ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kronobergs län : Kinnevalds härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 3
Kinnevald hd Amen sjö /Se Kinnevalds Fögderi Saknas *Backatorp troligen torp
Kinnevald hd /Se Bergundasjön sjö Kinnevalds Fögderi Saknas Brandsholme holme
Kinnevalds hd Bergunden sjö /Se Helgaån å *Linkamålen troligen torp
Kinnevald hd Blotviken vik /Se Helige å vattendrag  
Kinnevald hd *Bålgårds ålfiske Saknas Kinnevald härad  
Kinnevald hd Djurje å å /Se Kinnevald härad  
Kinnevald hd Furen sjö /Se Kinnevald hd  
Kinnevald hd *Jönköpingsvägen väg Kinnevald hd  
Kinnevald hd *Halmstadvägen väg Kinnevald härad  
Kinnevald hd Helgasjön sjö Kinnevald härad  
Kinnevald härad Helgasjön sjö Kinnevald hd  
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald hd Helgasjön sjö    
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald härad Helgasjön sjö    
Kinnevald hd Helgasjön sjö    
Kinnevald hd Helgasjön sjö    
Kinnevald hd Helgasjön sjö    
Kinnevald hd Helgasjön sjö    
Kinnevald hd Helgaån å    
Kinnevald härad Helige å å    
Kinnevald hd? Helige å å    
Kinnevald hd Helige å å /Se    
Kinnevald hd *Hälsingborgsvägen väg    
Kinnevald hd *Kristianstadvägen väg    
Kinnevald härad Lineåå å    
Kinnevald hd Mien sjö /Se    
Kinnevald hd Mieån å /Se    
Kinnevald hd Mörrumsån å    
Kinnevald hd Odensjö sjö /Se    
Kinnevald hd Odensjön vik /Se    
Kinnevald hd Salen insjö    
Kinnevald hd Salen sjö    
Kinnevald hd Salen sjö /Se    
Kinnevald hd Salen sjö /Se    
Kinnevald hd Salen sjö /Se    
Kinnevald hd *Siggesnäs ålfiske Saknas    
Kinnevald hd *Sjöhults ålfiske Saknas    
Kinnevald härad *Skatehall gränssten    
Kinnevald hd Slättö ö    
Kinnevald hd Slättö ö    
Kinnevald hd *Sunnerby Saknas    
Kinnevald hd Sönnerhult Saknas    
Kinnevald härad *Tylastad Saknas    
Kinnevald härad *Wisuering Saknas    
Kinnevald hd Yxnaprång gränsmärke    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnvald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åssnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö /Se    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö    
Kinnevald hd Åsnen sjö /Se    
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevald hd      
Kinnevalds härad hd      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd /Se      
Kinnevald hd      
Kinnevalds härad Saknas /Se      
Kinnevald härad /Se      
Kinnevald hd /Se      
Berget Saknas      
*Birka Saknas      
Boshult Saknas      
Böcketorp Saknas      
Danaborg st      
Erengislemåla gd /Se      
Gimmetorp Saknas      
*Guddatorp Saknas      
Himbo, se Huembo förr sn      
Huit gd      
Hwæm sn /Se      
*Hästhälla Saknas      
*Høghafall Saknas      
*Jaregismaale gård      
*Jonsbo Saknas      
*Lagatorp Saknas      
*Medhalfaall Saknas      
*Medhalfaall gård      
Nykyrka f.d. sn      
Nykyrka Saknas      
*Olaffsbygd Saknas      

  ^  

Kronobergs läns härader m.m.