ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Sevede härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 184 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 1
Sevede hd /Se *Eksjövägen landsväg Sevede härad Vimmersjön sjö
Sevede hd Juttern sjö /Se Sevede härad härad  
Sevede hd Juttern sjö /Se Sevede härad  
Sevede hd /Se *Lången sjö Sevede hd  
Sevede hd /Se ?*Måssjön sjö Sevede härad  
Sevede härad *Nesjöängen äng /Se Sevede härad hd  
Sevede hd /Se *Neån, ä.namn på Silverån å /Se    
Sevede hd *Neängen äng /Se    
Sevede hd /Se *Nid, ä. namn på Silverån å /Se    
Sevede hd /Se -stad Saknas    
Sevede hd -stad Saknas    
Sevede hd Stångådalen = Stångåns dalgång Saknas /Se    
Sevede hd *Stockholmsvägen landsväg    
Sevede hd *Tunavägen landsväg    
Sevede hd *Västerviksvägen landsväg    
Sevede hd Västerviksvägen väg    
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede härad      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede härad      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede härad      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede härad      
Sevede härad      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede h:d      
Sevede hd      
Sevede h:d hd      
Sevede hd      
Sevede härad      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede hd hd      
Sevede hd      
Sevede hd      
Sevede härad hd /Se      
Sevede härad hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede härad /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Sevede hd /Se      
Si(a)härad hd /Se      
Fyholm, se Sevede hd /Se      
*Sighiaholm, se Sevede hd      
Syholm, se Sevede hd /Se      
Sevede härads prosteri f. prosteri      
Sevede prosteri kontrakt      
Sevedebo innebyggare      
*Biærgh by el. gd      
*Gimundstorp Saknas      
Gismundatorp Saknas      
*Gimundatorp Saknas /Se      
*Gismundatorp oidentifierad beb /Se      
*Hatlösarum by el. gd      
*Hatlösarum Saknas      
-hem Saknas      
*Hjortveda kvarn Saknas      
»hoby» Saknas      
*Hoby Saknas      
Holm tingställe      
*Kotka kvarn Saknas      
?Norrhult beb.      
Sigiaholm = Sevede hd hd      
Si(a)bæradh = Sevede hd /Se      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.