ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Möckleby socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 170
Möckleby, Södra sn Albrunna triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Albrunna Grind grind
Möckleby, Södra sn *Albrunna lund skogsdunge Nummerförteckning förteckning Albrunna Lund, se Lunden lövskog
Möckleby, Södra sn *Albrunna lund skogsdunge Sagesmän förteckning Alvaret, Norra alvarmark
Södra Möckleby sn Albrunna lund terräng Sagesmän förteckning Alvaret Saknas
Möckleby, Södra sn Albrunnalund skogsdunge Sagesmän förteckning Alvargatan byväg
Möckleby, Södra sn /Se Alsjö ägomark Sagesmän förteckning »Alvarshorvan» avs.
Möckleby, Södra sn Alsjö ägomark Sagesmän förteckning Alvkällan källsprång
?Möckleby, Södra sn Alunbruket terräng Sagesmän förteckning Alvkällan källsprång
Möckleby, Södra sn Alunbruket terräng Möckleby sn Alvkällmarken betesmark
Möckleby, Södra sn Alunbrukets skorsten triangelpunkt Möckleby, Södra sn Arvkällan källsprång
Möckleby, Norra sn Alvaret terräng Möckleby, Södra socken Arängen lotter
Möckleby, Södra sn Alvaret terräng Möckleby, Södra sn Arängen lotter
Möckleby, Södra sn Alvkällan källa Möckleby, Södra sn Backen ås - backe - vall
Möckleby, Södra sn Alvkällan källa Möckleby, Södra sn Bengts Hål åker och äng
Möckleby, Södra sn Alvret terräng Adolfshamn broläggning Berghorvan ägor
Möckleby, Södra sn Alvret terräng Albrunna by Berghorvan avs.
Möckleby, S. sn Bunkängen ägomark Albrunna by Berghorvan avs.
Möckleby, Södra sn sn Bunkängen äng Albrunna by Berghorvan avs.
Möckleby, Södra sn /Se Degerhamn triangelpunkt Albrunna by Berghorvan avs.
Möckleby, Södra sn /Se Degerhamn hamn Albrunna by Berghorvan avs.
Möckleby, Södra sn /Se Degerhamn hamn /Se Albrunna by Berghorvan avs.
Möckleby, Södra sn:ar /Se Ekviken vik Albrunna by Berghorvan avs.
»myklaby sokn», se Möckleby, Norra sn Ekviken vik Albrunna by Berget rödfyrhögar
Albrunna by Flisdelden äga /Se Albrunna by Berket avrösningslotter
Albrunna by Flisstad ägomark Albrunnabrottet stenbrott - kronallmänning Bet, Västra Saknas
Albrunna by Flisstad ägomark Albrunnaläge fiskläge - kronoallmänning Blanken avrösningslotter
Albrunna by /Se Gettlinge triangelpunkt Albrunnatäkten grustag - kronallmänning Bokes Brott stenbrott
Gettlinge by Gettlinge lund terräng Albrunnaviken avs. Brotten stenbrott
Gettlinge by Gettlinge lund terräng Alsjö avs. Bruksalvaret alvar
Gettlinge by Grindåckersdelden äga /Se Alunbruket alunbruk (nu nedlagt) Bruksskorstenarna fabriksstorstenar
Gettlinge by Gröna byggningen terräng Bolaget cementfabrik Bulten avrösningslotter
Gettlinge by Hålkärr kärr Bolagsgården gd Bunken ängsmark
Gettlinge by /Se Hålkärr kärr »Boningstomten» Saknas Degerhamnsgatan landsväg
Gettlinge by /Se Knöttlinge terräng Bruket, Norra Saknas Ekviken vik
Gettlinge by /Se Kohagkärr kärr Bruket, Södra alunbruk (nu nedlagt) Emil Janssons Backe backe
Gettlinge by /Se Kohagkärr kärr Byggningen, Gröna hus Flisan kalkstenhäll -fornminne
Gårdstorp by Kråkbo udde Charlottenborg avs. Flisan sten
Lovers bruk bruk Kråkbo udde Charlottenborg avs. Flisan kalkstenshäll
Lover gammalt bruk Kullen kulle Dalsjö samhälle Flisan kalkstenshäll -fornminne
*Möcklebotorp gd Kullen kulle Dalsjö samhälle Flisstad, se Flisan backe och omgivning
?Möckleby, Södra samh. Långåckersdelden äga /Se Dalsjö avsöndring »Frälseutjord» utjord
Möckleby by Maren terräng Dalsjö avsöndring »Frälseutjorden», se Utjorden utjord
Möckleby by Maren sank mark Degerhamn Saknas Garnhagen garnbredningsplan (byallmänning)
?Möckleby by *Prästhögen Saknas /Se Degerhamn lastageplats Gatan, Mellra gata
Möckleby, Södra by Sandvik vik Degerhamn hamn och samhälle Gettlinge Berg landborgsbacke
Möckleby, Södra by Sandvik vik Degerhamn hamn och samhälle Gettlinge Lund lövskog
Möckleby by Storåshallen fornlämning Degerhamn hamn och samhälle Gettlinge Långhål underjordisk gång
Möckleby, Södra poststation /Se Storåshallen fornlämning Degerhamn hamn och samhälle Gettlinge Långhål underjordisk gång
Olstorp gård Stripdelden äga /Se Degerhamn samhälle Gettlinge Långhål underjordisk gång
Ormsvik, se Årsvik by Strömmeln ägomark Degerhamn samhälle Grind, Albrunna Saknas
Perstorp by Strömmeln backe el. gärde Degerhamn by Grushålan grustag
Perstorp by Stymmelbacken äga /Se Degerhamns Gård Saknas Grustaget grustag
Sankt Johannes kapell förr kapell /Se Stömmelbacken backe el. gärde /Se Degis kortnamn på Degerhamn Grårygg sten
Årsvik by Stömmelbacken backe el. gärde /Se Eksdal avs. Gräbbrör stenrör
Årsvik by Stömmeln backe el. gärde /Se Eksdal avs. Gåsstensgrundet grund
Årsvik by Stömlan äga /Se Fattiggården gd Hagen betesmark
Årsvik by Sörbygärde ägomark Folkets Park avs. Hall, Söta, se Söta Hall Saknas
Årsvik by Sörbygärde Saknas Fridhem avs. Hammerkull Backe backe
Årsvik by /Se Tingstenen fornlämning Fridhem avs. Herrgårdsbacken backe
  Tokhagen hage Fårkojan fårvaktarkoja Horvan, se Horvor Saknas
  Tokhagen hage Gettlinge by Horvan åker
  Torpkärret kärr Gettlinge by Horvor lotter
  Torpkärret sank mark Gettlinge by Horvor, Tyskens Saknas
  Tyskens horva ägomark Gettlinge by Horvorna, Västra lotter
  Tyskens horva åker Gettlingeberg lägenheter Horvtorn betesmark och hagar
  Vitrör, Norra fornlämning Gettlingekvarn tullkvarnplan - kronoallmänning Hålbrunn källa
  Vitrör, Norra fornlämning Gjuthuset hus »Håpen» håp
  Vitrör, Södra fornlämning Gräsgårdsbrottet stenbrott -kronoallmänning »Håpen» håp
  Vitrör, Södra fornlämning Grönan Saknas Häradsvägen landsväg
    Gårdstorp by Ingrundet grund
    Gårdstorp by Kalkonbacken backe -landborg
    Gårdstorp by Kalven gråsten
    Gårdstorp by Kalvhagen beteshag
    Gårdstorp by Klövenhall ituspräckt gråhall
    Gästgivaregården gästgivaregård (nu slopad!) Knölen Saknas
    Hemmet = Ålderdomshemmet Saknas Kohagarna hagmark
    Herrgården gård (nu borta!) Kohagen betesmark
    Horvtorn avs. Kon sten
    Hotellet Saknas Kronovattnet Saknas
    Hotellet hotell Kråkbo backe och buskar
    Hotellet hotell Kråkboflåten sten
    Hotellet lägenhet Kullbacken grusbacke
    Huvudlotten avs. Kullåkern åkrar
    Jakobgården gårdnamn Kyrkgatan kyrkväg
    Jonslund avs. Kyrkhorvan åker
    Kalkbruket kalkbruk Källan vattenkälla
    Kapellet frikyrkokapell Kärr, Mellra Saknas
    Karlslund avs. Kärr, Vadas Saknas
    Karlslund avs. Lilla Lund skogslund (nu borta!)
    Karlslund avs. Landsvägen, Västra Saknas
    Knyttlinge, se Knöttlinge hemman Lillberg ställe
    Knöttlinge hemman Lottbacken ängbacke
    Knöttlinge hemman Lotten huvudlotter
    Kojor, Viktors Saknas Lunden lövskog
    Kullahusen lägenheter Lund, Lilla Saknas
    Kullen, se Pilekulla Saknas Lushunnagatan gata
    Kullen by Långgatan beteshage
    Kullen by Långgrundet grund
    Kullen by Långkärr vattenkärr
    Kullen by Långväg byväg
    Kullen by Långväg del av landsväg
    Kupan danspaviljong Maden kärr
    Kvarngården avs. Marken betesmark
    Kvarngården avs. Mattängen åker -förr en äng
    Kyrkan kyrka Mellangatan väg
    Kyrkvallen kyrkplan -kronoallmänning Mellra Gatan gata
    Lindsberg avs. Mellra Kärr vattenkärr
    Lindsberg bebyggelse Mellväg byväg
    Lovers Bruk alunbruk (nu nedlagt) Musen håla -däld
    Långgatan avs. Märryggen ås
    Marieholm avs. Möcklebygärdena odlad jord
    Mattgården gård Norrväg byväg
    Mejeriet mejeri Nygärdet ägor
    Mejeriet mejeri Ollkärret vattenkärr
    Mellangården gård Perstorpgärdet gärde
    Möckleby by Pildalen dalsänka
    Möckleby by Pilekullavägen del av Häradsvägen
    Möckleby by (och samhälle) Pilvägen byväg
    Möckleby by Prästflat håp
    Möckleby Saknas Rödväg genväg
    Södra Möckleby Gård Saknas Sandhålan sandtag
    Möcklebybrottet stenbrott -kronoallmänning Sandvik vik
    Möcklebytäkten sandtag -kronoallmänning Sandviksgatan byväg
    Norrgårdarna gårdar Sandvikstenen gråsten
    Norrgården gd Sjöhagen sjöplan
    Norrgården gård Sjögatan byväg
    Norrgården gård Själhallarna stenar
    Olsborg avs. Skarpan åker
    Olsborg bebyggelse Skogen=Lunden, se Lunden lövskog
    Olstorp gd Skräddarhallen gråsten
    Olstorp gd Skäl backås och åkrar
    Perstorp by Skälbacken Saknas
    Perstorp by Skälåkrarna, se Skäl Saknas
    Perstorp by Storåshallen flyttblock
    Perstorptäkten grustag -kronoallmänning Storåshallen sten
    Pilekulla by Storängen lotter
    Pilekulla by Strandvägen väg
    Pilekulla Saknas Strandvägen byväg
    Pilekullatäkten grustag -kronoallmänning Strömmelbacken backe -landborg
    Prästgården prästgård Strömmelbacken landborgsbacke
    Räddningen, Sista, se Sista Räddningen Saknas Strömmelbacken landborgsbacke
    Sista Räddningen Saknas Strömgatan kyrkväg
    Skiffermarken avs. Stymmeln, se Stymmelbacken Saknas
    Skiffermarken avs. Stymmelbacken backe eller gärde
    Skiffermarken avs. Svarthål kärr
    Skiffermarken avs. Svarttorps Slätt slätt
    Skiffermarken avsöndringar Svinvallen gammal svinvall
    Skiffermarken avs. Syrbackarna backar -landborg
    Skiffermarken avs. Sörby Gärde gärde
    Spårvägen avsöndringar Sörgärdet ägoskiften
    Spårvägen avsöndringar Sörväg byväg
    Stomhemmanet gd- präststom Söta Hall gråsten
    Stomnet gd Tallet barrskog
    Storgården gd Tallskogen tallskog
    Strömmeln gd Tingsten gråsten
    Strömmeln gd Tingsten gråsten
    Strömmen gård Tjocksten stenflock
    Svarttorp bostadssamhälle Tjocksten gråstenssamling
    Svarttorp bostadssamhälle Tjùderbetan åkrar
    Svensborg avs. Tokhagen beteshag
    Svensborg avs. Tyskens Horvor åkerhorvor
    Sörbygärde avs. Utgrunden grund
    Sörgårdarna gårdar Utgrundet grund
    Sörgården gd Utgrundet grund
    Sörgården gård Vadas Kärr kärr
    Tegelbruket tegelbruk Valldiket dike
    Tomten avs. Västra Bet gärde
    Torp gd Årsvik Bult avrösningslotter
    Utjorden frälseutjord Årsvik Mark avs.
    Viktors Kojor stenkojor »Årsviks utjord» utjord
    Vilan avs.  
    Vilan avs.  
    Vilan avsöndringar  
    Ålderdomshemmet gd  
    Årsvik by  
    Årsvik by  
    Årsvik by  
    Årsvik by  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.