ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Moheda socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 247 Bebyggelsenamn : 754 Naturnamn : 413
Moheda socken Alö holme Moheda sn Alängsträdan åker
Moheda sn Aspön ö Moheda sn Alö ö
Moheda sn Basteviken vik Moheda sn Aspön ö
Moheda sn Basteviken vik /Se Moheda sn Backaborgsåkern åker
Moheda sn Baskön holme Moheda sn Backagärdet åker
Moheda sn Björklyckefallet vattenfall(?) Moheda sn Baggahällaträdan hagmark
Moheda sn Björntarns ödetomt /Se Moheda sn Bakeriträdan åker
Moheda sn Saknas Bockaplanen äng Moheda sn Baggahällaträdan hagmark
Moheda sn Bockaschaktet åker /Se Moheda blås inbyggarbeteckning Bastebacken hagmark
Moheda sn Bokebacken terräng Adamsborg bs (riven) Bastedalen åker
Moheda sn Bokelid triangelpunkt Askas gård Bastehagen hagmark
Moheda sn Bolet terräng Aspelund lht Basteträdan åker
Moheda sn Brenningaträdan åker /Se Aspelund avs Basteviken vik
Moheda sn Bråtlandadalen åker /Se Backen bs (riven) Basteviken vik
Moheda sn Bråtlandet åker /Se Backen gård Bastön ö
Moheda sn Bränningen ödetomt /Se Bastorp gård Bitarna hagmark
Moheda sn Bullen åker /Se Bastorp hmd Björkelundsträdan åker
Moheda sn Bökabackabäcken bäck Bastorp, Lilla t (rivet) Björkelyckefallet fall
Moheda sn Dalstorp terräng Berget lht Björkö ö
Moheda sn Dansjön sjö Berget bs (riven) Björnarören antagl. stenrösen
Moheda sn Dansjön sjö Berget lägenhet Björnbergs åker
Moheda sn Dansjön sjö /Se Berghem lht Bockaschaktet åker
Moheda socken Dansjön sjö Bergskoga lht Bodaåkern åker
Moheda socken Dansjön sjö /Se Bergslund lht Bokebacken höjd
Moheda sn De spingade stickorna avverkningsplats /Se Bergsnäs lht Bokelid höjd
Moheda sn Dirrakullen ödetomt /Se Bergsnäs gård Bokelid höjd
?Moheda sn Drängagråtarna åker /Se Bergsnäs lht Bolet ängsmark
Moheda sn Eriksäng terräng Bialite t Bolet ängsmark
Moheda socken Feresiö sjö Björka, Lilla lht Brantåsa norrgärde område vid Brantåsa
Moheda sn Feresiön sjö Björkbacka lht Brantåsaviken vik
Moheda sn Fersiö sjö Björkdala lht Brittas kålgård åker
Moheda sn /Se Fiolen sjö Björkeholm lht Broaskog hage
Moheda sn /Se Fiolen sjö Björkelund avs Brudeliden backe
Moheda sn Fiolen sjö Björkelund t (rivet) Bråtlandadalen åker
Moheda sn /Se Fiolen sjö /Se Björkelund lht Bränningaträdan åker
Moheda sn /Se Fiolen sjö /Se Björkelund lht Bullen åker
Moheda sn /Se Fiolen sjö /Se Björkelund lht Bökabackabäcken bäck
Moheda sn /Se Fiolen sjö /Se Björkelund t (rivet) Dansjön sjö
Moheda sn /Se Fiolen sjö /Se Björkeryd Saknas Dansjön sjö
Moheda sn /Se Fiolen sjö Björkeryd by Dansjö-sjön sjö
?Bastorp by Fjärrhanaberget berg Björkeryd lht De spingade stickorna avverkningsplats
?Boatorp by Fjärhanaberget berg /Se Björkeryd by Drängagråtarna åker
?Bastorp by Flymossen mosse Björkhaga lht Egendomsbacken backe
Bastorp by /Se Fläskö ö /Se Björkhagen lht Ekebackaträdan åker
Björkeryd by /Se Furen sjö Blåberg lht Enebolet hagmark
Boatorp by Furen sjö Blåberg torp (gård?) Erikaängen ängsmark
Boatorp by Furen sjö Blåberg gård Eskedalen område
Bolsgården gd /Se Furen sjö Boadal lht Fageråsaängen ängsmark
*Bosgården förr gd Fältas ödetomt /Se Boaryd lht Fageråssjön sjö
Boosgarden trol. försvunnen gård Förhultasjön sjö Boatorp by Fiolen sjö
Bostället gd /Se Förhultasjön sjö Boatorp by Fiolen sjö
Brantåsa by Förhultasjön sjö Boda, Lilla lht Fiolen sjö
Brantåsa by Gatfällängen äng /Se Lilla Boda gård Fixa hage betesmark
Brantåsa by Gatefällan äng /Se Bokebacken t (rivet) Fiolen sjö
Brantåsa gd Goadarsträdan eller Goadagsträdan åker /Se Bokeholm gård Fjärhanaberget berg
Brantåsa by /Se Godagsträdan eller Goadarsträdan åker /Se Bokeholm gård Fjärhanaberget berg
Brunens gd /Se Granö ö Bokeholm hmd Flymossen mosse
Brännhult by /Se Greveholmen halvö Bokeholm gård Flyudden förr gård, numera betesmark
Bäckarslöv gd /Se *Grännaforsa kvarnar f.d. kvarnar Bokelid t (rivet) Fläskö ö
Ekeryd by /Se Grönadal ägomark Bokelid torp (gård?) Friskens hagmark
Ekeryd by /Se »Grötehole» ödetomt /Se Bokelid gård Furen sjö
Forsagård gård (hemman) Gubbadalen åker /Se Bokelund stuga Furen sjö
Grännaforsa by o. kvarn /Se Gubbö holme Bokelund hmd Fyrkanten förr åker
Grännaforsa by /Se Hagaliden terräng Bokelund torp (gård?) Fårahagen hagmark
Grännaforsa kvarn /Se Herlöfsiön sjö Bokelund gård Fårahagsskiften åker
Gydingsgård gd /Se Herrahagen äng /Se Bolsgård gård Fårahagsträdan åker
*Hindriksgård Saknas Hällebergsviken vik Bolsgård hmd Fåramarken åker
Horda by /Se Hästafälleudden hagmark /Se Bolsgård gård Fällorna betesmark
Horda by /Se Insyningen hage /Se Bolsgård hmd Gatfällängen ängsmark
+Horda by /Se Intaget åker /Se Bolsgården gård Glolid backe
Horda by /Se Jons på udden hagmark /Se Bostorp torp (gård?) Goadagsträdan åker
Horda by /Se Jungfrukullen holme Bostället gård Goadalsträdan åker
hult ortnamnselement /Se Jungfrukullen Saknas /Se Brantåsa by Graneforsaån å
Hultas fsth /Se Järnö ö /Se Brantåsa by Graneforsaån å
Humlan kv. /Se Kajsevik vik Brantåsa boställe gård Granö ö
Humlans kv /Se Kajsevik vik /Se Brantåsa by Grännaforsa lyckor område
Humlans kvarnhemman /Se Karsbo ägomark Britteberg bs (riven) Grännaforsån å
Hålltas lht /Se Kibborna terräng Britteberg lht Grön(a)dal åker
Lidsjö el. Lidhem hmd /Se Kibborna skogsmark /Se Brunens gård Gubbadalen åker
Lidsjö fordom frälsehemman Kitta-Nissas ödetomt /Se Brännhult Saknas Gubbö ö
Loftahall fsth /Se Klacken holme Brännhult by Göranssons mosse betesmark
Lycke by /Se Klacken ö /Se /Brännhult/ gård Hagaliden backe
Mellangård hemman /Se Klangsviken vik Brännhult hmd Hagaträdan åker
»moadha» se Moheda sn Klangsviken vik /Se Bygget avs Hagaträdorna åkrar
Moheda järnvägspoststation /Se Klintaberget berg Bäckagård gård Hallahagen hagmark
Musteryd by /Se Klintaberget Lilla triangelpunkt Bäckagård hmd Harakull berg
Musteryd by /Se Knäppan hagmark /Se Bäckagården gård Herrahagen hagmark
Musteryd by /Se Kofälludden udde Bäckalund lht Hordabackarna höjd
Musterydsmåla gd /Se Kofälludden udde /Se Bäckanäs lht Hordaliden backe
Musteryd by Kolakällan källa(?) Bäckanäs lägenhet Hultakärret ängsmark
Målen förr frälsehemman /Se Kornas kvarn kvarn Bäckaryd lht Hultet skogsområde
Målen by /Se Kornas kvarn kvarn Bäckaskog lht Hultängen ängsmark
Nacke gård och kvarn Kornens såg och miölquarn kvarn Bäckaslund lht Husåker åker
Nackekvarn gd Krikagjerdet åker /Se Bäckaslöv lht Husåker åker
Nackeqvarn Saknas Kriken åker /Se Dalen bs (riven) Hällebergsviken vik
Notteryd by /Se Krikviken vik Dalen lht Härlövsjön sjö
Nye kvarn Saknas Krikviken vik /Se Dalstorp lht Hästafälleudden hagmark
Norrekvarn, Grännaforsa och Södrekvarn kvarnar Krikåkern åker /Se Dalträdan lht Hästhagen hagmark
Notteryd by Kronan kulle /Se Djupadal t (rivet) Insyningen hagmark
Notteryd by /Se Krusakullen kulle(?) Dunekulle lht Intaget åker
Notteryd by /Se Krusakullen kulle /Se Dunekulle bs (riven) Intaget hagmark och åker
?Näs gd Krusakullen ödetomt /Se Edledal lht Johannesa hage hagmark
?Näs gd Kråkö holme Ekedalen lht Jons på udden terrängnamn
Näs(?) by Kullaberget berg(?) Ekelund lht Jungfrukullen terrängnamn
Näs by Kungaviken vik /Se Ekelunden hmd Jättegraven krypta i jorden
*Næstonge förr gd Lassas ödetomt /Se Ekeryd gård Kajsevik vik
Pukaström kvarn Lembyxestättan gärdsgårdsöppning /Se Ekeryd by Kakelöse backe backe
Pukaström kvarn Ljungö ö Ekeryd hmd Kalla till Talls åker
Pukaström försvunnen by med kvarn /Se Lortvik vik /Se Ekeryd by Kalla till Talls åker
Rundal fsth /Se Lostabacken ängsmark /Se Eketorpet hmd Kammaren berghåla (grottboning ?)
Ryd by Lundholmen terräng Ekre by Karla till Talls åker
Ryd by Länsmansåker åker /Se Ekre by Karl Lindbergs åker åker
Ryd by Madafällan betesmark /Se Elmesås by Karl Lindbergs åker åker
Ryd by Magasinträdan åker /Se Enet t (rivet) Karlsåsa åker
Ryd by Malinalycka åker /Se Enet t (rivet) Karstorps gärde område
Ryd by Markudden betesmark /Se Eriksro lht Katteberget berg
Ryd by Mellanstugan ödetomt /Se Fereledet bs (riven) Kibborna skogsmark
Ryd by /Se Mohedaån å Forsagård gård Killaträdan åker
Ryd by /Se Murrebo åker /Se Forsagård hmd Klacken ö
Ryd by /Se Musterydhöjden triangelpunkt Fredriksdal lht Klangaviken vik
ryd ortnamnselement /Se Målö ö Frideborg lht Klangaviken vik
Rålösa tp /Se Mörtudden udde /Se Fridenborg lht Klangsviken vik
Rålösa gd /Se Nabben udde Fridensborg lht Klintaberget höjd
Rålösa torp /Se Nabben udde /Se Fridhem lht Klintaberget berg
Rålösa torp /Se Nattstugan ängsmark /Se Fridhem lht Klintaliden backe
*Röstånga f. gd Nissas i Hagen ödetomt /Se Fridhem lht Klintaliden backe
Sjöborgen sätesgård och kvarn Norbergs ödetomt /Se Fridhem lht Knäppan hagmark
Skeppshult by Norratorp ägomark m. lada Fridhem lht Knäppbrunnen brunn
Skeppshult gd Notaträdan åker /Se Fridhem lht Knäpp-planen åker
Skeppshult by Notterydsbäcken bäck Fridhem lht Kofälludden udde
Skeppshult by Nyekvarn kvarn Fridhem lägenhet Kohagaberget berg
Skeppshult fordom skatteh. nu by /Se Nämndemanträdan ödetomt /Se Furhem lht Kohagen hagmark
Skeppshult by /Se Näset näs Furudal lht Kolakällan vattendrag
Slottet fsth /Se Näsön ö Furuhyddan lht Kornahagen hagmark
Smäcken tp, lht, backstuga /Se Nävramystan terräng Furulund lht Kornahagen hagmark
Statting fsth /Se Nävramystan kärr /Se Furulund lht Kornansgärdet åker
Sterningagården förr hemman /Se Orraträdan ägomark Furulund avs Korsbacken antagl. gravfält
Stettin lht /Se Oset mynning /Fällagård/ gård Kraft i Nissatorpet förr torpställe
Storamålen hmd /Se Pigelipen åker /Se Fällagård hmd Krikaviken vik
Sunatorp gd /Se Pim(p)saplan hagmark /Se Föraregård gård Krikåkern åker
Tideberg by /Se Planen ägomark m. lada Föraregård hmd Krikåkern åker
Torp by /Se Prången? hagmark /Se Goada bs (riven) Kroken åker
träda ortnamnselement /Se Prästkvarnen öppen terräng m. byggnader Granebo lht Kronan bergknalle
Tuggalite torp (f.d.?) /Se Pukaström å Graneborg lht Krusakullen höjd
Tvetaudde f.d. torp /Se Pukaström å Graneborg lägenhet Kråkö ö
?Vegby by Pukaström å /Se Granefors kvarn och såg Kullaberget höjd
Vegby by Pukaström f.d. fors /Se Granefors kvarn lht Kullaberget berg
Vegby by Pukaström fors /Se Granehäll lht Kullabergsviken vik
Vegby by Pyrtet ängsmark /Se Granhem lht Kungaviken vik
Vegby by Rannekull fornlämning /Se Granholmen bs (riven) Kvarnaträdan åker
Vegby by Riddarhagarna terräng Gruvtorpet avs Kyrkehagen hagmark
Vegby by Riddarhagarna hagmark /Se Gruvutmål, se 5 Torp Saknas Källareträdan åker
Vegby by /Se Rosenlund sankmark Gruvutmål avs Källareträdan åker
Vegby by /Se Rålösa öppen terräng Grännaforsa Norra Saknas Källareåkern åker
Vegby by /Se Rödseln ängsmark /Se Grännaforsa Södra Saknas Källäng ängsmark
Vitteryd by Rösslarna terräng Grännaforsa, Södra gård Källäng ängsmark
Vitteryd by Rösslarna terräng Grännaforsa, Södra banvaktsstuga Källängsträdan åker
Vitteryd by /Se Rösslorna ängsmark /Se Grännaforsa kvarn lht o. kvarn Kärravallen ängsmark
Vitteryd by /Se Samlare-Kittas ödetomt /Se Grännaforsa kvarn lht o. kvarn Laggarnsbacken backe
Vittaryd by /Se Samlaträdan åker /Se Grönadal bs (riven) Lagårdsgärdet åker
Vitteryd by /Se Sandudden udde Grönadal lht Lagårdsträdan åker
Vitteryd Södregård gård Sigfridsäng odlad mark Grönadal avs Lembyxestättan gärdsgårdsöppning
Vångsnäs by /Se Silverbacken betesvall /Se Gustavsberg lht Lerkärret åker
Vångnäs by /Se Sionskullen kulle /Se Gustavsberg lägenhet Lidnäsaviken vik
Åkhult by /Se Sjöbänken hagmark /Se Gustavsdal lht Lidskogaö ö
Ölsåkra eller Sjöborgen sätesgård Skallaliden backsluttning /Se Gustavsdal lägenhet Lilla Bokelund åkrar
Ölsåkra el. Sjöborgen sätesgård Skallsbäcken bäck /Se Gustavsholm lht Lillagärdet hagmark
Ölsåkra sätesgård och kvarn Skarnsjön f.d. sjö Gydingsgård gård Lillagärdet åker
Ölsåkra eller Sjöborgen gård Skivan åker /Se Gydingsgård hmd Lilla hålan åker
Ölsåkra eller Sjöborgen sätesgård och kvarn Skogen ödetomt /Se Gydingsgård hmd Lilla mossen åker
Ölsåkra gård Skogsö ö Gåvetorp lht Lille hage hagmark
Ölsåkra by Skräddare-Pelles ödetomt /Se Gåvetorp lägenhet Lillesjön Saknas
Ölsåkra herrg Skräddarestugan ödetomt /Se Gärde, Norra hmd Lillängsträdan åker
Ölsåkra gd Sköllerör triangelpunkt och fornlämning /Se Gärdestorp bs Linåker åker
Ölsåkra gård /Se Snokviken vik Haddagärdet t (rivet) och utjord Ljungfällan avverkad skogsmark
Ölsåkra gd /Se Snokaviken vik /Se Haga lht Ljungö ö
Ölsåkra lht /Se Solhem terräng Haga lht Lofta hall rullstensblock
Ölsåkra by /Se Spingekullen kulle /Se Haga lht Lortvik vik
Ölsåkra gd o. kvarn /Se Sporraträdan åker /Se Haga avs. Lustabacken terrängnamn
Östanåker(-ra) g. Spänks ödetomt /Se Haga lht Lustabacken terrängnamn
Östanåkra by Starrabacken backe /Se Haga lht Lyckan åker
Östanåkra gd Stjärnhultaträdan åker /Se Haga, Östra lht Lyckan åker
Östanåkra gd Stjärnhultet Saknas /Se Hagalund lht Lyckäng betesvall
Östanåkra by Stora rör fornlämning /Se Hagalund gård Lyckängsträdan åker
Östanåkra by Storjerör fornlämning /Se Hagalund t (rivet) Långagårdshagen betesmark
Östanåkra by /Se Storö ö Hanaskog lht Länsmansåker åker
Östanåkra by /Se Stråken sjö Havreåkra t (rivet) Madafällan betesmark
Östanåkra by /Se Stråken sjö Havreåkra t (rivet) Madviken vik
Östanåkra by /Se Stråken sjö Havreåkra, Norra bs (riven) Magasinsträdan åker
  Stråken sjö Havreåkra, Södra bs (riven) Malinalycka åker
  Stråken sjö Hellebergsviken avs Marje träda förr åker
  Stråken sjö Hillesborg avs Markalyckan åker
  Stråken sjö Hjortafällan lht Markudden betesmark
  Stråken sjö Holmen lht Matsasjö göl
  Stråken sjö Holmen hmd Mellanskiften åker
  Stråken sjö Holmen gård Mellanstycket åker
  Stråken sjö Horda by Mohedabro fall
  Stråken sjö Horda by Moheda-ån å
  Stråken sjö /Se Hultas gård Mossen åker
  Stråken sjö /Se Humblans Saknas Murrebo åker
  Stråken sjö /Se Hårda by Musterydlund höjd
  Strängagärdet betesmark /Se Hultet, Norra t (rivet) Musterydshöjden höjdsträckning
  Strängagärdsviken vik Humblans kvarn o såg Musterydsåsen höjdsträckning
  Styraträdan åker /Se Humleborg lht Myren åker
  Stålamossen åker /Se Humleborg lht Myråker åker
  Svaleliden backsluttning /Se Hultas gård Målansträdan åker
  Svartahål vik Hägnen bs Målö ö
  Svartahål vik /Se Hällebergsviken torp (gård ?) Märragärdet hagmark
  Svartäng ängsmark /Se Hässlehult lht Märteräng åker
  Swenahem skogsparti /Se Högadal lht Mörtudden udde
  Svenan terräng Högahult lht Nabben udde
  Svenan skog /Se Högalund lht Nacke höjd
  Svenan, Norra ägomarker Högalund lht Nattstugan hagmark
  Svenan, Södra terräng Höganäs lht Nedra ryträdan åker
  Svenstorp terräng Högboholm lht Nedre skiften åker
  Svänahagen hage /Se Högelycke lht Nerstycket åker
  *Ternöhall f.d. gränsmärke Högelycke bs (riven) Niklasatorpet åker
  Tjuvö ö Högslund lht Nils Petteras åker
  Tjuvö ö /Se Högslund lht Nisses i hagen åker
  Tora sjö f.d. sjö Hökagård gård Norbergs skogsmark
  Torasjö sjö /Se Hökagård hmd Norragårdsberg berg
  Trången terräng Hökalund lht Norragårdsträdan åker
  Trången hagmark /Se Idala lht Norragärdet höjd
  Tuggalite åker /Se Idelund lht Norragärde(t) hagmark
  Tuggaliteträdan åker /Se Johannesberg lht Norragärdsberget berg
  Tvetaudde udde /Se Johannislund bs (riven) Norragärdsträdan åker
  Täppan-Pyrtet ängsmark /Se Jonsbo bs Norra hage hagmark
  *Tärnhall f.d. gränsmärke Jonsborg lht Lillagärdsdalen Lilla åker
  *Tärnehall gränsmärke Kaplansbostället gård Norra Svenans åkrar och skog
  *Tärnöhall gränsmärke Karlberg lht Norre lycke åker
  Undantaget åker /Se Karlsborg lht Norre mad åker
  *Vangsmyr myr Karlsborg lht Norre vik vik
  *Vitteryds och Moheda sockens bokskog skog Karlsgård gård Norr om trädgården åker
  *Vragbygärde gärde Karlsgård hmd Norrträdan åker
  Värns ödetomt /Se Karlsgård hmd Norräng ängsmark
  Västgötaträdan åker /Se Karlslund lht Notaträdan åker
  Västgöten ängsmark /Se Karlslund avs Notterydsbäcken bäck
  Zakrisas ödetomt /Se Karlslund lht Notterydsjön sjö
  Zackrisas åker /Se Karlsro lht Nyberg åker
  Åkhult triangelpunkt Karlstorp lht Nyäng ängsmark
  Åkhullt siön sjö Karlstorp gård Nämndemansträdan förr åker
  Åkhulta Siön sjö Karlstorp gård Näsön ö
  Åkhultsmosse mosse Karstorp gård Nävramystan kärr
  Åängsmaden odlad mark Kasbo t (rivet) Odlingen åker
  Äskedalen hagmark /Se Kastorp hmd Oset vik
  Äskekärren kärr Knapagård gård Oxhagaviken vik
  Ödetorpet ägomark Kornaholm avs Oxhagen hagmark
    Kornaholm el. Kornans lht Oxalyckan åker
    Kornans bs (riven) Pellalycke åker
    Kornans lht Pengafällan åker
    Kornans kvarn avs Perssons håla åker
    Korset hmd Pigelipen åker
    Kriken bs (riven) Pim(p)saplan skogsmark
    Kristineberg lht Pukaström å
    Kronoborg lht Pukaström å
    Kronoslätt lht Pyrtet vägkorsning och mark
    Kullen hmd Pyrtet vägkorsning och mark
    Kullen torp (gård?) Pöläng ängsmark
    Kållstorp gård Pörtet vägkorsning och mark
    Kärnan avs Ranekull höjd
    Kärret avs Riddarhagarna hagmark
    Kärret gård Rutan åker
    Lamåla hus Rösslarna ängsmark
    Liatorp lht Samlaträdan åker
    Liatorp lht Sandliden backe
    Lidakulle lht Sandö ö
    Lidakulle lägenhet Silverbacken betesvall
    Lidhem lht Simonatorpet åker
    Lidhem hmd Sionskullen kulle
    Lidhult lht Sjustjärnabacken åker
    Lidnäs stationshus Sjöbergsträdan åker
    Lidnäs lht Sjöbänken hagmark
    Lidnäs stationssamhälle Sjöhagamossen åker
    Lidnäs stationssamhälle Sjöhagen hagmark
    Lidsjö hmd Sjöhagen hagmark
    Lidsjö torp (gård?) Sjöhagen hagmark
    Lidsjö gård Sjöträdan åker
    Lidskog lht Sjöträdan åker
    Lidskog gård Skallaliden backe
    Lillegård gård Skallsbäcken bäck
    Lindhagen lht Skarnsjön sjö, numera torrlagd
    Lindsborg lht Skarnsjön sjö
    Lindsborg gård Skeppshulta sjö sjö
    Lindsholm lht Skeppshultasjön sjö
    Lindsås lht Skiftahagen hagmark
    Lindsås grenadjärstorp Skiftena åkrar
    Ljungbacka lht Skinnebergsröret stenrör
    Ljungslätt bs (riven) Skivan åker
    Ljungsäng avs Skogalyckan åker
    Loftahall t (rivet) Skoga sjö sjö
    Loftahall gård Skoga ö ö
    Lunden avs Skogaö ö
    Lunden bs (riven) Skogslundsmossen åker
    Lunden gård Skogsträdan åker
    Lundholmen t (rivet) Skomakarträdan åker
    Lundholmen stuga (riven) Skrinebergsröret stenrör
    Lundholmen lht Skölle rör stenrör
    Lundholmen lht Smedhagen hagmark
    Lundholmen gård Småhagarna hagmark
    Lund, Västra bs (riven) Snokaviken vik
    Lundäng avs Solhem hagmark
    Lyckanshöjd lht Spingekullen kulle
    /Lycke/ gård Sporraträdan åker
    Lycke hmd Starrabacken backe
    Lycket by Stensåker åker
    Lycke by Stjärnhultaträdan åker
    Lycke Kornans stuga Storagärde åker
    Lyckebo lht Stora hålan åker
    Lyckebo lägenhet Stora rör stenröse
    Lyckebo lägenhet Store hage hagmark
    Lyngsås Saknas Storja lid backe
    Lyngsås lht Storjerör stenrör
    Långagård gård Storäng ängsmark
    Långagård hmd Storåker åker
    Länsmansgården lht Storåker åker
    Lärkeholm lht Storö ö
    Lärkeholm gård Storö ö
    Lönshult lht Stråbäckaträdan åker
    Lönshult lägenhet Stråbäcken bäck
    Lövhult t (rivet) Stråken sjö
    Madskiften avs Stråken sjö
    Marieberg lht Strängagärdet betesmark
    Marieberg Saknas Strängagärdsträdan åker
    Mariedal lht Strängagärdsviken vik
    Marieholm lht Strängshavraskog förr skog
    Marielund lht Styreträdan åker
    Mariero lht Stålamossen uppodlad mosse
    Maryhill lht Stämmet utlopp
    Mellangård del av boställe Störjalid backe
    Mellangård gård Suråker åker
    Mellangård hmd Svaleliden backe
    Mellangård gård Svartahål vik
    Mellangård hmd Svartäng ängsmark
    Modalen avs Svenahagarna skogstrakt
    Modal, Lilla lht Svenamasens stuga stengrotta
    Moheda samhälle Svenan skogstrakt
    Moholm lht Svenans skogsmark
    Mossabo avs Svens lycka åker
    Musteryd by Svenstorp hagmark
    Musteryd by Söder träde åker
    Musterydmåla Saknas Södeträdorna åkrar
    Musterydmåla gård Södra hagarna hagmark
    Musterydsmåla gård Södra hage hagmark
    Musterydslund by (gård?) Södra Lillagärdsdalen åker
    Måla gård Södra skift åker
    Målen gård Södra Svenans skogsmark
    Målen gård Södra trädan åker
    Målen by Södra trädgårdsskiften åker
    Målen hmd Södre mosse åker
    Stora Målen gård Södre mosse åker
    Målen hmd Södre mosse åker
    Nabben gård Södre vik vik
    Nabben gård Södre vik vik
    Nacke gator stuga Sörträdan åker
    Nacke gator stuga (riven) Tidebergsmossen åker
    Nacke kvarn gård Tidebergsängen ängsmark
    Nacke lyckor utjord Tjuvö ö
    Norragården gård Tjuvö ö
    Norragården gård Torasjö sjö, numera torrlagd
    Norralund t (rivet) Tora sjö sjö
    Norraryd lht Torpagärdet åker
    Norratorp lht Torvåker åker
    Norragården gård Trekanten åker
    Norratorp lht Trelleborg åker
    Norratorp t (obebott) Tresnippen hagmark
    Norratorp stuga (riven) Trången hagmark
    Norratorp lht Trädgårdsträdan åker
    Norratorp gård Tuggalite åker
    Norraträdan avs Tvet(a)udde terrängnamn
    Norrebro lht Täppan betesvall
    Norregård gård Täppan betesvall
    Norregård hmd Undantaget åker
    Norregård gård Valpabäcken bäck
    Norregård hmd Vegby gärde område
    Norregård del av boställe Vegby ryd hed
    Norregård gård Viggehall sten
    Norregård hmd Vitterydsviken vik
    Norregård gård Vägskytten hagmark
    Norregård hmd Västerträde åker
    Norregård gård Västgötaträdan åker
    Norregård hmd Västgöten hagmark
    Norregård gård Västgöten hagmark
    Norregård hmd Västra hagen hagmark
    Norregård gård Västra trädgårdsskiften åker
    Norregård hmd Växtmaden betesmark
    /Norregård/ gård Ytterskiften hagmark
    Norregård hmd Zachrisas åker
    Norrelund bs (riven) Åkaslättagärdet åker
    Norreplan t (rivet) Åkergärdet åker
    Norrhult lht Åkergärdet åker
    Norrhult gård Åkerslycke område med stenrösen
    Norrskogsskiften avs. Åkhultamosse mosse
    Notteryd by Åkhultsån å
    Notteryd by Åängmaden mad
    Notteryd by Åängsån å
    Nyberg lht Älgadal åkrar
    Nyborg bs (riven) Ängabacken betesvall
    Nyborg bs (riven) Ängaträdan åker
    Nyborg lht Ängen ängsmark
    Nybygget t (rivet) Äskedalen hagmark
    Nybygget bs (riven) Äskekärren terrängnamn
    Nybygget lht Äskekärret skogsmark
    Nybygget bs (riven) Äskekärret terrängnamn
    Nybygget t (rivet) Äskelundaträdan åker
    Nybygget lht Öster om gärdesvägen åker
    Nybygget lht Öster om gärdesvägen åker
    Nybygget t (rivet) Öster träde åker
    Nybygget gård Österäng ängsmark
    Nybygget gård Östragärde åker
    Nydal lht Östre backe backe
    Nydal lht Övra ryträdan åker
    Nydala lht Övre mosse åker
    Nyekvarn gård Övre trädorna åkrar
    Nye kvarn kvarn, såg o jordbruk  
    Nyelund avs  
    Nyfällan bs (riven)  
    Nygård hmd  
    Nygård gård  
    Nygård gård  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm färgeri  
    Nyholm lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm lht  
    Nyhult lht  
    Nyhult lägenhet  
    Nytorp t (rivet)  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp t (rivet)  
    Nytorp t (rivet)  
    Nytorpet t (rivet)  
    Nytorp, Västra lht  
    /Näs/ gård  
    Näs hmd  
    Näs by  
    Näs by  
    Oskarsborg lht  
    Oxfällan hmd  
    Oxfällan gård  
    Petersborg bs (riven)  
    Petersborg hmd  
    Petersborg bs (riven)  
    Planen lht  
    Planen bs (riven)  
    Planen bs (riven)  
    Planen förr gård  
    Prästgården gård  
    Prästgårdskvarnen lht  
    Prästkvarnen lht  
    Pukaström eller Humblan Saknas  
    Pukaström kvarn o såg  
    Riddarhagen avs  
    Robertsro avs.  
    Rosdala lht  
    Rosendal lht  
    Rosenholm torp (rivet)  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund avs  
    Rundal hmd  
    Rundal gård  
    Ryd Saknas  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Rydhem lht  
    Ryd, Lilla lht  
    Ryd, Lilla lht  
    Rydsholm lht  
    Rydstugan avs  
    Ryen bs (riven)  
    Ryen bs (riven)  
    Ryen, Södra bs (riven)  
    Ryttarns avs  
    Ryttarens gård  
    Ryttarens gård  
    Rålösa kvarn o utjord  
    Rålösa torp (gård?)  
    Rättaregård gård  
    Rösslarne t (rivet)  
    Sandeberg lht  
    Sandliden bs (riven)  
    Sanna lht  
    Simonas lägenhet  
    Sion kapell  
    Sissleholm bs (riven)  
    Sjöanäs gård  
    Sjöanäs hmd  
    Sjöanäs by  
    Sjöbol t (rivet)  
    Sjöborgen säteri  
    Sjöborgen hmd  
    Sjöborgen gård  
    Sjöborgen gård  
    Sjöborgen gård  
    Sjöfällan bs (riven)  
    Sjöfällan bs (riven)  
    Sjöfällan, Östra t (rivet)  
    Sjöholmen lht  
    Sjöholmen bs (riven)  
    Sjölyckan lht  
    Sjötorpet t (rivet)  
    Sjötorpet t (rivet)  
    Sjöudden lht  
    Sjöudden lht  
    Sjöudden bs (riven)  
    Skeppshult gård  
    Skeppshult hmd  
    Skeppshult by  
    Skeppshult by  
    Skerpenberg gård  
    Skerpenberg hmd  
    Skiften gård  
    Skiften gård  
    /Skog/ gård  
    Skog hmd  
    Skog by  
    Skog by  
    Skog hmd  
    Skogsberg Saknas  
    Skogsberg t  
    Skogsberg lht  
    Skogsberg lht  
    Skogsberg gård  
    Skogsberget lht  
    Skogsdal lht  
    Skogsholm avs  
    Skogsholm lht  
    Skogsholm lägenhet  
    Skogshult lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund t (rivet)  
    Skogslund avs  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund gård  
    Skogslund lägenhet  
    Skogsnäs lht  
    Skogsnäs lht  
    Skogsnäs lägenhet  
    Skogsnäs gård  
    Skogsnäs lägenhet  
    Skolhuset hmd  
    Slottet gård  
    Slottet gård  
    Slottet gård  
    Slätten bs (riven)  
    Slätten lht  
    Smedjetomten avs  
    Smedstugan lht  
    Smäcken bs (riven)  
    Smäcken lht  
    Smäcken t (rivet)  
    Snittings kvarn lht  
    Snittings t (rivet)  
    Snittingstorp bs  
    Solbacka lht  
    Solbacka lht  
    Solglimten lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhäll lht  
    Solliden lht  
    Soröret torp  
    Stammagård gård  
    Stammagården gård  
    Statting gård  
    Statting gård  
    Statting gård  
    Stegeborg lht  
    Stegeholm avs  
    Stendalen lht  
    Stigsborg avs  
    Storamålen hmd  
    Storegård gård  
    Storegård hmd  
    Storjeholm bs (riven)  
    Sunatorp gård  
    Sunatorp by  
    Sveaborg lht  
    Sveaborg lht  
    Svenan lägenhet  
    Svenas t (rivet)  
    Svenans utjord  
    Svensborg bs (riven)  
    Svensborg lht  
    Svensgård gård  
    Svensgård hmd  
    Svenstorp avs  
    Söderholm lht  
    Söderlund t (rivet)  
    Södragärde lht  
    Södragården gård  
    Södralund lht  
    Södralund lht  
    Södralund lht  
    Södralund lht  
    Södralund lägenhet  
    Södralycke lht  
    Södralycke gård  
    Södralycke gård  
    Södranäs gård  
    Södratorp lht  
    Södratorp t (rivet)  
    Södratorp t (rivet)  
    Södratorp gård  
    Södreborg lht  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södre kvarn kvarn, såg, jordbruk  
    Södremark bs (riven)  
    Södreplan stuga (obebodd)  
    Södre Värn t (obebott)  
    Söråsen bs (riven)  
    Tabor kapell  
    Tallbacken lht  
    Tallebo lht  
    Tallåsen lht  
    Tideberg gård  
    Tideberg hmd  
    Tideberg gård  
    Tideberg by  
    Tjället lht  
    Tomtebo lht  
    Toragård gård  
    Toragård hmd  
    Torp Saknas  
    Torp by  
    Torp by  
    Torp by  
    Torpsbruk hlp  
    Torps bruk bruk o mskverkstad  
    Torps bruk Saknas  
    Torp, Södra lht  
    Trekanten lht  
    Trädan bs  
    Trädan, Norra bs (riven)  
    Trädan, Norra lht (riven)  
    Träleborg t (rivet)  
    Träleborg bs (riven)  
    Tvetaudde t (rivet)  
    Tvetudde torp (gård?)  
    Vallen lht  
    Vallåkra lht  
    Vasaholm lht  
    Vegby by  
    Vegby by  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilansro avs  
    Vilansro lht  
    Vilansro annex lht  
    Vitteryd by  
    Vitteryd by  
    Vitteryd by  
    /Vångsnäs/ gård  
    Vångsnäs hmd  
    Vångsnäs by  
    Vångsnäs by  
    Vänersborg, Västra lht  
    Vänersborg, Östra lht  
    Vänhem lht  
    Värnhem lht  
    Västerhage lht  
    Västerås t (rivet)  
    Västradal lht  
    Västralund bs (riven)  
    Västralund lht  
    Västratorp hmd  
    Västratorp gård  
    Västregård gård  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Ådalsliden lht  
    Åkaslätt lht  
    Åkaslätt gård  
    /Åkhult/ gård  
    Åkhult hmd  
    Åkhult by  
    Åkhult by  
    Åryd bs  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åslättebro t (obebott)  
    Åäng lht  
    Åängsholm lht  
    Åängslund lht  
    Älgadal gård  
    Älmesås by  
    Älmesås Norregård Saknas  
    Älmesås Södregård Saknas  
    Ängsberg lht  
    Ängshyddan lht  
    Äskekärret avs  
    Äskelund lht  
    Ölsåkra säteri  
    Ölsåkra säteri  
    Ölsåkra hmd  
    Ölsåkra hmd  
    Ölsåkra lägenhet  
    Ölsåkra by  
    Östanåkra gård  
    Östanåkra gård  
    Östanåkra hmd  
    Österhaga lht  
    Österhaga lht  
    Österlund bs (riven)  
    Österås hus  
    Östrabo lht  
    Östrabo lägenhet  
    Östrabo lägenhet  
    Östraby lht  
    Östragården gård  
    Östraryd lht  
    Östratorp t (rivet)  
    Östregård gård  
    Östregård hmd  
    Östregård gård  
    Östregård hmd  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.