ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Stranda härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 1
Förkortningar förteckning Alsterån å /Se Stranda hd Strandavägen kustvägen
Förkortningar förteckning Bakom Slobb håmmstånd /Se Stranda härad  
Förkortningar förteckning Bötås ås /Se Stranda hd  
Förkortningar förteckning Emån å Stranda hd  
Förkortningar förteckning Emmån å /Se    
Förkortningar förteckning Emån å /Se    
Calmare Län län /Se *Furöfjärden fjärd    
Calmare Län län /Se Jungfrun ö    
Kalmar Län län /Se Jungfrun, Blå ö    
Calmar Län län /Se Karl Erikssons slip klipphäll /Se    
Stranda hd. Klockarehällen undervattensgrund /Se    
Stranda hd Långebron håmmstånd /Se    
Stranda hd Långögat vik /Se    
Stranda hd Mannegrund ö    
Stranda hd Mönsteråsviken vik    
Stranda hd Oxen grund    
Stranda hd Själebåden grund    
Stranda hd Skäklan ö    
Stranda hd Slätögat vik /Se    
Stranda, förr Norrabygd hd Strandavägen väg    
Stranda härad Södreskär ö    
Stranda hd Trätegrundet torskbotten /Se    
Stranda hd *Århults hällar gränsmärke    
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda härad /Se      
Stranda härad /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
Stranda hd /Se      
»Norhæredhe», Stranda hd      
Norrabygdh, se Stranda hd      
Norra strand, Stranda hd /Se      
Fallebo Saknas /Se      
Hulzsioklo Saknas      
Malenæ Saknas      
Norhæredhe, se Stranda hd      
Norrabygd, se Stranda Saknas      
Norrabygd, se Stranda hd      
*Norrabygdh del av Kalmar l.      
Norrabygdh Saknas      
Nørrobygd = nuv. Stranda hd Saknas      
Norrabygdh = Stranda hd Saknas      
Norrabygd Saknas      
Norrabygd, förr Stranda hd Saknas      
Nørrubyghd = nuv. Stranda hd Saknas      
Norrabygd, förr Stranda hd Saknas      
Norrabygd, förr Stranda hd Saknas      
Norrabygdh = Stranda hd Saknas      
Norrabygd Saknas      
Norrabygd, förr Stranda hd Saknas      
Norrabygd, Stranda hd      
Norrabygd, förr Stranda hd Saknas      
Norra bygdh, Stranda hd Saknas      
Norrabygd, Stranda hd Saknas      
Norrabygd, nu Stranda hd Saknas      
Norrabygdh, Stranda hd Saknas /Se      
Norrabygdh, Stranda hd Saknas /Se      
Strandabygdh, Stranda hd Saknas /Se      
»Thælle» beb.      
Empnisholm förr slott      
Emnisholm förr slott      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.