ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Segerstads socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 19
    Segerstad socken Allmängatan väg
    Segerstad sn Borgen fornborg
    Gamla Sta´n skämtnamn på Nedra Segerstad Cellerna åker och betesmark
    Kristineborg hemman Dammarna betesmark
    Mellby by Dammarna betesmark
    Nygård gd Friarehagen åker
    Seby by Mellby Ör sandholme
    Segerstad tjänstenamn på Prästgården Norra Hamn vik
    Segerstad, Nedra by Seby Landborg landborg
    Träby by Sjöråns Böstsäte sten
    Träby by Storåsen höjdås
      Surbrunn vattenställe
      Södra Hamn vik
      Tornbacken åker
      Trekaten stenrör
      Tvillingarna Saknas
      Täcklingåkrarna åkrar
      Vadet sund
      Vibrunn vattenställe

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.