet» skäl
      *»Äspängsskälet» skäl
      Öbo Holmar holmar
      Öboskär stengrund
      Öboskär skär
      Ökhuslindan betesmark
      Ökna äng
      Öknen utjord
      Öhstället båtplats
      Ölmetorpsviken vik
      Ön holme i kärr
      Ön udde
      Ön Södra Saknas
      Öna ö
      Öna, se Tissö Saknas
      St. o. L. Önsjön sjöar
      Önsjön Lilla Saknas
      Önsjön, Stora Saknas
      Ösholmarne holmar
      Östantorpsviken vik
      Östersjön Saknas
      Östersjön sjö
      Österängen lågmark
      Österängen gärde
      Österängen hage
      Österängen åker
      Österängen åker
      Österängsfallet strand
      Österängsviken vik
      Österängsviken vik
      Österängsudden udde
      Österängsudden, se Ängsudden udde
      Östra Gölarna gölar
      Östra Lundsmon, se Östra mon berg
      Östra mon berg
      Ötorp ö
      Övre mon åker

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.