ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härlövs socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 41 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 17
Hærilde, se Härlöv sn Alekärret kärr Härlöv sn Bodahöjden höjd
Härlöv sn Bodasjön sjö Härlöv sn Bodasjön sjö
Härlöv sn Bodasjön sjö Härlöv sn Bogårdsporten port i kyrkogårdens ringmur
Härlöv fordom sätesgård, nu socken /Se ?Bondaskogen skog Härlöv sn Ekebacken gravfält
Härlöv sn /Se Bondaskogen skog Alekärret t (rivet) Folkomsö udde
Härlöv sn Bondaskogen skog Arnanäs gård Furen Saknas
Härlöv sn Bråtarna terräng Arnanäs hmd Furen sjö
Härlöv sn /Se Ekebacken backe Aspelund lht Gärdsudden udde
Härlöv sn /Se Folkomsö befästningsruin /Se Berget lht Härlövsjön Saknas
Härlöv sn /Se Folkomsö odlad mark Boda hmd Mulleberg höjd
Härlöv sn /Se Furen sjö Borshult gård Norra göl göl
Härlöv by och sn /Se Furen sjö Borshult hmd Sandudden udde
Härlöv sn /Se Furen sjö Borshult, Lilla t (rivet) Stekarhusviken vik
Härlöv sn /Se Furen sjö Byallmänningen Saknas Storeholm udde
Härlöv sn /Se Furen sjö Bygget bs (riven) Stukan port i kyrkogårdens ringmur
Härlöv sn /Se Furen sjö /Se Enet t (rivet) Södra göl göl
Härlöv sn /Se *Gobona bokskog skog Fridhem lht Åsabackarna höjd
Härlöv sn /Se Gölagrytan sankmark Hagatorpet t (rivet)  
Härlöv sn /Se Herlöfsiön sjö Hallalyckan lht  
Härlöv by och sn /Se Hurvet sankmark Hallalyckan t (rivet)  
Härlöv sn /Se Håkanstorp terräng Hult, Lilla lht  
Härlöv sn /Se Klubbekull terräng Hurvakärret t  
Härlöv sn /Se Kolerabackarna backar Hurvet t  
Härlöv sn /Se Kvarnabäcken bäck Härlöv by  
Arnanäs by Lordaviken vik Kalvhagen lht (riven)  
Arnanäs by /Se Maden odlad mark Klinthäll lht  
Borshult by Norra göl göl Kullen lht  
Borshult by /Se Norra topp udde Kyrklyckan lht  
Folkomsö el. Storeholm udde Sillviken vik Lillahult lht  
Folkomsö fordom gård /Se Sjöhageudde, Norra udde Mellangård gård  
Hurvakärret (Hurvet) tp /Se Sjöhageudde, Södra udde Månsagård gård  
Härlöv by Storeholm udde /Se Månsagård hmd  
Härlöf by Södra göl göl Nybo bs (riven)  
Härlöv by Tingsmosse mosse Nybo lht  
?Härlöv kyrkoby Trummen sjö /Se Nybygget t (rivet)  
Härlöv by *Tångehall gränsmärke Prästgård gård  
Härlöv by Vinterstadsviken vik Ringagård gård  
Härlöv by Älmeröret f.d. gränsmärke Ringagård hmd  
Härlöv by Älmeröret gränsmärke Ringsborg lht  
Härlöv by Älmeröret gränsmärke Sjötorpet lht  
Härlöv by /Se Älmeröret fornlämning /Se Skogsmarken lht  
Härlöv by o. sn /Se   Skräddaregård gård  
Härle, se Härlöv by   Skräddaregård hmd  
?Ängskvarnar kvarnar   Smörängen lht  
    Stom gård  
    /Södergård/ gård  
    Södergård hmd  
    Södralund lht (riven)  
    Trälleborg lht  
    Vinterstad lht (riven)  
    Västergård gård  
    Västergård hmd  
    Västergård hmd  
    Västrelund bs (riven)  
    Östergård gård  
    Östergård hmd  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.