ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tolgs socken : Norrvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 213 Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 251
Tolg sn *Almöra bäck bäck Nummerförteckning förteckning Abborrkullen kulle
Tolg sn Ahsa, se Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Alalyckan åker
Tolg sn Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Alaplanen åker
Tolg sn Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Annemad mad
Tolg sn Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Asebacken åker
Tolg sn Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Babromader mossar
Tolg sn /Se Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Barebacke höjdsträckning
Tolg sn Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Barkabo förr lägenhet, nu åker
Tolg sn Asasjön sjö Nummerförteckning förteckning Barnbrunnarna offerkälla
Tolg sn Asasjön sjö Sagesmän förteckning Baste-lyckan åker
Tolg sn Asasjön sjö /Se Tolg sn förteckning Bastesjön sjö
Tolg sn *Barnabrunnar källor /Se Sagesmän förteckning Berg sjön sjö
Tolg sn Barnabrunnarna offerbrunnar Sagesmän förteckning Birga-kärret kärr
Tolg sn Barnabrunnarna terräng? Sagesmän förteckning Bjuräng äng
Tolg sn Barnabrunnarna i Ödetofta Saknas /Se Sagesmän förteckning Björnmossen mosse
Tolg sn Barnabrunnarna offerkällor /Se Sagesmän förteckning Blanka-kärret kärr
Tolg sn Barnabrunnarna brunnar /Se Sagesmän förteckning Bolåker Saknas
Tolg sn Bastesjön sjö Sagesmän förteckning Borg-trädan åker
Tolg by Bastesjön sjö Sagesmän förteckning Bredingen åker
Tolg sn Bastsjön sjö /Se Sagesmän förteckning Bringebro bro
Tolg sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Brottlången åker
+Tolg by o. sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Bråtarna äng
Tolg sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Bråten äng
Tolg sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Bråten beteshage
Tolg sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Bråtlandet åker
Tolg socken /Se Bergsjön sjö /Se Sagesmän förteckning Bränderydskogen Saknas
Tolg sn Bjuräng terräng Sagesmän förteckning Brännehagen hage
Tolg sn Bjuräng äng(?) Sagesmän förteckning Bränneltaliden backe
Tolg sn Björkedal ägomark Tolg sn Bröstan åker
Tolg sn Björnamossen ägomark Tolg sn Brösten åker
Tolg sn Bråna triangelpunkt Tolg sn Byasjön sjö
Tolg sn Bråten terräng Tolgs tosingar inbyggarbeteckning Böleberg Saknas
Tolg sn Bråten terräng Andersgård bebyggelse Dalarna åkrar
Tolg sn Byasjön sjö Asphagen t Dalarna äng
Tolg sn Byasjön sjö Backagård bebyggelse Damfällan hage
Tolg sn /Se Drakarör fornlämning /Se Backen bebyggelse Dräng-gråten äng
Tolg sn /Se Drevs och Stenkulla häradsväg väg Backen bebyggelse Duvaspen åker
Tolg sn /Se Ekeskallarna terräng Backen lht Dyarna ängar
Tolg sn /Se Eklingarna terräng Björkedal bs Ekefällan åker
Tolg sn /Se *Elleaker åker /Se Björkefällan t Eklingarna äng
Tolg sn /Se »elleaker» gärde Björkelund bs Ekskallarna höjd
Tolg sn /Se Enekullen kulle Björkelund lht Fannanshål »kärrhåla»
Tolg by o. sn /Se Fiskelöseviken vik Björkenäs bs Flätan åker
Tolg sn /Se *Fyrhörne rör gränsmärke Björnås bebyggelse Frankatäppan åker
Tolg socken /Se Fåramossen ägomark Blomsberg lht Furet hagmark
Tolg sn /Se Färlebäcken dike Blåsten bebyggelse Furukull bergknalle
Tolgs prästgård Saknas Förarnskärr ägomark Bokeholm lht Fållen åker
*Bosgardhen Saknas Förarnskärr ägomark Bolet bebyggelse Fårmossen Saknas
»boos gardhin» gd Gamlehagsviken vik Brogård bebyggelse Fäbrohagen hage
Bråna by Gisshultasjön sjö Brogård bebyggelse Färlebäcken bäck
*Frydhunghabool bol Gisshultasjön sjö Bråna by Fästampen hagmark
»frydhunghabooll» Saknas Glup, Lille vik Bäckaskog lht Förarns kärr Saknas
Granelt gd /Se Glup, Store vik Dalen avs Gisshultssjön sjö
Granhult by Gårdgölen göl Dalen bs Gloelid höjdsträckning
Granhult gd Gölsjön sjö Dalen t Gråten äng
*Gylibergh Saknas Hacket terräng o. ägomark Damsboda bebyggelse Grötfatet åker
Gynkels torp by Haglyckan ägomark Dansboda Saknas Gubbåker åker
Gynkelstorp by /Se Haglyckan ägomark Davidslund hmd Gårdgölen sjö
Göpetorp by Haglyckan ägomark Ekelid lht Gåsen åker
Göpeltorp by /Se Hamlemossen mosse Eket lht Gölsjön sjö
Göpetorp gd /Se Harö holme Ekhagen stuga Hackebacken åker
[Hallegården] Saknas Hassle terräng Ekholmen lht Hacket åker
Holkartorp by Hassmossen ägomark Elgaryd gård Halslyckan åker
Holkastorp by Hassmossen ägomark Elgatorp lht Halvgårdskärr äng
Holkastorp by /Se »[?] Hea Lea gammalt träkors Eriksdal lht Hamlemossen mosse
Holkastorp by Holkastorpaviken vik Framnäs lht Hammelåker åker
Holkastorp by Holmafors fors Fridensborg lht Hassle åker o. ängsmark
Holkastorp by Holmafors terräng(?) Fridhem lht Hasslen åker
Holkastorp by /Se Holmasjön sjö Fridhem hmd Hassl-äng äng
Holmesås by Holmasjön sjö Fridhem lht Hassmossen mosse
Holmesås by Holmasjön sjö Fridhem lht Hassö ö
Holmstenskogh, se Holstenskog gård Holmasjön sjö Frälsegård bebyggelse Hednakors gränsröse
Holmstenskogh, se Holstenskog gd Holmasjön sjö Fållen lht Hjort-källan källa
Holstenskog gd Holmasjön sjö Färlorna bs Holmarna åker
Holstenskog gård Holmasjön sjö Gatstugan bs Holmasjön sjö
Holstenskog gd Holmasjön sjö Gisselbacka lht Holmbäcken bäck
Holstenskog gård /Se Holmasjön sjö Gisshult by Hopåker Saknas
Holstensskog g *Holmsjön, se Holmasjön sjö Granhult Lilla Saknas Hornhallaberget Saknas
Holstenskog gd /Se Hornsmosse mosse Granhult gård Hoåsen hage
Hällåkra Saknas Hoåsaröret fornlämning /Se Gränsborg lht Hoås-röret stenröse
Kampersmåla beb /Se Hugget terräng Grönadal lht Huspångsbäcken Saknas
Kompersmåla, se Kampersmåla beb. Hätteberg terräng Grönadal t Hygget slåtteräng
Källreda by Hättemad ägomark Gynkelstorp by Hynd-bäcken bäck
Källreda by Hövdingaröret fornlämning /Se Göpetorp gård Hålan åker
Källreda by Ingelstorpaån å Haga hmd Hårdstensliden backe
Källreda by /Se Jons udde halvö Haga bs Hängnen hage
Källreda by /Se Julahornet ägomark Hagaborg lht Hätteberg bergknalle
Källreda by /Se Kampamossen ägomark Hagalund bs Hättemad mosse
Källreda by /Se Karaholm ägomark Hagalund lht Hättängen äng
Laggen gd Kattön ö Hagalund lht Högbergsliden backe
+Laggen gd /Se Knallabacken terräng Hagen bs Högsåker åker
Lidekvarn kraftstation Korpudden udde Hagen t Högsåker åker
Lidekvarn kvarnar och sågar Kulläng ägomark Hagen t Hönekull kulle
»liidha qwern» förr kvarn Kvarnabäcken bäck Haneslätt lht Hövding-röret stenröse
Lidekvarn kvarn Kvarnaträdan ägomark Hannelund lht In-gärdet äng
Lidekvarn kvarnställen Kvarnaträdan ägomark Hinsekind t Julkornet åker
Lidekvarn kvarnställen Kvillarna äng /Se Holkastorp by Julingsbackarna hagmark
Lidekvarn kvarnar Källeryd ägomark Holmaberg lht Kampamossen Saknas
Lidekvarn kvarnar o. sågar Ladkärret kärr Holmesås gård Kassåker åker
Lidekvarn kvarnar /Se Leopardlyckan ägomark Holstensskog Saknas Kavlingbron bro
Munkatorp by /Se Leopardlyckan ägomark Holstenskog gård Kedhagen mosse
Nöbbeled by Lidekvarn kvarn Hygget bs Klumpen äng
Nöbbeled by Lidekvarn kvarn Hällabol bebyggelse Klätten sten
Nöbbeled by Lidekvarn kvarnställen Hängnen bebyggelse Knallabacken bergknalle
Nöbbele by /Se Lide kvarn kvarn Högalund lht Knekt-kärret Saknas
Rylte by /Se Lidekvarna såg och mjölkvarnar såg o. mjölkvarnar Högatorp hmd Knektåker åker
Råstorp(?) Saknas Lidekvarns å å Höjden bostads- och jordlägenheter Knektåker Saknas
Råstorp by /Se Lidekvarnsån å /Se Hökagård bebyggelse Krikabäck bäck
Sjögård gd Lijquarn, se Lidekvarn kvarnställen Idet bebyggelse Kringelåker åker
Stenkulla by Lijquarna Såg oc Miölquarnar såg och mjölkvarnar Ilagård bebyggelse Kringeläng äng
Stenkulla by Linnekullen terräng Ingelstorp kvarnställe Krittet åker
Stenkulla by lyqvarn, se Lidekvarn kvarn Ingemas bebyggelse Kroken åker
Stenkulla by Lådia siön, se Lädjasjön sjö Johanneslund hmd Kroken åker
Stenkulla by /Se Långanäs, udde udde o. gränsmärke Jonastorp lht Kråkemad mad
Stenset gd /Se Lädjasjön sjö Jonastorp t Kornrydkärret kärr
Stenshult by /Se Lädjasjön sjö Jonsgård bebyggelse Korsäng hagkärr
[Stensås] Saknas Lädjasjön sjö Kampen t Kvarnbäcken bäck
Söratorp g Lädja sjön sjö Karaholm avs Kvarnbäcken bäck
Södratorp beb /Se Lädjasjön sjö Karlsro lht Kvedhagen hage
[Throtta] Saknas Markaträdan ägomark Knektagård bebyggelse Kvillabacken backe
Tolg by Mystremossen mosse Kroken lht Kvillarna slåtteräng
Tolg by o. sn Nissaträdan ägomark Kråkerås gård Kyrkbolet ängsslåtter
Tolg by o. sn Norregöl sjö Kulhemmet t Kyrkäng åker
Tolg by och sn Norregöl sjö Kulltorp lht Källåker åker
Tolg by Norrmaderna mader Kyrktorpet lht Ladbacken backslåtter
Tolg by Nyblesiön, se Byasjön sjö Källedal lht Ladkärret vattensjuk äng
Tolg by Nylännet ägomark Källegård gård Laggagärdet åker
Tolg by Nylännet ägomark Källehult t Ledsängen äng
Tolg by Näset udde Källeryd t Lerfällelyckan åker
Tolg by Näset udde Källslund lht Lerorna åkrar
Tolg by Oset åmynning Källreda by Lidaxliden backe
Tolg by /Se Planen öppen terräng Laggen gård Lidskidan åker
Tolg by o. sn /Se Pommern ägomark Lanna lht Lidåker åker
Tolg by o. sn /Se Prästaberget berg Lejons stuga Lillelund åker
Tolgs kvarnar kvarnar Prästaberget berg Lidekvarn kvarnställen Luken åker
Västerhaga gd Retsaberg berg Lidekvarn Västra bebyggelse Lundåker Saknas
Vesterhagen g Råsiön, se Skärsjön sjö Lidhem lht Lundäng åker
Västenhaga gd /Se Röstårp siön, se Bastesjön sjö Lidsjö bebyggelse Lädjasjön sjö
Yxnanäs g Sanddalsbäck bäck Liljendal t Lönnåskullen betesmark
Yxanäs gd /Se Sanddalsbäck bäck Lillegård bebyggelse Löt - liden backe
Yxnanäs gd /Se Saxlemad mad Lillegård bebyggelse Medelkulle kulle
Älgaryd by Sjöbogölen göl Lindhem t Morlidhagen Saknas
Älgaryd by Skarpen terräng Lindäng lht Myren kärr
Älgaryd by /Se Skärsjön sjö Ljungsberg bs Myråker åker
Älgaryd by Skärsjön sjö Ljungsholm lht Myräng äng
Älgaryd by /Se Skärsjön sjö Lugnet t Mystremossen mosse
Älgaryd by /Se Sotkällan terräng(?) Lundbacke lht Norrabysjön sjö
Ödetofta by Spångbäcken dike Lunden lht Not-trädan åker
Ödetofta by Stenkulla triangelpunkt Lyckanshöjd lht Nyckelhålet urholkning
Ödetofta by Stensabäcken dike Lyckanshöjd lht Nyelund åkrar
Ödetofta by Stensjön sjö Lyckanshöjd lht Nyhacket åker
Ödetofta by Stenstorp terräng Långanäs stuga Nylännesträdan åker
Ödetofta by /Se Stenstorp terräng Långanäs bebyggelse Näshagen hage
Ödetofta by Stenstorp ägomark Mellangård bebyggelse Nötet åker
Ödetofta by Stora mosse mosse Mellangård bebyggelse Orrebacken plats för bostad
Ödetofta by Stora mosse mosse Mellangård bebyggelse Oxintaget hage
Ödetofta by Sturskasjön sjö Mosstorpet lht Pommen äng
Ödetofta by Sälleholm terräng Munkatorp by Präst-berget bergknalle
Ödetofta by Sälleholm terräng Muntagård bebyggelse Pyrtet kärräng
Ödetofta by Sänkegölen göl Nabben t Pyrtet hagmark
Ödetofta by Söregöl göl Norragärde lht Påsadamm damm
Ödetofta by Söregöl göl Norratorp lht Påt-åker åker
Ödetofta by /Se Sörleviken vik Norratorp bs Ritz´ berg Saknas
Ödetofta by /Se Tolgasjön sjö Norregård bebyggelse Romhagarna hagmarker
Ödetofta by /Se Tolgasjön sjö Norreg. bebyggelse Rom-äng äng
Ödetofta by /Se Tolgasjön sjö /Se Norregård bebyggelse Rotäng åker
Ödetofta by /Se Tolgasjön sjö /Se Norregård bebyggelse Rull-ledet grind
Ödetofta by /Se Tolgsjön insjö /Se Norregård bebyggelse Rumpkullsliden Saknas
Östanåkra by /Se Tolgsjön sjö /Se Norregård bebyggelse Rylkmark skogsmark
Östanåkra gd /Se Tollg Siöön, se Skavenäsasjön o. Tolgasjön sjö Norregård bebyggelse Räv-idet bergknalle
Östanåkra gd /Se Tomterna backslåtter /Se Norregård bebyggelse Rönndalen åker
[Östremalen] Saknas Torse siön, se Bergsjön sjö Norregård bebyggelse Sammlaliden backe
  Torsets Siöön sjö Norregärde bs Sax-backen åker
  Torsiön, se Bergsjön del av Bergsjön Norregärde bebyggelse Saxlemad mad
  *Trehörne rör gränsmärke Norrelund bs Sedervallskärret kärr
  Tuvan terräng Norrelycke lht Siljåker åker
  Tärnahall udde Norrelycke lht Sjöbogölen sjö
  *Ulvamosse mosse /Se Norrelycke lht Sjöåker Saknas
  Ulvamosse mosse /Se Nyanäs lht Skallatopp höjd
  Ulvamosse terräng Nyatorp lht Skarpen åker
  Ulvamossen mosse Nyborg bs Skifflemad äng
  Ulvamossen mosse Nyborg hmd Skillingsmaden mad
  Waretorp Siöö, se Övrasjö sjö Nybygget lht Skirbäcksäng äng
  Vartorpasjön sjö Nybygget t Skireberg Saknas
  Vartorpaån å /Se Nyebro lht Skjuralyckan åker
  Vriemaden mad Nyhagen t Skrabban åker
  Vriorna ägomark Nyhagen lht Skrinelycke åker
  Vägghallabacken terräng Nyhagen lht Skrinet bergknalle
  Västraled ägomark Nyhem lht Skärsjön sjö
  Västratorp ägomark Näset t Skärvet äng
  Älgarydsjön sjö Näset t Skärväng äng
  Öamossen mosse Nästagård bebyggelse Skärväng äng
  Öamossen mosse Nästagård bebyggelse Sliporna äng
  Ödetoftakällorna, se Barnabrunnarna Saknas Nästorpet lht Slåtterintaget äng
  Öhren siön, se Öjaren sjö Nöbbeled by Slättäng ängsmark
  Öjaren sjö Nöbbele Mellangård Saknas Smetfällorna hage
  Öjaren sjö Nöbbele Norregård Saknas Smörhålan hagmark
  Öjaren sjö Nöbbele Södergård Saknas Snuslyckan åker
  Öjaren sjö Nöjet lht Spetalsliden backe
  Öjaren sjö /Se Oxlegård bebyggelse Spökekrok plats på skogsväg
  Öjaren sjö /Se Perstorp lht Stenkätten åker
  Ökällan terräng Petersborg hmd Stensjön sjö
  Ökällan terräng Planen bs Stenvallsäng äng
  Östanåkra backe backe Planen lht Stora fällan åker
  Östrasiön, se Övrasjö sjö Prästegård bebyggelse Sturskasjön sjö
  Östrasiöö, se Övrasjö sjö Prästorp t Stutabro bro
  Östra siöön, se Övrasjö sjö Ringagård bebyggelse Stångs källa Saknas
  Övrasjö sjö Ringsborg lht Stätt-åker åker
  Övarasjö sjö Rosenlund lht Svartkärret äng
  Övrasjö sjö Rylte gård Svärt-kärret äng
  Övrasjö sjö Råstorp gård Sänkgölen sjö
  Övrasjö sjö Sjöanäs lht Södresnibb åker
  Övratorp terräng Sjöanäs bs Tegeläng åker
    Sjöatorp gård Tobakslyckan åker
    Sjöbo t Tobbemad odlad mad
    Sjöborg lht Tolftedelen bebyggelse
    Sjögård bebyggelse Tolg sjön vik
    Sjöhagen bs Tomterna backslåtter
    Sjöhagen bs Tong-hagen Saknas
    Sjöholmen lht Torsäng åker
    Sjövik hmd Tranhalsliden, se Tranåsliden Saknas
    Skogshyddan lht Tranåsliden, se Tranhalsliden Saknas
    Skogshyddan lht Trillan åker
    Skogslund lht Trollalid backe
    Skogslund lht Trum-maden äng
    Skogslund lht Tuvan äng
    Skogslyckan lht Täppan åker
    Skogslyckan lht Täppet äng el. täppa
    Skogslyckan lht Ugnsmunnen hage
    Skogsnäs t Ulvakärr kärr
    Skogsnäs bs Ulvamosse mosse
    Skuggan lht Vagngärdet åker och äng
    Solbacken lht Vallmansstamp kvarntorp
    Solkällan t Vartorpasjön sjö
    Stenkulla by Vartorpaån å
    Stenset eller Stenshult, se 1 Stenshult Saknas Vasebrobäcken Saknas
    Stenset eller Stenshult gård Vedkärret äng
    Stenshult Saknas Vibergsröret stenröse
    Stensnäs bs Vrian hage
    Stenstorp lht Vriemaden mad
    Stenåsen utj Vriorna ängar
    Storegård bebyggelse Vägghallabacken backe
    Storegård bebyggelse Västanväg(sängen) äng
    Storäng bebyggelse Västra sjö Saknas
    Storäng bs Åsbacken åker
    Svensgård bebyggelse Åsäng äng
    Sälleholm t Elgarydsjön sjö
    Södregård bebyggelse Öjaren sjö
    Södregård bebyggelse Ö-lyckan åker
    Södregård bebyggelse Ön område av åker och äng
    Södregård bebyggelse Örbäcken bäck
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södratorp bs  
    Södratorp lht  
    Södrehage bs  
    Söratorp gård  
    Sörle bebyggelse  
    Sörstugu bs  
    Tolg by  
    Torsegorna utj  
    Udden gård  
    Utgärdet lht  
    Vaktstugan bs  
    Vasebro bs  
    Vilan lht  
    Vrian bs  
    Västanå lht  
    Westenhaga gård  
    Wästergård bebyggelse  
    Västhälla lht  
    Västraled lht  
    Västratorp t  
    Västratorp stuga  
    Yxnanäs gård  
    Ängen lht  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödetofta by  
    Ön t  
    Östanå lht  
    Östanåkra gård  
    Östenhaga lht  
    Östra Lidekvarn bebyggelse  
    Östratorp lht  
    Övratorp hmd  
    Övratorp bs  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.