ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljungby stad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 92 Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 58
?Ljungby sn Abborretorpet odlad mark Ljungby Socken socken Nummerförteckning förteckning
Ljungby sn Bockahalla terräng Ljungby sn Annastinefare skogslott
Ljungby socken och köping Bredmad sankmark Ljungby stad Aspebacken höjd
Ljungby sn Bredemad sumpmark Ljungby sn Bjälkeveken åker
Ljungby socken och köping Bryggs odlad mark Ljungby stad Bokebacken höjd
Ljungby förr sn /Se Dammastacken skogsbacke Ljungby stad Djurakull höjd
Ljungby sn *Dommaryds mosse myr Ljungby socken Ebbabokulle höjd
Ljungby förr sn *Dragsjön sjö Ljungby stad Ekebacken höjd
Ljungby sn Ekebacken terräng Ljungby stad Enebacken åker
Ljungby sn Finnskull fornlämning Ljungby stad Faraos bäck bäck
Ljungby sn Hagatorpet terräng Ljungby stad Ferebacken åker
Ljungby Saknas Hansatorpet betesmark Ljungby stad Fransabiten äng
Ljungby stad Hjälmaryd terräng Ljungby stad Getabacken höjd
Ljungby f. sn Hjälmarydsmossen mosse Ljungby stad Glimman äng
Ljungby sn Hovdingemossen mosse Ljungby stad Grytingen åker
Ljungby sn Hovdingemossen mosse Ljungby stad Gärdesjön tappad sjö
Ljungby sn Hårdas skogsäng Annegårde hmdl Hjälmen åker
Ljungby stad *Hässiehall bergshäll? Annelund t Holmarna utängar
?Ljungby nu stad Högaberg terräng Berget lht Hulemad mad
Ljungby socken /Se Karlsrobäcken bäck Bjälkeveken f.d. bs Hunnaberg höjd
Ljungby socken /Se Killebacken backe Björkeberg lht Hångåsen ås
Ljungby stad Klinte terräng Björkelund, se Broakärr hmdl Hästhagen skogslott
Ljungby sn Korralund terräng Björkelund lht Juladagsviken vik
Ljungby stad Kronas mad sumpmark Björket hmdl Jältabock sten
Ljungby stad /Se Kronoparken terräng Björkås lht Kallgårdsåkern åker
Ljungby stad /Se Kråkemad ägomark Bossaläje f.d. t Klintäng äng
Ljungby stad /Se Kullabäcken bäck Braakärr hmdl Knäppan ställe vid ägogränser
Ljungby stad Kungshögen gravröse /Se Byen, nu Ljungby köping Saknas Kronoskogen skogsområde
?Eka by Kungshögen gravhög /Se Bygget hmdl Kråkemad åker
Hjälmaryd by /Se Kvarnmossen mosse Dammasbacken f.d. t Kvänslövssjön sjö
Hjälmaryd by /Se Kvänslöv triangelpunkt Ebbabo lht Kåbbarna åker
Hjälmaryd by *Kvänslövssjön terräng, f.d.sjö /Se Ebbeboda, se Ebbabo lht Kåtån å
Hjälmaryd by Kåtån å Eka by Lagan Saknas
Hjälmaryd by Kåtån å Eka by Lagobrunna källor
Hjälmaryd by Kåtån å /Se Eka by Ljungsjön sjö
Hjälmaryd by Lagan å Ekebacken hmdl Mellomäng äng
Hjelmaryd Saknas Lagan å Elmershus lht Melons åker
Hjälmaryd by Langdano ängsmark Eriksberg f.d. t Näsasjön tappad sjö
Hjälmaryd by /Se Liljenäsbacken ägomark Eskilsgård, Lilla gård Orrabacken betesmark
Hjälmaryd by /Se *Ljungby norra kvarnfors fors Eskilsgård, Stora gård i Ljungby Osmaarna ängar
Hjälmaryd by /Se *Ljungby södra kvarnfors fors Fiabro f.d. t Oxryden skogsås
Hofdinge by Ljungsjö sjö Finskull f.d. t Rakan åker
Hofdinge by Madarna ägomark Fridhem lht Rotasjö tappad sjö
Hovdinge by /Se Maråsmossen mosse Fållen, se Högafållen bs Rydträdan åker
Hovdinge by /Se Maråsmossen mosse Granelund lht Rydträdan åker
Hångers gdr /Se Maråsmossen mosse Haga lht Rynnesåker åker
Hångers gårdar /Se Näs, Gamla ägomark Hagalund t Sickingebäck bäck
Hångers Lillegård gård /Se Näsasjön f.d. sjö Hagalund lht Skilleberg höjd
Hångers Storegård gård /Se Näsasjön terräng Haganäs lht Skåningsträdan åker
Höslänga by Näsasjön, Lilla sjö Hagarna, se Haga Saknas Stolpamaarna äng
Höslänga gdr /Se Näsasjön terräng, f.d. sjö /Se Hagatorpet hmdl Storåker åker
Kungshögen gravhög /Se Nässjön sjö Hasselbacken lht Södrabäck bäck
Kvänslöv by offeraltare Saknas /Se Hinsas hmdl Södragårsta äng
Kvänslöv by /Se Osmadarna ägomark Hjortsberg hmdl Södraåäng äng
Kvänslöv by /Se Parken fornlämning Hjälmaryd gård Ulvabäck bäck
Kvänslöv by /Se Planen odlad mark Hjälmaryd by Vibomsberg höjd
Kvänslöv by /Se Replösa terräng Hovdinge by Åran äng(?)
Ljungby by Resestenarna fornlämning Hovdinge by Örekull höjd
Ljungby förr by, numera köping /Se *Ripplösafors fors Hovdingelund, se Lillegård gård  
Ljungby by /Se Rotasjö f.d. sjö Hångers gårdar  
Ljungby postkontor /Se Rotasjö terräng Hångers by  
Marås gdr /Se Ryträdan ängsmark Hårdas f.d. t  
Näs by Rönningeträdan odlad mark Högafållen bs  
Näs gård /Se Sibirien terräng Höslänga gård  
Replösa by Sickinge triangelpunkt Höslänga gård  
Replösa by /Se Sickingebäck bäck Hövdinge, se Hovdinge by  
Replösa by Sickinge mosse mosse Hövdinge, Södra, se Södragård Saknas  
Replösa by /Se *Sikänge gärde gärde Jänget f.d. bs  
Sallebro gd /Se Sjöängen odlad mark Karlslund lht  
Sickinge by Skrabben ägomark Karlsro lht  
Sickinge by Spångasjö f.d. sjö Killebo lht  
Sickinge by Spångasjö terräng Klockaregården gård  
Sickinge by Stenstugubacken terräng Knajgahagen hmdl  
Sickinge by Svarteviksbäcken bäck Knektatorpet hmdl  
Sickinge by *Ternhall f.d. gränsmärke Kullagård gård  
Sickinge by *Tjuvahög f.d. gränsmärke Kvarnarna gård  
Sickinge by Tofta terräng Kvarnarna gård  
Sickinge by /Se Tofta triangelpunkt Kvicksmajes f.d. t  
Sickinge by /Se Toftalund terräng Kvintas f.d. t  
Sickingstenen runsten /Se *Toftasjön, se Nässjön sjö Kvänslöv by  
Tofla by Tåfta Lacus, se Näsasjön f.d. sjö Kvänslöv by  
Tofta by Tärnsjön sjö Källsnäs f.d. t  
?Tofta by Tärnsjön f.d. sjö Lampegården, se Landbogården gård  
Tofta by Ulvabäck bäck Landbogården gård i Kvänslöv  
?Tofta by Visslaryd ägomark Lidnäs lht  
Tofta by *Vermehall f.d. gränsmärke Liljenäs lht  
Tofta by /Se *Vitehall f.d. gränsmärke Lillagård gård i Hångers  
Visslaryd by /Se Wårsiön, se Tärnsjön sjö Lillegård gård i Hovdinge  
Visslaryd by /Se *Vårtmossen f.d. mosse Lillegård gårdar i Ljungby  
  Värmsjömossen mosse Lilläng lht  
  Älgamossbacke terräng Ljungby köping o. socken  
  Älgamossen mosse Ljungby by  
    Ljungby Saknas  
    Ljungby gästgivargård Saknas  
    Ljungsjö lht  
    Ljusas f.d. t  
    Lund, se Lillegård kortnamn för Hovdingelund  
    Långdanå f.d. t  
    Lönns f.d. t  
    Lövsdal Saknas  
    Mariedal lht  
    Marås by  
    Marås gård  
    Mellangården gård i Hjälmaryd  
    Mossen f.d. t  
    Myrbo hmdl  
    Månsagård gård  
    Norraberg t  
    Norragård gård i Kvänslöv  
    Norragård gård i Hovdinge  
    Norragård gård i Tofta  
    Norragården gård i Eka  
    Norragården gård i Hjälmaryd  
    Norratorp f.d. t  
    Norregård gård i Replösa  
    Norrekvarn kvarn  
    Norrekvarn f.d. kvarn  
    Norra Kvarn kvarn  
    Nybo lht  
    Nybygget lht  
    Nydala hmdl  
    Nydala lht  
    Nydala Saknas  
    Nylund lht  
    Näs by  
    Näs lht  
    Näs gård  
    Näset gård  
    Olstorp lht  
    Palebo ställe  
    Pettersborg f.d. t  
    Piskebo lht  
    Planen f.d. t  
    Postgården hmdl  
    Påallsgården, se Norregård gård  
    Replösa by  
    Resestenarna g.d. t  
    Resestenarna litet ställe  
    Risingen hmdl  
    Rosenlund hmdl  
    Rydadal f.d. t  
    Ryden f.d. t  
    Ryden f.d. t  
    Rönnås lht  
    Sallebro hmdl  
    Sickinge gård  
    Sickinge gårdar  
    Sickinge by  
    Sjöfällan hmdl  
    Skinnana hmdl  
    Slättahult hmdl  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Storagård gård i Hångers  
    Storingsbacken hmdl  
    Strömsnäs lht  
    Strömsnäs hmdl  
    Södragård gård i Hovdinge  
    Södragård gård i Tofta  
    Södragården gård i Eka  
    Södragården gård i Hjälmaryd  
    Södragården gård i Ljungby  
    Södra Kvarn, se Norra Kvarn kvarn  
    Södraled lht  
    Södraled lht  
    Södrakvarn kvarn  
    Södra Tranhult by  
    Tallbacka lht  
    Tofta by  
    Tofta by  
    Tofta by  
    Tofta, Södra, se Södragård Saknas  
    Treingarna hmdl  
    Vislaryd gårdar  
    Visslaryd gård  
    Visslat, se Visslaryd gård  
    Vitasten f.d. t  
    Västerlund t  
    Västratorp f.d. t  
    Ågården hmdl  
    Ågården gård  
    Åströmslund lht  
    Ängalund hmdl  
    Österdal lht  
    Östratorp lht  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.