ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Smedby socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 45
Smedby sn Alvret terräng Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Smedby sn Alverkällan källa Nummerförteckning förteckning Balkhorvan horva
Smedby sn Alverkällan källa Nummerförteckning förteckning Blunnsten Saknas
Smedby sn /Se Alvret terräng Sagesmän förteckning Djupadalhorvan horva
Smedby socken Djupdal ägomark Sagesmän förteckning Djupdalkärret kärr
Smedby sn Djupdal terräng Smedby socken Eckelsudde udde
Smedby sn Eckelsborg ägomark Smedby socken Eckelsudde udde
Smedby sn Eckelsborg ägomark Smedby socken Eckelsudde udde
Smedby sn Eckelsudd udde Smedby sn sn Eckelsudde Saknas
Smedby sn Eckelsudde udde Smedby sn Eckelsudd udde
Smedby sn Eckelsudde udde Smedby sn Fallå horva
Smedby sn Gräsgårds hamn hamn Smedby sn Fallå horva
Smedby sn Gulhall udde Smedby sn Galejhorvan horva
Smedby sn Gulhall udde Alvlösa gård Gula Hall flyttblock
Smedby sn Huckeln äga /Se Alvlösa by Gåsstensgrundet grund
Smedby sn Huckelsåkern åker /Se Alvlösagården gård Hammarbyhägnet alvaret
Smedby sn /Se Huckelåker äga /Se Amerika ställe Hålbrunn källa
Smedby sn /Se Hyckelsåkern åker /Se Betegård avs. Hålkärr åker (förr kärr)
Smedby sn /Se Hålbrunn brunn(?) Djupdal, se Djupdalsgatan Saknas Höhagarna hagar
Smedby sn /Se Hålbrunn brunn? Djupdalgatan gata med hus Kronovattnet vatten
Smedby sn /Se Hålkärret ägomark Fridhem gd Kullhorvan horva
Alvlösa by Hålkärret kärr Fridhem gd Kycklinghönan gråstenar
Alvlösa by /Se Klinta hög fornlämning Fritsborg avs. Leran åker
Alvlösa by /Se Klintastenen hällristning Grustäkten kronojord Långbro stenbro
Hammarby by Kycklinghögen terräng Gröndal avs. Långåker åker
Hammarby by Kycklinghönan terräng Gåssten gammal hamn och hus Marken utmark
Hammarby by Långbroudden udde Gåssten hamn Markgatan väg
Hammarby by Långbroudden udde Gåssten gd Norrgärdet gärde
Hammarby by Råkskogen skog Hammarby by Prästskogen skog
Hammarby by /Se Smedby hög fornlämning Hammarby Saknas Ruthorvan horva
Klinta by Stenkällan källa(?) Hultgrenhorvan avs. Smedby Hög forngravhög
Klinta by Stenkällan källa Karl-Magnus-gården namn på gård Smedby Hög Saknas
Klinta by Stora hall skär Klinta by Smedhorvan Saknas
Klinta by Stora hall skär Klinta by Stora Hall sten
Klinta by Storkärret kärr Mellangärdet lht Stordik vattenled
Parteby by Storkärret kärr Partby gammal, nu utgången, by Storåsen ås
Parteby gd Storåsen ås Partbybrottet kronjordlägenhet Storåshallen gråhall
Parteby by Storåsen ås Prästgården prästgård Storåshallen, se Blunnsten Saknas
Parteby by /Se Storåskällan källa Sandbacken backe med hus och gård Storåshallen sten
Smedby by o. sn Storåskällan källa Sibirien ställe Storåsstenen, se Storåshallen Saknas
Smedby by o sn Syrbackarna ägomark Sjöhagen lht Strandvägen väg
Smedby kyrkby Syrbackarna ägomark Smedby prästgård Tallskogen tallskog
Smedby, Lilla och Stora byar Tresockna triangelpunkt Smedby, Lilla gårdar Tornet triangelpunkttorn
Smedby, Lilla och Stora byar Tresockna triangelpunkt Smedby, Lilla Saknas Åsen, se Storåsen Saknas
Smedby by   Smedby, Stora by Örnkula gråstenar
Smedby poststation /Se   Smedby, Stora Saknas  
Västerstad by   Sofiero avs.  
Västerstad, Övre by   Stensberg lht  
Västerstad by   Stensberg avs.  
Västerstad, Övre by   Sörgårdarna ödegårdar  
Västerstad by   Turkiet ställe  
Västerstad, Nedre by /Se   Västerdal avs.  
Ölands Smedby poststation /Se   Västerstad, Nedra by  
    Västerstad, Nedra by  
    Västerstadtäkten kronjord  
    Österstad avs.  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.