ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Möckleby socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 7
    Sagesmän förteckning »Alvarshorvan» avs.
    Möckleby, Södra sn Bulten avrösningslotter
    Bolaget cementfabrik Flisan kalkstenhäll -fornminne
    Gettlinge by Gettlinge Berg landborgsbacke
    Huvudlotten avs. Landsvägen, Västra Saknas
    Kullahusen lägenheter Lushunnagatan gata
    Kyrkan kyrka Maden kärr
    Årsvik by  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.