ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gräsgårds socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 66 Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 156
Gräsgård sn o hd Alvaret terräng Gräsgård by Alvaret Saknas
Gräsgård sn o. hd Alvaret terräng Nummerförteckning förteckning Alvaret Saknas
Gräsgård sn o. hd Drottning Ödas sten fornlämning Nummerförteckning förteckning Alvaret Saknas
Gräsgård sn o. hd Drottning Ödas sten fornlämning Sagesmän förteckning Alvarhorvorna horvor
Gräsgård sn o. hd Eketorps borg fornborg Gräsgård socken Beten Saknas
Gräsgård sn Gammalsbyören ö Gräsgård sn Bockenbron bro
Gräsgård sn o. hd Gammalsbyören ö Gräsgård sn Bockenbäcken bäck
Gräsgård sn /Se *Gräsgårds hamn hamn /Se Gräsgård sn Bocken Grind landsvägsgrind (nu borttagen)
Gräsgård sn o. hd *Gräsgårds hamn hamn /Se Gräsgård sn Bockengrinden, se Bocken Grind Saknas
*Gräsgård sn Gräsgårds fiskehamn hamn Gräsgård sn Borgen Saknas
Gräsgård sn o. härad Gräsgårdshamn hamn(möjl. f.d.) Gräsgård sn Borghagen betesmark
Gräsgård sn *Gräsgårds hamn hamn Gräsgård sn Bredträdsåkern, Bredträdsängen ställen
Gräsgård sn Gräsgårds fiskehamn hamn Almedal lht Brunn, Höga, se Höga Brunn Saknas
Gräsgård sn Gräsgårds skorsten ägomark Almedal lht Byåkrar ägor
Gräsgård sn Gubbhorvan terräng Alvarskiftet lht Byåkrar ägor
Gräsgård sn sn Göljorna f.d. kärr Annedal lht Dammen ställe
Gräsgård sn Göljorna terräng(?) Annedal lht Drottning Ödas Sten kalkstensflisa
Gräsgård hg Göljorna terräng Aspliden lht Drottning Ödas Sten gråsten
Gräsgård sn Harkällan terräng Aspliden lht Dumbstenarna stenar
Gräsgård sn Harkällan terräng Backhem lht Eketorp Borg fornborg
Gräsgård sn o. hd Hyllarör, Norra fornlämning Betania lht Eketorp Borg fornborg
Gräsgård by Hyllarör, Norra fornlämn. Bockebro avs. Eketorp Borg fornborg
Gräsgård sn Kuren grund /Se Brädgården lht Eketorp Borg borgmur
Gräsgård sn Kyrkflåten sten Dalen lht Eketorp Borg Saknas
Gräsgård sn Kärraslätt ägomark Ekdal avs. Eketorpstäkten grustag
Gräsgård by & sn Kärraslätt slätt Ekdal lht Ekåker ställe
Gräsgård sn *Lijkes grund, se Lits grund Saknas Eket, se Eketorp Saknas Ekängen ställe
Gräsgård sn Likes grund undervattensgrund Eketorp by Fiskaregatan gata
Gräsgård sn Lits grund grund /Se Eketorp by Flagen åker
Gräsgård sn Lötgatan ägomark Eketorp by Flotten, se Råbäcksflotte Saknas
Gräsgård sn Lötgatan ägomark Eketorp by Flåten sten
Gräsgård sn *Löthögen Saknas /Se Eketorp by Fårgatan gata
Gräsgård sn Mellstabylund terräng Ektorp by Gammalsbytäkten vattenplan och lertag
Gräsgård sn o. hd Mellstabylund terräng Ek(e)torp by Gammalsbytäkten grustag
Gräsgård sn Möckelbrunnen göl(?) Eketorp järnvägs- och poststation Gammalsbyören holme
Gräsgårds sn sn Möckelbrunnen sankmark Ektorp, se Eketorp by Gåshagen allmänning
Gräsgård sn /Se *Osbyrev, se Össbygrund grund Ekö hemman Göljarna kärr
Gräsgård sn /Se Råbäcken bäck Ekö hemman Göljarna Saknas
Gräsgård sn /Se Råbäcken bäck Ekö hemman Göljhorvorna Saknas
Eketorp by Tingstenen fornlämning o. triangelpunkt Fridhem lht Harkällan källa
Eketorp by Tingstenen fornlämning Fridhem lht Harkällan Saknas
Eketorp by Tingsten Saknas Fridhem lht Hyllarör stenrör
Eketorp by Tirör fornlämning Gammalsby by Hyllarör stenrör
Eketorp by /Se Tirör fornlämning Gammalsby by Hyllarör Saknas
Eketorp borg fornborg /Se Vitrör, Norra fornlämning Gammalsby by Hålltok område
Eketorps borg fornborg Vitrör, Södra fornlämning Gräsgård sn Hålltok Saknas
Eketorps fornborg borg /Se Vårdbötet fornlämning Gräsgård sn och hd Håparna, se Håpen Saknas
Ekö by Vårdbötet fornlämning Gräsgård kyrkby Håpen jord
Gammalsby by Vårdböte stenrör /Se Gräsgård kyrkby Hällkar källa
Gammalsby by Väktarängen äng Gräsgård kyrkby Hällkar källa
Gammalsby by /Se Åskällan fornlämning Gräsgård by och hamn Hästbrunn vattenställe
Gammalsby by Åskällan fornlämning Gröndal lht Hästbrunnsängen ställe
Gammalsby by Ösby göl, se Göljorna f.d. kärr Henriksdal lht Hästen sten
Gammalsby by /Se Ösby Ref, se Össbygrund grund Karlsberg lht Hästen Saknas
Gammalsby by /Se Össby triangelpunkt Karlsborg, se Karlsberg Saknas Höga Brunn ställe
Gammalsby by /Se Össby grund grund Kristinelund lht Högalvaret Saknas
Gammalsby by /Se Össbygrund grund Kronovattnet lht Kalvgatan byallmänning
Gammalsby by /Se Össbygrund grund Kräftan skyttepaviljong Kalvgatsbrunn källa
Gammalsby by /Se Össbygrund grund Kräftan Saknas Kalvgatsbrunn Saknas
Gammalsby by /Se Össby grund grund Kvinsgröta by Kargårdsbrunnen källa
Gammalsby by /Se Östbygrund grund Kvinnsgröta by Kargårdsbrunnen källa
Gammalsby by /Se Östbygrund, se Össbygrund grund Kvinnsgröta by Klockaren sten
Gammalsby by /Se Östersjön hav Kvinnsgröta by Klockaren sten
Gammalsby by /Se Överbäcken bäck Kyrkby by Klättberg berg (backe)
Gräsgård by Överbäcken bäck Kyrkby by Koja, Norra; Koja, Södra Saknas
Gräsgård poststation /Se Överbäcken bäck Kyrkby by Kon sten
Gräsgård, Ölands poststation /Se   Lindbyhål fiskeställe Kuren sten
*Clostergardin gd   Lindby Hål fiskläge Kuren grund
*Klostergården Saknas   Lindegård lht Kuren grund
Kvinnsgröta by   Lundegård gård Kvarnåkrarna åkrar
Kvinsgröta by   Löt hemman Kvinnsgrötabrottet stenbrott
Kvinsgröta by   Löt hemman Kyrkflotten grund
Kvinsgröta by   Löt hemman Kyrkflåten sten
Kvinnsgröta by   Löt hemman Källhagen betesmark
Kvinnsgröta by /Se   Malmen inhyseshus Kärngkullsröret stenrör
Melstadby by   Malmen inhysingshus Kärrbäcken bäck
Melstaby by /Se   Mariedal lht Kölnbrunn brunn
Sankt Stefans kapell förr kapell /Se   Mejeriet lht Lilla Kärr ställe
Solberga by   Mellstaby by Lindkärr kärr
Solberga by   Mellstaby by Litsgrund grund
*Swynasvallen Saknas   Mellstaby by Långåkrarna åkrar
Säby by   Mellstaby by Långängen åker
Seby by   Mellstaby by Lärkgärdet ställe
Seby by   Nederbyn del av by Lötgatan Saknas
Säby by   Nederbyn del av by Lötterna åkrar
Torngård gård   Nederbyn del av by Lötterna åkrar
Össby by   Nedra Össby Saknas Mellergatan gata
Össby by   Norrgården lht Mellra Grind grind
Össby by   Prästgården prästgård Mellstaby Grindar grindar
Össby by   Seby by Marken ägor
Össby Saknas   Seby by Markerna, se Marken Saknas
Össby by   Seby by Marängen åker
Össby by   Sebyläge fiskläge Möckelbrunn källa
Össby by   Sjödalen lht Möckelbrunn källa
Össby by   Skyttegården lht Möåkern ställe
Össby by   Solberga by Norra Gammalsby Grind grind
Össby gdr   Solberga by Norra Koja höjd
Össby by   Solberga by Ormåker ställe
Össby by   Solberga by Pell-lutstenen sten
Össby by   Solberga by Prästmarken Saknas
Össby by   Stenhem lht Råbäcken kanal
Össby by   Stenkroken lht Råbäcken vattendrag
Össby by   Stensberg lht Råbäcksflotte sten
Östby, se Össby by   Södergård, se Södergården Saknas Råbäcks Flotte sten
*Öffragardin gd   Södergården lht Råbäcksflåten sten
*Övragården Saknas   Tomtspjället lht Röden sten
    Torngård gård Salsten sten
    Torngård gård Sjokåker ställe
    Torngård järnvägsstation Skansåker ställe
    Torngård gård Skarpåker ställe
    Torngård gård Slingerbensgatan gata
    Turkiet Saknas Slingerbensgatan gata
    Ölands Eketorp poststation Snushagen hage
    Ölands Eketorp pst Snuvan ställe
    Össby by Solbergatäkten grustag
    Össby by Springarehagen åker och betesmark
    Össby by Spjällen åkrar
    Össby by Spjällen åkrar
    Össby by Storkärr ställe
    Össby by Strand Grind grind
    Össby, Nedra Saknas Stöveln jord
    Össby lht Surkurra sidd
    Össbyläge fiskläge Svarthätt sten
    Överbyn del av by Svarthättan, se Svarthätt Saknas
    Överbyn del av by Svinhagen hage
    Össby by Svinkärr kärr
    Överbyn Saknas Södra Gammalsby Grind landsvägsgrind
      Södra Koja, se Norra Koja höjd
      Södra Malm ställe
      Tingsten sten
      Tirör forngravsröse
      Tirör forngravsröse
      Tirör Saknas
      Tjur Lösa åker
      Tjusåker åker
      Torget byplan, gata, hus
      Torget byplan
      Tvillingarna stenar
      Vitrör stenrör
      Vitrör stenrör
      Vitrör stenrör
      Vårdböte rör
      Vårdbötet vårdbötsplats
      Vårdbötet Saknas
      Vårdbrötet Saknas
      Åskällan vattenkälla
      Åskällan Saknas
      Ängarna, se Ängen Saknas
      Ängen bit på huvudlottetna
      Ören holme
      Össby Grind landsvägsgrind
      Össby Grund grund
      Össby Grund Saknas
      Össby Slätt fantasinamn, sägenställe
      Össbytäkten grustag
      Överbäcken bäck

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.