ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torsås socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 566 Bebyggelsenamn : 689 Naturnamn : 2604
Torsås sn Almäng äng Torsås sn Saknas Saknas Saknas
Torsås socken Amiralshagen hage Torsås sn sn Saknas Saknas
Torsås sn Anders-Svensa kärret kärr Torsås sn Abbe kulle kulle eller höjd
Torsås sn /Se Andrakakärret kärr Torsås sn Adams kärr förr slåtterkärr
Torsås sn Andrakärret ägomark Tosingarne inbyggarbeteckning Adams lycka åker
Torsås sn Andungakärret kärr Ortnamnsramsa Förteckning Albron bro
Torsås sn Applerumsån å Adolfsdal lht Alhagen hagmark
Torsås sn Applerumsån å Alelund lht Alhagen hagmark
Torsås sn Askmosse ägomark Almelund lht Alhagen hage
Torsås sn Askmosse odlad mark Andersdal lht Alkrokamossen odlad mosse
Torsås sn Bastukärr odlad mark Anneberg skola Alkurran kärr
Torsås sn Berkkärret sank mark, f.d. odling Anneborg lht Alkurran mosse
Torsås sn Bernahallsmossen mosse Annedal lht Alkärret förr slåtterkärr
Torsås sn Birgekullen kulle Annedal lht Alkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
Torsås sn Björkmossen mosse Annefrid lht Almäng äng
Torsås sn Björnamossen mosse Annelund lht Alängen slåtteräng
Torsås sn /Se Björnamossen mosse Appeltorpet t Amiralen odling
Torsås samh. och sn /Se Björnängen äng Appeltorpet t Andakorran korra
Torsås sn /Se Blockhagen terräng Appleborg lht Andakurran kärr
Torsås kyrka Saknas Blockkärret odlad mark Applerum by Anddrakakärret kärr
Torsås sn Boakärret odlad mark Applerum by Anddrakakärret slåtterkärr, nu betesmark
Torsås sn Bockaberget berg Appleryd byar Anders Karls göl göl
Torsås sn Bockahallen terräng Appleryd by Anderskärr kärr
Torsås sn Bonnedamm terräng Aronskulla lht Anderskärr förr slåtterkärr
Torsås sn Borgarmossen mosse Arvatorpet torp Anders Olsa kärret kärr
Torsås sn Brakvedskärren terräng Askelund lht Anders-Svenshagen hage
Torsås sn /Se Branta hall berghäll Aspelund lht Anders-Svenskärret kärr, slåtter förr
Torsås sn /Se Bremse sten sten Backagården by eller gård Anders-Svensåker åker
Torsås sn /Se Brenahall gränssten Backegården bebyggelse Andkorran korra
Torsås sn /Se Bresiö Sundh, se Brosjön sjö Backen lht Andkärret kärr
Torsås by och sn /Se Brinkahall ägomark Beatelund förr lht Andungakorran korra
?Aplerum by Brinkahall odlad mark Bergadal lht Andungakärret kärr
Aplerum by Brinkakärr kärr Berghägnen t Andåker Saknas
Aplerum by /Se Brokärret terräng Bidalite lhtr Andåkrakärret kärr, förr slåtter
Applerum by /Se Brosjöbäck bäck Björkelund lht Annedal däld eller dal
Appleryd Saknas Brosjön sjö Björkelund lht Ansevägen väg
?Apleryd by Brosjön sjö Björkelund lht Antalyckan Saknas
Appleryd by /Se Brosjön sjö Björkelund lht Antoneskärr odling
Bidalite smhälle /Se Brosjösund sund Björket lht Applahallen berghäll
Brinkeström by /Se *Brottebäck bäck Björkhaga lht Applahallen berghäll
Davidsmåla by /Se *Brotebäck bäck Björneborg lht Applakullarna åkrar
Davidsmåla by /Se Broängen äng Björsbo by Applelyckan åker
Eket by Bruahallen sluttning Björsebo l by Arbromsgropen sumphål
Emmaboda by Bruarna sank mark Boatorpet torp Arons åker åker
Gloseboda f.d. kapell /Se Bruksmaden åker Bodhyltan by Arsakärren kärr
Gullabo by Bryggölen göl Bodehyltan by Arves hål odling
Gullemåla by /Se Bryggölen göl Bodhyltan gd Arvkälla källa
Hingstorp poststation /Se Bråsholmarna madholmar Bogemåla lht Askbäck bäck
Hingstorp poststation /Se Bråtabäcken bäck Bondes torp torpställe Askbäck bäck
Holma by /Se Bråtbäck bäck Bormans tomt byggnadstomt Askebäcks åker åker
Holmaryd by /Se Bråthallskärr terräng Borrelycke gdr Askmannamossen mosse
Horvan lg:er /Se Brända kärr kärr Borrelycke by Askmosse mosse
Hulekvill by /Se Brändamad terräng Borvedshyltan t Asphaget slåtter
Ilingetorp by /Se Brändamad sank mark Botorpet t Asphaget område
Ilingetorp järnvägspoststation /Se Brändemossen odlad mark Brinkaström gdr Aspkärret odling
Juanslycke by /Se Brännfallen terräng Brinkaström by Asslyckakärret kärr
Järnsida gd /Se Brännvinsbacken triangelpunkt Brinkaströmatorpet t Astlyckakärret kärr
Järnsida gd /Se Brömsekärr kärr Brinkatorpet torpställe, dagsverkstorp Astlyckan åkerlycka
Krokkvill lht /Se *Brömsjösund sund Brinkatorpet Saknas Attalandsåker åkerodling
Kvilla by /Se Bröthallsmosse odlad mark Brogården gd Attgöl göl
Mellankärrsmåla gd /Se Båtsmansängen terräng Brukslund lht Axlabacken backe
?Ryn (Appleryd) by Bölbrokärret odlad mark Brusabo äng Axmossen mosse, delvis odlad
Sloalycke by Bönehall terräng Bråtbäck förr lht Backaberget berg
Sloalycke Saknas /Se Dackes grotta fornminne /Se Brändabo gdr Backalyckan åker
Slätafly by /Se Dalerstycket ägomark Brändabo by Backen hagområde
Sunelycke by Dalåkern f.d. åker Brändabo gd Backen odling
Sunelycke by Dammarna sank mark Brändagärde by Backen Saknas
Svarvareholmen torp f.d.? Dammbrånen äng Brändamo gd Backen Saknas
Svinhult by /Se Dammen sank mark Brändatorp t Backåker åker
Säljeryd gd /Se Dammen ägomark Bränderås by Badgölen göl
Torsås by Dammen odlad mark Bränderås by Badgölen Saknas
Torsås by Dammen sank mark Bågatorpet båtsmanstorp Baggabrånarna brånar
Torsås poststation /Se Dammen ägomark Bågatorpet torpställe Baggabrånen äng
Trankvill by /Se Dammen terräng Båtsmansstugan lht Baggabrånen Saknas
Trankvill by /Se Dammflyet fly o. ägomark Båtsmanstorpet t Ballaström bäck
Träskebolet jlht /Se Dammflyet sank mark Båtsmanstorpet torp Balsarokärret kärr
Träskebolet försv.jordlht /Se Dammkärret kärr Båtsmanstorpet torp Bankahallarna berghällar
Tång, Norra post- o. jvstn /Se Dampahägnen odlad mark Båtsmanstorpet förr t Barkekärret kärr
Äskebäcksmåla gd /Se Drakakärret ägomark Bällsebacken bs Barnasten sten
  Drakakärret odlad mark Bällstorp gdr Baronabacken vägbacke
  Dunkan mosse Bällstorpa kvarn kvarn Baronamossen mosse
  Dämningen terräng Bälstorp by Bastagölen göl
  Ekbacken backe Ceciliatomten hustomt Bastakärret kärr
  Ekebacken backe Charlottenborg lht Bastakärret slåtterkärr
  Ekedal terräng Cisses ställe Bastebacken vägbacke
  Eket område med ekar Dampahägnen förr lht Bastegöl göl
  Ekspångskärret kärr Davidsberg lht Bastegölen göl
  *Elffuersiö sjö Davidsmåla gdr Bastehallen berghäll
  *Elfwersiöholm holme Davidsmåla by Bastehallsbro bro
  Enbacken nat. namn? Djupadal lht Bastugöl göl
  Eneskärr kärr? Domareberget förr bs Bastuåkern åker
  Enhagen hage Drakalyckan lht Beckhägnen äng
  Enkärret kärr Dräglabo gdr Beckkällan källa
  Erlandskärr kärr Dräglabo by Bengtkurra kärr
  Fagerkärret ägomark Dräglabo gd Bengtåker åker
  Fagerkärret odlad mark Duvhallatorpet t Bergakärr kärr
  Finnamaden sank mark Dyneberg lht Bergakärr slåtterkärr
  Finnatorpet terräng Dyneberg lht Bergarshålet skogsbacke
  Finnatorpet terräng Dynekärr gdr Berget berg
  Fiskamossen mosse Dynekärr by Berggölen göl
  Fiskarhagen hage Dynekärr station järnvägsstation Berggölen göl
  Fiskarhagen odlad mark Dynekärrs såg Saknas Berggölen förr göl
  Fixberget höjd Dämningen lht Berggölen göl
  Flaten ägomark Ehildsborg lht Bergkälla källa
  Flaten odlad mark Ekatorpet torpställe Bergslakorran korra
  Flathallen terräng Ekedal lht Bergåker åkerstycke
  Flathallen terräng Ekedal lht Berkmossen mosse
  Flinkahallarna terräng Ekedal lht Berlinahallarna berghällar
  Flishagen terräng Ekehaga lht Bernahall gränssten
  Fliskärret sank mark? Ekelund lht Bernahallsbrånar äng
  Flokkärr kärr Ekelund lht Bernahallskälla källa
  Flybrokärret odlad mark Ekelund lht Bernahallskärr kärr
  Flyen odlad mark Ekelund lht Beska mosse mossodling
  Flyen ägomark Ekelund lht Bilhall berghäll
  Flyen odlad mark Ekenäs lht Billåker Saknas
  Flyen terräng Eket lht Bingamad äng
  Flyen odlad mark Eket gdr Binga mad madslåtter
  Flyen ägomark Eket by Biskaberg berg
  Flyet sank mark Eksborg lht Biskamosse mosse
  Flyet sank mark Ekspångatorpet t Bjurgöl förr göl
  Flyet odlad mark Ekspångstorpet torpställe Bjälkabacken backe
  Flygaretomten terräng Elakas Kulle förr bs Bjälkabacken vägbacke
  Flymanskärr sank mark Emgrenatorpet t Björkebrånen åker
  Foremossen odlad mark Emmabo, se Emnabo Saknas Björkholmen holme eller höjd
  Friskakärret sank mark Emma Lottas stuga förr båtsmanstorp Björkholms gärdet åker
  Främre dammen sank mark Emmedal lht Björkholmsgärdet slåtteräng
  Fröjdamosse mosse Emmedal lht Björklyckan åkerlycka
  Fåfängan kärr Emnabo by Björkmossen odlad mosse
  Fåglamossen mosse Emnabo lht Björnaflyet fly eller mosse
  Fåglamossen mosse Emnabo by Björnahagen beteshage
  Fållan terräng Emnabo by Björnahallen hall
  Fåragölen göl Emnabo Saknas Björna kulan gryt
  Fåragölen göl Emnabo Stora gdr Björnakulan område
  Fåramossen mosse Emnabo Lilla gdr Björnakulla backen vägbacke
  Fårhagsåkern terräng Enbacken lht Björnakulla mossarna mossar
  Fölmossarna mossar Enebacken gd Björna mossen mosse
  Gamle mad odlad mark Enelund lht Björnamossen mosse, delvis odlad
  Gammelhagen hage Eriksberg lht Björnåker åker
  Gatkärret kärr Eriksberg lht Björnåker åker
  Gatkärret kärr Eriksberg lht Björnåker Saknas
  Gebrogöl göl Eriksberg lht Björnåker åker
  Getahallen odlad mark Eriksborg lht Björnåker åker
  Gettermossen mosse Eriksdal lht Björnåker åker
  Granvedskärr odlad mark Eriksdal lht Björnängen äng
  Gråddakärr kärr Eriksdal lht Blekingsgärdet slåttergärden
  Gräbbäckskärr kärr Erikslund lht Blekurran kärr
  Gräbbäckskärr odlad mark Erikslund lht Bleudden äng
  Gröna mosse odlad mark Erikslund lht Blockahägnen äng
  Grönlöven terräng Eskebäcksmåla gdr Blåbuka mossen mosse
  Grönlövskurra terräng Fabriksvillan lht Blåbukamossen odlad mosse
  Gubbahagen hage Farslycke gd Blåbärakullen kulle
  Gubbakärret kärr Farslycke by Blåbärakälla källa
  Gubben i muren terräng Finkla Bygge förr bs Blåbäramossen mosse
  Gullängsmaden åker Finlabo gdr Blåkärr kärr
  Gummorsängen äng Finlabo by Blåsippebacken äng
  *Gunneboda fly punkt Finnartorpet torpställe Blähålet mossodling
  Gåsekärr odlad mark Finnatorpet förr t Bläkärret kärr
  *Gåseström ström Flishallarna torpställe Bläudden udde
  Gärdet gärde Flishanatorpet t Boaholmarna holmar
  Gärdet gärde Flygaretomten förr bs Boakärret kärr
  Gölabacken skogsbacke Framnäs lht Boakärret kärr
  Göstamaden åker Frebbes tomt förr bs Boakärret förr slåtterkärr
  Haga terräng Fridhem lht Boakärret slåtterkärr
  Hagekärret kärr Fridhem lht Bobäckabron bro
  Haget terräng Fridhem lht Bobäcken bäck
  Hagkärret kärr Fridhem lht Bobäcksströmmen bäck
  Hagkärret, Stora kärr Frimodigtorpet torp Bockaberget berg
  *Halesjö, se Hallsjön sjö Friskatomten byggnadstomt Bockahallen berghäll
  Hallasjöbäck bäck Friskatorpet förr st Bockahallen område
  Hallasjön sjö Fröbbestorp gdr Bockakärret slåtterkärr
  Hallsjön sjö Fröbbestorp by Bockalyckorna åkrar
  Hampgölen göl Fåglaleken t Bockastenarna gränsstenar
  Hanebacken terräng Fåglaleken torpställe Bodängen äng
  Harhallarna höjder Fälle Saknas Bokahallen berghäll
  Harslätten terräng Gasbergstorpet förr t Bokbacken bokhult
  Hillmansbäcken bäck Getatorpet förr t Bokbacken backe
  Hjortamossen mosse Gettnabo Saknas Bokelyckan åker
  Holmakärren odlad mark Getnabo by Bonadammen Saknas
  Holmamossen mosse Getnabo by Bondstuga berghåla
  Holmstycket terräng, f.d. odlad mark Getnabo Lilla bebyggelse Borgaremossen mossodling
  Hopmon terräng Getnabo Stora bebyggelse Bortra mossen mossodling
  Horsakärret kärr Godset gd Bosbacke vägbacke
  Hultakärret odlad mark Granliden lht Bossabacken ängsbacke
  Humpes säng terräng Grindlyckan lht Braksjökärran slåtterkärr
  Hyltan, Lilla terräng Grisakärret t Brakvedskärren kärr
  Hyltedamm odlad mark Gropakajsatomten stuga Brakvedskärret förr slåtterkärr
  Håkansåkern ägomark Gröndal lht Brantaberg berg
  Håkansåkern odlad mark Grönlund lht Brantabergsåker åkerodling
  Hägnen äng Norra Gullabo by Branta hall område
  Hägnen odlad mark Gullabo by Brantahall berghäll
  Hässjakärret kärr Gullabo Norra by Branta hall berghäll
  Hässjekärret kärr? Gullemåla gd Branta hall hallar
  Hässjekärret odlad mark Gullhem lht Branta ren åker
  Hässlelyckekärret odlad mark Gunnilkroka by Brasnahålet kärrhåla
  Hästabacken backe Gunnilkroka by Braxnahål göl
  Hästekärret kärr? Gustafsberg lht Bredgöl göl
  Hästekärret kärr Gustavsberg lht Brinkahall mosse
  Högaberg berg Gyljastycket avs Brinkahängen slåtteräng, nu betesmark
  Höknamossen mosse, f.d. odlad mark Gåsabo by Brinkasten sten
  Iglagölskärret kärr Gåsabo by Brinkängen slåtteräng
  Iglasjön sjö Gåsberget förr t Brobacken vägbacke
  Inglinge hög Saknas /Se Gäddtorpet gd Brobacken vägbacke
  Intaget ägomark Gärdet lht Brobacken vägbacke
  Intaget odlad mark Gärdet lht Brobacken backe
  Intaget hage Gärdet gd Brogölen Saknas
  Intaget terräng Gärdet gd Brogölen göl
  Intaget åker Gästgivaregården gd Brogölen förr göl
  Intaget odlad mark Gölatorpet t Brokarlsmåla gärdet slåtteräng
  Intagshagen terräng Göljatorpet t Brokhallar berghällar
  Janskärret kärr Göljatorpet torpställe Brokärret förr slåtterkärr, nu betesmark
  Jonskärr kärr Göljetorpet torpställe Brolyckan åker
  Jorddammen odlad mark Haga lht Brolyckan åker
  Jungfrukärret kärr Haga lht Brolyckan åker
  Jutestenen sten Haga lht Brolyckan åker
  Jyskamon terräng Hagaberg lht Bromaden äng
  Jöddäng äng Ha-gaborg lht Brommahallar berghällar
  Kalvakärret kärr Hagadal lht Brosjö bäck bäck
  Kalvkärret terräng Hagadal lht Brosjön sjö
  Kamkärret kärr Hagadal t Broslät åker
  Kanalen bäck el. kanal Hagalund lht Broåker åker
  Karls kammare fornåkrar Hagalund lht Broåker åker
  Karlsmosse mosse, f.d. odlad mark Hagalund lht Broäng förr slåtteräng
  Karsboåsen triangelpunkt Hagalyckan avs Broängen äng
  Kavelbromossen mosse Haget t Bruabron bro
  Kalvhålet göl Hal-Annas stuga Bruafallet fall
  *Kepeholm gränsplats Hallagärde by Bruakärr kärr
  Kilebäck terräng Hallagärde by Brualedet grind
  Klasekärr odlad mark Hallasjö by Bruamad äng
  Klubbadalsmossen mosse Hallasjö by Bruarna kärr
  Kläppamossen mosse Hallen gd Brudarna mossar eller mader
  Knallapåsen terräng Hanagården gd Brudbrinken backe
  Knaphageäng odlad mark Hasselbacken lht Brudbron bro
  Knappåsen höjd Hasslet gd Brudlyckan åker
  *Knähold gränsmärke Helenelund lht Bruksgrinden grind
  Kobråneskiften terräng Hilledal lht Bruksgärdet gärde
  Kohagsmossen mosse, f.d. odlad mark Hillrabacken förr bs Bruksmaden äng
  Kohagsmossen mosse Holma by Brummelalyckan åker
  Kojkärret terräng Holma by Brummåker åker
  Kolbomossen mosse Holmaryd gdr Bruna kärr slåtterkärr, nu betesmark
  Kolbomossen mosse? Holmaryd by Brunnahallen berghäll
  Konvaljebacken backe Holmatorpet torpställe, dagsverkstorp Brunnahallen urbergshall
  Kopprarna odlad mark Holmen förr bs Brunnhängen slåtteräng
  Korpabrånen terräng Holmströms torp torp Brunnsåker Saknas
  Korpabrånen terräng Horvan lht Brunnåker åker
  Korpamossen ägomark Horvan lht Brunnängen slåtteräng
  Korpen åker Hulebäck by Bryggkärret odling
  Kristianssten fornminne Hulebäck by Bryggölen göl
  Kroken odlad mark Hulekvill by Bryggölen göl
  Kroken terräng Hulekvill by Brånagrinden grind
  Krokkvill terräng Hultet t Brånarna Saknas
  Kroksjön sjö Hyllmanstorp förr t Bråsholmarna madholmar
  *Kroksjösund ?sund Hyltan by Bråsholmen holme
  *Kroksjösund sund Hyltan Lilla bebyggelse Bråtbäck bäck
  Kroksjösund sund Lilla Hyltan by Bråtbäck bäck
  Kronhallarna terräng Hyltan Stora bebyggelse Brämbo tomtplats
  Kråkemossen terräng Stora Hyltan by Brändamad äng
  Kråkholmen ägomark o. terräng Håkantrulstorpet t Brända mad förr slåttermad, nu betesmark
  Kråkholmen höjd Håkenåker åker Bränderåsen triangelpunkt
  Kråkkärret odlad mark Hårdamon gd Brännahall hall
  Kråkmossen ägomark Hägnen gd Brännfallen mossar
  Kulebosjön sjö f.d. Hägnen avs. Brännfallsmossen mosse, delvis odlad
  Kullkärr kärr Högaberg lht Brännkärret odling
  *Kuvahall punkt Högaberg lht Brännkärret slåtterkärr
  *Kuvahall punkt Högadal lht Brännkärret förr slåtterkärr
  Kvapen odlad mark? Högadal lht Brännkärrsmosse mosse
  Kvarnabrånen odlad mark Högadal lht Brännmohallabacke vägbacke
  Kvarnakärret kärr Höganäs lht Brännmohallar berghällar
  Kvarnbacken terräng Högsbergsstugan stuga Brännmosshall hallområde
  Kvarngölen göl Hökatorpet torp Brännvinsbacken vägbacke
  Kvarnmaderna odlad mark Hökatorpet t Brännvinsbacken Saknas
  Kvillabroåkern åker /Se Höksberget förr t Brännvinskälla källa
  Kvillkärret kärr /Se Idalund lht Brännvinskällan källa
  Kyrklyckan odlad mark Idalund lht Bröllops backe vägbacke
  Kyrkogården terräng Idasro lht Brömsebäck bäck
  Kyrkogården kolerakyrkogård Ilingetorp by Bullerbäcken bäck
  Kåregöl göl Ilingtorp by Bummelbäck bäck
  Kåregöl göl Inga kulle förr bs Byggningsåker åker
  Källekärret kärr Ingridsro lht Byggningsåkern åker
  Källgärdet gärde Intaget lht Byggningsåkern åker
  Källkärr kärr Intaget bebyggelse Byggningsåker åker
  Källmad odlad mark Intagshagen lht Byggningsåker åker
  Källmossen mosse Ivars bebyggelse Byån å
  Kämpamossen mosse Ivars del av by Bågholmen hage
  Käringakärr kärr Johannesborg lht Bångakurra kärr
  Kärret odlad mark Johans torp Saknas Bångs varpe rishög
  Landabäcken bäck Johnsdal lht Båtsmans hägnen slåtter
  Landabäcken bäck Jordbrokärret lht Båtsmanshägnen äng
  Landbergstomten terräng Juanslycke by Båtsmanskärret odlad mosse, förr kärrslåtter
  Landsbrohagen terräng Juanslycke by Båtsmanslyckan åker
  Landsbrohagen terräng Juvelsbolet jlht Bäckahallen hallar
  Lea skärv moras Kaklandstorp förr t Bäckahallsmossen mosse
  Lermossen mosse Kalvakulle förr lht Bäckåker åker
  Lillekärr sank mark Karl abroms tomt Saknas Bällsabacken backe
  Lilläng äng Karl Larsatomten förr bs Bällsebacken vägbacke
  Lillängen äng Karl-Larsatomten tomt med byggnad Bällstorpabäcken bäck
  Lindbäcken bäck Karlsborg lht Bällstorpaströmmen ström
  Lindkullakärr kärr Karlsborg lht Bänkahallarna berghällar
  Lindkärret kärr Karlsborg lht Bänkahallsmossen odlad mosse
  Lindkärret sank mark Karlsdal jlht Bärkkärret Saknas
  Lindkärret kärr Karlshöjd lht Bärkåker åker
  Lindspjället åker Karlslund lht Bärnahall hallar
  Ljunghägnen ägomark Karlsro lht Bärnahall gränsmärke
  Ljusamaden åker Karlsro lht Bästakurran kärr
  Lommagöl göl Karlsro lht Bökabacken backe
  Lommagöl göl Karlsro lht Bökkullen kulle
  Lommagölen sjö Karlsro lht Bökåker åker, förr bokhult
  Lommagöl göl Karsbo by Bölamossarna mossar och odlingar
  Lomsjön sjö Karsbo by Bölbrobacken Saknas
  Lustighägnen hage Karsbo Norra lhtr Bölbrobäcken bäck
  Lustighägnen terräng Karsbo Västra Saknas Bölbron Saknas
  Lyckmossen mosse Karsbo Östra bebyggelse Bönehall hall
  Långakärr kärr? Karsbo by Cisshult Saknas
  Långakärr sank mark Kilans backstuguställe Dackasten sten
  Långekärr odlad mark Kilebäck lht Dackes källa källa
  Långekärr odlad mark Klippan förr t Dalaba-cken vägbacke
  Långhallsmossen odlad mark Klipptorpet dagsverkstorp Dalbacken backe
  Långhyltgöl tjärn Klockarebacken lht Dalen löväng, förr slåtter, nu betesäng
  Långlyckan terräng Klocktorpet t Dalsbacken backe
  Långmosse mosse Klocktorpet dagsverkstorp Dalstycket ängsområde
  Länsmansmaden terräng Klocktorpet båtsmanstorp Dalåker åker
  Länsmansmon terräng Klubbkvarnen förr kvarn Dalåkrarna åkrar
  Lärkängen äng Kobråneskiften avs Dammarna mossodlingar
  Maden åker Kohagakärret avs Dammarna åker
  Maderna odlad mark Kojatorpet torpställe Dammarna mossar
  Madkärret sank mark Kojatorpet t Dammarna äng
  Malmen terräng Kojatorpet torpställe Dammarna odlade mossar
  Markamosse mosse Kollmans torp båtmanstorp Dammbacken backe
  Markamosse odlad mark Kolmanstorp förr t Dammbrånen äng
  Marken sank mark Kristinedal lht Dammen odling
  Marken skog Kristinedal lht Dammen odling
  Marken, Västra odlad mark Kristinelund lht Dammen kvarndamm
  Melängen ägomark o. terräng Kroken lht Dammen slåtter
  Melängen odlad mark Krokkvill lht Dammen mossodling
  Milastenen sten Kronohemmet bebyggelse Dammen vattensjukt område
  Millangärdsmaden åker Kulebo Saknas Dammen mosse
  Mjölkholmen terräng Kulebo gdr Dammen mossodling
  Mjölkholmen terräng Kulebo, Kolebo by Dammen mossodling
  Molyckan odlad mark Kullen förr bs Dammflyen mossar
  Momossen mosse Kullen lht Dammflyet fly
  Mon skogsområde Kungatorp förr bs Dammflyet kärr
  Mosshagen hage Kvarnabacken gd Dammkärret kärr
  Målalyckan odlad mark Kvarnagården bebyggelse Dammkärret kärr
  Mälen odlad mark Kvarnahultet t Dammkärret förr slåtter
  Märbrånen terräng Kvarnahålet t Dammlyckan åker
  Märkärret kärr Kvarngården Saknas Dammlyckan åker
  Nabbanäset udde Kvarnholmen lht Dammossen odlad mosse
  Nabbarna odlingar Kvarnlyckan lht Dammåker åker
  Njureflymossen mosse Kvarnlyckan lht Dammängarna ängar
  Nordsjön sjö Kvickastugan lht Dampabacken vägbacke
  Norgesmossen sank mark Kvilla by Dampahägnen slåtter
  Norrabäckskärr kärr(?) Kvilla by bebyggelse Dampakällan källa
  Norrabäckskärr odlad mark Kvilla by Dampen odling
  Norra kärr odlad mark Kvillamark utjord Dampåker åker
  Norra kärr kärr, f.d. odlad mark Kvillamark, se Svarvaretorpet gd Dampängen löväng, slåtter
  Norra kärr sank mark Kvillelund lht Danielåker åker
  Norre mosse odlad mark Kyrkelund lht Danielåker Saknas
  Norrängen äng Källenäs lht Davidsmålamaden förr slåtter, nu betesmark
  Norshagen hage Källeslätt lht Davidsmåla mader ängar
  Nya kärr sank mark Kärngakärr avs Dikalyckan lycka
  Nya kärr kärr? Kärramålen t Djupahål göl
  Nybro odlad mark Kärret t Djäknabäcken bäck
  Nykärret kärr Labbekulla by Djäknamaden äng
  Nylandet odlad mark Labbekullen förr lht Domgölen göl
  Nylandet odlad mark Labbemåla Saknas Dommegöl göl
  Nymossen ägomark Lammatorpet förr t Domsgöl göl
  Nyäng terräng, f.d. odlad mark Larsmånsatorpet torpställe Domsgöl göl
  Näset udde Lars Månsåker Saknas Domsgöl fiskgöl
  Nättlerås terräng, f.d. odlad mark Larspersatorpet t Domsgölen göl
  Nävermossen odlad mark Leken t Donkan odling
  Offerstenen fornminne Lerlyckeåkern avs Drakahall berghäll
  Olahagen hage Levratorpet t Drakhallen hall
  Ollemosse odlad mark Lilläng lht Drakakärret kärr
  Olyckan terräng Lindatorpet t Drakalyckan åker
  Oxabäcken bäck Lindbacken lht Drakentaget kärr
  Oxahålet kärr Lindbergstorpet torpställe Drängagråten slåtter
  Oxhagskärr kärr Linden lht Drängagråten slåtterstycke
  Oxhagsmossen mosse Lindhagen lht Drängagråten slåtter
  Oxhagsmossen odlad mark Lindmanstorpet förr t Drängagråten slåtteräng
  Oxlehall triangelpunkt Lindsberg lht Dunkan mosse
  *Packagöl (el. *Packehold) ?göl Lindsdal lht Duvgölen göl
  *Packehall Saknas Lindströmmatorp t Duvgölen göl
  Packehall fornminne Lindströmatorpet förr torpställe Duvhallarna Saknas
  *Packehol bergshöjd Lindströms båtsmanstorp Duvhallarna hallar
  Petter Erlands klocka terräng Lindtorpet torp Duvhallen berghäll
  Piggamad äng Lindön lht Dämningen kärr
  Pilelyckorna terräng Livanstorpet t Dämningen kärr
  Pinkaremossen mosse Livratorpet torp Dämningen dämning
  Prästgölen göl Ljungholma lht Dämningsbacken vägbacke
  Pukaberg terräng Logkällan boplats Dämningsbron bro
  Pukaberg höjd Lommatorpet t Dämningsgrinden grind
  Ringkärret kärr Lommatorpet torpställe Döngölen göl
  Riset åker Lommatorpet förr t Dösjö fly odling
  Rit hallen kulle(?) Lugnet lht Ekahagen hage
  Rotterdam terräng, f.d. odlad mark Lundaberg lht Ekahagen hage
  Runkstenen sten Lundaberg lht Ekakällan källa
  Ryslätt slätt Lundängen lht Ekbackarna skog
  Ryttarebackarna vägbacke Lustighägnen förr t Ekbacken backe
  Ryttarebrinken höjd Lyckan förr t Ekbacken äng
  Ryttaremålen terräng Lyckeborg lht Ekbacken ängsbackemed ekar förr
  Ryttaremålen odlad mark Lyckedal lht Ekbacken backe
  Råbockakärret kärr Lyckhult lht Ekbacken backe
  Råbockkärren kärr? Lååden båtsmanstorp Ekbacken höjd
  Råbockängen äng Länsmansgården bebyggelse Ekbacken backe
  Råsen Lilla odlad mark Lärktomten förr bs Ekbrobäcken bäck
  Råstukärret sank mark, f.d. odling Lövedal lht Ekbrohålet göl
  Rönnfly terräng, f.d. odlad mark Madkärret lht Ekbrohålet sumpigt ställe
  Rönnkärret ägomark Malmen lht Ekbron bro
  Rönnkärret kärr Malmen lht Ekbron bro
  Sanden odlad mark Marieberg lht Ekelyckan åker
  Sandvadkärret odlad mark Marieberg lht Ekesskälet gräns
  Saxamosse mosse Mariefred lht Eket ekbeväxt område
  Saxamosse odlad mark Marielund lht Ekgärdet äng
  Sinnerkullkärret kärr o. ägomark Marielund lht Ekholmen holme
  Sinnerkullkärret kärr Marielund lht Ekholmen holme
  Sjuakärret sank mark Marielund lht Ekhängen förr slåtteräng, nu hagmark
  Sjudarehagen hage Marken Västra lht Ekkärret slåtterkärr, nu betesmark
  Sjunkebäckskärr kärr Mattas bebyggelse Ekmossen mosse
  Sjurkärr odlad mark Mellangården bebyggelse Ekråsamossen mossodling
  Självblästern vattendrag? Mellankarsbo bebyggelse Ekråsamossen odlad mosse
  Sjökärren kärr Mellankärr gdr Ekstockagölen göl
  Sjömanstäppan åker Mellankärr gd Ekstockakärret kärrområde
  Skallerås terräng, f.d. odlad mark Mellankärrsmåla, se 1 Mellankärr gd Ekströmmagölen göl
  *Skattemossen mosse Mellanryn bebyggelse Elins kärr kärr
  *Skattemossen mosse Mineberg lht Emgrens hall berghäll
  Skifteskärren kärr Mo Stora t Emmas backe vägbacke
  Skjutstenen sten Mobygget lht Enbacken backe
  Skogsnuvebacken höjd /Se Mobygget dagsverkstorp Eneskärr odling
  Skogstiden terräng(?) Moen t Enhagarna hagmarker
  Skraplemo terräng(?) Mulabo förr bs Enhagen hage
  Skyttehägnen terräng Mulatorp gd Enhagen hage
  Skälmossen mosse, f.d. odlad mark Målaretorpet torpställe Enhagshallarna berghällar
  Skärbacken triangelpunkt Mållmantorpet båtsmanstorp Enkärret kärr
  Skärbrånarna odlad mark Månsamålen förr t Eprahålet Saknas
  Skärgölen tjärn Möllebacken lht Erikshöjd höjdsträckning
  *Skärrgöl sjö Mörtens tomt förr bs Eriksvensagölen förr göl
  Slaggvarp fornlämning Nils-Månsatorpet t Erlands kärr kärr, förr slåtter
  Slåtterhultet terräng Nilsolsatorpet förr t Eskilabacken vägbacke
  Slättakärr kärr Nils Olstorpet t Eskilsdal mosse
  *Slätte fly synbarl. en (trol. f.d.) sumpmark Nilsolstorpet torpställe Eskils åker åkerlycka
  Slätten odlad mark Nissagården gård Espalamossen mosse
  Smedkärret skogsområde Nissatomten tomtplats Espbackahagen hage
  Smörstenen sten Nissatorpet förr t Esplakärret kärr
  Snabbakärret ägomark Norragården bebyggelse Fallet kärr
  Snabbakärret odlad mark Norragården bebyggelse Fallet slåtter och göl
  Snabbhägnen odlad mark Norragården bebyggelse Farbregöl göl
  Sparrakärr odlad mark Norra gården del av by Farfars mossar delvis odling
  Spirakärret odlad mark Norra markan by Farfars mosse. mossodling
  Stenkärret kärr Norraryn gdr Farfars mosse mosse
  Stenmossen mosse Norregården del av by Farfars mosse mosse
  Stenströmmen bäck Norshagen avs Farslycka mark skog
  Stockmosse mosse Nya Amerika lht Farfars kurre kärr
  Stora flyet sank mark Nybygget lht Farfars åker undantagsåker
  Stora Gertruds grotta grotta Nybygget lht Femstenarör gränsmärke
  Stora gärdet gärde Nygärde lht Finkla Byggebacken vägbacke
  Stora kärr sank mark Nylandet lht Finnamaden äng
  Stora kärr odlad mark Nättlerås t Finnamaden förr slåtter, nu betesmark
  Store mad odlad mark Olhåkshagen stuga Finnamaden slåttermad
  Store mossen mosse Olofsborg lht Finnåker båtsmansåker
  Storåker åker Olsborg lht Fiskahagen beteshage
  Storåkern åker Olsborg lht Fiskamossen mosse
  Storäng äng Olsborg lht Fiskamossen odlad mosse
  Storängen äng Olstorpet t Fiskmossen odlad mosse
  Storängen äng Oskarsdal lht Fixareberget berg
  Stränglakärr ägomark Oskarsdal lht Fixareberget bergknalle
  Stränglakärr odlad mark Ottodal lht Fjäla lyckan åker
  Strömby å å Oxlehall by Fjällalyckan åker
  Strömby å å Oxlehall by Fjäsabron bro
  Strömkärret sank mark? Pel-Måns-Antens Saknas Fjäsabroåkern åker
  Strömsdal terräng Peter drängs hänge båtsmanstorp Flaggbacken skogsbacke
  Strömskärret odlad mark Peterhåkans torp torp Flathallagölen göl
  Stutamossen ägomark o. terräng Peterlarsatorpet torp Flathallakärret kärr
  Stutamossen mosse Pinkan Saknas Flathallalyckan åkerlycka
  Stövelskaftet åker o. äng Pitsburg lht Flathallarna berghällar
  Sunnedal terräng Plundratorpet t Flathallarna hallar
  Svalkärret kärr? Plundretorpet Saknas Flathallen berghäll
  Svalkärret kärr Prätemåla utjord Flathallslyckan åker
  Svammen åker Remnalatorpet t Flinkahallarna berghällar
  Svartakärr kärr Ringebolet jlht Flisbäcken bäck
  Svarta kärr kärr Ringsborg lht Flishallarna hallar
  Svartkärr kärr Rosendal lht Flishallarna berghällar
  Svartkärr odlad mark Rosenlund lht Fliskärret kärr
  Svartmossen mosse Rosenlund lht Flockärr slåtter förr, nu betesmark
  Svartmossen mosse Rulfsdal lht Flokskärr kärr
  Såghultet terräng Ryahult lht Fluen förr göl
  Sänkhallahägnen terräng Ryn by Flyarna kärr
  Sävkärrsholmen terräng Ryn Norra bebyggelse Flybacken vägbacke
  Södra fly odlad mark Ryn Yttre bebyggelse Flyberget berg
  Sörhagen terräng Ryttarebacksängen lht Flyberget berg
  Tallmossen mosse Råbockatorpet Saknas Flyen kärr
  Tjurmossen, Stora odlad mark Råbocksängen lht Flyen förr slåttermader, nu betesmark
  Tjärvedshagen hage Råsen Saknas Flyen kärr
  Togölskärr kärr Råsen Lille gd Flyen kärr
  Togölskärr odlad mark Rävlyckan förr bs Flyet odling, mosse
  Torra kärr kärr Röde Kalven förr t Flyet odlad mosse
  Torsåsån å Röraråan gd Flyet slåtter och odling
  Torsåsån vattendrag Saktmodigebacken stuga Flyet odlingar och vattensjuka kärr
  Torsåsån å Sandhultet förr t Flyet kärraktig mosse
  *Tranemo gränspunkt? Sandslätten gd Flyet förr slåtter
  Tranemossen terräng o. ägomark Siggesbo by Flyet slåtter och odling
  Tranemossen odlad mark Siggesbo by Flyet kärr eller mosse, förr slåtter
  Trasket slåtter /Se Skogshem lht Flyet kärr
  Traseflyet sank mark Skogshyddan lht Flygareåker åker
  Trehörnings holmen, se Vysslö ö Skogslund lht Flyhallarna berghällar
  Trippabitarna terräng Skogstorp jlht Flyhallarna hallar
  Tripphagen terräng Skraplemo t Flyholmen holme
  Trollekullekärret odlad mark Skräddaregården gd Flymmabacken backe
  Trollhallen terräng Skräddare-Johans ställe Flymossarna Saknas
  Trollhallen terräng Skvalabäckstorpet t Flymossen mossodlingar
  Trollhättan terräng Skärgöl by Fläckahallar berghällar
  Trollhättan terräng Skärgöl by Fläskaholmen madholme
  Trollmossen odlad mark Sloalycke by Fläskaholmen holme
  Trulsäng äng Sloalycke by Fläskakorran korra
  Trumpakärret kärr Slätafly by Foderkärren slåtterkärr, nu betesmark
  Trångemosse mosse Slätafly by Fodermossarna odlade mossar
  Träbrokärret sank mark Slätafly Norra gdr Forsmans lycke åker
  Trädbäckakärret odlad mark Slätafly Södra gdr Forsmans lycka åker
  Trängers mosse mosse Slätafly Västra gdr Fotahagen hage
  Trätängen äng Slätafly Östra Saknas Fotahallarna berghällar
  Tuppakärret kärr Slätten t Fotahallarna hallar
  Tvärkärren kärr, f.d. odlad mark Smedjebacken lht Fotåkern åker
  Täppan odlad mark Smedshult förr smedja Franses lycka åker
  Udden terräng Smedtorpet förr t Frebbeskällan källa
  Ugglekärret odlad mark Snabbahägnen förr t Fredrikeåker åker
  *Ullås gränspunkt Solbacken lht Fricka hage hage
  *Ulvasjöholm holme Solbacken lht Frimodigbiten åker
  ?Ulvasjön sjö Solberga äldre namn å Gullabo Friskamossen mosse, delvis odlad
  Ulvasjön sjö Solbergsbiten bebyggelse Friska rännarna mosse
  Ulvasjön sjö Solhem lht Frulyckan åker
  Ulvasjön sjö Solvik lht Främre gärdet löväng, förr slåtter, nu betesmark
  Ulvasjön sjö Spångholmen förr bs Fränahålet äng
  Ulfwasjö-Holmen, se Vysslö ö Stellhultatorpet båtsmanstorp Fåfängan kärr
  *Urås ås /Se Stenbäck by Fåfängsgölen göl
  Vadmalsmaden odlad mark Stenbäck by Fåglaleken Saknas
  Valkärret kärr Stenbäck Norra gdr Fåglamossen odlad mosse
  Valkärret odlad mark? Stenbäck Södra gdr Fåglamossen mosse
  Vallmansgöl åutvidgning Stenhultatorpet båtsmanstorp Fåglemosse mosse
  Vargagropen fornminne Stenlyckan lht Fållahagen hage
  Vargakärret odlad mark Stenmannatorpet torpställe Fållan åker
  Varpeshagen terräng Stenmuratorpet t Fållan odling och slåtter
  Vedkärr kärr Stensahägnen förr t Fållarna odling
  Veken lekplats Stensborg lht Fållen odling
  Videkärr kärr Stensborg lht Fångatörnet törnsnår
  Videt åker Stensborg lht Fårabrånarna brånar
  Villbrandskärret sank mark, f.d. odling Stillatomten förr bs Fåragölen göl
  Vysslö ö Stockholmen gd Fåragölen göl
  Vysslö ö Stockholmen sågverk Fårahagen hage
  Västerhage terräng Strömby by Fåramarken utmark
  Västra mad ägomark Strömby Saknas Fåramossarna mossar, delvis odlade
  Västra mad sank mark Strömby by Fåramossen odlad mosse
  Yttre dammen sank mark Strömby, Svinhult by Fåramossen mosse
  Yttre mossen mosse, f.d. odlad mark Strömby by Fåramossen odlad mosse
  Ådala nat. namn Strömby by Fåramossen mossodling
  Åkärren ägomark Strömkärret lht Fåranabben äng
  Åkärren odlad mark Strömsberg by Fårastättan hagmark
  Åkärren kärr Strömsberg, Labbekulla by Fåratrean åker
  Åkärret, Norra odlad mark Strömsberg by Fåratrean åker
  Åsdammen odlad mark? Strömsborg lht Fåraträdan åker
  Äggmossen ägomark Strömsborg lht Fåraträdan åker
  Älgstockakärret odlad mark Strömsdal lht Fåremossarna mossar
  Ängagölen, Lilla göl Strömsholm lht Fårgölen göl
  Ängagölen, Stora göl Strömsholm lht Fädrevet gata
  Ängen nat.natn(?) Stutatorpet förr t Fägnalans kammare berghåla
  Ängmossen mosse Stuvehyltan by Fähålet vattenställe
  Äskefjölakärret odlad mark Styvastugan riven stuga Fänaman madslåtter
  Äskekärret kärr Styvatorpet båtsmanstorp Fänet åker
  Östermosse mosse Styvetorpet t Fölamossarna mossar
    Ställhult förr bs Fölamossen mossodling
    Ställhult t Förklädshagen hage
    Suneberg lht Förklädsåker åker
    Sunelycke by Galben göl
    Sunnedal lht Galtagölen göl
    Svallyckan lht Galtasten sten
    Svarvaretorpet gd Galtgölen göl
    Svarvaretorpet gd Galtgölsåker åker
    Sveadal lht Gamla mad förr slåtter, nu betesmark
    Sven-Anta-Pellens stuga Gamla mossen odlad mosse
    Sven Larstorpet t Gamle mader ängar
    Svenstorpet t Gammalhagsmossarna mossodlingar
    Svenstorp t Gastabacken vägbacke
    Svinhult bebyggelse Gastahallen berghäll
    Styvatorpet torpställe Gastasten sten
    Styvehyltan by Gastastenarna stenar
    Sunelycke by Gatgölen göl
    Svarvaretorpet Saknas Gatgölen förr göl
    Sven Larstorpet torpställe Gathagen beteshage
    Söderströmmatorpet t Gathallen berghäll
    Söderåkra by Gatkärret kärr
    Södra gården gårdar Gatkärret kärrtrakt
    Söragården bebyggelse Gatkärret förr slåtterkärr
    Söragården del av by Gatlyckan åker
    Söragården bebyggelse Gatlyckan åkerlycka
    Söragården bebyggelse Gatlyckan åker
    Sörgården bebyggelse Gatlyckan åkerlycka
    Sörlyckan gd Gatmaden madslåtter
    Tastarehängen Saknas Gatmon hage
    Tastatomten förr bs Gatmossen odling
    Tjärkulla by Gatmossen mossodling
    Tjärskulla förr t Gebrogöl göl
    Tolyckan gd Gebrospjäll åker
    Tomten byggnadstomt Germamaden slåttermad
    Tomten byggnadstomt, åkerodling Getabacken vägbacke
    Toras del av by Getahallen berghäll
    Torpen båtsmanstorp Getahallen berghäll
    Torpet byggnadstomt, båtsmanstorp Getahallen Saknas
    Torpet dagsverkstorp Getalyckan åker
    Torpet Gamla förr t Getalyckan åker
    Torsborg lht Getkärren kärr
    Torsdal lht Getkärret kärret
    Torshill lht Getkärrsbrånen bråne
    Torshäll lht Gilaremossen mosse
    Torskulle lht Gillamossen mosse
    Torsås by Gnölberget berg
    Torsås municipalsamhälle samhälle Grannas kärr mossodling
    Tranbergstorpet dagsverkstorp Granstättan åker
    Trankvill by Grantrånget hage
    Trankvill by Granvedskärr kärr
    Trekanten lht Grebäckshagen betesmark
    Trekanten lht Grenhallar berghällar
    Trekanten lht Grindlyckan åker
    Trollefjäll by Grindlyckan åker
    Trollefjäll by Grindåker åker
    Tronatorpet förr t Grindåker åker
    Trullmossen t Grindåkrarna åkrar
    Träskebolet jlht Grisaflyet kärr
    Träskomakarens ställe Grisaflyet fly
    Träskotorpet Saknas Grisafly sten sten
    Trätängen Saknas Grisakulla källan källa
    Trätängen utjord Grisalyckorna åkrar
    Tunratorpet förr t Grishultakärret kärr
    Tunslätten lht Grodakärr odling
    Törnlyckan lht Groggakärr odling
    Udden lht Groppkärret kärr
    Ugglemad gd Gruvan under spisen kärr
    Ugglemad by Gruvan mossodling
    Ulriksborg lht Gruvan slåtterområde, nu betesmark
    Wallermansro lht Grytan göl
    Wallermansudde lht Gräbbeskärr kärr
    Vallmotomten tomtplats Gräbbes kärr Saknas
    Vega lht Gräbbäcken bäck
    Veslesbrånarna t Gräbbängen äng
    Vesslebrånen t Gräbbängen äng
    Vetlyckan lht Gräshultakärret kärr
    Vetlycke gdr Gräshyltan slåtteräng
    Vetelycke by Gräslyckan åker
    Vetlycke by Grävlingabacken gryt
    Vetlycke Norra gdr Grävlingakulan skogsskärv
    Vetlycke Södra gdr Grävlingakulan gryt
    Vilbacken lht Grävlingakullen gryt
    Villan lht Grävlingalyckan åker
    Vitlockatorpet förr t Grävlingaskärvet stenigt område
    Vitlockatorpet torpställe Grävlingasten gryt
    Vystabacken förr krog Grävlingslyckan åker
    Vyst-Antens stuga Grävlingsskärvet gryt
    Väghyltan gdr Gröna gata väg
    Väghyltan by Gröna gata färdeväg
    Väghyltan gd Grönahall berghäll
    Vänerslund lht Gröna löven kärrområde
    Västerhage torp Grönbergs kulle åker
    Västers torp torpställe Grön dal odling
    Västragården bebyggelse Grönlöv kärr
    Västragården bebyggelse Grönlöven hage
    Västragården bebyggelse Grötfatet åker
    Västra gården del av by Grötfatet odling
    Västra vrå del av by Gubbagranarna vägkrök
    Ådala lht Gubbagranen förr gran
    Ådalen lht Gubbahagen åker
    Ålderdomshemmet bebyggelse Gubbakärret slåtterkärr
    Åsarna gdr Gubbakärret kärr
    Åshyddan lht Gubbalyckan åkerlycka
    Ängskullen lht Gubbamossarna mossar delvis odlade
    Ängskullen lht Gubbastycket åker
    Äskebäcksmåla gd Gubbåker åker
    Äskelund lht Gullgöl göl
    Ölvings tomt boplats Gulltorpet åker
    Östgötatorpet t Gullängabackarna höjder
    Östragården bebyggelse Gullängabacken vägbacke
    Östragården bebyggelse Gullängabacken backe
    Östra gården del av by Gumbokullen åker
    Saknas Saknas Gumbokullen åker
    Bäls-Augusten personnamn Gummesängen äng
    Bälsa-Fransen personnamn Gungbacken backe
    Bälsa-Lenan personnamn Gunnabäcken bäck
    Bälsa-Lottan personnamn Gunnafallet fall
    Frimodien personnamn Gunnakälla källa
    Kis-Anten personnamn Gunnillahängen slåtteräng
    Lövajussen personnamn Gyljestycket gärde och åker
    Pell-Måns-Anten personnamn Gårdmaden Lilla äng
    Trygga-Pellen personnamn Gårdshängen slåtterhänge, löväng
    Ålskinnslassen personnamn Gårdsåker åker
      Gåsabovägen väg
      Gåsadammen åker
      Gåsahall berghäll
      Gåsakärr förr slåtterkärr
      Gåsakärren kärr
      Gåsamad äng
      Gåsasten sten
      Gäddgöl göl
      Gäddkärren kärr
      Gälbrogöl göl
      Gärden lövängar, förr slåtter
      Gärdesåker åker
      Gärdesåkrarana åkrar
      Gärdesåkrarna åkrar
      Gärdet löväng, förr slåtteräng
      Gärdet löväng, slåtter förr, nu betesmark
      Gärdet odling
      Gärdet slåtter och löväng, nu betesmark
      Gärdet åker
      Gärdet löväng
      Gärdet slåtteräng
      Gärdet odlingar
      Gärdet slåtteräng
      Gärdet löväng eller slåtteräng
      Gärdet löväng, förr slåtter, nu betesmark
      Gärdet förr slåtter, nu betesmark
      Gärdet löväng, slåttergärde och åker
      Gärdet Stora kärr
      Gärdet förr ängsslåtter, nu betesmark
      Gärdmålagöl göl
      Gärdsmaden mad
      Gärdsmaden äng
      Gärdsåker åker
      Gölabacken skogsbacke
      Gölabacken höjd
      Gölaberget berg
      Gölabrånen bråne eller svedjefall
      Gölabäcken bäck
      Göljakällan källa
      Göljebacken backe
      Gölåkrarna åkrar
      Hackentornslyckan åker
      Hagamossen mossodling
      Hagasjön vattensamling
      Hagen hagmark och åker
      Haget odling
      Haget förr slåtter, nu betesmark
      Haget slåtter och löväng
      Haggöl göl
      Hagkärret odling
      Haglundabacke vägbacke
      Haglundaåkern åker
      Haglyckan lycka
      Haglyckan åkerlycka
      Haglyckan åkerlycka
      Haglyckan åkerodling
      Haglyckan åkerodling
      Haglyckan åkerlycka
      Hagmarkan mo eller barrskogsområde
      Hagåker åker
      Hagåkrarna åkrar
      Haken åker
      Hakonahallen berghäll
      Hallagärdet åker
      Hallagärdet löväng
      Hallakaret vattenhål
      Hallasjö bäck bäck
      Hallasjön sjö
      Hallelyckan åker
      Hallgärdsbacken vägbacke
      Hallgärdsbäcken bäck
      Hallagärdsmåla utjord
      Hallgärdsäng äng
      Hallgärdsängsgölen göl
      Hallkällan källa
      Halsakällan källa
      Halsamossen mosse
      Hammarebackarna skogsbackar
      Hampgölen göl
      Hampgölen göl
      Hanagärdet åker
      Hanagärdet odling
      Hanagärdet slåttergärde eller äng
      Hansabacken vägbacke
      Hansabacken backe
      Hargöl göl
      Harhallarna hallar
      Harhallarna berghällar
      Harslätten slåtter
      Hasselbacken löväng
      Hasselhagen hage
      Hasselt hasselsnår
      Hasslet område med hasselbuskar
      Hattaholm madholme
      Hatta vad åker
      Havet mosse
      Havet odling
      Hemmagärdet förr slåttergärde, nu betesmark
      Hemåker åker
      Hillmansbroarna broar
      Hillmansbäcken bäck
      Hillmanskärret kärr
      Hillralyckan åker
      Himlabacken vägbacke
      Himlabergen berg
      Hjortakorran korra
      Hjortamossen mosse
      Hjortamossen mosse
      Hjortamossen odling
      Hjälmalyckan åkerlycka
      Holgers äng löväng
      Holmakärr odling
      Holmakärren odling
      Holmakärret kärr
      Holmakärret kärr
      Holmakärret slåtterkärr
      Holmarna äng
      Holmarna holmar
      Holmbergslyckan åker
      Holstensgölen göl
      Holstenskärr kärr
      Hopahägnen äng
      Hopalyckan åker
      Horsahålet förr göl
      Horsakulle kulle
      Horsakärr kärr
      Horsakärret slåtterkärr
      Horsamobrånarna hage
      Horsingskärret odling
      Huakull höjd eller kulle
      Hulekvillaströmmen Saknas
      Hultabrånen slåtter
      Hultabrånen bråne
      Hultabrånen bråne
      Hultabrånen bråne
      Hultagrinden grindöppning
      Hultahagen hage
      Hultahagen hage
      Hultahagen hagmark
      Hultakällan källa
      Hultakärret kärr
      Hultakärret slåtter, nu betesmark
      Hultalyckan åker
      Hultalyckan åkerlycka
      Hultamossen mossodling
      Hultamossen mosse
      Hultollahägnen äng
      Humlagårdshörnet äng
      Humlaspjället åker
      Humpagölen göl
      Humpes äng grotta
      Hundbäcken bäck
      Hundbäcksbron bro
      Hundehäll gränsmärke
      Hundgöl göl
      Hundgölen göl
      Huldhagen beteshage
      Hultalyckan åkerlycka
      Hundhallen berghäll
      Hundhallen Lilla berghäll
      Hundholmen madholme
      Husabacken,S backe
      Husalyckan åker
      Husalyckan lycka eller åker
      Husasten sten
      Husgölen förr göl
      Husgölen göl
      Hyltahagen beteshage
      Hyltahängen förr slåtteräng
      Hyltevedshagen hage
      Hyskelyckan åkerodling
      Håkenes hänge Saknas
      Hålaspabäcken Saknas
      Hålsten sten
      Håramoshallarna gränshallar
      Hårdamobrånarna slåtter
      Hårdamos hallar berghällar
      Hårdamoshallarna berghällar
      Hägnabrånen hage
      Hägnabäcken bäck
      Hägnakärret kärr
      Hägnalyckan åker
      Hägnarna äng
      Hägnen äng
      Hägnåker åker
      Hägrakärret kärr
      Hägrakärret slåtterkärr, nu betesmark
      Hällmanstäppan mosse
      Hägnen slåtteräng
      Hängen odling eller åker
      Hängen förr slåtteräng
      Hängen slåtteräng
      Hängen förr slåtteräng
      Hängen slåtterhänge
      Hängen löväng, förr slåtter
      Hängen slåtteräng
      Hängen löväng, förr slåtteräng
      Hängen förr slåtter
      Hängen förr slåtteräng
      Hängen löväng
      Hängen slåtteräng
      Hängåker åker
      Hässjaholmen madholme
      Hässjakärren förr slåtteräng, nu beteshage
      Hässjakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Hässjakärret kärr
      Hässjakärret slåtterkärr, nu betesmark
      Hässjekärret förr slåtteräng, nu beteshage
      Hästadammen slåtterdam, nu betesmark
      Hästamadhålet kärr
      Hästamärgölen förr göl
      Hästbacken vägbacke
      Hästgölen göl
      Hästgölen göl
      Hästhagen hage
      Hästhagen åkerodling
      Hästhagslyckan åker
      Hästhagsmossen odling
      Hästhagsåker åkerodling
      Hästhallarna berghällar
      Hästhålet göl
      Hästmaden äng
      Hästskoåkern åker
      Högakulle kulla
      Höga lyckan åker
      Högbacke vägbacke
      Högbacken backe
      Höglycke åker
      Höglycke åker
      Höglycke åker
      Höglycke åker
      Höglycke åker
      Höglycksbacke vägbacke
      Högåker åker
      Högåkern åker
      Högåkersbron bro
      Hökabacken höjd eller backe
      Hökabacken vägbacke
      Hökahallarna berghällar
      Hökalyckan åker
      Hökamossen mosse, delvis uppodlad
      Hökamossen mosse, delvis odlad
      Höknamossen mosse
      Igelgöl göl
      Igelsjön (iglasjön) sjö
      Iglagöl förr göl
      Iglasjön sjö
      Ingensäng slåtteräng
      Ingus äng äng
      Intaget kärr
      Intaget åker
      Intaget slåtter
      Intaget åker och äng
      Intaget Saknas
      Intaget slåtter
      Intaget slåtter
      Intaget slåtteräng och odling
      Intaget kärr
      Intaget odling
      Intaget odling
      Intaget åker och gärde
      Intaget slåtter och delvis odling
      Intaget slåtteräng och åker
      Intaget åker
      Intaget gärde och åker
      Intaget åker, löväng och slåtter
      Intaget slåtter och löväng
      Intaget betesmark
      Intaget odling och slåtteräng
      Intaget gärde och slåtter
      Intagsmossen mosse
      Intagsåker åker
      Intagsåker åker
      Intagsåker åker
      Invik inbuktning i kärr
      Isaks intag odling
      Israels backe Saknas
      Israels hål källhål
      Israels lycka åker
      Isströmmen bäck
      Isströmskärret kärr
      Jannamossen mossodling
      Jansatomten gammal byggnadsplan
      Jansatomten tomt
      Johans lycka åkerlycka
      Jonsahägnen äng
      Jons-Ols-åkern åkerodling
      Jonsäng odling
      Jonsängen förr slåtteräng, nu betesmark
      Jonsängen slåtteräng
      Jordbärakärret kärr
      Judasten sten
      Judängen förr slåtter
      Jungfrugrinden grind
      Jungfrukullen kulle
      Jungfrukärret kärr
      Justamaden förr slåttermad, nu betesmark
      Jutan slåtter
      Jutaströmmen Saknas
      Jutberget berg
      Jutedraget Saknas
      Jutekärren kärr
      Jutelyckan åkerlycka
      Juteströmmen bäck
      Juteströmshagen hage
      Juteströmsholmen äng
      Juteströmsvadet vadställe
      Jyskamon hage
      Jyskamon mo eller skogstrakt
      Jyskamossen odlad mosse
      Jyssalyckan åkerlycka
      Jysse lycke åker
      Järmatomten åker
      Järnvägslyckan åkerlycka
      Järpabacken vägbacke
      Järpabrånen äng
      Järpabrånamossen mosse
      Jättaholmen madholme
      Jättamosse mosse
      Jättatrappen trappa
      Jätteklövet gränssten
      Jättkärret slåtterkärr, nu betesmark
      Jättrygölen göl
      Jöddlyckan åker
      Jöddstock spång
      Jöddäng äng
      Jössakurre kärr
      Jössa kärr kärr
      Jössalycke åker
      Kadelaba-cken vägbacke
      Kaffeintaget mossodling
      Kaffernagelbacken backe
      Kaffernagelmossen mosse
      Kaffernagelåker åker
      Kalahallsberg berg
      Kalasåker åkerodling
      Kalbromossen odlad mosse
      Kalla hål källdrag
      Kalvabacken höjd
      Kalvabacken höjd eller backe
      Kalvabrånen äng
      Kalvakullen kulle eller höjd
      Kalvakärret odling
      Kalvakärret kärr
      Kalvalyckan åker
      Kalvamossen mosse
      Kalvhagsgölen göl
      Kalvhagsåker åker
      Kalvhålet göl
      Kalvakulle kulle
      Kalvakärren odlingar
      Kalvavrån klyfta
      Kalvkärrsåkrarna åkrar
      Kamkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Kanalen bäck
      Kanalstycket odling
      Kanatomt byggnadstomt
      Kantkärren kärr
      Kapellåker Saknas
      Kardelamossen odlad mosse
      Karlahål göl
      Karl kuta göl
      Karlkutan göl
      Karl kuta odling
      Karlmagnusaåkern åker
      Karl-Pittsabackarna backar
      Karl-Pittsamossen Saknas
      Karlsbacke vägbacke
      Karlshamn åker
      Karls lycka åker
      Karls mad mad
      Karlsmark skogsmark
      Karlsrots mosse odlad mosse
      Karlsåker åker
      Karls åker odling
      Karna tomt åker
      Karsboåsen ås
      Kartebacken backe
      Kattgölen göl
      Katthallen berghäll
      Katthålan hage
      Katthålet göl
      Katthålsgrinden grind
      Katthålt kärrhål
      Kattkorran korra
      Kattkärret kärr
      Kattmossen mosse
      Kattmossen mosse
      Kattmossen mosse
      Kavelbron bro
      Kavelbron bro
      Kavelbromossen mosse
      Kavelbro mossen mosse
      Kavelbromossen slåtter och odling
      Killeberg bergsområde
      Killebergsåkrarna åkerodlingar
      Kinnekulle vägbacke
      Kisthall berghäll
      Kittaberget berg
      Kittagölen göl
      Kittkurre källa
      Klarbärsholmen holme
      Kleet odling
      Kleppabäcken bäck
      Kleppagölen göl
      Kleppakärret kärr
      Klerhallen hallområde
      Klippkällan källa
      Klirrhallen berghäll
      Klockgölen göl
      Klocksten gränssten
      Klock-Sven-Johans ställe
      Klubbakvarnen skvaltkvarn
      Klubbhallen berghäll
      Klubbkvarnafallet fall
      Klubbkvarnen kvarn
      Klubbhallsmossen mosse
      Klåbbhallsmossen Saknas
      Klädet åker
      Kläppakärret slåtterkärr, nu betesmark
      Knabbahasen mosse och odling
      Knabbhasen hage
      Knabbhasen område i skogen
      Knallabacken vägbacke
      Knallapåsen åker
      Knallapåsen åker
      Knallapåsen åker
      Knappehall berghäll
      Knappehäll gränsmärke
      Knapphasen delvis hagmark och slåtter
      Knapplycke åker
      Knappåsaåker åker
      Knappåsen mad
      Knipkärret kärr
      Knipkärret slåtterkärr
      Knipkärrsgöl göl
      Knipkärrsgöl göl
      Kobrånakärret kärr
      Kockamaden madslåtter förr, nu betesmark
      Kockmossen Saknas
      Koffernaglabacken vägbacke
      Koffsens ugn grotta
      Koffsens ugn berghåla
      Kohagskällan källa
      Kohagsmossen mossodling
      Kohagsmossen mosse
      Kohagstallen tall
      Kohagsåker åker
      Kohagsåker, Norra åker
      Kokärret kärr
      Kolbomossen mosse
      Kolbosjö sjö
      Kolbosjö sjö
      Kolbosjön sjö
      Kollmans hänge slåtteräng
      Kollmans mossen mosse
      Kolmossen mosse
      Konten källa
      Kopparbron bro
      Kopparlyckan Saknas
      Kopparlyckan åkerodling
      Kopparlyckan åker
      Kopparängen slåttergärde, löväng
      Kopperbron bro
      Kopperhallen hallar
      Kopperhallsåker »Saknas
      Kopperkanalen kanal
      Kopperängen äng
      Kopprakällan källa
      Kopprarna mossar
      Kopprarna mossar
      Korpabrunnen brunn
      Korpabrånen vägskäl
      Korpagölen göl
      Korpahall gränsmärke
      Korpahall berghäll
      Korpalyckan åkerlycka
      Korpehall gränsmärke
      Korpen åker
      Korpen åker
      Korpen odling
      Korpnäglabacken vägbacke
      Korran korra
      Korran Saknas
      Korran korra
      Korrorna vattensamlingar
      Korsek förr ek
      Kortabacken vägbacke
      Koåker åker
      Krikahägnen äng
      Kringelmaden förr slåttermad, nu betesmark
      Kringelmaden slåttermad, nu betesmark
      Kringel mad förr slåttermad, nu betesmark
      Kringlemossen mosse
      Krischabacken backe
      Kristianabacken vägbacke
      Kristianssten gränsmärke
      Kristinebacke vägbacke
      Krokakärret kärr
      Kroken odling
      Kroken åker
      Krokgöl göl
      Krokgöl förr göl
      Krokgöl göl
      Krokkvill vägkrök
      Krokkvills backe vägbacke
      Krokkärren förr slåtterkärr
      Krokmanshagen åker
      Krokmossen odlad mosse
      Kroksjön sjö
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åkerodling
      Krokåker åker
      Kronberget berg
      Kronek ek
      Kronhallarna gränsmärken
      Kroppdammen odlad mosse
      Kråkkärret kärr
      Kråkkärret slåtterkärr, nu betesmark
      Kråklyckan åker
      Kråkmaden förr slåttermad
      Kråkmossen delvis odlingar
      Kuagöl göl
      Kuahall berghäll
      Kuelycke åker
      Kujgöl göl
      Kulebosjön sjö
      Kulebo skyttlar gränsmärke
      Kuleboån å
      Kullabacken vägbacke
      Kullarna odlingar
      Kullen höjd eller kulle
      Kullen höjd
      Kullen lht
      Kummelhallen gränssten
      Kungshallarna hallar
      Kungshallen berghäll
      Kungshatten sten
      Kungslyckan åker
      Kurrgöl göl
      Kurrgöl stuge grotta
      Kurrkärret kärr
      Kusalyckan åker
      Kvampen mosse
      Kvapen förr slåtter, ängsområde
      Kvapen mosse
      Kvarn vattenkvarn
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabacken vägbacke
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabacken åker
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnahallen berghäll
      Kvarnahallen berghäll
      Kvarnahultet bokbeväxt område
      Kvarnahålet göl
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnalyckan åker
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnbacken Saknas
      Kvarnbron bro
      Kvarnbrånen bråne
      Kvarndammen damm
      Kvarndammen Saknas
      Kvarndammen kvarndamm
      Kvarnen kvarn
      Kvarnen vattenkvarn
      Kvarnen kvarn
      Kvarneströmmen bäck
      Kvarnbacken vägbacke
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen äng
      Kvarngölen göl
      Kvarngölen göl
      Kvarngölen göl
      Kvarnkärret slåtterkärr
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnmaden förr slåttermad
      Kvarnåker åker
      Kvarnåker åker
      Kvarnåker åker
      Kviddgölen göl
      Kvillabroåkern åker
      Kvillakroken göl
      Kvillens kärr kärr
      Kvillkärret kärr
      Kvinngölen göl
      Kvänagöl göl
      Kvärnahagen hage
      Kyrkebro bro
      Kyrkhagen hage
      Kyrkhägn åker
      Kyrklyckan åker
      Kyrklyckan begravningsplats under koleratid
      Kyrklyckan begravningsplats under farsoter
      Kyrklyckan åker
      Kyrktomt åker
      Kyrkvägg berg
      Kyrkåker begravningsplats under koleratid
      Kånkabäck bäck
      Källan kallkälla
      Källan källa
      Källarebacken backe
      Källaregölen göl
      Källareåkern åker
      Källaråker åker
      Källaråkern åker
      Källbacken backe
      Källbrinken brink eller höjd
      Källeberg berg
      Källgärdet löväng, förr slåtter
      Källgärdet slåttergärde
      Källgärdet åkerodling
      Källhagen beteshage
      Källkärr kärr
      Källkärret kärr
      Källkärret kärrområde
      Källkärret kärr
      Källyckan åkerlycka
      Källmaden åker
      Källmaden förr slåttermad
      Källmaden madslåtter
      Källmaden äng
      Källmossen odlad mosse
      Källåker åker
      Källåker åker
      Kämpahagen beteshage
      Kämpakärret kärr
      Kämpamossen mosse
      Kämpamossen mossodling
      Kärigahålet djupt ställe i skiljebäcken
      Käringahagen hage
      Käringahagen hage
      Käringakärr kärr
      Käringhagen hage
      Kärngakärr kärr
      Kärngalyckan åker
      Kärramaden äng
      Kärren slåtterkärr
      Kärren förr slåtter, nu betesmark
      Kärret kärr
      Kärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Kärret förr slåtter, delvis odlat
      Kärret förr slåtter, nu betesmark
      Kärret förr odling och slåtterkärr
      Kärret, Lilla odling
      Kärret, Stora odling
      Kärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Kärrgölen göl
      Kärrlyckan åker
      Kärrmaden förr slåttermad
      Kättelkullen förr åker
      Labacken vägbacke
      Laba-cken vägbacke
      Labbahängen slåtteräng, löväng
      Labbekullabrånarna Saknas
      Labbekullen kulle
      Labbkullalyckan åker
      Ladgärdsåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åkerodling
      Ladåker åker
      Laebäcken bäck
      Lagårdsgärdet slåtteräng förr, nu betesmark
      Lagårdsåker åker
      Lagårdsåker åker
      Lahägnen äng
      Lambert slåtter och delvis odling
      Lammaretäppan Saknas
      Lammern odling
      Lammsåker åker
      Lammåker åker
      Lammåker åker
      Lamrahägnen äng
      Lamrakällan Saknas
      Landabäcken bäck
      Landamärkslinjen gräns
      Lannabäcken gränsbäck
      Lannabäcksbron Saknas
      Larabäcken bäck
      Larsgustes göl göl
      Lars Månsa lyckan åker
      Larsåkrarna åkrar
      Larsäng förr slåtteräng
      Lastingsholm stätta
      Laåker åker
      Laängen äng
      Leaskärv moras
      Leaskärv moras
      Lea skärv gränsområde
      Leaskärv moras
      Lea skärv skärv
      Leaskärv moras
      Lea skärv skärv
      Lea skärv skärv
      Leaskärvs kitta grotta
      Ledlyckan åker
      Lenabrånen äng
      Lenes backe vägbacke
      Lergropen göl
      Lerhålorna gölar
      Lerhålorna hålor
      Lerkärret kärr
      Lerlyckan åker
      Lerlyckorna åkrar
      Lermossen mosse
      Lermossen mosse
      Lerslätan lertag
      Leråker åker
      Lilla bokåker åkerodling
      Lilla bråtlandet åker
      Lilla dammen mossodling
      Lillagärdet förr slåtter, nu betesmark
      Lilla gärdet slåtteräng
      Lilla gärdet slåtteräng
      Lilla haget hagområdeoch löväng
      Lilla hängen löväng, förr slåtter, nu betesmark
      Lilla intaget slåtter förr, nu betesmark
      Lilla kärr förr slåtterkärr, nu betesmark
      Lilla kärret förr kärrslåtter, nu betesmark
      Lilla kärret kärr
      Lilla mad äng
      Lillantakärret Saknas
      Lilla oset mosse och avloppsmynning
      Lilla skiften mossodling
      Lilla täppan hage
      Lilla ängagölen göl
      Lillbäcksmossen odlad mosse
      Lillholm slåtterholme
      Lillhägn åker
      Lillhängen löväng, slåtteräng
      Lill häståkern åker
      Lillmad äng
      Lilläng äng
      Lilläng slåtteräng
      Lillängsåker åkerodling
      Lindabacken äng
      Lindalshallen Saknas
      Lindbäcken bäck
      Lindbäcken, Juanslycke bäck
      Lindgölen göl
      Lindkullakärr odling
      Lindspjället åker
      Lindspjället lindar
      Lindströmmen bäck
      Lindåkrarna åkrar
      Linholmen åker
      Linkulla kärr slåtterkärr
      Linnabacken Saknas
      Linåker åker
      Livbäck holmen holme
      Livbäcken bäck
      Ljunghallarna hallar
      Ljunghallsbacken vägbacke
      Ljustremaden äng
      Loatomten åker
      Logrytet gryt
      Logrytsten gränssten
      Logrytsten vargställe
      Logrytstensmossen odlad mosse
      Logåker åker
      Lommafly kärr
      Lommagöl göl
      Lommagölen göl
      Lommagölen göl
      Lommahallarna hallar
      Lommahallen berghäll
      Lommegöl göl
      Lommegöl göl
      Lomsjöbäck bäck
      Lomsjön sjö
      Lomsjön sjö
      Lomsjö mosse mosse
      Lomsjö stuga grotta
      Lundabackarna höjder eller backar
      Lunda bäck bäck
      Lundarna åkrar
      Lunden slåtteräng
      Lundängen Saknas
      Lundängen förr slåtteräng, nu betesmark
      Luntingens kärr förr kärrslåtter
      Luntrahagen beteshage
      Lusamossen mossodling
      Lusta backen vägbacke
      Lustapellatomten tomtplats
      Lustiahägnen äng
      Lustiakärr kärr
      Lustig hall odling
      Lustighägnen äng
      Lustig hänge slåtteräng
      Lutboken förr bok
      Luteboken gränsmärke
      Luteboksten gränssten
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckmossen mosse
      Lyckmossen odlad mosse
      Lyckmossen odling
      Lyckorna åkrar
      Lyckorna åkrar
      Lyshallen berghäll
      Lyshallen berghäll
      Lådabacken vägbacke
      Långa brunn kallkälla
      Långa brånen skogstrakt
      Långa gärdet förr slåtter, nu betesmark
      Långa kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Långakärr kärr
      Långa lycka åkerlycka
      Långa lyckan åker
      Långa lyckan åker
      Långa lyckan åker
      Långa lycka åkerlycka
      Långa mosse mossodling
      Långa mosse odlad mosse
      Långa syn vägsträcka
      Långavad väg
      Långavadsbäcken bäck
      Långbacke vägbacke
      Långbacke vägbacke
      Långbacke vägbacke
      Långbacke vägbacke
      Långehall berghäll
      Långe mosse mossodling
      Långgöl göl
      Långhall berghäll
      Långhallsmossen mosse
      Långhyltan kärr och mosse
      Långhyltbäcken bäck
      Långhyltgöl göl
      Långhyltgöl göl
      Långkurran åker
      Långlycke åker
      Långlycke åker
      Långmosse mosse
      Långmosse odlad mosse
      Långmossen mossodling
      Långmossen odlad mosse
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Låsagrinden grind
      Låådbacken backe
      Länsbäcken gränsbäck
      Länsmaden mad
      Länsmansbrånarna brånar eller svedjefall
      Länsmansflyen mossar
      Länsmanshagen hage
      Länsmansmon skog
      Länsmansmon mo eller skogsområde
      Länsmansudden Saknas
      Länsmansudden slåtter
      Länsmärkärret kärr
      Lärkolles göl göl
      Löghult göl
      Lönkullen höjd
      Lönnrumpen åker
      Lönnåker åker
      Lönåker åker
      Lövgrottsten sten
      Lövhagen hage
      Lövhallen berghäll
      Lövkorran korra
      Madbackarna ängsbackar
      Maden förr slåttermad, nu betesmark
      Maden åker
      Maden slåttermad, nu betesmark
      Maden slåttermad
      Maden slåttermad, nu betesmark
      Maden slåttermad
      Maden slåttermad, nu betesmark
      Maden slåttermad
      Maden odlad mosse
      Maden slåttermad
      Maderna slåttermader
      Maderna odling
      Maderna förr slåttermad, nu bete
      Madhornet äng
      Madslätten mad
      Malen slåtter och odling
      Mansabacken vägbacke
      Mansagården odling
      Mariebok förr gränsmärke
      Mariebäck bäck
      Markabacken backe
      Markagatan del av utmark
      Markagrinden grind
      Markakällan källa
      Markakärret kärr
      Markamosse mosse
      Markamossen mossodling
      Markamossen mosse
      Markamossen mossodling
      Markan nu uthugget barrskogsområde
      Markan mo eller barrskogsområde
      Markan skogsområde
      Markan barrskogsområde
      Markan skogsområde
      Markan mo eller barrskogsmark
      Markan skogsområde
      Marken skog
      Marken skog
      Marken skog
      Marken skog
      Marken skog
      Markåker åkerodling
      Markängen äng
      Mattsåker åker
      Medelängen äng, förr slåtter
      Mellangårdsflyen kärr
      Mellangärdet löväng, förr slåtter, nu betesmark
      Mellangärdet löväng, förr slåtter
      Mellangärdet förr slåtteräng
      Mellanhagen hage
      Mellanhagen hagområde
      Mellankärrsströmmen bäck
      Mellanmon barrskogsområde
      Mellanmossen mossodling
      Mellanmossen mossodling
      Mellanskiften åker
      Mellanåker åker
      Mellanåkersholmen holme
      Melängen slåtteräng, nu betesmark
      Melängen äng
      Mias göl Saknas
      Middags mossen mosse
      Midsommarslätten slåtter
      Mjölkhagen hage
      Mjölkholmen åker
      Mobacken vägbacke
      Mobrån beteshage
      Mobrånarna äng
      Mogrinden grind
      Mogrinden grind
      Mogrinds backen backe
      Mogölen göl
      Molyckan åkerlycka
      Molyckan åker
      Molyckan åker
      Molyckan lycka eller åker
      Molyckan åker
      Molyckan åker
      Molyckan åker
      Molyckan åkerodling
      Molyckan åkerlycka
      Momossarna mossar
      Momossarna mossar
      Momossen mosse
      Momossen odling
      Mon odling
      Mon skogsområde
      Mossahålet göl
      Mossa lycke åker
      Mossen mossäng, förr slåtter
      Mossen odling
      Mossen odling
      Mosshallen hallområde
      Mosslyckan åkerlycka
      Mossåkern åker
      Mostige hall hall
      Mulabotrappan berg
      Mulabo trapper förr ridväg
      Mulaboåker åker
      Mulatorpa hage hage
      Mulmad äng
      Munkamaden slåtteermad och delvis odling
      Myrikabacken vägbacke
      Målabrånen bråne
      Måladammen damm
      Målakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Målalyckan åker
      Målalyckan åker
      Målalyckan åker
      Målalyckan åker
      Målamaderna slåttermader
      Målbrånamarkan barrskog
      Målen åker
      Målåker åker
      Månkasten gränsmärke
      Månsamålagöl göl
      Månsatomten hustomt
      Mårtensäng åkerområde
      Märbron bro
      Märkärret kärr
      Märmarken hage
      Märrkärret kärr
      Märrmossen mosse delvis odlad
      Märrmosslyckan åker
      Märtamaden förr slåttermad, nu betesmark
      Mäskabacken vägbacke
      Möllens Hägnen äng
      Mörka mosse mosse
      Mörtagölen göl
      Mörtens tomt åker
      Na-bbarna äng
      Nabbarna odlingar och slåtter
      Nabben åkerodling
      Nabbhagen hage
      Nerkasten stenigt område
      Nerängen slåtteräng
      Niklaskärr förr slåtterkärr, nu betesmark
      Nilsjonsåker åker
      Nils Karlsamossen mosse
      Nils Olsamossen mosse
      Nissagärdet åkerodling
      Nissakorran korra
      Nissakällan källa
      Nissamossen mossodling
      Nissanissamossen mosse
      Nisse Styvers mosse mosse
      Niss-Pella berg berg
      Norget hage
      Norra gärdet förr slåtter, nu betesmark
      Norra kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Norra kärr slåtterkärr förr, nu betesmark
      Norra kärr kärr, förr slåtter
      Norra mad madslåtter, nu betesmark
      Norra mosse mossodling
      Norrgöl göl
      Norrhagen hage
      Norrhagen betesmark
      Norrhägnen äng
      Norrslätt jämn plats
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norråker åkerodling
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norrängen slåtteräng
      Nyakärr kärr
      Nya kärr odling, nu betesmark
      Nya mossen mossodling
      Nya stycket åker
      Nybro slåtter
      Nyet odling eller åker
      Nykärren kärr
      Nykärren slåtterkärr
      Nylandet åker
      Nylands lyckan åker
      Nylandsmossen mossodling
      Nylant mosse
      Nymad äng
      Ny mad förr slåtter
      Nyponhult mosse
      Nystuvemossen mosse
      Nyäng slåtteräng och odling
      Näckagölen göl
      Nävrakärret Saknas
      Nötåkern åker
      Olagusakärr kärr
      Olalycke åker
      Ola mosse mossodling
      Ollamobackarna odling
      Olle Månsa mossen mosse
      Olles Annas åker åker
      Olsabacken backkrön
      Olsahagen hagområde
      Olsamossen odling
      Orrabacken åker
      Orrahallen hallar
      Orrahallsmossen mosse
      Orralandet skogsstycke
      Orramossen mosse
      Ortahålet göl
      Ortahålet göl
      Ortgöl göl
      Oxagölen göl
      Oxahålet kärr
      Oxakällan källa
      Oxakärret kärrtrakt, förr slåtter
      Oxbrånakärren kärr
      Oxegölen göl
      Oxekärret kärr
      Oxhagen hage
      Oxhagsgölen göl
      Oxhagshallarna hallar
      Oxhagsmon mo eller barrskogsområde
      Oxhagsmossen odlad mosse
      Oxhagsåkern åker
      Oxlabacken vägbacke
      Oxlahallarna hallar
      Oxlahallen berghäll
      Oxlahallabäcken bäck
      Oxlahallsmossen mosse
      Panngölen göl
      Pellalyckan Saknas
      Pella mosse mosse
      Penningagrind grind
      Penninghall berghäll
      Penninghallen hall
      Perhansalyckan odling
      Per Hansa mossen mosse
      Persgöl göl
      Per-Svensmon mo eller skogsområde
      Per-Svensmossen mosse
      Persåker Saknas
      Pers åker åker
      Persåkrarna åkerodlingar
      Persäng äng
      Pers äng löväng, förr slåtter
      Peter Israels åker åkerstycke
      Peter Jons mosse mossodling
      Peter Olsa mossen mosse
      Peters mosse mosse
      Pigelipen slåtter
      Piggamad äng
      Piggråten slåtteräng
      Piggråten slåtteräng
      Pila backen vägbacke
      Pilagrind grind
      Pilahängen slåtterhänge eller löväng
      Pila lyckan åker
      Pillestebrånarna äng
      Pinkamossen odlad mosse
      Piparens lycka Saknas
      Plyudden delvis odling
      Poppakärret kärr, förr slåtter
      Poppuskärret kärrområde
      Portalyckan åker
      Prästagölen Saknas
      Prästahallen Saknas
      Prästgölen göl
      Prästgölen göl
      Pukaberg berg
      Pukahål göl
      Pustabacken vägbacke
      Pustabacken vägbacke
      Påkåker åker
      Resalyckan åkerlycka
      Ribban odling
      Ringkärret kärr
      Risbron bro
      Ristakärret slåtterkärr
      Ristukorran korra
      Roders torp Saknas
      Rolsbokärret kärrområde
      Rolsbokärret kärr, förr slåtter
      Rotagölen förr göl
      Rovlycksmossen odlad mosse
      Rovmossakullen kulle
      Rulsbokärret kärr
      Rumkullen kulle och åker
      Rumpabacken vägbacke
      Rundlyckan åker
      Rundlyckan åkerlycka
      Runksten flyttblock
      Runksten flyttblock
      Rusgöl göl
      Ryabrännan odling
      Ryamossen odlad mosse
      Rya slätkärret kärr
      Rydhallen berghäll
      Ryggamosse mosse
      Ryggasten gränssten
      Ryggasten gränsmärke
      Rylycke åker
      Ryssgöl göl
      Ryssgöl göl
      Ryssgöl göl
      Ryttarebacken vägbacke
      Ryttareberget berg
      Ryttareberget bergbrant
      Ryttarebrinken vägkrök
      Ryttarebrinken berg
      Ryttarebäcken Saknas
      Ryåker åker
      Ryåker åker
      Råbockakärret kärr
      Råbockamossen mosse med odlingar
      Råbockamossen mosse
      Rågången bäck
      Rånkärret odling
      Råttadamm odling
      Råttafällan grind
      Rännbäcken bäck
      Rännlingen bäck
      Rästukärret kärr
      Rävagropen rävgryt
      Rävahallar berghällar
      Rävahallen hallområde
      Rävamossen odling
      Rävamossen odlad mosse
      Rävarumpan åkerodling
      Rävkulla rävgryt
      Rävkällslägg göl
      Rävåker åker
      Röda lyckan åker
      Rödegrind grind
      Rödstätta grind
      Rönnfly kärr
      Rönnkärr Saknas
      Rönnkärret kärrområde
      Rönnmålatorpet åkerodling
      Rönnmålen område
      Röraraden stenigt ställe
      Rörmossen mosse
      Röråker odling
      Röråker åker
      Rövareflyet Saknas
      Rövarekärret kärr
      Röåker åker
      Sabelhallen berghäll
      Sabelhallen hall
      Sackmålelyckan åker
      Sadelhallen berghäll
      Saktmodiabacken vägbacke
      Salahagen hage
      Salahallen berghäll
      Salakärret kärr
      Salakärret förr slåtterkärr
      Sandbergsmaden slåttermad
      Sandbäckens mosse mosse
      Sandflaten sandigt område
      Sandgölen göl
      Sandgölen göl
      Sandgölen göl
      Sandkällan källa
      Sandlyckan åkerlycka
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandslättan åker
      Sandslätten åker
      Sandvad göl
      Sandvadkärret odling
      Sandvadslyckan åker
      Sandvardsgölen göl
      Sandvarslyckan åkerlycka
      Sandåker åker
      Sandåkrarna åkrar
      Saxakärret kärr
      Saxamossen odlad mosse
      Saxamossen mosse
      Seffrans göl göl
      Seffrans mad förr slåttermad
      Sexmarkabiten äng
      Sexmarkabiten odelat stycke
      Sexmarkahålet göl
      Siffransgöl göl
      Siffransmad äng
      Sikastättan stängsel
      Sisses källe källa
      Sjanka bäck bäck
      Sjuakärret kärr
      Sjunka kärr kärrområde
      Sjåhallen berghäll
      Själlsplästern göl
      Sjögärden slåtterängar
      Sjögölen göl
      Sjögölen göl
      Sjömanstäppan åker
      Skallerås kärr
      Skallås odlad mosse
      Skathagen hage
      Skiftan mossodling
      Skiften odling
      Skifterna åkrar
      Skifterna Saknas
      Skiftesbacken vägbacke
      Skiftesholm slåtter
      Skifteskärren slåtterkärr
      Skifteskärret kärr
      Skjulsåker åker
      Skoghultet lövskogsområde
      Skogsmossen mosse
      Skolhusåker Saknas
      Skomakare mossen mosse
      Skomakarens kärr Saknas
      Skomakaretomten byggnadstomt
      Skomakareåkern åker
      Skomakareåker åker
      Skomakareåkern åker
      Skomakareåker lycka
      Skomakareåkern åker
      Skrapplamo hag eller markområde
      Skrapslätt åker
      Skräddarehagen beteshage
      Skräddarekärret kärr
      Skräddarelyckan åker
      Skräddaremossen mosse
      Skräpdalen åker
      Skvalbacken vägbacke
      Skvalbo backe backe
      Skvaltkvarn kvarn
      Skyllahängen slåtteräng förr,nu betesmark
      Skyttelåker åker
      Skyttelåker åker
      Skytteråker åker
      Skyttlabacken vägbacke
      Skyttlagatan väg
      Skyttlahägnen äng
      Skäfteskärren kärr delvis odlade
      Skälhall berghäll
      Skälmossen mosse
      Skälsplästen förr göl
      Skärbacken backe
      Skärgölen göl
      Skärmossen mosse
      Skärtorpet allmänning
      Skärudden udde
      Skärvbrån skogsmark, förr bråne
      Skärvet åker
      Skärvlyckan åker
      Skärvmossen mossodling
      Skärvåker åker
      Slaksten stenkummel
      Slaktarebacke vägbacke
      Slipakällan källa
      Slipakällan kallkälla
      Slipakällan kallkälla
      Slipalyckan åker
      Slyholmagölen göl
      Slyholmarna äng
      Slyholmen Saknas
      Slåtrasbacken äng
      Slåtrahagen hage
      Slåtrehagen hage
      Slåtternyet odling
      Slåttrahagen hage
      Slåttrakärret kärr
      Slätaflyvägen väg
      Släta kärr slåtterkärr förr,nu betesmark
      Släta kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Slätan åker
      Släten mosse
      Slättakärr odling
      Slätten slåtter och delvis odling
      Slätåkern åker
      Smedbacken Saknas
      Smedhagen beteshage
      Smedkärret kärr
      Smedkärret förr kärrslåtter, nu odling
      Smedkärret slåtterkärr, nu betesmark
      Smedlyckan åkerlycka
      Smedmossarna mossodlingar
      Smedmossen mosse
      Smedstomten åker
      Smedsåker åker
      Smedtorpet åker
      Smedåker åker
      Smedåker Saknas
      Smedåker åker
      Smedängen löväng
      Smetbacken vägbacke
      Smålyckan åkerlycka
      Smålyckorna åkrar
      Smällgrinden grind
      Smällyckan åker
      Smörklickarna stenar
      Smörklicken sten
      Snabbahallen berghäll
      Snabbahängen slåtteräng
      Snabbahägnen äng
      Snabbakärret kärr
      Snabbakärret kärr
      Snabbåker åker
      Snippen odling
      Snippen snibb vid landsväg
      Snokabacken åkerstycke
      Snokabacken äng
      Snokabacken ängsbacke eller åkerodling
      Snokakurran kärr
      Snokakärret kärr
      Snokamaden kärr och mad
      Snällabacken backe och gård
      Socknasten gränssten
      Solbacka ängsbacke
      Solbergsåkern åker
      Solbergs äng äng
      Solbergsängen förr slåtteräng
      Solvik Saknas
      Sommaråker åker
      Sosumpen kärr
      Sparra brånen hage
      Sparra mossen mosse
      Sparramossen mosse
      Sparråker åker
      Sparråker åker
      Spinnaråker åker
      Spirakärret kärr
      Spirkärret kärr
      Spirkärret slåtter förr, kärr
      Spirmossen mosse
      Spisen mossodling
      Spisen slåtterskärv
      Spångabäck bäck
      Spånholmen mad
      Spånholmskärret förr slåtterkärr
      Spånverket vattenfall
      Spårmossen mosse
      Stabbagöljen göl
      Stabbagöljerna gölar
      Stadshallarna hallar
      Stadshallen berghäll
      Stakabäcken bäck
      Stakamaden mad, förr slåtter, nu delvis odlad
      Stakmaden förr slåttermad
      Stallåker odling
      Stallåker åker
      Staslycke åker
      Stargölen göl
      Stekbäcken bäck
      Stekhägnen äng
      Stekmaden äng
      Stekmaden mad förr, nu betesmark
      Stekmaden äng
      Stekmadsgölen göl
      Stekmadsskärvet moras
      Steksten sten
      Stenbolyckan åker
      Stenbolyckan åkerlycka
      Stenbroholmen holme
      Stenbrolyckan åker
      Stendammen mosse
      Stengölen göl
      Stenlyckan åker
      Stenmurslyckan förr åker
      Stensekulle kulle
      Stenstolpsgrinden grindhål
      Stenströmmen bäck
      Stenstycket åkerstycke
      Stensåkren åker
      Stentomterna åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Sterbhultabacken ängsbacke
      Stibacken backe
      Stibacken vägbacke
      Stiebacken vägbacke
      Stillatomten åker
      Stilyckan åker
      Stina Möllers backe vägbacke
      Stina möllers backe backe
      Stockabacken backe
      Stockabokärr kärr
      Stockaslätan åker
      Stockholmen holme
      Stockängen förr slåtteräng, nu odling
      Stora backe backe
      Stora bråtlandet nyodling
      Stora dammen odlad mosse
      Stora gärdet slåtteräng
      Stora gärdet slåttergärde, nu betesmark
      Stora gärdet slåttergärde,utlagt till betesmark
      Stora hängen löväng, nu betesmark
      Stora intaget löväng eller gärde
      Stora kärret slåtterkärr förr
      Stora mosse mossodling
      Stora mosse mossodling
      Stora skiften mossodling
      Stora täppan åker och hage
      Stora täppan åkerodling
      Stora ängagölen göl
      Storgärdet löväng, förr slåtter
      Storhall berghäll
      Storhägn åker
      Storhängen löväng, förr slåtter
      Stor häståkern åker
      Storlycke åker
      Stormad äng
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker odling
      Storåker åkerodling
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker odling
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker odling
      Storåker åker
      Storåkermossen mossodling
      Storäng äng
      Storäng slåtteräng
      Storäng odling
      Storängen slåtteräng förr
      Stråkhagen hage
      Strängelåker odling
      Strängelåkersholmen holme
      Strängla bäck bäck
      Stränglabäckskärr kärr
      Stränglingaåkrarna åkrar
      Strömbyå å
      Strömmen vattendrag
      Strömsåker åkerodling
      Stubbrånen hage
      Stubbrånsbacke vägbacke
      Stultemad äng
      Stutamossen mosse
      Stuvehyltegölarna gölar
      Styvabacken åker
      Styvemossen mosse
      Stäkbron bro
      Ställhulta backen vägbacke
      Ställhults åker åker
      Stättan stätta
      Stövelskaftet åker och löväng
      Suen åkerstycke
      Sundabacken vägbacke
      Sundet åker
      Sundet strömdrag
      Sunelycka mark skog
      Sunelyckaängen slåtteräng, nu betesmark
      Sunelycke backe backe
      Sunnanåker åker
      Svalkärret kärr
      Svammen åker
      Svammern odling eller åker
      Svamphålsskärvet skärvigt område
      Svanalyckan åker
      Sva-nehall berghäll
      Svarta göl göl
      Svarta göl göl
      Svarta korra korra
      Svarta korra korra
      Svarta korrbacken backe
      Svarta korråker åker
      Svarta kärr kärr
      Svartakärr kärr
      Svarta kärr förr kärrslåtter, nu betesmark
      Svarta kärr kärr, nu betesmark
      Svartakärr odling
      Svarta kärr kärr
      Svarta kärr slåtter, nu betesmark
      Svartakärr kärr
      Svarta kärr förr slåtterkärr, nu betesmark
      Svarta mosse mosse
      Svarta mosse odlad mosse
      Svarta mosse mossodling
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartkurre göl
      Svartmossen mosse
      Svartmossen mosse
      Svarvare holmen odling
      Sven-Augustamossen odlad mosse
      Svennamarken skog
      Svenningahagen hage
      Svenningaåkern åker
      Sven-Nissakärret kärr
      Sven-Perskärret slåtterkärr
      SvenPettrabacken backe
      Svens backe åker
      Svensgärde åker
      Svens lycka åker och backar
      Svensåker åker
      Svinahallen berghäll
      Svinakullen kulle
      Svinaryggen åker
      Svinaryggen odling
      Svinaskärvet moras
      Svinhusåker åker
      Svinkulle bråne hage
      Svinkulle mossen mosse
      Svärnamarkan mo
      Sågdammen damm
      Såghultet äng
      Såghultet bokhult
      Sågkvarnagöl göl
      Sågkvarnagölen göl
      Sågkvarnsgölen göl
      Sågspånsgölen göl
      Sågspånsgölen göl
      Säckasölen kärr
      Sänkhalla hägnen äng
      Sänkhallen berghäll
      Sänkhallen berghäll
      Särkabacken vägbacke
      Södergärdet förr slåtteräng, nu hage
      Söders lycka åkerlycka
      Södra gärdet löväng, slåtter förr
      Södra gärdet slåtter, löväng, nu betesmark
      Södra gärdet förr slåtteräng
      Söra gärde åker
      Sörbrånalycke åkerlycka
      Sörbrånen bråne
      Sörhage skogsområde
      Sörhagen förr äng eller slåtter, nu betesmark
      Sörhägnen äng
      Sörlyckan åker
      Sörlyckan åkerlycka
      Sörlyckan odling
      Sörlyckan åker och delvis äng
      Sörlyckorna odlingar
      Söråker åker
      Söråker åker
      Söråker åker
      Söräng äng
      Tala till plats på väg
      Tarstan mossodling
      Tastarehägnen äng
      Tastarelyckan åker
      Tastareåkern åker
      Tastern torp Saknas
      Tellholmen holme
      Tigarekärret slåtterkärr
      Tiggarekärret kärr
      Timmermossalyckan åker
      Timmermossen mosse
      Timmeråker åker
      Tjurabacken vägbacke
      Tjuramossen mosse
      Tjurmossen mossodling
      Tjuvhyddan berghåla
      Tjärdalsbacken skogsbacke
      Tjärdalsbacken vägbacke
      Tjärdalsgölen göl
      Tjärdalshagen hage
      Tjärvedshagen hage
      Togölen göl
      Tokärren kärr
      Tomtabackarna backar, åkrar
      Tomtadikan dike
      Tomta gärdet åker
      Tomtakällan källa
      Tomtan åker och byggnadstomt
      Tomten byggnadstomt och åker
      Tomten byggnadstomt
      Tomten odling
      Tomten åker, förr boplats, nu odling
      Tomten gammal byggtomt, nu åker
      Tomterna åker
      Tomterna gamla hustomter, nu odlingar
      Tomterna Saknas
      Tomtåker åker, gammal byggnadstomt
      Toppakärret kärr
      Toresmossen odlad mosse
      Torgelkärren slåtterkärr
      Torkugnsbacken vägbacke
      Torkugnsbacken backe
      Torkugnsbacken vägbacke
      Torkugnsåker åker
      Tormossen Saknas
      Torparemossen mossodling
      Torpet odling
      Torpet åker
      Torpet slåtter
      Torpet hage
      Torpmossen mossodling
      Torpåker åker
      Torpåker åker
      Torrakärr kärr
      Torra kärr kärr
      Torsås krok hage
      Torsåsälven å
      Torvaldskärret förr kärr, nu mossodling
      Tostan åker
      Tostan åker
      Tranbergs hägnen äng
      Tranbärsfly fly
      Tranbärsholmen holme
      Tranfly hage
      Trankvillabäcken bäck
      Trankvilla mader mader
      Tranmossen Saknas
      Transfly fly eller mosse
      Translätten mad
      Trappabacken backe
      Trapphallen berghäll
      Trasket slåtter
      Trehörningen äng
      Tresgärdet förr slåtteräng
      Tresocknasten gränsmärke
      Trestogranbacken vägbacke
      Trinnahuvet åker
      Trollkällan källa
      Trollmossen odlad mosse
      Tromfakärret båtsmanskärr
      Trompagatan väg
      Trompakärret kärr
      Tronabacken vägbacke
      Tronskhallen berghäll
      Trullakullagrinden grind
      Trullberget berg
      Trullmossen mosse
      Truls äng äng
      Trumlyckan Saknas
      Trumslagarelyckan åker
      Trylsäng Saknas
      Trångemosse mosse
      Träbrokärret förr slåtter
      Träbrokärret förr slåtterkärr
      Träbäckakärret kärr
      Träbäcken bäck
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädesgölen göl
      Trädgårdsgölen göl
      Trädgårdsåker åker
      Trädorna åkrar
      Träsgärdet åker
      Trätrappen förr ridväg
      Trätängen äng
      Trätängen område
      Tröskhallarna hallar
      Tröskhallen berghäll
      Tsvällegrind grind
      Tu mosse odlad mosse
      Tunnarekärret odling
      Tunsabjörk björk
      Tunsa skärv moras
      Tuppahallarna berghällar
      Tuppahallen hall
      Turamossen mosse
      Turkiet område
      Turkismossen mosse, delvis odlad
      Tuvabron bro
      Tuven vik
      Tuvmossen mosse
      Tuvängen äng eller gärde, förr slåtter
      Tvillingsbackarna backar
      Tvillingsbackarna vägbackar
      Tvättragölen göl
      Tyggamaden mad
      Tyggåkrarna åkrar
      Tåget odling
      Tåholm åker
      Tälleskärret kärr
      Tällholmen madholme
      Täljflyet kärr
      Täppan äng
      Täppet kärr
      Täppan hag- och åkerområde
      Täppet odling
      Törnet område
      Törnkullen höjd
      Törnskrikan åker
      Udden kärr
      Udden slåttergärde förr
      Udden slåtter
      Uggelkärret kärr
      Uggeltrånget skog
      Uggelsten gränssten
      Ugglekärret odling
      Ugglemadsbäcken bäck
      Ulvamossen odling
      Ulvasjön sjö
      Ulvasjön gränssjö
      Undantaget äng
      Undantagsåker åker
      Undantagsåker åker
      Ungfäshagen hage
      Urmakaremossen mossodling
      Utmaden äng
      Utängan förr slåttergärde eller löväng
      Valdemarsgöl göl
      Valkärret odling
      Valkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Valkärret kärr
      Vallermans göl göl
      Vallkärren förr slåtterkärr, nu betesmark
      Vallmansmaden odling
      Valmamossarna kärrtrakt
      Valmans bro bro
      Valmans göl göl
      Valmansgöl göl
      Vantakorran korra
      Vargabacken backe
      Vargabacken backe
      Vargakullen kulle
      Vargakärret kärr
      Vargbacken vägbacke
      Vargkullabacken vägbacke
      Vargkullabacken backe
      Vattenhallen berghäll
      Vattenhallsbacken vägbacke
      Vattenhallsbacken hallar
      Vattningsbacken vägbacke
      Vedkärret kärr
      Vedmaden förr slåtter
      Vedskjulskorran korra
      Vekagrinden grind
      Veken lekplats
      Veken betesäng
      Veken slåtteräng och betesmark
      Vesgöl göl
      Vetelandet åker
      Vidbuskagölen göl
      Videkärr kärr
      Videkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Videmaden mad
      Videt åkerodling
      Vikamåla odling
      Viksgölen göl
      Viktors mosse mossodling
      Vikärr kärr
      Vilbacken vägbacke
      Villbrokärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Villbrännan kärr
      Vinterhallsmossen mosse
      Vinterkärret kärr
      Vinterns hål berghåla
      Vinterstättan stätta
      Vistbergbokärret slåtterkärr och åker
      Vit hästarna stenar
      Vitlockamossen mossodling
      Vitlockasvens åker åker
      Vitlocka Svens åker åker
      Vitlockaängen slåtteräng
      Vrakhallen berghäll
      Vrakhallsmossen mossodling
      Vrakhallsmossen mosse
      Vråkhuskärren odlingar
      Vyssle holme
      Vystabacken vägbacke
      Vystabacken backe
      Våtahall berghäll
      Väster lycka åker
      Västerlycka åker
      Västerlycke åker
      Västerlycke åkerlycka
      Väster lycka åkerlycka
      Väster lycka åkerodling
      Västerlycke odling
      Väster mad slåttermad, nu betesmark
      Västermad slåttermad
      Väster åker åker
      Västeråker åker
      Väster åker åker
      Västeråker åker
      Västeråker åker
      Västeråkrarna åkrar
      Västragärde förr slåttergärde, nu betesmark
      Västra hage odling
      Västra hagen hage
      Västrakärren kärr
      Västra mad odlad mosse
      Yngarekärret kärrtrakt
      Yngaretäppan täppa
      Åkerlyckan odling
      Åkermossen mossodling
      Åkralyckan åker
      Åkärren kärr
      Åkärren odling
      Åkärren kärr
      Åkärren slåtterkärr
      Åkärret kärr
      Åkärret kärr
      Åkärret slåtterkärr, nu betesmark
      Åkärret odling
      Åkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Åkärret kärr
      Åkärret kärr
      Ålyckan åker
      Ålyckan åker
      Åsarna åkrar
      Åsen åkerodling
      Äggabacken höjd eller backe
      Äggmossen mosse
      Älbstakavadet förr vadställe
      Älgamossen odling, förr mosse
      Älgarumossen mosse
      Älgängen äng
      Älvstakavadet Saknas
      Ängagölen göl
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängarna lövängar, förr slåtter
      Ängen slåtteräng, nu betesmark
      Ängskärret kärr och mosse, nu uppodlat
      Ängslyckan odling
      Ängåker åker
      Änkansbacke vägbacke
      Änkans mosse mosse
      Äpplamohallar hallar
      Ärtlandet åker
      Äskansholm kärr
      Äskansholm åker
      Äskbacka stättan grind
      Äskbacken äng
      Äskekärret kärr
      Äskåker åker
      Äskåker åker
      Äskåker åker
      Äspelakärret kärr
      Ödeåker åker
      Ödåker åker
      Ödåker brukning
      Österbro bro
      Österbråna område i skog
      Österlycke åkerlycka
      Österlycke åkerlycka
      Österåker åker
      Österåker åkerland
      Östra hage beteshage
      Östra kärr odling
      Östra markan skogstrakt
      Östra stycket åkerodling och slåtter
      Överklåvet överklåv
      Övra dammen odling
      Övre hagen beteshage
      Övre mossen odlad mosse
      Öåker åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.