ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Gräsgårds härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Gräsgård hd *Kyrkogrundet, se Utgrunden grund    
Gräsgård hd *Långgrundet, se Utgrunden grund    
Gräsgård härad Utgrunden grund    
Gräsgård hd Gräsgårds härad hd    
Gräsgård hd Gräsgårds härad härad    
Gräsgård hd Gräsgårds härad hd    
Gräsgård härad Gräsgårds härad hd    
Gräsgård härad Gräsgårds härad hd    
Gräsgård hd Gräsgårds härad hd    
Gräsgård hd Gräsgårds härad hd    
Gräsgård hd Alvaret del av Alvaret    
Gräsgård hd Häradsvägen landsväg    
Gräsgård hd Klintvägen väg    
Gräsgård hd Stordik vattenled    
Gräsgård hd Tingsten mur    
Gräsgård hd Vitrör stenrör    
Gräsgård hd Öland ö    
Gräsgård hd /Se Öland ö    
Gräsgård hd /Se      
Gräsgård förr borg /Se      
Gräsgård hd /Se      
Gräsgård hd /Se      
Gräsgård hd /Se      
Gräsgård hd /Se      
*Boorbo hd      
Borbo delar av hd      
Borbo hd delar av hdr      
Borbo f.d. hd /Se      
*Borbo (*Borgbo) f.d hd /Se      
*Borgbo (*Borbo) f.d. hd /Se      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.