ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Markaryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 157 Naturnamn : 552 Bebyggelsenamn : 222 Naturnamn : 76
Markaryd sn *Albojer f.d. gränsmärke Markaryd sn /Se Andsjön sjö
Markaryd sn Altaböke sjö sjö Markaryd socken Anta lund skog
Markaryd sn Altaböke sjö sjö /Se Markaryd socken Brogårds skog skog
Markaryd sn Andersatorp ägomark Markaryd sn Brogårdsvägen väg
Markaryd sn Andsjön sjö Markaryd-socken sn Brånasjön sjö
Markaryd sn Andsjön sjö Markaryd sn Bögeltabacken skogsbacke
Markaryd sn *Asehebeck bäck, gränsmärke /Se Markaryd köping Bösalta kvarn skvaltkvarn
Markaryd Saknas Aschebeck bäck /Se Markaryd samhälle Djupevik vik
Markaryd sn *Askelos f.d. gränsmärke Markaryd köping Djupön ö
Markaryd sn *Askelsbäck bäck Markaryd köping o. sn Ekhultasjön sjö
Markaryd f. marknadsplats, nu köping *Askevad vad? Markaryd socken Getabjär berg
Markaryd sn [Askie fors] fors Markaryd sn Getesjön sjö
Markaryd sn *Askiefors fors Markaryd sn Goda källa källa
Markaryd sn *Askie vad(?) möjl. vad Markaryds socken sn Grytan sank ådal
Markaryd sn Askilsooss bäckmynning /Se Markaryd sn och samhälle Grytsjön sjö
Markaryd sn *Askilsooss os /Se Markaryd socken m.m. Grytån å
Markaryd sn *Askilsos inflöde /Se Markaryd Saknas Gullpärlan vik
Markaryd sn ashuls gränsmärke /Se Markaryd sn och köping Hallandsgränsen sockengräns
Markaryd sn Aspebacken höjd hannabadsbo inbyggarbeteckning Hannabadsjön sjö
Markaryd sn /Se Barkansbjär berg Anderslöf gd Hannabadsjön sjö
Markaryd sn Barkansbjär terräng Anderslöv gård(?) Hualtet skog
Markaryd sn *Barnahall sten på gräns Andsjöholm gd Hungeråsabro bro
Markaryd nu köping *Barnehall gränsmärke Andsjöholm gård(?) Hylteskans befästning(?)
Markaryd sn *Bjurbäcken bäck Berg bebyggelse Håletuvet mosse med sten o. tuvor
Markaryd sn Bjurbäcken, se Sjöaredsbäcken bäck Berg gårdar Hägnadastenen sten
Markaryd sn *Bjurbecksbo f.d. gränsmärke? Berg by Höge lid landsvägslid
Markaryd sn *Bjärsmyr skogsmyr Berg by Höjahult skogsbacke
Markaryd sn Björbäck, se Sjöaredsbäcken bäck Bexhultstorpet nu försv. t /Se Klocksjön sjö
Markaryd sn /Se Björkbacken backe? Boda bebyggelse Kolldals lid landsvägslid
Markaryd sn Björkudden udde Boda by Kraxasjön sjö
Markaryd köping Björkön terräng Boda by Kraxasjön sjö
Markaryd socken /Se *Björsta kull höjd på eller nära gräns Bondedal nu försv. t. /Se Krokebäck bäck
Markaryd socken /Se *Bokehult, se Hultet terräng Brogård gård Kroksjö sjö
Markaryd sn *Bolmsbro bro Brogård gård Kungsstenen sten
Markaryd sn Bommemyr myr Brånhult bebyggelse Kungsängen äng
Markaryd sn Bommesjö sjö Brånhult by Kvarnabäcken bäck
Markaryd sn Borgarön ö Brånhult by Kvastakullarna höjder
Markaryd sn Borgarön ö Bråthult bebyggelse Kvigeön ö
Markaryd köping Borgavallen terräng? Bråthult by Köphultasjön sjö
Markaryd samh. och sn /Se *Borsta kulle höjd Bråthult by Köphultasjön sjö
Markaryd sn /Se Brandstorp ägomark Bråthult by Lillån å
Markaryd sn, köping /Se *Breastrefors fors Bösalt jb Loka sjö, se Oshultasjön sjö
Markaryd sn /Se *Breön ö Böshult by Lösen skogshöjd
Markaryd Saknas /Se Brotorp ägomark Böshult by Majefors fall
Markaryd köping, sn /Se Brånhultasand terräng Böshult by Marebro bro
Markaryd köping o. sn /Se Bröna myr myr Ekhult by Marbro bro
Markaryd sn /Se Bröna sjö sjö Ekhult by(ar) Marelid landsvägslid
Markaryd sn /Se Bröna sjö sjö Ekhult by Mossarunn mosse
Markaryd sn /Se Bröna sjö sjö Engabäck by Nöltabro träbro
Madkeruth, se Markaryd köping, sn Bröna sjö sjö Eriksgård bebyggelse Nöltabro träbro
Anderslöv gd /Se Bröna sjö sjö Erikstorp bebyggelse Osabro bro
Anne-Maries kvarter /Se Bröna sjö sjö Erikstorp by Oshultasjön sjö
Bexhult kvarter /Se *Brönasjö bäck bäck Erikstorp by Paddebäcken bäck
?Bråthult by Bröna Ängar, se Hopängarna skogsmark Erikstorp by Prästtorpa bro bro
Ekhult byar /Se Byasjön sjö Erikstorp by Ripe sjö sjö
Ekhult by Byrabäcken bäck Exhult bebyggelse Roet el. Roåsbacken skogsbacke
Exhult by Byön ö Äxhult by Roåsbacken skogsbacke
Fjärholma by /Se Bäckaängarna terräng Exhult by Ryaholm skogsbacke
Flässeryd by *Börsta kull höjd Exhult by Rågelid skogsbacke
Flässeryd by /Se *Börsta kull höjd Exhult by Råhult skogsbacke
?Gällareböke by *Djupebäcks os punkt på den forna riksgr. Fjärholma bebyggelse Råstorpavägen väg
?Gällareböke by Djurholmen terräng Fjärholma gård Sannsjön sjö
Gällareböke by /Se *Dybäcksos föremål nära gräns Flate hall sten Skärsjön sjö
Gällareböke by /Se *Dybäcksos åmynning Fläseryd by Steningavad sänka
Göshult by /Se *Dybäcks os åmynning Flässeryd jb Storsjön del av sjö
Göshult by /Se Ekhultamossen mosse Flässeryd by Storsjön sjö
Haghult by England ö Fägerhult by Svale myr mosse
Haghult gd *Erikstorps skog skogsparti Fägerhult by Svartegöl göl
Haghult by Exhult triangelpunkt Fägerhult by Svenske myr myr
Haghult by Femprickaren gränsmärke Fägerhult by Sängabacken skogsbacke
Haghult by Femprickaren terräng Grettorp del av Sjöhult Tannsjöån Saknas
Hannabad by /Se Ferön terräng Grettatorp gård Tjuralid skogsbacke
Harpholma by /Se Fiskarryen terräng Gustavsberg torp Tjuvön ö
Holma by fit iunk gränsmärke /Se Gällareböke by Tormansbygdsjön torrlagd sjö
Hualtet by /Se *Flacke back(e)? gränsmärke Gällareböke by Tånnerydsån å
?Hylte by *Flackebäck bäck Gällareböke, Yttre by Ängland ö
Hylte by /Se *Flacke bäck bäck Gällareböke, Yttre Saknas  
Hylteskans gränsbefästning (från medeltiden?) /Se Flacke sjö torrlagd sjö Gällareböke, Övre Saknas  
Hylte skans fordom befästningsverk /Se Flackesjö sjö Göshult by  
Koddeböke by /Se Flackesjö sjö Göshult by  
Majenfors gd:ar m.m. /Se Flacke sjö igenvuxen sjö Haghult by  
Majenfors gd:ar /Se Flacke sjö utdikad? sjö Haghult by  
Majenfors järnvägsstation /Se Flacke sjö torrlagd sjö Haghult by  
Markaryd by Flacke sjö mosse? Haghult, Norra bebyggelse  
Markaryd by *Flakebäcken bäck? Haghult, Norra Saknas  
Markaryd by Flyet mosse Haghult, Västra bebyggelse  
Markaryd by Flyet ägomark Haghult, Västra Saknas  
Markaryd kommun o. köping /Se ?Flyna mosse Hannabad by  
Markaryd köp. /Se Flyna terräng Hannabad by  
Markaryd postkontor /Se Flyna mosse Hannabad by  
Misterhult by /Se Fläskefot udde Hannabad by  
*Munkeröd Saknas *Flässeryds kvarn f.d. kvarn Hannebad landegård gård  
?Oshult by Fransaudde udde Hannabad, Lilla Saknas  
Oshult by /Se Friarön ö Hannabad Tannby del av by  
?Prästtorp prästhemman Fåranabben udde Harpholma bebyggelse  
?Ripe by /Se *Gadefors fors Harpholma by  
Ripe by /Se Galgabacken udde Holma jb  
?Ryd by Galisermossen mosse Holma by  
Ryd by /Se *Gateforsen fors Holma by  
Sjöaryd by Gatsjön sjö Hulabäck bebyggelse  
Sjöaryd by Gatubacken backe? Hulabäck by  
Sjöared by /Se Gatubacken backe? Hylte by  
Sjöaryd by Gatängen terräng Hylte gårdar  
Sjöaryd by /Se Gatängen ägomark Hylte by  
Sjöaryd by /Se *Genabäck bäck Hylte by  
Sjöaryd by /Se *Gennaberg höjd Höga holma by  
Skepphult by /Se *Gennaberg höjd Högaholma jb  
Tandaryd by [Getefors] fors Kiahagen avs.  
Timsfors samh /Se Getesjön sjö Koddeböke by  
Timsfors samh. /Se Getesjön sjö Koddeböket by  
Tormansbygd by Getesjön sjö Koddeböke by  
Tormansbygd by Grane-Nissekroken terräng Kronogård(en) bebyggelse  
Tormansbygd by /Se Grettatorp ägomark Kronogård(en) bebyggelse  
Tormansbygd by /Se Grytsjön sjö Köphult bebyggelse  
?Torp by Grytån å Köphult by  
?Torp by Grytån å Köphult by  
Torp by Grytån å Köphult by  
Trälora by /Se Gräsön terräng Köphult by  
Tuthult by Grönadal ägomark Köphulta mölla kvarn  
Tuthult by *Grönasjöbäck, se Brönasjöbäck bäck Landbogård(en) bebyggelse  
Tånneryd by Grönsiön, se Bröna sjö Saknas Landbogården gd  
Tånneryd by Grönsiön, se Bröna sjö sjö Lantmannaskolan Saknas  
Tånneryd by *Grönsjö, se Bröna sjö sjö Lösen bebyggelse  
Tånneryd by *Grönsjökälla trol. f.d. sjö Majenfors järnvägsstation m.m.  
Tånneryd by *Grönsjökälla trol. f.d. sjö Majenfors fabrikssamh.  
Tånneryd by /Se *Grönsjö källa gränsmark Marebro del av Sjöhult  
Tånneryd by /Se Grössgiöhl, se Gylet göl Markaryd by  
Tånneryd by /Se Gubbäng ägomark Markaryds köping Saknas  
Tånneryd by /Se Gullpärlan terräng Misterhult gårdar  
Tånneryd by /Se Gunne höjd Misterhult Saknas  
Tånneryd by /Se Gunne ägomark Misterhult by  
Tånneryd Saknas /Se Gylet göl Norrekhult bebyggelse  
Ulvaryd by /Se Gylet tjärn Oshult by  
Ulfsbäck prhmn Gölen tjärn Oshult bebyggelse  
Ulvsbäck prästhemman Gölmossen mosse Oshult by  
Ulvsbäck gd *Hackebäck trol. vattendrag eller sjö Pinket by  
Ulvsbäck prästg. Haddis terräng Prästtorp Saknas  
Ulfsbäck prhmn *Haghults stora mosse mosse Prästtorp bebyggelse  
Ulvsbäck gård /Se Hakebek bäck Prästorp gård  
Ulvsbäck prästgård * /Se Pölsehusen hus  
Ulvsbäck gd *Hallafors fors, gränsmärke /Se Ribersdal gd  
Ulvsbäck gd Hallaforss gränsmärke Ribersdal gård  
Ulvsbäck gd Hannabad triangelpunkt Ripe bebyggelse  
Ulvsbäck prästhemman Hannabadsjön sjö Ripe by  
Ulvsbäck gd /Se Healtebäcken bäck Ripe by  
Ulfsbäck gd /Se Healtebäcken bäck /Se Ripa by  
Ulvsbäck prästgd *Hermanshultehögen höjd på gräns Ryd bebyggelse  
Ulvsbäcks Ladugård gd Hermanshyltehögen berg (som gränsmärke) /Se Ryd by  
Vekaboda by /Se *Hermanshultehögen höjd? Råstorp järnvägsstation  
Åmot by /Se Herrefly myr Råstorp jvstn o. by  
Århult by Herrefly mosse Saxtorp torp  
Århult by Hinneskullen kulle Sjöaryd by  
Århult by Hinneskullen terräng Sjöaryd by  
Århult by [Hjärtholm] holme Sjöaryd by  
Århult by *Hjärtholm holme Sjöaryd by  
Århult by Holmabäcken bäck Sjöhult bebyggelse  
Örnafälla by /Se Holmabäcken bäck Sjöhult by  
  Hopängarna skogsmark Skephult bebyggelse  
  Hualtet terräng Skephult by  
  Hultet terräng Skephult by  
  Hultet terräng Skephult by  
  Hune källa terräng Skepphult by  
  Hungersbro gränsbro Stenlo avs.  
  Hungersbro ägomark Stenlo gård  
  *Huvhult skogsområde Sånna bebyggelse  
  Huvudet terräng Sånna by  
  Huvudet terräng Sånnamad by  
  Hylteliden backe Sönnerekhult bebyggelse  
  Hylteliden terräng Timsfors bruksägendom  
  Hyltemaden sank äng? Timsfors gård o. jvstn  
  Hyltemaden terräng Timsfors herrgård  
  Hyltesand terräng Timsfors pappersbruk  
  Hylte skansar f.d. befästning Timsfors samhälle  
  Hylte skansar Saknas Tormansbygd by  
  *Hylte-Skants skans Tormansbygd by  
  Hägnaberg terräng Tormansbygd by  
  Hängehall häll ell. sten? Tormansbygget by  
  Hängehall terräng Torp bebyggelse  
  *Häreshulte hög berg, gränsmärke /Se Torp gårdar  
  Häresshulte högh berg /Se Torp by  
  Hästatäppet terräng Trälora by  
  Hästön udde Trälora gårdar  
  Hästön udde Tunnby Saknas  
  *Höghulta myr myr Tuthult by  
  Höjås ås Tuthult bebyggelse  
  Idstorpet terräng Tuthult by  
  Ikön terräng Tånneryd by  
  Ingeltabacken backe Tånneryd by  
  Isaka-Stavatorp terräng Tånneryd by  
  Ispeltesjöarna sjö(ar) Ulfvaryd by  
  Jannebacke backe Ulvaryd by  
  *Jennabäck bäck Ulvaryd by  
  *Joonshylta hög borg, gränsmärke /Se Ulvsbäck bebyggelse  
  Joansshylta högh gränsmärke /Se Ulvsbäck Saknas  
  Jonasaviken terräng Ulvsbäck gård  
  *Jonshult skogsmark Ulvsbäck gammal prästgård  
  Jonshultabackarna backar Vekaboda bebyggelse  
  Jonshultbackarna terräng Vekaboda by  
  *Jonshulta hög backe o. f.d. gränsmärke Vekaboda Saknas  
  *Jonshulta knöl kulle Ågård bebyggelse  
  *Jonshultehögen höjd Ågård gård  
  *Jonshultehögen gränsmärke Åhlhult gårdar  
  *Jonshulthög höjd o. f.d. gränsmärke Ållhult bebyggelse  
  Jären terräng Ålhult by  
  Jättestenen Saknas Åmot bebyggelse  
  Jöns Hanssons ö ö Åmot by  
  Jössastall terräng Åmot kyrkby  
  Jössastall terräng Århult gårdar  
  Kaninön ö Århult by  
  *Kavsjön (eller möjl. *Kravsjön) sjö Århult järnvägshpl.  
  Klinten berg Århult by  
  Klinten terräng Århults lastplats Saknas  
  Klockaregölen tjärn Århult, Norra bebyggelse  
  Klocksjön sjö Århult, Sönnra bebyggelse  
  Klon terräng Ängabäck by  
  Klon terräng Ängabäck bebyggelse  
  Kongabäcken bäck Ängabäck gårdar  
  *Kongeredsjön, se Storsjön sjö Ängabäck by  
  Kongeredssjön, se Storsjön sjö Ängaltet arbetarebostad  
  Kraf Sion, se Kraxasjön sjö Örnafälla bebyggelse  
  Krafsiön, se Kraxasjön sjö Örnafälla gård  
  *Krafsiökalff vik /Se Örnafälla by  
  Kraftsiön, se Kraxasjön Saknas    
  Kraxasjökalv vik    
  Kraxasjökalv vik    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö /Se    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö    
  Kraxasjön sjö /Se    
  *Kressjön, se Kraxajön sjö    
  Kringelsmossen mosse    
  Krokebäck bäck    
  Kroksjön sjö    
  *Krokskälla källflöde    
  Kråkemyr myr    
  *Kulken synbarl. f.d. sjö    
  *Kullken synbarl. f.d. sjö    
  *Kullken synbarl. f.d. sjö /Se    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnängen ägomark    
  Kvastakullarna terräng    
  *Kysahälla gränsmärke?    
  *Kyssehalla rösen, gränsmärke /Se    
  *Kyssehalla gränsmärke    
  Kyssehalla gränsmärke    
  *Kåckevad vad    
  Kämpatorpet terräng    
  *Käpphall trol. höjd på gräns    
  *Köphulta led f.d. grind    
  Köphultasjö sjö    
  Köphultssjön sjö    
  Köphultssjön sjö    
  *Köphults skog skogsparti    
  Lagan å    
  Lagan å    
  Lagan å    
  Lagan å    
  Lagan å    
  Lagan å    
  landbogårdsudde udde    
  Landboskogen terräng    
  Lerön ö    
  Lilla gölen tjärn    
  Lilla gölen tjärn    
  Lilla Myr myr    
  Lilla myr myr    
  Lillsjön sjö    
  Lillån å    
  Lillån å    
  Lillön ö    
  *Limfors = Majenfors? fors    
  Lindkullen kulle    
  *Ljungfors, se Mariefors fors    
  *Ljungforsen fors    
  *Ljungforsen, se Majenforsfallet fors (vattenfall)    
  Loka sjö sjö    
  Lokasjön sjö    
  Lokasjön sjö    
  Luciehäst terräng    
  Luciehäst ek, terräng /Se    
  *Luveblocken gränsmärke    
  *Luveblocken gränssten    
  Lyckeli backe backe    
  Lyckeli backe terräng    
  *Lösen skog skogsparti    
  Majefors, se Majenforsfallet fall    
  Majenfors fors och kraftstation /Se    
  Majenfors fors och kraftstation /Se    
  ?Majenfors fors    
  Majenfors fors    
  Majenfors fors    
  *Majenfors, se Mariefors vattenfall    
  Majenfors, se Mariefors fors    
  Majenfors (resp. Mariefors) fors    
  Majenfors (resp. *Mejefors) fors    
  Majenfors fors /Se    
  Majenforsfallet fors    
  ?Majenforsfallet vattenfall    
  Majenforsfallet fall    
  Majfors, se Majenfors fors    
  *Manningsholma ö terräng    
  Marebro ägomark    
  Mariefors (resp. Majenfors) fors    
  Mariefors fors    
  Mariefors fors    
  Mariefors fors    
  Mariefors vattenfall    
  Mariefors fors    
  Mejefors, se Majenfors fors    
  Mejenfors, se Majenforsfallet fors    
  Mellanmossen mosse    
  *Menefors fors    
  Mesatorpet terräng    
  Mossjön sjö    
  Mossjön sjö    
  Munkahyltan berg    
  Munkahyltan terräng    
  *Myråsen ö i myr    
  ?Månsholmen terräng    
  Månsholmen terräng    
  *Mäjeforsen fors    
  *Märkerbäck f.d. bäck    
  *Märkesbäck bäck    
  *Märkesbäck bäck    
  Märkesbäcken gränsbäck /Se    
  *Märkeskull f.d. gränsmärke    
  *Märkeskullen gränsmärke    
  Möcklesjö gränsmärke /Se    
  Möcklesiö sjö /Se    
  Mökla Siön, se Storsjön sjö    
  *Norra os åmynning    
  Nyckla Siö, se Storsjön sjö    
  *Nöffla bro, se Nölta bro träbro    
  Nöttlabro bro    
  *Nötaholm trol. höjd nära gräns    
  Nötaholmen, se Nötaholmsbacken skogsmark i myr    
  Nötaholmsbacken skogsmark i myr    
  Nötaholmsbacken terräng    
  ?Nölta bro träbro    
  *Ogilla kull gränspunkt    
  *Ogilla kull gränspunkt    
  *Ogilla kull höjd på gräns    
  *Ogilla Kull höjd på gräns    
  *Ogillakull höjd på gräns    
  *Ormarskull punkt på forna rikgr.    
  *Ormekulle gränspunkt    
  Ormidet ägomark    
  Ornakärr kärr    
  Osabro bro    
  Paddebäcken bäck    
  Padegöl natn /Se    
  Petersbacke terräng    
  *Prestorps skog skogsparti    
  Påddebäcken bäck    
  Påddebäcken bäck    
  Påddegyl tjärn    
  *Pådegöl synbarl. f.d. sjö    
  Pådegöl göl /Se    
  Ripesjön sjö    
  Ripesjön sjö    
  *Risehall höjd o. gränsmärke    
  *Risehalla, resp. Risthalla höjd    
  *Risehalla höjd    
  *Rishalla höjd    
  *Rishall gränsberg    
  Risholmen ägomark    
  Rishultabackarna höjd    
  Rothuggartorpet terräng    
  ryggahaldtt gränsmärke /Se    
  *Ryggehall sten    
  *Ryggehall gränsmärke    
  Ryggehall, se ryggahaldtt gränsmärke    
  Råsatorp ägomark    
  Rävabackarna backar    
  Rävabackarna terräng    
  Rävabacken backe    
  Rävabacken höjd    
  Rävabacken terräng    
  ?Röda ådran bäck    
  *Röda ådra bäck    
  Röda ådran bäck    
  *Rödebäck bäck    
  *Röådre trol. myr    
  *Röådre myr    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön mosse?    
  Sinnerbacken backe    
  *Sjunkeklo f.d. gränsmärke    
  *Sjunkeklo f.d. vattenpuss o. gränsmärke    
  *Sjunkeklo sten    
  *Sjunkeklos backe kulle    
  *Sjunkeklos kärr kärr    
  *Sjunklo sten    
  Sjunnemadar terräng    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöbo terräng    
  Sjöbo terräng    
  *Sjöhultsbäck bäck    
  *Sjöhults bäck bäck    
  *Skephalteforsen fors    
  [Skephulte fors] fors    
  *Skepphultfors fors    
  Skinnfalls mosse mosse    
  Skogsliden backe    
  Skogön ö    
  Skogön ö    
  Skomakaregölen tjärn    
  Skurehall gränsmärke    
  Skurehall sten    
  Skurehall sten, gränsmärke    
  Skurehall gränsmärke    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Slättbergsön terräng    
  Smalningen terräng    
  Smedyren terräng    
  Snickaretorpet terräng    
  Spelmansbäcken bäck    
  Spelmansliden terräng    
  Spelmanssand terräng    
  Spånegölen tjärn    
  Spånemossen mosse    
  Steenmärke, se Femprickaren gränsmärke    
  *Stensnabba gränsmärke    
  *Stensnabbe gränsmärke    
  Stenören ö    
  Stockabjäret terräng    
  Stockaltet terräng    
  Stockaltet terräng    
  Stocköarna terräng    
  Stora gölen tjärn    
  *Stora Ström, se Lagan å    
  Store Myr, se bröna myr myr    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö /Se    
  Strömmabäcken bäck    
  *Stunckakloo gränsmärke /Se    
  Stunckakloo gränsmärke /Se    
  Stötalyckan terräng    
  Sundre udde terräng    
  *Södra Svalehults höjd f.d. gränsmärke    
  Svalehög höjd /Se    
  Svale myr myr    
  Svale myr myr    
  Svale myr myr    
  Svale myr myr /Se    
  Svalens myr myr /Se    
  *Svallemosse, o. Svallemosse, V. myr    
  Svarta sjö sjö    
  *Svarta ådran = Röda ådran? bäck    
  Svartesjön sjö    
  Svartesjön sjö    
  ?Svenskemyr mosse    
  Svenskemyr mosse    
  Svenskemyr markområde /Se    
  Svenstorp terräng    
  [Svinefors] fors    
  *Svinefors fors    
  [Svinevad] vad    
  *Svinevad vad    
  *Sånnes skog skogsparti    
  *Södra os åmynning    
  Tallhagen terräng    
  *Tanda å /Se    
  *Tangana gränsmärke /Se    
  Tangana gränsmärke /Se    
  Tannsjön sjö /Se    
  Tannsjöån å /Se    
  *Tavlan gränsmärke vid landsväg    
  Tjuralid backe    
  Tjuralid terräng    
  *Tjushalla f.d. gränsmärke    
  *Tjusehall f.d. gränssten    
  *Tjusehultet skogsmark    
  Tjuvamossen mosse    
  Tjuvön ö    
  Tormansbygdsjö torrlagd sjö    
  Tormansbygdsjö mosse    
  Tormansbygdsjö mosse?    
  Tormansbyggeå vattendrag /Se    
  Tranemad mosse?    
  Trollenabben udde    
  *Trätebackarna skogsmark    
  Trätoskogen terräng    
  Tullberg triangelpunkt    
  Tullporten vik    
  Tullportön ö    
  Tvillingöarna öar    
  *Tångarna f.d. gränsmärke    
  Tången terräng    
  Tånnerydturen triangelpunkt    
  Täppet ägomark    
  *Ugglekull f.d. gränsmärke    
  »Ulfs bæc» bäck /Se    
  Vantamossen mosse    
  Vantamossen mosse    
  Varguddamossen mosse    
  Varguddamossen mosse    
  *Västra myr myr    
  Yttregården terräng?    
  Yxenhultssjön, se Köphultssjön sjö på gräns    
  Ådraön terräng    
  Ågård terräng    
  Ålakullebäcken bäck    
  *Årnekulla gravhög, gränsmärke /Se    
  Ängaltet terräng    
  Ärmön terräng    
  *Äskevad? rågång    
  Äspebjär berg    
  Äspebjär terräng    
  *Öaforsen fors    
  *Örkull höjd på gräns    
  *Örnafällaforsen eller Skephatteforsen fors    
  Örnakull bergshöjd, gränsmärke    
  Örnakull gränsmärke    
  Örnakull gränsmärke    
  *Örnakull gränsmärke    
  Örnakull terräng    
  Örnakull höjd o. gränsmärke    
  Örnakull hällkista /Se    
  *Örnakulla gravhög, gränsmärke /Se    
  *Örnaltsbäck bäck    
  *Örnekullen höjd    
  *Örnekullen höjd    
  *Örnhultabäck bäck    
  *Örnhultabäck bäck    
  Örnhults Bäck, se *Örnaltsbäck bäck    
  *Östra Tångarna skogsmark    
  Östregården terräng?    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.