ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2282 Naturnamn : 171 Bebyggelsenamn : 585 Naturnamn : 670
Linköping stad, stift Sandgatan Saknas Lindenborg bebyggelse +Långgatan, Södra, se Nygatan Saknas
Linköping stad, stift Sandgatan Saknas Lindershill, se Lindeshill Saknas Långängen äng
Linköping stad, stift Sandgatan gata Lindesberg sk kvarntorp Långängen äng
Linköping stad Sandgatan gata /Se Lindesberg lhter Långängen äng
Linköping stift Sandkorsgatan gata /Se Lindeshill lht Långängslyckan åkerlycka
Linköping stad Sankt-korset f. åker Lindhem lht Lärkgatan gata
Linköping stad, stift Sankt Korsgatan gata Lindhem lhter Läroverksgatan gata
Linköping stad Sankt Korsgatan gata Lindhem lhter Läroverksgatan gata
Linköping stad o. stift Sankt Korsgatan gata Lindhem lhter Löningsjordar, se Linköpings Kungsladugård Saknas
Linköping stad o. stift Sankt Korsgatan gata Lindhult gård, bebyggelse Löten jordområde
Linköping stad, stift Sankt Korsgatan gata /Se Lindhult lhter Löten ängsvall
Linköping stad o. stift Sankt Korsgatan gata /Se Lindhult lhter Löten jordområde
Linköping stad, stift Sankt Korsgatan gata /Se Linköping, Gamla friluftsmuseum Löterna i Ladugårdsgärde utjord
Linköping stad, stift Sankt Lars-gatan förr gata Linköpings domkyrkoförsamling Saknas +Lötlyckan åkerlycka
Linköping stad o. stift Sankt Larsgatan gata /Se Linköpings domkyrkoförsamling Saknas Lötängen, se Löterna i Ladugårdsgärde Saknas
Linköping stad Sankt Larsgatan gata /Se Linköpings församling Saknas Lövhagen hage
Linköping stad Sankt Larstorget torg /Se Linköpings gård, se Slottet Saknas Lövhagen hage
Linköping stad, stift Sankt Persgatan gata /Se Linköpingshus byggnader +Löfvings gränd, se Torggatan Saknas
Linköping stad, stift »Sankt Laurens gilles åker» Saknas Linköpings slott, se Slottet Saknas Lövgatan gata
Linköping stad, stift Skarvesten ö Linköpings station, se Cenralstationen Saknas +Lövhagsgatan gata
Linköping stad, stift Skolegatan gata /Se Linnefabriken Saknas Magasinegatan gata
Linköping stad, stift Skotorget, se Hospitalstorget torg /Se Linnéskolan folkskola Magasinstorget torg
Linköping stad, stift Slottsgatan gata +Linvävartorpet dagsverkstorp Magasinetorget torg
Linköping stad, stift Slottsgatan gata Litografen anstalt Magietratsgatan gata
Linköping stad, stift Smedstadbadet bad Livgrenadjärregementets kaserner Saknas Magistratshagen hage
Linköping stad, stift Smedstadbäcken bäck Ljungstedtska friskolan Saknas Magistratshagen hage
Linköping stad, stift Smedstugan terräng Ljungstedtska Hagen stadsäg. Magistratshagen parkområde
Linköping stad, stift Snegatan gata +Logarna ladubyggnader Magistratssekreterarens löningsjord jordområde
Linköping stad, stift Snickaregatan gata /Se Logen logebyggnad Magnus Strömsgatan gata
Linköping stad o. stift Snickaregatan gata /Se Ludvigsberg lht Majelden kulle
Linköping stad o. stift Spannmålstorget torg /Se Ludvigsberg, se Gustafsberg Saknas Majeldsvägen gata
Linköping stad, stift Spettals-(spett-)torget, se Hospitalstorget torg /Se Lugnet riven stuga Majgatan gata
Linköping stad, stift Spångerum ägomark Lugnet lht Majorsgatan gata
Linköping stad, stift Stångån å Lugnet lht +Malmgatan gata
Linköping stad o. stift *Stadsängen äng Lugnet, se Vallahemmet bebyggelse Malmskogen, Östra kronopark
Linköping stad o. stift Stadsängen f. äng Lund frälseutjord Malmslättsvägen gata och sedan väg
Linköping stad »stengatorna» Saknas Lund, Västra lht +Mamsell Widoffs jord, se Widoffska jorden Saknas
Linköping stad *Stenshwirno åker /Se Lundaberg lht Mattesslätten ängsområde
Linköping stad o. stift Stora torget torg /Se Lundaängen lht Mellangatan gata
Linköping stad o. stift Storgatan gata Lundshagen lhter Mellersta Östergötlands järnväg järnvägslinje
Linköping stad, stift Storgatan, Gamla gata Lundshagen lhter »Millangårds hage hage
Linköping stad, stift Storgatan gata Lundstorp lhter +Millangårds hästhage hage
Linköping stad, stift Storgatan gata +Lundstorpet torp Motorbåtshamnen hamn
Linköping stad, stift Storgatan gata /Se Lusthuset backstuga el. stattorp +Munkegärdsgatan, se Lassarettsgatan gatudel
Linköping stad, stift Storgrundet ö Lyckebo lhter Munkgärdet åker
Linköping stad, stift Strandgatan gata /Se Lyckhem lhter Munkgärdet åker
Linköping stad o. stift *Stång gammal kungsgård /Se Länscellfängelset, se Kronohäktet Saknas Munkhagen skatteäng
Linköping stad, stift Stångebacke, senare Gamla Stångebro riven bro Länslasarettet, se Centrallasarettet Saknas Museiparken parkomårde
Linköping stad, stift +Stångeberg bergområde /Se Länsresidenset, se Slottet Saknas Månestadsgatan gata
Linköping stad o. stift Stångebro bro +Lärdomsskolan skola Månstads änghump ängsområde
Linköping stad, stift Stångebro bro Läroverket för flickor Saknas Mårdgatan gata
Linköping stad, stift *Stångebro bro Läroverkshuset, Nya Saknas Måsgatan gata
Linköping stad, stift Stångebro Saknas Löten backstuga +Måstorpshagen hage
Linköping stad, stift Stångebro Saknas Lövensborg lhter +Mölnogatan Saknas
Linköping stad, stift Stångebro bro Lövensborg lht Mörnersgatan gata
Linköping stad, stift Stångebro bro Lövhagen lht Mörnersgatan gata
Linköping stad, stift Stångebro bro Lövingsborg, se Lövensborg Saknas +Mörnerska stiftelsens lycka åkerlycka
Linköping stad, stift Stångebro bro Lövsäter lht Mörnerska stiftelsens lycka, se Hästkrogarehagen Saknas
Linköping stad, stift Stångebro bro Majelden villaområde Nattstuvugatan gata
Linköping stad, stift Stångebro, Gamla riven bro Malma bebyggelse Nordwalls lycka hage
Linköping stad, stift Stångebro, Gamla riven bro Mariagården lht +Noreghes gatan väg
Linköping stad, stift Stångebro förr bro Mariannelund lht Norgegatan gata
Linköping stad, stift Stångebro, Gamla och Lilla broar /Se Marieberg lht +Nories Lyckan, se Norralyckan Saknas
Linköping stad o. stift Stångebro bro /Se Marieberg jordbruksfastighet +Norrgärdslyckan åkerlycka
Linköping stad, stift Stångebro bro /Se Marieborg lht Norrhagen hage
Linköping stad, stift Stångebro bro /Se Mariedal lht +Norrhagsängen äng
Linköping stad, stift Stångsbommen, Gamla tullbom /Se Marielund lht Norrköpingsvägen gata
Linköping stad Stångsgatan, Gamla gata Markstenteriet serveringslokaler Norrköpingsvägen, se Gamla Norrköpingsvägen Saknas
Linköping stad, stift Stångsgatan, Gamla gata Maråsebons loge ladubyggnad Norrköpingsvägen, Gamla gata och sedan väg
Linköping stad, stift +Stånggatan, Gambla gata /Se +Mathias torp torp +Norrslyckan åker
Linköping stad, stift +Stångsgatan, Gamla gata /Se Mellangård = 4 Mörtlösa Saknas Norrsvängen gata
Linköping stad, stift *Stånggatan förr gata Mellangården f.d. lektorsboställe Nygatan gata
Linköping stad, stift Stånggatan, Stora gata /Se Mellangården gård i Tornby Nygatan gata
Linköping stad, stift +Stånggatan, Stora gata /Se Mellangård gård i Torvinge Nygatan gata
Linköping stad, stift +Stångzgatan, Lilla gata /Se Mellangården gård i Valla +Nygatan, se Storgatan Saknas
Linköping stad, stift +Stånggatan, Lilla = Ågatan gata /Se Mellangård gård i Vidingsjö +Nygatan Saknas
Linköping stad, stift Stångån å Mellangård gård i Åby +Nygatan, se Snickaregatan Saknas
Linköping stad, stift Stångån å Mellangården gård i Åleryd +Nygatan, Lilla, se Snickaregatan Saknas
Linköping stad, stift Stångån vattendrag Millangården, se Mellangården Saknas +Nygatan, Stora, se Nygatan Saknas
Linköping stad, stift Stångån å Missionshuset lokal Nykvarn bro bro
Linköping stad, stift Stångån å Munkgärdet stadsområde +Nykvarnsbommen tullbom
Linköping stad Stångån å Munkgärdet lhter Nykvarnsgatan gata
Linköping stad, stift Stångån älv +Museet museum +Nyqvarnsgatan gata
Linköping stad, stift Stångån å Museet museum +Nyqvarnsgatan gata
Linköping stad, stift Stångån å /Se Målartorpet, se Mårdtorpet Saknas Nykvarnsparken parkomårde
Linköping stad, stift *Svartlyckan Saknas Mårdtorpet backstuga eller stattorp, äldre dagsverkstorp +Nykvarnstullen, se Nykvarnsbommen Saknas
Linköping stad, stift ?*Svinavallen område +Måstorpet torp +Nyquarnsvägen väg
Linköping stad Sältingen äng /Se Möbelfabriken Saknas Nykvarns sluss sluss
Linköping stad Sältingen äng Mörnerska stiftelsens hus Saknas +Nyströmska jorden jordområde
Linköping stad, stift Sältingsängen Saknas Nattstuvugården = 3 Tannefors stadsäg. Nötabacken kulle
Linköping stad, stift Tannefors fors Nedergård = 2 Blästad bebyggelse Odensgatan gata
Linköping stad o. stift Tannefors fors Norge dagsverkstorp Olstorpsgatan gata
Linköping stad Tannefors fors Norra stationen Saknas Ombergsgatan gata
Linköping stad Tannefors fors Norrbrinken lht Onkel Adamsgatan gata
Linköping stad Tanneforsgatan gata Norrbrinken lht Onkel Adamsgatan gata
Linköping stad, stift Tanneforsgatan f. gata Norrbrinken, Lilla lht Opphemsgatan gata
Linköping stad o. stift Tanneforsgatan gata Norrbrinken, Stora lht Opphemsgränd återvändsgränd
Linköping stad, stift Tanneforsgatan gata Norrbro lht Oskarsgatan gata
Linköping stad och stift Tanneforsgatan gata /Se Norrgård stadsäg. Oxelgatan gata
Linköping stad o. stift Tanneforsgatan gata /Se Norrgården gård i Säby Oxgränd gränd
Linköping stad o. stift Teatergatan gata /Se Norrgården gård i Tornby Oshagen hage
Linköping stad, stift »[t]hen galna barn» kvarn Norrgården = 5 Stora Ullevi stadsäg. +Papegojewaldslyckan lycka
Linköping stad *Thiwagatan Saknas Norrgården stadsäg. +Pappersbruksgatan gata
Linköping stad, stift Tindra, Se Tinnerbäcken bäck Nybygget lht Parkgatan gata
Linköping stad o. stift Tinnerbäcken bäck Nybygget lht +Pestlyckan ängslycka
Linköping stad, stift Tinnerbäcken bäck Nybygget torp +Pestkyrkogården, Gamla Saknas
Linköping stad, stift Tinnerbäcken, Förr Tindra bäck /Se +Nybygget område +Pilelyckan åkerlycka
Linköping stad o. stift »Thorpagerdhe åker Nydala lht Pilens backe gränd
Linköping stad, stift *Thorpagierdhe åker Nydala lht Pilens backe gränd
Linköping stad, stift *Thorpagærde åker Nyhagen jordtorp Pilgatan gata
Linköping stad, stift *Tjuvagatan Saknas Nykvarn kvarn, nu område +Piltäppan äng
Linköping stad o. stift *Tjuvagatan gata Nykvarn kvarn Platensgatan gata
Linköping stad o. stift Tjuvagatan Saknas Nykvarn kvarn Platensgatan gata
Linköping stad, stift Tjuvagatan Saknas +Nyqvarn, se Stångsqvarn Saknas +Platens torg torg
Linköping stad, stift Tjuvagatan f. gata Nykvarn, Gamla, se Nykvarn Saknas Ploggatan gata
Linköping stad, stift tjufgatan Saknas Nykvarns bindgarnsfabrik Saknas +Ploggatan gata
Linköping stad, stift *Tjuvagatan förr gata Nykvarns Kanalstation Saknas Plöjorna åker
Linköping stad Tjuvagatan gata /Se Nykvarns Snickerifabrik Saknas Promenaden parkområde
Linköping stad Torggatan gata /Se Nykvarns värdshus Saknas +Prostesältingslyckan, se Tunslyckan Saknas
Linköping stad Torggatan, Wästra gata /Se Nyland jordbruksfastighet +Prostlyckan åker
Linköping st. Torggatan, Östra gata /Se Nylund lht +Prostlyckan, se Tunslyckan Saknas
Linköping stad och stift Torgatan, se Tanneforsgatan gata Nysäter hus +Prostsältingen, se Tunslyckan Saknas
Linköping stad *Tomboa löt Saknas Oliveberg lht Prästbolsgatan gata
Linköping stad Tornbygatan gata /Se Olofsborg lht +Prästegatan Saknas
Linköping stad Tornbygatan tidigare gata /Se Olstorp lht Pumpgatan gata
Linköping stad Trädgårdsgatan gata /Se Olstorp lht +Pästlöckan, se Pestlyckan Saknas
Linköping stad, stift »trægardztomptinne» förr tompt. Olstorp Saknas Ramstorpsgatan gata
Linköping stad, stift Trädgårdstorget torg /Se Onkel Adamsgården gård +Rappeska jorden jordområde
Linköping stad Tränggatan gata /Se Opphem förr lht, nu namn på bebyggt omr. Repslagaregatan gata
Linköping stad, stift Tullarna, Östra och Västra Saknas /Se Opphem lhter Repslagaregatan gata
Linköping stad, stift Tullbron bro /Se Oskarsberg, se Oskarsborg Saknas Repslagaregatan gata
Linköping stad, stift Tullgränd gränd /Se Oskarsborg lht Ridderstadska hagen hage
Linköping stad Tuppgränd del av Östgötagatan /Se Oskarsborg lht Ringgatan gata
Linköping stad, stift *Tuppgränd, nu Östgötagatan f.d. gata /Se Palace Hotell hus Ringhemslyckan åkerskifte
Linköping stad, stift Vallahemmet terräng(?) Pappersbruket, se Tannefors pappersbruk Saknas Ringstorpsgatan gata
Linköping stad, stift Vallen marknadsplats /Se Park Hotell Saknas Ripgatan gata
Linköping stad, stift Vallen marknadsplats /Se Parkudden lht Risbrinkebacken sluttning
Linköping stad, stift Vallen marknadsplats /Se +Patastad by Risbrinken del av Tanneforsgärdet
Linköping stad, stift Vallgatan gata /Se Pauvres honteux stiftelse för fattiga kvinnor +Risbrinkevägen del av väg
Linköping stad, stift Saknas vakthållningsområde, stadsområde /Se Pensionärshemmet ålderdomshem Risbrinksvägen gata
Linköping stad, stift Vasatorget torg /Se Persbo lht *Rishagen Saknas
Linköping stad, stift Vattengatan gata /Se Pipan ölkrog +Roddaregatan gata
Linköping stad, stift Vidingsjö triangelpunkt Planterhagen utjord Rogestadsgatan gata
Linköping stad, stift »vighiunga tomptinne» förr tomt Portlösa fastighet Rosengatan gata
Linköping stad, stift Vimanshäll ägomark Postgården = 8 Stora Ullevi bebyggelse Rosenkällahumpen åker och äng
Linköping stad Visitationslycka f. åker Posthuset, se Telegrafstationen Saknas Rosenkällasjön sjö
Linköping stad, stift Withlockegatan gata /Se +Postkontoret Saknas Rosenkällavägen väg
Linköping stad, stift Whitlocke Gatan Saknas /Se Prestorp hus Rosenlundshagen hage
Linköping stad, stift *Västragärde gärde +Profossbostället byggnad Rosenlundshagen hage
Linköping stad, stift Västra vägen gata /Se Prostgården, se Domprostgården Saknas Roskildegatan gata
Linköping stad Ådalagatan gata /Se Prästgården lektorboställe Roskälla kärr kärr
Linköping stad Ågatan gata Prästgård, se Vidingsjö Prästgård Saknas Roskälla Park parkområde
Linköping stad Ågatan gata Prästänkehemmet, se Wallenbergska stiftelsen Saknas Roxen insjö
Linköping stad Ågatan gata Rabesborg bebyggelse Roxengatan gata
Linköping stad, stift Ågatan gata /Se Raelstorp hemman Rudsjögatan gata
Linköping stad Ågatan (eller Vattengatan) gata /Se Raelstorps skola lht Rudsjön sjö
Linköping stad, stift Ågatan gata /Se Ralstorp, se Raelstorp Saknas Runddelagatan gata
Linköping stad, stift Ågatan gata /Se +Rambosäter Saknas Ryddalsgatan gata
Linköping stad, stift *Ågärde Saknas Ramsberg torp Rydsgatan gata
Linköping stad, stift *Ågärdet, Södra gärde Ramshäll villasamhälle Rydskogen skogsområde
Linköping stad, stift *Ågärdet, Norra gärde Ramshäll lht Rydslyckan jordområde
Linköping stad, stift *Ågärdet, Södra f. gärde Ramstorp utjord Rydslyckan, Nedre åker och äng
Linköping stad, stift Norra agærdhe åker +Rappstagården gård Rydslyckan, Övre äng och åker
Linköping stad Norra Ågärdet Saknas Rektorsbostaden, Gamla, se Skolmästaregården Saknas Rydslyckorna Saknas
Linköping stad »Norra Ågärdet» åkrar Renhållningsverket Saknas Ryds åkerlycka åker
Linköping stad, stift Åsgatan gata /Se Repslageriet repslageri Ryssgårdslyckan lycka
Linköping stad *Åvånga åker +Residenshuset byggnad Ryssgårdslyckan lycka
Linköping stad Ängstugeängen terräng Ridhuset Saknas Rystadsvägen väg
Linköping stad o. stift Östgötagatan gata /Se Riksbanken Saknas Råbergsgatan gata
Linköping stad och stift Östgötagatan, se Kattbrunnsgatan gata Ringhem lht Råberga äng utjord
Linköping stad och stift *Östragärde gärde Ringhemslyckan lht +Rådhusgränd gata
Linköping stad och stift   Ringhemslyckan lhter Rådjursvägen gata
Linköping stad   Ringstad lht Rådmanslyckan åkerlycka
Linköping stad, stift   Ringstorp lht Rådmansängen äng
Linköping stad, stift   +Rom torp Rådmansängen äng
Linköping stad   Rosenberg lht Rådmansön holme
Linköping stad, stift   Rosenborg lht Råtorpsgatan gata
Linköping stad, stift   Rosenborg lht Rävlyckan åker
Linköping stad   Rosenborg lht Rävlyckan jordområde
Linköping stad, stift   Rosenborg lht Rävstigen gata
Linköping stad   Rosenborgs möbelfabrik Saknas Rödjorna, se Östra Malmskogen Saknas
Linköping stad   Rosendal lht +Rökartorpsgatan gata
Linköping stad   Rosendal lhter Rönngatan gata
Linköping stad   Rosendal lhter Rörtorpsängen äng
Linköping stad, stift   Rosenkälla kärr, se Roskälls kärr Saknas Saluhallsplan plats
Linköping stad, stift   Rosenkälla utjord Saknas Sandbacken höjd
Linköping stad, stift   Rosenlund lht +Sandbergska jorden jordområde
Linköping stad, stift   Rosenlund lhter Sandbäcksgatan gata
Linköping stad, stift   Roskälla skatteäng Sandgatan gata
Linköping stad, stift   Roskälla, Norra lht +Sandgatan, se S:ct Korsgatan gata
Linköping stad   Roskälla kärr, se Roskälla Saknas Sandgårdsgatan gata
Linköping stad   Roxvik lht +Sandgårdsgatan, se S:ct Korsgatan gata
Linköping stad, stift   Rycklösa utjord +Sandkorsagatan, se S:ct Korsgatan gata
Linköping stad, stift   Ryddalen villaområde +Sandkorset gatukorsning
Linköping stad, stift   Ryddalen stadsdel +Sandkårselyckan, se Stolplyckan Saknas
Linköping stad o. stift   +Rydsgården gård Sandlyckan kronoskatteåker
Linköping stad, stift   +Rydsgårdslyckan, se Rydsgården Saknas Sandtaget sandtag
Linköping stad, stift   Rydslyckorna stadsområde Sandtorpsgatan gata
Linköping stad, stift   +Rysslyckan, se Rydsgården Saknas +Sankgatan äng
Linköping stad   Ryttartorpet f.d. soldattorp S:ct Korsgatan gata
Linköping stad, stift   Ryttartorpet ryttartorp S:ct Korsgatan gata
Linköping stad   Ryttaretorpet soldattorp S:t Korskällan källa
Linköping stad, stift   Ryttaretorpet lht S:ct Korslyckan, se Stolplyckan Saknas
Linköping stad, stift   Råberga stadsdel +S:t Larenza gata gågata
Linköping stad, stift   Råberga järnvägsstation S:t Larsbron bro
Linköping stad, stift   Råberga Fabriksområde lht S:ct Larsgatan gata
Linköping stad, stift   Råberga Frälsegård bebyggelse S:ct Larsgatan gata
Linköping stad   Råberga Sälting Saknas +S:t Lars-gatan, se Repslagaregatan gata
Linköping stad, stift   Råberga södra samhälle del av stadsdel S:ct Lars kyrkogård, se S:ct Lars kyrkoplan område kring kyrka
Linköping stad   Råberga Vattenledningsverk Saknas S:ct Lars kyrkoplan område kring kyrka
Linköping stad   Rådhuset Saknas +S:ct Lars Kyrkotorg torg
Linköping stad   Rådstugan, se Rådhuset Saknas +S:t Lars» lycka åkerlycka
Linköping stad   +Rålstorp, se Raelstorp Saknas S:ct Larsparken parkområde
Linköping stad   Råsockerfabriken, se Sockerbruket Saknas S:ct Larstorget öppen plats
Linköping stad   Råtorp lht S:ct Persgatan gata
Linköping stad   Råttfällan krog Scholægatan, se Skolegatan Saknas
Linköping stad   Rökartorpet stuga +Scolaegränd, se Skolegatan Saknas
Linköping stad   +Rökartorpet, se Berglund Saknas +Siljeströmska hagen hage
Linköping stad och stift   Rökhustomten kv. Sjukhusvägen väg
Linköping stad   +Salpeterbruket salpetersjuderi Skarpan beteshage, nu stadsäg.
Linköping stad   Saluhallen Saknas Skedagatan gata
Linköping stad   Samuelsberg lht +Skenningegatan, se Skänningegatan Saknas
Linköping stad o. stift   Sand lht Skepparegatan gata
Linköping stad   Sand hus Skinnarekullen bergshöjd
Linköping stad   Sandbäcken bebyggelse Skogen skogsområde
Linköping stad   Sandbäcken lht Skogsfridsgatan gata
Linköping stad o. stift   Sandebo lht Skogsgatan gata
Linköping stad   Sandhem lht +Skogsgatan gata
Linköping stad o. stift   +Sandkorsa kvarter, se S:ct Kors kvarter Saknas +Skogstäppan åkerlycka
Linköpings stift stift   Sandliden lht +Skolegatan Saknas
Linköping stad   Sandlyckan lht Skolgatan gata
Linköping stad   Sandstorp lht Skolgatan gata
Linköping Saknas   +S:t Görans kapell medeltida kapell Skolmästarehagen hage
Linköping stad   +S:te Korskapellet kapell +Skolmästarehagen jordområde
Linköping stad   S:ct Kors kvarter kvarter +Skolemästarens svarta lycka åkerlycka
Linköping stad   S:ct Kors kvarter Saknas +Skolemästarens Tornbylycka del av Tornbylyckorna
Linköping stad   Sankt Lars kvarter kvarternamn Skomakaregatan gata
Linköping stad   Sankt Pers kvarter kvarternamn Skrivarehumpen jordområde
Linköping stad o. stift   S:ct Pers kvarter kvarter Skräddaregatan gata
Linköping stad och stift   S:ct Pers kvarter Saknas Skyttegatan gata
Linköping stad   S:t Pärs kyrka, se Domkyrkan Saknas +Skyttelyckan lycka
Linköping stad   Sanna lht +Skäggetorpsgatan väg
Linköping stad   +Scholan, se Gymnasium Saknas Skäggetorpshumpen äng, nu åker
Linköping stad   Segersberg jordbruksfastighet Skäggetorps utjord åker och äng
Linköping stad   Segersborg, se Segersberg Saknas Skäggetorpsvägen, se Skäggetorpsgatan Saknas
Linköping stad   Seminariet, se Folkskolelärareseminariet Saknas +Skänningegatan gata
Linköping stad   Seminariet, Nya, se Folkskolelärareseminariet Saknas Skärkindsgatan gata
Linköping stad   Silverdalen villaområde Skärpängslyckan åkerlycka
Linköping stad   S.J. Bostadshus bostadshus Skärpängsskiftet åkerskift
Linköping stad   Sjukhemmet Lugnet, se Vallahemmet Saknas Sköldgatan gata
Linköping stad   Sjukhustomten Saknas Skördegatan gata
Linköping stad   +Själagården medeltida välgörenhetsinrättning Slaktarens hage hage
Linköping stad   Sjöstugan stattorp Slaktarns hage hage
Linköping stad o. stift   Skansen lht Slottsgatan gata
Linköping stad   Skarpstugan byggnad +Slottsgatan gata
Linköping stift   Skattegård = 1 Råberga bebyggelse Slottsgården, se Borggården Saknas
Linköping stad   Skattegården = 1 Stora Ullevi bebyggelse Slottsträdgården, se Kungsträdgården Saknas
Linköpings stift Saknas   Skentomten lht Slussbron bro
Linköping stad   Skogsfrid lht Slussen sluss
Linköping stad   Skogstorp backstuga Slussgatan gata
Linköping stad   Skolmästaregården gård Slångatan gata
Linköping stad   Skrivarehumpen äng Slåttergatan gata
Linköping stad   Skäggetorpshumpen äng Slöjdgatan gata
Linköping stad o. stift   Sköldstorpet soldattorp +Smedgatan, se Smedjegatan Saknas
Linköping stad   Slakthuset Saknas +Smedhagen hage
Linköping stad   Slottet slottsbyggnad Smedjegatan gata
Linköping stad   Slottet slottsbyggnad Smedlyckan åker
Linköping stad   Slottsflygeln byggnad Smedslyckan åker
Linköping stad o. stift   Smedjebacken lht Smedstads allé allé
Linköping stad   Smedstad lht Smedstadsbäcken bäck
Linköping stad   Smedstugan backstuga el. stattorp Smedstadshagen hage
Linköping stad   Småskolelärarinneseminariet Saknas Smedstads skog skogsområde
Linköping stad   +Snatert, Västra torp Smedstadsvägen gatan och väg
Linköping stad   +Snatert, Östra torp +Snegatan till Wester Tull Saknas
Linköping stad   Snuggan mjölkvarn Snickaregatan gata
Linköping stad   Snuggan kvarn Snickaregatan gata
Linköping stad   Snutlyckan lht +Snuskvarnsgränd Saknas
Linköping stad   Sockerbruket Saknas Snuthagen hage
Linköping stad   Sofieberg lht Snutlyckan åkerlycka
Linköping stad   Sofielund lht Snutlyckan åker
Linköping stad o. stift   Sofielund lht Snutlyckan del av Tornby hävder
Linköping stad o. stift   Sofiero lht Sockerbruksgatan gata
Linköping stad och stift   Sofiero lht +Soldatängen äng
Linköping stad   Solbacken bebyggelse Solrosgatan gata
Linköping stad   Solbo lht Solvändan gata
Linköping stad   Soldathemmet hus +Spannemålstorget torgplats
Linköping stad, stift   Solebo lht +Spannemålstorget, se Magasinstorget torgplats
Linköping stad, stift   Solelid lht Sparschuksängen, se Kvarnängen Saknas
Linköping stad   Solhaga lht Sparvgatan gata
Linköping stad   Solhaga lht Spånglyckan åkerlycka
Linköping stad o. stift   Solhaga lhter Stabyvägen väg
Linköping stad   Solhagen lht +Stadens gödselplats avstjälpningsplats
Linköping stad, stift   Solhem lht Stadens lertag lertag
Linköping stad   Solhem lht +Stadsbokhållarlyckan åkerlycka
Linköping stad   Solhem lht Stadsgränsen, Gamla gata
Linköping stad, stift   Solhem lht +Stadskomministerns lycka åkerlycka
Linköping stad, stift   Solhem lht Stadsängen äng
Linköping stad, stift   Solhem, se Solbo Saknas Stallgatan gata
Linköping stad, stift   Solliden lht +Stallgården, se Borggården Saknas
Linköping stad, stift   Solliden lht Stambanan, Östra järnvägslinje
Linköping stad, stift   Sommarvillan, Västra hus Stapelgatan gata
Linköping stad, stift   Sommarvillan, Östra hus Stationsgatan gata
Linköping stad   Soppkokningsanstalten bespisningsinrättning Stationsplan öppen plats
Linköping stad   Spannmålslagerhuset Saknas Stenbergska hagen, se Stjärnbergska hagen Saknas
Linköping stad   Sparbanken Saknas Stenbrötet jordområde
Linköping stad   +Spektakelhuset, se Teaterhuset Saknas Stenbrötsgatan gata
Linköping stad   Spångenäs, se Spångsnäs Saknas +Stenbrötsgatan väg
Linköping stad   Spångsnäs bebyggelse Stengatan gata
Linköping stad   Stadshuset Saknas +Stenhagen hage
Linköping stad   Stadshuset, Gamla Saknas +Steningegatan planerad gata
Linköping stad   Stadskomministerns boställe Saknas +Steningegatan gata
Linköping stad   Stampen sämskmakarestamp Stenslyckan åkerlycka
Linköping stad   +Stangabergsgården gård Stensättaregatan gata
Linköping stad   Statens spannmålslagerhus, se Spannmålslagerhuset Saknas Stigbergsgatan gata
Linköping Saknas   Stattinne backstuga Stiglöten, se Stigslöten Saknas
Linköping stad   Stattute backstuga Stigslyckan jordområde
Linköping stad o. stift   Stengård lht Stigslyckan, Nedre jordområde
Linköping stad och stift   Stengården lht Stigslyckan, Övre jordområde
Linköping stad   Stenhusboden medeltidsbyggnad Stigslöten utjord
Linköping stad   Stenhusgården gård Stigsängen frälseäng
Linköping stad   Steninge gård Stjärna = Stjärnbergshagen Saknas
Linköping stad   Steninge stadslägenhet Stjärnbergshagen hage
Linköping stad   Stenkulla bebyggelse Stjärnbergska hagen jordområde
Linköping stad   Stenkullen lht Stjärnorpsgatan gata
Linköping stad   Stenkullen, se Stenkulla Saknas +Stockholmstullen, se Östertull Saknas
Linköping stad   +Stensnidaregården gård Stockängen äng
Linköping stad   Stensnäs lht Stolplyckan stadsdel
Linköping stad   Stensäter lht Stolplyckan åker
Linköping Saknas   Stensäter jordtorp Stolplyckan åker
Linköping stad   Stiftsbiblioteket Saknas Stolplyckegatan gata
Linköping stad   Stigeborg lht Stora Torget torg
Linköping stad   Stigslöten utjord Storgatan gata
Linköping stad   Stigsängen äng Storgatan gata
Linköping stad   Stjärnbergslyckan, se Lundstorpet Saknas +Storgatan, Gamla ödelagda gata
Linköping stad   Stjärneberg lht Storhagen utjord
Linköping stad   Stjärneberg, Stora, se Stjärneberg Saknas Storhagen hage
Linköping stad   Stjärneborg lht Storhagen hage
Linköping stad   +Stolpatorp torp Storkgatan gata
Linköping stad o. stift   +Stolpetorp torp +Storlyckan åkerlycka
Linköping stad   Stolplyckan lhter Storsvängen gata
Linköping stad   Stora Hotellet Saknas +Storängen äng, nu åker
Linköping Saknas   Storgård rusthåll Storängen ängsområde
Linköping stad   Storgård = 2 Råberga bebyggelse +Storängen äng, nu åker
Linköping stad   Storgården, se Södergården = 3 Tornby bebyggelse Storängen äng
Linköping stad   Storgården = 4 Stora Ullevi rusthåll Storängen äng
Linköping stad   Storgården rusthåll Storängen äng
Linköping stad o. stift   Storhagen del av Ryd +Storängen äng
Linköpings stift   Stor-Ånestad bebyggelse +Strafftorget, se S:ct Lars Kyrkotorg Saknas
Linköping stad   Storängen lht Strandgatan gata
Linköping stad   Storängen lht Strandpromenaden, Västra gata
Linköping stad o. stift   Straffängelset, se Kronohäktet Saknas Strandpromenaden, Östra gata
Linköping stad   Strandsborg lht Strömbron bro
Linköping stad   Stryklodet lht Strömgatan gata
Linköping stad   Strömslund lht +Stubbhagen hage
Linköping st.   Stureberg lht +Stubblyckorna åkerlyckor
Linköping stad   +Stång kungsladugård +Stubbängen äng
Linköping stad och stift   +Stång kungsladugård Sturegatan gata
Linköping stad   Stångebro lht +Stureparken parkområde
Linköping stad   Stångebrolyckan lägenhet Stureplan öppen plats
Linköping stad   Stångebro Mek, Verkstad verkstad +Stuthagen hage
Linköping Saknas   Stångebro Träförädlingsaktiebolag möbelfabrik Styrmansgatan gata
Linköping stad   Stånggrenska Jorden Saknas +Ståckängen, se Stockängen Saknas
Linköping stad o. stift   +Stångsbro, se Stångebro Saknas +Stång, se Stångån Saknas
Linköping stad   Stångshagen utjord +Stång, Lilla, se Lilla Stångebro Saknas
Linköping stad   Stångs kvarn riven kvarn +Stång, Stora, se Gamla Stångebro Saknas
Linköping Saknas   +Stångsqvarn kvarn +Stångbro-strömmen, se Stångån Saknas
Linköping stad o. stift   Stångs magasin spannmålsmagasin Stångebro bro
Linköping stad   Stångs magasin magasinsbyggnad Stångebro bro
Linköping stad   Stångå lhter Gamla Stångebro riven bro
Linköping stad   Sundbergska stiftelsen kv. Stångebro, Gamla bro
Linköping +stad+   Sundbergska stiftelsen för flickor hus Stångebro, Lilla bro
Linköping +stad+   Sundbergska stiftelsen för gossar hus +Stångebro, Stora, se Gamla Stångebro Saknas
Linköping stad   Sundsholm lht +Stångebrogatan, Nya, se Storgatan Saknas
Linköping stad   +Sunntatorp gård Stångebrolyckan frälseåker
Linköping stad   Svalskeppet hus Stångebromonumentet monument
Linköping stad och stift   Svea trängkårs kaserner Saknas Stångebroparken parkområde
Linköpings stift stift   Sveden jordbruksfastighet +Stångebro Tull, se Östertull Saknas
Linköping stad o. stift   Sveden jordtorp +Stångfallet fall i Stångån
Linköping stad   Svedjan, se Sveden jordtorp Stånggatan gata
Linköping stad   Svenneborg lht, avs. +Stånggatan, Gamla äldre namn på nuv. Klostergatan
Linköping stad   Svenska Järnvägsverkstäderna Saknas +Stånggatan, Gamla äldre namn på nuv. Klostergatan
Saknas Saknas   Svängen stattorp +Stånggatan, Gamla äldre namn på nuv. Klostergatan
Linköping stad   Svänneborg, se Svenneborg Saknas Stånge backe kulle
Linköping stad   Syllen lht +Stångsbommen, Gamla tullbom
Linköping Saknas   Sysslomanshagen stadsdel +Stångsgatan, se Gamla Stångsgatan Saknas
Linköping stad   Sågarehumpen äng +Stångsgatan, Lilla Saknas
Linköping stad   Sågarelyckan lht +Stångsgatan, Stora, se Gamla Stångsgatan Saknas
Linköping Saknas   Sågholmen lht och holme +Stångsgärdet gärde
Linköping stad o. stift   +Säbygården gård Stångshagen krono skattehage
Linköping stad   Säter lht Stångån å
Linköping stad   Sätersholm lht Stångån å
Linköping stad   Sättuna lht Stångån å
Linköping stad   Södergård = 5 Mörtlösa bebyggelse Stångån å
Linköping stad   Södergården rusthåll +Stångz Åhn, Stoore, se Stångån å
Linköping stad   Södergården bebyggelse Stövarevägen gata
Linköping stad   Södergården = 2 Lilla Ullevi, se Sörgården bebyggelse +Sundströmska hagen hage
Linköping +stad+   Södermalm lhter Svangatan gata
Linköping stad   Sörbrinken lht +Svartebergsgärdet, se Torkelbergsgärdet Saknas
Linköping stad   Sörgård bebyggelse Svarvaregatan gata
Linköping stad, stift   Sörgården rusthåll Sveagatan gata
Linköping stad   Sörstad lht +Svinavallen område
Linköping stad o. stift   Sörstalund lht, nu namn på bebyggelse däromkring Svinberget höjd
Linköping stad, stift   Sörstalund lht +Svägersbom bom
Linköping stad   Sörstalund, Se även Brostugan och Vidatorp Saknas Svärdsgatan gata
Linköping stad   Tallbacke jordbruksfastighet Sydsvängen gata
Linköping stad   Tallbacken lht Syréngatan gata
Linköping stad   Tannefors utjord och åkrar Sysslomanshagen hage
Linköping stad   Tannefors kvarnar och kvarntorp Sysslomanshagen hage
Linköping stad   Tannefors kvarnar och kvarntorp Sågaregatan gata
Linköping stad   Tannefors stadsdel Sågarehumpen skatteäng
Linköping Saknas   Tannefors frälsekvarn del av bebyggelse Sågarelyckan åker
Linköping stad   +Tanneforsgårdarna gårdar Sågholmen holme
Linköping stad   Tanneforshus bostadsrättsförening +Såglyckan åkerlycka
Linköping stad   Tannefors Järnvägsstation station Säbygatan gata
Linköping stad   Tannefors kvarn = 1 Tannefors kvarn Sältingarna Saknas
Linköping stad   Tannefors kvarn = 2 o. 3 Tannefors kvarnar Sältingen Saknas
Linköping stad   Tannefors kvarn = 4 Tannefors kvarn Lilla Sältingen Saknas
Linköping stad   Tannefors kvarnby, se Tannefors Saknas +Sältingen, Lilla äng
Linköping stad   Tannefors kvarter stadsdel +Sältingen, Stora äng
Linköping stad   Tannefors pappersbruk Saknas Sältingslyckan, se Tunslyckan Saknas
Linköping stad   Tanneforsskolan folkskola Sältingsängen ängsområde
Linköping stad   Tanneforsstugan hus Sältingsängen ängsområde
Linköping stad   Tannefors vattenverk lht Sältingsängen äng
Linköping stad   Taskblöta = Västralund Saknas Sämskmakarelyckan åker, nu lhter
Linköping stad o. stift   +Teaterhuset teaterbyggnad Sämskmakarevägen gata
Linköping Saknas   Teatern Saknas Sättingsängen, se Sältingsängen Saknas
Linköping stad   Teatern, Gamla, se Teaterhuset Saknas Sättunagatan gata
Linköping stad   Tegelbruket lht +Söderhagen hage
Linköping stad   Telefonstationen telefonstation +Söderhagstäppan åkertäppa
Linköping stad   Telefon- och telegrafstionen Saknas Söderleden gata
Linköping stad   Telegrafstationen Saknas Södermalmsgatan gata
Linköping stad   Telegrafstationen postkontor och telegrafstation +Söderströmska jorden jordområde
Linköping stad   Tingshuset tingshus +Södertull, se Tanneforstullen Saknas
Linköping stad   Tingshuset, Gamla Saknas Södra vägen gata
Linköping stad   Tingshustomten kv. +Sörhagen, se Söderhagen Saknas
Linköping stad o. stift   Tinnerbäcken stadsområde Tallgatan gata
Linköping stad   Tinnerbäcken gård +Tallhagen hage
Linköping stad   Tinnerbäckens kakelfabrik Saknas Tallkottsvägen gata
Linköping stad   Tinnerbäckslyckan lhter +Tanneforsaån å
Linköping stad o. stift   +Tinnergården gård Tanneforsbommen, se Tanneforstullen Saknas
Linköping +stad+   Tollstorp lht Tanneforsgatan gata
Linköping +stad+   Tomtebo lhter Tanneforsgatan gata
Linköping stad   Tomteboda lhter Tanneforsgärdet åker
Linköping stad   Torehäll lht, avs. +Tanneforstorget, se Trädgårdstorget Saknas
Linköping stad   +Torget gård +Tanneforstullen tullport
Linköping stad   Tornby utjordar +Tanneforsvägen väg
Linköping stad o. stift   Tornby jordbruksfastighet Tanneforsvägen, Gamla gata
Linköping stad och stift   Tornby Egna Hem lhter Tanneforsvägen, Nya gata
Linköping stad och stift   Tornby Grenadjärtorp hus Teatergatan gata
Linköping stad och stift   Tornby Grenadjärtorp hus Tegelbruksgatan gata
Linköpings stift stift   Tornby hävder område +Tegelgatan väg
Linköping stad o stift   Tornhagsskolan folkskola Tegelhagen hage
Linköping stad   Tornsberg lht Tegelhagen hage
Linköping stad   +Torp, se Rosenkälla Saknas Tegellyckan åker- och ängslycka
Linköping stad   +Torpestad, se Rosenkälla Saknas +Thornbygatan, se Tornbygatan Saknas
Linköping stad   Torpet Saknas +Thunslyckan, se Tunslyckan Saknas
Linköping stad   Torshäll lht Thunslyckan Saknas
Linköping stad   Torvinge, Lilla bebyggelse Tiftvägen Saknas
Linköping stad   Torvinge, Stora delar av bebyggelse Timmermansgatan gata
Linköping stad   Tranelyckan, se Skrivarehumpen Saknas Tingbacken kulle
Linköping stad   Tranvrån lht Tinnerbäcken bäck
Linköping stad   Trasberget Saknas Tinnerbäcken bäck
Linköping stad   Trivialskolan, se Lärdomsskolan Saknas Tinnerbäcksbadet badplats
Linköping stad och stift   Trädgårdsföreningen Saknas Tinnerbäcksgatan gata
Linköping stad   Trädgårdsmästarebostaden hus Tinnerbäckslyckan åker
Linköping stad   +Trädgårdsstugan bostadshus Tinnerbäcksparken, Lilla parkområde
Linköping stad   Trädgårdstomten lht Tinnerbäcksparken, Stora parkområde
Linköping stad   Trädgårdstorp utjord Tinnerbäcksängen parkanläggning
Linköping stad   Trädgårdstorp lht Tinnerlyckan åker
Linköping stad o. stift   Träförädlingsfabriken Saknas +Tinnerängen äng
Linköping stad   Tullhuset Saknas Tinneröbäck, se Tinnerbäcken Saknas
Linköping stad   Tullhuset, Västra tullhus Tinnerö skog skogsområde
Linköping stad   Tullhuset, Östra lht Tinneröskogen skogsområde
Linköping stad   Tuvero lht, avs. +Tjuvagatan, se Djurgårdsgatan Saknas
Linköping stad   Törnstugan lht Tjädergatan gata
Linköping +stad+   +Uddvalla torp Tomtebogatan gata
Linköping stad   Uggelboet = Västralund Saknas +Tomtegatan, se Tomtebogatan gata
Linköping stad   Ullevi Grenadjärtorp lht Tomtegränd gata
Linköping stad   Ullervid Sälting stadsäg. Torget, se Stora Torget Saknas
Linköping stad   Ulriksdal lht Torggatan gata
Linköping stad o. stift   Ulriksdal lht Torggatan gata
Linköping stad   Uveberg bebyggelse +Torggatan, Sydvästra, se Torggatan gata
Linköping stad   Wahlbecks repslageri Saknas +Torggatan, Sydöstra gata
Linköping stad   Valla Egna Hem egnahemsområde +Torggatan, Westra del av Platensgatan
Linköping stad o. stift   Vallafors lht +Torggatan, Östra, se Hantverkaregatan gata
Linköping stad   Vallahemmet hem för sjuka +Torggränd gata
Linköping stad   Valla sjukhem, se Vallahemmet Saknas +Torgkällan brunn
Linköping stad   +Walla Torp torp +Torgkällan, Södra brunn
Linköping stad   Valla utjord Saknas Torkelbergsgatan gata
Linköping stad o. stift   Wallbro lht Torkelbergsgärdet åker
Linköping stad   Wallby lht +Tornbybommen tullbom
Linköping stad   Wallenbergska stiftelsen gård Tornby häfder Saknas
Linköping stad   Vallmo lht +Tornbygatan Saknas
Linköping stad   Valltuna lht +Tornbygatan, se Gråbrödragatan Saknas
Linköping stad o. stift   Varmbadhuset Saknas Tornby hage, se Tornby hävder Saknas
Linköping stad o. stift   Vasastaden stadsdel el. villaområde Tornby Hagestånd jordområde
Linköping stad o. stift   Vattenledningsverket, se Tannefors vattenverk Saknas +Tornby hagesväg väg
Linköping stad o. stift   Vattentornet vattentorn +Tornbyhumpen ängsteg
Linköping stad o. stift   Vattenverket, se Tannefors vattenverk Saknas Tornby hävder jordområde
Linköping stad o. stift   Vattenverket, Gamla bebyggelse Tornbylyckan åkerlycka
Linköping stad   +Vattenåkaregården gård Tornbylyckan, Västra åkerlycka
Linköping stad   Vauxhall lht, avs Tornbylyckan, Östra åkerlycka
Linköping stad   +Vedgården del av kv. Tornbylyckorna åkerlyckor
Linköping stad   Wernerska gården gård Tornbylyckorna åkerlyckor
Linköping stad   Westmanska barnbördshuset, se Barnbördshuset Saknas +Tornby löt åker
Linköping stad   Vidingsjö grenadjärtorp lht Tornbyskogarna skog
Linköping stad   Vidingsjö Prästgård bebyggelse Tornby skogshage skogsområde
Linköping Saknas   Vidstorp hus Tornbytegen, se Kongstegen Saknas
Linköping stad   Vilan lht Tornbyvägen väg
Linköping stad   Vilebo lht +Tornbyvägen, se Gråbrödragatan väg
Linköping stad   Villa Abendro lht Tornby åker åkerområde
Linköping stad   Villaberg lht +Tornby åker åkerskift
Linköping st.   Villa Dalbo lht +Torngatan gata
Linköping stad   Villa Esse lht Tornhagsgatan gata
Linköping stad   Villa Raabe lht +Torpgatan gata
Linköping stad   Villa Solbacken del av bebyggelse Torsgatan gata
Linköping st.   Villervalla villasamhälle Torvingegatan gata
Linköping stad   Vilstad bebyggelse Tranelyckan krono skatteäng
Linköping stad   Vimanshäll stadsdel Tranvrån äng, nu åker
Linköping stad   Virvan utjord Trappgränd gata
Linköping stad   Visäter lht Trastgatan gata
Linköping stad   +Wråhna tomt Tresnippen område
Linköping stad och stift   Vårdhemmet för ogifta mödrar, se Granebo Saknas Trädgårdsföreningens Park, se Trädgårdsföreningen Saknas
Linköping stad   +Vårfrukapellet kapell Trädgårdsgatan gata
Linköping stad   Västanstång kvarter Trädgårdstorget torg
Linköping stad   Västanstångs kvarter stadsdel Tränggatan gata
Linköping stad   Västanå gård, nu bebyggda omr. +Tullen, Norra, se Hunnebergatullen Saknas
Linköping stad   Västanå lhter +Tullen, Södra, se Tanneforstullen Saknas
Linköping stad   Västanå lhter Tullgränd gata
Linköping stad   Västergård bebyggelse +Tunslyckan jordområde
Linköping stad   Västergård bebyggelse Tuppgränd del av gata
Linköping stad   Västergård bebyggelse Tuppgränd gränd
Linköping stad   Västergården = 7 Stora Ullevi bebyggelse Tuppgränd, se Kattebrunnsgatan Saknas
Linköping stad   Västergården = 2 Valla rusthåll Tuppkällan igenlagd källa
Linköping stad   Västergården dagsverkstorp Tuppkällan källa
Linköping stad   Västergården Saknas Tuveslätten äng
Linköping stad   Västgård = 3 Torvinge bebyggelse +Tuvängen äng
Linköping stad   Västralund lht +Tvärgatan gata
Linköping stad, stift   Västralund lht +Tvärgatan, se Hamngatan gata
Linköping stad o. stift   +Zanders krog, se Fridhem Saknas +Tvärgatan, Nya gata
Linköping stad   +Zanders torp, se Fridhem Saknas +Tvärvägen väg
Linköping stad   Åbacka lht +Tårkebergz giärdet, se Torkelbergsgärdet Saknas
Linköping stad   Åbylund villaområde Tönsbergsgatan gata
Linköping stad   Åbylund lht Törnerska hagen Saknas
Linköping stad   Åbylund lht Törnerska hagen hage
Linköping stad, stift   Åbylund lhter Ugglegatan gata
Linköping stad   Ådala bebyggelse Ullevigatan gata
Linköping stad   Ådala hus Ullevi grustag Saknas
Linköping stad   Ådala lht +Ulvåsagatan gata
Linköpings stift Saknas   Åhyddan lht Ulvåsavägen gata
Linköping stad   Åhyddan lht Utmarken, se Skogen Saknas
Linköping stad   Åkersberg lht +Utställningsgatan planerad gata
Linköping stad   Ålderdomshemmet, Gamla lht Uveberg bergshöjd med fornborg
Linköping stad   Ålderdomshemmet, Nya, se Hjälmsäter Saknas +Wadellska jorden jordäga
Linköping stad   Åleryd, se Lilla Åleryd bebyggelse +Vadstenagatan planerad gata
Linköping stad o. stift   Åleryd, Lilla bebyggelse +Wadstenska hagen hage
Linköping st.   Åleryd, Stora bebyggelse +Wadstenska jorden, se Wadstenska hagen Saknas
Linköping stad   Åleryd Grenadjärtorp lht Valhallagatan gata
Linköping st.   Ålerydslyckan åker Valkebogatan gata
Linköping st.   Ånestad by Valla fritidsområde naturpark
Linköping stad   Ånestadlund lhter +Vallagatan planerad gata
Linköping stad   Ånestads utjord Saknas +Valla hage, se Brinkeskog Saknas
Linköping +stad+   Ås lht Vallakullen höjd
Linköping +stad+   Åttingen bebyggelse Vallaplan öppen plats
Linköping stad   Åvik bebyggelse Vallaskogen skogsområde
Linköping stad   Äbbelyckan lycka Vallavägen gata
Linköping stad och stift   Äng del av Lilla Bråstorp Vallen torgplats
Linköping stad   Ängsnäs lht +Wallenbergs trädgård Saknas
Linköping stad   Ängsund jordtorp, nu arbetarbostad +Wallertzska jorden jordäga
Linköping stad   Ödebordet, se Ödesbordet Saknas Vallgatan gata
Linköping stad   Ödegård bebyggelse +Wallgrenska jorden jordäga
Linköping stad   Ödegården bebyggelse Vallhallagatan, se Valhallagatan Saknas
Linköping stad   Ödegården, se Västergården = Stora Ullevi bebyggelse Vallmogatan gata
Linköping stad   Ödelyckan utjord Vasafältet åker
Linköping stad   Ödesbordet utjordar +Vasaparken, se Järnvägsparken Saknas
Linköping stad   Östergård bebyggelse Vasatorget torg
Linköping stad   Östergård bebyggelse Vasavägen gata
Linköping st.   Östergården bebyggelse Vattengatan gata
Linköping stad   Östergården rusthåll +Vattengatan, se Nygatan gata
Linköping stad   Östergötlands enskilda bank hus +Vattengatan, se Sandgatan gata
Linköping stad   Östermalm lht +Vattengatan, se Ågatan gata
Linköping stad   Östgöta hypoteksförenings hus Saknas +Vattengatan, Södra, se Nygatan gata
Linköping st.   Östgöta trängkår, se Svea trängkårs kaserner Saknas Vattenreservoaren vattenreservoar
Linköping st.   Östra Centralbanans järnvägsområde lht Vattenreservoirområdet område
Linköping stad   Fraktgodsmagasinet, se Godsmagasinet Saknas Vattenverksvägen väg
Linköping Saknas     +Vattenåkarebacken kulle
Linköping Saknas     Wejdlingska hagen hage
Linköping +stad+     Verkstadsgatan gata
Linköping stad     Wernersgatan gata
Linköping stad     Wernerska trädgården tivoliplats
Linköping stad     Vesslegatan gata
Linköping stad     +Westanågatan, se Västanågatan Saknas
Linköping stad     Westmangatan gata
Linköping stad     +Westra vägen, se Västra vägen Saknas
Linköping stad     Vetegatan gata
Linköping stad     Vickergatan gata
Linköping stad     Videgatan gata
Linköping stad     Vidingsjö grustag grustag med väg
Linköping stad     Vidingsjö skog skogsområde
Linköping stad     Widoffs hage Saknas
Linköping stad     Widoffska hagen hage
Linköping stad     +Widoffska jorden, se Tunnlyckan Saknas
Linköping stad     Vifolkagatan gata
Linköping stad     Vikingagatan gata
Linköping stad o. stift     +Viktor Rydbergsgatan planerad gata
Linköpings stift stift     Villagatan gata
Linköping stad     +Villbacken kulle
Linköping stad     Wimansgatan gata
Linköping stad     +Winnerstrandska jorden jordäga
Linköping stad     Violgatan gata
Linköping stad     Virvagatan gata
Linköping stad     +Vistgatan föreslagen gata
Linköping stad     Vistplan öppen plats
Linköping stad     Vistvägen väg
Linköping stad     Vistvägen gata
Linköping stad     Vistvägen nya
Linköping stad     +Withlocke Gatan, se Barfotegatan Saknas
Linköping stad     Vretagatan gata
Linköping stad     +Vretagatan planerad gata
Linköping stad     +Vreta Klostersvägen, se Bergsvägen Saknas
Linköping stad     +Vretavägen, se Bergsvägen Saknas
Linköping stad o. stift     Vårdbergsgatan, se Vårdsbergsgatan Saknas
Linköping stad     Vårdkasvägen gata
Linköping stad     Vårdsbergsgatan gata
Linköping stad     Vädursgatan gata
Linköpings stift stift     Västanågatan gata
Linköping stad     +Västerhagen hage
Linköping stad     +Västertull tullport
Linköping stad     Västerviksvägen fortsättning av väg
Linköping stad     Västra vägen gata
Linköping stad     Västra vägen gata
Linköping stad     Ydregatan gata
Linköping stad     Ymergatan gata
Linköping stad     Åbylundsgatan gata
Linköping stad o. stift     Åbylundsgränd gata
Linköping stad o. stift     Åbylundstorget torgplats
Linköping stad och stift     Ågatan gata
Linköping stad och stift     Ågatan gata
Linköping stad     Ågatan gata
Linköping stad     +Ågatan, Nya Saknas
Linköpings stift stift     +Ågatan, Södra, se Nygatan Saknas
Linköping stad     Åhlebrunnslyckan utjord
Linköping stad     Åkerbogatan gata
Linköping stad     Åkerlyckan åkerlycka
Linköping stad o. stift     Åkersbergsgatan gata
Linköping stad     +Ålebrunnsgatan planerad gata
Linköping stad     Ålebrunnslyckan åker
Linköping stad     Ålerydslyckan åker
Linköping stad     Ålerydsvägen landsväg
Linköping stad     Åmans källa, se S:t Korskällan Saknas
Linköping +stad+     Ån, se Stångån Saknas
Linköping st.     Åneplatsen öppen plats
Linköping stad     Ånestadsgatan gata
Linköping stad och stift     Åserna ängsområde
Linköping stad     Åserna jordområde
Linköping stad     +Åslyckan, se Höglyckan Saknas
Linköping stad     Åsskiftet åkerskift
Linköping stad     Åtvidabergsvägen gata
Linköping stad     Älgvägen gata
Linköping stad     Änggatan gata
Linköping stad o. stift     Änglyckan, Lilla åkerlycka
Linköping stad o. stift     +Änglyckan, Stora åkerlycka
Linköping stad     Ängstuguängen äng, nu lht
Linköping stad     +Ängvaktarelyckan åker och äng
Linköping +stad+     Örngatan gata
Linköping stad     +Österhagen hage
Linköping stad     Österlyckan åkerlycka
Linköping stad     +Östertull tullport
Linköping stad     Österängen äng, nu åker
Linköping stad     Östgötagatan gata
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköpings stift stift      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad /Se      
Linköping +stad+      
Linköping +stad+      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping +stad+      
Linköping stad o. stift      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping sd      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stift      
Linköping stift      
Linköping stift      
Linköping stad      
Linkiöpungx Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stft      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping +stad+      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköpings stift stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping st.      
Linköping stad (forts)      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad och stift      
Linköping st.      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköpings stift stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping Saknas      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping Saknas      
Linköping Saknas      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stift o. stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping Saknas      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping Saknas      
Linköping Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping st.      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
?Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköpings stift stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping st.      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Lÿnköpung, Linköping Saknas      
Linköping stad o stift      
Linköpings stift stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad o stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linkiöpung Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad o. stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad och stift      
Linköping stad      
Linköping stad /Se      
Linköping stad och stift      
Linköpings Linköpingh Saknas      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad /Se      
Linköping stad      
Linköping stad      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping (Lincopia) stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stad /Se      
Linköping stift /Se      
Linköpings socken sn      
Lionga äldre namn på Linköpings stad /Se      
*Liunga, ä. n. på Linköping stad /Se      
Liunga äldre namn på Linköping, stad /Se      
Liunga äldre namn på Linköpings stad /Se      
»Liunga, Kaupinga» = Linköping stad /Se      
Saknas tingsplats /Se      
+lionga tingsplats /Se      
Agoten kvarter /Se      
Akacian kvarter /Se      
Akilles kvarter /Se      
*Allahwirva område      
Allahwirno Saknas /Se      
*Alla kristna själars kapell kapell      
Alla själars kapell Saknas      
*Alla själars kapell Saknas /Se      
Allhelgonaprebende Saknas      
Allhelgona prebende Saknas      
Amor kvarter /Se      
Andree prebende Saknas      
Apoteket kvarter /Se      
Arkitekten kvarter /Se      
Artemis kvarter /Se      
Artisten kvarter /Se      
*Asathorp by      
*Asatorp Saknas      
Badhuset kvarter /Se      
Badstugan Saknas      
[Badstugan] Saknas      
Badstugugatan Saknas      
Badstugugatan Saknas      
Baggen kvarter /Se      
*Baggæhviruø egendom /Se      
Banken kvarter /Se      
Bartolomei prebende Saknas      
*Bernhardinerklostret Saknas /Se      
*Besökelseskapellet Saknas /Se      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården, Gamla Saknas      
Blandaren kvarter /Se      
Blötan gård /Se      
Boas kvarter /Se      
Borggården Saknas      
Borgmästaren kvarter /Se      
Bredgården försv. gd      
Bredgården försv. gd      
*Bredgården gd      
*Bredhagardhin Saknas      
*Bredhagardh försvunnen gård      
*Bredhagardh försvunnen gård      
*Bredegård Saknas      
*Bredegården försv. gd      
*Bredegården Saknas      
*Bredegården Saknas      
Bredegård Saknas      
*Bredegård Saknas      
Bredegård förr gd      
*Bredagården Saknas      
Bredegård förr gård      
Bredgården Saknas      
*Brasklyckan Saknas      
»Bredhagardh» f.d. gd /Se      
+Broby gd /Se      
Brödraklostret Saknas      
*Byathing prebende      
Cantorie prebende Saknas      
Capella Mariæ eller Vår fru-Capell Saknas /Se      
Capella Mariæ eller Vår fru-Capell Saknas /Se      
Capella Mariæ eller Vår fru-Capell Saknas /Se      
Capella Mariæ eller Vår fru-Capell Saknas /Se      
Capella Mariæ eller Vår fru-Capell Saknas      
Capella Mariæ eller Vår fru-Capell Saknas      
*Capella Visitationis Saknas      
»cappella visitacionis», se Vårfrukapellet Saknas      
Capella Visitationes Saknas      
*Capella Visitationis Saknas      
Capella visitationis (Mariæ) Saknas      
*Cistercienserklostret, Bernhardinerklostret Saknas /Se      
*Compassionis altare altare      
Djäkneskrämman domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Linköping Saknas      
?Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
?Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan i Linköping Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka domkyrka      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka dk:a      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka domk:a      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan, S:e Crasini preb. Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan och Själakapellet Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka domk:a      
Linköpings domkyrka domk:a      
Linköpings domkyrka Saknas      
Linköpings domkyrka domk:a      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas /Se      
Linköpings domkyrka Saknas /Se      
Domkyrkan el. Sankt Peders kyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas /Se      
Linköpings domkyrka, se Linköping, stad Saknas      
Domkyrkoförsamlingen Saknas      
*Domkyrkogården Saknas      
Domkyrkogården Saknas      
Domprostgatan Saknas      
Domprostgården Saknas      
Domprostgården (tidigare Gamla Biskopsgården) Saknas      
Dromedaren kvarter /Se      
Dryckeshornet kvarter /Se      
Däckeln kvarter /Se      
Egypten kvarter /Se      
Ekhult Saknas /Se      
Ekkistan kvarter /Se      
Elden kvarter /Se      
Eolus kvarter /Se      
Flisby (senare Vårfru) prebenda      
Franciskanerklostret Saknas      
Franciskanerklostret f. kloster      
Franciskanerklostret f. kloster      
Fransiskanerklostret Saknas      
*Franciskanerklostret, Gråbrödraklostret Saknas /Se      
Friherrliga Mörnerska stiftelsen Saknas /Se      
Galejan kvarter /Se      
?Galgbergslyckan Saknas      
Galgtull tull      
*Gillestomten f. tomt      
*Gråbrödragatan f. gata      
*Gråbrödragatan Saknas      
Gråbrödraklostrets kyrkogård Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret, se Brödraklostret Saknas      
*Gråbrödraklostret Saknas /Se      
Gymnasiet Saknas      
Gästgivaren kvarter /Se      
Hajen kvarter /Se      
*Hammarstad beb.      
*Helga kors» flat Saknas      
Helga kors´ kapell Saknas      
Helga korskapellet kapell      
Helga kors prebanda prebenda      
Helga kors´ prebenda Saknas      
Helga kors´ prebenda Saknas      
Helga kors´ prebenda Saknas      
[Helga lekamens gård] Saknas      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
*Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgeandskapellet f. kapell      
Helgeandskapellet Saknas      
Helgeandskapellet Saknas      
Helgeandskapellet Saknas      
Heliga Jungfruns kapell, se även Vårfrukapellet Saknas      
Heliga Jungfruns prebenda Saknas      
Holmen f. byggnadskvarter      
+Holmen förr byggnadskvarter /Se      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalsgatan f. gata      
Hospitalsgatan Saknas      
Hospitalskyrkan Saknas /Se      
Hunneberg förr gd:ar      
Hunneberg förr gd:ar      
Hunneberg f. gd(r) o. prebende      
Hunneberg f. gd(r) o. prebende      
Hunneberg f. gd(r) o. prebende      
Hunneberg gd      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg Saknas      
*Hunneberg f. gd?      
Hunnebergstull Saknas      
*Ivars gård f. gd      
Jungfru Marie Bebådelses kapell Saknas      
Jungfru Marie kapell Saknas      
*Jungfru Marie kapell Saknas      
Jungfru Marie kapell Saknas      
Linköping Jungfru Maria kapell Saknas      
Jungfru Marie kapell Saknas      
Jungfru Maria kapell f. kapell      
Jungfru Maria ferebende Saknas      
*Jungfru Marie Rosenkrantz Prebenda Saknas      
Jungfru Marie Rosenkrants Saknas      
*Jöns Perssons gård f. gd      
*Kalmar gd      
Kampen tingsplats /Se      
Kampen lekplats /Se      
Kantorie-koret Saknas      
Kapellet hus /Se      
Kareby förr gd /Se      
»Karlaby Saknas /Se      
Katarina prebende Saknas      
*Kattastäto Saknas      
+Kattgården, Gamla lht /Se      
Klostret hus /Se      
Linköping f.d. kiellogaardhir      
*Keellogaardhir förr gård      
*Konungsåkern Saknas      
Konungsgården förr borggård      
*Konungshuset Saknas      
Konventsstugan i Brödraklostret Saknas      
Kors kvarter /Se      
*Kråkesund Saknas      
*Kråkesund Saknas      
Köpetorp kronoegendom      
Ladorna Saknas      
Landskyrkan Saknas      
Lars Toressons gård Saknas      
*Lilla hagen Saknas      
Linköpings biskopsdöme Saknas      
Linköpings gård förr kungsgård      
Linköpings gård förr kungsgård      
Linköpings gård förr kungsgård      
Linköpings gård, se Biskopsgården Saknas      
Linköpings hus slott      
Linköpings hus slott      
Linköpings hus slott      
Linköpings kloster Saknas      
Linköpings kloster förr kloster      
Linköpings kloster Saknas      
Linköpings kloster kl      
Linköpings kloster kloster      
Linköpings rådstuga Saknas      
?Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott nu residens      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott residens      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott nu residens      
Linköpings slott residens      
Linköpings slott residens      
Linköpings slott residens      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott residens      
Linköpings slott residens      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott nu residens      
Linköpings slott Saknas      
Linköpings slott Saknas      
Linköping, Se S:t Lars sn      
Linköpings stift Saknas      
Linköpings stift Saknas      
Linköpings stift Saknas      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
*Lionga ting tingsplats      
»læmbikka gaard» gård      
Margarete prebende Saknas      
Mariakapellet Saknas      
Marie Bebådele kapell Saknas      
*Maria Magdalenas prebende Saknas      
Mariæ Visitationis kapell Saknas      
Mikaels prebende Saknas      
Minoriterklostret f. kloster      
Mölnogatan Saknas      
Mölnogatan förr gata      
»mølnogato» Saknas      
[mollogath] torget      
Mörtlösa by      
Mörtlösa by /Se      
Vareghes gata Saknas      
Nya koret Saknas      
Nya koret Saknas      
*Nybygget Saknas /Se      
Nybygget del av linköpings stad      
Nybygget del av linköpings stad      
Nybygget del av Linköpings stad      
Nybygget stadsdel      
Nykoret Saknas      
Nykoret Saknas      
Prebende Andreæ f. prebende      
Prebende animarum f. preb.      
Prebende annunciationis f. prebende      
*Prebende Anne prebende      
Prebende Annæ f. preb.      
*Prebenda Bartolomei prebende      
*Prebenda Birgitta prebende      
Prebende Byathing Saknas      
Prebende Byathing Saknas      
*Prebenda Compassionis prebende      
Prebenda Compassionis Saknas      
*Prebende compassionis f. prebende      
*Prebenda Corporis Christi prebende      
Prebende Corporis Christi f. preb.      
*Prebenda Crucis Mayoris prebende      
Prebende crucis majoris f. preb.      
»Prebenda Crucis Minores prebende      
Prebenda Crucis Minoris Saknas      
Prebenda Crucis maioris Saknas      
*Prebenda Erasmi prebende      
*Prebenda Erici prebende      
Prebende Fivelstad Saknas      
Prebende Fivelstad Saknas      
Prebende Fivelstad Saknas      
Prebende Hundabergh Saknas      
Prebende Katarinæ f. prebende /Se      
Prebende Magdalenæ Saknas      
Prebende Martini Saknas      
Prebende Martini f. prebende      
Prebende Michaelis f. prebende /Se      
Prebende Nicolai f. prebende /Se      
Prebende Omnium Sanctorum f. prebende /Se      
Prebende Petri martiris f. prebende /Se      
*Prebenda Sigfridi prebende      
*Prebenda trium regum prebende      
Prebende trium regum f. preb. /Se      
Prebenda Ullevid Saknas      
Prebenda Utdala Saknas      
Prebenda Utdala Saknas      
Prebenda Ålem Saknas      
Prebenda Ålem Saknas      
*Ragnils gården f. gd      
+Rijsgården = + Rydsgården lht /Se      
+Rydsgården lht /Se      
+Rysslyckan = + Rydsgården lht /Se      
Saknistigården Saknas      
*Sacristis gardh Saknas      
Sakristiegården förr gård      
*Sandbacken Saknas      
Sankt Andreas altare altare      
Sankt Andreas gille förr gille      
*Sankt Andreaskapellet Saknas      
Sankt Andreas kapell Saknas      
Sankt Andreas kapell kapell      
Sankt Andreas kapell Saknas      
Sankt Andreas kapell Saknas /Se      
Sankt Andree kapell Saknas /Se      
Sankt Andree kapell Saknas /Se      
Sankt Andree kapell Saknas /Se      
Sankt Andreas kapell Saknas      
Sankt Andree kapell och prebende Saknas      
Sankt Andreæ prebende prebende      
Sankt Andreas prebende Saknas      
*Sankt Anders prebenda Saknas      
Sankt Andreæ prebende Saknas      
Sankt Anna kapell      
*Sankta Annas prebende Saknas      
Sankt Anna Prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankt Bartolomei kapell prebende      
*Sankt Bartolomei prebende Saknas      
*Sankt Bartolomei tomt Saknas      
Sankt Bartolomei prebende Saknas      
Sankta Birgittas kapell Saknas      
Sankta Birgittas kapell Saknas      
*Sankta Birgittas prebende Saknas      
Sankta Birgittas kapell Saknas      
Sankta Birgittas prebenda och kapell Saknas      
*Sankta Birgittas prebendegård Saknas      
Sankta Birgittas prebende Saknas /Se      
*Sankta Birgitta prebende Saknas      
Sankt Erasmi prebende Saknas      
Sankt Eriks kapell i Linköpings domkyrka Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas /Se      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell f. kapell      
*Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks provent Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks provent Saknas      
Sankt Görans kapell Saknas      
Sankt Görans kapell f. kapell      
*Sankt Görans kapell Saknas      
Sankt Jakobs kapell och prebende Saknas      
Sankt Jakobs kapell och prebende Saknas      
*Sankt Jakobs kapell o. prebende Saknas      
Sankt Jeronimi och Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankt Jeronimi och Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankt Jeronimi och Sankta Barbara prebenda Saknas      
Sankt Jeronimi och Sankta Barbara prebenda Saknas      
*Sankt Karins tomt Saknas      
Sankta Katarina prebenda Saknas      
*Sankta Korskapellet Saknas      
Sankt Kors kvarter kvarter /Se      
Sankt Lars kvarter kvarter /Se      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrka      
Sankt Lars´ kyrka kyrka      
Sankt Lars kyrkogård Saknas      
Sankt Laurens kyrka kyrka /Se      
Sankt Laurentii kyrkogård Saknas      
Sakt Laurentii kyrka Saknas      
Sankt Laurenii prebende Saknas      
Sankt Laurentii prebende Saknas      
Sankta Magdalena prebende      
Sankta Magdalena prebende Saknas      
Sankta Maria Magdalena prebende prebende      
Sanktt Martini canonia Saknas      
Sankt Martins prebende Saknas      
Sankt Michael prebenda      
Sankt Michels prebende Saknas      
*Sankt Mikael fd. prebenda      
Sankt Michels prebende Saknas      
Sankt Mikaels prebende Saknas      
Sankt Michels prebende Saknas      
Sankt Nikolai altare och prebende Saknas /Se      
Sankt Nikolai prebende Saknas      
Sankt Nikolai prebende Saknas      
Sankt Olofs altare altare      
Sankt Olovs kapell Saknas      
Sankt Olaui prebenda Saknas      
Sankt Peders kyrka, se Domkyrkan Saknas      
+ Sankt Pers kvarter tidigare fjärding /Se      
Sankt Pers kvarter kvarter /Se      
Sankt Petri domkyrka ä. namn på Linköpings domkyrka      
Sankt Petri domkyrka ä. namn på Linköpings domkyrka      
*Sankt Petri o. Pauli kyrka Saknas      
Sankt Sigfrids proventa Saknas      
Sankt Sigfrids prebende      
Sankt Sigfrids prebende Saknas      
Sankt Sigfrids prebende Saknas      
Sankt Sigfrids prebende Saknas      
Sankt Sigfrids prebende Saknas      
Sankt Thomas gäll Saknas      
Sankt Thomas kor Saknas      
Sankt Thomas kapell Saknas      
Sankt Thomas prebende Saknas      
Sankt Thomas prebende Saknas      
Själagården Saknas      
Själagården Saknas      
Själakapellet förr kapell      
*Själakapellet Saknas      
*Själakapellet Saknas      
*Själakapellet kapell      
*Själakapellet kapell      
*Själakapellet förr kapell      
*Själakapellet kapell      
Själakoret Saknas      
*Skrivarestugan Saknas      
*Skyttohws hus      
»skytto/hw/s» Saknas      
Slottet Saknas      
Slottet Saknas /Se      
*Slycksgården gd      
*Spettalen f.d. kyrka /Se      
*Spitalet f.d. hospital /Se      
Spångerum gd /Se      
»Stangabergzgardin» Saknas      
»Stangabergzløøth» Saknas      
Stangh f.d. kungsgård /Se      
+Steensnidaregården lht /Se      
Steninge gd /Se      
Steninge gd /Se      
*Stensgård gd      
*Stigens stenhus Saknas      
Stolplyckan stadsdel /Se      
+Stureforssagården Saknas /Se      
+Stureforssagården = + Helgasandsgården Saknas      
*Stång kungsård /Se      
Stångeberge f.d. kungsgård /Se      
Sätra Saknas      
Södertull tull      
Södra el. Gamla Bommen tull      
Tannefors kvarter kvarter /Se      
Tannefors tull Saknas      
Tegelhagen äldre hage      
*Tegelladan Saknas      
Tjuvagatan f. gata      
*Torgbodhe tomter      
Torget Saknas      
*Tomboa welde Saknas      
Torvinge, L. o. St. gd:ar /Se      
+Tureforssagården Saknas /Se      
+Tureforssagården = + Helgrandsgården gård      
Ullevid by /Se      
Uppståndelseprebendet Saknas      
»varefrw capelle annunciaconis», se Vårfrukapellet Saknas      
+Vattenåkaregården lht /Se      
+Wråkna lht /Se      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vår fru-Capell, Se Capella charice Saknas /Se      
*Vårfrukapellet, se Jungfru Marie kapell Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet äldre kapell      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vår Fru kapell Saknas      
*Vårfrukapellet Saknas      
*Vårfrukapellet Saknas      
*Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet förr kapell      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet trol. kapell      
*Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet, Se Capella charice Saknas      
Vårfru prebende prebende      
Västertull tull      
Västertull tull      
Ånestad gd:ar      
[Åsarp] Saknas      
Ärkedjäknegården förr gård      
Östertull tull      
Östertull tull      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.