ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Anna socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 184 Naturnamn : 2468 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 781
*Krogen, se Storkrogen t Lusholm holme Lövudden gård Långa Missjö holme
Kruktorpet torp Lusholm holme Malma gård Långa skäret skär
Kruktorpet tp Lusholmen holme Maren f.d. båtsmanstorp Långaskäret skär
Kruktorpet tp *Lusholmen holme Marö gård Långa skäret skär
*Kråklund tp *Luskroken vik Mellangården riven gård Långa västa notvarp
Kårebo hgd Lusskär, Lilla skär Mellangården gård Långehållsklabbarna kobbar
Kårebo hg Lusskär, Lilla skär Mellangården gård Långholmen holme
Kårebo hgd Lusskär, Stora skär Mellangården försv. gård Långholmen holme
Kårebo hg Lusskär, St holme Mellangården gård Långholmen holme
Kårebo gd Lusskär, Stora skär Mellankärr lht Långholmsskären skär
Kårebo hg Lusskär, Stora skär Mellankärr tp Långnäset näs
Kårebo gd Lusskärsklabben skär Mellankärr gd Långskär skär
Kårebo hg *Lygnholmen holme Middagsfisket rivet t Långskär skär
Kårebo gd *Lyskär(?) holme Missjö by Långäng åker
Kårebo hg /Se *Lysmark holme Missjö by Långö ö
Kårebo gd /Se Lysmark, Lilla o. Stora holmar Mon bs Långöskäret skär
Käjsarnäs g Lysmark holme Mossen rivet t Lånjeholmen, Lilla holme
Kärrebo tp Lysmark, Lilla holme Muggetorp obebyggd gård Lånjeholmen, Stora holme
Ladalen = Ladalsudden tp Lysmark, Lilla holme Myrstack t Lånjö ö
?Lagnö by Lysmark, Stora holme Myrstack tp Lånjö ö
Lagnö gd Lysmark, Stora ö Målma obeb. gård Lånjöskäret skär
Lagnö by Lysmark, Stora ö Målskulla bebyggelse Lämmskär holme
Lagnö, Nedre by Lysmarksskär skär Märsängen t Länsmansbolstern holme
Lagnö, Övre by Lysmarse ö Mörkö by Lökvik vik
*Lerbo tp Lysmasken holme Mörkö by Lökvikklabben klabb
Lerbo tp Lysmasken holme Nedergränsö by Lökö ö
Ljusne, se Djursunda gd Lysmasken holme Nedergården, se Nedergränsö Saknas Lönsbacken backe
marö gd Lysmasken holme Nergården gård Lönsfjärden fjärd
marö gård *Lysmärk holme Nergården gård Lönshuvudfjärden fjärd
Marö gd *Låmholm holme Nergården försv. gård Lösan holme
Mellangården gård *Låmholmen del av ö Norralund avs Lövholmen holme
Mellangården gd *Låmmslätten slätt Norra Udden gård Lövholmsören holme
Missjö by Långa Dälkarna terräng Norrgården gård Lövljus skär
Muggetorp g Långa Dälkarna ägomark Nyalund bs Lövljusklabben skär
muggetorp gd Långa Gärdet terräng Nybacka t Lövskäret skär
Muggetorp gd Långahållet skär Nyborg lht Lövö ö
Muggetorp gd Långa klabben holme Nybygget t Majeldsberget berg
[Målen] Saknas Långamålen ägomark Nyffet bs Majeldsberget berg
*Målan f. gd Långaskär holme Näset t Majeldsberget berg
målma gd Långaskär holme Näset t Malbådarna skär
Målma gd Långa skäret skär Näset, Lilla gård Malklabben häll
Målma gd Långa skäret skär Näset, Stora gård Malmlastudden udde
Målma gd Långa skäret holme Nötholmen lht Mansö ö
Målma lht /Se Långa skäret ö Petersborg f.d. skolhus Maren åker, förr kärr
Målskulla gd Långa skäret skär Pettersborg t Maren förr vik, nu genom igenvallning insjö
Målskulla gd Långa skäret ö Plöjerna lht Maren sankt gärde
Nergården gd Långs skäret skär Prästgården,se Korsnäs Saknas Maren sjö
? Näset g Långa skäret holme Påfund t Markelholmarna holmar
Näset tp *Långflatar holmar Påfund torp Marskär skär
Näset tp *Långholm holme Ramsdal gård Marsundet sankmark
Näset, Lilla gd Långholmen ö Ramsdalsedet lht Marsundskroken vik
Näset, Stora = Kejsarnäs gd Långholmen ö Ramstorpet t Marö halvö
*Pinkerus t Långholmen holme Ramsvik gård Marö ö
*Pinkerus torp Långholmen holme Ramsö gård Marön Saknas
*Pinkerus tp Långholmen holme Rimmö Stora by Marön ö
Ramsdal gd Långholmen holme Rimmö, Stora by Marön, Lilla ö
Ramsdal by Långholmen holme Ringsborg arbetarbostad Marön, Stora ö
?Ramsdal by Långholmen holme Risudden lht Marönskupan signal
Ramsdal gd Långholmen holme Risö gård Masklabben klabb
Rimmö, Stora gdr /Se Långholmen holme Risö gård Masterklabben klabb
Rimmö, Stora by Långholmen ö Risöborg lht Medgrundet kobbe
Risö gd Långholmen holme Rosenhagen t Melbådarna skär
Rövik gd Långholmen holme Rosenlund t Mellanfyrholm holme
Rövik g Långholmen holme Rödjan gård Mellanäppelsäter holme
Rövik tp Långholmen ö Rödjan gd Melskär skär
Rövik gd Långholmen holme Röja, se Rödjan Saknas Melskär skär
Rövik gd Långholmen holme Rökstad lht Melskären skär
Rövik gd Långholmen ö Römossen t Melskärshällen häll
Rövik förr gård, nu torp Långholmen udde Rövik t Melängsgärdet åker
Rövik gd Långholmsskären holmar Rövik förr gård, nu t Metaregubben grund
Rövik gd Lånjö ö /Se Rövik t Metarehällen häll
Rövikamala tp Långnäsviken vik Sanden lhtr Metarhällen häll
Sanden lhtr Långskär holme Sandholma avs Milhagen hage
Sanden lhtr Långskär holme Sandkroken t Missjö ö
Sarvassa, se Farnevassa gd *Långskär holme Sandkroken gård Missjö ö
Skålvik gd Långskär holme Sandkroken tp Mjölgömsskären skär
Skålvik gd Långskär holme Sandtorp t Mjölkhamnen vik
Slättö by *Långskär holme Sandtorp t Mjölkstället åker
*Smedstorp torp Långskär holme Sandudden lht Mjölkställskroken vik
*Smedstorpet t Långskär holme Sandvik f.d. bt Mjölkställsviken, Gamla vik
*Snuggbacka tp Långskär holme Sankkärr t Mogen skogsbacke
*Snuggbacka tp *Långudden del av ö Skaftö bs Mor Karins klabb kobbe
Snäcknäset tp Långäng ägomark Skanhålet gård Morotskär skär
Snäcknäset lht Långö, Lånjö del av ö Skarpan t Mossklabben kobbe
Snäcknäset torp Lånjeholmen, Stora holme Skaten bs Muggetorp åker
Snärpan t Lånjö(resp. Långö) del av ö Skaten tp Muggetorp gärde
Snäcknäset torp Lånjö ö Skatvarp bs Munnkroken vik
Snärpan tp Lånjö ö Skeppgårdsgärde gård Myrholmen landtunga
Stickeludden btp Lånjöholmen, L holme Skrubban bs Myrklabbarna kobbar
Storkrogen torp Lånjöholmen, St ö Skräddaretäppan riven bs Myrklabben kobbe
Storkrogen tp Lånjöskäret udde Skymundan lht Myrskär skär
Sundhaken tp Lånjöudden udde Skålvik gård Myrstack holme
Sundö by Läckö ö Skönaro lht Myrstack holme
Svensmarö gd *Läckö ö Skönsvik gård Myrstack, Lilla holme
Svensmarö gd Läcköö holme Sköthagen lht Mågskär skär
*Tasketorpet t Lämskär halvö Sköthagen lht Månggrena holme
Tillersbråten gd Länsmansbolstern holme Slättö by Mårtholmen holme
Tillersbråten gd Lökskär holme Småholm lht Måsklabben klabb
Tillersbråten gd Lökvik vik Snippen lht Måsklabben klabb
Tjärholmen ö Lökvikklabben holme Snäcknäset bs Måsklabben klabb
Tjärholm gd Lökvikklabben kobbe /Se Snäcknäset tp Måslångarna holmar
Tjärholm gd Lökö holme Snärpan t Måslången holmar
Tjärholm gd Lökö holme Snärpan tp Måsskär skär
Tjärholm gd Lökö ö Snärpan tp Mörkekrok vik
Tjärholm gd Lökö ö Spettalen fattighus Mörkholmen holme
Tjärholm gd Lökö ö Spetalen försv. bs Mörkholmen holme
Torrön gd Lökö ö Spettdalen försv. bs Mörket holme
?Torrö gd Lökö ö Stenbacka gård Mörkö holme
Torö, se Torönsborg säteri Lökö ö Stenbacka gd Mörkön Saknas
Torönsborg hg Lökö ö Stenbro smedja Mörköfjärden fjärd
Torönsborg hg Lököfjärden fjärd Stenbro lht Mörköglo vik
Torönsborg herrgård Lököfjärden fjärd Stensäter t Mörköviken fjärd
?Torönsborg hg Lövsfjärden fjärd Stickeludden f.d. bt Mösund smal vik
Torönsborg säteri Lövshuvudfjärden fjärd Storgården gård Nattgrunden grund
Torönsborg säteri Lönshuvudfjärden fjärd Storkrogen t Nedergränsöviken vik
Torönsborg hg Lötklabben holme Storkrogen tp Nedre Yxnö glo vik
?Torönsborg hg Lövgjusklabben skär Stornäset gård Nordan för norr vik
Torönsborg hg Lövgjusklabben skär Stornäset gd Nordantill vik
Torönsborg säteri *Lövholm holme Storskogen lht Nordan åt öjarna vik
Torönsborg säteri *Lövholm holme Strömmen lht Nordholms skärsklabbar klabbar
Torönsborg säteri Lövholmen holme Strömsdal lht Nordostklabben kobbe
Torönsborg säteri Lövholmen ö Strömslund t Nordostskär skär
Torönsborg hgd /Se Lövholmsören ö Strömstalund riven lht Norholmen, Stora och Lilla holmar
Torönsborg hg *Lövhusklabb holme Sundhaken t Norrbådarna bådar
Torönsborg hgd /Se *Lövhusklabben holme Sundö by Norrflagen vik
Thorönsborg gods /Se Lövljus holme Svarvaredalen gård Norrholmarna holme
Torönsborg gods /Se Lövljus holme Svedholmen lht Norrholmen holme
Trännö by Lövljusklabb holme Svensborg t Norrholmen, Lilla holme
Trännö gd Lövljusklabben klabb Svensmarö gård Norrholmen, Stora holme
Tyrislöt by Lövljusklabben holme Sänkevik gård Norrmåla landningsställe
Tyrislöt by Lövgjusklabben holme Sänkkärr t Norrsjön landområde
Tyrislöt gd Lövskären holmar Södergården gård Norrskog skog
Tyrislöt by /Se Lövskären holmar Söderudden gårdsdel Norrskälbåden både
Uggelvik g Lövskären holmar Talltorpet t Norrstad vik
Uggelvik gd Lövskäret skär Tegelbruket försv. tegelbruk Norrudd udde
Uggelvik gd Lövskäret holme Tegelbruket f.d. tegelbruk Norrudden skär
Uggelvik gd Lövsättsudden udde Tegelhagen lht Norruddsklabb kobbe
Uggelvik gd Lövuddeviken vik Tillersbråten avhyst gård Norruddsklabb klabb
Uggelvik gd Lövö holme Tjärholm gård Norruddskär skär
Uggelön gd Lövö holme Tjärholm gård Notgrunden grund
Uggelö gd Lövö ö Tjärudden lht Notholmen holme
Uppgården gd Lövö holme Torpa gård Notholmen holme
Uppsala tp Lövö ö Torpa t Notklabben klabb
Uvmarö gd Lövö ö Torpa t Notskär skär
Uvmarö by Majeldsberget berg Torrön gård Notudden udde
Vargudden tp Majeldsberget berg(?) Torönsborg herrgård Nyböte holme
Vargudden tp Majeldsberget berg /Se Torönsborg herrgård Nyckelskär skär
Vittersvik gd Majklabben skär Träbro lht Nyckelskär skär
Vitudden t Majklabben holme Träbro lht Nyhägn åker
?Vrångö by Malbådarna holmar Trännö by Näsudden halvö
? Vrångö by Malmlastudden udde Tyrislöt by Näsudden udde
Vrångö gd Malörtholmen holme Tyrislöt gd Nötholmen udde
?Vängsjö by Malörtholmen holme Udden, Norra gård Odlet vassbukt
Vänsö by *Malörtholmen holme Uggelvik gård Olsholmarna holmar
Ytterbo t *Malörtholmen holme Uggelö gård Olsund holmar
Yttergårda g *Malörtholmen holme Uppgården gård Olsund, Lilla holme
Yttergårda gd *Malörtholmen holme Uppgården gård Olsön, Inre ö
Yttergårda gd Mansö holme Uppgården gård Olsön, Yttre ö
Yttergården gd Mansö holme Uppgården gård Omholmen udde
Yttergården gd Mansö ö Uppsala riven lht Omståndsudden udde
?Yttergården gd Mansö ö Uvmarö by Omståndsuddhällen häll
Yttergården gd Mansö ö Vargkjusan lht Oppsäll bukt
Ämtevik by Mansö ö Vargudden f.d. bt Ormö, Inre ö
Ängelholm säteri Mansö ö Varpet gd Ormöarna(?) Saknas
Änggården gård Mansö ö Varpö gård Ormöarna öar
Äspholm by Mansö holme Vedkastudden riven bs Ormöje flage fjärd
Ödeshagen t Mansö Lilla holme Vickevarp t Orrholmarna holme
Ömnudden torp Mansöhällarna skär Vittersvik gård Orrholmarna, Östra och Västra holmar
Ömnudden tp Mansöklabb holme Vitudden t Orrholmen, Lilla holme
*Ötergålas Saknas Marcklöh holmar Vitudden lht Orrholmen, Stora holme
Yttergården gd Maren ägomark Vrångö by Oxarna hällar
Yxnö gd Maren terräng Våmvik lht Oxvassarna ängar
Yxnön by (och ö) Maren avsnörd vik Vängsjö by Parskären skär
Yxnö gd Maren vik Vänsö by Paterhamnarna hamnar
Yxnö by Maren sjö Västergården gård Paterhamnen, Inre vik
Yxnön ö Maren havsvik /Se Västergården gård Paterhamnen, Yttre vik
Yxnön by Maren, Norra vik Västergården gård Paterhamnsudden udde
Yxnö gd:ar *Maren, Södra vik Västergården gård Per-Jönsa täppan åker
Yxnö by *Marholm holme Västra Lund bs Persan vik
Yxnö beb Marholmshällen skär Yntholm lht Petsundet sund
Yxnö by Markelholmarna holmar Ytterbo t Petsundsklabb skär
Yxnö by Markelholmarna holmar Ytterbo tp Petängen äng
Ängelholm gods Markelholmen, Lilla o. Stora holmar Yttergården gård Pipskär skär
Ängelholm hg Markelholmen, Lilla o. Stora holmar Yxmanstorpet f.d. bt Pirsan vik
  Markelholmen, Lilla holme Yxnö byar Pirsklabben klabb
  Markelholmen, L holme Yxnö, Nedre by Plöjningarna åker
  Markelholmen, Stora holme Yxnö skola avs. Pålviken vik
  Markelholmen, St ö Yxnö, Övre by Påskholmen udde
  Markelholmsskär holmar Yxö t Pärsklabb klabb
  Markelsholmar holmar Åldersro, Gamla lht Rambelskär skär
  Markelsholmar holmar Åldersro, Nya arb. bost. Ramberskär skär
  Markelsholmar holmar Älgö avs Rambärsskär skär
  Markelsholmar holmar Ämtevik by Rammelskär skär
  Markensvik vik Ämtevik by Ramsholm holme
  Marklöh holmar Ämteviks skola skola Ramsholmen Saknas
  *Marklöholmar holmar Ändö Saknas Ramsholmarna holmar
  Marskär skär Ängbyn gårdar Ramsholmen, Lilla holme
  Marskär holme Ängelholm säteri Ramsholmen, Lilla holme
  Marskär holme Ängen lht Ramsholmen, Stora holme
  Marskär holme Ängsborg lht Ramsholmen, Stora holme
  Marskärshällarna holmar Ängsgården Saknas Ramslätt slätt
  Marskärshällarna skär Ängudden lht Ramsö, Lilla holme
  Marstrandskrok vik(?) Äspholm by Ramsö, Stora holme
  *Marsund f.d. sund Äspholm by Rasklinten berg
  *Marsund litet sund eller avhopp Äspö gård Renfanskär skär
  *Marsundet vik Äspö gård Renglan holme
  Marsundet sankmark Ödesgården gård Ribban holme
  Marsundskroken vik Ödeshagen t Rigärdet åker
  Marö ö Ödeshagen lht Rimmö, Stora ö
  Marö del av ö Ömnudden avs Ringsholmen holme
  Marö halvö Örby lht Ringsholmen holme
  Marö ö Örntorpet t Rinnbäcken bäck
  Marö ö Östergården gård Risjö ö
  Marö del av ö Östergården gård Risö ö
  Marö halvö Östergården gård Risön Saknas
  Marö ö Österängen gård Risö ö
  Marö halvö Överbo by Risö, Lilla holme
  Marö del av ö Övergränsö, se Gränsö, Övre Saknas Risö mar insjö
  Marö del av ö Övergården = 1 Gränsö, se Gränsö Övre Saknas Rodarholmklabbarna klabbar
  Marö ö   Roddarhålet sund
  Marö halvö   Roddarhålsklabbarna klabbar
  Marö halvö   Roms gärde åker
  Marön ö   Ropsudden udde
  Marön holme   Ropsudden udde
  Marön ö   Ropsudden udde
  Marön ö   Ropsudden udde
  Marön del av ö   Roslätten slätt
  Marön ö   Rotsund sund
  Marön del av ö   Rotvälte holme
  Marön ö   Rullgrindbacken landsvägsbacke
  Marön del av ö   Rundskär, se Runnskär Saknas
  Marön ö   Runnholmarna holmar
  Marön del av ö   Runnhällen kobbe
  Marön ö   Runnklabben kobbe
  Marön Lilla ö   Runnklabben klabb
  Marön Stora ö   Runnskär skär
  Marön del av ö   Runnskär holme
  Marön, St o. L holmar   Runnskär skär
  Marö kupa del av ö   Runnskär skär
  Marö kupa del av ö   Runnskär skär
  Marö kupa del av ö   Runnskär holmar
  Marö kupa del av ö   Runnskär skär
  Marönskupan triangelpunkt   Runnskär holme
  Masklabben holme eller holmar   Runnskär skär
  *Mastträdsholmen holme   Runnskär skär
  »Mast träs holmen» klabbe /Se   Runnskären skär
  *Matklabben skär   Runnskären skär
  Matskär skär   Runnskärlånga, se Runnskärsklabben Saknas
  *Mellan-öja vik   Runnskärshällerna småhällar
  Melskär skär   Runnskärsklabben klabb
  Melskären skär   Ruterklint berg
  Missjö ö   Råbramskär skär
  Missjö, Långa ö   Rågbromskär skär
  *Mjölgömman fiskevarp   Rågeten holme
  Mjölgömsskären skär   Rågetshällen häll
  Mjölkställsudden udde   Rågholm holme
  *Mjölrumsskären, se Mjölgömsskären skär   Rågnäs näs
  Mjösundet sund   Rågsten holme
  *Mjösundet vik   Räfsskaftudd udde
  Mor Karins häll holme   Rävberget berg
  Morotskär skär   Rävgrytsudd udde
  Morotskär holme   Rävskär skär
  Mossen terräng   Rävskär skär
  Mossen terräng   Röbrakskär skär
  Mosshällen holme   Röbåden både
  Mossklabben skär   Röda ko skär
  Mosskrok vik   Röda ko klabb
  Mosskär skär   Röda kon kobbe
  Mosskär holme   Röda kuggen kobbe
  Mosskärshällen skär   Rödklabben kobbe
  Muggetorp ägomark   Röklabben kobbe
  Munkroken innersta delen av Uggelviksundet   Rökhusklabben klabb
  Myrböt holmar   Rönnskär skär
  *Myrböl holme   Rönnskären skär
  *Myrböt holme   Röskär skär
  Myrholm näs   Röskär skär
  Myrholmen udde   Röskär skär
  Myrholmen udde(?)   Röskär skär
  *Myrholmsudden udde   Röskär skär
  Myrklabbarna holmar   Röskär skär
  Myrklabbarna holmar   Röskär holme
  Myrklabben skär   Röskär holme
  Myrskär skär   Rösund vik
  Myrstack holme   Rövarkulan grotta
  *Myrstack holme   Rövarkulan grotta
  Myrstack holme   Sandarna vik
  Myrstack holme   Sandfjärden fjärd
  *Myrstack holme   Sandfjärden fjärd
  Myrstack holme   Sandfjärden fjärd
  Myrstacken holme   Sandholmarna holmar
  Melbådarna, Y holmar   Sandholmen udde
  Melbådarna holmar   Sandkroken vik
  Melbådarna Yttre holmar   Sandkroken holme
  Melbåden Flata holme   Sandkroken vik
  Melbåden Nordöstra holme   Sandkroken vik
  Melbåden Norra holme   Sandkroken vik
  Melbåden Stora holme   Sandudden udde
  *Mellanfyrholmen holme   Sandviken vik
  *Mellanfyrholmsklabben holme   Sankan kobbe
  Mellanholmen udde   Sanningholmen holme
  *Mellanhögholm holme   Sanningholmen holme
  *Mellanhögholm holme   Segelskär skär
  Mellan-Lindskär skär   Segerholmen holme
  *Mellskären holmar   Sibberskär skär
  Melskär holme   Sickelskär holme
  Melskär holme   Sickelskär skär
  Melskär holme   Silkespungen holme
  Melskär holme   Silkespungen skär
  Melskär holme   Sillknippeklabben kobbe
  Melskär, Södra holme   Sillskären skär
  Melskär, V holme   Simpholmen holme
  Melskären holmar   Simphällen häll
  Melskären holmar   Sjöboudd udde
  Melskären holmar   Själarunden grund
  Melskärshällen holme   Själberget berg
  Melskärsklabben holme   Själgrundet grund
  *Messjö ö   Själklabben klabb
  Metargubben holme   Själskär skär
  Metarhällen skär   Själskär skär
  Milgärdet ägomark   Skabbholmen holme
  Milhagen skogsmark   Skabbholmen holme
  *Millskär holme   Skabbholmen holme
  Minneskors minnesmärke(?)   Skackelsudden udde
  Minneskors skär(?)   Skackelsudden udde
  Missjö ö   Skaftö ö
  Missjö ö   Skaftö holme
  Missjö ö   Skaftöklint berg
  Missjö ö   Skaftöklint berg
  Missjö ö   Skaftöklint berg
  Missjö ö   Skaholm holme
  Missjö ö   Skaholm holme
  Missjö ö   Skanvarp bukt
  Missjö triangelpunkt   Skarpgärdet åker
  Missjö ö   Skepparsudd udde
  Missjö, Långa holme   Skinnsholmarna holmar
  Missjö Långa ö   Skinnsholmarna holmar
  *Misö ö   Skinsholmen holmar
  Misö ö   Skjutklabben klabb
  Mjölgömsskären skär   Skogböte holme
  Mjölkstållsudden udde   Skogböteklabbarna klabbar
  Mjölkudden udde   Skogsbergsskär skär
  *Mjösjön ö   Skogsbirkskär skär
  Mogen terräng   Skogsböle holme
  Myrstacken holme   Skorv kobbe
  Myrstackskär udde   Skorv, Lilla skär
  »Mÿrstack Skiär» holme /Se   Skorv, Stora holme
  Myrviken, Lilla vik   Skottsten skär
  Myrviken, Stora vik   Skrakhällen häll
  *Mysjögrundet grund   Skramlan holme
  Mågskär skär   Skramlan holme
  Målen ägomark   Skrammelskär holme
  Månggrenarna holmar   Skrivarhamnen holme
  *Mårdsholm holme   Skrivarhamnskären skär
  Mårtholmen holme   Skråna udde
  Mårtholmen holme   Skrällingskär klabb
  Mårtholmen holme   Skrällmåsklabben klabb
  Mårtholmen holme   Skrälmåsklabben Saknas
  Mårtholmen holme   Skrämåsklabbarna klabbar
  Mårtholmen ö   Skulsundet sund
  Mårtholmshäll holme   Skålkaklint berg
  Måshällen holme   Skålkaklint berg
  Måsklabb holme   Skårskär skär
  Måsklabb, Dödmansskärs holme   Skären, Södra skär
  Måsklabbarna ö   Skärgårdsvik vik
  Måsklabbarna, Stora holmar   Skönskär skär
  Måsklabbarna holmar   Skötberget berg
  *Måsklabben holme   Sköthällarna klabbar
  *Måsklabben holme   Slafatet kobbe
  Måsklabben skär   Slafatet holme
  Måsklabben Saknas   Slossholmarna holmar
  Måsklabben holme   Slåna skär skär
  Måsklabben holme   Slånaskär skär
  Måsklabben, Norra ö   Slånaskär holme
  Måsklabbshällarna skär   Slånatagsudden udde
  Måskär holme   Slåtenskär holme
  Måslångarna holmar   Slåttingskär skär
  Måslången holme   Smaled ed
  Måslången holme   Smedjan holme
  Måsskär holme   Smedvik åker
  Måsskär holme   Smissören holme
  Måsslångarna holme   Småholmarna holmar
  *Mälbåda holmar   Småholm, Lilla holme
  *(Mälbåda?)klabbar holmar   Småholm, Stora holme
  *Märkeloholmarna holmar   Småskär skär
  Märrskallen skär   Smörtappen kobbe
  *Möpattskär skär   Smörtappen spets av ö
  Mörkekrok vik   Smörön holme
  Mörkekrok vik   Snappsäcken holme
  Mörkekrok vik   Snubbacken landsvägsbacke
  *Mörkekrok vik   Snäppan skär
  Mörkekrok vik   Snärpsholm holme
  *Mörkekärr kärr   Snöpö holme
  Mörkholmen holme   Spenken, se Spinken, Yttre och Inre Saknas
  Mörkholmen holme   Spinken, Inre skär
  Mörkholmen holme   Spinken, Yttre skär
  Mörkholmen holme   Spinkerna skär
  *Mörksundskärr kärr   Sporrholmen holme
  Mörkvik vik   Sporrholmen holme
  Mörkö holme   Sporrholmen holme
  Mörkö ö   Spångudden udde
  Mörkö ö   Spöpa holme
  Mörköfjärden fjärd   Stekärsklabbarna klabbar
  Mörköklabbarna holmar   Stenklabben klabb
  Mörkön ö   Stenskär skär
  Mörkön ö   Stenskär Saknas
  Mörkön ö   Steskär skär
  Mörkörarna holmar   Steskär, Lilla skär
  Mörkören holme   Steskär, Stora skär
  Mörkören, L holme   Steskärsankan häll
  Mörkören, Stora holme   Steskärshällen häll
  *Mörkören, V, o. M holmar   Steskärshällerna klabbar
  *Mörtkroken vik   Stesvederna vik
  *Mörtkroksudden udde   Stickelholmen holme
  *Mörtkroksudden udde   Stickelskär skär
  *Mörön ö   Stickeludd udde
  Mörön holme   Stickelvik, Stora vik
  Mösund vik   Stickelvik, Södra vik
  Mövik vik   Stockholm kobbe
  Nattgrund kobbar   Stockholm udde
  Nattgrund holme   Stora vassar bukt
  Nattgrunden skär   Storklabb klabb
  Nattlägerhällen skär   Storkuggen holme
  Nitton kobeter skär   Strömmen ström
  Nordanför vik   Strömsskär, Lilla skär
  Nordantill vik   Strömsskär, Stora skär
  Nordostklabben holme   Strömsund sund
  Nordostskär holme   Stubbskär skär
  Nordostskärsklabben holme   Stuntö udde
  *Norholmen ö   Stuntöskäret udde
  Norra karten holme   Sturholmen näs, förr holme
  Norralundsskären holmar   Styrsholm holme
  Norrbådarna holmar   Styrskären skär
  Norrbådarna holmar   Styrsö ö
  Norrbådarna holmar   Styrsöskären skär
  Norrbådskarten holme   Stångklabben kobbe
  Norrfinöhn ö   Stångklabben, Lilla skär
  Norrefinöö del av ö   Stångklabben, Lilla skär
  Norrflagen vik   Stångklabben, Norra klabb
  *Norrholm ö   Stångklabben, Norra skär
  *Norrholm holme   Stångklabben, Stora holme
  Norrholmen holme   Stångklabben, Stora klabb
  Norrholmen holme   Stångklabben, Stora kobbe
  Norrholmen holme   Stångklabben, Södra klabb
  *Norrholmen holme   Stångklabben, Yttre skär
  Norrholmen holme   Stångskär skär
  Norrholmen ö   Stångskär, Lilla skär
  Norrholmen holme   Stångskär, Lilla skär
  Norrholmen, Lilla holme   Stångskär, Stora skär
  Norrholmen, Lilla holme   Stångskär, Stora skär
  Norrholmen, Stora holme   Stångskären skär
  Norrholmen, St holme   Stässholmarna holmar
  *Norrkornholm holme   Sugsankan kobbe
  *Norrkornholmen holme   Sumpklabbarna klabbar
  Norrmanstäppan ägomark   Sumpklabben klabb
  Norrmåla terräng   Sundbådarna bådar
  Norrsand vik   Sundet vik
  Norrsjälbåden holmar   Sundholmarna holmar
  Norrskog skog   Sundstäppan åker
  Norrstad vik   Sundviken vik
  Norrudd udde   Sundöviken vik
  Norrudden udde   Sunnantill vik
  Norrudden udde   Sunnan åt öjarna vik
  *Norruddsklabb holme   Suttersklev vik
  Norruddsklabb skär   Svallholm holme
  Norruddsklabb skär   Svalsholmen holme
  Norruddsklabb holme   Svanfjärden fjärd
  *Norruddsklabbar holmar   Svarta boten berg
  Norruddskär holme   Svartbådarna bådar
  Norrängen ägomark   Svartbådarna bådar
  Norrängen ägomark   Svartbåden, Lilla både
  Norrängsudden udde   Svartbåden, Stora både
  Norrängsviken vik   Svartbådhällen häll
  Norrängsviken vik   Svartbådshällen häll
  *Norrön holme   Svartkråkan skär
  Norrön holme   Sveden åker
  *Norshålet vik   Svederna strand
  Notgrunden skär   Svedet åker
  *Notholmen holme   Svedholm holme
  Notholmen holme   Svedholm holme
  Notholmen holme   Svedholm holme
  Nothällen skär   Svedholmen holme
  *Nothängselhällen häll   Svedholmen holme
  Notklabbarna holmar   Svedjeholmen holme
  Notklabben skär   Svedjeholmen holme
  Notklabben holme   Svedjeholmen holme
  *Notskär holme eller udde   Svedskärr åker
  *Notskär udde   Svensmarö ö
  Notskär holme   Svensö, Lilla ö
  *Nybygge skär   Svensö, Stora ö
  Nybyggsängen ägomark   Svergeklabben klabb
  Nyböte holme   Svinsholmen Saknas
  *Nyböte holme   Svinsholmen holme
  *Nyböte holme   Svinsholmen holme
  Nyböte holme   Sviskan udde
  Nyböte holme   Svältsten klabb
  Nyböte holme   Svängbrinken landsvägsbacke
  Nyböte holme /Se   Svängbrinken vägbacke
  Nyböte holme /Se   Svärdholmen holme
  Nyböteklabben holme   Svärtingsviken vik
  Nyckelskär skär   Svärtsholm, Lilla holme
  Nyckelskär skär   Svärtsholm, Stora holme
  Nyckelskär holme   Sylten äng
  Nyckelskär holme   Synsholmen förr holme, nu halvö
  *Nyckelskär skär   Sålsätersudden udde
  Nyckelskär skär   Såta kobbe
  Nyhägn ägomark   Sälgrunden grund
  Nyklabben holme   Sälskär skär
  Nyängen ägomark   Sänkviken vik
  *Näbbgrund grund   Söderbådarna bådar
  *Näbbgrundet(?) grund   Söderbåden bådar
  Näset terräng   Söderholmen holme
  Näsudden udde   Sörflagen vik
  Näsudden udde   Sör flagen fjärd
  Näsudden udde   Sörholmen holme
  Nöstebosjön sjö   Sörnäsudden udde
  *Nötholm halvö   Sörransandsklabben häll i vik
  *Nötholm halvö   Sörsand strand
  Nötholmen udde   Sörsättern, se Sörsättersudden Saknas
  Nötudden udde   Sörsättersudden udde
  Nötudden udde   Sösvarp udde
  Odlet ägomark   Sötmaren holme
  Odlet bukt   Sötmarholmen holme
  Odlingen ägomark   Taljskär skär
  *Oggelholm holme   Tallskär skär
  *Okebåden holme eller holmar   Tallskär skär
  Olles Hål vik   Tallskären holmar
  Olsholmarna holmar   Tallskär, Norra skär
  Olsholmarna holmar   Tallskär, Stora holme
  Olsholmarna holmar   Tallskärsudd udde
  Olsholmen, Lilla holme   Tegelklabben, Lilla kobbe
  Olsholmen, Stora ö   Tegelklabben, Stora kobbe
  Olsund sund /Se   Tjuvsankan sanka
  Olssund, Inre halvö   Tjärholm holme
  Olssund, Inre ö   Tjärholm holme
  Olssund, Inre ö   Tjärholmen, Norra holme
  Olssund Inre del av Norra Finnö   Tjärholmen, Stora holme
  Olsund, Inre, Ö ö /Se   Tjärholmen, Södra holme
  Olsund, Lilla holme   Toffeln klabb
  *Olsund, L holme   Toffeln klabb
  Olssund Lilla holme   Toffelskär skär
  Olssund, Yttre ö   Tolskär skär
  Olssund, Yttre ö   Tommis holme
  Olssund, Yttre ö   Toppenborg skär
  Olssund, Yttre ö   Toppholmen holme
  Olssund Yttre ö   Toppholmen holme
  Olsund, Ytrre ö /Se   Torpaviken vik
  *Olsundet sund   Torrbådarna bådar
  Olsundet, Inre holme   Torrskär (?) Saknas
  ?Olssundsleden sund   Torrskär skär
  Olssundsleden led   Torrön ö
  Olssundsleden sund   Torrön ö
  *Olsundsöarna öar   Torrön ö
  Olsön, Inre halvö   Torsskär, se Torrskär Saknas
  Olsön, S halvö   Torö ö
  Olsön, Inre halvö   Torön ö
  Olsön, S halvö   Trehällerna klabbar
  Olsön, Inre halvö   Treknådaren skär
  *Olsö, L holme   Trollberget berg
  Olsön, Yttre ö   Trollhällen häll
  Olsön, Y ö   Trollklinten berg
  Olsön, Y. o. I ö   Tryggsholmen holme
  Olsön, Y ö   Tryskären skär
  *Olsösund sund   Tryssholmen holme
  Ommerholmen holme   Trädgårdsholmarna holmar
  Ommerholmen holme   Trännö ö
  *Omnäsholmen holme   Trännöhalsen udde
  Oppsäll vik   Trännöhalsen udde
  *Oppsundre holmar o, grund   Trännöfjärden fjärd
  Orhällarna hällar   Trätskär skär
  *Ormö, Inre holme   Trätskär skär
  *Ormö, Inre holme   Tunnskär skär
  Ormö, Inre holme   Tunnskärsklabben klabb
  *Ormö, Lilla ö   Turmule skär
  Ormöarna öar   Tveskär skär
  Ormöarna holmar   Tvesäckholmen holme
  Ormöarna holmar   Tvesäcken holme
  Ormöarna triangelpunkt   Tvesäcken holme
  Ormöarna öar   Tvåsäcken holme
  Orren vik   Tvägrena holme
  *Orrholmar holmar   Tvärgrena holme
  Orrholmarna holmar   Tväskär skär
  Orrholmarna holmar   Tväsäck holme
  *Orrholmarna holmar   Tväsäck holme
  Orrholmen, V. o. Ö. delar av ö   Tväsäck holme
  Orrholmarna holmar   Tväsäck holme
  *Orrholmarna holmar   Tväsäck holme
  Orrholmen, Lilla holme   Tväsäck holme
  Orrholmen, Stora ö   Tysken skär
  Orrholmen, Ö. o. V. delar av ö   Tyskland skär
  Orrholmen, Ö. o. V. delar av ö   Tyxholmarna holmar
  *Orrskallen holme   Tyxholmen, Västra holme
  Orvalsöö holme   Tyxholm, Östra holme
  Orvalsöön holme   Tällholmen holme
  *Orvelse klabbar, se Örfilsklabbarna Saknas   Tällskären skär
  Orvelsö ö   Tänsvik vik
  Oxarna kobbar   Tärnskär holme
  Oxarna holmar   Tärnskär skär
  Oxbergsudden udde   Tärnskär skär
  Oxvassarna sankmark   Tärnskäret, Lilla skär
  Parskären holmar   Tärnskäret, Stora skär
  Paterhamnen vik   Törnholmen holme
  Persan vik   Törnsholm holme
  Petsundet sund   Törnsholm holme
  Petsundsklabb skär   Törnsholm udde
  Petsundsklabb holme   Törnsholm holme
  Petängen ägomark   Törnskär holme
  *Pick-klabbarna skär   Tösnäsudden udde
  *Pinkholmen holme   Udden, Norra udde
  Pipskär holme   Ufallsö ö
  Pirsklabben skär   Uggelholmarna holme
  Pirsklabben holme   Uggelholmen, Lilla holme
  Psykeviken vik   Uggelholmen, Stora holme
  Psykeviken vik   Uggelö ö
  Påfund ägomark   Ugård udde
  Påfundudden udde   Ugårdskrokarna vikar
  Pålviken vik   Utterskär skär
  Pålviken vik   Uvberget berg
  Påskholmen udde   Uvmarö skaftö holme
  *Pæthe æng äng   Valbirkskär, Norra skär
  *Pölsan äng   Valbådarna bådar
  *Pölsan äng   Valbåden (Inre, Yttre) Saknas
  Rambelskär holme   Valbåden både
  Rambärskär skär   Valbötskär, Norra skär
  Rambärsskär holme   Valbötskär, Södra skär
  Ramberskär skär   Vallkroken, Lilla vik
  Rambärsskär holme   Vallkroken, Stora vik
  Rambärskär skär   Vallkroksudden udde
  Ramberskär skär   Van, Lilla vik
  Ramsdal triangelpunkt   Van, Stora vik
  Ramsdalsviken vik   Varghålet strand
  *Ramsholm holme   Vargvrån gärde
  Ramsholm holme   Varpvik vik
  Ramsholm holme   Vassar, Stora bukt
  Ramsholm, Stora triangelpunkt   Vasspämpan vik
  Ramsholmarna holmar   Vattenklabben kobbe
  Ramsholmarna holmar   Vattenklabben kobbe
  *Ramsholmen holme   Vattenklabben kobbe
  *Ramsholmen holme   Vaxholm holme
  Ramsholmen holme   Vedkastuddsundet sund
  Ramsholmen holme   Verholmen udde, förr holme
  Ramsholmen holme   Verholmsskären skär
  *Ramsholmen, Stora holme   Verkholmen holme
  Ramsholmen, St ö   Vesselholmen holme
  Ramsholmen, St holme   Viboklabben skär
  Ramsholmen, St. o. L holmar   Viggskär skär
  Ramsholmen, St. o. L. holmar   Viholmen holme
  Ramsholmen, St. o. L. holmar   Vikshagen hage
  Ramsholmen, Lilla ö   Vikshagsberget berg
  Ramsholmen, Stora ö   Viksudden udde
  Ramshällen holme   Virholmen landfast holme
  Ramslätt ägomark   Virholmsskären skär
  Ramsviken vik   Virholmsudden, se Virholmen Saknas
  *Ramsviken vik   Viskär skär
  Ramsö, Lilla holme   Vomvik åker
  Ramsö, Lilla ö   Vrångholmen holme
  Ramsö, Stora ö   Vrångö ö
  Ramsö, Stora ö   Vrångö ö
  Ramsö, Stora ö   Vrångö ö
  *Randö holme   Vrångösundet igenvallat sund / nu ett ed
  Rasklinten terräng   Våmviken vik
  Rebban holme   Vårholmsklabb klabb
  Renfanskär skär   Vårholmsviken vik
  *Rengla holme   Vårskär, se Värskär Saknas
  Renglan holme   Väderkvarnsbacken backe
  *Riddaräng äng   Vällingsedet ed
  Riddareäng äng   Väludden udde
  Riddareängen? äng   Vängsjö ö
  *Riddarängen förr äng   Vängsjö bastö ö
  Rigärdet ägomark   Vängsjöskären skär
  Rimmerskär holme   Värskär skär
  *Rimmö djup fjärden   Värskär skär
  Rimmö, St. o. L. öar   Vässingsskär udde
  Rimmö, Stora ö   Västan udde
  Rimmö, Stora ö   Västan på Flatö landningsställe
  Rimmö, Stora ö   Västerbergen f. d. hamnplats
  Rimmö, Stora ö   Västerbryggan övergiven landningsplats
  Rimmö, St ö   Västerdal dalkjusa
  Rimmö, Stora ö   Västerfjärden fjärd
  Rimmö, St. o. L. öar   Västerskog skog
  Rimmö, St ö   Västerön ö
  Rimmö, St ö   Yntholmen holme
  Rimmö, St ö   Yntholmssund sund
  *Rimmö, L. o. St. öar   Ytterbådan både
  Rimmö, Stora ö   Ytterholmen holme
  Rimmö ö /Se   Ytterön ö
  Rimmösundet sund   Ytterön ö
  Ringarumsplöjan ägomark   Yxnö förr särskild ö, nu sammanhängande med Lagnö
  Ringelhällarna skär   Yxnö birkudde udde
  Ringhällen skär   Yxö udde
  Ringlan holme   Ådeklabb klabb
  Ringsholmen holme   Ådklabben klabb
  Ringsholmen holme   Ådskär skär
  Ringsholmen holme   Ådskär, Lilla skär
  Ringsholmen holme   Ådudden udde
  Risön ö   Ågskäret skär
  Risö ö   Ålandshav gärde
  Risö ö   Ållerudden udde
  Risö ö   Årholmen holme
  Risön ö   Åskklinten berg
  Risö ö   Ägerholmen holme
  Risö ö   Ägglösa, Stora holme
  Risön ö   Älgholm holme
  Risön ö   Älgskär skär
  Risön ö   Älgskärsklabbarna klabbar
  Risö, Lilla udde   Älgöviken vik
  Risöudd, Lilla udde   Älholmen holme
  Risöudd, Lilla udde   Älskär skär
  *Rodbroskär, Norra skär   Älskär skär
  Roddarhålsklabbarna skär   Ängelholmslandet ö
  Roddarhålsklabbarna Saknas   Ängholmen holme
  Roms gärde ägomark   Ängholmen Saknas
  Roothult holme   Ängholmen holme
  Ropsudden udde   Ängholmen holme
  Ropsudden udde   Ängholmsklabb klabb
  Ropsudden udde   Ängviken vik
  Rosenhagen hage   Äppelstavik vik
  Roslätten ägomark   Äppelsäter, Lilla holme
  *Rotholm halvö   Äppelsäter, Stora holme
  *Rotholmen udde   St. Äppelsäter Saknas
  Rothugget ägomark   Äppelsäter, Västra holme
  Rotsundet sund   Äppelviken vik
  *Rotsund sund   Ärholm, Lilla holme
  Rotsund sund   Ärholm, Stora holme
  Rotvälta holme   Ärholmen holme
  Rotvälta holme   Ärholmsklabb kobbe
  Rotvälta holme   Ärskär holme
  Rotvälta ö   Ärskär skär
  Rotvältet holme   Ärskär skär
  Rotvältet holme   Äskklåven holme
  Rotvältet holme   Äskskär skär
  *Rumskär holme   Äskskär holme
  *Rumskär holme   Äskskär skär
  *Rundskär holme   Äskskär holme
  Rundskär holme   Äskskär holme
  Rundskär holme   Äskär skär
  *Rundskär runt skär   Äspholm ö
  Runnhällen skär   Äspskär holme
  Runnklabben holme   Äspudden udde
  Runnklabben holme   Äspö ö
  Runnklabben holme   Öja vik
  Runnskär skär   Öjahuvud udde
  Runnskär holme   Öjhålet vik
  *Runnskär holme   Öjklabbarna klabbar
  Runnskär skär   Öjsundet sund
  Runnskär skär   Ökebåden skär
  Runnskär holme   Ömnudden udde
  Runnskär udde   Ömnviken vik
  Runnskär udde   Önsand vik
  Runnskär skär   Önsandsskären skär
  Runnskär holme   Örarna skär
  Runnskär skär   Ören, Höga skär
  Runnskär skär   Örfilshällerna klabbar
  Runnskär holme   Örfilsklabbarna klabbar
  Runnskär holme   Örfilsklabben klabbar
  Runnskär holme   Örholmarna holmar
  Runnskär skär   Örholmarna, Västra holmar
  Runnskär skär   Örholmarna, Östra holmar
  Runnskär skär   Örholmen holme
  Runnskär skär   Örskallen holme
  Runnskär holme   Örskär skär
  Runnskär holme   Örskär, Västra skär
  Runnskär holme   Örskär, Östra skär
  Runnskär, L holme   Örskären skär
  Runnskär-Lilla skär   Örvikarna vikar
  Runnskär, St holme   Öskaren skär
  Runnskär-Stora skär   Östantill vik
  Runnskärshällarna skär   Öst åt öjarna vik
  Runnskärshällarna skär   Östantill vik
  Runnskärsklabben holme   Östantillsviken vik
  *Runsholmen holme   Östenssten klabb
  Runskär holme   Östenstensklabben klabb
  *Runskär holme   Österbastudd udde
  *Runskär holme   Österfjärd fjärd
  *Runskär holme   Österglo vik
  Runskär holme   Österslätt slätt
  *Runskär holme   Östäppan gärde
  *Runskär holme   Öudden udde
  Runskären holmar   Öudden udde
  Runskären holmar   Öuddsskär skär
  Ruterklint klint   Övergränsöviken vik
  Rysön ö   Övre Yxnö glo vik
  Råbramskär holme    
  Råbramskär holme    
  Råbramskär holme    
  *Råbromskär holme    
  *Rågbrandsskär skär    
  Rågbromskär skär    
  Rågbromskär skär    
  Rågbromskär skär    
  *Rågeten holme    
  Rågeten holme    
  Rågeten holme    
  *Rågeten holme    
  Rågeten holme    
  Rågeten holme    
  Rågeten holme /Se    
  Rågetshällarna holmar    
  Råghagen ägomark    
  Rågholm holme    
  Rågholm, St holme    
  Rågholm holme    
  Rågholm ö    
  *Rågholm, Lilla holme    
  Rågnäs terräng    
  *Räfsskaftstäppan åker    
  Räfsskaftudden udde    
  Räfsskaftudd udde    
  *Rängla holme    
  *Räskär holme    
  Rävberget berg    
  Rävgrytshällarna holmar    
  Rävgrytsudd udde    
  Rävskär holme    
  *Rävskär holme eller holmar    
  Rävskär holme    
  *Rävskär holme eller holmar    
  Röbrakskär skär    
  Röbrakskär holme    
  Röbrakskär skär    
  Röbrakskäret, N holme    
  Röbrakskäret, Södra skär    
  Röbrakskäret, Södra holme    
  Röbrakskärsklabbarna holmar    
  Röbåden skär    
  Röda ko skär    
  Röda kon holme    
  Röda ko skär    
  *Rödbroskär, Södra skär    
  Rödskär holme    
  Rödskär holme    
  Rödskär holme    
  Rödskär holme    
  *Rödskärsklabb holme    
  Röjkärret ägomark    
  Rökhusklabben skär    
  Rökhusklabben holme    
  *Röklabb holme    
  *Röklabben holme    
  Röklabben holme    
  Rökstadviken vik    
  *Römaren uppgrundat område    
  Römossen ägomark    
  Rönnskär holme    
  Rönnskär holme    
  Rönnskär skär    
  *Rönnskär skär    
  Rönnskär holme    
  *Röpadskär skär    
  *Röpåttskär holmar    
  Röpattskär skär    
  *Röpattskär holmar    
  *Röskär udde    
  *Röskär holme    
  *Röskär holme    
  *Röskär holme    
  *Röskär udde    
  *Röskär holme    
  Röskär holme    
  Röskär skär    
  Röskär skär    
  Röskär holme    
  Röskär holme    
  Röskär skär    
  Röskär holme    
  Röskär holme    
  Röskär holme    
  Röskär skär    
  Röskär holme    
  Röskär skär    
  Röskär skär    
  Röskär skär    
  *Röskäret skär    
  Röskärshällarna skär    
  Röskärskarten skär    
  Röskärsvarpet sankig vik    
  Rösund vik    
  Rösund vik    
  *Rötappskär holme    
  *Rötappskär holme    
  Rötappskär skär    
  Rötappskärsklumpen skär    
  *Röthult holme    
  Röviken vik    
  Rövikshage terräng    
  Röviksudd udde    
  Saltskärholmen holme    
  Saltskärsholmen holme    
  Sand holme    
  Sandarna terräng    
  Sandarna vik    
  Sandbukten bukt    
  Sandfjärden vik eller sjö    
  Sandfjärden fjärd    
  Sandfjärden fjärd    
  Sandholmen terräng    
  Sandkrokeholmen holme    
  Sandkroken ägomark    
  Sandkroken bukt, dal    
  Sandkroken vik    
  Sandkroken vik    
  Sandskäret skär    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sankan både    
  Sankan holme    
  Sankan holme    
  Sankt Anna triangelpunkt    
  Sanningholmen holme    
  Sanningholm holme    
  Sanningholm holme    
  Sanningholmen holme    
  Sanningholmen holme    
  Sanningsholmen holme    
  Sanningsholmen holme    
  Sanningsholmen holme    
  Sanningholmen holme    
  *Segelholmen holme    
  *Segelholmen holme    
  Segelholmen holme    
  Segelskär holme    
  Segelskär holme    
  Segelskär holme    
  Segelskär skär    
  Segelskär holme    
  Segerholmen holme    
  Segerholmen holme    
  Segerholmen holme    
  Segerholmsklabbarna holmar    
  Siatatet holme    
  Sickelskär holme    
  Sickelskär holme    
  Sickelskär holme    
  Sickelskär holme    
  Sikvarp vik    
  Silkespungen udde    
  Silkespungen holme    
  Silkespungen skär    
  Silkespungen skär    
  Sillknippeklabben skär    
  Sillnotsflagen fjärd    
  Sillskären skär    
  Sillskären holme eller holmar    
  Sillskären holme eller holmar    
  Sillskären holmar    
  *Sillsten holme    
  Sillsten skär    
  Simpholmen holme    
  Simpholmen holme    
  Simpholmen holme    
  Simpholmen holme    
  Själbådarna bådar    
  Själbådarna holmar(?)    
  Själgrund skär    
  Själgrunden skär    
  Själgrunden grund    
  Själgrundet skär    
  Själhällarna holmar    
  Själklabben holme    
  Själskär skär    
  Själskär skär    
  Själskär holme    
  Själskär skär    
  Sjöbodudd udde,dal    
  Sjöängsplöjan ägomark    
  *Skabbholm holme    
  *Skabbholmen holme    
  *Skabbholmen holme    
  *Skackelskär skär    
  *Skackelskär skär    
  Skackelsudden udde    
  Skackelsudden udde    
  Skabbholmen holme    
  Skabbholmen holme    
  *Skackelskär holme eller del av udde    
  *Skackeludd udde    
  Skaftö holme    
  Skaftö holme    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö    
  Skaftö halvö    
  Skaftö ö    
  Skaftö halvö    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö    
  Skaftöklint klint    
  Skaftöklint brant berg /Se    
  Skaftösundet, Lilla sund    
  Skaftösundet Stora sund    
  Skaftöviken vik    
  Skaholm holme    
  Skaholm holme    
  Skarnvarp vik(?)    
  *Skarpan åker    
  Skarpgärdet ägomark    
  Skarpstråviken vik    
  *Skatvarp åker    
  Skavik vik    
  *Skedholmen holme    
  Skepparsudd udde    
  Skeppsgårdsgärde gärde    
  *Skeppsudden udde    
  Skierböte holme /Se    
  *Skierböte holme /Se    
  *Skinnarholm holme    
  Skinnarholmmen ö    
  *Skinnerholm holme    
  Skinnerholmen öar    
  Skinnerholmen holmar    
  Skin. holm holmar    
  Skinnholmshällarna holmar    
  Skinnsholmarna holmar    
  Skinnsholmarna holmar    
  Skinnsholmarna ö    
  Skinnsholmarna holmar    
  Skinnsholmarna öar    
  Skinnsholmarna holmar    
  Skinnsholmarna holmar    
  Skinsholmen holme    
  Skinsholmen ö    
  Skinsholmen holme    
  Skinnsholmen holme    
  Skirböte ö    
  *Skirböte holme    
  *Skirböte holme    
  *Skjulängen äng    
  Skjutklabben skär    
  *Skjutkroksklabb skär    
  *Skoböte holme    
  ?Skogböte holme    
  Skogböte holme    
  Skogböte ö    
  Skogböte holme    
  Skogböte ö    
  Skogböteklabbarna holmar    
  Skogböte holme /Se    
  Skogsbergsskär holme    
  Skogsbergsskär holme    
  Skogsbergsskär holme    
  Skogsbirkskär holme    
  Skogsbirkskär holme    
  Skogsbirkskär holme    
  ?Skogsböte holme    
  Skogsböte holme    
  Skogsböte holme    
  Skogsböte holme /Se    
  Skogsböte holme /Se    
  *Skorv, St. o. L. holmar    
  Skorv holme    
  *Skorv, o. Skorv, L. holmar    
  Skorv Lilla holme    
  Skorv Stora holme    
  *Skorvholmen, Lilla holme    
  *Skorvholmen, Stora holme    
  *Skottsten holme    
  Skottsten skär    
  Skrakhällen holme    
  Skramlan holme    
  Skramlan holme    
  Skrammelskär holme    
  Skrammelskär holme    
  Skrammelskär holme    
  Skrifwarholm holme    
  *Skrinnerholmen ö    
  Skrivareholmen, Lilla skär    
  Skrivareholmen, Stora holme    
  Skrivarhamn holme    
  Skrivarhamn holme    
  Skrivarhamn ö    
  Skrivarhamnskären holmar    
  *Skrivarholmen holme    
  Skriverhamnen holme    
  Skriverhamnen holme    
  Skriverhamnen holme    
  *Skrivrum eller *Skrivram holme    
  Skrällingskär holme    
  Skrällingskär holme    
  Skrällmåsklabben holme    
  Skränmåsklabbarna skär    
  Skränmåsklabbarna holmar    
  *Skullsundet sund    
  *Skulängen äng    
  *Skunkvik f.d. vik    
  *Skursundet sund    
  *Skurängen äng    
  Skutudden udde    
  *Skutvik vik    
  Skutviksholmen holme    
  Skutviksholmen holme    
  *Skyrvik vik    
  Skålkaklint klint    
  Skårskär holme    
  *Skälbådar holmar    
  *Skärböte holme    
  Skäret skär    
  Skärgårdsvik vik    
  Skärgårdsvik vik    
  Skäruddshällarna skär    
  Skönningsskären skär    
  Skönningsskären holmar    
  *Skönskären skär    
  *Skötberget berg    
  Skötberget berg    
  *Skötbergsviken vik    
  Sköthällarna skär    
  Sköthällarna holmar    
  *Skötklabbar holmar    
  *Skötklabbar holmar    
  Slangen lokalitet    
  Slossholmarna holmar    
  Slossholmarna holmar    
  Slossholmarna holmar    
  *Slottringskär skär    
  Slottsbacken terräng    
  *Slånaskär holme    
  Slånaskär skär    
  *Slånaskär holme    
  Slånaskär skär    
  Slånaskär holme    
  Slånaskär skär    
  Slånaskär holme    
  Slånatagsudden udde    
  *Slånatornsholmen holme    
  *Slånatorns Holmen Saknas /Se    
  Slånaträdsholmen holme    
  Slånaträdsholmen holme    
  Slånaträdsholmen holme    
  *Slånatörnsskär holme    
  Slåtenskär holme    
  Slåtenskär skär    
  Slåtenskär ö    
  *Släppkär holme    
  *Släppskär holme    
  *Släpskär skär    
  Släta hällen skär    
  Slätbaken vik    
  Slätbaken vik    
  Slättkärret ägomark    
  Smaled näs    
  Smedgärdet ägomark    
  Smedgärdet ägomark    
  *Smedholm holme    
  *Smedjan holme    
  Smedjan holme    
  Smedkärret ägomark    
  Smedviken vik    
  *Smeholm holme    
  Smissören holme    
  Smissören ö    
  Smultronskären holmar    
  Småholm, Stora holme    
  Småholm, Stora holme    
  Småholmarna holmar    
  Småholmarna holmar    
  Småskär holme    
  Småskär holme    
  Småskär skär    
  Småskär holme (ev. holmar)    
  Småskär ö    
  Småskär ö    
  Småskär skär    
  Småskär ö    
  Småskär ö    
  Småskär holme    
  Småskären skär    
  Småskärsflagen vik    
  Smörtappen udde    
  Smörön holme    
  *Smörörn holme    
  Smörön holme    
  Snappsäcken udde    
  Snäcknäset näs    
  Snäppan holme    
  Snärpabergen berg    
  Snärpan terräng    
  Snärpsholm holme    
  Snärpsholm holme    
  Snärpsholm holme    
  *Snärpsholm holme    
  *Snärpsholm holme    
  Snärpsholm holme    
  *Snöpe holme    
  Snöpö holme    
  Snöpö holme    
  Snöpö holme    
  Sockmossetäppan ägomark    
  *Sotklabben, Solklabben holme    
  *Sparholm holme    
  *Sparholm, Spårholm holme    
  Spenken, Y. o. I. holmar    
  Spinken skär    
  Spinken, Y. o. I. holmar    
  Spinken, Inre skär    
  Spinken, Yttre skär    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen ö    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmen holme    
  Sporrholmshålet fjärd    
  Sporrholmshällarna holmar    
  Spångudden udde    
  Spårholm ö    
  Spårholm holme    
  Spårholmen holme    
  *Spårholmen holme    
  Spööpa holme    
  *Stabbskär holme    
  Stabbskär holme    
  Stackerudd udde    
  Statartäppan ägomark    
  *Steckelholmen holme    
  *Stedsholmarna holmar    
  Stekskär, se Steskär Saknas    
  *Stenkarsen skär    
  Stenklabben holme    
  Stenklabben skär    
  Stenklabben holme    
  *Stenkäringen = Käringskär skär    
  *Stenkäringen skär    
  Stenskron trol. holme    
  *Stensholmar holmar    
  Stenskär holmar    
  Stenskär holme    
  *Stensundet sund    
  Stensvederna vik    
  Steskär skär    
  Steskär holmar    
  Steskär skär    
  Steskär, Lilla skär    
  Steskär, Stora skär    
  Steskärsankan holme    
  Steskärshällen skär    
  Stickelholmen (resp. *Stickelskär) holme    
  Stickelholmen holme    
  Stickelholmen ö    
  *Stickelskär holme    
  Stickelskär holme    
  Stickelskär holme    
  Stickelskärskarten skär    
  Stickeludd udde    
  Stickeludd udde    
  Stickeludden udde(?)    
  Stickelvik, Stora vik    
  Stickelvik, Södra vik    
  Stickkroken vik    
  Stockholm holme    
  Stockholm holme    
  Stockholm halvö(?)    
  *Stockskär holme    
  *Stockskär holme eller holmar    
  *Stockskär skär    
  Stockskär skär    
  Stora Gärdet ägomark    
  Stora mon terräng    
  Stora Mossen ägomark    
  Stora Mossen ägomark    
  Stora Rimnön ö    
  Stora Viken vik    
  *Storgålen holme    
  *Storgålen holme    
  *Storgården holme    
  Storgården holme    
  Storhagsudden udde    
  Storklabb holme    
  Storkuggen skär    
  Storkuggen ö    
  Stornäsviken vik    
  Stornäsviken vik    
  Stornäsviken vik    
  Storskogsängen ägomark    
  Storvassehällarna holmar    
  Storängen ägomark    
  *Storängsfjärden fjärd    
  Storängsgärdet ägomark    
  Storäng Torönsborgs ägomark    
  Strandviken vik    
  *Strupen långsmalt åkerstycke    
  Strupen vik    
  Strömmen sund    
  Strömsberget berg    
  Strömsgärdet ägomark    
  Strömsgärdet ägomark    
  Strömsgärdet ägomark    
  Strömsgärdet ägomark    
  Strömsholmen udde    
  Strömskär skär    
  Strömskär, L holme    
  Strömskär, St holme    
  Strömsudden udde    
  Strömsund sund    
  *Strömsund f.d. sund    
  Strömsund sund    
  Strömsund terräng(?)    
  *Strömsundet sund    
  *Strömsundet vattendrag    
  Strömö ö    
  Stubbskär skär    
  Stubbskär skär    
  Stubbskär holme    
  Stubbskär skär    
  Stubbskärsströmmen ström    
  Stuntskäret skär    
  *Stuntudden, Norra udde    
  Stuntudden, Norra udde    
  Stuntö ö    
  Sturholmen udde    
  *Styrholmen holme    
  Styrholmen ö    
  Styrholmen holme    
  Styrsholm holme    
  Styrsholm holme    
  Styrsholm ö    
  Styrsholm holme    
  Styrsholm ö /Se    
  Styrsholmen holme    
  Styrsholmen holme    
  Styrsholmen holme    
  Styrsholmen holme    
  Styrskären holmar    
  Styrskären holmar    
  Styrsö holme    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö /Se    
  Styrsöskären holme    
  Styrvik vik    
  *Ståkallholmen holme    
  Stångholmen holme    
  Stångholmen holme    
  Stångklabb, L holme    
  Stångklabb, L holme    
  Stångklabben, Lilla klabb    
  Stångklabben skär    
  Stångklabben, L holme    
  Stångklabben, L holme    
  Stångklabben, Norra och Södra klabbar    
  Stångklabben, Norra holme    
  Stångklabben, Norra holme    
  Stångklabben, Stora klabb    
  Stångklabben, Stora klabb    
  Stångklabben, St holme    
  Stångklabben, St holme    
  Stångklabben, Stora holme    
  Stångklabben, Södra holme    
  Stångklabben kobbe /Se    
  Stångklabben, Lilla o Stora holmar /Se    
  Stångklabben kobbar /Se    
  Stångklabbshällen, N holme    
  *Stångskär holme    
  *Stångskär Saknas    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär Saknas /Se    
  Stångskär, Lilla o. Stora holmar /Se    
  Stångskär, Lilla holme    
  Stångskär Lilla holme    
  Stångskär, Stora skär    
  Stångskär Stora holme    
  Stångskären, St. o. L. holmar    
  Stångskären holmar    
  Stångskären kobbar /Se    
  Stångskärsklabbarna holmar    
  *Städsholmarna holmar    
  Städsholmen, Stora och Lilla holmar    
  Städsholmen, Norra ö    
  Städsholmen, Södra ö    
  Stöveln sund    
  Suedieh holme    
  Suedieh holme    
  Sugsankan skär    
  Sumpekrok vik    
  Sumpekroksskär skär    
  Sumpklabbarna skär    
  Sumpklabben holme    
  Sumpklabben holme    
  *Sundbo sanka, se Sankan Saknas    
  Sundbådarna bådar    
  Sundbådarna holmar    
  Sundbådarna holmar    
  Sundbåden Lilla skär    
  Sundbåden Stora skär    
  *Sundbådssankan holme    
  Sundet vik    
  Sundhaken udde eller gård    
  Sundsviken vik    
  Sundviken vik    
  Sunnantill fjärd    
  Sunnantill vik    
  Suttersklev vik    
  Svänsmarsöö ö    
  Svallholm holme    
  Svallholm holme    
  Svallholm ö    
  Svalsholmen holme    
  Svalsholmen holme    
  Svanfjärden fjärd    
  *Svansöarna öar    
  Swansöjarna öar    
  Svansöjerna holmar    
  *Svansörar holmar    
  Svartbådarna holmar    
  Svartbådarna holmar    
  Svartbådarna, Södra holmar    
  Svartbåden holmar    
  Svartbåden, Lilla holme    
  Svartbåden, Norra holme    
  Svartbåden, Stora både    
  Svartbåden, Stora holme    
  Svartbådhällen holmar    
  Svartbådshällen skär    
  Svartekrok vik    
  Svartkråkan skär    
  Svartkråkan holme    
  Svartkråkan skär    
  Svartkråkan holme    
  Svederna terräng    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm ö    
  Svedholm holme    
  Svedholm ö    
  Svedholm holme    
  Svedholm ö    
  Svedholm holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen ö    
  Svedholmsgrundet skär    
  Svedholmshällen skär    
  Svedholmsklabben skär    
  Svedholmsskär holme    
  *Svedjeholm holme    
  *Svedjeholm holme    
  *Svedjeholmen holme    
  *Svedjeholmen holme    
  Svedjeholmen holme    
  Svedjeholmen holme    
  Svedjeholmen holme    
  Svedjeholmen holme    
  *Svedjeholmen holme    
  *Svedjeholmen holme    
  *Sveholm holme    
  *Sveholm holme    
  *Svensmara ö    
  Svensmarö holme    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensmarö ö    
  Svensö, Lilla o. Stora holmar    
  Svensö, St. o. L. holmar    
  Svensö, Lilla o. Stora öar    
  Svensö, St. o. L. öar    
  Svensö, St. o. L. öar    
  Svensö, St. o. L. öar    
  Svensö, St. o. L. öar    
  Svensö, Lilla ö    
  Svensö Lilla holme    
  Svensö, Stora ö    
  Svensöhällen Stora skär    
  Svergeklabben Saknas    
  Sverigeklabben holme    
  Svinsholmen holme    
  Svinsholmen holme    
  Svinsholmen holme    
  Svinsholmen ö    
  Svinudden udde    
  Sviskan udde    
  Svältsten skär    
  Svängbrinken terräng    
  Svängbrinken terräng /Se    
  Svärdholmen holme    
  Svärdslätten terräng    
  Svärtingsviken vik    
  Svärtsholm, Stora holme    
  Svärtsholm, Stora holme    
  Synsholmen holme    
  Synsholmen holme    
  Sålsätteraudden udde    
  Sålsättersudden udde    
  Sålsättersviken vik    
  *Såndbåder holmar    
  *Säckö holme    
  Sälboda skär /Se    
  Sänkevik f.d. vik    
  Sänkviken vik    
  Sätersviken vik    
  *Sätterssund vik    
  *Sättvassängen fiskevarp    
  Söderbådan holmar    
  Söderbådan holmar    
  Söderfinö ö    
  Söderfinöhn ö    
  *Söderfjärden vik eller sjö    
  Söderholmen holme    
  Söderholmen holme    
  Söderudde udde    
  Söderuddshällarna skär    
  *Söderön holme    
  *Söderön holme    
  Södra karten holme    
  Södralund terräng    
  Södra skären holmar    
  *Södra ön holme    
  Sörbodarna skär    
  *Sörbådar holmar    
  ?Sörbådarna holmar    
  Sörflagen fjärd    
  Sörflagen vik    
  Sörflagen vik(?)    
  *Sörholm holme    
  Sörholmen holme    
  Sörholmen holme    
  Sörholmen holme    
  Sörholmen holme    
  Sörholmen holme    
  Sörnäsudden udde    
  *Sörsättersudden udde    
  Sörvik vik    
  Sörängen ägomark    
  Sörängsviken vik    
  *Sörö Saknas    
  Söteklabb skär    
  Söteklabb holme    
  *Sötklabben holme    
  Sötmaren holme    
  Sötmaren ö    
  Sötmaren holme    
  Sötmaren ö    
  Sötmarholmen holme    
  Sötmarholmen holme    
  Sötmarholmen holme    
  Taljskär holmar    
  Taljskär holmar    
  *Tallholmen skär    
  Tallklabben holme    
  *Tallklimpar holmar    
  *Tallskär holme    
  *Tallskär holme    
  *Tallskär holme    
  Tallskär skär    
  Tallskär holme    
  *Tallskär Saknas    
  Tallskär skär    
  Tallskär udde    
  Tallskär udde    
  Tallskär holme    
  Tallskär udde    
  Tallskär skär    
  Tallskär, Norra skär    
  Tallskär, N. holme    
  Tallskär, N. holme    
  Tallskär, Norra holme    
  Tallskär, Stora skär    
  Tallskär, St. holme    
  Tallskär, St. holme    
  Tallskär, Stora holme    
  *Tallskär, Södra numera del av holme    
  *Tallskär, Södra holme eller del av holme    
  Tallskär, Södra holme    
  Tallskärshällarna skär    
  Tallskärshällen, Norra- skär    
  Tallskärshällen, Östra skär    
  Tallskärsudd udde    
  Talltorpet terräng    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  *Tangel-(el. *Gangel- el. *Jangel-)holmen holme    
  Tegelhagen skogsområde    
  Tegelklabben, Lilla holme    
  Tegelklabben, Stora holme    
  Tian terräng(?)    
  Timmermansudden udde    
  Tinhällen skär    
  *Tiosäckholmen, se Tväsäck holme    
  *Tjurholm holme    
  *Tjuvskären skär    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm ö    
  Tjärholm ö    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm holme    
  Tjärholm ö /Se    
  Tjärholmen, N. holme    
  Tjärholmen, Norra holme    
  Tjärholmen, N. holme    
  Tjärholmen, N. holme    
  Tjärholmen, N. ö    
  Tjärholmen, Stora holme    
  Tjärholmen, St. holme    
  Tjärholmen, St. holme    
  Tjärholmen, Södra skär    
  Tjärholmen, Södra holme    
  Tjärholmen, Södra ö    
  *Toffelskär holmar    
  *Toffelskär holmar    
  Toffelskär holme    
  Toffelskärsklabb skär    
  *Tomas skär    
  Tommis klabb    
  Tommis skär    
  Tommis holme    
  Toppenborg skär    
  Toppenborg terräng    
  Toppholmen holme    
  Tordmula klabbe /Se    
  Tornash: holme    
  Tornäshol: holme    
  *Tornäsholmen holme    
  Torparudden udde    
  Torpaviken vik    
  Torpskiär skär    
  *Torpskär holme    
  Torptäppan ägomark    
  Torpudden udde    
  Torrbådarna holmar    
  Torrbådarna holmar    
  Torrbådarna holmar    
  Torrbådshällen skär    
  Torrskär skär    
  Torrskär holme    
  Torrskär holme    
  Torrskär skär    
  Torrskär ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torrön ö    
  Torröströmmen, Lilla sund    
  Torröströmmen, Stora sund    
  *Torsflötö del av ö    
  Torsklabben skär    
  *Torskskär, Stora skär    
  *Torslögrundet grund    
  Torsskär holme    
  *Torö ö    
  Torö ö    
  Torö, Toröna halvö    
  Torö ö    
  Torön f. ö, nu halvö    
  Torön halvö    
  Torön förr ö, num. halvö    
  Torön halvö    
  Torön halvö (förr ö)    
  Torön ö    
  Torön ö    
  Torön halvö    
  Torön halvö    
  Torö förr ö. nu halvö    
  Torön (?)fd. ö    
  Torön halvö    
  Torön Saknas    
  Torön halvö    
  Torön halfö    
  Torö förr ö    
  Torön Saknas    
  Torön f. ö, nu halvö    
  Torön f. ö, nu halvö    
  Torön udde    
  Torön f. ö, nu halvö    
  Torön ö    
  Torön ö    
  Torön terräng(?)    
  Torön num. landsfast ö    
  Torö f. d. ö /Se    
  Torö f. d. ö /Se    
  Torön halvö, förr ö /Se    
  Torön ö /Se    
  Torönsborgs storäng ägomark    
  Trappvarp, Inre vik    
  Trappvarp Inre vik    
  Trappvarp Yttre vik    
  *Trehörningen sjö    
  Treknådaren skär    
  Treknådaren skär    
  Trollhällen skär    
  Trollklinten klint(?)    
  Trollnäset terräng    
  Trosholmen holme    
  Tryggholmen holme    
  Tryggholmen holme    
  Tryggsholmen holme    
  Tryggsholmen holme    
  Tryggsholmen holme    
  Tryskären holmar    
  Tryskären skär    
  Tryskären skär    
  Trysholmshällen skär    
  Tryskären holmar    
  Tryskären holmar    
  Tryskärshällen skär    
  Tryssholmen holme    
  Tryssholmen holme    
  Tryssholmen holme    
  Tryssholmen holme    
  Trånö ö    
  Trädgårdsholmarna holmar    
  *Tränhalsen udde    
  *Tränkärr kärr    
  Tränkärr kärr    
  Trännhalsen udde    
  Trännö ö    
  Trännö ö    
  Trännö halvö    
  Trännö ö    
  Trännö ö    
  Trännö ö    
  Trännö ö    
  Trännö ö /Se    
  Trännö triangelpunkt    
  Trännöfjärden fjärd    
  Trännöfjärden fjärd    
  Trännöhalsen udde    
  Tränö ö    
  Tränö, Trännö ö    
  Tränö ö    
  Tränö, Trännö ö    
  Tränö ö    
  Tränö ö    
  Trännö ö /Se    
  Tränö ö /Se    
  Tränö ö /Se    
  Tränö ö /Se    
  Träsket ägomark    
  *Trätkärret kärr    
  Trätskär skär    
  Trätskär skär    
  Trätskär udde    
  *Tröningskär holme    
  *Tröningsskär holme    
  Tröningsskär skär    
  Tröningsskär holme    
  *Tunnerösön halvö    
  Tunnklabben holme    
  Tunnklabbshällen skär    
  *Tunnklubben klabb    
  Tunnskär skär    
  Tunnskär holme    
  Tunnskärsklabben holme    
  Turmule skär    
  Turmule holme    
  Tuäshäken holme    
  Tveskär holme    
  Tveskär holme    
  *Tvesäck holme    
  *Tvesäck holme    
  Tvesäcken holme    
  Tvesäcken holme    
  Tvesäcken holme    
  Tvesäcken holme    
  Tvesäcken holme    
  Tvillingskären holmar    
  Tvillingskären skär    
  Tvåsäcken holme    
  Tvåsäcken, Tväsäck holme    
  Tvåsäcken, Tväsäck holme    
  Tvåsäcken, Tväsäck holme    
  Tvåsäcken holme    
  Tvägrena holme    
  Tvägrena holme /Se    
  Tvärgrena holme    
  *Tväshaken holme    
  Tväskär holme    
  Tväskär holme /Se    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck ö    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck ö    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck ö    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäck holme    
  Tväsäcken holme    
  Tväsäckklumpen skär    
  Tväsäcksskär holme    
  Twösäcken holme    
  *Tycksholm holme    
  Tyrholmen holme    
  Tyrholmen holme    
  Tyskland skär    
  Tyskland skär    
  Tyskland skär    
  Tyxholm, Västra holme    
  Tyxholm, Västra holme    
  Tyxholm, Östra holme    
  Tyxholm, Östra holme    
  Tyxholmarna holmar    
  Tyxholmarna holmar    
  *Täljskären holmar    
  Tällholmen holme    
  Tällholmen holme    
  Tällskär holme    
  Tällskär, L. halvö (?)    
  Tällskär Lilla holme    
  Tällskär, St. holme    
  Tällskären skär    
  Tällskären holmar    
  Tällskärsklump skär    
  Tänsvik vik    
  Täppan ägomark    
  Tärneskär skär    
  Tärneör holme    
  *Tärnsklabb holme    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär holme    
  Tärnskär holme    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär holme    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär holme    
  Tärnskär skär    
  Tärnskären skär    
  Tärnskäret Lilla skär    
  Tärnskäret Stora skär    
  *Tärnö ö    
  Tärnöö halvö    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmsudden udde    
  *Törnsholm holme    
  Törnsholm holme    
  Törnsholm terräng    
  Törnsholm holme    
  Törnsholm ö    
  Törnsholm holme    
  Törnsholm holme    
  Törnsholm holme    
  Törnsholm holme    
  Törnsholmen holme    
  Törnsholmen holme    
  Törnsholmen holme    
  Törnskär skär    
  Törnskär holme    
  Törnskär holme    
  Törnskär udde    
  Törnskär skär    
  *Törrö ö    
  Tösnäsudden udde    
  Tösnäsviken vik    
  Ufallshällen skär    
  *Ufallsklabb holme    
  Ufallsklabb klabb    
  *Ufallsklabb holme    
  Ufallsklabb skär    
  Ufallsö ö    
  ?Ufallsö holme    
  Ufallsö holme    
  Ufallsö ö    
  Ufallsö ö    
  Ufallsö ö    
  Ufallsö ö    
  Uggelholmarna holmar    
  Uggelholmarna holmar    
  Uggelholmarna holmar    
  Uggelholmen, Lilla holme    
  Uggelholmen, Lilla ö    
  Uggelholmen, Stora holme    
  Uggelholmen, Stora ö    
  Uggelkjusan ägomark    
  Uggeludden udde    
  Uggelviksundet vik    
  Uggelön ö    
  Uggelö ö    
  Uggelön ö    
  Uggelön ö    
  Uggelön ö    
  Uggelö triangelpunkt    
  *Ugglebo ö    
  *Uglö ö    
  *Ugnsmun skär    
  Uppsalatäpporna åkrar    
  Uppsalatäpporna ägomark    
  Uppängsgärdet ägomark    
  Utterfjärd vik    
  Utterhällen skär    
  Utterklabb skär    
  *Utterklabbar holmar    
  *Utterklabbar holmar    
  Utterklabbarna klabbar    
  Utterklabbarna skär    
  Utterskär holme    
  Uvberget berg    
  Uvmarö triangelpunkt    
  Uvmarö ö /Se    
  Uvmarö Skaftö ö    
  *Uvskär holme    
  *Uvskär holme    
  Uvskär holme    
  *Valbargsskären skär    
  Valbjörkskär, se Valbjörkskär Saknas    
  Valbådarna holmar    
  Valbådarna, *Valbåden, Y. holme    
  Valbådarna holmar    
  Valbåden holme    
  *Valbåden, I. holme    
  Valbåden, Inre holme    
  Valbåden, Yttre holme    
  *Valbådssankarna holmar    
  Valbötskär skär    
  Valbötskär, Norra skär    
  Valbötskär, Norra skär    
  Valbötskär, Södra skär    
  Valbötskär, Södra skär    
  Valbötskär, N. o. S. holmar /Se    
  Valbötskären skär    
  *Vallen skär    
  Vallkroken, L. vik    
  Vallkroken, St. vik    
  Vallkroksudden udde    
  *Vargudden udde eller gård    
  *Vargudden udde    
  Van Lilla vik    
  Van Stora vik    
  Vargkjusan terräng    
  Varkärr ägomark    
  Varpvik vik    
  Varpviken vik    
  Varpö ägomark    
  Vassa, Stora sund    
  *Vattenklabben holme    
  *Vattenklabben holme    
  Vattenklabben holme    
  *Vattenklabben skär    
  Vaxholm holme    
  Vaxholm holme    
  Vaxholm holme    
  Vaxholm holme    
  Vaxholm holme    
  Vaxholm ö    
  Vedkastudden udde    
  *Vedskäret skär    
  Vedskäret skär    
  Vedskärshällarna skär    
  Vedskärsudden udde    
  Vedskärsudden udde    
  *Velamsklabbar holmar    
  *Velamsklabbar holmar    
  Wendsö ö    
  *Vensö ö    
  ?Verholmen halvö    
  Verholmen udde    
  Verholmsskären holme    
  Verkholmen holme    
  Verkholmen holme    
  Verkholmen ö    
  Verkholmen ö    
  Verkholmen ö    
  Verkholmen ö    
  Vesselholmen holme    
  Vesselholmen udde    
  Viboklabben holme    
  Viboklabben holme    
  *Vibuskklabb holme    
  *Vibuskklabben holme    
  Vidbuskklabben holme    
  *Viggsholmen holme    
  Viggskär skär    
  Viggskär skär    
  Viggskär holme    
  *Viholm holme    
  Viholmen holme    
  Viholmen holme    
  Viholmen ö    
  Viholmsklabbarna holmar    
  Viklabben skär    
  Vikshagen hage    
  Viksudden udde    
  *Vilholm holme    
  Vilskär skär    
  Vindsböte förr holme    
  Vindsböte udde    
  Vindsböte halvö /Se    
  Vindsböte udde /Se    
  Vindsböte halvö /Se    
  *Vindskär del av Aspöja    
  *Vindskärsvik vik    
  *Vinskär ö    
  Vinterhamn vik    
  Vinterhamnsklabben klabb    
  Vinterhamnsklabben holme    
  Viskär skär    
  Viskär holmar    
  Viskär holmar    
  Viskär Norra holme    
  Viskär, Södra skär    
  Viskär, Södra ö    
  Viskären Små holmar    
  *Viskärsklabb holme    
  *Viskärsklabb holme    
  Viskärsklabb skär    
  Vitskär holme    
  *Vitskär skär    
  Vitskärsklump skär    
  Vrångholmen holme    
  Vrångholmen holme    
  Vrångholmen holme    
  Vrångö halvö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö halvö    
  Vrångö ö    
  Vrångö halvö    
  Vrångö halvö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö halvö    
  Vrångö triangelpunkt    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö /Se    
  Vrångösundet sankmark    
  Vrångöviken vik    
  *Vrånie holme    
  *Vrängö halvö    
  Våmviken vik    
  Våmviksudden udde    
  *(Vå-?)rholmarna holmar    
  *Vårholmsklint höjd    
  Vårskär holme    
  Väderkvarnsbacken terräng    
  *Vädkärr äng    
  Vällingsedet terräng    
  *Välmsuddsklabben Saknas    
  Väludden udde    
  Vängsjö ö    
  Vängsjö ö    
  Vängsjö ö    
  *Vänsklabben skär    
  Vänsö, *Vensö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö ö    
  Vänsö Bastö halvö    
  Vänsö Bastö ö    
  *Värkholmen holme    
  Värskär skär    
  Värskär holme    
  Värskär holme    
  Värskär holme    
  Vässingsskär skär    
  Vässingsskär skär    
  Västerdal ägomark    
  Västerdalsbukten bukt    
  Västerfjärden fjärd    
  Wästergålsholmarna holmar    
  Wästergårdsholmarna holmar    
  *Västergårdsholmarna holmar    
  *Västergärds-(ev. -gårds-)holmarna holmar    
  *Västerkroken bukt    
  Västerskog skog    
  Västerudde udde    
  Västerön holme    
  Västerön ö    
  Västerö ö    
  Västerön ö    
  Västerö ö    
  Västerön holme    
  Västerö ö    
  Västerön ö    
  Västralund terräng    
  Västra viken vik    
  *Yglö ö    
  *Ymneudden, se Ömnudden torp    
  Ymtahol: holme    
  Ympteh: holme    
  *Ymteholmen holme    
  Yntholmen holme    
  Yntholmen holme    
  Yntholmsskär holme    
  *Yntholmsskär holme    
  *Yntholmskär holme    
  Yntholmssund sund    
  Yntholm holme    
  Yntholm holme    
  Yntholm ö    
  Yntholmen holme    
  Yntholmen holme    
  Yntholmen holme    
  Yntholmen holme    
  Ytterbådan holme    
  Ytterbådan holme    
  Yttergårdsviken vik    
  *Ytterholmarna holmar    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme    
  *Ytterholmskär holme    
  ÿtterKiärön holme    
  Ytterkiärön ö    
  *Ytterskären skär    
  Ytterö ö    
  Ytterö ö    
  ytteröhlsöhn ö    
  Ytterölsö ö    
  *Ytterölsö ö    
  ÿtterölsön ö    
  Yttre båden holme    
  Yttre holme ö    
  Yttre ön ö    
  Yttre ön ö    
  Yttreönsklabb udde    
  Yxnön ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnön ö    
  Yxnön ö    
  Yxnö ö och gd:ar    
  Yxnö ö    
  Yxnön ö    
  Yxnön Saknas    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö del av ö    
  *Yxenö holme eller udde    
  Yxnö ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö del av ö    
  Yxnö del av ö    
  Yxnö ö    
  Yxnö del av ö    
  Yxnön ö /Se    
  Yxö udde    
  Yxö del av ö    
  Yxö del av ö    
  Yxnö terräng (?)    
  Yxnö udde udde    
  Yxö udde    
  Ådklabb holme    
  Ådklabb, Norra skär    
  Ådklabb, Södra skär    
  *Ådklabbar holmar    
  Ådklabben skär    
  Ådklabben skär    
  Ådklabben skär    
  Ådklabben holme    
  Ådklabben holme    
  Ådskär skär    
  Ådskär holme    
  Ådskär holme    
  Ådskär holme    
  Ådskär holme /Se    
  Ådskär, L. holme    
  Ådskär, L. holme    
  Ådskär, Lilla skär    
  Ådskärsklabben skär    
  Ådudden udde    
  *Ågen fiskevatten    
  *Ågglen skär    
  Ågklabben skär    
  Ågskäret holme    
  Ålandshav ägomark    
  Ålbovik vik    
  *Åleholmen holme    
  *Ålen holme    
  Åhlholmen ö    
  Åhlholmen holme    
  *Ålholmen holme    
  Ållerudden udde    
  Ållerudden udde    
  *Ålsholmen holme    
  Ålänningskär skär    
  *Åndeskär holme    
  Åndeskiär skär    
  Åndeskiär holmar    
  *Åndö del av ö    
  *Åndö ö    
  *Åndö ö    
  Åndöö ö    
  Åndö ö /Se    
  Årholm, Stora holme    
  *Årvelsö ö    
  *Åskär holme    
  *Åskär, L. holme    
  Åssklinten klint    
  Ägerholmen holme    
  Ägglösa holme    
  Ägglösa, L. holme    
  Ägglösa, St. holme    
  Ägglösa, St. o. L. holmar    
  Ägglösa, Lilla holme    
  Ägglösa, Stora holme    
  *Äggskär skär    
  *Älgbirksklabbar holmar    
  *Älgbirkoklabbar holmar    
  *Älgbirkskär holme    
  *Älgbirkskär holme    
  Älgbådsskär holme    
  Älgbådsskärshällarna skär    
  Älgbådsskärsklabbarna skär    
  Älgholm holme    
  Älgholm holme    
  Älgholm ö    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen holme    
  Älgskär holme    
  Älgskär holme    
  Älgskär skär    
  Älgskärsklabbarna holmar    
  *Älholmen holme    
  *Älholmen skär    
  *Älholmen holme    
  *Älskär holme    
  *Älskär holme    
  Älskär holme    
  Älskär skär    
  Älskär holme    
  Älskär skär    
  Älskär holme    
  Älskär skär    
  Älskär holme    
  *Älvsgrundet skär    
  Ämteviken vik    
  Ängelholm ö    
  Ängelholm ö    
  Ängelholm ö    
  Ängelholm ö    
  *Ängelholm holme    
  Ängelholm ö    
  Ängelholm ö    
  Ängelholm ö    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängholm holme    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängholmsklabb holme    
  Ängholmsklabbarna holmar    
  *Änglösa holme    
  Ängshagsgärdet ägomark    
  *Ängskär skär    
  Ängsudden udde    
  Ängsviken vik    
  Ängudden udde    
  Ängudden udde    
  Ängvik vik    
  Ängvik vik    
  Ängviken vik    
  Ängviken vik    
  Äppelsätter, Lilla holme    
  *Äppelsätter, Mellersta förr holme /Se    
  Äppelsätter, Stora holme    
  Äppelsätter, Stora holme    
  Äppelsätter, Stora holme    
  Äppelsätter, St. holme    
  Äppelsätter, St. holme    
  Äppelsätter, Stora holme    
  Äppelsätter, St. holme    
  Äppelsäter, St. holme    
  Äppelsäter, St. holme    
  Äppelsätter, Stora holme    
  Äppelsätter, Stora ö    
  Äppelsätter, Västra holme    
  Äppelsätter, V. holme    
  Äppeludden udde    
  Äppelvik vik    
  Ärholm, Lilla holme    
  Ärholm, L. holme    
  Ärholm, Stora ö    
  Ärholm, Stora holme    
  Ärholm, St. holme    
  Ärholm, St. holme    
  Ärholm, St. holme    
  Ärholm, Stora holme    
  Ärholm, Stora ö    
  Ärholmen holme    
  Ärholmen holme    
  Ärholmen holme    
  Ärholmen holme    
  Ärholmsklabb holme    
  *Ärskär, Långa holme    
  Ärskär holme    
  *Äskeskären skär    
  Äskkloven ö    
  *Äskskär holme    
  Äskskär holme    
  *Äskskär holme    
  Äskskär holme    
  *Äskskär holme    
  Äskskär skär    
  Äskskär holme    
  Äskskär skär    
  Äskskär holme    
  Äskskär holme    
  Äskskär skär    
  Äskskär holme    
  *Äskskären holmar    
  *Äskskären holmar    
  Äskskärshällarna skär    
  Äskskärshällarna holmar    
  Äskskärshällen holme    
  Äskär skär    
  Äspholm ö    
  Äspholm ö    
  Äspholm triangelpunkt    
  Äspholmen ö    
  Äspholmen ö    
  Äspholmen ö    
  Äspholmen ö    
  *Äspkloven holme    
  Äspskär holme    
  Äspskär skär    
  Äspskär holme    
  Äspskärsflagen vik    
  Äspskärsklump skär    
  Äspö ö    
  Äspö ö    
  Äspö ö    
  Äspöflagen fjärd    
  Ödesdalen ägomark    
  *Ödesgärdet gärde    
  *Ödesgärdet gärde    
  Ödeshagsflagen sund    
  *Öggelholm holme    
  Öja vik    
  Öja vik    
  *Öjafjärden fjärd    
  Öja huvud klippa(?)    
  Öjhålet vik    
  Öjklabbarna holmar    
  *Öjsundet sund    
  Ökebåden holmar    
  Ökebåden både    
  Ökebåden holme    
  *Ökskär skär    
  *Ökskär skär    
  *Ömnudden gård eller udde    
  Ömnudden udde    
  Ömnuddeskären holmar    
  Ömnviken vik    
  Önsand vik    
  Önsandsskären holmar    
  Örarna bådar    
  Örarna holmar    
  Örbygärdet ägomark    
  Ören holme    
  Ören, Höga skär    
  Örfilsklabbarna förr klabbar, nu holme    
  Örfilsklabbarna klabbar    
  Örfilsklabbarna holme    
  Örholmarna, Östra o. Västra holmar    
  Örholmarna holmar    
  Örholmen holme    
  Örholmen holme    
  Örholmen holme    
  Örholmen ö    
  Örholmen, V. o. Ö. delar av ö    
  Örholmen, Ö. o. V. delar av ö    
  Örholmen, Västra holme    
  Örholmen, Östra holme    
  Örklabben skär    
  Örskallen holme    
  Örskallen holme    
  Örskär holme    
  Örskär holme    
  *Örskär holme    
  Örskär skär    
  Örskär skär    
  Örskär holme    
  Örskär, Västra skär    
  Örskär, Västra holme    
  Örskär, Ö. holme    
  Örskär, Östra skär    
  Örskär, Östra holme    
  Örskärshäll skär    
  Örudden udde    
  Örvikarna vikar    
  *Ösgärdet gärde    
  Öskaren holmar    
  Östanleksklabben holme    
  Östantill vik    
  Östantillsviken vik    
  Östens sten skär    
  Östens sten holme eller holmar    
  Östenssten holme eller holmar    
  Östenssten skär    
  Östens sten holmar    
  Östensstensklabben holmar    
  Österbastudd udde    
  Österedsviken vik    
  Österglo vik    
  Österglo vik    
  *Österglo vik    
  Österudd udde    
  Österängsplöjorna ägomark    
  Österängsviken vik    
  Östäppan ägomark    
  Öudden udde    
  Öudden udde    
  Öudden udde    
  Öudden udde    
  Öuddskär holme    
  Överäng ägomark    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.