ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Södra Tjusts härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 373 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Förkortningar förteckning Blacken grund    
?Tjust nordligaste delen av Kalmar län /Se Bleken sjö /Se    
Tjust, Södra o Norra hd Finnknallen grund    
Tjust, Södra o Norra hd *Idögrundet grund    
Tjust, Södra och Norra hd Kungsgrund grund    
Tjust, Södra o Norra hd Maktlösen grund    
Tjust, Södra o. Norra hd »marsløto» natn.?    
Tjust, Södra o Norra hd Mjösjön, Mösjön sjöar    
Tjust, Södra hd Mösjön, se Mjösjön, Mösjön sjöar    
Tjust, Södra o Norra hd Permattsbådan. M. grund    
Tjust, Södra o Norra hd Permattsbådan, S. grund    
Tjust, Södra och Norra hd Storgrund grund    
Tjust, Södra hd Västerviksvägen väg    
Tjust, Södra och Norra hd Tjust hd    
Tjust, Norra o. Södra hdr Blägdesjön sjö    
Tjust, Norra o. Södra Saknas Försjön sjö    
Tjust, Södra och Norra hd Hällsjön sjö    
Tjust, Södra och Norra hdr Kroksjön sjö    
Tjust, Södra o. Norra hdr Kroksjön sjö    
Tjust, Norra o. Södra hdr Kvarngöl göl    
Tjust, Norra o. Södra hdr Maren sjö    
Tjust, Södra och Norra hd Mjösjön sjö    
Tjust, Norra o. Södra hdr Ram, Lilla = Ramsjön, Lilla sjö    
Tjust, Norra o. Södra hdr Ram, Stora=Ramsjön, Stora sjö    
Tjust, Norra o. Södra hdr Ramgölen göl    
Tjust, Södra o. Norra hdr Ramsjön, Lilla sjö    
Tjust, Södra o. Norra hdr Ramsjön; Stora sjö    
Tjust, Södra o. Norra hdr Slyggölen göl    
Tjust, Södra o. Norra hdr Tälsjön sjö    
Tjust, Södra o Norra hd Uttången sjö    
Tjust, Södra och Norra hd *Västerviksvägen landsväg    
Tjust, Södra o. Norra hdr Yxern sjö    
Tjust, Södra och Norra härader Ytlången sjö    
Tjust, Södra och Norra hd Ytlången = Utlången sjö    
Tjust del av Kalm. I. S. Tjust Saknas    
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra härad      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
(Södra) Tjust hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Södra o. Norra hder      
Tjust, Södra o. Norra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hder      
Tjust, Södra o. Norra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Södra o, Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra härader      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust (numera Norra och Södra) hdr      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, (numera Norra o. Södra) hdr      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust hd      
Tjust, (numera Norra o. Södra) hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra härad      
Tjust, Södra hd      
S. Tjust härad      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra härad      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra härad      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra härad      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjusts hd hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, N. o. S. hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Södra Tjusts härad hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, N. o S. hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, (numera Norra o. Södra) hdr      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, (numera Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Södra Tjust hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra härader      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra o Södra hdr      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, N. o. S. härader      
Tjust, Södra o Norra hd      
Norra o. Södra Tjust härader      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra oo. Södra hder      
Tjust hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra härader      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra hder      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra o Norra Saknas      
?Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Södra ooch Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra Saknas      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Norra o Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra o Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra, hd Saknas      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra hd      
Tjust, N. o. S. hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjusts, Södra och Norra hdr      
Tjusts, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra hd /Se      
Tjust, S. hd      
Södra Tjust hd /Se      
Tjust, S. o. N. hd:er /Se      
Tjust, Södra hd /Se      
Tjust, (nu Norra o Södra) hdr /Se      
Tjust, Södra hd /Se      
Tjust, Södra hd /Se      
Tjust, N. o. S. hd:er /Se      
Tjust, Södra o. Norra hd:er /Se      
Tjusts prosteri f. prosteri      
»angolsrwme» beb      
*Asterstadha Saknas      
*byrlerum beb      
*Endesten kvarn      
»Fugulvikenäs» okänd ort      
»gætharum» Saknas      
*Gasabækxhult Saknas      
»gasabækxhult» Saknas      
»giwrby» Saknas      
»giwrdby» Saknas      
*Gyudhöyo mala Saknas      
*gyrtheby beb      
»gyudhøyo mala» Saknas      
*Gårdby Saknas      
»gødhe mala» försv. beb.?      
*Nøl Saknas      
*Hulstum Saknas      
*Hultabodha Saknas      
*Hultabodha Saknas      
»hørthede» beb      
*Hörthede Saknas      
»Jonsbodha» ort      
*Jordeby beb      
»Kietteboda» ödejord      
»kolakker» Saknas      
*Korparp Saknas      
»korsrum» Saknas      
»ladhave» Saknas      
»ladhave» Saknas      
»lødherstadha» Saknas      
»marsløto» beb.?      
»Marsyrlhult» okänd gård      
*Mæghinstadha Saknas      
»norby» tp      
Näs Saknas      
*Näs Saknas      
*Næs Saknas      
*Næsi Saknas      
»olafsthorp» Saknas      
*Rumme vik Saknas      
*Røsbergh Saknas      
*Sidogangenom Saknas      
*Sioashult Saknas      
*Sjö Saknas      
*Sjöshult Saknas      
»smættolstada» Saknas      
Stækeholms sker skärgård      
Stäkeholms skärgård omfattar ungefär nuv. Västerviks skärgård      
*Stäkelöt Saknas      
*Throsrum Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
*Trylinge Saknas      
*Tryllinge Saknas      
»Vestervigh», se Gamleby Saknas      
Västervik se Gamleby Saknas      
Wæstrawika sokn Saknas      
*Äsketorp Saknas      
»Østrwste» beb      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.