ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Virestads socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 438 Naturnamn : 949 Bebyggelsenamn : 854 Naturnamn : 203
Virestad sn Abborrön ö O-ljudet Saknas Nummerförteckning förteckning
Virestad sn Alekärret kärr /Se O-ljudet Saknas Nummerförteckning förteckning
Virestad sn Allamåla by /Se Tje-ljudet Saknas Nummerförteckning förteckning
Virestad socken Allamålshagen hage /Se Tje-ljudet Saknas Nummerförteckning förteckning
Virestad socken *Allboberget berg Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Virestad socken Almåsaberg terräng Virestad socken Nummerförteckning förteckning
Virestad socken Aplastycket åker /Se Virestad sn Nummerförteckning förteckning
Virestad sn /Se arcke(s)källa källa Virestad sn Almåsaberg höjd
Virestad sn ?Arkakällan källa Virestad sn Annelundsträdan åker
Virestad sn ?Arkakällan källa Virestad sn Appladalen åker
Virestad sn ?Arkakällan källa Virestad sn Basaträdan åker
Virestad sn Arkakällan källa Virestad sn Bastebacken höjd
Virestad sn Arnanäs, Södra terräng Virestad socken Bengtåker åker
Virestad sn Arnes Källa källa /Se Saknas Saknas Bjellerbergsmyr myr
Virestad sn Asakurran åker /Se Saknas Saknas Bjesbackaåkern åker
Virestad sn Aspelund terräng Virestad socken, kyrkoherdeboställe o kyrkplats Bjesbacken höjd
Virestad sn Aspholmen terräng Abrahamsryd gård Bjesgårdsberg höjd
Virestad socken Aspö terräng Abransryd gård Bjesgårdsmyr myr
Virestad socken Aspö udde Adelas f.d. t Bjärabacken höjd
Virestad sn *Attakälla källa Adons t. Björkedalsstiet gångstig
Virestad sn *Atta källa källa Adons t. Björkö ö
Virestad sn *Attakälla f.d. källflöde o. gränsmärke Aftasånas f.d. t. Björnsröv åker
Virestad sn Backaledet grind /Se Agnohult gård Blossarekullen backe /Se
Virestad sn Backaraden åker /Se Allamåla gård Bockö ö
Virestad sn Backaskiften odling /Se Allamåla by Bockebacken höjd
Virestad sn Backasvenåkern åker /Se Allamåla by Bosbacke höjd
Virestad sn Backatorpskärret kärr /Se Almås gård Bredåker åker
Virestad sn Backen åker /Se Andersgården gård Brorsnäsasjön sjö
Virestad sn Backstutäppet odlad mark Angön lht Brorsö ö
Virestad sn Backåkern åker /Se Annelund lht Broåkern åker
Virestad sn Baggahagen hage /Se Annanäs by Bruahallana stenar
Virestad sn Barkatorpet ägomark Annestne bs. Brudgummahallen klippa /Se
Virestad sn Barkhultsdal, Lilla åker /Se Anpellas t. Byasjön sjö
Virestad sn Barkhultsdal, Stora åker /Se Apelhult by Bökebacken Saknas
Virestad sn Barkhultsmyren myr Applehult by Bökelien höjd
Virestad sn /Se Bastefållen betesmark /Se Apelspetters f.d. bs Bökelien höjd
Virestad sn /Se Bastehagen hage /Se Arnanäs by Böknabben udde i sjö
Virestad by och sn /Se Basteledet grind /Se Arnanäs by Bökönasjön sjö
Virestad sn /Se Baastuviken vik Aspelund Saknas Bökösjön sjö
Virestad sn /Se Baståkern åker /Se Aspelund lht Dalsåker åker
Virestad sn /Se *Beklingamerke gräns Aspelund lht Dammodlingen åker
Virestad sn /Se *Beklingamærke gräns /Se Aspelund lht Degersnäsasjön sjö
Virestad sn /Se Benö odlad mark Aspelund lht Degeröån å
Virestad sn /Se Berget berg Aspholmen f.d. bs. Djurbäcken bäck
Virestad sn /Se Berggårdsberg berg Aspholmen t. Djurbäcksbron bro
Virestad sn /Se Berggårdsmyr myr Aspholmen bs. Drag, Lilla djupränna
Virestad sn /Se *Berö gränsmärke Austras Saknas Drag, Stora djupränna
Abrahamsryd gård *Berö gränsmärke Axelagård hmdl Drankahålena åker
Abrahamsryd gd Bessakärret kärr /Se Backagården Saknas Ebbåker åker /Se
Abrahamsryd indr. mil. bost. *Bexö f.d. ö Backen Saknas Ekudden udde
Abrahamsryd förr frälsehemman Bigubbastycket slåtter /Se Backen kortnamn Elen sjö
Abrahamsryd by /Se Bjällbacken backe Backens gård Fanhultugrotta sandtag, numera igenvuxet med skog
Abrahamsryd gdr /Se Bjärsåkern åker /Se Backstutäppet bs. Fanhultasjön sjö
Allamåla by /Se Björkedalaliden äng /Se Baggås gård Farfarsåkern åker
Almås by /Se Björkelund ägomark Baggås gård Femlingasjön sjö
Apelhult förr skattehemman /Se Björkelund odlad mark Baggås gård Femlingen sjö
Apelhult by /Se Björkelund ägomark Baggåsatorp t. Femlingen sjö
Apeöhult by /Se Björkelund terräng Bankapellens lht Femlingen sjö
Arnanäs by /Se Björkenäs äng Barkatorpet t Friarebacken höjd
Aspelund öde torp /Se Björkhult odlad mark Barkhult by Fyrten sjö
Backagården gård Björkåkern åker /Se Barkhult by Fåraudde udde
Backatorpet torp /Se Björkö höjd Barkhult by Fäbroarna bro
Backens gård *Blackatorps vånggärds hörn gränspunkt Barkhult by Fäbroängarna åkrar
Backsgården gård /Se *Blackmyran myr Barkhultsmaden lht Fällåker åker
Baggås gd *Blackmyran myr Bengtejons f.d. bs Galjahallarna stenar
Baggås gård Blomsterås terräng Bengtsboda lht Garanskultasjön sjö
Baggås g. Blossarekullen kulle /Se Bengtsnäs lht. Garanshultssjön sjö
Baggås gd /Se Blåsakullen terräng Bengtstorp lht. Garanshultssjön sjö
Barkatorpet torp /Se Bläden åker /Se Bengtstorp hmdl. Garphyltusjön sjö
?Barkhult by Bockabergshagen hage /Se Bengtstorp t. Getasjön sjö
Barkhult by Bockaboda åker /Se Bengtstorp lht Grettasjön sjö
Barkhult by /Se Bockabodavägen väg /Se Benö läg. Gråbbebiten åker
Barkhult by /Se Bockudden, Lilla terräng Benö t Grettasjön sjö
Barkhult by /Se Bockö ö Berga torpet f.d. t Grönö ö
Barkhult by /Se Bockö höjd Berget f.d. t. Gubbåker åker
Bigubbatorpet öde torp /Se Bockön ö /Se Bergsgård gård Gölshultajyl göl
[Biskopskulta] Saknas Bokebacken backe /Se Bergsgården by Halvvägaöarna öar
Bisterhult Saknas Bokelund terräng Bigubbatorpet lht Harabacken åker
Bisterhult by Bolen slåtteräng /Se Birkullen hmd Harnäset ås
Bisterhult gd /Se Bolet ägomark Bisterhult gård Havrafåll åker
Bjällbacken torp /Se Bolet slåtteräng /Se Bisshult by Helige å å
Björkedalstorpet öde torp /Se Bolåkern åker /Se Bisterhult by Hornejsåker åker
Björkelund öde torp /Se Bosö terräng Bisterhult, Lilla hmd. Horsåsen ås
Björkenäs gd Bothilds böneland åker /Se Bjellberg gård Hultkvistabol ängsmark
Björkenäs gd Broershall gränssten Bjellerberg gd Hågsjön ängsmark, f.d. sjö
Björkenäs gård Broersnäsa Siö sjö Bjellerberg gård Håsjön ängsmark, fordom sjö
Björkenäs grund Bronäs myhr myr Bjesgårdstorp f.d. t Håsjön sjö
Björnatäppet öde torp /Se Bronäsa myr, se Såntamyren myr Bjällbacken hmdl. Höjemoa höjder
Blads Täppe öde torp /Se Bronäs myr, se Såntamyren myr Bjällejbacken Saknas Höjö ö
Blomsterdal torp /Se Brohall gränssten Bjällerberg gd Höjö ö
Blomsterås öde torp /Se *Brorshall föremål, möjl. gränssten i sjö /Se Björkeberg lht Jungfruön ö
Blomsteräng öde torp /Se Brorshall gränsmärke Björkhult lht Jylet sjö
Boansö gd:ar /Se Brorshall gränssten Björkedals bs Jylodlingen åker
Boatången indr. militieboställe Brorshall gränssten Björkedals f.d. t. Jällsmaena ängsmark
Boatången gd Brorshall sten /Se Björkelund t. Jölet sjö
Boatången gård *Broshall f.d. gränsmärke Björkelund läg. Jössåker åker
Boatången gd /Se Brosmyr myr Björkelund lht Kajelund park eller skogslund
Boatången gd /Se Brorsnäsavägen väg /Se Björkelund f.d. t. Kallebacke höjd
Bockaberg torp /Se Brorsnäs göl göl /Se Björkelund lht Kidabackarna backar
Boön by /Se Brosnääs Myhr myr Björkelund t. Klintabacken höjd
Brantelid by Brorsö ö Björkenäs gård Klockaretäppet åker
Brantelid by /Se Brorsöhall sten Björkenäs lht Klockareön ö
Brantiholmen f.d. soldattorp /Se Brossiön, se Bökönasjön sjö Björkenästorp lht Klockebacken höjd
Brantåsa torp /Se *Brotabäck bäck Björkenästorp lht Knappö ö
Brorsnäs by /Se Broåkern åker /Se Björket läg Knektabacken höjd
Bråhult gd Brudgummahallen terräng Björket lht Konabben udde
Bråhult gd Brudgummahallen stenblock /Se Björkhagen läg. Koppingesjön sjö
Bråhult by Brunnsåkern åker /Se Björkholmen f.d. bs Krabbabacken höjd
Bråthult by *Bråtabro bro Björkholmen lht Krokåker åker
Bråthult by /Se *Bråtastugan ruin o. gränsm. Björksas t. Kronan åker
Bråthult by /Se Bränneribrunnen brunn /Se Björkäng lht Kråkö ö
Bräkneryd gd /Se Brännerisåkern åker /Se Björkö lht Kråkön ö
Bräknaryd gd /Se Bunkamaden ägomark Blommington lht Kusabackerna höjder
Buhult by Bäckers ägomark Blommingtorp Saknas Kvarnabacken höjd
Buhult by Bäckhultastycket slåtter /Se Boansö gård Kyrkelidsåkern åker
Buhult by Bältebäck bäck Boatången gård Källareträdan åker
Buhult by *Bältebäcken gränsbäck Boatången kronoeg. Käringakullen höjd
Buhult by *Bältesten sten Boatången gård Lappalänet del av sn
Buhult by *Bältesten sten Bockaberg hmdl. Lappalänet del av sn
Buhult byar /Se *Bältesten gränsmärke Bodells t. Lappalänsvägen väg
Buhult gd o. by /Se *Bältesten gränssten Bokelund t. Lillevägen väg
Buhult by /Se *Bärö f.d.? ö Bokelund lht. Lisbettebaken höjd
Degersnäs kvarn, by Bökebacken backe /Se Bonnanäset f.d. t. Lojabåjtesfåll bs
Degersnäs by Bökeberg sochnemärke gränsmärke Bosjössas f.d. t Luntansbrunn brunn
Degersnäs by *Bökeberget gränsmärke Bostorp t. Låkasjön sjö
?Degersnäs by *Bökeberget gränsmärke Bostue t. Lånebacken höjd
Degersnäs by Bökeliden terräng Boställsgården lht Lånespjället äng
Degerön förr kronohemman, nu by /Se Bökåkern åker /Se Boön gård Långhultagöl sjö
Degerön by /Se Bököna Myr myr Boön by Morfarsåkern åker
Egypten öde torp /Se Bökönasjön sjö Boön by Muntratäppet åker
Ekelund torp /Se Bököna sjön sjö Boön, Lilla lht. Myrafållen åker
Eneryda BY Bökönasjön mosse? Boönahave beteshage Myrängarna ängsmark
Eneryda by Bökönsjön sjö /Se Boönaträe hmdl Nessabacke höjd
Eneryda by ?Bökösjön sjö Braminatäppet läg. Norresjön del av sjö
Eneryda by Bökösjön sjö Brantajonassons f.d. bs. Nylännet åker
Eneryda by Bönehagen åker /Se Brantaåsa t. Nyäng ängsmark
Eneryda by /Se Bönelandet åker /Se Brantelid by Nyängsviken vik
Eneryda by /Se Bönåkern åker /Se Brantelid by Näset ö
Eneryda by /Se Dalen åker /Se Bredanäs gård Ormabacken höjd
Eneryda by /Se Dalängen äng /Se Brokajonassons f.d. bs Osö ö
Eneryda by /Se Dammen sjö Brommeshult by Pennarekullaträdan åker
Eneryda by /Se Dammen sjö Bromshult by Pennarekullen vik med badplats
Fanaholm beb. /Se Degersnäsasjön uttorkad sjö Brosnäs gård Pockers håla håla
Fanhult gd Den gamla stugan område /Se Brostugan lht. Predikstolalaena bärgningslada
Fanhult gd Den sure änden ängdel /Se Brostugan gård e. torp Pränsaträdan åker
Fanhult egendom Domarringen stenar /Se Brotorpet t. Prästabacken vägbacke
Fanhult gård Drakåkern åker /Se Bråthult by Prästskogen skog
Fanhult gård /Se Drängagråten slätter /Se Bråthult by Rolfsbacke höjd
Fanhult gd /Se Drängalyften sten /Se Bråthult by Roligastycket åker
Femlingehult gdr /Se Dyngåkern åker /Se Bräkenryd gård Runneboda myr myr
Femlingehult by /Se Dåven ägomark Bräknaryd gård Råpen sjö
Femlingehult by /Se Egypten ägomark Bräknaryd gård Röckla backar höjder
Femlingehult by /Se Ekebacken backe /Se Brömsanellenas f.d. bs Rövena beteshage
Flaggatorpet öde torp /Se Ekelid ägomark Brömsolans bs Salmonshage hage
Flyen torp /Se Ekesholm ägomark Buhult gård Sandåsen ås
Fosterkulla by /Se Ekesåkern åker /Se Buhult by Santagölet tjärn
Fosterkulla by /Se Ekudden udde Buhult by Sedingehultamyr myr
Fridsborg torp /Se Ekudden udde /Se Buskasmedens lht Sengelevik vik
Furutångshult by Ekåkern åker /Se Bygget bs. Sextondelen utägor
Furutångshult by *Eköns vånggärds hörn gränspunkt Bygget hmdl. Sjölandet terräng av åker och äng
Furutångshult by Elen f.d. sjö Brantholmen lht Skräddareåkern åker
Furutångshult förr frälsehemman /Se Ellön ö Bredanäs Saknas Smörhålan äng
Furtånghult gård /Se Elmen lachuss f.d. sjö Bäckanellenas f.d. t. Soleberg höjd
Fälhult by Elsehålan göl Bäckastugan gård Solekälla källa
Fälhult by Enerydasjön sjö Bäckhult gård Spårabacken höjd
Fälhult by Eneryda sjö f.d. sjö Bäckhult by Stampudden udde
Förlångshult by *Enesten sten Bäckhult by Steningebodaås ås
Förtångshult beb /Se *Enesten gränssten Bäcks f.d. t. Steningen sjö
Gamla fabriken f.d. snickerifabrik /Se *Eskilsholmen holme Böckahåkenen f.d. S.T. Storfarsdal åker
Garanshult by *Eskilsholmen holme Bökpetterns t. Storåker åker
Garanshult, Östra by Fanasjön sjö /Se Bölsabengtens hmd. Svennilssonsfåll åker
Garanshult, Västra by Fanhultasjön sjö Danskabacken bs Svinahaljen sandbank
Garanshult, Östra by Fanhultsjön, *Hanshultsjön sjö Degersberg lht. Syndabiten åker
Garanshult, Ö. o. V. by *Fanhultsån å Degersnäs by Syringen åker
Garanshult gdr /Se Fansjön, se *Hanshultsjön sjö Degersnäs by Syrlingen åker
Garanshult. Ö. o. V. gd:ar /Se Fansjön sjö /Se Degersnäs by Syråkern åker
Garphyltan by /Se Farfars stycke åker /Se Degerstorp lht Södresjön del av sjö
Gemön gd Farfars åker åker /Se Dere? by Timbacken åker
Gemön by Farmors åker åker /Se Degerö gård Tjojlena vattningsställe
Gemöen by Farsåkern åker /Se Degerön by Toften ,
Gemön by /Se Femlingen sjö Dikarehåkens f.d. bs. Toö ö
Gemön by /Se Famlingen sjö Djupadal bs Trollkullen höjd
Glimminge by /Se Femlingen sjö Duktigskajes f.d. t. Tärnöarna öar
Godhult by Femlingen sjö Dövstummens lht Ugglekulle skog
Godhult by Femlingen sjö Egypten t. Ulfsboda myr myr
Godhult by /Se Femlingen sjö Ekedal lht Vakö mosse myr
Godhult by /Se Femlingen sjö Ekelia t Virestadssjön sjö
Graneryd gd /Se Femlingen sjö Ekelund lht. Virestanäsasjön sjö
Grettakvarnen f.d. kvarn /Se Femlingen sjö Ekelund lht. Wisle myr myr
Grettens by /Se Femlingen sjö Ekenäs lht. Visslemyr myr eller mosse
Gunhult by Femlingen sjö Ekholmen lht. Välasjön del av sjö
Gustavsberg öde torp /Se Femlingen sjö Ekhult lht. Välasjön sjö
Gylteboda by /Se Femlingen sjö Ekskiften lht Väli broar näs
Hallatorpet torp /Se Femlingen sjö /Se Elinsholm lht Välimark utägor
Herrens gård /Se Femlingen sjö /Se Elmelund lht Välje mark skogsområde
Holkya by /Se Femlingen sjö /Se Eneryda by Västreträe åker
Holkya by /Se *Femringen sjö Enryda by Åbogensnäs halvö
Holkya by /Se *Feröö ö Eneryda by o. jord Ålnebro bro
Horshult, Norra och Södra byar /Se *Fimblingen sjö Eneryda by och jv-station Ångsjön sjö
Horshult, N. o. S. by /Se Fiskalösa vik vik /Se Eneryds Kölfwe Saknas Åsaklyngena vägskäl
Hyltan gård /Se Fiskmåsön ö Eneryda station lht Åsbergatäppet åker
Hyttinge gård /Se ?Flatön ö Eneryda stationsområde lht Örsjön sjö
Hyttinge by /Se Flatön terräng Eriksberg lht. Österäng äng
Hyttinge by /Se Flintö terräng Esbjörnas f.d. t.  
Hålatäppet torp /Se Flåhacket åker /Se Espholmen lht  
Håralycke by el. gård Fläskåkern åker /Se Fagerlund lht  
Håralycke gd /Se Framnäs näs Fagersvens f.d. t.  
Hässlelycka öde torp /Se Fribacken backe Falkutorpet t.  
Högalid gård /Se *Frueslätt punkt på den forna riksgränsen Fanaholm lht  
Högavång gd Fruktåkern åker /Se Fanaholm handelslägenhet och vägmöte  
Högavång gård /Se Fruö ö Fanhult by  
Högavång gdr /Se Främre dal åker /Se Fanhult gård  
Högaväng gd:ar /Se Fräningen mosse Fanhult by  
Högelid gd Furbacken backe /Se Femlingehult by  
Högelid gd:ar /Se Furlyckan åker /Se Femlingehult by  
Höghult gård /Se Furtånghultåkern åker /Se Femlingehult Mellangård Saknas  
Höghult by /Se Furulund äng Femlingehult Norregård Saknas  
Hönjössatorpet öde torp /Se Furö terräng Femlingehult Södregård Saknas  
Hörda by Fyraskäppelandet åker /Se Femlingehult Västregård Saknas  
Hörda by /Se Fågelmossen mosse Ferebengtatorpet lht  
Hörda by /Se Fågelmyren myr Feringertnas t.  
Hörda by /Se Fågelvik odlad mark Femlingehult by  
Hörda by /Se Fåglamossen mosse /Se Fjärdingsmannens lht  
Hörda by /Se Fållahagen hage /Se Flatön f.d. t.  
Hörda by /Se Fållaledet grind /Se Flodis f.d. bs  
Idekulla kronoeg. /Se Fållen betesmark /Se Flyen lht.  
Idehult gård Fållaåkern åker /Se Fogelvik lht  
Ingrids Täppe öde torp /Se Fårabacken åker /Se Fosterkulla gård  
Järpanäs gd /Se Fårabacken backe /Se Fosterkulla Saknas  
Järåanäs gd /Se Fårahagen hage /Se Framnäs t.  
Jättahemmet öde torp /Se Fårakullen kulle /Se Fridhem bs  
Jättastigen öde torp /Se Fåraledet grind /Se Fridhem lht  
Jösses täppe öde torp /Se Fåraodlingen åker /Se Fridhem lht  
Kasernen arbetarbostad /Se Fåraudde udde Fridholm lht  
*Kimbabodhamærke Saknas Fälhultsjön mosse Fridsberg lht  
Kistiga by Galgbacken ägomark Fridsborg lht  
Kistiga by Glgahallarna terräng Fridslund lht.  
Kistiga by Gamla kärr mosse /Se Frihemmet lht  
Kistiga by Gamle gården åker /Se Frimodisjons bs.  
Kistiga by Gammelgården terräng Frista f.d. bs  
Kistiga by Garanshultasjön sjö Frälsegården Saknas  
Kistiga by Garanshultssjön, se *Spånghultssjön sjö Furet lht.  
Kistiga by /Se Garanshulta sjön sjö Furtångshult by  
Klämtatäppe öde torp /Se garnashultasiön sjö Furulund lht  
Knappagården gård /Se Gatan fästig /Se Fyrtodlingen bs.  
Knaverhyttan lht /Se Gateledet grind /Se Fåglasång t.  
Kolatorpet öde torp /Se Gatfållen betesmark /Se Fållalyckekärret lht  
Koppings gd /Se Gatrummet betesmark /Se Fälhult gård  
Koppinge gd:ar /Se Gatåkern åker /Se Fälhult by  
Koppinge gdr /Se Gemöns led grind /Se Färdigstället t.  
Koppinge gd /Se *Gemöns vång ägomark Färmen f.d. t.  
Koppinge gd /Se Getabacken backe /Se Fölshult gård  
Koppingebygd gd /Se Getaledet grind /Se Fölshult by  
Koppingebygd gd /Se Getö ö Förtångshult gård  
Koppingebygd gd /Se Getö udde Galantatorpet t.  
Kristofferstorpet öde torp /Se Gimöna wång, se Gemöns vång ägomark Gamlavassas lht  
Krångavälje gård /Se Godhults led grind /Se Gamleeskilas t.  
Krångavälje gd /Se Godhultstorpet terräng Garanshult by  
?Kulla by Godhultsåkern, Lille åker /Se Garanshult by  
Kvarntorp gd Godhultsåkern, Store åker /Se Garphyltan gård  
Kvarnatorp by /Se Gotthards mosse slåtter /Se Garphyltan by  
Kvarnatorp by /Se *Granhultsån å Gategården Saknas  
Kåraböke gd Granudden terräng Gemön Saknas  
Kåraböke by Grettakanalen kanaler /Se Gemön by  
Kåraböke by /Se Grettamyren myr Gemön by  
Kåraböke by /Se Grettasjön numera utdikad sjö Getasvennens t.  
Kåraböke by /Se Grettasjön f.d. sjö Getaälenas f.d. bs.  
Kängsleboda by /Se Grettasjö f.d. sjö (tidtals vattenfall) Godhult gård  
Lappalänet sydöstra hörnet av Virestads sn /Se Grettasjön mosse? Godhult by  
Lekarekulla by /Se Grettasjön mosse? Granelund t.  
Lekarekulla by /Se Grettasjön sjö /Se Granelund f.d. t.  
Lillpellatorpet torp /Se Grettasjön numera utdikad sjö Granelund bs  
Linnefälle by Grettaån å Granelund lht  
Linnefälle by Grettaån å Granelund f.d. t, numera lht  
Lindefälla by Grusön halvö Graneryd gård  
Lockhult by /Se Gråhall gränsmärke Granerystne t  
Låckhult gdr /Se Gränsaledet grind /Se Graneryäng t  
Lockhult by /Se *Gränsberget berg Granhult lht  
Lundatäppet f.d. soldattorp /Se Gränshagaladan lada /Se Granryd by  
Lycket Saknas Gränsudden udde /Se Graneryd by  
Lycket by Gränåkern åker /Se Gransboda t  
Lycket by Gräshagen hage /Se Granudden hmd.  
Lycket by /Se Grävlingsbjär berg Granudden Saknas  
Lycket by /Se Gubbåkern åker /Se Gretasjölund läg.  
Låkan bebyggelse /Se Gummes lycka åker /Se Grettens Saknas  
Låkan by /Se Gunnels leje grind /Se Grisapellatäppet f.d. t.  
Låkan by /Se Gylteboda triangelpunkt Grönadal läg.  
Låkhult gård /Se Gårdledet grind /Se Grönadal lht.  
Långabrohult gd Gåsö udde Grönadal lht  
Mellanlåkhult gård /Se Gödas myr myr Grönadal t.  
Mjärhult by Gölladan lada /Se Grönalund lht  
Mjärhult gård /Se Gölshultagöl tjärn Gröneberg lht  
Myreberg öde torp /Se Gölön ö /Se Gubbenkarls f.d. t.  
Möllekulla by /Se hafhultequarn kvart Gunhult by  
*Möllekulla kvarn Saknas Hagafållen betesmark /Se Gunnhult by  
Mölleryd by /Se Hagakärret kärr /Se Gunhult by  
Mölleryd gd /Se Hagaledet grind /Se Gustavsberg lht  
Norsholm torp /Se Hagalejet grind /Se Gustavsberg Saknas  
Nya dal torp /Se Hagaskogen betesmark /Se Gylteboda gård  
Nybygden by Hagavägen väg /Se Gylteboda by  
Nydala torp /Se Haghult ängsmark (triangelpunkt) Gylteboda by  
Nyvärmanshult gård Haghultkvarn kvarn Gåvetorp lht  
Nyvärmanshult by /Se Hagodlingen åker /Se Gölshult gård  
Nyvärmanshult by /Se Hagodlingsvägen väg /Se Gölshult Saknas  
Nyvärmanshult by /Se Hagängaladan lada /Se Gölstorpet lht  
Näranshult gd Hagängen äng /Se Haga lht  
Ollonebro bro /Se Hallabacken backe /Se Hagalund bs.  
Olofstorpet öde torp Halsåkern åker /Se Hagalund lht  
Ormabacken öde torp /Se Hannas täppe åker /Se Hagalund lht  
Ormajössatäppet öde torp /Se Hannetäppa terräng Haghult gård  
Peaboda by /Se *Hanshultsjön sjö Haghult by  
»Peneremåla» f.d. gd? /Se Hattebatten åker /Se Hagströmstäppet f.d. t  
Pennaboda lht /Se *Havkulla gränsmärke Hallasten lht.  
Peppanäs by /Se Hejdan åker /Se Hallatorpet hmdl.  
*Pinnarekulla född gd Helga å å Hallen lht  
»Pinerekwlle» f.d. gd? /Se Helga å å Haltehåkenas t  
Pinnarekulla förr gd /Se Helga å å Hamsappaälenas bs.  
Plassatorpet torp /Se Helga å å Herratorpet t.  
Premerekwelle försvunnen gård? Helga å å Hjärpaelinas t  
premerekwelle numera försvunnet ortnamn /Se Helga å å Hjerpanäs gård  
Repsbacken öde torp /Se Helskogen skogsområde /Se Hjärpanäs, se Järpanäs Saknas  
Risbygget öde torp /Se Herdarnas land åker /Se Hjärpanäs by  
*Romporydh Saknas Herrens backe backe /Se Hjärpatorpet t.  
»romporydh» gd Hjälmsmaden odlad mark Holköa by  
Romsalycke förr skattehemman, nu by Holkvarpsön ö Holckya by  
Rosenlund öde torp /Se Hoppsudden udde Holkya by  
?Ryd indr. militieboställe Horssjön f.d. sjö Hoppsudden t.  
?Ryd gd Horssjön f.d. sjö Hormeshult gård  
Ryd gd Horssjön f.d. sjö Hormeshult by  
Ryd by /Se Huislamyhra myr Horsshult by  
Ryjekla hmn Hultåkern åker /Se Horshult by  
Råphult by /Se Humlehagen åker /Se Horshult by  
Råphult by /Se Husåkern åker /Se Horshult Norregård Saknas  
Råtthålan öde torp /Se Huvudet åkerdel /Se Horshuls Södregård Saknas  
Röckla gdr /Se Hygget uthuggning /Se Hultet f.d. t.  
Röckla hmn Hyltan, Lilla terräng Hurtigsholm t.  
Sannadal torp /Se Hylteledet grind /Se Hurtigselinas t.  
Santans by /Se Hyltemossarna uppodlad mossmark /Se Hyltan by  
?Sedingehult by Hyltåkern åker /Se Hyltan by  
Sedingehult by Hårshult Siön f.d. sjö Hyltan by  
Sedingehult by Hårshultsiön f.d. sjö Hyltan Övra Saknas  
Sedingehult by /Se Håsjön sankmark, förr sjö Hyltan Yttra Saknas  
Sedingehult by /Se Hässlelycke ägomark Hylteboda gårdhylteboda  
Sellins täppe öde torp /Se Hässlemossen mosse /Se Hyltekvarnen läg.  
Simonatorpet öde torp /Se Hässleåkern åker /Se Hyttinge gård  
Sjöaryd by /Se Hästalyckan åker /Se Hyttinge by  
Sjöborgen öde torp Hästhagen hage /Se Håkanstorp hmd  
Skeppshult by Höfkulla gam: landmärke gränsmärke Håkanstorp lht  
Skinnakärr förr skattehemman Högalidvägen väg /Se Hålena t  
Skinnakärr by /Se *Högaskogsmossen mosse Håralycke gård  
Skinnakärr by /Se Högemåla betesmark Håralycke by  
Skogslund öde torp /Se Höghult triangelpunkt Hägganossons(?) f.d. t.  
Skräddaretorpet torp /Se Högö ö Häggstines f.d. bs.  
Skälsnäs torp /Se Högö udde Hägnaden Saknas  
Skönalund torp /Se Hönsagårdsåkern åker /Se Hässlelycke lht  
Smedtorpet öde torp /Se Hönsö terräng Hästabacken hmdl.  
Sonelund öde torp /Se Höstnaden sankmark /Se Hästhagen t.  
Spånghult gd Hövdön udde Hästholmen lht.  
Spånghult gård Idehultafly mosse Högadal lht  
Spånghult herrg. Idehulta Myhra mosse Högadal lht  
Spånghult herrgd Idekulla triangelpunkt Högaholm lht  
Spånghult herrgård Idhults mosse, se Froafälle mosse mosse Högalund läg  
?Steningsbo by Idhults mosse mosse Högalund lht  
Steningaboda gd:ar /Se Idhults mosse mosse Höganäs lht.  
Stensnäs öde soldattorp /Se Idhults mosse myr Högavång gård  
Stickatäppet öde torp Idhults mosse mosse Högavång gård  
Stinas täppe öde torp Ikemad ägomark Högavång gård  
Stränghult by Ira gyl tjärn Högelid gård  
Stränghult by Ingamad kärr /Se Högelitorp t.  
Stränghult gård Ingarör fornlämning Högelid gård  
Stränghult by /Se *Ingaspång punkt på den forna riksgränsen Höghult gård  
Stränghult gd /Se Ingaspång bro /Se Höghult by  
Stränghult by /Se ?Ingemad sank mark Höjalycke f.d. bs  
Strömhult by /Se Ingemad kärr Höjemåla t  
Stubbalycke gd /Se Ingemad terräng Hörda by  
Stubbehall beb? /Se *Ingespång punkt på den forna riksgränsen Hörda by  
Ställpellatorpet öde torp /Se *Ingespång spång o. gränsmärke? Hörda by  
Svinhult gdr /Se *Ingespång gränsmärke Hörlings t.  
Svinhult gd /Se *Ingespång spång o. gränsmärke Idekulla gård  
Sällön torp /Se *Ingespång spång o. gränsmärke Idekulla kronoeg.  
Sännesholm öde torp /Se *Ingespångsbäck gränsbäck Ingarör läg  
Sänneshult by Ingetatäppet terräng Ingegerds bs.  
Sänneshult by Ingrids backe backe /Se Ingertetomt Saknas  
Sänneshult by Intaket hage /Se Intäjtan lht.  
Sänneshult by /Se *Isvads kulle höjd Janas lht  
Sänneshult by /Se *Isvalls sten gränssten Jeppaannes f.d. bs  
Södrastugan öde torp /Se Isswals sten gränssten Jeppasvens t.  
*Södregården förr gd Jordbärsbacken backe /Se Johanneshus f.d. t.  
`Thörbiornalykkia Saknas Jungfruön ö Jonasingerts bs  
»thørbiornalykkio» Saknas Jungfruön höjdstäckning Jonsboda lht  
Tomasgården gård /Se Jungfruön ö /Se Jonstorp t.  
Trallaretorpet öde torp /Se Jättagraven fornmisesmärke Jonstorp lht  
Trintendala gd Jättagraven hällkista /Se Jonvelet f.d. bs  
Trintendala gdr /Se Jättakistan fornlämning Jungfruön bs  
Trintendala gd:ar /Se Jättastenarna stenar Järpanäs Saknas  
Tyskatorpet öde torp /Se Jörnesåkern åker /Se Jättahemmet t.  
Uthövdan by Kaffaåkern åker /Se Jättastigen t.  
Uthövdan by Kajehygge terräng Jölet f.d. t  
Uthövdan by *Kajelund lund Jössalenes f.d. bs  
Uthöfdan by Kajåkern åker /Se Jössapetters f.d. t  
Uthövdan by /Se Kalvhagaåkern åker /Se Jössastinas f.d. bs  
Uthövdan, N. beb. /Se Kalvhagen hage Kajastället lht  
Uthövden by /Se Kalvön halvö Kajelund lht.  
Valid se Välje byar Kattudden myrudde Kaljastället bs  
?Valid se Välje byar Kattö udde Kallabondens t  
Valid by /Se Kexlatufva, se *Kängsletuva gränsmärke Kallajössas lht, f.d. S.T.  
Valid by /Se *Kexletuva punkt på forna riksgränsen Kallas på åsen t.  
*Valike förr skattehemman /Se Kidbackarna backar /Se Kalle krabb t.  
Vare by Kilen betesvall /Se Kalsatorpet t  
Vare by /Se *Kimbabodhamærke gräns Kammesjössas f.d. t.  
Vare by /Se Kittasbacke åkerdel /Se Karlsberg lht  
Vare se Virestadnäs by Kiö, Lilla udde Karlsborg lht  
Virestad gård Kiö, Stora udde Karlsdal lht.  
Virestad by /Se Kjolodlingen ägomark Karlslund bs.  
Virestad by /Se *Kjäxletuva punkt på den forna riksgränsen Karlslund lht  
Virestad by /Se Klockareön halvö Karlsmassalasses t.  
Virestadsnäs kaptensboställe Klättö, Lilla höjd Karlsnäs lht  
Virestadnäs by Klättö, Stora höjd Kasnyblen t.  
Virestanäs gd *Klövhall gränssten Kassanissens t.  
Välje by Knektafällen åker /Se Kistia by  
Välje byar Knektavägskälet vägskäl /Se Kistiga by  
Välje, Valid förr skattehemman, nu byar Knektåkern åker /Se Kistiga by  
Välje by Knektängen äng /Se Kittejohans t.  
Välje, Västra by /Se Knivåkern åker /Se Kjexleboda, se Kängsleboda Saknas  
Välje, Östra by /Se Knutåkern åker /Se Kjexleboda gård  
Välje, Ö. o. V. byar /Se Kohagen hage /Se Klangatäppet f.d. t.  
Värpeshull förr kronohemman /Se Kojtet odlad mark Klumpatorpet t.  
Värpeshult by /Se Kolatorpabrunnen brunn /Se Knaverhyttan f.d. t.  
Värpeshult by /Se Kolkärrsbackarna backar /Se Knavastinans bs.  
Åstrads by /Se Komålaledet grind /Se Koppinge gård  
Änganäs öde torp /Se Komålavägen väg /Se Koppingebygd gård  
Ängön, Lilla torp /Se Koppingesjön sjö Koppingebygd by  
Ängön, Stora torp /Se Koppingesjön sjö Korpavång Saknas  
*Ödbiornalykkia Saknas Koppingesjön sjö Korsbacken bs.  
Ön förr skattehemman /Se Koppingesjön sjö Krassingertens t.  
Öna förr by eller gård Koppingesjön sjö /Se Krattsas t.  
Övraön gård Korsstenen sten /Se Kristinelund f.d. t.  
Övraön by Koön strandmark Kristinelund bs  
  Krabbabacken backe Kristinelund lht  
  Krassäng odlad mark Kristinetorp lht  
  Kringleåkern åker /Se Kristofferspellasvens t.  
  Kristians äng slåtter /Se Krongården Saknas  
  Kristinelund terräng Kronoborg lht  
  Kristinelund äng Kronolund lht  
  Kroken åker /Se Kronängen lht  
  *Kroksjö hall sten Kråkön t.  
  Krokåkern åker /Se Kråkön hmdl  
  Kronan åker /Se Krångavälje gård  
  Kronan trädbevuxen kulle /Se Krångavälje gård  
  Kronebjörken björk /Se Kulla gård  
  Krunan fornlämning Kullaberg bs.  
  Krunan, Stora fornlämning Kullen t  
  Krunan fornlämning Qvarnatorp by  
  Kråkmaden odlad mark Kvarnatorp by  
  Krökö ö Kvarnbacken lht  
  *Kråköarna öar Kvarnholmen lht  
  *Krångavälje hage hage Kvarntorpet lht  
  Krångavälje led grind /Se Kvarntorpet t  
  *Krångavälje vång ägomark Kvastatorpet t.  
  Kullen terräng Kvistapellens f.d. bs  
  Kvarnabacken höjd Kvistatorpet t.  
  Kvarnbäcken bäck /Se Kvistatorpet t.  
  Kvarndammen ägomark Kåjtet t.  
  Kvarnfållan betesmark /Se Kåraböke by  
  Kvarntorpet ägomark Kåraböke by  
  Kvarnäng odlad mark Kårens gård  
  Källarebacken backe /Se Kängsleboda Saknas  
  Källarebackaladan lada /Se Kängsleboda by  
  Källarebiten odling /Se Kärrsholm lht  
  Källarestycket odling /Se Lagårdatäppet f.d. t.  
  Källareträdan hage /Se Lappalänet distrikt  
  Källareåkern åker /Se Lappalänet distrikt  
  Källareåkern, Norre åker /Se Lassakajes t.  
  Källareåkern, Södre åker /Se Lassatäppet f.d. t.  
  Källebacken åker /Se Lassingertens t.  
  Källekärret kärr /Se Leaboda lht  
  Källåkern åker /Se Leaboda, Lilla t  
  *Kängsletuva gränsmärke Leaboda, Stora t.  
  *Kängsletuva höjd Lekarekulla gård  
  *Kängsletuva möjl. gränssten Lekarekulla by  
  Käringakullen kulle Liatorp lht  
  Käringekullen höjd Liden lht  
  Käringkullen Saknas /Se Lidhem lht  
  Kärringåkern åker /Se Lidhem t.  
  *Kärrshall f.d.? gränsmärke Lidnäs lht.  
  Kärråkern åker /Se Liljeborg lht.  
  *Käxle myr myr Liljedal lht  
  *Käxlestuva gränsplats Liljedal lht  
  *Käxletuva gränsmärke Liljeholmen lht.  
  *Käxletuva gränskulle Liljelund bs.  
  *Käxletuva gränsmärke Lillabo lht  
  Ladfyllet åker /Se Lillahem lht  
  Ladmossen mosse /Se Lillaherrens hmdl  
  *Landmärkesbäcken gränsbäck Lillajössas lht  
  Ladugårdsträdan hage /Se Lillö t.  
  Ladugårdsåkern åker /Se Lindberg by  
  Ladåkern åker /Se Lindeberg gård  
  Ledstycket odling /Se Lindeberg by  
  Ledsåkern åker /Se Lindeberg, Lilla lht.  
  Lejedal ägomark Lindholmen lht  
  Lejesåkern åker /Se Lindås by  
  Lejåkern åker /Se Lindås by  
  Lergravarna lertag /Se Lindås gård  
  Lergravsstycket odling /Se Lindås by  
  Lerhålorna lertag /Se Lindåsamagnussons f.d. t.  
  Lidänden åker /Se Lindö gård  
  Liljedal odlad mark Linget hmdl.  
  Lillsjön f.d. sjö Linnefälle by  
  Lillsjön mosse Linnefälla by  
  Lillö höjd Linnefälle by  
  Lillön ö Linnefälle Västregård Saknas  
  Lindebergsbacken triangelpunkt Linnefälle Östregård Saknas  
  Lindesbackaåkern åker /Se Lisbettestue f.d. undantagstorp  
  Lindesbacken backe /Se Liskamagnussons f.d. t.  
  Lindkullen kulle Ljudholmen lht.  
  Lindåkern åker /Se Ljusandal lht.  
  Lindömyr myr Ljusandal t  
  *Lommegöl göl Ljustorp lht  
  Lomskären öar /Se Lojabojtenas f.d. bs  
  Lomön ö Lugnet lht  
  ?*Loshultsgruva förr gruva Lundholmen f.d. t.  
  Lundholmen terräng Lunnagården lht.  
  Lundön skogsmark /Se Lunntans f.d. bs  
  Lyckan svedjeland /Se Lustigholm lht  
  *Lyckemyr f.d. myr Lycke by  
  Lycket triangelpunkt Lycket by  
  Låkaholm terräng Lycket by  
  Låkansjön mestadels uttorkad sjö /Se Lyckås lht  
  Låkasjön sjö Låckhult by  
  *Låkhultamyren myr Låkan Saknas  
  *Låkhults myr myr Låckan gård  
  Låkhults led grind /Se Låkan gård  
  Låkhult Södra triangelpunkt Lockan by  
  Lånebacken backe Låkhult Norregård Saknas  
  Långarev ö Låkhult Södregård Saknas  
  Långö terräng Långabrohult gård  
  Långön halvö Långhult gård  
  Långön myrholme Långhult by  
  Lärktorpet ägomark Långhult by  
  Lärkåkern åker /Se Långhåkenabengts lht  
  Löjö ö Långpetters t  
  Löjö ö Långö lht  
  Löjö ö /Se Lässtugan f.d. t.  
  Maden betesmark /Se Lässtutäppet f.d. t.  
  Mamsellåkern åker /Se Löfön gård  
  Marias Nisses odling åker /Se Lövön gård  
  Markaledet grind /Se Magnitorpares t.  
  Markaträdan hage /Se Magnivesjön t.  
  Marken skogstrakt /Se Marken t  
  Markäng terräng Masseruters f.d. bs  
  Mellankärraladan lada /Se Mellangården gård  
  Mellanladukärret kärr /Se Mellanö lht.  
  *Mjöamyr myr Mjärhult gård  
  *Mjömyren myr Mjärhult by  
  Morfarsfållen åker /Se Mossajohans t  
  Morsåkern åker /Se Myradal lht  
  Mossalyckan odling /Se Myrholmen lht  
  Myren myr /Se Myråsen t.  
  Myråkern åker /Se Målan by  
  Märrabacken backe /Se Målen gård  
  Märrahagen hage /Se Målea by  
  Möllarefållen hage /Se Månsaboda hmd.  
  *Möllekulla hjulkvarn f.d. kvarn Märket t.  
  Möllers udde udde Möllaryd gård  
  Nepet del av åker /Se Möllekulla gård  
  Nissabacke backe Möllekulla by  
  Norra kärra ladan lada /Se Möllelycka lht  
  Norra nylännet odling Mölleryd gård  
  Norrevångaledet grind /Se Mölleryd by  
  Norra Myr, se Såntamyren myr Möllkulla by  
  Norräng odlad mark Nabbapetterns bs  
  *Notzhall punkt på den forna riksgränsen Nedraön Saknas  
  Notö udde Nedraön by  
  Nyadal ägomark Nedreön by  
  Nybygget terräng Noachs t.  
  Nybygget träda /Se Norre fjärding nordliga delen av Virestads sn  
  Nyhem ägomark Norruthöfdan Saknas  
  Nylännet åkermark Norsholm t.  
  Nylännet odling /Se Nyaberg lht.  
  Nyodlingen odling /Se Nyadal lht  
  Nyvärmanshult triangelpunkt Nyadal läg  
  Nyäng odlad mark Nyadal lht  
  Nyängsviken vik Nyadal lht  
  Näset näs Nyalund lht  
  Näset terräng Nyatorp lht  
  Näset näs /Se Nybygget lht  
  Nävrakärret kärr Nydala bs.  
  Odlingen åkermark /Se Nyhem bs.  
  Odlingsbackarna backar Nyhem lht  
  Odlingsladan lada /Se Nyhem lht  
  Olofstorp ängsmark(?) Nyhem lht.  
  Ormabacken höjd? Nyholmen lht.  
  Osäng äng /Se Nyvärmanshult Saknas  
  Osö terräng Nyvermeshult gård  
  *Ottakällan källa Nyvärmanshult by  
  Oxhagaskogen skogsområde /Se Nyvärmansängen Saknas  
  Oxhagaudden udde Nämndemansmassens bs.  
  Oxhagavägen väg /Se Näranshult gård  
  Oxhagen hage /Se Näranshult by  
  Oåkern åker /Se Ola laters f.d. t.  
  Pellabäcken bäck Olofas ödetorp  
  Pelles håla åker /Se Olofsborg lht  
  Pennarekullen Saknas /Se Olofshäll lht  
  Pennarekulleträdan åker /Se Olofslund lht.  
  Perstorp terräng Ormajössatäppe f.d. bs  
  Perstorpet ägomark Palmatorpet t.  
  Per Trulssons bol slåtter /Se Peaboda gård  
  Peterslund ägomark Peaboda by  
  Pinan ägomark Peaboda by  
  Plommonbacken backe /Se Pennaboda lht  
  Pockers håla dyhåla /Se Pepelens f.d. t  
  Portåkern åker /Se Peppanäs by  
  Predikstolen terräng Peppanäs by  
  Predikstolen sten /Se Pepparnäs by  
  Prinsaträdan triangelpunkt Peppanästorp läg  
  Pröjsastycket åker /Se Perbengtsajohans läg  
  Pukastenen sten Perstorp hmd  
  Pukehåll ägomark Perstorp lht.  
  Pukerör fornlämning Perstorp f.d. t.  
  Pultrike håla gungfly /Se Peterslund läg  
  Påskabacken backe Pilatorget torp  
  Pärgravabacken backe /Se Planen t  
  Raden åker /Se Pruttatäppe bs  
  Randåsen ås /Se Prästgården gård  
  *Rensten sten Puffalassens f.d. t.  
  Riddaremaden odlad mark Pytteboda f.d. t  
  Ringleåkern åker /Se Pytteskräddarns f.d. bs  
  Risbygget terräng Pälsavråen t.  
  Romabacken terräng Rankaboda t.  
  Romsalycke triangelpunkt Rojpsbacken t.  
  Rosaliden äng /Se Rommeslycke by  
  Rosaträdan åker /Se Romsalycke by  
  Rosendal odlad mark Romsalycke by  
  Roteminnet Saknas Romsalycke Västregård Saknas  
  Rummet hage /Se Romsalycke Östregård Saknas  
  Rumpeland åker /Se Rosenberg bs.  
  Rungadoven terräng Rosenberg lht  
  Rungdåven gungfly /Se Rosenborg lht.  
  Runneboda myr myr Rosendal lht  
  Runneboda myr myr Rosendal lht  
  Ryssatäppet ägomark Rosenhall lht  
  Råpen mosse Rosenhill lht  
  Råpen sjö /Se Rosenlund t.  
  Rännilen vattendrag /Se Rosenholm läg.  
  Rävavråen skogsmark /Se Rosenlund bs.  
  Rödkla backar terräng Rosenlund lht  
  Röckla vik sjö Rosenäng lht  
  Röda håla ägomark Roteminnet lht.  
  Röda led grind /Se Rundstorp t.  
  Rödnackarna öar Runnboda gård  
  Rödnackarna öar Runneboda gård  
  Rönnackarna öar /Se Ryd gård  
  Rönnaskiften åker /Se Ryd gård  
  Rönnåkern åker /Se Rydsmark t.  
  Röktaket kärräng /Se Ryktarns t.  
  Sands stycke åker /Se Råphult gård  
  Sandåsen terräng Råphult by  
  Santagölet göl Råphult by  
  Santaledet grind /Se Räfäng lht  
  Santamyren myr /Se Röckla gård  
  Schaktgt åker /Se Röckla by  
  Seenshultasjö numerad utdikad sjö Samlas hmdl.  
  Senshultasiön f.d. sjö Sanddosan läg.  
  »Senesjön f.d. sjö Sandåsen lht  
  »Senesmyr myr Sannadal bs.  
  Sissas fåll hage /Se Santans Saknas  
  Sissåkern åker /Se Schäjtestuena t  
  Sjöbergsåkrarna åker /Se Schönastugan torp  
  Sjöhagen hage /Se Sedingehult by  
  Sjölejet grind /Se Seghult by  
  Sjöodlingen odling /Se Sedingehult by  
  Sjöskärvet äga /Se Sengelijons t.  
  Sjöträdan hage /Se Simenas t.  
  Sjöuddarna uddar /Se Sjuarepetterns t.  
  Sjövallen äga /Se Själlsnäs t.  
  Sjöåkern åker /Se Sjöaryd by  
  Sjöängen äng /Se Sjöaryd by  
  Skalpärten del av åker /Se Sjöbacken lht  
  Skansön ö /Se Sjöbacken t.  
  Skiften odling /Se Sjöbo lht  
  Skinnakärrsvägen väg /Se Sjöboholm lht  
  Skirrekärret kärr /Se Sjöborg lht  
  Skogslund ägomark Sjödalen lht.  
  Skogslund terräng Sjöholma lht.  
  Skogträdan hage /Se Sjölyckan lht  
  Skrikåkern åker /Se Sjölyckan bs.  
  Skräddarevråen äga /Se Sjölyckan t.  
  Skälsnäs udde /Se Sjölyckan torp  
  Skärvet terräng Sjöudden bs  
  Skärvhålan håla /Se Sjövik lht  
  Skönhetsbacken backe Sjöåsen lht  
  Slumpåkern åker /Se Skaberås f.d. t.  
  Slätthultagöl tjärn Skattegården Saknas  
  Slätthultet åker /Se Skeppatånga gård  
  Slättåkern åker /Se Skeppatången, se Skipatången Saknas  
  Smedfållen hage /Se Skeppatången gård  
  Smedjebacken backe /Se Skeppshult gård  
  Smedjebjär backe /Se Skeppshult by  
  Medjeåkern åker /Se Skinnakärr gård  
  Smedodlingen odling /Se Skinnakärr by  
  Småöarna öar Skinnakärr by  
  Smörhålan sankmark Skipabacken Saknas  
  Snickareåkern åker /Se Skipatången Saknas  
  Snokö höjd Skogatorpen torp  
  Sockerpinnaåkern åker /Se Skogelund t.  
  Soleberg berg Skogsdal lht.  
  Solekälla källa Skogslund lht  
  Solnalund terräng Skogslund lht.  
  Spektorsåkern åker /Se Skogslund lht  
  Spjället åker /Se Skogslunden lht  
  *Spånghultssjön sjö Skogsnäs lht  
  Spängerna f.d. smal bro /Se Skogstorpet torp  
  Stampan åker /Se Skolhemmet läg.  
  Stampudden terräng Skruvingbornas bs  
  Stegabacken backe /Se Skärvet lht.  
  Steget övergångsställe /Se Skärvet t.  
  Stegåkern åker /Se Skärvudden, Lilla läg.  
  Stenbacken backe /Se Skärvudden, Stora läg.  
  Stenlyckan åker /Se Skönalund lht.  
  Stenevattens källa källa Slottet t.  
  Stenevattens källa fordom offerkälla Slättalyckan t.  
  Stengärdsåkern åker /Se Smedens lht, f.d. S.T.  
  Stenhidet åker /Se Snällens t.  
  Steningen sjö Solaträena t  
  Steningen sjö Solberget lht  
  Steningen sjö Spånghult gård  
  Steningen sjö Spånghult gård  
  Steningen sjö Spånghult gård  
  Steningen sjö Stampen Saknas  
  Steningen sjö /Se Stavastuan t  
  Stenkakebacken backe /Se Stenen t.  
  Stenladan lada /Se Stengårdslien t  
  Stenslund åkermark Stengårdslien f.d. t.  
  Stensnäs terräng Steningeboda gård  
  Stenträdan hage /Se Stenjaboda by  
  Stenåkern åker /Se Steningaboda by  
  Stickatäppe ägomark Stenshall lht.  
  Stinäng ägomark Stensholm t.  
  Storagransbacken backe /Se Stensnäs lht  
  Stora myren myr Stensnäs lht.  
  Storhults kärr kärr /Se Stränghult gård  
  Storkärraladan lada /Se Stränghult by  
  Storängskärret kärr /Se Stränghult by  
  Storön myrholme Strömsnäs hmd.  
  Strandbackarna backar /Se Stubbalycke t  
  Strandalejet grind /Se Stubbalycke gård  
  Strandbacken terräng Stubbalycke by  
  Stranden strand /Se Stubbalycke by  
  Strandåkern åker /Se Stubbholmen lht.  
  Strusalid triangelpunkt Stångudden f.d. bs.  
  Stänghult triangelpunkt Ställmakarnsanni t.  
  Stränghults mosse mosse Ställpellatorpet t.  
  Strätet fästig /Se Sutarekull gård  
  Stubbehall natn? /Se Sutarekullen by  
  Stugåkern åker /Se Svanabengtens f.d. bs  
  Stycket sankmark /Se Svantäppet t.  
  Stålåkrarna odlad mark Svanås t.  
  Stångudden udde Svensboda lht  
  Ställpellabacken terräng Svensborg lht  
  Ställpellakärret kärr Svensholm bs.  
  Sundet del av sjö /Se Svenstorp f.d. t.  
  Sundöarna öar Svinhult gård  
  Sundöarna öar /Se Svinhult by  
  Sunnö udde Svinhult by  
  Svalö ö Sågdalen lht  
  Svantäppet terräng Sågedalen lht  
  Svanås terräng Sånelund t.  
  Sven Andersåkern åker /Se Sånnasvens t.  
  Svinahalgen Saknas Sälleberg lht  
  Svinhusladan lada /Se Sänneshult by  
  Syringen terräng Sänneshult by  
  Syringen åker /Se Södrahem lht  
  Syringen sank ängsmark /Se Södrahem lht  
  Sågabacken backe /Se Sönnranessens f.d. t.  
  Såntagylet tjärn Sönnrastuan t.  
  Såntamyren myr Sönnratorp ödetorp  
  Såntamyren myr Sönnre fjärding del sn  
  Sånta myren myr Söruthöfdan Saknas  
  Såntamyren myr Tittut lht  
  Såntamyren myr Tjäderstinans bs  
  Såntamyren myr Tohålan läg  
  Såntamyren myr Tornastugan f.d. bs  
  Såntamyren myr Tornastugan f.d. bs  
  Sänneshultastigen stig /Se Tornatäppet f.d. bs.  
  Södravägen väg /Se Trallajössens lht.  
  *Teghlingesmærke gräns Triangeln lht.  
  »Teghlingesmærke gräns /Se Trindendala gård  
  Timmerkärret odlad mark Trutasvens t  
  ?Timmersknapp gränsmärke Trädan t.  
  Timmersknapp gränsmärke Trädgårdslund lht  
  Timmersknapp gränsmärke Träskojohanssons f.d. t.  
  Timtorp terräng Tuvan t.  
  Tingbackaåkern åker /Se Täppan f.d. bs.  
  Tingbacken backe /Se Törnastugan läg.  
  Tjuvuddarna skogsområde /Se Ugglemo t  
  Tjärbackahagen hage /Se Uthöfdan by  
  Tjärbackalyckan åker /Se Uthövden by  
  Tjärbackaåkern åker /Se Uthövdan by  
  Tjärbacken backe /Se Vakö fabriksanläggn  
  Tockabäck bäck /Se Valid by  
  Toften odlad mark Valid by  
  Toften åker /Se Valid by  
  Tomas backe åker /Se Valid by  
  Tomten åker /Se Vallen lht  
  Tomtåkern åker /Se Ware by  
  Torbjörnaviken vik Vare by  
  Torpabackarna backar /Se Vargagustavens bs  
  Torpafållen betesmark /Se Vargavrån f.d. bs.  
  Torpaladan lada /Se Vasatorpet lht  
  Torpaledet grind /Se Vasaannas f.d. bs  
  Torpavägen väg /Se Velsajohannessons lht  
  Torpängavången sankäng /Se Wirestad gård  
  Trehörningen åker /Se Virestadnäs hmd.  
  Tresnippen åkerlapp /Se Virestadnäs Saknas  
  Trollabacken backe /Se Wirkenhult by  
  Trollamossen mosse /Se Virkenhult by  
  Trollekulle terräng Virkenhult by  
  Truls stycke åker /Se Vråna f.d. t.  
  Trädan åker /Se Välje by  
  Trädgårdsåkern åker /Se Välje byar  
  Trälatorpet ägomark Västra Välje by  
  »Trängbäcken gränsbäck Östra Välje by  
  Trängbäcken bäck /Se Wärpeshult gård  
  Trängebäck skiljebäck /Se Värpeshult by  
  Trängledet grind /Se Westeräng läg.  
  Träpäreåkern åker /Se Västratorp t.  
  Tröstö ö Västre fjärding västra delen av Virestads sn  
  Tröstö ö /Se Yakallens t.  
  Tuvakärret kärr /Se Åbogen gård  
  Tyskakärret kärr /Se Åbogen by  
  Tångabråten skog /Se Åbogen by  
  Tången terräng Åhem t.  
  »Tämesholl gränsmärke Åkeslund bs.  
  Tämesknap heratz och sochnemärke gränsmärke Ållenbro läg  
  Tämiesknopp, se Timmersknapp gränsmärke Åryd lht.  
  Tämiesmyhra, se Stora myren o Runneboda myr myr Åsastuan bs.  
  Tärnöarna strandmark Åvik lht.  
  Törnanissakärret slåtter /Se Ångaholm lht  
  Törnanissaåkern åker /Se Ängaholm t  
  Tösta ö Änganäs hmdl  
  Uddaladan lada /Se Änganäs t  
  Uddaskogen skogsmark /Se Änganäs lht  
  Uddaviken vik /Se Ängarna f.d. t.  
  Ugglehagen hage /Se Ängatorpet t.  
  Ugglekulle terräng Ängön lht.  
  Ugglemo mo Änkans t  
  Ulvsbodamyren myr Ön by  
  Undantagsåkern åker /Se Ön byar  
  Unga kärr mosse /Se Öna lht  
  Wackremyr, se Vakö myr myr Österljung lht.  
  »Vagermyr myr Österljung t  
  »Vagermyr myr Östre fjäring del sn  
  »Vaigermyr myr Övraön Saknas  
  Wackra Myhr, se Vakö myr myr Övreön by  
  Wackra Myr, se Vakö myr myr    
  Wackra myr, se Vakö myr myr    
  Wackra Myr, se Vakö myr myr    
  Wakra myr, se Tyringemossen o. Vakö myr myr    
  Wackra Myhra, se Vakö myr o. Tyringemossen myr    
  *Vakrer eller Käxle myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vakö myr myr    
  Vedbodåkern åker /Se    
  Vedskjulsåkern åker /Se    
  »Velasjön sjö    
  »Vethniskælda källa    
  »Vethniskælda källa    
  Wijn sjö    
  Vinborgs Ingrids backe backe    
  Vinen sjö    
  Virestadnäsasjön f.d. sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadssjön sjö    
  Virestadssjön sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadsjön sjö    
  Virestadssjön sjö /Se    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr    
  Visle myr myr o. ägomark    
  Vispetorp terräng    
  Vissle mosse mosse    
  Vite lycka åker /Se    
  Vredstnässjön sjö    
  Vridan åker /Se    
  Vridåkern åker /Se    
  Vångaladan lada /Se    
  Vångaledet grind /Se    
  Vångatorpet ägomark    
  Vången slåtter /Se    
  Vägaskiften äga /Se    
  Välasjön vik    
  Wällie Siön, se Virestadssjön sjö    
  »Välle sjö sjö    
  Västersudden terräng    
  Åbrobacken backe /Se    
  Åbroån å /Se    
  Åby Visle mosse mosse /Se    
  »Åbäcken gränsbäck    
  Åkas terräng    
  Åkerkroken åker /Se    
  Åkeröarna terräng    
  »Ån gränsbäck    
  Ångsjön mosse    
  Åsafållen betesmark /Se    
  Åsalyckan åker /Se    
  Åsöarna terräng    
  Ällö ö /Se    
  Änganäs ägomark    
  Ängaviken vik /Se    
  Ängavången slåtter /Se    
  Ängavångskällan källa /Se    
  Ängavångsladan lada /Se    
  Ängavångsledet grind /Se    
  Ängavångsstranden strand /Se    
  Ängavångsträdan hage /Se    
  Ängavångsåkern åker /Se    
  Ängbacken backe    
  Ängen terräng    
  Ängen slåtterstycke /Se    
  Ängön triangelpunkt    
  Ängön Lilla terräng    
  Ärtåkern åker /Se    
  Äspholmen ägomark    
  »Ödbyornalykka äng    
  »Ödbiornalykka äng    
  Ödeåkern åker /Se    
  *Ölmeström Saknas    
  *Ölmeström å    
  Örsjön f.d. sjö    
  Östralyckeskärret kärr /Se    
  Östremyr ägomark    
  Övraön terräng    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.