ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ventlinge socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 161
Ventlinge sn Alvaret terräng Nummerförteckning förteckning Avröstan avrösningsjord
Ventlinge sn Alvret terräng Väntlige sn Avröstorna avrösningsjord
Ventlinge sn /Se Bjällerhallen terräng(?) Sagesmän förteckning Bjällerhallen sten
Ventlinge sn Bjällerhallen fornlämning Sagesmän förteckning Bjällerhallen sten
Väntlinge sn /Se Bramsätra betesmark och hagar /Se Sagesmän förteckning Bjällerhallen sten
Ventlinge sn Ekskogen terräng Sagesmän förteckning Bjärllerhallen sten
Ventlinge sn Ekskogen skog Sagesmän förteckning Bjällerhallen sten
Väntlinge sn Grönhögens hamn hamn Sagesmän förteckning Bjällerhallen sten
Ventlinge sn /Se Grönhögens kvarn triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Bjällerhallen sten
Ventlinge sn /Se Grönhögens kvarn nat.namn? Väntlinge sn Bjällerhallen sten
Ventlinge sn /Se Göljorna f.d. kärr Väntlinge socken Bramsätra ställe
Väntlinge sn /Se Göljorna terräng Väntlinge sn Byllerna åkrar
Ventlinge sn /Se Göljorna terräng(?) Väntlinge sn Båtsmanshorvan byallmänning
Ventlinge sn /Se Göljorna terräng Ventlinge sn Båtsmanshorvan byallmänning
Ventlinge sn /Se Hällkar terräng Ventlinge by o sn Dild, Östra, se Östra Dild Saknas
Gamlegärde gd Hällkar källa Väntlinge silltiggere inbyggarbeteckning Djupvik vik
Gamlegärde gård Jutas stubbe fornlämning Fridhem avs. Fantudden udde
Grönhögen fiskeläge /Se Jutas stubbe fornlämning Fridhem avs. Fantudden udde
Lindby by Kalmarsund sund Gammalgärde gård Flathall kärr
Lunda by Kroksdal terräng Gammelgärde gd Flathall kärr
Lunda by Kroksdal terräng Gammelgärde gd Gammelhorva avrösningslott
Lunda by Maja, Långa ägomark(?) Grönberget avs. Gammelhorvsstoramor, se Storamor Saknas
Lunda by Maja Långa fornlämning Grönberget avs. Gatbrunnen bybrunn
Mörbylilla by Maren terräng Grönberget avs. Gatbrunnen bybrunn
Mörbylilla by Maren terräng Grönhögen kalkverk Grinden, Norra, se Norra Grinden Saknas
Mörbylilla by Nygärde äng Grönhögen samhälle, hamn, m.m. Grind, Västra, se Västra Grind Saknas
Mörbylilla by /Se Nygärde äng Grönhögen samhälle, hamn, m.m. Gröna Högen, se Kullen Saknas
Mörbylilla by Parboäng äng Grönhögen samhälle, hamn, m.m. Gröna Kullen, se Kullen Saknas
Mörbylilla by /Se Parboäng äng Grönhögen samhälle, hamn, m.m. Grönhögsgatan väg
Parboäng prästgård Prästviken vik Grönhögen samhälle, hamn, m.m. Gåshagen hage
Parboäng gd /Se Prästviken vik Grönhögsdal förteckning Gärdet huvudlotter
Sebberneby by Stora muren el. Karl X Gustavs mur Saknas Grönhögsdal förteckning Gölen, se Göljarna Saknas
Sebberneby by Svibo äng Saknas Hagen, Södra utmarkslott Göljarna kärr
Sebberneby by /Se Svibo äng äng Hagen, Södra avs. Göljarna kärr
Seberneby by /Se Svibo äng Saknas Haggården ställen vid Sjön Göljarna kärr
Seberneby by /Se Ventlinge malm terräng Hemmet avs. Göljarna kärr
Seberneby by /Se Ventlinge malm terräng Hjärpvik avs. Göljarna kärr
Seberneby by /Se Ösby göl, se Göljorna f.d. kärr Horva, Norra, se Norra Horva Saknas Göljarna kärr
Sebberneby by /Se Östra deld åker /Se Horvan, Norra, se Norra Horva Saknas Göljarna kärr
Seberneby by /Se   Kalkverket industrianläggning Göljarna kärr
Seberneby by /Se   Kalkverket industrianläggning Göljet, se Göljarna Saknas
Svibo by   Karlsbäck avs. Göljhagarna hagar
Svibo by   Karlsbäck avs. Hemgärdet huvudlotten
Svibo by   Karlshem avs. Humlegårdsåker åker
Svibo by   Kristinelund gd Håmp Kula Saknas
Svibo by   Kristinelund gd Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by   Kristinelund gd Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by   Kroks dal ställe Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by   Kyrkbacken avs. Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by   Kyrkogården kyrkogård Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by   Lindby by Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by /Se   Lindby by Håmp Kula ställe på Alvaret
Svibo by /Se   Lindby by Hällkar kärr och källa
Svibo by /Se   Lindby täkten lht Hällkar kärr och källa
Svibo gård /Se   Lindsberg avs. Hällkar källa
Svibo by /Se   Lindsberg avs. Hällkar källa
Svibo by /Se   Lunda by Hällkar källa
Svibo gd /Se   Lunda by Hällkar vattenkälla
Svibo by /Se   Lunda by Hällkar källa
Svibo by /Se   Lunda by Hällkar kärr och källa
Svibo by /Se   Lunda by Högalvaret vidd
Svibo by /Se   Lunda by Högalvaret vidd
Svibo by /Se   Lunda, Södra by Högsåker åkrar
Svibo by /Se   Lunda, Södra by Högsåker åkrar
Svibo by /Se   Lundatäkten lht Jutas Stubbe beteshag m.m.
Svibo by /Se   Malmen inhyseslhter Jutas Stubbe beteshag m.m.
Svibo by /Se   Malmen lhter Jutas Stubbe beteshag m.m.
Svibo by /Se   Mörby by Kargården hage
Väntlinge by   Mörby by Kargården hage
Väntlinge kyrkby   Mörby by Kleva hage
    Mörbylilla by Kleva hage
    Mörbylilla by Kohagen beteshag
    Mörbylilla by Kronovattnet del av hav
    Mörbylilla by Kullen forngravhög
    Norra Horva avrösningsjord Kullen forngravhög
    Norra Horvan byallmänning Källplan byplan med källa
    Norra Horvan byallmänning Kärret ängsmark
    Norra Sebberneby gårdar Kärrhagen utmark
    Norra Sebberneby gårdar Kärrhagen utmark
    Norrgårdarna Saknas Kölnhagen hage
    Norrgården gd Kölnhagen hage
    Norrgården gd Landsväg, Östra landsväg
    Norrgården, se Sticketorp Saknas Lertaget lertag
    Nybo by Lertaget lertag
    Nybo hus Linda Kärr, se Lindkärr Saknas
    Nybo hus Lindbyalvaret alvaret
    Nybohagen avs. Lindby Kärr kärr
    Nygärde lhter Lindbyvägen Saknas
    Nygärde lhtr Lindkärr vattenkärr
    Nyhagen, se Nybohagen Saknas Lindkärr vattenkärr
    Parbotäkten lht Lundahagen del av Lunda Alvar
    Parboäng gård Lundahagen alvarhage
    Parbo Äng prästgård Långa Maja Saknas
    Parbo Äng prästgård Långa Maja flisa
    Parbo Äng prästgård Långa Maja flisa
    Parbo Äng prästgård Långa Maja flisa
    Parbo Äng Saknas Långängar åkrar
    Parboäng Saknas Maja Saknas
    Parbo Äng Saknas Maja, Långa, se Långa Maja Saknas
    Parby Äng, se Parbo Äng Saknas Maren udde
    Petersborg avs. Maren udde
    Petersborg avs. Märrpinan Saknas
    Peterslund avs. Möckelbrunn källa
    Prästgården prästgård Möckelbrunn källa
    Rambergshorvan byallmänning Möckelbrunn källa
    Sebberneby by Möckelbrungatan väg
    Sebbernaby Saknas Norra Grinden grind
    Sebberneby by Norra Grinden grind
    Sebberneby by Norrgärdet huvudlott
    Sebberneby by Nya Vägen landsväg
    Sebberneby, Norra; Sebberneby, Södra Saknas Petters Hall sten
    Stenbrottet avs. Petters Hall sten
    Stensborj Saknas Pinorna åkerbitar
    Sticktorp gammal lht, nu i ruiner Pinorna åkerbitar
    Sticktorp gammal lht, nu i ruiner Prästviken vik
    Sticktorp gammal lht, nu i ruiner Rör, Södra, se Södra Rör Saknas
    Svibo by Sebberneby, Alvar alvar
    Svibo by Sebberneby hagen, se Kärrhagen Saknas
    Svibo by Sjögatan gata
    Svibo by Sjögatan väg
    Svibo by Sjökullstornen hagtorn
    Södra Lunda by Sjökullstornen hagtorn
    Södra Lunda by Skolstigen stig
    Södra Sebberneby gårdar Skräddarhorvan hage
    Sörgårdarna Saknas Skötthallen sten
    Sörgården gd Smedhorvan horva
    Vägen jordlht Smidighorvan hage
    Ventlinge by Stenbrotten stenbrott
    Väntlinge by Storamor Saknas
    Ventlinge malm Saknas Storamor gråsten
    Väntlinge Malm hus och lhter Storamor gråsten
    Väntlinge Malm hus och lhter Stora Muren mur
    Väntlingetäkten lht Svibo Brud ställe
    Östergården gd Svibo Brud ställe
      Svibo Brud ställe
      Svibo Brud ställe
      Svibo Brud ställe
      Svibo Brud ställe
      Svibo Brud ställe
      Svibo Brud ställe
      Svibo Äng höäng
      Svibo Äng höäng
      Södra Hagen Saknas
      Södra Rör höjd med stenrör
      Sörgärdet åker
      Tingsstenarna stenar
      Tobaksbiten åkerbit
      Tokhagen åkerbit
      Tomter åkrar
      Tomterna, se Tomter Saknas
      Udd Grund grundrev
      Vägen, Nya Saknas
      Väntlingegrundet grund
      Väntlinge Mege grund
      Västra Grind grind
      Västra Grind grind
      Zach Lebhagen, se Kleva Saknas
      Öråker åkrar
      Öråker åkrar
      Östra Dild åkrar
      Östra Landsväg landsväg

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.