ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ås socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 2
  *Blavergrundet grund   Fante ställe
  *Kuggen grund   Södra Udde Saknas
  *Kyrkohamn vik    
  *Kyrkohamn vik    
  *Kyrkehamn hamn    
  *Kyrkerevet grund    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.