ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gräsgårds socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 5
  *Gräsgårds hamn hamn /Se Gräsgård sn Eketorp Borg fornborg
  *Gräsgårds hamn hamn /Se Eketorp by Gammalsbytäkten vattenplan och lertag
  Gräsgårdshamn hamn(möjl. f.d.) Kräftan skyttepaviljong Gammalsbytäkten grustag
  Össbygrund grund Össby by Hästen Saknas
  Östbygrund grund   Slingerbensgatan gata

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.