ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödeshögs socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 220 Naturnamn: 57 Bebyggelsenamn: 1448 Naturnamn: 1729
Orrnäs hg Narbäcken bäck /Se Lillgården Saknas Marken skog
Orrnäs hgd Natanaelharget stenar /Se Lillgården gd +Marknadsplatsen marknadsplats
Orrnäs hgd Norlejsjön sjö Lillgården gd +Marknadsplatsen marknadsplats
Orrnäs gd /Se Norra kärr kärr Lillstugan lht +Marknadsplatsen marknadsplats
?Riddaregården Saknas Norrskogen skogsmark Lillstugan lht Marknadsplatsen marknadsplats
Riddaregården gd Nyhem ägomark Limhallen kvarter Markån, se Markaån å
?Råssholmen gdr /Se Orrnäsabron, (Gamla) = Svämabron stenvalvbro /Se Lindaberget lht Marstrand åker och mosse
Rossholmen by Passatorpet sankmark? Lindastället bs Marstrand åker och mosse
Råby by *Possarpebron bro Lindastället lht Marstrand åker
Råby by /Se Prästaberget berg Lindbergastugan lht Marstrand (igenvuxen sjö och kärr)
Råby by Påvaberget berg Lindbergastuvan lht Marstrandsdiket bäck, (å), delvis dike
Råby by Rävabergen berg Lindbergastället lht Marstrandsåkern åker
Råby g Sammelaberget undervattensgrund /Se Lindbergs lht Marstrandsängen betesmark
Råby by Sammelaharget stenar /Se +Lindbergslyckan bs? Masstrand, se Marstrand Saknas
Råby by Sibirien ägomark Linddalen lht Mastrand, se Marstrand Saknas
?Råby by Sjöbergen berg Linddalen lht Matalyckan betesmark, tidigare delvis åker
Råby by Skansebacken terräng Linddalen lht med handelsträdgård Mellakätten odlad tomt
Råby by Skansemarken ägoområde Lindekullen avs. lht. Mellanbetet betesmark
Råby by /Se *Skansliden f.d. skans Lindekullen avs Mellanbetet betesmark
Råby by /Se Skrädebergshamnen strandområde Lindekullen lht Mellangårdsgärdet gärde
Rödebol gd Skäggs håla håla Lindenäs lht Mellangärdet åkrar
Rödebol gd /Se Skäggs håla terräng Lindenäs lht Mellangärdet åker
Sestorp gdr /Se Staffanstorpasjön sjö Lindesberg avs. lht. Mellangärdet betesmark och åker
Sestorp gdr *Staffsjön sjö Lindesberg lht Mellangärdet åker
Siggeryd gdr /Se Stafsiön, Se Gyllingesjön sjö Lindesberg lht Mellangärdet åker
Siggeryd by /Se Stafsjön, Se Gyllingesjön sjö Lindesberg lht Mellangärdet åker
Sjögetorp gdr /Se Stava triangelpunkt Lindeshög lht Mellangärdet gärde bestående av åker
Sjögetorp gdr Stavebäcken vattendrag /Se Lindeshög lht Mellangärdet gärde bestående av åker o. betesmark
Sjögetorp by /Se Stavsjön, Se Gyllingesjön sjö Lindeshög lht Mellangärdet gärde bestående av åker o. betesmark
Sjögetorp by /Se Stavsjön, Se Staffanstorpasjön sjö +Lindgrenatorpet t Mellangärdet gärde bestående av åker
Sjöstorp hg Stavsjön sjö /Se Linds, se Lindeshög lht Mellangärdet gärde bestående av åker och betesmark
Sjöstorp gd *Steens kärr f.d. kärr Linds ställe, se Lindeshög lht Mellangärdet gärde, numera betesmark
Sjöstorp hg Swenbovadh gammalt förvaltningsområde /Se +Lindströms, se +Lindströmsstället bs Mellangärdet gärde bestående av åker
Sjöstorp hg Svämabron = Orrnäsabron (Gamla) stenvalvbro /Se +Lindströmsstället bs Mellangärdet gärde bestående av åker o. betesmark
Sjöstorp hgd Svämbobron = Svämabron stenvalvsbro /Se Lindtomta lht Mellangärdet gärde
Sjöstorp gd Svämboån å Lindtomta lht Mellangärdet gärde
Sjöstorp gård Svämbroån å Liseberg avs. lht. Mellankätten åker
Sjöstorp herrgård Swämpoån, Svämån å /Se Liseberg avs Mellanlyckan åker och/eller betesmark?
Sjöstorp herrgård *Svämån å Liseberg lht Mellanmaden mad
Sjöstorp gd Svämån, Swämpo-ån å /Se Liseberg lht Mellanmossen odlad mosse
Sjöstorp gd Svämån å /Se Livgrenadjärtorpet f.d. grenadjärtorp Mellanskiftet gärde
Sjöstorp gd /Se Tjuvberget berg +Ljurbergs, se +Jurbergs bs Mellanskiftet åker
Skansen hmd /Se Tjuvberget berg Ljusdal lht Mellanskogen skog
Skorperyd gdr Tyskamossen mosse Ljusdal lht Mellanåkern åker
Skorperyd gdr Tällekullen triangelpunkt Loftbod Saknas Mellanängen betesmark
Skorperyd by /Se Täppan ägomark? Loftboden loftbod Mellanängen åker
Skorperyd by /Se Ugglehultasjön sjö Logen = Tempelborg lht Mellanängen äng
Skrädeberg gdr /Se Vasamossen mosse Logens sommarhem sommarhem Mellanängshamnen Saknas
Skrädeberg gdr Visjön sjö Logsträckorna Saknas Mellanängshamnen tilläggsplats
Skrädeberg gdr Visjön sjö +Lontorp, se +Lugntorp bs Mellanängshamnen hamnplats
*Skräppered gd Visjön sjö +Ludvigas t Metaberget klippa
Skälaby gd Visjön sjö Lugnet lht Metareberget klippa
Skälaby gd Visjön sjö Lugnet lht Metberget berg
Skälaby gd:ar /Se Visjön sjö Lugnet = Villa Lugn lht Mickels pina del av Pinegärdet
Skälaby gd /Se Visjön sjö /Se Lugnhem stuga Midsommargärdet åker
Skälaby gd /Se Vättern insjö Lugnhem lht Millbergsgärdet gärde
Skälaby gd:ar /Se Ödeshögs Skattegård triangelpunkt Lungtorp t Millbergslyckan lycka
*Skälleryd gd   +Lugntorp bs Minkfarmsbetet betesmark
Smedstorp by /Se   Lullebo bs Missionsbetet betesmark
Smedstorp, Lilla gd   Lulles = Lullastället öde bs Missionshusgärdet gärde bestående av åker
Smedstorp, Lilla gd   +Lullestället t Missunnan åker
Smedstorp gd /Se   Lulletorpet t Mjölbyvägen del av rikshuvudväg
Smörmossen lht /Se   Lumpen +öde tp Mjölket åker
Smörmossen gd /Se   Lunda lht Mjölket åker
Staffanstorp gd /Se   Lundberga lht Moamossen mosse
Staffanstorp gd /Se   Lundberga lht Moamossen odlad mosse
Staffanstorp gd /Se   Lundbergska fastigheten lht Molins lycka åkerlycka
Stava gd /Se   Lunden lht:r Molins äng äng
Stava by /Se   Lunden lht Molinsängen, se Målindsängen åker
Stava by /Se   Lunden kvarter Mon skog
Stave gd   +Lundkvistens bs? Mon skog
Stavlösa lht /Se   +Lundstedts bs? Mon skog
Stavreberg gdr /Se   Lundstorp avs. lht. Mordvallskullen [!], se Motväderskullen kulle
Stockseryd by   Lundstorp lht Morlegen, se Morlegssjön Saknas
Stockseryd gdr /Se   Lundstorp lht Morlegssjön sjö
Stockseryd gdr   Lurås kvarter Morlidsvägen väg
Stockseryd by /Se   Lussebo hmd Morlidsvägen väg
Sunneby by   Lussebo hmd Morlidsvägen väg
Sunneby by   Lussebo hamn, se Stava hamn hamn Morlidsån å
Sunneby by   Lutan bs Morlidsån å
Sunneby gdr   +Lutan bs Morlidsån å
Sunneby by /Se   Lyckan by Morlidsån å
Sunneby gdr /Se   Lyckan bebyggelse Morlidsån å
Sunneby gdr /Se   Lyckan gård Morlidsån å
Sunneryd by   Lyckan gd Mosabacken backe
Sunneryd gd   Lyckan gd Mosalyckan åker
Sunneryd gdr   Lyckan avs. Mosalyckan åker
Sunnesjö gdr   Lyckan avs. Mosaskiftet odlad mosse
Sunnesjö gdr   Lyckan hmd, f.d. t Mosebackagärdet gärde
Sunnesjö gdr   Lyckan, Gamla gd Mosebackagärdet gärde bestående av åker
?Svinåsen by   Lyckan, Lilla bs Mosebacke högt bärg
Svinåsen gd:ar   Lyckan, Lilla gd Mosebacke berg
Svinåsen gdr   Lyckan, Röda gd Mosebacke berg
Svemb by   Lyckans hemman bebyggelse Mosebacke berg
Svemb förr sn, nu by   Lyckans hustomt Saknas Mossadiket, se Glasfalladiket bäck, delvis dike
Sväm förr sn, nu by   Lyckebo lht Mossagärdet gärde
Svämb by   Lyckebo hmd Mossagärdet gärde
Svemb by   Lycketorpet = Lyckan hmd, f.d. t Mossagärdet åker
Svämb gd   Lyckhem lht Mossagärdet gärde bestående av odlad mosse
Sväm by   Lyckhem lht Mossagärdet gärde bestående av odlad mosse
Sväm by   Lyckhem lht Mossalinnan gärde
Svemb by   Lyckhem lht Mossaskiftet, Måsseskiftet Saknas
Sväm by   Lyckhem lht Mossaskogen skog
Svämb by   +Långastället t Mossastigen gångväg
Svämb by   +Långens t Mossen mosse
Svemb by   Långholmen lht Mossen odlad mosse
Svem by   Långholmen lht Mossen odlad mosse
Svemb by   +Långs t Mossen odlad mosse
Svämb by   Långskorpas lht Mossen odlad mosse
Sväm by   Lärarbostäderna boningshus Mossen odlad mosse
Sväm by   Lärarbostäderna boningshus Mossen odlad mosse
Sväm by /Se   Lärarbostäderna boningshus Mossen odlad mosse
Sväm by /Se   Lärarbostäderna boningshus Mossen odlad mosse
Sväm förr sn, nu by /Se   Lärarbostäderna boningshus Mossen odlad mosse
Sväm by /Se   Läringsholm jt Mossen odlad mosse
Svämb by /Se   Läringsholm t Mossen odlad mosse
Svemb gd /Se   +Läringsholm t Mossen odlad mosse
Sväm by /Se   Löfsberg lht Mossen odlad mosse
Svämb by /Se   Löfs hus lht Mossen odlad mosse
Svämb by /Se   +Löfs stall stall Mossen odlad mosse
Svämbobyn by /Se   Lönebostället Saknas Mossen odlad mosse
Svämbogårdarna by /Se   Lönebostället arrendatorsbostad Mossen tidigare betesmark, nu odlad mosse
Sväm Bossgård gd /Se   Löparen kvarter Mossen odlad mosse
Sångarstugan stuga /Se   Lövhagen avs. lht Mossen odlad mosse
säm se Sväm Saknas   Lövhagen avs. lht. Mossen odlad mosse
Södrtorp gd   Lövhagen tp, f.d. gr. tp. Mossen odlad mosse
Sörgården gdr   Lövhagen t Mossen odlad mosse
Torp gd   Lövhagen f.d. t, numera lht Mossen odlad mosse
Torp gd /Se   Lövingsberg lht Mossen, Lille odlad mosse
Tyrsabol gd:ar   Lövingsborg lht Mosseskiften Saknas
Tyrsabol gdr /Se   Lövingsborg lht Mossgärdet gärde
Tyrsabola gd /Se   Lövingsborg bs Motalavägen väg
Tällekullen gdr /Se   Lövingsborg lht Motväderskullen kulle
?Ugglehult gdr /Se   Lövingsborg lht Motväderskullen kulle
Ugglehult by /Se   +Lövs bs Movalls kulle gravplats
Vantekullen torp   Lövsberg lht Mulsaåkern åker
Vantekullen lht /Se   Lövsäter lht Munkerydsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
Visjö gdr   Macken kvarter Munkerydsgärdet gärde bestående av åker och betesmark
Visjö by   +Madastället bs Munkerydsskogen skog
Visjö gårdar /Se   Mahognyhyddan lht Munkerydsvägen väg
ymninge, se Öninge Saknas   +Majas på Skogen bs Munkerydsvägen väg
Åby by   +Majas på Skogen bs Muraregatan gata
Åby, Västra Saknas   Maj Lenas = Maj Lenas ställe +öde lht Murarehägnen betesmark
Åby, Västra by   Majtuna lht Murarehägnen åker
Åby, Västra by   Malmatorpet = Ekliden t (numera lht) Murarelyckan åker
?V. Åby by   Maltmossen gd Myrabackarne Saknas
Åby, Västra by   Maltmossen gd Myrhagen Saknas
?V. Åby by   Maltmossen gd Mådbackarna betesmark
?Åby by   Maltmåsen gård Målarstenen sten
?Åby by   Maltmåsen bebyggelse Målarstenen sten
Åby, Västra by   Maltmossen gård Målindsängen åker, tidigare äng
Åby, Västra by   Maltorka kölna Målindsängen åker
?Åby by   Manskörens paviljong = Sångarstugan samlingsstuga Månsamossen mosse
Åby by   +Manuels, se +Emanuels t Månsamossen mosse
?Åby (numera Åby, Västra) by   Margitsdal lht Mårdagärdet gärde
Åby by   Marieberg lht Mårdakålgården åker
?Åby (numera Åby, Västra) by   Marieberg lht Mårdängen gärde
?Åby (numera Åby, Västra) by   Mariero lht Mårtabetet betesmark
?Åby (numera Åby, Västra) by   Mark by Mårtenalyckan åker
Åby by   Mark bebyggelse Mårtenslyckan åker
?Åby (numera Åby, Västra) by   Mark gård Måssestenalyckan bs
?Åby (numera Åby, Västra) by   Mark gårdar Märgelgropen = Märgelgraven gammalt margelupptag
Åby by   Markakvarnen kvarn Mässingsmaden mad
?Åby (numera Åby, Västra) by   Markaryd f.d. gr. tp. Mässingsmaden mad
?Åby (numera Åby, Västra) by   Markaryd t Narbäcken bäck
Åby by   Markaryd lht Narbäcken bäck
?Åby (numera Åby, Västra) by   Marken bs Narbäcken bäck
?Åby (numera Åby, Västra) by   Marken = Sjömarken lht, f.d. t Narbäcken bäck
Åby gd   Markhaga lht Narbäcken bäck
Åby (Västra) by   Marknadsplatsen lht Narbäcksbron bro
Åby by   Marta Lyckan öde avs Narbäcksbäcken, se Narbäcken bäck
?Åby (numera Västra) by   Masten kvarter Narbäcksgärdet gärde
Åby by   Mauritsberg hmd Narbäcksån, se Narbäcken bäck
Åby by   Mauritzberg avs Natanaelharget stenar
Åby by /Se   Mejeriet mejeri Natanaelsgärdet gärde
Åby by /Se   Mellangård bebyggelse Nedersta betet del av betesmark
Åby kvarnar f. kvarnar   Mellangården gård Nedersta gärdet gärde
Åryd gdr   Mellangården Saknas Nedersta ängen betesmark
?Äng gd   Mellangården gårdar Neppafällan betesmark
Äng by   Mellangärdet, Nillagärdet Saknas Nillabäcken bäck
Äng gd   Mellankvarnen kvarn Nillagärdet = Mellangärdet gärde
Ängeryd gd (?) /Se   Mellankvarnen kvarn Nillakålgården åker
Ödeshög by   Mellankvarnen kvarn Nilslyckan lycka
Ödeshög by   Mellankvarnen kvarn Nissakålgården jordremsa
Ödeshög by, sn   Mellankvarnen kvarn Nissalyckan åker
Ödeshög by   Mellgården gd Nissalyckan, se Nisselyckan åker
Ödeshög by, sn   Mellgården gd Nisselyckan åker
Ödeshög by   Micklagården gård Nisselyckan åker
Ödeshög by /Se   Mido-Nido lht Nisselyckan åker
Ödeshög by   Mido-Nido lht Nordanberget berg
Ödeshög by   Mineberg lht Nordgrensstället bs
Ödeshög samh. /Se   Mineberg lht Nordhamnen Saknas
Ödeshög by /Se   Minkfarmen = Holavedens minkgård minkfarm Nordhamnen tilläggsplats
Ödeshög samh. /Se   Missionshuset Saknas Nordhamnen tidigare hamnplats
Ödeshög Skattegård gdr   Missionshuset = Bultsbols missionshus missionshus Nordvästra Gärdet Saknas
Ödeshög Södergård gd /Se   Missionshuset = Haddåsens missionshus missionshus Nordöstra Gärdet Saknas
Ödeshög Södergård gd /Se   Missionshuset, se Stava missionshus missionshus Nordöstra Gärdet Saknas
Öjan gdr   +Missionshuset, Gamla missionshus Nordöstra gärdet = Qvarngärdet Saknas
?Öjan gd /Se   +Missionshuset, Gamla missionshus Norrabetet betesmark
?Öninge gård   +Missionshuset, Gamla missionshus Norra gärdet Saknas
?Öninge by   Mjölnarestugan boningshus Norra gärdet Saknas
Öninge by   Modellen kvarter Norra Gärdet Saknas
?Öninge by   Mofallshedet lht Norragärdet gärde
Öninge by   Molins kålgården bs Norra gärdet åker
Öninge by   Molinsängen bs Norra gärdet åker
Öninge by   Mon lht Norragärdet gärde
Öninge by   Montören kvarter Norragärdet gärde
Öninge by   Mossen bs Norra Holmen Saknas
?Öninge by   Motellet = Vida Vättern restaurang och bensinmack Norra Kärret Saknas
?Öninge by   Movallsledet lht Norra Säterhalfva Saknas
Öninge by   Mullvaden kvarter Norra vägen planerad gata
Öninge by   Municipalsamhället = Ödeshögs municipalsamhälle municipalsamhälle Norreskogen skog
?Öninge, Norra o. Östra byar   Municipet = Ödeshögs municipalsamhälle municipalsamhälle Norreåkern Saknas
Öninge by   Munkabo, se Nyttorp f.d. t, nu lht Norrgårdsåkern åker
Öninge by /Se   Munkebo avs. Norrgärdet gärde
Öninge by /Se   Munkebo, se Nyttorp f.d. t, nu lht Norrlyckan åker
Öninge by /Se   Munkeryd by Norrskogen, se Norreskogen skog
Öninge? by /Se   Munkeryd gård Norrängen Saknas
Öninge by /Se   Munkeryd gdr Norrängen betesmark
Öninge by /Se   Munkeryd gdr Norrängen betesmark
    Munkeryds grenadjärtorp, se Nyttorp f.d. t, nu lht Norrängen betesmark
    Munkeryd skola skola Norrängen betesmark
    Munkeryd Skolhuset, se Munkeryd skola skola Norrängskärren kärrmark
    Murare-Fransas bs Notaberget berg
    Mursleven kvarter Noteberget bergö
    Måndalen lht Nya gatan = Arrestgatan gata
    Måndalen lht Nye vägen, se Grännavägen del av rikshuvudväg
    Mårtagården hmd Nygatan gata
    Mårtalyckan öde tp Nyhagen slåttermark
    Märtalyckan avs. Nylandslinnan Saknas
    Märtalyckan bs Nylandsåkern Saknas
    Märtalyckan lht Nylandsåkern Saknas
    Märtalyckan lht Nyodlingen åker
    Möbelkompaniet möbelfabrik Nyodlingen betesmark, tidigare åker
    Mörklastället bs Nyodlingen åker
    Nande Borjs = Borja stället öde bs Nypet lokalitet
    Narbäck by Nyåkerlinnan åker, gräsmark
    Munkeryd bebyggelse Nyängen äng
    Narbäck bebyggelse Nåckagärdslyckan åker
    Narbäck gård Näterydsgärdet gärde
    Narbäck gdr Näterydsmossen odlad mosse
    Narbäck gdr Näterydsskogen skog
    Natanaelgården gård Näterydsskogen skog
    Natanaelsgården gd Nättens skog skog
    Nedre och Öfre Kvarnen Saknas Odalsvägen gata
    Nedre kvarn kvarn Odlingen gärde
    Nillas öde bs Odlingen gärde
    Nilsatorpet tp Odlingen åker
    +Nordgrenslyckan bs? Odlingen åker
    +Nordgrenslyckan bs? Odlingen åker
    Nordhem avs. lht. Odlingen betesmark, tidigare åker
    Nordhem lht Odlingen åkerbitar
    Nordhem lht Olaansa håla håla
    Nordpolen kvarter Olaansa håla håla
    Norra Kärr avs. lht. Olaansa håla håla
    Norra Kärr hmd Olaansa håla håla
    Norra kärr, se Kärr, Norra lht Ola Hansa håla, se Olaansa håla håla
    Norrgård bebyggelse Ollalyckan betesmark
    Norrgård bebyggelse Olof Hanssons Håla sandtag
    Norrgård komministerboställe Ormaberget berg
    Norrgården gård Ormaberget berg
    Norrgården gd Ormakärren kärr
    Norrgården Saknas +Ormakärret kärr
    Norrgården gd Ornäsa håla håla
    Norrgården = Kråketorp Saknas Orrabacken höjd
    Norrgården gd Orrabetet betesmark
    Norrgården = Råby Saknas Orrabetet betesmark
    Norrgården gårdar Orradammen göl
    Norrgården, se Stava Norrgård hmd Orralyckan åker
    ??Norrgården hmd Orralyckan åker
    Norrgården gd Orralyckan betesmark
    Norrgården gd Orralyckan åker
    Norrgården gd Orrefallet vattenfall
    Norrskenet kvarter Orrfallet avs.
    Noshörningen kvarter Orrnäsabron bro
    Nubbebo sommarstuga Orrnäsabron bro
    Nyborg lht Orrnäsabron bro
    Nyborg lht Orrnäsabron, Gamla bro
    Nybygget = Skrubban bs Orrnäsafallet = Orrnäsafallet, Översta vattenfall
    Nydalen lht Orrnäsafallet, Nedersta vattenfall
    Nydalen lht Orrnäsafallet, Översta vattenfall
    Nyhem avs. lht. Orrnäsa gärde åker
    Nyhem avs Orrnäsa gärde beteckning på gärden
    Nyhem lht Orrnäsahamnen tilläggsplats
    Nynäs bensinmack Orrnäsa rangel skog
    Nyponbusken kvarter Orrnäsa rangel skog
    Nysäter lht Orrnäsa rangel skog
    Nytorp f.d. gr. tp. Orrnäsa rangel skog
    Nytorp lht Orrnäsa skog skog
    Nyttorp hus Orrnäsavägen väg
    Nyttorp t Orrnäsaån, se Markaån å
    Nyttorp lht Orrnäs» bränneri bränneri
    Nyttorp t Orrnäs» hamn hamnplats
    Nyttorp f.d. t, nu lht Orrnäsån, se Markaån å
    Nämndemansgården hmd Orrnäsån å
    Näs lht Orrnäsån å
    Näteryd gård Oskars berg klippa
    Näteryd bebyggelse Oxabetabrunnen göl
    Näteryd avs Oxabetagärdet åker
    Näteryd utj. Oxabetalyckan åkrar
    Näteryd utj. Oxabetalyckorna åkrar
    Näterydsbacken backe Oxabetena tidigare betesmark, nu åker
    Nättabiten hmd Oxabetet bete
    Nättery (Nätterÿ), se Näteryd utj. Oxabetet betesmark
    Nättärÿ, se Näteryd utj. Oxabetet betesmark
    Odinshög lht Oxabetet betesmark
    Odinshög lht Oxabetet betesmark
    Odinshög lht Oxabetet betesmark
    Odinshög lht Oxabetet betesmark
    Odinshög lht Oxabetet betesmark
    Olagården hmd Oxabetet betesmark
    +Olanders bs Oxabetet betesmark
    Olivelund lht Oxabetet betesmark
    Olivelund lht Oxabetet betesmark
    Olivelund lht Oxabetet betesmark
    Ollalyckan = Ollas öde bs Oxabetet betesmark
    Ollonet kvarter Oxabetet betesmark
    Olssonagården gd Oxabetet betesmark
    Ordenshuset = Tempelborg lht Oxabetet betesmark
    Orrefallet äg. Oxabetet betesmark
    +Orrens bs Oxabetet betesmark
    Orrnäs och Alminge Saknas Oxabetet betesmark
    Orrnäs herrgård Oxabetet betesmark
    Orrnäs bebyggelse Oxabetet betesmark
    Orrnäs gård Oxabetet betesmark
    Orrnäs gård Oxabetet betesmark
    Orrnäs hgd Oxabetet betesmark
    Orrnäs hgd Oxabetet betesmark
    Orrnäs hgd Oxabetslyckan åker
    Orrnäs hgd Oxalyckan åkrar
    Orrnäs hgd Oxaskogen betesmark
    Orrnäs hgd Oxaskogen skog
    Orrnäsakvarnen, Nedersta = Mellankvarnen kvarn Oxbetet betesmark
    Orrnäsakvarnen, Översta = Översta kvarnen kvarn Oxbetet betesmark
    Orrnäs»nedre kvarn = Mellankvarnen kvarn Oxbetet betesmark
    Orrnäs»torp t Oxelvägen planerad gata
    Orrnäs»övre kvarn = Översta kvarnen kvarn Oxhagen bete
    Oskar-Jonssonastället lht avs. Oxhagen hage
    Oskarsberg lht Oxhagen betesmark
    Oskarsberg lht avs. Oxlelyckan åker
    Osten kvarter Palmamossarna mossar
    Ottiliastuvan bs Palmamossen odlad mosse
    +Ottoatorpet t Palmerslyckan lycka
    +Palmastället t Palmerslyckan + öde tp
    Palmatorpet t Paradiset åker
    +Palmeriet = +Palmastället t Parken park
    Palmerstorpet öde tp Parken park
    +Palms t Parkvägen väg
    Pans lht Passamossen mosse
    Pantzaragården gd Passamossen odlad mosse
    Pantzaregården, se Pantzaragården gd Patrikagärdet gärde
    +Paradis bs Pellalyckan åker
    Paradiset lht Pellalyckan åker
    Paradiset lht Perandersagärdet gärde
    Paradiset lht Per-Brahevägen gata
    Paradiset kvarter Petrusagärdet gärde
    Parken = Folkets park festplats Petrusalyckan åker
    Parken, se Sommarnöjet o Hembygdsgården Saknas Petrusalyckan åker
    Passatorpet t Petrusalyckan igenvallad lycka
    +Passatorpet t Petteralyckan åker
    Paviljongen byggnad Petterarvesalyckan åker
    Pella ladugården Saknas Petter-Fagerdalslyckan betesmark
    Pelledrummelatorpet torp Petterjonslyckan åker
    Pelle Martas bs Petter-Jonslyckan betesmark
    +Pelle Marts bs Petter Nilses åker
    Per Adels bs Petters bete = Wästra betesmarken = Sjösidan Saknas
    Per-Adels i Kammarn lht Pettralyckan åker
    Perssonagården gd Pikatorpavrån åker
    Petersborg lht Pikatorpaängen betesmark
    Petersborg hmd +Pilgårdsbetet betesmark
    Petersburg, se Petersborg hmd Pilgårdsgatan planerad gata
    +Petterastället t Pilgårds gärde åker
    +Petteratorpet t Pilgårds Hägnad Saknas
    +Petter-Fagerdalstorpet t Pilgårds Hästhage bete
    +Petter-Jonstorpet t Pilgårds Lundberga Hägn Saknas
    Petter Månsas gård gd Pilgårds Nyäng äng
    Pettermånsatorpet t Pilgårds Västra Hägnad Saknas
    Petter Måns» Kallas gård gd Pinegärdet gärde
    Petternilstorpet t Pinegärdet gärde
    +Petter-Sammel-Maristället = +Petter-Sammels bs Pinegärdet gärde
    +Petter-Sammels bs Plattalyckan åker
    Pettersborg lht Plåten åker
    Pettersburg avs. lht Plåten betesmark, tidigare åker
    Pettersburg lht Plåten betesmark, tidigare åker
    +Petter Säkers bs? Plöjorna gärde
    Pianomagasinet lht Plöjorna åker
    Pilatorpet f.d. gred tp Plöjorna åker
    Pilen kvarter Plöjorna åker
    Pilgård hmd Plöjorna åker
    Pilgård g. Polisen åker
    Pilgården = Ödeshög Saknas Poppelgatan gata
    Pilgården gd Porsabacken backe
    Pluttagården Saknas Postagärdet gärde
    Pluttahuset lht Postängen betesmark
    Porsarp by Poståkrarna åkrar
    Porsarp by Predikstolen berghäll
    Porsarp gdr +Prinsastenen bautasten
    Porsarp gdr +Prinsastenen bautasten
    Porsarp gd Prinsstenen minnessten
    Porsarp bebyggelse Prinsstenen minnessten
    Possarp, se Porsarp gdr Prinsstenen minnessten
    Posstorp, se Porsarp gdr Prärien slätt
    Postastället lht Prästaberget berg
    Posten lht Prästaberget berg
    Posthornet kvarter Prästamaden mad
    Posthornet kvarter Prästamaden ängsmad
    Posthuset lht Prästaskogen skog
    Posthuset lht Prästaskogen skog
    Postiljonen kvarter Prästegårdsskogen skog
    Pressbyrån = Pressbyråns kiosk kiosk Prästgatan gata (väg)
    Pressbyråns kiosk kiosk Prästgårdsgatan planerad gata
    Projektilen kvarter Pustagärdet åker
    Prästegården gd Pustaheden betesmark
    Prästgården hmd Pustaheden tidigare hed
    Prästgården = Ödeshög Saknas Pustaheden tidigare hed
    Pumpstationen = Allmänninge pumpstation pumpstation, avs. Pustalyckan Saknas
    Pumpstation, se Allmänninge pumpstation Saknas Pustalyckan åker
    Pusten, l. Pustaheden bebyggelse Pustheden l. Pusta Saknas
    Pusten gård Pålsbacke backe
    Pusten Saknas Påskeldagrinden grind
    Pusten Saknas Påskelden plats
    Pårsarp gård Påvaberget berg
    Påssarp, se Porsarp gdr Påvaberget berg
    Påstorp, se Porsarp gdr Påvalyckan åkrar
    Pörtet malthus med kölna Påven ek
    Rangel = Rangeln lht Påvängen äng
    Rangeln lht Påvängen betesmark
    Rangeln avs Pärahagen slåttermark
    Rangeln lht Pärahagen betesmark
    Rangeln lht Pärahagsgärdet gärde
    Rangelrumpan utj. Racklan gärde
    Rangelrumpan utj. Racklen åkrar
    Rangelrumpan gård Raddorna gärde
    Ranglastuvan boningshus, lht Randamossen mosse
    +Raskatorpet t Randen bete
    Regnbågen kvarter Randen slåttermark
    Reinheds stoppmöbelindustri industribyggnad Rangelbetet bete
    Riddaregård hmd Rangelbetet Saknas
    Riddaregård Saknas Rangelns Hage Saknas
    Riddaregården = Ödeshög Saknas Ranglaskogarna Saknas
    Riddaregården = Ödeshög Riddaregård gd Ranglaskogen skog
    Riddaren kvarter Raskalyckan åker
    Riddersborg lht Remsen åker
    Ridderslund lht Riddaregatan gata
    Ridsberg lht Riddaregårds Björnamosse Saknas
    Ridströms kiosk = Kiosken kiosk Riddaregårds Smedhage Saknas
    Ringaren kvarter Riddarevägen planerad gata
    +Ringatorpet lht (tidigare t) Ringaregatan planerad gata
    Ring-Nissas, se Ring-Nisse-stället = Karlslund lht Risfallsvrån åker
    Ring-Nissestället = Karlslund lht Risvallsvrån åker
    Rolfatorpet t Risvallsängen äng
    Roligastället bs Rolfs hage Saknas
    +Roligatorpet t Roligängen äng
    Roligtorpet tp Roligängen betesmark
    Rosenberg lht Rosenlund åker
    Rosenberg lht Rossabetet betesmark
    Rosenberg lht Rossamossen odlad mosse
    Rosenberg lht Rotakällan källa
    Rosenberg lht Roten åker
    Rosenberg lht Rumpaåkern åkerrumpor
    Rosenberg lht Rydalyckan åker
    Rosenberg lht Ryssabetet bete
    Rosenberg lht Ryssalyckan åker
    Rosenborg lht Ryssalyckan åker
    Rosendal lht Ryssaskogen skog
    Rosendal lht Ryttareängen, Klockaregården Saknas
    Rosengrenastugan lht Råbergsberget berg
    Rosengrenastället lht Råbergsberget berg
    Rosenlund lht Råbygärdet åker
    Rosenlund stuga Råbygärdet åker
    Rosenlund avs. lht. Råbykullen åker
    Rosenlund bs Råbyliden gärde
    Rosenlund lht Råbyliden åkerstycke
    Rosenlund lht Råbyvägen väg
    Rosenlund lht Rågångsgrinden grind
    Rosenlund lht Råssamossen, se Rossamossen odlad mosse
    Rosenlund lht Råssholmadiket bäck
    Rosenlund lht Råssholmagärdet åker
    Rosenlund lht Råssholma skog skog
    Rossholmen, se Råssholmen gdr Råssholmavägen väg
    Rosvik lht Rättaregatan planerad gata
    Rotsberg f.d. l.gr. tp. Rättarekärret Saknas
    Rotsberg lht Rättaretorpet åker
    Rotsberg lht. avs. Rävabergen betesmark
    Rotsberg lht Rävabergen betesmark
    Royal lht Rävaberget Saknas
    Royal lht Rävaberget berg
    Rudan kvarter Rävaberget berg
    Rusthållaren kvarter Rävaberget berg
    Rutatorpet t Rävaberget berg
    Rydénastället lht Rävaberget berg
    Rydsberg lht Räfvabäcken åker
    Rydsberg lht Rävadungen gärde
    Rydsberg lht Rävadungen åkerstycke
    +Ryorna = +Röjorna = +Röjetorpet t Rävahålet hage
    Ryssastället bs Rävakärren kärr
    Ryttaretorpet Saknas Rävakärret kärr
    +Ryttartorpet t Räfvalindan gräsmark
    Råbergastället lht Rävalyckan åker
    Råby by Räfhålet Saknas
    Råby by Räfkullen Saknas
    Råby by Röbolsgärdet gärde
    Råby by Röda grinden grind
    Råby gd Rödebolsvägen väg
    Råby by Rödjan Saknas
    Råbylund avs. lht. Rödjarpsgärdet gärde
    Råbylund avs Rödjelyckan gärde
    Råbylund lht Rödjelyckan åker och betesmark
    Råby Mellangård gårdar Rödjelyckan åker
    Råby Norrgård gårdar Rödjorna betesmark
    Råbyskogen bs Rödmossen bete
    Råbyskogen lht Röj-, se Rödj- Saknas
    Råbytorp f.d. gr. tp. Röijan äng
    Råbytorp t Röjerna = Stubbjorden åker
    Råby Västergård gd Röfvaremoen skog
    Råssholmen by Sackrisagärdet åker
    Råssholmen bebyggelse Sackrisaängen betesmark
    Råssholmen gård Sakristiåkern åker
    Råssholmen gdr Salomons Trädgård Saknas
    Råssholmen gdr Sammelaberget berg
    Råssholmen gdr Sammelaberget ö
    Rättarestället bs Sammelaharget stenar
    Rättaretorpet Saknas Sammelsberg, se Sammelaberget ö
    +Rättaretorpet t Sammelsträdgården trädgård
    +Räva-Nisses, se +Räva-Nisses ställe bs? Samuelsberg, se Sammelaberget ö
    +Räva-Nisses ställe bs? Sand gärde
    Rävlyan sommarstuga Sand gärde
    Röda Krogen lht Sand gärde
    Röda krogen bs Sandabetet betesmark
    Röda krogen lht Sandagärdet gärde
    Röda krogen kvarter Sandagärdet gärde
    Röda paviljongen omklädningshus Sandagärdet gärde
    Röda paviljongen omklädningshus Sandatorpet åker
    Rödebol gård Sandbergalyckan åker
    Rödebol bebyggelse Sanden åker
    Rödebol gård Sanderakärret kärr
    Rödebol gd Sanderalyckan åkrar
    Rödhaken kvarter Sanderamossen odlad mosse
    +Rödjetorpet t Sanderna åker
    +Rödjorna = +Röjetorpet t Sandflaten åker
    Röjorna lht Sandflaten åker
    Rödjorna avs Sandgärdet gärde
    Röj- se Rödj- Saknas Sandgärdet åker
    Sadelknappen kvarter Sandhålan Saknas
    Sagaborg lht Sandhålan grustag
    Salemsberg lht Sandkullagatan planerad gata
    Salemsberg lht Sandkullagärdet gärde
    Saltpeter sjuderi Saknas Sandkullarna Saknas
    Saluhallarna = Torgdalen fastighet med saluhallar Sandkullebetet betesmark
    Saluhallen, se Torgdalen fastighet m. saluhallar Sandskogarelyckan åker
    Samhället = Ödeshögs municipalsamhälle municipalsamhälle Sandskogen skogsmark
    Samuelslyckan öde tp Sandskogen åker (tidigare skog)
    Sammela Lyckan +öde tp Sandstugebacken Saknas
    +Sammelatorpet t Sandstugubacken förr kulle
    +Sammels t, lht Sandstugubacken Saknas
    +Sammels t, lht Sandstugubacken Saknas
    Sammelsberg lht Sandstugubacken Saknas
    Sammelsberg lht Sandvik tomt avstyckad
    Sand hmd Sandåkern åker
    +Sandatorpet t Sandåkern åker
    Sandbergahuset lht Sandåkragärdet gärde
    Sandbergahuset lht Sandängen betesmark
    Sandbergahuset lht Sankaliderna gärde
    +Sandbergatorpet t Sankaliderna åkrar
    Sandbergsgården lht Sankaliderna åkrar
    Sandbergslagården ladugård Sankaliderna åkrar
    Sandbergstorpet +öde tp Sankavrån åker
    Sanden hmd Sansarebäcken bäck
    Sanderas bs Sarekalgården f.d. trädgård
    Sanderastället bs Schvejs håla, se Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Sanderastället = Rosenlund lht Schväjs håla, se Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Sanderastället lht Schüttzénaviken vik med hamnplats
    Sanders = Rosenlund lht Sestorpavägen väg
    Sandkulla lht Sestorpaån, se Markaån å
    Sandkulla avs Sestorps-Mad ängsmad
    Sandkulla lht Sextondelen område
    Sandkulla lht Sibirien skog
    Sandkulla bebyggelse Sibirien mosse
    Sandkulla hmd Sibirien mosse
    Sandrastället bs Sigfridsgatan gata
    Sandskogans lht, öde Sigfridvägen = Sigfridsgatan gata
    Sandstugan bs Siggerydsgärdet gärde
    Sanna lht Siggerydsgärdet åker
    Sanna lht Siggerydsgärdet gärde
    Sanna lht Siggerydsvägen väg
    Sanna lht Sigridsgärdet gärde
    Sanskogans öde bs Sjuan gärde
    Sarakålgården +bs, öde Sjudareträdgården Saknas
    Scheutzastället lht Sjvejs håla, se Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Sestorp by Sjväjs håla, se Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Sestorp bebyggelse Sjöberga = Betesmarken bete
    Sestorp gård Sjöberga Saknas
    Sestorp gdr Sjöbergen berg
    +Sestorpa kyrka byggnad Sjöbergen berg
    +Sestorpa kyrka byggnad Sjöbergen berg
    +Sestorpa kyrka byggnad Sjöbergen del av betesmark
    Sexualhuset lht Sjöbergs Lycka åker
    Sexualhuset lht Sjöbetet betesmark
    Siggeryd by Sjöbetet betesmark
    Siggeryd bebyggelse Sjöbetet betesmark
    Siggeryd gård Sjöbetet betesmark
    Siggeryd gdr Sjöbetet betesmark
    Siggeryd skola skola Sjögetorpa storskog = Storskogen skog
    Siggeryd Skolhuset, se Siggeryd skola skola Sjögetorpavägen väg
    Simonagården gd Sjögärdena åkrar
    Sirisdal lht Sjögärdet gärde
    Sirisdal lht Sjögärdet gärde
    Själaby bebyggelse Sjögärdet gärde
    Sjöberga, se Holkaberg Saknas Sjögärdet gärde
    Sjöberga avs. Sjögärdet gärde
    Sjöberga gård Sjögärdet åker
    Sjöberga hmd (f.d. gästgivaregård) Sjögärdet gärde
    Sjöberga hmd (f.d. gästgivaregård) Sjögärdet gärde
    Sjöbo lht Sjögärdet gärde
    Sjöbo lht Sjöhagen betesmark
    Sjöbo bs Sjöhagen betesmark
    Sjöbo hmd Sjöhägn Saknas
    Sjögetorp by Sjöhägnevägen Saknas
    Sjögetorp bebyggelse Sjökullen åker
    Sjögetorp gård Sjölyckan betesmark
    Sjögetorp gårdar Sjölyckan åker
    Sjögetorp gårdar Sjömaden odlad mosse
    Sjölycka +öde tp Sjömarken Saknas
    Sjömarken hus Sjömarken skogsmark
    Sjömarken bs Sjömarken område
    Sjömarken lht, f.d. t Sjömarken område
    Sjömarken lht Sjömarken område
    Sjöstorp herrgård Sjömarken område
    Sjöstorp bebyggelse Sjömarken område
    Sjöstorp gård Sjömarken område
    Sjöstorp gd Sjömossen odlad mosse
    +Sjöstorp = +Sjöstorps hållplats hållplats Sjömossen odlad mosse
    +Sjöstorps hållplats hållplats Sjömossen odlad mosse
    +Sjöstorps hållplats hållplats Sjösidan = Wästra Betesmarken Saknas
    +Sjöstorps hållplats hållplats Sjöskogen skog
    Sjötorpet bs Sjöslätten skogbevuxen slätt
    Sjövik avs. lht. kraftstation Sjöstorpagärdet gärde
    Sjövik avs Sjöstorpa gärde gärden
    Sjövik avs. Sjöstugehamnen tilläggsplats
    Skansen lht Sjövrån gärde
    Skansen avs Sjövrån åker
    Skansen lht Sjövägen väg
    Skansen lht Sjöängen äng
    Skansen lht Sjöängen äng
    +Skansen bs? Sjöängen äng
    +Skansen bs? Sjöängen äng
    Skatatorpet t Sjöängen äng
    Skattegård hmd Sjöängen betesmark
    Skattegård bebyggelse Sjöängen åker
    Skattegårdarna, Lille gårdar Sjöängen betesmark
    Skattegården = Ödeshög Saknas Sjöängen betesmark
    Skattegården Saknas Skansabackarna backar
    Skattegården gårdar Skansabacken backe
    Skattegården, Lille skattegård Skansabacken backe
    Skattegården, Nederste = Ödeshög Skattegård skattegård Skansabacken backe
    Skattegården, Stora gd Skansabacken backe
    Skattegården, Överste skattegård Skansabacken backe
    +Skift bs? Skansabacken backe
    +Skift bs? Skansabacken backe
    +Skift bs? Skansabergen berg
    Skiftagården gd Skansaberget berg
    +Skillinga-Heddestället t Skansbacken, se Skansabacken backe
    Skillingalyckan +öde bs Skansebacken, se Skansabacken backe
    Skillingatorpet t Skattegårdsberg berg
    +Skillingatorpet = +Skillinga-Heddestället t Skattegårdsberget berg
    Skinnreans öde lht Skattegårds hage betesmark
    Skogen utj. Skattegårds hästafälla betesmark
    Skogen t Skattegårdskärret kärr
    Skogen, se Hagalund lht Skattegårdsskogen skog
    +Skogen, se +Majas på Skogen bs Skattegårds storskog skog
    Skogsberg lht Skattegårds utjord utj.
    Skogslund lht. avs. Skatteängen skatteäng
    Skogslund lht Skatteängen Saknas
    Skogslund hmd Skiftaliden backe
    Skogstorpet t Skiftaliden backe
    Skogsängen bs Skiften gärde
    Skolan skola Skogalyckorna åkrar
    Skolan, se Munkeryd skola skola Skogen skog
    Skolan, se Siggeryd skola skola Skogen skog
    Skolan skola Skogen skog
    Skolan, Gamla skolhus Skogen betesmark
    +Skole-Pellas bs?, nu lht Skogen skog
    Skolhuset Saknas Skogen skog
    Skolhuset Saknas Skogen, se Storskogen skog
    Skolhuset Saknas Skogen skog
    Skorperyd by Skogen skog och betesmark
    Skorperyd bebyggelse Skogen skog
    Skorperyd gård Skogen skog
    Skorperyd gårdar Skogen skog
    Skorperyd gårdar Skogen skog
    Skraparen kvarter Skogen skog
    Skrapegård hmd Skogen skog
    Skrapegård Saknas Skogen skog och betesmark
    Skrapegården = Ödeshög Saknas Skogen skog
    Skrapegården gd Skogen, se Storskogen skog
    Skrapegårds Grenadiertorp = Telltorp lht Skogsbetet betesmark
    Skrubban bs Skogsbygden skogbevuxet område
    Skräddaregård hmd Skogsbygden skogbevuxet område
    Skräddegård bebyggelse Skogsbygden skogbevuxet område
    Skräddaregården Saknas Skogshagen bete
    Skräddarelyckan öde tp+ Skogshagarne åker och betesmark
    +Skräddarestället bs Skogshagarne åker och betesmark
    Skräddargården gårdar Skogshamnen tilläggsplats
    Skräddarns lht Skogshamnen hamnplats
    Skrädeberg gård Skogshamnen, Norra tilläggsplats
    Skrädeberg by Skogskällan källa
    Skrädeberg bebyggelse Skogskällan käla
    Skrädeberg gårdar Skogskällan källa
    Skrädeberg gårdar Skogskärret kärr
    Skyttalyckan lht. öde Skogslyckan åker
    Skytt-Annas lht Skogslyckan åker
    +Skytts bs Skogslyckan åker
    Skälaby gård Skogslyckan åker
    Skälaby gård Skogslyckan åkrar
    Skälaby gd Skogslyckan åker
    Skälaby gd Skogslyckan åker
    Skölden avfört kvarter Skogsmarken bete
    Skönatorpet lht Skogsmossen mosse
    Skönatorpet = Sköntorp lht Skogsnabben åker
    Skönberg kvarter Skogsstycket avhuggen, bränd mark
    Sköntorp lht Skogsviken vik
    Slumpen tp, öde Skogsåkern åker
    Slutstenen kvarter Skogsängen äng
    Slöjdskolan lht Skolberget berg
    Slöjdvillan = Slöjdskolan lht Skolepellakålgården bs
    +Smedalyckan bs? Skolgården skolgård
    Smedastället, se Grönlund lht Skolpetters Linda åker, gränsmark
    Smedans, Smedja öde lht Skolpetters Lycka åker
    Smedens, se Grönlund lht Skorperydbetet betesmark
    +Smed-Finas bs Skorperydgärdet åker
    Smedjan Saknas Skorperydslyckan åkrar
    Smedjan smedja Skorperydslyckorna åkrar
    Smedjan smedja Skrankagrinden grind
    Smedjan i Backasand = Smedjan smedja Skrapegårds lyckan åker
    Smedstorp, se Smedstorp, Lilla gd Skrapegårds Rödjan skog
    Smedstorp, Lilla gård Skrapegårds skog skog
    Smedstorp, Lilla bebyggelse Skrubbagärdet gärde
    Smedstorp, Lilla gård Skrubbagärdet gärde
    Smedstorp, Lilla gd Skräddargårdsmarken del av område
    Smedstorp, Stora by Skräddar Lars lycka åker
    Smedstorp, Stora bebyggelse Skrädebergsbergen berg
    Smedstorp, Stora gård Skrädebergsbergen bergsträckningar
    Smedstorp, Stora gdr Skrädebergshamnen Saknas
    SMU:s sommarhem sommarhem Skrädebergshamnen, Norra hamnplats
    Småskolan = Skolan, Gamla skolhus Skrädebergshamnen, Södra hamnplats
    Smörhuset lht Skrädebergskastet, Lilla lekplats för röding
    +Smör-Karis bs Skrädebergskastet, Stora lekplats för röding
    Smörmossen +öde lht Skrädebergs udd udde
    Smörmossen lht Skrädebergsviken vik
    Smörmossen lht Skrädebergudden udde
    Smörmossen lht Skräphålan avstjälpningsplats
    Smörmossen lht Skumnigabacken backe
    Snallekuttalenas bs Skumpamossen Saknas
    Snickaren kvarter Skump(a)åkern åker
    Snickarestället lht Skvackramossen Saknas
    Snickartorpet lht Skvackramossen, Sqwackramåssa mosse+
    Snoken kvarter Skvackramossen, Sqvackramossen mosse
    Snusdosan bs Skvackramossen, Squackermossen mosse
    Snustorpet lht Skvackramossen mosse
    +Sobo bs Skyttalyckan åker
    Sockendal Saknas Skyttlahagedammen göl
    Sockenstugan byggnad Skyttlahagen betesmark
    Sockenstugan byggnad Skyttlemaden mad
    Sockenstugan byggnad Skyttalyckan äng
    Sockenstugan byggnad Skyttalyckan åker
    Solberga lht Skyttlahagen betesmark
    Soldatlyckan sold.tp. Skyttlemaden mad
    Soldattorpet Saknas Skäggs Håla Saknas
    Soldattorpet tp Skäggs håla område
    Soldattorpet Saknas Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Soldat Torpet Saknas Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Solhaga f.d. gr. tp. Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Solhaga lht Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Solhaga lht Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Solhaga lht Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Solhaga lht Skäggs håla grotta, nu igenstenad
    Solhaga lht Skäggshålan, se Skäggs håla grotta
    Solhem lht Skälabymossen mosse
    Solhem lht Skälabyån vattendrag
    Solhem lht Skälabyån bäck
    Solhem lht Skälabyån, se Morlidsån å
    Solhöjden lht Skönberget berg
    Solliden lht Skötlehagen Saknas
    Solliden lht Slinkaplanen område
    Solskinan bs Slåttabetet betesmark
    Solsäter lht Slåttahagen betesmark
    Soltomta lht Slåttahagslyckan åker
    Soltomta lht Slåttahagslyckan åker
    Soltomta-Halvtomta lht Slåtterbetet betesmark
    Soltuna lht Slåtterhagen hage
    Solvik lht Slåtterhagarne Saknas
    Solvik lht Slåtterhagslyckan åker
    Solvik lht Slåtterkärret Saknas
    Solvik lht Slåtthagen åker och betesmark
    Solvik lht Slätfälla Saknas
    Solåkra lht Slättna åker
    Sommarhemmet = SMU:s sommarhem sommarhem Smeabetet betesmark
    Sommarhemmet = Logens sommarhem sommarhem Smealyckan åker
    Sommarnöjet festplats Smealyckan åker
    Sommarnöjet kvarter Smealyckebetet betesmark
    Soåsen gård Smedbacken backe
    Spannemålshus bod Smedberget berg
    +Spanskalyckan t Smedberget berg
    Spanska Maris = Spankens +öde bs Smedberget berg
    Spanskatorpet t Smeddammen torrlagd damm
    +Spanskatorpet t +Smeddammen damm
    Spanskens öde bs Smedgärdet Saknas
    Spansken öde tp och gärde Smedgärdet Saknas
    Sparbanken, se Stora Åby Sparbank lht Smedgärdet Saknas
    Sparven kvarter Smedgärdet gärde
    +Sparvens bs Smedgärdet tidigare åker, nu betesmark
    Spiksmedjan Saknas Smedjan smedja
    +Spikasmedjan spiksmedja Smedjan smedja
    Spetabo l. Smedjan smedja
    Spetagården, Spetabo l. Smedjegatan gata
    Spottekammaren bs Smedjegatan gata
    Staffanstorp gård Smedjegatan gata
    Staffanstorp bebyggelse Smedjegärdet åker
    Staffanstorp bebyggelse Smedjegärdet gärde
    Staffanstorp gård Smedjelyckorna Saknas
    Staffanstorp gd Smedjemossen mosse
    Staffanstorp gd Smedjeåkern åker
    Staffanstorp gd Smedjeåkern åker
    Stafstorp, se Staffanstorp gd +Smedkärret kärr
    Stafwa Gästgifwaregårdh Saknas Smedlyckan åker
    Stallarna stall Smedstorpagärdet gärde
    Stallen stall Smedstorpamossen odlad mosse
    Stallen, Gamle, se Gamle stallen stall Smedstorpsvägen väg
    Stallsgärdet gärde Smedåkern åker
    Stamhill villa Smedåkern åker
    Stamhill lht Smedängen betesmark
    +Stampen, se +Benstampen benstamp Smedängsodlingen åker
    Starbärg, se Stavreberg gdr Smita gärde
    Starrladan Saknas Snedagärdet gärde
    Staten bostäder för arbetare Sneda lyckan åker
    Staten lht Snedbanan skidbana
    Stationen = Järnvägsstationen järnvägsstation Snickaregatan planerad gata
    Stationshuset huvudbyggnaden å Järnvägsstationen Snickarestuga Saknas
    Stava by Snobbhagen hage
    Stafva bebyggelse Snorvete hål kärr
    Stava gård Snorvete hål kärr
    Stava gdr Snälalyckan åker
    Stava gdr Snålhagen Saknas
    Stavabyn, se Stava gdr Snålhagen hage
    Stafva Missionshus hus Snålhagsberget Saknas
    Stava missionshus missionshus Socknevägen väg
    Stava missionshus missionshus Socknevägen väg
    Stava Norrgård hmd Sohålet parti i å
    Stava Norrgård hmd Sohålet håla
    Stavebyn, se Stava gdr Soldatens Häfd Saknas
    Stafva hamn Saknas Soldatlyckan Saknas
    Stafva kvarn Saknas Soldatåkern åker
    Stavekvarnen kvarn Sotareberget berg
    Staflösa stuga Spansken åker
    Stavlösa bs Spansken åker
    Stavlösa lht Sparvahamnen tilläggsplats
    Stavlösa lht Sparvahamnen vik med hamnplats
    Stavreberg by Sparvaviken vik
    Stafveberg bebyggelse Speglen vik
    Stavreberg gård Spegeln vik med grotta
    Stavreberg gdr Spjutahagen betesmark
    Stavreberg gdr Spjutalyckan åkerbitar
    Stavreberg gdr Spjällåkern åker
    Stavreberg gdr Staffanstorpagärdet gärde
    Stenbocken kvarter Staffanstorpagärdet gärde
    Steneborg lht Staffanstorpasjön sjö
    Steneborg lht Staffanstorpasjön sjö
    Steneborg lht Stafsiön, se Staffanstorpasjön sjö
    Stenhamra lht stafsiöön Lacvs, se Staffanstorpasjön sjö
    Stenstorp f.d. l. gr. tp. Stafstorpagärdet, se Staffanstorpagärdet gärde
    Stenstorp bs Stafstorpasjön, se Staffanstorpasjön sjö
    Stenstorp lht avs. Stallarevägen planerad gata
    Stigbygeln avfört kvarter Stallåkern åker
    Stjärneberg, se Rangelrympan Saknas Stalpet skidbana
    Stjärnvik lht Stampebäcken, se Stavebäcken bäck
    Stjärnvik lht Stampegärdet gärde
    Stockholmsborga öde tp Starkalyckan åker
    Stockholmsstugan bs Starrviken vik
    Stockseryd by Starrviken vik
    Stockseryd bebyggelse Stationsbacken backe
    Stockseryd gård Stationsgatan gata
    Stockseryd gårdar Stationsgärdet åker
    Stockseryd gdr Stat-Kallagärdet åker
    Stolapetters bs Statmossen mosse, delvis odlad
    Stolpen hmd Statängen betesmark
    Stolpen hmd Stava brygga brygga
    Stora kvarnen kvarn Stavabäcken, se Stavebäcken bäck
    Stora Åby Sparbank lht Stavagärdet åker
    Stora Åby Sparbank lht Stava hamnanläggn., se Stava hamn hamn
    Stora Åby Sparbank lht Stava hamn hamn
    Storebråten, se Bråten, Södra gdr Stava hamn hamn
    Store gården gård Stavaån, se Stavebäcken bäck
    Store gården gd Stavebäcken bäck
    Storerikstorp hmd Stavebäcken bäck
    Stormen lht Stavebäcken bäck
    Stormen lht Stavebäcken bäck
    Stormen kvarter Stavegärdet gärde
    Stormfågeln kvarter Stavestranden strandremsa
    Strandkullen kvarter Staveviken vik
    Stridatorpet f.d. gren. tp Stavevisaren vägvisare
    Stridsberg lht Stavevägen väg
    Stridsberg lht Stavrebergsbetet betesmark
    Stridsborg lht Stavrebergsbäcken bäck
    Stridsborg lht Stavrebergsvägen väg
    Stridsborg lht avs. Stavrebergsvägen väg
    Stridsro avs. lht Stavstorpagärdet, se Staffanstorpagärdet gärde
    Stridsro lht Stavstorpasjön, se Staffanstorpasjön sjö
    Stridsro lht Stenabacken backe
    Strumpelästens industribyggnad Stenabacken backe
    Strykjärnet kvarter Stenabacken backe
    Stråtomta lht Stenabetet betesmark
    Stråtomta lht Stenagärdet åker
    Stråtomta möbelfabrik Stenahagen betesmark
    +Strömastället t Stenahagen betesmark
    Strömmatorpet t Stenahagen betesmark
    +Strömatorpet t Stenahålet åker
    Strömsberg avs. Stenaliden backe
    Strömsberg avs Stenamossen odlad mosse
    Strömnäs öde bs Stenarna stenar
    Strömsberg lht avs. Stenarödjan betesmark
    +Strömsberg bs Stenaröjan, se Stenarödjan betesmark
    Strömslund lht avs. Stenbrogatan väg
    Sturelid lht Stenbrogatan väg
    Stålhammaren avfört kvarter Stenbrogatan väg
    Städet avfört kvarter Stenbrytet åker
    Sundatorpet t Steneborgsgatan gata
    Sundbyberg f.d. gr tp. Stengårdsgrinden grind
    Sundbyberg t Stenklämma = Gårdshagen hage
    +Sundbyberg t Stenklämma Saknas
    +Sunna-Fias bs Stenkyrkan Saknas
    Sunneby by Stenkyrkan Saknas
    Sunneby bebyggelse Stenkyrkan Saknas
    Sunneby gård Stenkyrkan Saknas
    Sunneby gårdar Stenkyrkan Saknas
    Sunneby gårdar Stenkyrkan Saknas
    Sunneby gdr Stenkyrkan Saknas
    Sunneby Kvarn Saknas Stenmuren stengärdesgård
    Sunneby kvarn kvarn Stenräven stenar
    Sunneryd by Stenrödjan äng
    Sunneryd bebyggelse Stensvärjan gärde
    Sunneryd gård Stensvärjan åker
    Sunneryd gd Stensvärjan åker
    Sunneryds grenadjärtorp = Bäckadalen f.d. t Stensvärjan åker
    Sunnesjö by Stensåkern åker
    Sunnesjö bebyggelse Stensåkern åker
    Sunnesjö gård Stensåkern åker
    Sunnesjö gårdar Stekängsbacken kulle
    Susa bs? Stickängsbacken betesmark
    Susenvind kvarter Stickängshagen betesmark
    Svalan kvarter Stockholm gärde
    +Svanalyckan t Stockholm gärde
    +Svanastället t Stockholm åker
    Svartabäck hus Stockholmsberget berg
    Svartebäck bs Stockholmsberget berg
    +Svarte bäck t Stockholmsberget berg
    Svarvaregården hmd Stockholmsberget berg
    Svarvarns gd Stockholmsgärdet Saknas
    Sveaborg lht Stockholmslyckorna åker
    Svembovada Saknas Stockserydsbacken backe
    Svembovada Saknas Stockseryds lid backe
    Svenpetter stället bs Stockseryds mador sankmark
    Svenska trähus lht Stolpagärdena gärden
    +Sventafällorna t Stolpagärdet Saknas
    Sventatorpet öde tp Stolpagärdet åker
    Sventatorpet t Stolpaängen betesmark
    Sventes torp tp Stolpåkern Saknas
    Sverkergatan gata Stomlyckan Saknas
    Svinåsen by Stora betet betesmark
    Svinåsen bebyggelse Stora betet betesmark
    Svinåsen gård Stora grafwen Saknas
    Svinåsen gdr Storagärdet gärde
    Svärtan tp Stora gärdet gärde
    Svältan lht Stora hagen betesmark
    +Svältan t Stora-Krokek(s)gärdet gärde
    Svämb by Storakärret kärr
    Svämb by Stora lyckan åker
    Svämb by Stora maden odlad mad
    Sväm by Store mossen odlad mosse
    Sväm by Stora sanden åker
    Sväm by Stora utloppet Saknas
    Sväm by Storemossen mosse
    Sväm by Storemossen odlad mosse
    Sväm by Store mossen odlad mosse
    Sväm by Storgatan gata
    Sväm by Storhagen betesmark
    Sväm by Storhägnen Saknas
    Sväm Bossgård gd Storskogarna skog
    Sväm Bossgård gd Storskogen bete
    Sväm Bossgård gd Storskogen skogsmark
    Sväm Erlandsgård gd Storskogen skogsmark
    Sväm Erlandsgård gd Storskogen skog
    Sväm Jonsgård gd Storskogen skog
    Sväm Jonsgård gd Storskogen skog
    Sväm Skräddargård gårdar Storskogen skog
    Sväm Skräddargård gd Storskogen skog
    Sväm Södergård gårdar Storskogen skog
    Sväm Södergård gårdar Storskogen skog
    Sväm Södergård gd Storskogen skog
    Sväm Västergård gårdar Storskogen skog
    Sväm Västergård gd Storskogen skog
    Sväm Östergård gårdar Storskogen skog
    Sväm Östergård gd Storskogen skog
    Svämabyn by Storskogen skog
    Svämb, klutegård gd Storskogen skog
    Svämbobyn by Storskogen skog
    Svämbogårdarna by Storskogen skog
    Svängen avs. lht. Storskogen skog
    Svängen lht Storskogen tidigare betesmark, nu skog
    Svängen lht Storskogen skog
    Svängen lht Storskogen skog
    Svängen lht Storskogen skog
    Svärdastället, se Sågarns f.d. t Storskogen skog
    Svärdatorpet, se Sågarns f.d. t Storskogen skog
    Svärdstorp tp Storskogen skog
    Svärdstorp, se Svältan Saknas Storskogen skog
    Svärmastället lht Storåkern Saknas
    Svärms f.d. gren.tp Storängen äng
    Sydpolen kvarter Storängen äng och åker
    Sågaren kvarter Storängen åker och betesmark
    Sågarestugan lht Storängen betesmark
    Sågarns f.d. t Storängen betesmark
    Sågen avs. Storängen betesmark
    Sågen = Gammalsbysågen såg Storängen betesmark
    +Sågen såg Storängsbetet betesmark
    Sågen såg Strida kärren kärr
    Sågen, se Holkaberg såg Stridakärret kärr
    Sågen såg Strupagatan väg
    Sågen såg Stråtomtagatan planerad gata
    Sångarstugan samlingsstuga Strängen åker
    Säter lht Stubbabergen berg
    Sätersberg lht Stubbabergen berg
    Sätersberg lht Stubbhagen Saknas
    Sättatorpet t Stubbjorden+, Röjerna Saknas
    +Sävabo t (?; bs?) Stubbjorden Saknas
    +Sävatorpet t Stubbjorden Saknas
    Söderberga lht Stufåkern Saknas
    Södergård hmd. Stugegärdet åker
    Södergård hmd Stugegärdet gärde
    Södergård hmd. Stugegärdet gärde
    Södergård bebyggelse Stugeåkern åker
    Södergård Saknas Stugåkern, se Stugeåkern åker
    Södergård bebyggelse Stuvegärdet gärde
    Södergård bebyggelse Stycket betesmark
    Södergård bebyggelse Städet kvarter
    Södergården gård Stängelt betesmark
    Södergården Saknas Sundalyckan åker o. betesmark
    Södergården gård Sunnagärdet gärde
    Södergården Saknas Sunnebybäcken, se Bultsbolabäcken bäck
    Södergården Saknas Sunnebygärdet åker
    Södergården Saknas Sunnebyvägen väg
    Södergården, se Sörgården Saknas Sunnebyån, se Bultsbolabäcken bäck
    Söderlid lht Sunnerydsbergen berg
    Söderlid lht Sunnerydsbäcken bäck
    Söderport kvarter Sunnerydsgrundet grund
    Södervik lht Sunneryds sand grund
    Sörby gårdar Sunneryds sand grund
    Sörgården gd Sunneryds sand grund
    Sörgården gd Sunnerydsskogen skog
    Sörgården gd Sunneryds udde udde
    Sörgården Saknas Sunnesjögärdet åker
    Sörgården gd Sunnesjö mader mader
    Sörgården Saknas Sunnesjömaderna mader
    Sörgården gårdar Sunnesjö mossar odlad mosse
    Sörgården gårdar Sunnesjö mosse odlad mosse
    Sörgården gd Surbrunnsgatan gata
    Sörgården gd Svampgatan planerad gata
    Sörängen äng Svanalyckan åker
    Talleglänten t Svanalyckan åkrar
    Tallkullen, se Tällekullen gdr Svanalyckorna åkrar
    Tapetserar(e)verkstaden industribyggnad Svarpan strandplats
    Tea lht Svarta hålet betesmark
    Tea = Villa Tea lht Svarta hålet göl
    Teatern lht Svarta hålet klyfta i strand
    Tellatorpet lht Svarta kärret kärr
    Tellekullen by Svartsjö, Gjuteriet gjuteri
    Tellekullen bebyggelse Svarvaregärdet gärde
    Tellekullen gård Svedjeråg Saknas
    Tellekullen, se Tällekullen gdr Svemsån, se Markaån å
    Telltorp lht Sventabetet betesmark
    Tempelborg lht Sventabetet betesmark
    Tempelborg lht Sventagärdet Saknas
    Templaren kvarter Sventagärdet gärde
    +Timmer-Nissas bs? Sventagärdet åker
    Tingshuset tingshus Sventagärdet gärde
    Tittin bs Sventalyckorna åkrar
    Tjyléns, se Kyléns förpantningstorp Svinabacken åker
    Torgdalen lht Svinavallen betesmark
    Torgdalen fastighet med saluhallar Svinvallen, Swinvallen Saknas
    Torgdalen fastighet med saluhallar Svinåsagärdet gärde
    Torp bebyggelse Svinåsagärdet gärde
    Torp Saknas Svinåsagärdet gärde
    Torp gd Svinåsagärdet gärde
    Torpaån, se Morlidsån å Svämabacken backe
    +Torpen t Svämabron bro
    +Torpet t Svämabron bro
    Torpet t Svämagärdena gärden
    +Torpet t Svämbobacken backe
    Torpet t Svämbobron bro
    +Torpet t Svämbo gärde gärden
    +Torpet t Svämbogärdena gärden
    +Torpet t Svämbomarkerna område
    +Torpet t Svämboskogarna skogar
    Torpet, se Grenadjärtorpet t Svämboängarna ängar
    Torpet, se Färpatorpet t Svämbroåhn, se Markaån å
    Torpet, se Knektatorpet t Swämbro åå, se Markaån å
    +Torpet t Svämbån, se Markaån å
    +Torpet, se +Sandatorpet t Swämpo-ån (Svämpoån), se Markaån å
    Torpet, se Skogslund hmd Sväms bro bro
    Torsbol, se Tyrsabol gdr Sväms sjömark = Sjömarken område
    Torsebol, se Tyrsabol gdr Svämån, se Markaån å
    Tossesången lht Svängsgärdet gärde
    Tresma avs. Svärdalyckan åker
    Treåttingen gd Svärjarehålet kärr
    Triangeln kvarter Svärjarehålet passage
    Trikåfabriken fabrik Sya betesmark
    +Trumbelund t Sya betesmark
    Trumpenlund t Sydöstra gärdet Saknas
    +Trumpenlund t Syrak odlad mosse
    Trumpetaren kvarter Syrak odlad mosse
    Trädgårdstorpet t Syrak odlad mosse
    Trädgårdstorpet lht Syrak odlad mosse
    Trädgårdstorpet lht Syrak odlad mosse
    Tulpanen kvarter Sågarebacken backe
    Tunérs lht Sågarebetet betesmark
    Tunérs torpet avs. lht. Sågaredammen göl
    Tureberg lht Sågaregärdet betesmark
    Tvätten = Ödeshögstvätten tvättinrättning Sågaregärdet åker
    Tykatorpet Saknas Sågarekärret kärr
    Tyrsabol Saknas Sågaremaden mad
    Tyrsabol gdr Sågareängen äng
    Tyrsabola by Sågarängen betesmark
    Tyrsabola bebyggelse Sågaråkern åker
    Tyskatorpet öde tp Sågen såg
    Tällekulla affär lht Såggärdet gärde
    Tällekullen Saknas Sågvägen väg
    Tällekullen gdr Säket Saknas
    Tällekullen gdr Söder-, se Sör-. Saknas
    Tällekullen gd Södergårds madhage Saknas
    Tällekullen Handelsbod, se Tällekulla affär lhtn med affär Södergårds kobete Saknas
    Tällekullen Skolan, se Skolan skola Söderängen Saknas
    Tällekullen Sågen, se Sågarns bs Söderängen äng
    Täppan avs. Södra bergen berg
    Täppan lht Södra Betes Röijan Saknas
    Täppan lht Södra Betet Saknas
    Tärnan kvarter Södra gärdena gärden
    Udden lht Södra Gärdeslotten Saknas
    Udden lht Södra gärdet Saknas
    Ugglehult by Södra gärdet Saknas
    Ugglehult bebyggelse Södra gärdet åker
    Ugglehult Saknas Södragärdet gärde
    Ugglehult gdr Södragärdet gärde
    Ugglehult gdr Södragärdet gärde
    Ugglemossen f. lht Södragärdet gärde
    Ugglemossen t Södragärdet gärde
    Ulrikatorpet t Södra Holmen Saknas
    Utjorden = Kulltorp utj. (bebyggd) Södra Lyckan Saknas
    Utjordsskogen t Södralyckan åkrar
    Utkiken kvarter Södra lyckan åkrar, nu delvis igenlagda
    Utkiken lht Södra lyckan åkrar, nu delvis igenlagda
    Wallegården = Vallmästaregård bebyggelse Södra marken gärde
    Vallmästaregård hmd Södra Marken skog
    Vallmästaregård bebyggelse Södra promenaden planerad gata
    Vallmästaregården Saknas Södra vägen gata
    Vallmästaregården Saknas Södra vägen gata
    Valvet kvarter Södreskogen skog
    Vantekullen gård Söra-, se Södra-. Saknas
    Vantekullen torp Söragärdet gärde
    Vantekullen torp, gård Sörgårdens mackor åker
    Vantekullen torp Sörgårds bastebacke, se Bastebacken kulle
    Vasen tp, nu lht Sörgårdsdammen göl
    Vasen tp Sörgårds hägne betesmark
    Vasen t Sörgårdsmaden sankmark
    Vasen lht, f.d. t Sörgårdsmarken område
    +Vassas t Sörgårdsskogen skog
    Vassatorpet öde tp Sörgårds Stora Hägne Saknas
    Vassatorpet tp Sörgårdsgärdet gärde
    Vassatorpet t Sörgärdet gärde
    +Vassatorpet t Sörängen Saknas
    Vattentornet vattentorn Sörängen äng
    Velans = Velanstorpet öde bs. Sörängen betesmark
    Velanstorpet, Velans +öde bs Sörängen betesmark
    Vernersborg lht Sörängen betesmark
    Vernersborg lht Sörängen betesmark
    Vernersborg lht Sörängen skog
    Vesterberga lht Sörängen betesmark
    Vestergård bebyggelse Söräng(en) betesmark
    Vestergård Saknas Sörängsgärdet gärde
    Westerholmen by Sörängsgärdet gärde
    Vidablick = Bredablick lht Tall[e]backen tallbevuxen höjd
    Vida Vättern restaurang och bensinmack Tallemossen mosse
    Vida Vättern restaurang och bensinmack Tallmarken Saknas
    Videbo lht Tallön ö
    Vigastället, se Vigsbo lht Tallön ö
    Vigatorpet soldattorp Tallön ö
    Viggen kvarter Tallön ö
    Wighastället, se Vigsbo lht Tallön ö
    Vigs lht Tattareberget berg
    Vigsbo lht Tennisbanan tennisbana
    Vigsbo lht Tingsgatan gata
    Vigsbo lht Tingshusgatan gata
    Vigsborg lht Tingstad äng
    Vigsborg lht Tingstadgärdet åker och betesmark
    Vigsborg lht Tingstadgärdet gärde
    Viktor-Bengtsgården Saknas Tingstadmossen mosse
    Viktor Bengtssons gd Tingstadån å
    Vilan avs Titteberget berg
    Vilan lht Tjuråkern åker
    Vilan lht Tjufvaberget Saknas
    Vilhemsro hus Tjuvberget berg
    Vilhelmsro lht Tjuvberget berg
    Vilhelmsro bs Tjuvbergsberget berg
    Vilhelmsro lht Tjuvbergsberget berg
    Vilhelmsro lht Tjuvbergsberget berg
    Vilhem lht Tjuvbergsberget berg
    Vilhem lht Tjufbergsåkern Saknas
    Vilhissa torpet öde bs Tjyfvaberget Saknas
    Villa Borg lht Tjyfvaberget Saknas
    Villa Ea lht Tjyvberget, se Tjuvberget berg
    Villa Lugn lht Tjyvbergsberget, se Tjuvbergsberget berg
    Villan = Vilhelmsro lht Tohålan Saknas
    Villa Ro lht +Tohålan grop för lintorkning
    Villa Tea lht +Tohålan grop för lintorkning
    +Villisatorpet t Tohålan grop för lintorkning
    Vinkeln kvarter +Tohålan grop för lintorkning
    Vindsvale kvarter Tohålåkern, se Tohåleåkern åker
    Visjö by Tohåleåkern åker
    Visjö rusthåll Tomtabacken åker
    Visjö Saknas Tomtbacken äng o. åker
    Visjö gårdar Tomten tomt
    Visjö gårdar Tomten slåttermark
    Visjö gdr Tomten åker
    Visjö knektatorp = Grönlund hmd, f.d. t Tomten åker och betesmark
    Vissatorpet +öde tp Tomten åker
    Vita fabriken fabrik Tomthagen Saknas
    Vita stjärnan gd Tomtplan Saknas
    Vulkantorpet +f.d. sold.tp Tomtåkern åker
    Vårdsäter lht Tomtåkern åker
    Vårdsäter ålderdomshem Torget hage
    Vårgårda lht Torget torg
    Vädret öde lht Torget, Nya öppen plats
    Vädret bs Torget, Stora torg
    +Vädret t Torggatan, Västra planerad gata
    Väduren kvarter Torggatan, Östra gata
    Väktaren kvarter Torpabetet betesmark
    Välten kvarter Torpabetet tidigare betesmark
    väntekulln, se Vantekullen O t Torpabäcken bäck
    Värnatorpet t Torpa lid backe
    Värnborg lht Torpalyckan tidigare betesmark
    Värnsborg avs. lht. Torparebetet betesmark
    Värnsborg lht Torparevrån gärde
    Västanvind kvarter Torparevrån del av åker
    Västerberga lht Torpaskogarna skog
    Västergården Saknas Torpaskogen skog
    Västergård hmd Torpaskogen skog
    Västergård hmd Torpen betesmark
    Västergård Saknas Torpet betesmark
    Västergård bebyggelse Torpet åkrar och bete
    Västergården, se Kulltorp Saknas Torpet, se Sandatorpet åker
    Västergården Saknas Torpet betesmark
    Västergården Saknas Torpet, se Hökatorpet åker
    Västergården Saknas Torplyckan åker
    Västergården gd Torplyckan gärde
    Västergården gårdar Torplyckan åker
    Västergården gd Torpängen äng
    Västergårds bränneri bränneri Torpängen betesmark
    Västergårds statstuga bs Torfgrafven Saknas
    Västralid lht Torvmossen torvmosse
    Västtomta lht Tossesången göl
    Vättern, Vida, se Vida Vättern restaurang och bensinmack Totorka = Tohålan = Linhålan Saknas
    Vätters +öde lht Toängen betesmark
    Vättervallen idrottsplats Trapporna stenar
    Åbacken avs. Tresnibben, se Tresnipen område
    Åbacken avs Tresnipen område, kvarter
    Åbacken lht. avs. Tresnipen område, kvarter
    Åby by Tresnipen område, kvarter
    Åby by Tresnipen område, kvarter
    Åby by Treåttingen hmd
    Åby by Trillan åker
    Åby by Trinda lyckan åker
    Åby by Trindemossen tidigare odlad, nu igenlagd mosse
    Åby by Trollberget Saknas
    Åby kvarn Trumpabetet betesmark
    Åby kvarn Trumpenlundsbetet betesmark
    Åby kvarn Trävesgärdet Saknas
    Åby kvarn Trädgården, Gamle, se Gamle trädgården trädgård
    Åby O kvarn Trädgården, Gamle, se Gamle trädgården åker och betesmark
    Åby by Trädgården, Gamle, se Gamle trädgården tidigare trädgård, nu betesmark
    Åby Södergård gårdar Trädgårdsgatan gata
    Åby Södergård gårdar Trädgårdsgärdet Saknas
    Åby, Västra by Trädgårdsgärdet åker
    Åby, Västra by Trädgårdsgärdet gärde
    Åbybanken, se Stora Åby Sparbank lht Träskon kvarter
    Åby bränneri bränneri Trätmaden mad
    Åby Fyrbondegård gårdar Tullgatan, Södra planerad gata
    Åby Fyrbondegård gårdar Tullgatan, Södra planerad gata
    Åby Gästgivaregård gd Tunamossorna odlad mosse
    Åby Gästgivaregård gd Tunamossen odlad mosse
    Åby Jutegård gd Tunbergabetet betesmark
    Åbylund hus Tunbergaberget betesmark
    Åbylund bs Tunérabetet betesmark
    Åbylund lht Tunnelandet Saknas
    Ådalen avs Tunneln trumma
    Ådalen avs. Tufvabetet bete
    Ådalen lht Tvärgatan, Lilla gata
    Ådalen lht Tvärgatan, Stora planerad gata
    Ådalen lht Tvätthallerna strandparti
    Ådalen lht avs. Tvätthallerna strandparti
    Åeryd by Tvätthallerna strandparti
    Åeryd bebyggelse Tykalinderna Saknas
    Åeryd Saknas Tyrsabolabäcken bäck
    Åeryd-kvarnen Saknas Tyskamossen mosse
    Åeryd-sågen Saknas Tyskamossen mosse
    Åerydsågen såg Tyskamossen mosse
    Ågården lht avs. Tysken mosse
    Åkersberg avs Tysken mosse
    Åkersberg lht Tångaberget berg
    Åkersborg lht Tången Saknas
    Åkersborg lht Tällekulladiket, se Glasfalladiket bäck, delvis dike
    Åkroken lht Tällekulla fällor betesmark
    Ålderdomshemmet = Vårdsäter ålderdomshem Tällekulla fällor skog
    Ålderdomshemmet lärarbostad Tällekullamossen odlad mosse
    Åmanastället bs Tällekullavägen väg
    Åmansstället = Åmanastället bs +Täppabetet betesmark
    Åryd gd Täppan gärde
    Åryd gårdar Täppan åker
    +Årydssågen såg Täppan åker
    Åsen t Täppeberget berg
    +Åsen t Täppeberget berg
    Åttingen hmd Täppeberget berg
    Åttingen hmd Täppeberget berg
    Åttingen hmd Tömtåkern Saknas
    Ägga-Kallegården Saknas Törnerslyckan åker
    Älmsäter lht Udden udde
    Äng gård Ugglehultasjön sjö
    Äng bebyggelse Ugglehultasjön sjö
    Äng Saknas Ugglehultasjön sjö
    Äng gd Ugglehultastaden Saknas
    Ängen bostadsområde Ugglehultaåkern Saknas
    Änglalyckan öde tp Ugglemossen hmd
    Ängsberg lht Undantagslyckan Saknas
    Ängsberg lht Ungnötabetet betesmark
    Ängsholm lht Urabetet betesmark
    Ängslund avs. lht Urabron bro
    Ängslund lht Uralyckorna åkrar
    Ängslund lht, f.d. t Uralyckorna lyckor
    Ängsnäs lht Uteskogen skog
    Ängs knektatorp t Utjordsskiftet gärde
    Änkebacken bs Utloppet vattendrag
    +Änkestuvan bs Utmarken skog
    Ärligastället bs Utmarken skog
    Ärlig Lyckan +tp, lycka Utränna vattendrag
    Ärligas torpet Saknas Utränna Saknas
    +Ärligastället t Utsiktsberget berg
    +Ärligatorpet t Utskiftet Saknas
    Ärligs = Älis = Ärlig Torpet +öde tp Utskogen skog
    Ärligtorpet, Ärligs Saknas Utskogen skog
    Öberget avs Vadstenagärdet gärde
    Ödegård Saknas Vadstenagärdet åker
    Ödegården = Lyckhem lht Vadstenavägen väg
    Ödegården lht Vadstenavägen väg
    Ödegården lht Vadstenavägen väg
    Ödeshög by Valberget berg
    Ödeshög by Valekastet lekplats för harr
    Ödeshög by Vallegårds Bäck Saknas
    Ödeshög by Vallegårdsängen äng
    Ödeshög by Vallgatan planerad gata
    Ödeshög by Vallgatan väg
    Ödeshög gd Vallmästaregårds äng betesmark
    Ödeshög gd Vanselmon, se Värmslemon skogsmark
    Ödeshög Brännegård gd Vanslen kärr
    Ödeshög Gatugård gårdar Vargagropen Saknas
    Ödeshög Gatugård gårdar Varnselmon, se Värmslemon skogsmark
    Ödeshög Gatugård gårdar Varnslan källa
    Ödeshög Gästgivaregård gd Varnslemon, se Värmslemon skogsmark
    Ödeshög Gästgivaregård gd Vasagärdet Saknas
    Ödeshög Gästgivaregård gd Vasagärdet åker
    Ödeshög Klockaregård gd Vasagärdet gärde
    Ödeshög Klockaregård gd Vasamossen mosse
    Ödeshög komministerboställe gd Vasamossen odlad mosse
    Ödeshögs möbelfabrik fabrik Vasen odlad mosse
    Ödeshög Pilgård gd Vasen odlad mosse
    Ödeshög Riddaregård gd Vassagärdet gärde
    Ödeshög Skattegård gårdar Vassalyckan åker
    Ödeshög Skattegård gårdar Vasshagen betesmark
    Ödeshög Skattegård gårdar Vassängen äng
    Ödeshög Skrapegård gd Vassängen äng
    Ödeshögs bryggeri & mineralvattenfabrik bryggeri Vassängen äng
    Ödeshögs gjuteri & mekaniska verkstad gjuteri och mekanisk verkstad Vassängen betesmark
    Ödeshögs kommun Saknas Vassängsberget berg
    Ödeshögs kvarn kvarn Vassängsbetet betesmark
    Ödeshögs municipalsamhälle municipalsamhälle Vattenbol Saknas
    Ödeshögs municipalsamhälle municipalsamhälle Vattenbol Saknas
    Ödeshögs möbelkompani möbelfabrik Vattenbolet Saknas
    Ödeshögs pianomagasin lht Vattenvägen väg
    Ödeshögs snickerifabrik snickerifabrik Vattubordet vatten
    Ödeshögstvätten tvättinrättning Vattubrunnen Saknas
    Ödeshögs valskvarn kvarn Vattugatan gata
    Ödeshögsverken gjuteri och mekanisk verkstad Vedabackabergen berg
    Ödeshögsverken gjuteri och mekanisk verkstad Wederlagsjorden Saknas
    Ödeshögsverken gjuteri och mekanisk verkstad Verkstadsgatan planerad gata
    Ödeshög Södergård gd Westra gärdet åker
    Öjan gård Vetterslyckan åker
    Öijan bebyggelse Vetterslyckorna åkrar
    Öjan Saknas Vettersängen betesmark
    Öjan gdr Hvetåkern Saknas
    Öjan gdr Vigaberget berg
    Öijan Norrgård Saknas Vigaberget berg
    Öninge by Vigabetet betesmark
    Öninge Saknas Vigalyckan åker
    Öninge by Vildemossen mosse
    Öninge by Vildmossen mosse
    Öninge by Vildmossen mosse
    Öninge by Vildmossen, se Vildemossen mosse
    Öninge by Villagatan planerad gata
    Öninge Bjuggård gårdar Villervallagärdet gärde
    Öninge Brännegård gd Villissalyckan tplycka
    Öninge Hallegård gd Villisalyckan åker
    Öninge Jonsgård gårdar Villvallagärdet, se Villervallagärdet gärde
    Öninge Korpralsgård gårdar Vinkelgatan gata
    Öninge Lagmansgård gd Vinkelgatan, Lilla planerad gata
    Öninge Lillgård gd Vinningen betesmark
    Öninge, Nedre del av by Visjögärdet gärde
    Öninge, Nedre del av by Visjö harg stenar
    Öningetorp f.d. gr. tp Visjö harg stenar
    Öningetorp t Visjöharget, se Visjö harg stenar
    Öningetorp lht avs. Visjöliden backe
    Öninge Vallmästaregård gd Visjön sjö
    Öninge Västergård gd Visjön sjö
    Öninge, Övre del av by Visjön sjö
    Örberga avs. Visjön sjö
    Örberga avs Visjön sjö
    Örberga lht Visjösjön sjö
    Örberget lht Visjösjön sjö
    Örnen kvarter Visjösjön sjö
    Örtegrenska huset lärarbostad Visjö udde udde
    Östergård hmd. Visjövägen väg
    Östergård bebyggelse Visjövägen, Gamla väg
    Östergård bebyggelse Visjövägen, Gamla väg
    Östergården, se Kulltorp Saknas Visjövägen, Gamla väg
    Östergården bebyggelse Visjöån, se Markaån å
    Östergården Saknas Vistagärdet gärde
    Östergården gårdar Vissagärdet gärde
    Ö. V. förkortning av Ödeshögsverken gjuteri och mekanisk verkstad Vissagärdet odlad mosse
    Översta kvarnen kvarn Vissalyckan åker
    Översta kvarnen kvarn Vissalyckan betesmark
    Översta kvarnen kvarn Vissamossen Saknas
    Övre kvarn = Översta kvarnen kvarn Vissamossen odlad mosse
    Öö, se Öjan gdr Våtängen äng
      Våtängen gärde
      Väderkvarnsberget berg
      Väderkvarnskullen berg
      Vädrakärret kärr
      Vägagärdet gärde
      Värakärret kärr
      Väralyckan öde tp
      Väringakärret kärr
      Värmselmon, se Värmslemon skogsmark
      Värmslemon skogsmark
      Värmslemon skogsmark
      Värmslemon skogsmark
      Värmslemon skogsmark
      Värmslemon skogsmark
      Värmslemomossen odlad mosse
      Värnslemon skogsmark
      Västerbergsskiftet åker
      Västergårds marken = Væstergården Saknas
      Västergårdsgärdet gärde
      Västergårds gästgivaregärde åker
      Västergårds gästgivaregärde åker
      Västergårds mark åker och betesmark
      Västergårdsmarken del av område
      Västergårdsviken vik
      Västergårds åker åker
      Västergårds åker åker
      Västergärdet gärde
      Västermossen odlad mosse
      Västerängen Saknas
      Wästerängen Saknas
      Västerängen äng
      Västerängen äng och bete
      Västerängen betesmark
      Västerängen betesmark
      Wästra Betesmarken Saknas
      Västra Betes Röijan Saknas
      Västrabetet betesmark
      Västra Gärdeslotten Saknas
      Västra gärdet Saknas
      Västra gärdet Saknas
      Västragärdet Saknas
      Västra gärdet åker
      Västragärdet gärde
      Västragärdet gärde
      Västragärdet gärde
      Västragärdet gärde
      Västragärdet gärde
      Västragärdet gärde
      Västra Kärren Saknas
      Västra Liden revel
      Västra Lotten Saknas
      Västra lyckan åkrar
      Västra lyckan åker
      Västre betena betesmark
      Västregärdet gärde
      Västre skogen skog
      Vätterslyckorna, se Vetterslyckorna åkrar
      Vättersängen, se Vettersängen betesmark
      Yngefäskogen Saknas
      Yngetaskogen skog
      Ynfeskogen Saknas
      Yngfeskogen skog
      Yttermarken betesmark
      Ytterägorna åker och betesmark
      Åbackarna slåttermark
      Åbergsgärdet åker
      Åbergsängen betesmark
      Åbetet betesmark
      Åbetet betesmark
      Åby utjord Saknas
      Åby utj.
      Åbyån å
      Åbyån å
      Åby äng Saknas
      Åflatan gärde
      Åflaten åker
      Ågatan planerad gata
      Åkareberget [!], se Ätareberget berg
      Åkern, Åckern gärde
      Åkerskiftet Saknas
      Åkrokarna gärde
      Åkrokarna åker
      Åkrokarna krökar
      Åmunnen mynning
      Åmynningen utlopp
      Åmynningen utlopp
      Ån, se Markaån å
      Ån, se Morlidsån å
      Ånebäcksdraget Saknas
      Årydsgatan väg
      Årydsgärdet åker
      Åerydsliden lid
      Åerydsliden backe
      Årydsliden backe
      Årydsskogen skog
      Årydsvägen väg
      Åerydsån å
      Årydsån å
      Årydsån, se Markaån å
      Åsalyckan åker
      Åsamossen odlad mosse
      Åsamossen odlad mosse
      Åsbomossen Saknas
      Åsen skogbevuxen höjd
      Åsen ås
      Åsen ås
      Åttingabetet betesmark
      Åttingabiten betesmark
      Åttingen åker
      Åttingen hmd
      Åttingsgärdet Saknas
      Åttingsgärdet gärde
      Åttingsgärdet åker och betesmark
      Åttingshägnen Saknas
      Åttingsmarken del av område
      Åttingskogen betesmark
      Åttingsskogen skog
      Åttingsängen äng
      Åttingsängen åker och betesmark
      Älgalyckan betesmark
      Älgen udde
      Älgen hamnplats
      Älgudden hamnplats
      Ängagatan väg
      Ängagatan väg
      Ängagärdet gärde
      Ängakärret kärr
      Ängaliden betesmark
      Ängaliden backe
      Ängaliden backe
      Ängalyckan utj.
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan gärde
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan betesmark
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckorna åkrar
      Ängalyckorna åkrar
      Ängalyckorna åkrar
      Ängalyckorna åkrar
      Ängamossen odlad mosse
      Ängamossen odlad mosse
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängarna åker
      Ängaskogen skog
      Ängavägen Saknas
      Ängavägen väg
      Ängaåkrarna, Överste åkrar
      Ängaåkrarna åkrar
      Ängaåkrarna, Nederste åkrar
      Ängen äng
      Ängen Saknas
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen betesmark
      Ängen äng och åker
      Ängen betesmark
      Ängen förr slåtteräng, nu betesmark
      Ängen Gråmålen äng
      Änghagen Saknas
      Ängkullen Saknas
      Änglalyckan åker och betesmark
      Ängsgatan byväg
      Ängsgärdet gärde
      Ängskiftet Saknas
      Ängskiftet Saknas
      Ängsvägen väg
      Änkebacken backe
      Ärligagärdet gärde
      Ärligalyckorna åkerbitar
      Ärtlyckor Saknas
      Ärtlyckorna Saknas
      Äskagärdet gärde
      Äskagärdet gärde
      Äskagärdet gärde
      Äskebergen berg
      Äskefällan åkrar
      Äskegärdet gärde
      Ätareberget berg
      Ätareberget kulle
      Ätareberget berg
      Ätareberget berg
      Öa berg
      Ödeshög ängsmad
      Ödeshög ängsmad
      Ödeshög ängsmad
      Ödeshögsbetet betesmark
      Ödeshögsgatan väg
      Ödeshögsvägen väg
      Ödesshögz gärde åker
      Ödesshögz gärde åker
      Ödesshögz gärde åker
      Ödesshögz gärde åker
      Öjevägen väg
      Öjesgärdet gärde
      Öningebadet badplats
      Öningedjupet djup
      Öningegatan Saknas
      Öninge Hage Saknas
      Öninge Hamn Saknas
      Öninge hamn hamnplats
      Öningehamnen hamnplats
      Öningelyckan Saknas
      Öningeskogen betesmark
      Öningevägen väg
      Öningevägen väg
      Öningevägen väg
      Öran gärde
      Örbergelyckan åker
      Örbotten gärde
      Ören åker
      Ören åker
      Ören åker
      Örkullen Saknas
      Ösjöbetena betesmark
      Ösjöbetet betesmark
      Ösjöbetet betesmark
      Ösjögatan väg
      Ösjögärdet åker
      Ösjövägen väg
      Östalyckan åker
      Östergårdsmarken del av område
      Östergårds sjöslätt = Sjöslätten skogbevuxen slätt
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergärdet åker
      Österängen Saknas
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen betesmark
      Österängen betesmark
      Österängs källa Saknas
      Österängslyckan Saknas
      Östra Betesmarken Saknas
      Östra Gärdeslotten Saknas
      Östra gärdet äng
      Östra gärdet Saknas
      Östra gärdet åker
      Östragärdet gärde
      Östragärdet gärde
      Östragärdet gärde
      Östra lyckan åker
      Östra skogen skog
      Östre skogen skog
      Överskogen skogsmark
      Överskogen skog
      Översta betet del av betesmark
      Överstagärdet gärde
      Översta gärdet gärde
      Översta gärdet gärde
      Översta ängen betesmark
      Överste mossen odlad mosse
      Överste mossen odlad mosse

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.