ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hälleberga socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 200 Naturnamn : 399 Bebyggelsenamn : 900 Naturnamn : 799
Helleberga sn? Alhägnen terräng Hälleberga sn Nummerförteckning förteckning
Hälleberga sn Alhägnen terräng Hälleberga socken Nummerförteckning förteckning
Hälleberga sn Alsbokrog terräng Hälleberga sn Nummerförteckning förteckning
Hälleberga sn Andsjöbäcken bäck Hällberga sn Alamossen mosse
Hälleberga sn /Se Babels torn berg Hälleberga sn Alemossen mosse
Hälleberga sn Backen betesmark Kyrkgränden byar och gårdar Alhängnen äng
Helleberga sn Backen terräng Kyrkogränden gårdar Allvins kärr mossodling
Helleberga sn Barkabäcken bäck Kleren, se Klereskruv inkolentnamn ?Alsterån å
Hälleberga sn Barkadammen damm Alerås t. Amerika nu hage, förr slåtter
Hälleberga sn Bjumad sank mark Alerås lht Arsen slåtter
Hälleberga sn *Björkekärrskulla gränsmärke Alerås torp Babels kyrka bergknalle
Hälleberga sn Björkåkra ängsmark Alestoön torp Babels torn berg
Hälleberga sn *Björkekärrskulle gränsmärke Alestoön t. Backagärdet åker
Hälleberga sn Björkön ö Alstoön torp Backagärdet äng
Hälleberga sn Björkön ö Alestoön t. Backalyckan åker
Hälleberga sn Björnahallen terräng Alingsborg lht Backalyckan åker
Hälleberga sn Björnamossen ägomark Almedal bs Backalyckorna åkrar
Hälleberga sn Blåsås terräng Almedal lht Backåker åker
Hälleberga sn *Bockagöl sjö Annefälle bs. Backåkern åker
Helleberga sn Bondemad ägomark +Aplaholm hus Backåkern åker
Hälleberga socken /Se Bondemad betesmark Applaholm lht Barkadammen sjö
Hälleberga sn /Se Bondeslåttern ägomark Aplaryd Saknas Barkadammen damm
Hälleberga sn Bondeslåttern ängsmark Applaryd by Barks åsar höjdsträckning
Hälleberga sn Borstetorps fly sumpmark Applaryd by Bastelyckan åker
Hälleberga sn /Se Borstetorps fly terräng Aplaryd, Lilla bebyggelse Bastlyckan åker
Hälleberga sn Bredmad sankmark Applaryd, Lilla bebyggelse Baståker åker
Hälleberga sn /Se Bredmadsröset fornlämning Aplaryd, Stora bebyggelse Baståkern åker
Hälleberga sn /Se Bringsmålagöl göl Applaryd, Stora bebyggelse Baståkern åker
Hälleberga sn /Se Broakärret ägomark Aplaryd Lillegård gd Baståkern åker
Hälleberga sn /Se Broakärret kärr, f.d. odlad mark Aplaryd Storegård gd Bergfällemon skogsmark
Hälleberga poststation /Se Bråtkärret terräng Avelsberg bs. Birkö ö
Hælghabærgha, se Hälleberga sn Brända fly sankmark Avundsberg bs. Bistockamossen mosse
Applaryd by Brända fly sankmark Axebo lht Bitallemon skogsområde
Appalaryd by Brändafly sumpmark Barkeström lht Björkekullen åker
Aplaryd by Brännan triangelpunkt Barkeström lht Björkesten ägomärke
Aplaryd by Buskahie terräng Barkeström lht Björkåkern åker
Aplaryd by Bygget ägomark Barkström hus Björnamossen slåtterkärr
Applaryd by Bygget terräng, f.d. odlad mark Berghem lht Bläckmossen mosse
Aplaryd by /Se Bäckahall terräng Berghem lht Bockatäppan hage
Aplaryd by Bäskärr sankmark Bergholm lht Bokåkern åker
Aplaryd by Bäskärr kärr Bergsjö lht Bolet äng
Applaryd by /Se ?Bölskullen gränsmärke Bergtomta lht Bolet äng
Bocklareboda gd:ar Bölskullen terräng Björka lht Bolet äng
Bocklareboda by Bösadalsmossen mosse Björkbacka lht Bolet äng
Bocklareboda gd Cronhall, se *Korslyckesten gränsmärke Björkegård Saknas Bolsbacken backe
Båcklareboda by Dalabacken backe Björkegård gård Bolskälla Saknas
Bocklareboda by Dammkärret kärr Björkegård by Bolsåker åker
Bocklareboda gdr /Se Davita ö höjdsträckning Björkelund bs. Bolsåkern åker
Borstetorp gd Derasjö sjö Björkelund lht Bolsåkern åker
Borstetorp gdr /Se Derasjö sjö Björkgläntan lht Bolsåkern åker
Bredaryd gd /Se Derasjö sjö Björkhaga lht Bommelsefällan, Lilla åker
*Brinkegärde Saknas Derasjö sjö /Se Björkhaga lht Bommelsefällan, Stora åker
*Brinkagærde gd? Djupadal terräng, f.d. odlad mark Björkhem lht Bomullsmössefällan skogsområde
Brinkelid f.d. soldattorp /Se ?Dåsamärket gränsmärke Björklund lht Bondeslåtter slåttermark
Bälnarås, se Bönerås, Lilla o. Stora torp Dåsamärket terräng Björkå lht Bottenlösa åkern åker
Bätnaross, se Bönerås, Lilla o. Stora torp Dåsmadmärket sockengränsmärke Björkängen lht Bredaryd» backe backe
Bönerås, Lilla o. Stora torp Dämmingen sank mark? Björnamåla t. Bredmad madslåtter
?Bönerås, Lilla o. Stora torp /Se Dämmingen terräng Björnamålen torp Bredmad, Lilla madslåtter
Drottningshult by Ebbamossarna mossar Björnamålen torp Bredmad, Stora madslåtter
Drottninghult by Ekbacken åkermark Blomkulla torp Bredmadakällan källa
Drottninghult gd /Se Ekbacken ägomark Blomkulla bs. Bredmaden madslåtter(?)
Fröneskruv by Ekelid triangelpunkt Blomkulla torp Bredmadlyckan åker
Fröneskruv by Ekeråsamärket sockengränsmärke Blomkulla torp Bringsgöl göl
Fröneskruv by Feta skråm terräng Blomkulla lht Brinkahällen berg
Fröneskruv by Fjorden sjö Blomkulla lht Brinkehällen bergknalle
Fröneskruv by Floahult terräng Blomstermåla lht Brinkelid landsvägsbacke
Fröneskruv gd:ar Floahult hult Blomstermåla lht Broakärret förr mossodling, nu betesmark
Fröneskruv by Flottbäcken, Norra bäck Blåsås bs. Brolyckan åker
Fröneskruv by Flottbäcken, Södra bäck Blåsås, se Blomkulla torp Brolyckan åker
Fröneskruv by Flyasten trol. rågångsmärke /Se Blåsås, se Blomkulla torp Broslätten slåtter
Fröneskruv by Flyet mosse Bocklaboda kronoeg. Broåker åker
Fröneskruv by /Se Flyet sankmark Bocklareboda bebyggelse Brunnsbolet betesmark
Fröneskruf by Flyet sankmark Bocklareboda gård Brunnsgärdet äng
Fröneskruv by Flyet sankmark Bocklareboda gd Brunnsstycket slåtter
Fröneskruv by /Se Flyet sumpmark Bondelid hus Brunnsåker åker
Fröneskruv gd /Se Fröjdaskit terräng Bondelid lht Brunnsåkern åker
Gränö by /Se Fröneflyet, se Fröneskruvs fly mosse Bondelid lht Brymad kärr
Gränö gd /Se Frönegöl igenvuxen sjö Bondetorp lht Bråthängnen hagmark
Gullaskruv by /Se Frönegiöl, se Frönegöl o. Frönesjö sjö Bondtorp lht Bråtlandet åker
Gullaskruv by Frönegöl, se Frönesjö f.d. sjö Bondtorp torp Brändafly mosslåtter
Gullaskruv by /Se Frönegöl göl Bondtorp torp Brändö kärr
Gullaskruv by /Se Frönesjö, se Frönegöl sjö Borstetorp bebyggelse Brännmossahultet skogsdunge
Gullaskruv gd /Se Frönesjö sjö Borstetorp gård Brännmossen mosse
Hetalåga by /Se Frönesjö sjö Borstetorp torp Byggalyckan åker
Hetalåga by /Se Fröneskruvs fly mosse Bosstorp kronojäg.bost. Bäckåker åker
Holma by Fröneskruvs fly sumpmark Bredaryd gård Börjamåla sten
*Holma, Lilla indr. bost. Följakärret sankmark Bredaryd Saknas Dalabacken backe
Holmemålen gd /Se Följakärret kärr Bredaryd gård Dalabacken kulle
Håknamålen torp /Se Gathultet terräng, delvis odlad Bredaryd gd Dalabäcken bäck
?Hägerås by Gillemad sankmark Bringsmåla bs. Dalaflyet fly
Högelycke komm.-bost. Grinden terräng Bringsmålen torp Dalagärdet äng
Jordanstorp gd /Se Grindmossen mosse Bringsmålen torp Dalakärret mosse
Jordanstorp gd /Se *Grope hall gränsmärke Brinkelid f.d. soldattorp Dalalyckan åker
Kleftetorp (terräng,) f.d. torp Gruppegölsflyet sank mark Brinkelid t. Dalbacken åker
Klerkeboda by /Se Grytan göl Brinkelid torp Dalen åker
Kollinge gd /Se *Gråppehall gränsmärke Broakärret ägodel Dalen åker
Kollinge gd /Se Gråstensmo skog Broakärrhagen ägodel Dalen åker
Kollningen gd /Se Gråstensmon skog Bruket, se Orrefors glasbruk Dalens rödja skogsröjning
Kvarnstorp Saknas Gråstensmon skog Bulta Jöddens, se Tallelund bs. Dalängen äng
Kvarntorp gård /Se Gråstensmo mo Bumsadal torp Dammen äng
Långaskruv by Gråstensmon skog /Se Buskahie bs. Dammen äng
Långeskruv gd /Se Gränefägårdh liggerens holl, se Gränö hall Saknas Bygget = Lilla Nybygget torp Dammkärret slåtterkärr
Långaskruv gd /Se Gränöbäcken bäck Bäckadal torp Dammkärret äng
Långaskruv by /Se *Gränö hall gränsmärke Bäckadal bs. Derasjö sjö
Mackamåla gd *Gränö hall gränsmärke Bäckahall bs Derasjö sjö
Mackamåla gd /Se Grävlingborcken terräng Bäckahall bs. Derasjön sjö
Mackamåla gd /Se Grönlund odlad mark Bäckalund hus Derasjön sjö
Mada Kollinge gd Grönås ägomark? Bäckalund lht Derasjökällan källa
Mada Kollinge gd Grönås terräng, f.d. delvis odlad Bäckström lht Domarekällan vattenkälla
Mada-Kollningen gd /Se ?Gullaskruvssjön sjö Bönerås torp Dossmad madslåtter
*Madekeling, se Mada Kollinge by Gullaskruvssjön sjö Bönerås torp Drängagråten äng
Munkamåla by /Se Gullaskruvssjön sjö Bönerås, Lilla torp Drängagråten slåtter
Munkamåla by /Se Gullaskruvssjön sjö Bönerås t. Drängagråten äng
Munkamåla gd /Se Gullaskruvssjön sjö Bönerås, Lilla t. Drängstugträdan åker
Munkamåla by /Se Gullaskruvssjön sjö Bönerås, Lilla t. Däckareberget berg
Munkamåla by /Se Gunneberg berg Bönerås, Stora t. Dämningen mosse
Målerås gd /Se Gunneberg berg Dalbo lht Döparesten sten
Målerås samh. /Se Gunnefly sankmark Dalhem lht Ekbacken åker
Norrbäck by Gunnefly sankmark Dalhem lht Ekebacken åker
Norrbäck by Gålningagölen göl Dalskog lht Ekeliden landsvägsbacke
Norrbäck by Gålningamossen mosse Djupadal t. Ekelyckan åker
Norr(e)bäck by Gödeudd odlad mark Djupadal t. Ekemärket ägomärke
Norrbäck by Haresten terräng Djupadal t. Ekeråsamärket råmärke
Norrbäck by Hetalåga göl göl Djupadal bs. Ekornabacken höjd
Norrbäck by Holmahultet sumpmark Djupadal torp Ekorrabacken backe
Norrbäck by Hornaslåtter ägodel Djupadal torp Ekorraberg bergknalle
Norrbäck by Hornaslåtter ängsmark Djurhagen t. Ekåker åker
*Olaffmale gd? Hornet odlad mark Dopsholm hus Ekåker åker
Orranäs gård /Se Hultabäck sankmark Dopsholm t. Ekåkern åker
Orranäs gård /Se Hultakärret kärr Drottningehult gd Ekåkern åker
Orranäs gd Hultamossen mosse Drottninghult gård Ekåkern åker
Orranäs gd /Se Hultet sank mark Drottninghult bebyggelse Ekåkern åker
Orrefors bruk Hultmålen ängsmark Drottningshult by Eriksmålahägnen åkrar
Orrefors samh. /Se Hultmålen terräng, f.d. odlad mark Duveberg hus Erlands äng äng
Orrefors samhälle /Se Hyltekärret sankmark Duveberg t. Farfars fälla fälla
Risberg gård /Se Hyltekärret kärr Duveberg torp Farfars Mosse mosse
Riveberg gd /Se Hållsdammen damm Duveberg torp Farmors Lycka åker
Räveberg, se Riveberg gd Hårsmåsehall rågångsmärke /Se Duveborg, se Duveberg torp Fetaskråm skogsmark
Rödaled (terräng,) f.d. torp Hägnen sankmark Ekbacka lht Finalyckan åker
*Rödsboda Saknas Hägnen terräng Ekebo lht Fiskabäcken bäck
Stengårdsholma by Hängselhultadal terräng Ekegård lht Fiskabäcken bäck
Stengårdsholma gd:ar Hästafloe sankmark Ekelid bs. Fiskalyckan åker
Stengårdsholma by Hästafloe sankmark Ekelid bs. Fiskartorpskällan källa
Stengårdsholma by Högerås ängsmark Ekelid stuga Fiskesjö sjö
Stengårdsholma by Isakabotten terräng Ekelid bs. Flisåkern åker
*Stibbemåla Saknas Jakobsgårdsdamm sankmark Ekelund lht Flyet äng
Stibbetorp by /Se Jakobskärr kärr Ekemålen torp Flygsfors Saknas
*Stibomaale gd? Jansbotten terräng Ekholm lht Fläskalådan lekplats
Sugande by Jordanstorpedammen göl Ekholmen lht Frälsegårds backe backe
Sugande by /Se Jordkullen terräng Ekliden lht Fröjda skit slåttermark
*Swælta kvarn Jordkullen kulle Ekmålen bs. Frönegöl göl
Svälta kvarn Kasperskärr kärr Ekmålen t. Frönegöl sjö
*Svälta kvarn Saknas Kattefly odlad mark Ekmålen torp Fröne sjö sjö
*Svälta förr kvarn Kattekärr kärr Ellebäck bs. Frönesjö sjö
*Svälta kvarn Saknas Katteskruvgöl göl Ellebäck torp Frönesjö sjö
Tekaskruv gård /Se Kisterör fornlämning Emilsro lht Fåglasjödalen dalsänka med slåtter
Tikaskruv gd Klangens ägomark Eriksmålen t. Fårhuslyckan åker
Tikaskruv gd /Se Klangens terräng, f.d. odlad mark Fiskaretorpet t. Fägården plats mellan stugan och ladugården
Tikaskruv gd /Se Kleens källa källa Floahult t. Fähuslyckan åker
Tikaskruv gd /Se Klereskruv, Lilla ägomark Floahult lht Fähusåkern åker
?Tokebo by Klereskruv, Stora ägomark +Floahult t. Följakärret, Lilla mosse
Tokebo by /Se Klerkeboda göl sankmark Floahult lht Följakärret, Stora mosse
Tokebo by *Klyneken gränsmärke Floahult torp Gadderås Saknas
Tokebo by »Klyneek gränsmärke Floaryd t. Gastabacken höjd
Tokebo by *Koakärr kärr? Fredriksdal lht Gastabacken landsvägsbacke
Tokebo by Kohagen terräng, delvis odlad Fridhem lht Gastakullen kulle
Tokebo by Kokärret kärr Fridhem hus Gastakullen kulle
Tokebo by Kolkärret kärr Fridhem lht Gastakullen kulle
Tokebo by *Korslyckesten gränsmärke Fridhem hus Gatefloen floe
Tokebo by *Korslyckesten gränsmärke Fridhem lht Gatelyckan åker
Takeboda Saknas *Korslyckesten gränsmärke Fridhem lht Gathultet slåtterkärr
Tokebo by Kropet terräng? Fridhem lht Gatlyckan åker
Trolleboda gd Krusmålen åkermark Fridsborg lht Gatlyckan åker
Trolleboda gård /Se Krusmålen ägomark Frälsegård bebyggelse Gatåkern åker
*Uddaskogsmåla Saknas Kräfsegöl göl Frälsegården Saknas Getakullen slåtter
*Vllamaala, se *Olaffmale gd? Kräfsegöl göl Frälsegården gård Geve bol äng
*Ullemåla Saknas Kvarndammen damm Fröneskruv by Geve Gärde förr äng, nu skogsmark
*Ullamåla gd /Se Kvarnkullen ägomark Fröneskruv by Gillbonderydsjön sjö
Villköl by Kvarnkärret kärr Fröneskruv by Grytan göl
Villköl by Kvarntorps kvarn kvarn Fröneskruv Jakobsgård gd Gråbönelyckan åker
Villköl by *Kyrkerås terräng Fröneskruv Mellangård gd Gråstensmo skogsområde
Villköl by *Kyrkerås sockenmärke gränsmärke Fröneskruv Västragård gd Gråstensmo mosse
Villköl by »Kyrkeråås Socknmärcke» gränsmärke /Se Fröneskruv Södragård gd Gråstensmo skog
Villköl by Kålling Siön, se Stibbetorpasjön sjö Furubo lht Grävlingakullen kulle
Villköl by Källeberg ängsmark Furudal lht Grönefälle åker
Villköl by Källekulla ängsmark Furuhill lht Gubbalyckan åker
Villekjöl by Lammamad betesmark Furuliden bs Gubbamossen förr slåtter, nu hagmark
Villekjöl by Larsagöl sjö Furuliden lht Gubbastampen slåtter
Villköl by /Se Larsagöl göl Fyren lht Gubbåkern åker
Villköl by Lermaden odlad mark Fyrishov lht Gubbåkern åker
Villköl by /Se Lernabben udde +Fällan t. Gullaskruvsjön sjö
Villköl by Lernabben ö, f.d. udde Fällan lht Gullaskruv sjö sjö
Villköl förr sätesgård, nu by /Se Lilla kärr sankmark Fällan, se Nybygget torp Gummavila rastesten
Villköl by /Se Lilla kärr kärr Gamla gästgivaregården villa, förr gästgivaregård Gummemossen förr slåtter, nu hagmark
Villköl by /Se Lindblånskullarna kullar Gatan bs. Gummålen åker
Virdegræno beb.? /Se Lindebäckskullarna ägomark +Gatan bs. Gustavslyckan åker
»Vindegrænæ» gd /Se Lindkulla gränsmärke Getarås bs. Gål(n)ingagölen sjö
?Åslahult by Lindkulla kulle +Getarås t. Gålningakällan källa
Åslahult by Lindkulla terräng, f.d. odlad mark Getarås torp Gålningakällan källa
Åslahult by /Se Lindkulla råmärke gränsmärke Getarås, se Högerås torp Gålningamossen mosse
  Linnerås triangelpunkt Glasbruket lht Gål(n)ingamossen mosse
  Linneråskärret kärr Granbäcken hus Gärdesfälleåkern åker
  Ljuvalund terräng Granbäcken lht Gödudd slåttermark
  Lusarekullsmossen sankmark Grandunge lht Gökabacken kulle i ett åkergärde
  Lusarekullsmossen mosse Granhem lht Gölabäcken bäck
  Lustigskärr kärr Granliden lht Gölåkern åker
  *Lysnahall gränsmärke Granliden lht Hagalyckan åker
  *Lysnahall gränsmärke Granlycke lht Halsen åker
  Långegöl göl Gränö gårdsnamn Hammaren äng
  Långegölsbäcken bäck Gränö bebyggelse Hampesänket vattensjukt mosshål
  Långelycke ägomark Gränö gård Hansa mo skogsmosse
  Långelycke terräng, f.d. odlad mark Gränö by Hansmo mosse
  Mackamåla kvarn kvarn Gränö gd Harpan slåttermark
  Maden sumpmark Gröndal t. Harpan slåtter
  Maden sank mark, f.d. delvis odlad Gröndal t. Helenas lycka åker
  Maden sjö Gröndal torp Hemflyet mossodling
  Malmamålen åkermark Grönelund lht Hemgärdet äng
  Malmamålen ägomark Grönelund lht Hemgärdet åker och äng
  Malmbäckskärret ägomark Grönlund bs Hemmaden madslåtter
  Markalyckan ägomark Grönlund bs. Hemmaden madslåtter
  Melsiön, se Millesjö sjö Grönlund bs. Hemmaden madslåtter
  Millesjö sjö Grönlund bs. Hemra marken skogsmark
  Millesjö sjö Grönås hus Hemstycket åker
  Morfars lyckor ängsmark Grönåsen t. Hermans håla vägbacke
  Mossebo terräng, f.d. odlad mark Grönäs torp Hetalåga göl göl
  Mossebo ägomark Grönö gård Hetalåga göl sjö
  Muggehall gränsmärke Gullaskruv by Hetalågas göl sjö
  Muggehall gränsmärke /Se Gullaskruv Saknas Holmalyckan åker
  Målahagen terräng Gullaskruv järnvägsstation Hopalandet åker
  Målahagen betesmark Gullaskruv by Hopalyckan åker
  Målahagen terräng Gullaskruv Frälsegård gd Hopastycket madslåtter
  *Märkeskull gränsmärke Gullaskruv Skattgård gård? Hopängen äng
  *Märkeskull sockenmärke gränsmärke Gullaskruv säteri gd Horsnäset? åker
  Mörkemad sankmark Gullaskruv säteri gd Hultet förr slåtter, nu skogsmark
  Mörkemad sankmark Gustavsberg lht Hultet slåtter och skogsmark
  Mörteberg terräng, f.d. torp Gustavsdal torp Hultet förr äng, nu hagmark
  Mörtegöl göl Gustavsdal lht Hultet, Oppra slåtterkärr
  Mörtegöl göl Gustavsdal torp Hultåker åker
  Nissadammen sank mark Gustavsro lht Hunden åker
  Nissafällan terräng Gästgiveriet gd Hundslåtter slåtter
  Norratorp odlad mark Göljamålen bs. Husagöl sjö
  Norrhagslyckan ägomark Göljamålen t. Huvudet slåtter
  Norrhagslyckan terräng, f.d. odlad mark Göljamålen torp Hyrnenabben udde i en mad
  Nymålen odlad mark Hagalund bs Håkonsmålaträdan åker
  Nymålen ägomark Hagalund lht Häggåkern åker
  Nyrödjan odlad mark Hansastället t. Hägnen kärr
  Ormamad sankmark Hemmet torp Hägnen mad
  Ormamad sank mark +Hemmet bs. Hägnen äng
  Orranässjön sjö Hemmet, se Skruttatorpet torp Hägnen slåtter
  Orranässjön sjö /Se Hetalåga gd Hägnen förr äng, nu hagmark
  Orranässjön sjö /Se Hetalåga by Hällebergas å å
  Orranäsasjön sjö Hetalåga Saknas Häll(e)bergsån å
  Osakärret kärr Hetalåga gård Häll(e)bergsån å
  Oxhagen terräng Holma Saknas Hällefällekällan källa
  Oxhagskärret kärr Holma by Häradsvägsbacken backe
  Palma mosse mosse Holma kronoeg. Hästaflobäcken bäck
  Palmas ägomark Holma Lilla Saknas Hästafloe mosse
  Palmas terräng, f.d. odlad mark Holma, Stora Saknas Höstafloe åker
  Petersborg terräng Holmamålen bs. Hästalyckan åker
  Pålavikagöl göl +Holmamålen bs Hästamossen mosse
  Ramleberg terräng Holmsberg lht Hästamossen förr slåtter, nu hagmark
  *Rockebro bro +Holmsjö t. Hästen slåttermark
  Ruket sankmark Holmsjö torp Hästhagen hagmark
  Ruvegöl göl Holmsjö torp Högbacken kulle
  Råbockamaden sankmark Hultabäck torp Högebacken backe
  *Råckebro bro Hultabäck bs Högträdan åker
  »Räckebroo» bro /Se Hultabäck lht Hönöström Saknas
  Räckemåse sankm. /Se Hultabäck torp Innefly mossodling
  Rödaledsmossen mosse Hultamålen torp Isaka botten lämningar efter kolmila
  Rödaledsmossen mosse Hultmålen torp Jansalyckan åker
  Röde mosse mosse Hultmålen torp Joelskärr slåtter
  Röhall gränsmärke Hultmålen torp Jon-Eriks-munnen skogsmark
  Röhall gränsmärke Hultet torp Jon-Perssons-lyckan åker
  Röhall trol. rågångsmärke /Se Håknamåla torp Jordanstorpa ägor ägor
  Sinnerskutan terräng Håknamålen torp Järnsåker åker
  Sjöakärret kärr Håknamålen torp Jöddudd mossodling
  Sjöamåla ägomark Håknemålen torp Jöddudd förr slåtter, nu mossodling
  Sjöamåla terräng, f.d. odlad mark Hägerås lht Kabbe backe backe
  *Sjön sjö Hägerås torp Kallgården åker
  Skeppegöl göl Hägerås, se Högarås torp Kallgården åker
  Skepperåsmon skogsmark Hälleberga Saknas Kallgårdsåkern åker
  Skogsholm skogsmark Lilla Hälleberga gd Kalvakärret slåtterkärr
  Skritstenmo skog /Se Hälleberga Stom gård Kalvakärret kärr
  Skyttlekärret sankmark Hälleberga stom gd Kalvarumpan mosse
  Skyttlekärret kärr Högaberg bs. Kalvhagen åker
  Skärvbäcken, Gamla terräng Högadal lht Kalvhagen slåtter
  Skärvbäcken, Nya terräng Högalund bs. Kalvmossen mossodling
  Skärvbäcken bäck Högalund bs. Kardellåkern åker
  Skärvhultet terräng Högalund bs. Karl-Fredriks-lyckan åker
  Slåtterkärret kärr Högalycke gård Karl-Johans-lyckan åker
  Släta mossarna mosse Högarås torp Kattefly mosse
  Slätemo skog Högbo bs Kattefly mosse
  Slätemo mo Högbo bs Kattegöl sjöar
  Smæltha kvarn /Se Högbo bs. Kattegölar gölar
  Smedmossen odlad mark Högbo bs. Kiddahagen hage
  Snytet ägomark Högbo bs. Kidrons bäck bäck
  Snytet terräng, f.d. odlad mark Högby hus Kidrons bäck bäck
  Snöbollshall terräng Högby bs. Kittefloe floe
  Soldatkärret kärr Högelid hus Kitten förr slåtter, nu skogsmark
  Spjutamossen mosse o. ägodel Högelid lht Klerens källa källa
  Spjutamossen odlad mark och mosse Högelid lht Klerkeboda göl göl
  Spånga fly, se Flyet mosse Högelycke bebyggelse Klerkeboda göl sjö
  Spökekröken vägkrök Högelycke komm.bost. Klingstenen sten i en äng
  Stackakärret sankmark Högelycke lht Klyngek röse
  Stackakärret kärr +Högersborg t. Knallapåsen åker
  Staggbäcken bäck Högersborg t. Knallasäcken åker
  Staggbäcken bäck Högersborg torp Knektafällan förr fälla, nu storskog
  Starrkärret kärr Högeryd t. Koakärr kärr
  Stenkärret sankmark Högerås, se Hägerås lht Kohagslyckan åker
  Stenkärret kärr Högerås torp Kohagsmossen mosse
  Stibbetorpasjön sjö Högerås torp Kojlyckan åker
  Stibbetorpasjön sjö Högerås t. Kolbottenåkern åker
  Stibbetorpssjön sjö /Se Högerås torp Kolbottnalyckan åker
  Stibbåkärret ägomark Högmålen hus Kolbottnen åker
  Stibbakärret kärr, f.d. delvis odlat Högmålen lht Kollingebäcken bäck
  Stigehall terräng Högmålen lht Kransagärdet åker
  Stocka-mad sumpmark Intag lht Kringelen åker
  Stora kärr sankmark Jackagård bebyggelse Kringelen åker
  Stora kärr kärr Jakobsgård bebyggelse Kringeln åker
  Stora maden sumpmark Jakobsgård, se Jackagård bebyggelse Kringledalen åker
  Stora roan sankmark Jon-Eriks-stället torp Kringleskiften slåtter
  Stora roan sankmark /Se Jonsberg lht Kristvalla surbrunn hälsokälla
  Stormossen ägomark +Jonsbo bs. Krokamossen mossodling
  Stormossen mosse, f.d. delvid odlad Jonsbo lht Kroken åker
  Sugandemålen ägomark Jordanstorp bebyggelse Kroken mosse och åker
  Sugandemålen åkermark Jordanstorp gård Krokåker åker
  Svarta göl göl Jordanstorp torp Krokåkern åker
  Svartegöl göl Jönsagård bebyggelse Krusmålen åker
  »Swæltha» kvarn /Se Jönsagård bebyggelse Kråketall ägomärke
  Sågbäcken bäck Kalverås bs Kräfsehall berg
  Sågmålen terräng Kalverås bs. Kräfsehäll stenkummel
  Sätenahall höjdsträckning Kanten bs. Kullen åker
  Södergårdsbrännan terräng Karlsberg t. Kullåker åker
  Södra bygget terräng Karlsberg lht Kullåker åker
  Södramålen odlad mark Karlsberg lht Kullåkern åker
  Sörhagen terräng Karlsberg lht Kullåkern åker
  Sörhagen skogsmark Karlsberg torp Kullåkern åker
  Tallön ö Karlsborg bs. Kullåkern, Lilla åker
  Taskegöl göl Karlsborg lht Kuselkärralyckan åker
  Tassavärme terräng Karlslund lht Kuselkärret slåtterkärr
  Tillfället sankmark Karlsro lht Kvarnabacken höjd
  Timmerkullamossen mosse Karlsro lht Kvarnabäcken bäck
  Timmermosse mosse o. ägodel Karlsro lht Kvarnakärret kärr
  Timmermosse ängsmark Katrineberg lht Kvarnamaden mad
  Timmermålen åkermark Kattekulla lht Kvarnamaden slåttermad
  Timmermålen ägomark Katteskruv torp Kvarnfloen floe
  Tjuvadye sankmark Katteskruv torp Kvarnkullahägnen äng
  Tjuvadye sankmark Katteskruv lht Kvarnkullen åker
  Tomterna slåtter /Se Katteskruv t. Kvällplågebacken backe
  »Toreshall» gränssten /Se Katteskruv, Lilla t. Kyrkgärdet äng
  Torparemosse mosse Katteskruv, Lilla t. Kyrklyckan åker
  Torshall gränsmärke Katteskruv, Lilla torp Kyrklyckan åker
  Torshall gränsmärke Klarkabo by Kyrklyckan åker
  Tors hall gränsmärke +Kleaskruv t. Kyrkogärdet äng
  Totegöl göl Kleftetorp Saknas Kyrkogärdet förr slåtter, nu skogsmark
  Toteråsafly sankmark Kleftetorp torp Kyrkovägen väg
  Trankärret sankmark Klefttorp gård Kårekälla källa
  Trankärret kärr Kleftetorp gd Kåråker åker
  Trekällorna terräng Klefveskruf, se Kleaskruv torp Kåråker åker
  Trollegöl göl Kleraskruv torp Källaregärdet äng
  Trollespänge terräng Kleraskruf, se Klereskruv torp Källarelappen åker
  Trädammen sankmark Klereskruf, se Klesskruv torp Källarelyckan åker
  Trädgårdsön halvö Klereskruv torp Källareåkern åker
  Trängtas terräng Klereskruv, Lilla t. Källareåkern åker
  Tubbemad sankmark Klereskruv, Stora t. Källdiket dike
  Tubbemad sankmark Klerkaboda gd Källehagen hagmark
  Tuvegöl sjö Klerkeboda bebyggelse Källsmålasnibb åker
  Tuvegöl göl Klerkeboda gård Källträdan åker
  Vapnebäcks å å Kliftetorp gård Källåkern åker
  Vapenbäcksån Saknas /Se Klingsborg bs. Käringaberget berg
  Vapenbäcksån å Klingsborg torp Kärralyckan åker
  Vapenbäcksån å Klingsborg t. Ladlyckan åker
  Vapenbäcksån å Klingsborg torp Ladlyckan åker
  Vargfällebacken höjd Klinten lht Ladnabben udde i en mad
  Vargmossen mosse Klipperås torp Ladugårdsviken vik
  Vargmossen mosse Klipperås t. Ladugårdsåkern åker
  Vemshäll trol. rågångsmärke /Se Klipperås torp Ladugårdsåkern åker
  *Vennershall gränsmärke Knutsmåla t. Ladåker åker
  *Wennershall gränsmärke Knutsmålen hus Ladåker åker
  Vibäcksbron bro Knutsmålen t. Lammhagen förr hagmark, nu slåtter
  Vibäckskärret kärr Knutsmålen torp Landsvägsskiften slåtter
  Videflyet odlad mark Kokull gård Larsa göl sjö
  *Wijn Feer gränsmärke Kolbotten torp Larsagöl göl
  *Vinfer gränsmärke Kolbottnen t. Lassafällan förr fälla, nu storskog
  Vippen terräng Kolbutten, se Källeberg torp Ledabacke backe
  Västrakulla ägomark +Kolkärret t. Lermaden mossodling
  Älgamossen mosse Kolkärret förr torp, nu slåtter Lernabben udde
  Älgkullamärket gränsmärke Kollinge bebyggelse Leråker åker
  Älgkullamärket gränsmärke Kollinge gård Lillagärdet äng
  Älgkullamärket terräng Kollingen gård Lillagärdet förr slåtter, nu skogsmark
  Älvedomen sank mark Kollinge gd Lilla Holma backe backe
  *Ärgflisa gränsmärke Kollinge gd Lill kärr kärr
  *Ärgflisa gränsmärke Koppekull gård Lilla Mad madslåtter
  *Äskebäck gränsmärke o. bäck Koppekull bebyggelse Lillemosse mosse
  *Äskebäck gränsmärke Koppekull gd Lillhagen hagmark
  Övra fly åkermark Kroan, se Gästgiveriet gd Lindbergskärret mad
  Övra fly betesmark Kronoberg lht Lindbrånarna kulle
  Övra fly terräng, f.d. odlad mark Kronogård bebyggelse Linds mosse mosse
  Övra hultet terräng Kronogård bebyggelse Lindåkern åker
    Kronopark Saknas Linneråsavägen väg
    Krummamålen lht Loglyckan åker
    Krummamålen lht, förr soldattorp Lommen åker
    +Krusmålen t. Lorakärret mad
    Kullen lht Lustigkulle kulle
    Kuras bs. Lyckan åker
    Kvarnakullen torp Lyckan åker
    Kvarnamåla torp Lyckan, Stora åker
    Kvarnmålen hus, förr kvarn Lyckan, Stora åker
    Kvarnamålen t. Lyckan, Stora åker
    +Kvarnkullen torp Lyckorna åkrar
    Kvarnmålen torp Långa liden vägbacke
    Kvarntorp bebyggelse Långbackarna höjdsträckning
    Kvarntorp gård Långegöl sjö
    Kvarntorp torp Långegöl göl
    Källeberg bs. Långegöl sjö
    Källeberg, se Kolbottnen torp Långegölsbäcken bäck
    Källeberg torp Långelycke åker
    Källeberg lht Långe lyckor åkrar
    Källeberg torp Långeråsabäcken bäck
    Källehult t. Långåker åker
    Källehult t. Långåker åker
    Källehult torp Långåker åker
    Källehult torp Långåker åker
    Källehult, Lilla t. Långåker åker
    Källehult, Lilla t. Långåker åker
    Källehult, Lilla torp Långåker åker
    Källekulla t. Långåkern åker
    Källekulla torp Maden äng
    Källekulla t. Madgärdet förr äng, nu mossodling
    Källekulla torp Madåkern åker
    Källemålen, se Källsmåla lht Majas-hål bit av äng
    Källerstad torp Malmamålen åker
    Källerstad torp Massafällemossen mosse
    Källerstad torp Massagärdet åker
    Källeskruv t. Massagärdet äng
    +Källeskruv t. Massakärr kärr
    Källsmåla lht Mats» ängagärde äng
    Källsmålen torp Mattemosse mossodling
    Källsmålen t. Mellandagsmossen mosse
    Källsmålen torp Mellangärdet? äng
    Kärraboda bebyggelse Mellanhagen hage
    Kärraboda gård Millesjö sjö
    Kärraboda gård Millesjö sjö
    Kärraboda gd Millesjö sjö
    Laggaremålen torp Millesjökärr kärr
    Laggaremålen bs. Millesjö Kärr fordom slåtter
    Laggaremålen t. Morfars nyland åker
    Lerebro torp Mormors kärr madslåtter
    Lerebro torp Moses-bete mosse
    Lerebro t. Mossahagen hage
    Lerebro torp Mossakällan källa
    Lillaskruv bs. Mosslyckan åker
    Lillegård bebyggelse Myrkullen åker
    Lillegård, se Applaryd, Lilla bebyggelse Målagärdet äng
    Lindkulla t. Målagärdet åker
    Lindkulle torp Målagärdet åker och äng
    Lindkullen lht Målåker åker
    Lindsberg hus Månkabolet? äng
    Lindsberg bs. Mörkemad mosse
    Lindsberg lht Mörkemad, Lilla förr slåtter, nu hagmark
    Lindsdal lht Mörkemad, Stora förr slåtter, nu hagmark
    Lindsdal bs. Mörtegöl göl
    Linnekulla torp Mörtegöl sjö
    Linnerås bs. Narrabacke landsvägsbacke
    Linnerås bs. Nedragärdet äng
    Linnerås t. Nils-Petters sten sten
    Linnerås bs. Norra backar backar
    Ljungby hus Norragärde åker
    Ljungby lht Norragärdet åker
    Ljungsjö t. Norrbäckaåkern åker
    +Ljungsjö t. Norrbäcksåkern åker
    Ljuvalund t. Norre bäcken bäck
    Ljuvalund torp Norrhagen hagmark
    Lunda förr hemmansdel Norrhagen hagmark
    Lundby lht Norrhagslyckan åker
    Lyckarp lht Norrhagslyckan åker
    Lyckeby lht Norråker åker
    Långaskruv Saknas Norråker åker
    Långaskruv by Norräng äng
    Långaskruv by Norrängsåkern åker
    Långaskruv Postgård gd Nybacken åker
    Långaskruv Södragård gd Nybrottet åker
    Långerås lht Nylandet åker
    Långerås t. Nylandet åker
    Långerås torp Nylandet åker
    Läggramålen soldattorp Nylandet åker
    Mackamåla by Nylyckan åker
    Mackamåla bebyggelse Nylyckan åker
    Mackamåla gård Nyrödjan mosse
    Mackamåla gd Nyrödjan mossodling
    Mada Kollinge bebyggelse Nyrödjan betes- och slåttermark
    Mada Kollinge bebyggelse Nyrödjan odling
    Mada Kollinge gd Nyträdan åker
    +Malmamålen t. Nyträdan åker
    Malmbäcken lht Nämndemanskärret kärr
    Malmbäcken torp Nätabodstycket odling
    Malmbäcken torp Olas gärde äng
    Malmbäcken torp Olas mad madslåtter
    Marieberg torp Olas åker åker
    Marieberg torp Olsmossen fordom mad
    Marieberg torp Olsmossen förr mossodling, nu betesmark
    Marieberg torp Oppstycket åker
    Masugnen, se Barkeström lht? Orranäsasjön sjö
    Mellangård bebyggelse Orranäsa sjö sjö
    Mellangård bebyggelse Orranäsasjön sjö
    Mellangård bebyggelse Orranässjön sjö
    Mellangård, se Vilköl, Stora bebyggelse Oset slåtter
    Mellangård bebyggelse Oxelåkern åker
    Mellangården bebyggelse Oxhagen hagmark
    Merås lht Oxhagslyckan åker
    Mossbo bs. Palma mosse mosse
    Mossbo bs. Paradiset bit av äng
    Mossebo bs. Pellalyckan åker
    Munkamåla bebyggelse Pepparlandet åker
    Munkamåla gård Persträdan åker
    Munkamåla gård Petter-Svensons-lyckan åker
    Munkamåla gd Pickadalalyckan åker
    Målahagen ägodel Piglipen slåtter
    Målen lht Prästabacken backe
    Målen t. Prästamad förr madslåtter, nu betesmark
    Målen torp Pussamossen mossodling
    Målerås gd Påkafällan förr fälla, nu storskog
    Målerås gård Pålavikagöl sjö
    Målerås gård Ramleberg berg
    Målerås (samhälle) Rumpåkern åker
    Målerås gård Ruvegöl sjö
    Målerås järnvägsstation Ryggen slåtter
    Målerås glasbruk Saknas Råbockamaden kärr
    Målerås station Saknas Råbockamaden madslåtter
    Målerås´ södra station järnvägsstation Råsarna betesmark
    Mårtensryd bebyggelse Råsen hagmark
    Mårtensryd gård Rännilalyckan, Lilla åker
    Mårtensryd gård Rännilalyckan, Stora åker
    Mårtensryd gd Rävakulan rävide
    Märtslyckan bs. Rävkistebacken höjdsträckning
    Mörteberg t. Röde mosse mosse
    Mörteberg t. Rödjemaden mosse
    Mörteberg torp Rönnelyckan åker
    Nor lht Sakristian åker
    Norramåla t. Sakristian förr åker, nu betesmark
    +Norratorp t. Sandbackarna backar
    Norratorp bs. Sandbergs backe landsvägsbacke
    Norrbäck Saknas Sandlyckan åker
    Norrbäck gård Sandträdan åker
    Norrbäck gård Sinnerkullen kulle
    Norrbäck gård Sinnerskuteåkern åker
    Norrbäck bebyggelse Sinneråkern åker
    Norrbäck gd Sinneskutan skogsområde
    Norremåla bs. Sinneskuteåkern åker
    Norrhagen ägodel Sjöabäcken bäck
    Nyadal bs. Sjöakärret kärr
    Nyadal lht Sjöakärret slåtter
    Nyadal bs. Sjöbogubbens lada lada
    Nybo lht Sjökärret kärr
    Nybo hus Sjömaden slåttersjö
    Nybo bs. Sjömaden slåtter
    Nybo bs Sjömaden mossodling
    Nybygget t. Sjöåkern åker
    Nybygget lht Skallåkern åker
    Nybygget hus Skarnflyet mosse
    Nybygget torp Skarnflyet skogsfly
    +Nybygget t. Skattegårdsåkern åker
    +Nybygget bs. Skeppegöl göl
    Nybygget bs. Skeppegöl sjö
    Nybygget torp Skift, Store slåttrar
    +Nybygget t. Skiften äng
    Nybygget, se Buskahie bs. Skiften skogsmark
    Nybygget bs. Skiten slåtter
    Nybygget bs. Skiten slåtter
    Nybygget bs. Skitnabro bro
    Nybygget bs. Skitnabroar bro
    Nybygget torp Skoglyckan åker
    Nybygget torp Skoglyckan åker
    Nybygget, Lilla t. Skogskärret kärr
    Nybygget, Lilla torp Skogslyckan åker
    Nygård gård Skruvbotten Saknas
    Nygård bebyggelse Skruvkällan källa
    Nygård gård Skussåsabacken kulle i en hage
    Nygård lht Skvalle backe backe
    Nygård gd Skylhallen sten
    Nyhem lht Skylsåkern åker
    Nyholm bs. Skyttlekärret kärr
    Nyholm lht Skäppelandingen åker
    Nylund lht Skärvbäcken bäck
    Nylund lht Skärvbäcken bäck
    Nylund bs. Skärvbäcken bäck
    Nymålen t. Skärvgölen mosse
    Nymålen t. Skärvhultet slåtterkärr
    +Nymålen t. Skärvrätan åker
    Nymålen t. Skärvskiften äng
    Nymålen torp Skärvskiften förr slåtter, nu betesmark
    Nysätra lht Sliparefly mosse
    Nytorp t. Slipaflylyckan förr åker, nu mossodling
    Nytorp t. Sliparegöl sjö
    Nytorp t. Sliparegölar förr gölar
    Nytorp torp Släte mo skogsområde
    Nytorp, Lilla hus Slättåkern åker
    Nytorp, Lilla lht Smedgärdesåkern, Lilla åker
    Nås lht Smedgärdesåkern, Stora åker
    Orranäs säteri Smedgärdet äng
    Orranäs torp Smedgärdet åker
    Orranäs gård Smedjemaden mad
    Orranäs säteri säteri Smedlyckan åker
    Orrefors glasbruk Smedmossen mosse
    Orrefors glasbruk Smedåkern åker
    Orrefors glasbr. Smedåkern åker
    Orrefors samhälle Smetmaden mossodling
    Orrefors bruksegendom Snokanabben jordkulle i slåttermad
    Orrefors järnvägsstation Sparrabacken kulle
    Orrefors samhälle Spinkabacken backe i en hage
    Orrefors glasbruk Spjället åker
    Orrefors station Saknas Spjället åker
    Oset lht Spjället åker
    Oskarsborg lht Spjället åker
    Oxhagen ägodel Spjället åker
    Petersborg torp Springfällebackarna höjdsträckningar
    Petersborg t. Springkälla källa
    Petersburg torp Springkällan källa
    Petersburg, se Ramleberg bs. Spökekröken vägkrök
    Postgården bebyggelse Staggbäcken bäck
    Postgården bebyggelse Staggbäcken bäck
    Postgården gård Staggen äng
    Pålavik hus Staggen slåtter
    Pålavik t. Staggåkern åker
    Pålavik torp Stallslyckemossen mosse
    Pålavik torp Stamhultahägnen förr äng, nu skogsmark
    Pålavik, Lilla bs Stamphultafällan fälla i en skogsmark
    Ramleberg t. Stamphultakällan källa
    Ramleberg bs. Stamphultamossen mosse
    Ramleberg torp Stamphultshägnen slåtter
    Ramleberg, se Petersborg torp Starkärret äng
    Riberg gård Stavåkern åker
    Rismålen lht Stenkällan källa
    +Rismålen lht Stenmurslyckan åker
    Riveberg Saknas Stens källa källa
    Riveberg gård Stensnurran kärr
    Riveberg gd Stenträdan åker
    Rosberga lht Stibbagärdet åker och äng
    Rosenborg lht Stibbakärret slåtterkärr
    Rosenborg lht Stibbetorpabäcken bäck
    Rosendal lht Stibbetorpasjön sjö
    Rosendal bs. Stibbetorpasjön sjö
    Rosenfors lht Stibbetorpasjön sjö
    Rosenhill, se Floahult lht Stibbåkern åker
    Rosenlund t. Stockamad mosse
    Rosenlund lht Stockamad madslåtter
    Rosenlund lht Stockamad mad
    Rosenlund lht Stolpabacken landsvägsbacken
    Rosenlund torp Storagärdesåkern åker
    +Rumpan t. Storagärdet slåtter
    Rumpan lht Stora kärr kärr
    Rundal lht Storelycke åker
    Rundahl torp Store mosse mossodling
    Runddal t. Stora kärr kärr
    +Ryd, Lilla bs. Stormaden slåttermosse
    Ryd, Lilla t. Storskogen hagmark
    Lilla Ryd torp Storåker åker
    Rödaled hus Storåker åker
    Rödaled t. Storåker åker
    Rödaled torp Storåker åker
    Rödaled torp Storåker åker
    Sandby lht Storåker åker
    Sandhem lht Storåker åker
    +Sandkullen bs. Storåkern åker
    Sandkullen avs. Storåkern åker
    Sandkullen torp Storåkern åker
    Sandslätt t. Storåkern åker
    Sandslätt hus Storåkern åker
    Sandslätt lht Storåkern åker
    Sandslätt torp Storåkern åker
    Sandås lht Storäng förr äng, nu beteskultur
    Sibbetorp, se Stibbetorp gård Storängsbacken backe
    Sjöabro bs. Stugugärdet äng
    Sjöabro hus Stugåkern åker
    Sjöabro bs. Stugåkern åker
    Sjöabro, se Strömsholm torp Stugåkern åker
    Sjöamåla t. Stugåkern åker
    Sjöamåla t. Stugåkern åker
    Sjöamåla torp Stugåkern åker
    Sjöanäs bs. Stugåkern, Lilla åker
    Sjöanäs bs. Stugåkern, Stora åker
    Sjöanäs bs. Sugande lid landsvägsbacke
    Sjöbo t. Sundmossen mosse
    Sjöbo hus Suråker åker
    Sjöbo torp Svartagöl göl
    Sjöfällehagen ägodel Svartagöl göl
    Sjömåla torp Svartebäck bäck
    Skattagård bebyggelse Svartegöl sjö
    Skattegård Saknas Svartegöl sjö
    Skattgården Saknas Svartegöl sjö
    Skoghem lht Svartåker åker
    Skogholm lht Svensholmen åker och mosse
    Skogsby lht Svinarumpan mosse
    Skogsgården lht Sågbäcken bäck
    Skogsholm t. Sågebäcken bäck
    Skogsholm t. Sågelyckan åker
    Skogshyddan lht Söderåkern åker
    Skogshyddan lht Söderåkern åker
    Skogslund bs. Söderåkern åker
    Skogslund lht Södragärdet åker
    Skogslund bs. Södralycke åker
    Skogslund bs. Södre bäcken bäck
    Skogslund lht Sörhagen hagmark
    Skogslyckan lht Sörhagslyckan åker
    Skogsmåla bs. Sörängen förr äng, nu beteskultur
    Skogsmåla bs Tallö ö
    Skogstorp lht Tallön ö
    Skogstorp t. Tassamon skogsområde
    Skogstorp torp Timmerkullamossen mosse
    Skolhuset lht Timmermosse mossodling
    Skruf, Lilla torp Timmermossen mosse
    Skvalpamålen t. Tjuvadye kärr
    Skälsek lht Tjuvadye skogsmark
    Skälsek lht Tjuvafällan åker
    Skälsek hus Tjuvafällan åker
    Skälsek torp Tjuvakulan stenhåla
    Skälsek lht Tjuvkulan sten
    Skärvbäcken t. Tobaksstenarna stenblock
    Skärvbäcken t. +Tokabo sjö sjö
    Skärvbäcken, Gamle bs. Tokabosjö sjö
    Skärvbäcken, Nye bs. Tokabosjön tappad sjö
    Snibben t. Tomten åker
    Snibben bs. Tomterna slåtter
    +Snippen t. Torget höjd
    Snytet bs. Torparemosse mosse
    Solbacka lht Torparemosse mosse
    Solbacka lht Torskgöl sjö
    Solbacka, se Skogsgården lht Tors källa Saknas
    Solbacka lht Torvmossen torvmosse
    Solebo lht Totegöl sjö
    Solhaga lht Travarebackarna backar
    Solhaga lht Trollebolyckan åker
    Solhem lht Trollegöl sjö
    Solhem lht Trollespänge bro
    Solliden lht Trollesten bergknalle
    Solliden lht Trollkällareåker åker
    Solvåg lht Trångkolning? skogsmark
    Stalslycke torp Trädammen damm
    Stallslycke torp Trädgårdsön ö
    Stallslycke, Lilla bs. Trädgårdsön ö
    Stallslycke, Lilla t. Tränktas råmärke
    Stallslycke, Lilla torp Tuegöl sjö
    Stallslycke, Stora t. Tuttegöl sjö
    Stallslycke, Stora bs. Tuvadalen dalsänka
    Stenbacka, se Sugandemålen lht Tuvagärdet äng
    Stenbacka lht Tuvegöl sjö
    Stengårdsholma Saknas Tuvängen äng
    Stengårdsholma, se Holma by Tåkäppavägen gångstig
    Stengårdsholma by Täpporna hage
    Stengårdsholma Jönsagård gd Törnåker åker
    Stengårdsholma Kronogård kronogård Utaflyet mossodling
    Stensborg bs. Utefly mossodling
    Stensborg bs. Vaktkullen kulle
    Stensborg lht Vapenbäcksån å
    Stenslätt lht Vapnebäcks å vattendrag
    Stensnurran bs. Vapnebäcksån å
    Stenstorp t. Vargakullen kulle
    Stenstorp hus Varggropen fly
    Stibbetorp bebyggelse Varghagen hagmark
    Stibbetorp by Vargmossen mosse
    Stibbetorp bebyggelse Vattningagärdet äng
    Stibbetorp torp Venbäckagölen sjö
    Storegård bebyggelse Videflyet mossodling
    Storegård = 1 Applaryd Saknas Vindfället fälla
    Stormossen ägodel Vinnbäckagölen sjö
    Strandhem lht Västeråker åker
    Struttatorpet t. Västeråker åker
    Strömsborg lht Ytterflyet förr slåtter, nu skogsmark
    Strömsborg lht Yttergärdet åker och äng
    Strömsholm garveri Yttermaden madslåtter
    Strömsholm garveri Yttratorpaån vattendrag
    Strömsholm torp Åkergärdet åker
    Sugande bebyggelse Åkergärdet åker
    Sugande gård Åkersgärdet åker
    Sugande by Ålkistan damm
    Sugande gd Ån, Norra bäck
    +Sugandemålen t. Åsakärret äng
    Sugandemålen lht Åstorpabacken backe
    Svaneborg lht Älgaråsa dal dal
    Svenstorp torp Älgkullamärket ägomärke
    Svenstorp torp Älmeröret bit av åker
    Svenstorp torp Älvedomen mosse
    Säteriet bebyggelse Ängagärdesflyet fly
    Säteriet bebyggelse Ängagärdeslyckan åker
    Södergård bebyggelse Ängagärdsån vattendrag
    Södergård bebyggelse Änggärdeslyckan åker
    Södra bygge bs. Ängagärdesåkern åker
    Södra Bygge torp Ängagärdet äng
    Södra Bygge t. Ängagärdet äng
    Södregården bebyggelse Ängagärdet äng
    Södregården bebyggelse Ängagärdet äng
    Sörhagen ägodel Ängagärdet äng
    Tallebo lht Ängagärdet, Stora äng
    Talleklint lht Ängamaden ängsslåtter
    Talleklint bs. Äskåkern åker
    Tallelund bs. Ödeflyet mosse
    +Tallelund bs. Öknen hage
    Tallhaga lht Ömossen mosse
    Talliden lht Östregårdslyckan åker
    Tikaskruv gd  
    Tikaskruv bebyggelse  
    Tikaskruv gård  
    Tikaskruv gård  
    +Tillfället t.  
    Tillfället t.  
    Tokabo by  
    Tokabo-Västragård gård  
    Tokabo-Östragård gård  
    Tokebo Saknas  
    Tokebo Mellangård gd  
    Tokebo Västragård gd  
    Tokebo Östragård gd  
    Tokeboda by  
    Tomtebo lht  
    Torparhagen ägodel  
    Trollebo gård  
    Trolleboda bebyggelse  
    Trolleboda, se Trollebo by  
    Trolleboda kronoeg.  
    Trolleboda gd  
    Träkärret torp  
    Tönderbruket bs.  
    Ulleberg lht  
    Vapnebäck lht  
    Venbäcken lht  
    Venbäcken, se Karlsberg torp  
    Venbäckana, se Ångsågen, Linnekulla, o. Ellebäck inkolentnamn  
    Venebäcken torp  
    Vennersdal torp  
    Vernersdal, se Vännersdal torp  
    Videhall lht  
    Videlund t.  
    Videlund lht  
    Vielund torp  
    Vilhelmsro lht  
    Vilköl by  
    Vilköl, Lilla bebyggelse  
    Vilköl, Stora bebyggelse  
    Villhaga lht  
    Villhaga lht  
    Villköl Saknas  
    Villköl by  
    Villköl mellangård gd  
    Villköl västragård gd  
    Villköl Östragård gd  
    Villåsen lht  
    Vinnbäcken lht  
    +Vippen t.  
    Vårbacka lht  
    Vännersdal t.  
    Vännersdal bs  
    Vännersdal torp  
    Värnhem lht  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    Västragården bebyggelse  
    Västrakulla bs.  
    Västrakulla hus  
    Västre eller Ödegård, se Vilköl, Lilla bebyggelse  
    Västregård, se Vilköl, Lilla bebyggelse  
    Västregården bebyggelse  
    Yttratorp bebyggelse  
    Yttratorp gård  
    Yttratorp t.  
    Yttratorp by  
    Yttratorp gd  
    Ålerås torp  
    Ålerås torp  
    Ångsågen torp  
    Åslahult bebyggelse  
    Åslahult by  
    Åslahult gård  
    Åslahult gd  
    Åstorp bs.  
    Åstorp lht  
    Älgakulla t.  
    +Älgarås t.  
    Älgerås torp  
    Ällebäck bs.  
    Ängaholm hus  
    Ängaholm torp  
    Ängsholm t.  
    Ängaslätt lht  
    Ängaslätt bs.  
    Ängaslätt torp  
    Ödegården hmd  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödestugan bs.  
    Ödestugan bs.  
    Ögården gård  
    +Örmålen bs.  
    Örmålen torp  
    Östergård bebyggelse  
    Östergård bebyggelse  
    Östergård bebyggelse  
    Österslätt bs.  
    Östregård, se Skattegård Saknas  
    Östregården bebyggelse  
    Östregården, se Ödegården bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.