ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väckelsångs socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 305 Bebyggelsenamn : 545 Naturnamn : 513
Väckelsång sn Abborrön ö Väckelsång sn Abborrahallen sten
Väckelsång Saknas Aggabro f.d. bro Väckelsång sn o. by Abborren åker
Väckelsång sn Aggabro f.d. bro Väckelsång sn Abborrön ö
Väckelsång sn Aggabro bro Abrahamsgård bebyggelse Aggabro bro
Väckelsång sn *Aggabro f.d. bro Abrahamslund lht Aggaån å
Väckelsång sn Aggabro f.d. bro Agnalid hmd Agnabäck bäck
Väckelsång sn Aggabro f.d. bro Agnalund lht Agnakärren mossar
Väckelsång sn *Aggabro f.d. bro Arken bs Agnalid backe
Väckelsång sn Aggabro f.d. bro Askebacken lht Agnasjön sjö
Väckelsång sn Aggabrovägen väg Aspelund bs Amerika åker
Väckelsång sn Aggapasset Saknas /Se Asplunda lht Andersabolet äng
Väckelsång sn Aggaå å Backagård gård i Fiskestad Andersa Luft djup i Eskilsån
Väckelsång sn Aggån å /Se Backen t Aspeholmen åker
Väckelsång sn Agnabäck bäck Backen bebyggelse Aspekullen kulle
Väckelsång sn Agnasjön sjö Backholmen t Backåkern åker
Väckelsång by & sn Ahsören ö Bamsanet, Norra hmd Badhålan vattenhåla
Väckelsång sn *Asören ö Bamsanet, Södra hmd Baggarummet äng, nu betesmark
Väckelsång sn Aplalyckan åkermark Bengt Jonsgård, se Enetorpet bebyggelse Baggaträdan åker
Väckelsång socken /Se Aspekulle kulle Bengtstorp, se Prästgården bebyggelse Bakarelyckan åker
Väckelsång socken /Se Backholmen betesmark Bergalund lht Barnakälle vattenkälla
Väckelsång sn Bamsanet Norra ägomark Bergasund lht Bastebacken kulle
Väckelsång sn Bamsanet Södra betesmark Bergavik lht Basteträdan åker
Väckelsång sn Bengtalyckan terräng Bergdala lht Baståkern åker
Väckelsång sn Bengtgårdskällan källa Berget by Benen åker
Väckelsång sn Bergalund terräng Berget gård Bengtalyckan åker
Väckelsång sn Bergamossen ägomark Berghem lht Bengtsalyckan åker
Väckelsång sn Bergasjön f.d. sjö Berghem lht Bergamarken hagmark
Väckelsångs kyrka Saknas Björkeberg berg Bergholmen lht Bergamossen mosse
Väckelsång sn Björkeryd triangelpunkt Bergsnäs bs Bergasjön sjö
Väckelsång sn Björkholmen ö Bergsnäs lht Bergmans Lycka åker
Väckelsång sn Björkudden udde Bergsnäs lht Björkeberg gränsmärke
Väckelsång sn Björnamossen ägomark Bergsro lht Björkåker åker
Väckelsång sn /Se Blå mossen ägomark Berg, Västra gård i Berget Björnahagen hagmark
Väckelsång by och sn /Se Boaryd triangelpunkt Bergunda lht Björnamossen mosse
Väckelsång sn /Se Bockarummet terräng Björkbacken lht Blå mossen mosse
Väckelsång sn Bockholmsudden udde Björkeberg t Boaryds göl sjö
Väckelsång sn /Se Bokehultet hult Björkeberg bs Bockarummet äng
Väckelsång sn /Se Bokön sankmark Björkeberg lht Bockholmsudden udde
Väckelsång sn /Se Bolamossen mosse o. odlad mark Björkedal hmd Bokalyckan åker
Väckelsång sn /Se Borö höjdsträckning Björkehill lht Bokehultet bokskog
Väckelsång sn /Se Botahultsviken vik Björkelund lht Bolamossen mosse
Bamsan by /Se Brudabacken backe Björkenäs t Bolåkern åker
Bamsanet, se Bamsan by Brudabäcken bäck Björkenäs bs Bomans källa vattenkälla
Berg rå- och rörshammar Bråten triangelpunkt Björkenäs lht Bondhagen hagmark
?Berget by Bråtlandet odlad mark Björkliden lht Bondängen betesmark, förr äng
Boaryd by Bräkneån å Björkliden lht Borö ö
Boaryd by Bräkneån å /Se Björklunda lht Boten åker
Bodaryd g. Brännemossen odlad mark Björklunda bs Brasilien jordlägenhet
Boaryd by Brännerisviken vik Björklunda t Braxenlyckan åker
Boaryd by Byamaden odlad mark Björksvängen lht Brudbacken bergknalle
Boaryd by Bäckamad ägomark Björkudden lht Brudbacken kulle
Boaryd by Dagsagårdsöarna öar Björnholmen t Brudbäcken bäck
Boaryd by Dalamossen mosse Björsatorp, Lilla t Brunnsbolet äng
Boaryd by Djupevik vik Björsatorp, Stora t Brunnsåkern åker
Boaryd by /Se Duvelund åkermark Blommendal lht Bråtlandet åker
Boaryd by /Se Duvholmen udde Boaryd gård Brännemossen mosse
[Boda] Saknas Ekerydsnäs udde Boarydsudd gård Brännemossen mosse
Bråten rå -och rörshemman /Se Ekorraholmen udde Bokedal hmd Brännerisbrunnen brunn
Ekamåla gd /Se Ekön udde Bokedal lht Brännerisviken vik
Ekefors järnbruk /Se Eskilaån å Bokelund bs Brännvinsmossen, se Blå mossen mosse
Ekeryd gd Eskilaån å Bokön t Bröstet åker
Ekeryd gd Evedal sänka Bolsslätt lht Buddakällan vattenkälla
Ekeryd gd Ferholmen ö Bondegård gård i Väckelsång Bukebacke kulle
Ekeryd by /Se Fiskarbacken backe Bondegården gård i Östad Byagärdet åker
Ekeryd by /Se Fiskestadsjön sjö Bondegård, Västra t Byamaden mosse
Ekeryd by Fiskestad sjön sjö Bondegård, Östra t Byamaden mad
Ekeryd by Fiskestadsjön sjö Borgen bs Byamaden slåttermad
Ekeryd by /Se Fiskestadssjön Saknas /Se Borö t Byggeslyckan åker
Ekeryd by /Se Fiskestadsjön sjö Boskulle t Byggningaåkern åker
Elofshult gd Fiskestadsjön sjö Bosnäs t Bågen åker
Elofshult gård (förr torp) Fiskestadssjön sjö /Se Botahult by Bågen, Lilla åker
Elofshult g. Fiskeåkern ägomark Bredahult gård Bågen, Stora åker
Elovshult gård /Se Fiskoma Sjön, se Fiskestadssjön sjö Bredaslätt t Bäckamad mosse
Elofshult gd /Se fiskoma siön, se Fiskestadssjön sjö Britteberg t Bökåker åker
Fiskestad by Flaken sjö Brostugan t Dagsabackarna kullar
Fiskestad by Fläskakäring holme Brostugan, Stora t Dagsverksträdan åker
Fiskestad by Fnöket sankmark Brotorpet lht Dalahäjan slåtterkärr
Fiskestad by /Se Folkaviet råmärke Brottskulle t Dalakälla vattenkälla
Fiskestad by Fågelön ö Bruket hmd Dalalyckorna åkrar
Fiskestad by Fåglakärr odlad mark Brunagård gård i Östad Dalamossen mosse
Fiskestad förr herrgård nu by /Se Färlan terräng Brånatorpet hmd Daläng äng
Fiskestad by Fästampen udde Bråtaliden bs Dammängen äng
Fiskestad by /Se Gap, Stora sund Bråten gård Djupevik vik
Fiskestad by /Se Getön udde Buskarna bs Djurlen åker
Fiskestad by /Se Glasröret odlad mark? Bygget bebyggelse Djurlerör f. stenröse
Fiskestad by /Se Gotlands udde odlad mark Bygget gård i Östad Drängagråten, se Tuvängen äng
Hovgård hemman /Se Gottorna terräng Bäckaryd lht Ekebacken kulle
Hyllesbol by /Se Granamaden mad Bäckaskog lht Ekebacken kulle
Hyllesbol by /Se Granet odlad mark Dagsagården gård i Fiskestad Ekerydsjön sjö
Jängastugan ryggåsstuga /Se Granholmen ö Dalen t Ekåker åker
Jäppagården gd /Se Granö halvö Dalen hmd Ekö ö
Jeppagården hemman /Se Grimsberg terräng Dalen bs Elofalyckan åker
Kersebärshult gdr /Se *Grimsbro bro Dalhem lht Eriksåkern åker
*Knapagården gd grimswik vik Daläng lht Eskilsån bäck
Karpagården hemman /Se Grimswijk vik Djupadal lht Fallaskogen skogsmark
Kvarnamåla by Grisö ö Djupadal lht Farfars lycka åker
Kvarnamåla gd /Se Gropamaden åkermark Drobbanäs gård Farmors bol äng
Kvarnamåla järnvägspoststation /Se Grytängen ägomark Duvedal t Farmorslycke åker
Lidhem gd Grävlingamossen mosse Duvelund t Ferholmen ö
Lidhem herrgård Grönadal odlad mark Duvelund t Fiskalösevik vik
Lidhem hg Gummasholme udde Duvelund lht Fiskestadsjön sjö
Lidhem hg gunarsön, se Gunnlandsön ö Ekamåla gård Fläskakäring ö
Lidhem hg gunnarsön, se Gunnlandsön ö Ekeberg bs Fnöket åker
Lidhem hg *Gunnarsön ö Ekeberg lht Fyrkanten åker
Lidhem hg Gunnarsöö, se Gunnlandsön ö Ekedal bs Fåglakulle kulle
Lidhem hg Gunnlaholm kulle Ekedal lht Fåglakärr mossodling
Lidhem gd Gunnlandsön ö Ekefors hmd Färlan åker
Lidhem herrgård /Se Gunnlandsön ö Ekehult t Fästampen ö
Lidhem eller Line herrgård /Se ?Gunnlandsön ö Ekelund lht Gamle Mosse mosse
Lidhem hg /Se Gunnlandsön ö Ekelund lht Gatan betesvallar, allmänning
Lidhem by /Se Gunnlandsön halvö Ekelund lht Gatekällan vattenkälla
Lidhem by /Se Gunnlandsön ö Ekelund lht Gatulyckan åker
Lidhem gd /Se Gåsahallen ö Ekelund lht Getakällan vattenkälla
Lidhem gods /Se Gölamossen åkermark Ekeryd gård Glasröret stenröse
Lina, se Lidhem hg Gölen göl Ekeryd, Lilla hmd Gottlands udde udde
Lina gd /Se Hagalund terräng Ekerydshult lht Gottorna hagmark
Linaros beb? /Se Haget ägomark Ekerydsnäs hmd Granalyckan åker
Line gd Hansalyckan ägomark Ekerås bs Granamaden mad
Line hgd Heddaholmen udde Ekliden lht Granelyckan åker
Line hmn Hjortaberg berg Elofshult gård Granö ö
Line gd Holmas terräng Eneborg lht Grisö ö
Line herrgård Hultmossen ägomark Eneslätt lht Gropamaden mad
Line gd /Se Hyllen sjö Entorpet gård i Väckelsång Grytingen åker
Line, se Lidhem herrg. Hyllen sjö Eriksdal lht Grytängen äng
Linnersmåla gård /Se Hyllen sjö /Se Erikslund lht Gråtarehålet äng
Linnersmåla gd /Se Hyllen, se Hyllesjön sjö Eskils gård i Söftestorp Gräslökavrån slåtteräng
Möckleryd by /Se Hyllesbolsö ö Eskilskvarn lht Grävlingamossen mosse
Nistingsö by /Se Hyllesbolsö ö Evedal lht Gubbåker åker
Nistingsö by /Se Hyllesbolsö ö /Se Evedal t Gullbiten åker
Skye hg Hyllesjön, l. Hyllen sjö /Se Fiskarebacken t Gummalyckan åker
?Snårahult gård /Se Hyllesjön sjö /Se Fiskestad Saknas Gunnlaholm udde
Snärshult gd Hyllesön kungzäng, se Hyllesbolsö ö Fiskestad by Gunnlandsön ö
Snärshult gd Häjorna ägomark Fiskestad Sandgård Saknas Gunnlandsön ö
Snärshult poststation /Se Hästastörtan terräng Fredendal lht Gåsafloen kärr
*Storebode f.d. gård Hästabacken backe Fredensborg lht Gåsahallen ö
*Storegården förr gd Hökaviken vik Fredhill lht Gärdet åker
*Storegården förr gd Hökaviken vik Fredslund lht Gökahagen mosse
Storægarden trol. försv. gård /Se Hökaviken vik Fridhem lht Gölamossen mosse
Söftesmåla by /Se Jägarhallarna skär? Fridhem lht Gölamossen mosse
Söftesmåla by /Se Jätafjorden fjord Fridhem lht Gölamossen mosse
Söftestorp by Jätsfjorden vik Fridhem lht Gölen sjö
Söftestorp by /Se Kalven mosse Fridsbo lht Hacket åker
Söftestorp gd /Se Kalven sjö /Se Fridsborg lht Hagamossen mosse
Söftestorp gd /Se Kamrapellens göl tjärn Furebo lht Hagen åker
Väckelsång by Karlsnäs odlad mark Gatugården bebyggelse Hageslätten åker
Väckelsång by *Kisterör gränsmärke Gossagården bebyggelse Haget mosse
Väckelsång by *Kisterör gränsmärke Granet t Haglyckan, Västra åker
Väckelsång by /Se *Kistigarör gränsmärke Grimsberg t Hajängen äng
Väckelsång by *Kistiga rör gränsmärke Grisagård bebyggelse Hallalyckan åker
Väckelsång by Klockkullen kulle Grönadal bs Hallarna bergknalle
Väcklingeö gd /Se Kläppen höjd Grönadal lht Hallaspjället åker
Väcklingeö gd /Se Koholmen holme Grönadal hmd Hallatången gränsområde
Väcklingeö gd /Se Kopparholmen ö Grönalund t Hampelyckan åker
Väcklingeö gd *Kistigarör gränsmärke Grönalund lht Hasslen åker
Väcklingeö gård /Se Kroksjön sjö Gunnarsbo lht Heddaholmen ö
Väcklingeö gd /Se Krokstenen sten Gustavsborg lht Hemmingalyckan åker
Värebol fordom säteri /Se Kubbö ö Gustavslund lht Hennepen jordlägenhet
*Västraberget komministerbost. Kulemosse mosse Gustavslund lht Herregårdslandet strandområde
Östad by Kulevik vik Gåtagård bebyggelse Hjortaberg bergknalle
Östad by Kullarna stenåldersgravfält /Se Gängeskulla hmd Holmarna mossodlingar
Östad by Kvarnahästen holme Gärdesgård bebyggelse Holmarna åker och hagmark
Östad by Kvinnö ö Gärdet bebyggelse Holmen, se Nistensholme hagmark
Östad by /Se Kylekärr ägomark Gärdet bebyggelse Horsaspringen åker
Östad by Kökakärret kärr Haga lht Hultalyckan åker
Östad by Lerkärret odlad mark Haga lht Hultalyckan förr åker, nu betesmark
Östad by /Se Lidhemssjön sjö Haga lht Hulthagen hagmark
Östad Södragård gd Lidhemssjön sjö Hagaborg lht Husåker åker
  Lidhemssjön sjö /Se Hagalund t Husåker åker
  Lidhemssjön sjö /Se Hagalund t Husängen, se Lidbergs Rumpa äng
  Lidhemssjön sjö Hagaryd lht Huvudet åker
  Lidhemsån å Hagslund lht Hyllen sjö
  Lijnesiö, se Lidhemssjön sjö Halladal lht Hylle sjön, se Hyllen sjö
  Lillös udde udde Hallagård bebyggelse Hången åker
  Lina trol. äldra namn på å /Se Hallarna t Hårdbacken åker
  Linaros natn? /Se Hallaslätt lht Häjhagen hagmark
  Linesjö Saknas /Se Hallaslätt hmd Häjorna mosse o. hagmark
  Lingön kulle Hallen bs Hällesjö utjord
  Linneroos Saknas /Se Hamburg t Hässleåkern åker
  Linneros åmynning /Se Hanagård bebyggelse Hästabackalyckorna åkrar
  Lybäck ägomark Hanagärde lht Hästabacken bergknalle
  Lynen sjö Hanahög t Hästahålan vattenhåla
  Långö terräng Hanaskog lht Hästastörtan område vid landsväg
  Långö ö Hansatorpet hmd Hästhagarna åker
  Långö ö Hans Olssonsgård gård i Östad Högen åker
  Långös hall klippa Helenelund lht Högsbacken åker
  Läget terräng Helenelund lht Höjden åker
  Makahult odlad mark Herregård gård i Fiskestad Hökaviken vik
  Makaviken vik Herregården bebyggelse Hönsabitarna åker
  Makön ö Herregården bebyggelse Hönsabäck bäck
  Mjärdudden udde Hinngården gård i Svenshult Iskällarn åker
  Myråkern ägomark Hinngården gård i Östad Jakopalyckan åker
  Mårtensgården triangelpunkt Hjaldo lht Johansliden backe
  Märkeshall ö Hjortaberg bs Jägarehallarna stenar
  Märkeskläppen ö Hjortahemmet gård Jägarn bergknalle
  Möckleryds Norrgård triangelpunkt Hjärpatorp t Jäppabolen ängar
  Möllekärret odlad mark Holmen bs Jäppahagen äng
  Möllemad odlad mark Holmen lht Jössabolet äng
  Nisten torrlagd sjö Holmen lht Jössahagen äng
  Nisten torrlagd sjö Horsholmen Saknas Jössarännan bäck
  Nisten torrlagd sjö Horsholmen gård Kalvamossen mosse
  Nisten torrlagd sjö Hovgård gård i Lidhem Kalven sjö
  Nisten torrlagd sjö /Se Hovsberg lht Kammrapellens göl sjö
  Nisten (nu utdikad) sjö /Se Hovsdal lht Karl Saligs Trädgård åker
  Nistenskanalen kanal Hovslund lht Karlshage hagmark
  Nistingsholmen terräng Hultatorpet hmd Kasebacken kulle
  Norregårdsviken vik Hulthagen t Katteberget bergknalle
  Notudden udde Hult, Lilla t Kattegölen uttorkad vattenhåla
  Nyadal ägomark Hult, Stora t Kattehagaberget, se Katteberget bergknalle
  Nytorpet terräng Hultrydet t Kattehagen hagmark
  Näset höjd Hyllesbol gård Kilen åker
  Näset näs Hyllesborg lht Klovhallarna stenar
  Näsudden terräng Hångängen lht Klåsalyckan åker
  Olehall skär Hårsnäs t Kläppen ö
  Ormasund sund Häjan t Knapplehytt äng
  Ormudden udde Högadal lht Knektängen äng
  Oxarummet betesmark Högalund lht Knepet åker
  Oxö ö Högalund t Kohagamossen mosse
  Oxö ö Höganäs lht Kohallarna, se Jägarehallarna stenar
  Oxö ö Höganäs lht Koljan åker
  *Penön ö Högelid t Kopparbacken backe
  Pinnamyr myr Högsbacken lht Korpabolet äng
  Pinnö höjdsträckning Hönebol gård Korsabäck, se Ålabäcksrännan bäck
  Pinnö trollhallar höjder Hönseryd gård Korven åker
  Ramö odlad mark Ilareudden t Krakalyckan åker
  Ringsdal odlad mark Ivarsberg lht Kringelåker åker
  Ringsmosse mosse Johanneslund lht Kringlan åker
  Rosendal ägomark Johansberg lht Kringlemossen mosse
  Rydahult betesmark Johanstorp t Krokasidden åker
  Råsarna terräng Jonslund lht Kroken åker
  Rävö ö Jonslund bs Kroksjön sjö
  Rödmyren myr Jäppagård bebyggelse Krokåker åker
  Rönnholmen ö Jäppagården bebyggelse Krämsareträdgården åker
  Siakärr kärr Jäppahem lht Kubbö ö
  Simvadet sankmark Jönsagård bebyggelse Kuddarna åkrar
  Sirsan odlad mark Kalvaledet grind Kulemosse torvmosse
  Skallö ö Kanalen t Kulevik vik
  Skallö ö Karlsberg lht Kullenäs utjord
  Skansen udde Karlsborg lht Kullanäs utjord
  Skeppet ö Karlslund lht Kullåker åker
  Skyeån å Karlsnäs t Kvarnagärdet åker
  *Skrimsvik vik Karlsnäs lht Kvarnagärdet åker
  Småbolen ägomark Karlstorp bs Kvarnakärret kärr
  *Spångehall gränsmärke Karolineberg lht Kvarnalyckan åker
  Stakatorp ägomark Kersebärshult Saknas Kvarnalyckan åker
  Stampholmen ö Kilamassens t Kvarnaträdan åker
  Stensnäs terräng Killeberg lht Kvinnö ö
  Stenö ö Klockaregården bebyggelse Kvistakällan källa
  *Stora Rör gränsmärke Knapagård gård, f.d.prästgård Kylekärr mosse
  *Stora rör gränsmärke Knapagård komministergård Kyrkelyckan åker
  *Stora rör gränsmärke Knappagård bebyggelse Kyrkmossen mossodling
  Stryksholmen udde Knappagård gård Kyrkängen äng
  Stubbaviken vik Knappängen t Källareåker åker
  Svinakulle kulle Knapängen Saknas Källängarna ängar
  *Söftestorpkvarn kvarn Knötten bs Käringalyckan åker
  Söftestorps Norragård triangelpunkt Korpagård bebyggelse Kärsåker åker
  *Tarpehall gränsmärke Korrö lht Kökakärret kärr
  Tiken sjö Kristiansdal t Köplyckan åker
  Tillfället ägomark Kristineberg lht Ladugårdsbolet bolslåtter
  Torbjörns kyrka terrängformation Kristineholm bs Ladåker åker
  *Torpehall gränsmärke Kristinelund bs Laggagärdet åker
  *Torpehall gränsmärke Kristinelund lht Lammalyckan åker
  *Torpehall gränsmärke Kristinelund lht Landsvägsmossen mosse
  Tranehall odlad mark Krokagården bebyggelse Ledsåker åker
  Trollamossen åkermark Kronoberg lht Ledsåker åker
  Trälholmen Häratsmärcke, se Träling ö o. gränsmärke Krummahemmet gård Lerkärret kärr
  Trälholmon, se Träling holme Kubbö lht Lerkärret kärr
  Träling holme Kulladal lht Lerlyckan åker
  Träling ö o. gränsmärke Kvarnalund lht Lidbergs Rumpa äng
  Träling ö o. gränsmärke Kvarnamåla gård Lidhemssjön sjö
  Träling ö o. gränsmärke Kvarnamåla by Lillalad stycket mosse
  Träling holme Kvarnamåla station järnvägsstation Lille holme ö
  Träling holme Kvarnatorpet hmd Lillemad mad
  Trälleborg ägomark Kvarnatorpet t Lille Mosse mosse
  trälsholm, se Träling ö o. gränsmärke Kyrkkullen lht Lillemossen, se Strålamossen mosse
  Träälholmen, se Träling ö o. gränsmärke Kåradal lht Lillemyr mosse
  Tuppehall ö Kåranäs gård Lillö ö
  *Törnebol äng? Källedal lht Lindekällemossen mosse
  Ursö ö Källedal lht Lindåker åker
  Ursö ö Källeholm lht Lindängen äng
  Ursö ö Källehult t Lingebackarna åkrar
  Ursö ö Källshem lht Liskalyckan, se Kilen åker
  Vitakärr åkermark Kärringeberg gård Ljungbolet åker
  *Vitbäckens ålfiske ålfiske Kärsebergshult gård Ljungklätten ö
  Vråstycket betesmark Ladgärdet lht Ljungkullen kulle
  *Väckelsångs ålfiske Saknas Landvinningen Saknas Lundahagen hagmark
  Väcklingeö terräng Lidhem by Lundakällan vattenkälla
  Ygden sjö Lidhems skolhustomt, se Line Skola Saknas Lundalyckan åker
  Ygden sjö Lilla Ryd lht Lundamossen mosse
  Ygden sjö /Se Lilläng lht Lundaträdan åker
  Ygden sjö Lindbladtorpet t Lundängen äng
  Ygden sjö Lindeberg lht Lusthusgärdet åker
  Ygden sjö Lindekälle bs Långåker åker
  Ygden sjö Lindesberg lht Långö ö
  Ygden sjö /Se Lindeslätt lht Långö ö
  Ygden sjö /Se Lindholmen t Långö ö
  Ygden sjö Lindås lht Läget hagmark
  Ålabäcksviken vik Lindön t Lönebrunnen brunn
  Åsnen sjö Line by Lönnåker åker
  Ällemaden odlad mark Line Hovgård gd Madträdan åker
  Älvakällan källa Line skola Saknas Makaviken vik
  Älvakällan källa Linnekulle hmd Makön ö
  Änganäs ägomark Linnersmåla by Markalyckan åker
  Öjasjön f.d. sjö Ljungsbo t Markarännilen bäck
  Östadsjön sjö Ljusadal lht Marken hagmark
  Östadsjön mosse Lund lht Massalyckan åker
    Lund lht Masses hatt åker
    Lunnadal bs Mejemon hagmark
    Lybäck t Mejers hall ö
    Lyckanshöjd t Mellangärdet äng
    Lyckanshöjd lht Mellanträdan åker
    Lyckeberg lht Mittbiten åker
    Lyckebo lht Mjärdudden udde
    Lyckodal lht Modigsäng äng
    Lyckodal lht Modigs äng äng
    Lyckorna bebyggelse Mormorslyckan åker
    Lyckorna bebyggelse Mossarummet äng
    Lyckås lht Myskeholmarna holmar
    Långö t Målabacken åker
    Läget t Mårtabolet äng
    Länsborg lht Märkeslyckan åker
    Löneslätt lht Möllekärret kärr
    Lövås hmd Möllemad mosse
    Makagård gård i Fiskestad Mörkaträdan åker
    Makagård gård i Väckelsång Nabben udde
    Makahult hmd Nisten jordlägenhet
    Malmledet grind Nistensholme lht
    Marieberg lht Norra Gärde åker
    Marieberg bs Norra läge hagmark
    Marielund lht Norra läget åker
    Markabron bro Norratorp åker
    Markaläget lht Norra Träde åker
    Marken bs Norremyr mossodling
    Markängen lht Notudden udde
    Mellangården lht Nyhagen hagmark
    Mellangården bebyggelse Nylännet åker
    Minneapolis lht Näsabacken ö
    Myckelsnäs bs Näsabacken kulle
    Månsagård gård i Nistensö Näsamossen mosse
    Månsagård, Lilla gård i Lidhem Näsaviken vik
    Månsagård, Stora gård i Lidhem Näset åker
    Mårtensgård gård i Östad Näsudden udde
    Möckleryd by Näsudden udde
    Möcklerydslund lht Offerkällan vattenkälla
    Möllaregård bebyggelse Ole Hall sten
    Nedregården bebyggelse Ormamaden mad
    Nistensö by Oxabrovägen byväg
    Norra Gårdar gård i Östad Oxabrånen område i Tullsbrohagen
    Norralund t Oxadammen vattenplurr
    Norratorp lht Oxagårdsängen åker
    Norregård gård i Möckleryd Oxarummet hagmark
    Norregård gård i Söftestorp Pestgårdsröret åker
    Norregård gård i Väcklineö Pestgårdsåkern åker
    Norregården gård i Boaryd Petersplanen åker
    Norregården gård i Botahult Pigliden backe
    Norregården gård i Fiskestad Pilalyckan åker
    Norregården gård i Linnersmåla Pinnamyr mosse
    Norrudden gård i Udden Pinnö ö
    Nyadal t Pinnö ö
    Nyatorp t Pinnö trollhallar berg med grottor
    Nyatorp hmd Planen åker
    Nybygget lht Plåten åker
    Nybygget hmd Polacken åker
    Nybygget lht Portängen äng
    Nybygget t Prästanäset utmark
    Nybo bs Prästaträdan åker
    Nyboda lht Puttakällan vattenkälla
    Nydala lht Pysslingabacken berg
    Nydala lht Pålalyckan åker
    Nyedal bs Ramö ö
    Nyelund lht Raspen åker
    Nyhem lht Remmarelyckan åker
    Nytorpet t Ringalyckan åker
    Nyäng t Ringalyckan åker
    Nyäng hmd Ringalyckan åker
    Nyängen lht Ringalyckan åker
    Nådendal bs Ringsmosse mosse
    Oskarsborg lht Ringströms ör ör
    Oxadal t Ruda lyckan åker
    Oxhagen bs Rydalyckan åker
    Oxhagen t Rydgärdesträdan åker
    Palmslund lht Rydgärdet åker
    Petersborg lht Ryssalyckan åker
    Petersborg lht Råbölen, Lilla åker
    Petersdal lht Råbölen, Stora åker
    Pinnatorp gård i Bredahult Rålabackarna höjdsträckningar
    Prästagården gård i Väckelsång Råsalyckan åker
    Pärslund lht Råsarna hagmark
    Raflanäs gård Rävabacken kulle
    Ravlanäs Saknas Rävamaden slåttermad
    Ringalyckan t Rävö ö
    Ringsdal lht Rönnåker åker
    Ringshult gård Rönnåker åker
    Ringslätt lht Rönnö ö
    Rosendal lht Rörsåker åker
    Rosendal bs Sakristian åker
    Rosenhill lht Sandarna åker
    Rundsberg lht Sandviken vik
    Rundsborg lht Sandåker åker
    Ryadal bs Sandåkern åker
    Ryadal t Schaktet åker
    Ryadal lht Sidden åker
    Ryadal t Silverbacken backe
    Ryalund lht Simmvadet vadställe
    Ryavik hmd Sirsan mosse
    Rydaholm hmd Sirsan betesmark
    Rydahult hmd Sirselyckan åker
    Rålanäs gård Sirsevad hagmark
    Råsen bs Sjögärdet hagmark
    Saknaden bs Sjöhagalyckan åker
    Salatorpet hmd Sjöhagen hagmark
    Sandgården gård i Fiskestad Sjöhagen hagmark
    Sandsbo bs Sjöträdan åker
    Sansborg lht Skafferiet, se Kökakärret kärr
    Saxagård bebyggelse Skallö ö
    Sideslund lht Skattlyckan åker
    Sjöaborg lht Skavamarken hagmark
    Sjöhagen bs Skepparekällan vattenkälla
    Sjöholmen lht Skiften åker
    Sjömaden lht Skitnakärr kärr
    Sjöudden t Skjutsängarna ängar
    Skavarna t Skogslyckan åker
    Skavarna bs Skrabborna åkrar
    Skogslund bs Skullakällan vattenkälla
    Skogstorp hmd Skummahål bit av landsväg
    Skullagård bebyggelse Skummansholme udde
    Skyllen bebyggelse Skvalpan åker
    Sliparebäcken bs Sköralycke åker
    Smedbacken bs Sliparebäcken bäck
    Smedjebacken lht Slåtterhagen hagmark och odling
    Smedsgården gård i Östad Slåttaregärdet åker
    Snappahemmet kvarnlägenhet Smedbacken backe
    Snappahems station järnvägsstation Smedlyckan åker
    Snärshult gård Smedlyckan åker
    Solbacka lht Smedolaängen äng o. åker
    Solbacken lht Smedträdan åker
    Solhaga lht Småbolen åker
    Solhem lht Snibben åker
    Solhem lht Stallmaden mad
    Solhäll lht Stampan äng
    Sorgenfri lht Stenkullahagen åker
    Stakatorpet t Stensåker åker
    Stefanstorp hmd Stenö ö
    Stenbroarne Saknas Stockalaggen hagmark
    Stenslund lht Storåker åker
    Stensnäs t Storåkern åker
    Stenvärnsholm lht Storåkern åker
    Storajons bebyggelse Strumpebandet åker
    Strelingastället t Strålamossen mosse
    Styragård bebyggelse Stubbaviken vik
    Styrahult bs Stugstättelyckan åker
    Stångarehemmet hmd Stugåkern åker
    Stångarehemmet t Stångråker åker
    Sundsvad lht Sundsholmen halvö
    Sutarehallar t Sutareviken vik
    Sutareslätt rälsbusshpl Svensan åker
    Sutareslätt gård Svenshultahacket åker
    Svensgård gård i Nistensö Svinakulle bergknalle
    Svenshult gård Svinavallen betesvall
    Svenshult, Stora bebyggelse Svänestaden vik
    Svenstorp t Svärtelyckan åker
    Svenstorp bs Sågebacken åker
    Svinahagen bebyggelse Säljåker åker
    Svingerum hmd Söderåkern åker
    Södergård gård i Botahult Södragärde åker
    Södregård gård i Lidhem Södremad mosse
    Södergård gård i Linnersmåla Södremyr mosse
    Södergård gård i Möckleryd Söräng äng
    Södergård gård i Väckelsång Tjurarna åker
    Södergård bebyggelse Tomten åker
    Södergården gård i Östad Tomten åker
    Södralund lht Toraskärv område nära Fiskestadsjön
    Södralycke t Torbjörns kyrka grotta
    Södratorp lht Torkåker åker
    Södratorp t Tranehall sten
    Södratorp bs Tranevallen kulle
    Södratorp lht Trollamossen mosse
    Södreträde bebyggelse Trylsabackarna kullar
    Söftesmåla gård Trälleborg åker
    Söftestorp Saknas Tullsbrohagen hagmark
    Söftestorp by Tuvängen äng
    Söraby lht Tvärgatan fägata
    Sörudden bebyggelse Tällekullahagen hagmark
    Tallberga lht Täppet mosse
    Tegelsjö hmd Törnehall berg
    Tillfället t Ugglehall bergknalle
    Toradal lht Underskärningen äng
    Torrön t Ursö ö
    Torshögen t Videt mosse, förr madslåtter
    Trottagård gård i Söftestorp Vinterlyckan åker
    Trottagård gård i Väckelsång Vitakärr mosse
    Trylsabacken lht Vitevik mad
    Trådstorpet t Vithanen åker
    Trädan bs Väderkvarnsbacken kulle
    Täckaregården gård i Östad Väremyr torvmosse
    Tälleborg lht Västralycke åker
    Tällekullen t Ygden, se Ekerydsjön sjö
    Uddatorpet lht Åbro bro
    Udden gård Åkärret mosse
    Uddvalla lht Ålabäcksrännan bäck
    Ugglegård gård i Söftestorp Ålabäcksviken vik
    Ulriksdal lht Ålabäcksviken vik
    Upsala lht Åsnen sjö
    Ursatorpet t Ällemaderna mader
    Utsikten lht Älvakällan vattenkälla
    Uvanäs gård Älvakällan vattenkälla
    Varlyckan t Ängagärdeslyckan åker
    Vernersborg lht Äskekärret mosse
    Vibo lht Öjasjön sjö
    Viborg bs Ön åker
    Vickensberg lht Östadsjön sjö
    Vikalyckan t Österlyckan åker
    Vikarna t Östragärde åker
    Vilan lht Östra Lycke åker
    Vilhelmsro lht  
    Villsro lht  
    Vitabäck hmd  
    Vitafors fattigstuga  
    Vrån t  
    Väckelsång Saknas  
    Väckelsång by  
    Väckelsångs järnvägsstation järnvägsstation  
    Väcklingeö gård  
    Vännersberg lht  
    Värebol gård  
    Värend lht  
    Världens ände t  
    Värnhem lht  
    Värpet bs  
    Västra Berg gård i Berget  
    Västragård bebyggelse  
    Änga gård  
    Ängaholm lht  
    Ängaholm bs  
    Ängalund lht  
    Ängalund t  
    Änganäs lht  
    Änganäs t  
    Östad Saknas  
    Östad Saknas  
    Östad Saknas  
    Östad by  
    Östad Hans Olssonsgård Saknas  
    Östra Berg gård i Berget  
    Östragård bebyggelse  
    Övragården bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.