ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jäts socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 173 Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 248
Jät sn Aggabro f.d. bro Jät socken Nummerförteckning förteckning
Jät sn Aggabro f.d. bro Alms äng t Nummerförteckning förteckning
Jät sn /Se Aggabro bro Altona t Abborraängen åker
Jät socken *Aggabro f.d. bro Altona, Lilla t Aggabro bro
Jät sn Aggabro f.d. bro Altona, Stora t Aggån å
Jät sn Aggabro f.d. bro Andersgård bebyggelse Allmänningen åker
Jät sn *Aggabro f.d. bro Anfäkt, Skaffen hmd Almön, Lilla ö
Jät [Östra-] sn Aggabro bro /Se Aplaryd by Almön, Stora ö
Jät sn Aggabro f.d. bro Arnegård bebyggelse Altonemarken hage
Jät sn Aggapasset Saknas Aspelund backst. Andersgårdsmyren myr
Jät sn Aggån å Backagård bebyggelse Apelåkern åker
Jät sn Aggån å /Se Bengtsgård bebyggelse Aspholmen holme
Jät sn Aggaå å Bergslund lht Aspö holme
Jät sn Aggån å /Se Björkeberga lht Barnsjön sjö
Jät sn Ahsören ö Björkelund lht Bastebacken höjd
Jät sn Almsäng äng Björkelund backst. Baståker åker
Jät sn Almö, Stora o. Lilla öar Björkeryd gård Bengtsmyren myr
Jät sn Almö, Lilla o. Stora öar Brandsholme lht Berg, Helgåkra höjd
Jät socken Almö, Lilla o. Stora öar Brittas på myren lht Björkholmarna holmar
Jät sn Almö, Lilla ö Bråtagård bebyggelse Blackö, Lilla holme
Jät sn Almö, Stora o. Lilla öar Bråtalyckan ödet. Blackö, Stora holme
Jät sn Almö, Stora ö Brändeborg lht Boaholm ö
Jät sn Almöhrarna öar Brännerisbacken lht Bockahall sten
Jät sn /Se Aplaryd triangelpunkt Burtorpet lht Bolet åker
Jät sn /Se Aspeholmen holme Byabrånen t Brinke ås
Jät sn /Se Aspeklätten ö Bälteshall backst. Brinkebacken ås
Jät sn /Se Aspholmen holme Dagsagård bebyggelse Broholmen holme
Jät sn /Se Barnasjön sjö Dansar-Ingridens ödet. Brolyckan åker
Jät, Östra förr sn /Se Barnasjön f.d. sjö Djupadal lht Brunnsbacken höjd
Jät sn /Se Barnasjön f.d. sjö Djupavik lht Brytelandet åker
Jät socken /Se Björkholmarna holmar Djurla Nöbbeled by Brytelandet åker
*Aplagård Saknas /Se Blackaskär skär Dreveln ödet. Brytelandet åker
*Aplagård Saknas Blackö ö /Se Ekbacka lht Brytjalyckan åker
*Aplagård Saknas Blackö, Lilla ö Ekebacken ödet. Bråne, Bengts åker
*Aplagård Saknas Blackö, Stora ö Ekeberga avs Brånen åker
Aplaryd by Boaholm ö Ekelund ödet. Bråtagårdsmyren myr
*Beldergården Saknas Bramsholme halvö Ekelund lht Bussen åker
Berg gd /Se Bramsholme (=Brandsholmen?) holme /Se Ekelund lht Byabruket åker
Berget gd Brandsholmen holme Ekenäs lht Byhagen hage
Berget, se Jätsberg herregård /Se Broholmen holme Ekholmen lht Bälteshallahagen hage
Berget, se Jätsberg hg Brunnsholmen holme England hmd Bälteshallaträdan åker
*Bergsgårdarna gdr Brännsholmen holme /Se Finkalycke t Bärholmen holme
*Bilagård Saknas Bräns- eller Brunsholme holme /Se Finkans ödet. Dal, Norra åker
*Bilagård Saknas Bränsholme befästningsruiner /Se Fransans ödet. Dal, Södra åker
*Billagården Saknas Bränsholmen holme Fridhem lht Dal, Västra åker
Björkeryd(?) Saknas Byabrånen ägomark Fridhem lht Degemad mad
?Björkeryd gd Bärholmen holme Fridkulla lht Djurle myr myr
?Björkeryd gd Djupevikholmarna holmar Furuhem lht Djurlemyr Saknas
Bråtagården gård /Se Djurle myr ängsmyr Fålludden t Djurleå å
Bråtan gård? /Se Djurle myr ägomark Fäkten hmd Drottningholme holme
Brändeborg slott Djurle myr myr /Se Granelund ödet. Ekelund skogsdunge
?Djurla-Nöbbeled by Djurleån å Gransholm lht Ekelund gravfält
Djurla, Nöbbele, se Nöbbele, Djurla Saknas Djurleån å /Se Granstorp backst. Ekåker åker
Djurla-Nöbbeled Södregård hemman /Se Dopstenen eller Offerstenen Sten /Se Grimsvik gård Dragarna holmar
*Finnagård Saknas Dopstenen eller Offerstenen Sten /Se Grundlyckan villa Ekö holme
*Geldergård Saknas Dragarna halvöar Grytingen hmd England åker
*Geldergård gd Drottningholm holm Grönaberg t Enudden »holme»
Giordinisböle, se Djurla-Nöbbeled by Ecköön ö Grönadal lht Flathallsåker åker
Gydingsgård gd /Se Ekholmen holme Gummas gårdar Flormannabacken höjd
Hagagård gd Ekö, Lilla ö Gunnebo lht Flängshallen holme
Hagagård gd Ekö, Stora ö Gydingsgård bebyggelse Fransåkern åker
Hagagård gd Ekö, Stora ö Gärdet gårdar Fårahagen hage
Hagagård gd Ekö, Stora ö Gärdesgård bebyggelse Fårdöden holme
?Hallagård gd Ekö, Stora ö Gökens t Granatahagen hage
Hallagård gd Ekudden udde Hacke, Karl-Fredriks ödet. Granholmarna holmar
Hallagård gd Eköna ö Hagagård bebyggelse Grundviken vik
Hallagård gd Flängshallen skär Hagalund backst. Gråörarna stenanhopning
Hälgåkra g. Furuklättarna öar Hallagård bebyggelse Gubbåker åker
Helgåkra gd Fåradöden öar Hallagården lht Gubbåker åker
Helgåkra gd Gjuseholmen holme Hallängalyckan ödet. Gubbåker åker
Helgåkra gd Granholmen, Lilla holme Hamburg t Gubbåkern åker
Helgåkra gd Granholmen, Stora holme Hammersbacken ödeg. Gullbacken åker
Helgåkra gd Grimswijk vik Harabolet t Gunnlakärr mad
Helgåkra gd grimswik vik Harahall lht Gärde, Helgåkra åker
Helgåkra gård /Se Haglyckerör fornlämning Harö ö Gärde, Norra åker
Hergåkra gård /Se Harabolet terräng Helgåkra by Gärde, Västra åker
Holmagård gd Harö ö Herrabacken ödet. Gärdesmyren myr
Holmagård gd Harö ö Holmagård bebyggelse Hagalyckan åker
*Jatzholm Saknas Harö ö Hult, Lilla lht Hagalyckeröret stenröse
Jät by Harö ö Hultabacken ödet. Hagamaden mad
Jät by »Holmavykan» vik /Se Hultabrånen lht Hagaträdan åker
Jät by Hästön, Långa ö Hultastugan ödet. Hage, Norre hage
Jät by Höga myr myr Hultet backst. Hage, Södra hage
Jät by Hökaviken vik Jutahagen ödet. Hage, Södra hage
Jät by Hökaviken vik Jät Saknas Hakaholm höjd
Jät by Hökaviken vik Jät Saknas Hallarna höjd
Jät by Insjöholm holme Jät Saknas Harabolaträdan åker
Jät by Insjön del av Åsnen Jät Saknas Hasselholmen höjd
Jät, Västra by Insjön vik /Se Jät Saknas Hasslan åker
Jät, Västra by Jutahaget terräng Jät Saknas Helgåkraträdan åker
Jät, Västra by Jägareås udde Jät Saknas Hemmakärret åker
Jät, Västra by Jätafjorden fjord Jät Saknas Herrabacken höjd
Jät by Jätsfjorden vik /Se Jät Saknas Herrahultet hage
Jät, Västra by Karören ö Jät, Södra by Holmen åker
Jät, Västra by Karöhrerna öar Jät, Västra by Hultabacken höjd
Jät, Västra förr by /Se *Kistigarör gränsmärke Jät, Östra by Husåker åker
Jät [Östra-] by *Kistigarör gränsmärke Jät, Östra bebyggelse Häradsskogen häradsallmänning
Jät, Östra by *Kistiga rör gränsmärke Jäts församlings nya kyrkplan, se Kyrkogården Saknas Högnalövsån Saknas
Jät, Östra förr by /Se Klasarna öar Jäts soldattorp Saknas Hökaviken vik
*Jät gd /Se Klasingabäcken bäck Jätsberg gård Insjöholm holme
Jät poststation /Se Klättarna öar Jätsberg, Västra bebyggelse Insjön vik
Jätsberg hg /Se Korvholmen holme Jätsberg, Västra bebyggelse Insjöträdan åker
Jätsberg hg Koryggen skär Karlbergabacken backst. Intaget åker
Jätsberg hg Kramparna öar Karls bebyggelse Johanolsaträdan åker
Jätsberg hg Kramskäret skär Karlsnäs lht Jonsabacken höjd
Jätsberg hg Kungsstigen väg Karlstorp lht Jonsabolet åker
Jätsberg hg Kungsstigen gammal väg /Se Kneppen ödet. Jyngen källa
Jätsberg hg Kvinnö ö Knutsagård bebyggelse Jätafjorden vik
Jätsborg hg /Se Käringön ö Krans» t Jätafjorden öppetvatten
Jätsberg herregård /Se Lidhemssjön sjö Kullen ödet. Jätamaderna mader
Jätsberg hg /Se Lidhemssjön sjö Kungsgården bebyggelse Jätamyrarna myrar
Jätsberg herrgård /Se Lidhemssjön sjö Kungsträdgården lht Jätsbergsfjorden öppet vatten
Jätsberg gd Lidhemssjön sjö Kyrkobolet bebyggelse Jätsbergsviken vik
Jätsberg gd /Se Lidhemssjön sjö Kyrkogården Saknas Kallabacken åker
Jätsberg gd /Se Lidhemssjön sjö /Se Kyrkogården Saknas Kassen hage
Jätsberg gods /Se Lijnesiö sjö Landtorpet lht Klase, Harö ö
Jætsholm, se Jätsberg hg Linaros natn? /Se Lillahult lht Klättar, Harö holmar
Jätsholm sätesgård /Se Lindskärvet holme Lillegård lht Knektängen äng
Jätsholm beb /Se Ljungrydet ägomark Lindeberg gård Knussens åker
Jätsholm förr sätesgård /Se Ljungsabolet ägomark Ljungryet backst. Knutamossen åker
Jätsholm förr gd /Se Lynen sjö Ljungs bebyggelse Kohagen hage
»ketil bøte jordh» Saknas Lönnholmarna halvöar Ljusadal backst. Kohagen hage
Knutsagården gd /Se Nubbet ägomark Lockarör t Kramparna holmar
*Lagagård Saknas *Nyngsholmen holme /Se Lydingshall lht Krätebacken höjd
*Laggård Saknas *Näset udde Långholmen ödet. Kullen åker
*Laggård Saknas Näset triangelpunkt Majastinelyckan ödet. Kungsholmen höjd
*Laggård Saknas Offerstenen, se Dopstenen Sten /Se Marken ödet. Kvarnbacken höjd
Linaros beb? /Se osören ö Massalenans ödet. Kvarnträdan åker
Lindeberg kyrkoh. bost. Oxö ö Myren lht Kvarnåkern åker
Nöbbeled by /Se Oxö ö Målen ödet. Kvinnö ö
Nöbbele, Djurla by /Se Oxö ö Målen ödet. Källa, Röda källa
*Pilagård Saknas Prästudden udde Månsagård bebyggelse Källemossen åker
Sjögården gd Rågholmen holme Möcklehult häradsallmänning Kärrsåker åker
Sjögården gd Rössbacken backe Nabben ödet. Könnlelyckan åker
Sjögården gd Sandvik ägomark Nilssonsgården, Per bebyggelse Ladubacken åker
Sjögården gd Sandviksviken vik Norralund lht Ladulyckan åker
Åkerö ?gd Sandåsen skär Norratorp ödet. Lidhemssjön sjö
Åkerö gd Silareholmen holme Norratorp lht Lilleholmen holme
Åkerö fordom torp /Se Sildräkten holme Norrbyn gårdar Lindkvistabacken höjd
Ållaryd by Skarnholmen holme Norregård bebyggelse Lindskärvet holme
Ållaryd by Skarnvik vik Norregård bebyggelse Lockarör stenröse
Ållaryd by Skogsnäs Djurgård udde /Se Norregård bebyggelse Locken mad
Ållaryd by Skräddareholmarna holmar Norregården hmd Locken mad
Ållaryd by Smäcken ö Norrelund backst. Lufthall sten
Ållaryd by /Se Smäcken holme /Se Norrelycke backst. Lundåker åker
Ållaryd by /Se *Spångehall gränsmärke Notudden ödet. Lycka, Norra åker
Ållaryd by /Se *Storå å Nubbet t Lycka, Norra åker
Älleryd, se Ållaryd by Stångsrätte farled Nyadal ödebackst. Lycka, Stora åker
*Östrajät by o. sn *Tarpehall gränsmärke Nyatorp lht Lyckekärr åker
  Tingvalla kummel /Se Nyatorp lht Lönnholmarna holmar
  *Torpehall gränsmärke Nybygget lht Madarna åker
  *Torpehall gränsmärke Nybygget ödet. Massamoren mosse
  *Torpehall gränsmärke Nybygget backst. Mellanlyckan åker
  Trälholmon holme Nybygget backst. Mellanmossen åker
  Träling holme Nyelund lht Mellannäs hage
  Träling ö o. gränsmärke Nygård lht Mellanåker åker
  Träling ö o. gränsmärke Nygård lht Mjöåker åker
  Träling ö o. gränsmärke Nytorpet t Mosse, Åkerös åker
  Trälholmen Häratsmärcke ö o. gränsmärke Näset t Mossen åker
  Trålsholm ö o. gränsmärke Näset t Myr, Stens myr
  Träälholmen ö o. gränsmärke Nöbbele Saknas Myråker åker
  Tuppaleken terräng Nöbbele Saknas Målahagen hage
  Vingen ägomark Nöbbele Saknas Målalyckan åker
  Viöarna öar Nöbbele Saknas Månsalyckan åker
  Åsnen sjö /Se Nöbbele Saknas Märkalyckan åker
  Åsudden udde Nöbbele Saknas Märkesåker åker
  Ällholmen holme Nöbbele Saknas Norråker åker
  Ängsholmen holme Nöbbele Saknas Nylännet åker
  Ävjesvik vik Nöbbeled by Näckö holme
  Öasjön f.d. sjö /Se Perssonsgård, Sven bebyggelse Näs, Fålludda hage
  Örnaknös fornlämning Petersdal lht Näs, Yttra hage
  Örnanäsöarna öar Petersdal lht Ormholmen holme
  Örnholmen holme Pilbomad lht Oxhagen hage
    Planen lht Oxö holme
    Ringagård bebyggelse Predikstolen sten
    Ringagården bebyggelse Prästaboviken vik
    Ringsholm t Prästudden udde
    Rosenlund t Ringagårds ås äng
    Rosenlund lht Riträdan åker
    Rubbagård bebyggelse Rovelyckan åker
    Rungeboda bebyggelse Rågholmen ö
    Rävagård bebyggelse Råholmen »holme»
    Rävagård bebyggelse Rättareträdan åker
    Röret lht Rävakull höjd
    Sackalyckan ödet. Rössbacken höjd
    Sandhem t Sibirien skift
    Sandryet backst. Sildräkten holme
    Sandvik t Sjöagårdsviken vik
    Sandvik t Sjöhagen hage
    Sjöagården lht Sjöåker åker
    Sjöboholm ödet. Skarnvik vik
    Sjögården bebyggelse Skinnfällaträdan åker
    Skansen ödet. Skjutvallamossen åker
    Skattegård, Västra bebyggelse Skräddareholmarna holme
    Skattegård, Östra bebyggelse Skönamyren mad
    Skogshyddan backst. Slungö, Lilla ö
    Skogslund backst. Slungö, Stora ö
    Skogsvillan lht Smedlyckan åker
    Skönastinans ödet. Smäcken holme
    Smedtorpet t Snabbåker åker
    Soldattorp, se Jäts soldattorp Saknas Stacken ö
    Soldattorp, Ollaryds t Stassåker åker
    Soldattorpet t Stomholmarna »holmar»
    Solhem lht Storåker åker
    Spångadal ödet. Storåker åker
    Stenbro backst. Storåkern åker
    Stjärten lht Strängamossen åker
    Stommen bebyggelse Stugåker åker
    Storahult lht Styrsåker åker
    Strängens ödet. Stättåker åker
    Stubbesbacke ödet. Svartesjön vik
    Stättåsen t Sveden åker
    Svenssonsgård, Jan bebyggelse Svensholm holme
    Svenssonsgård, Per bebyggelse Syskonlyckan åker
    Syskonalund backst. Sågareträdan åker
    Söderbyn gårdar Södradal åker
    Södergård hmd Tegelbruket åker
    Södergård bebyggelse Tillfället åker
    Södergård, Aplaryd hmd Tingbackaliden lid
    Södratorp lht Tingbacken lid
    Tomtabacken hmd Tinglyckan åker
    Toragård bebyggelse Tingshustomten åker
    Torpet lht Tomten åker
    Tors hmd Torvtaget mosse
    Trananäs lht Tranenäs höjd
    Treingen bebyggelse Träda, Södra åker
    Treingsgård bebyggelse Trädan, Gamla åker
    Trädan ödet. Trädan, Nya åker
    Utnäs t Tuppaleken hage
    Varlyckan lht Tymling, Lilla holme
    Vingen t Täppan äng
    Åkerö gård Vallabacken höjd
    Ållaryd gård Vattenkälleskogen hage
    Åttingsås t Vik, Djupeviks vik
    Älvsborg lht Vresslyckan åker
    Ängaholm backst. Väktarelyckan åker
    Änganäs backst. Åker, Jans åker
    Ängen hmd Åsnen sjö
    Ängen hmd Åsudden udde
    Örnanäs lht Åsängarna skogsområde
      Älleholmen holme
      Ängagårdsudden udde
      Ängagärdesudden udde
      Ängagärdet hage
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängåker åker
      Örnanäsöarna holmar

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.