ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gullabo socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 262 Bebyggelsenamn : 583 Naturnamn : 2099
Glosbodhe sn Abborrakärret kärr Gullabo sn Saknas Abborrakärret kärr
Gullabo sn Alkärren odlad mark Saknas Saknas Abborrakärret slåtterkärr förr, nu betesmark
Gullabo sn Askebäckskärr kärr? Saknas Saknas Abborrakärret slåtterkärr förr, nu betesmark
Gullabo sn sn /Se Aspekärret odlad mark Gloseboda Saknas Abborramossen mosse
Gullabo sn /Se Barkakärret kärr Adamstorp t. Abborramossen Saknas
Gullabo sn /Se Berkkärret odlad mark Anders Degers torpställe Abborrviken vik
Gullabo sn /Se Biggkärr kärr Anders Gustavs torp torp Alkorran sank mossodling
Gullabo sn /Se Birflyet sankmark Annes-Pittes bebyggelse Alkärren kärr
Back Antes stuga hus f.d.? Birflyet terräng, f.d. odlad mark Annelund lht Alkärret kärr
Bastubo by Björkelund terräng Annelund lht Anders Degers tomt båtsmanstomt
Binnaretorp by /Se Björkkärret sankmark Annelund lht Anders Degers åker åker
Björksmåla gd /Se Björksjön sjö f.d. Arsa-Lassens bebyggelse Anderseriks åker åker
Blomstermåla gd /Se Björnahultet terräng Arsa-Nissens boställe Anders-Månsåker Saknas
Brokarlsmåla by /Se Blå källa fornminne Askedal lht Andra mossen mosse
Fagerhyltan by Blänkehallskärr kärr Askelunda lht Andungsmossen odlad mosse
Glosebo förr egen sn, nu by Bockamossen mosse Aspelund lht Annesa bro kärrväg
Glosebo by Bodhyltemossen mosse Asplund lht Antas Nyland åker
Glosebo by /Se Bokärret kärr Asplunda lht Apelhallarna hallar
Gullaboby post- o. jvstn /Se Bokärret kärr Backajyssens bebyggelse Apelåker åker
Hammaretorpet torp f.d.? Bommamossen mosse Bastubo by Apelåker åker
Hjälsmåla by /Se Brokamosse mosse Bastubo by Apelåker åker
Häggemåla by /Se Bromossarna odlad mark Bastubo by Arlik hage hage
Hästmahultsmåla by /Se Bro tallar terräng(?) Bastubo gd Arons åker åker
Isaksmåla by /Se Bryggarekärret kärr Bergdala lht Arsadjupet kärr
Isaksmåla by /Se Bråtlandsmossen mosse Bergdala lht Arsadjupet slåtterkärr
Johansberg f.d. torp Brännfall terräng Berglunda lht Asadjupet mosse
Juansbo by /Se Brännvinsdammen sank mark Biltorpet t Asballastenarna stenar
Kallamåla gd /Se *Brömsebäcken bäck Binnaretorp by Askkällan kallkälla
Kindbäcksmåla by /Se Bultbäck bäck Binnaretorp by Aspakärret slåtterkärr förr, nu betesmark
Kringlemåla gd Bultbäcken bäck Binnaretorp by Aspbäckskärret kärr
Kringlemåla gd /Se Bådön höjd (f.d. ö i Flakesjön?) Björkelund lht Aspekärret kärr
Kyrkebo by /Se Bäckakärret kärr Björkelund lht Aspekärret kärr
Kyrkebomåla by /Se Bäckakärret kärr Björkelund lht Asplyckan åker
Lönebomåla by /Se Böckmerås höjd Björkemåla by Aspåker åker
Lövsmåla by /Se Dackes grotta fornminne Björkemåla by Aspåkrarna åkrar
Petamåla by /Se Dalkärret kärr Björkemåla by Backagrinden gränsmärke
Råbäcksmåla by /Se Dalkärret terräng Blomdal lht Backakällan källa
Råbäcksmåla by /Se Dammarna tjärn Blommanstorp t. Backamossen mossodling
Sandbäcksmåla by /Se Dammarna terräng Blommatorpet torp Backåker åker
Simnemåla by /Se Dammen ägomark Blomsterholm lht Backåker åker
Simnemåla by /Se Dammen sank mark Blomstermåla by Backåker åker
Skruvemåla by /Se Dammen odlad mark Blomstermåla by Backåker åker
Skälsblästern by /Se Dammen sank mark Blomstermåla gård Backåker åker
Skörebomåla by /Se Dammen sank mark Blomstertorpet t Backåker åker
Skörebomåla by /Se Dammkärret kärr Blomstertorpet båtsmanstorp Backåker åkerodling
*Torsås kapell kyrka /Se Dammossen mosse Blomsteråkern lht Backåker åker
Törnemåla by /Se Dansarekärren kärr, (delvis odlat?) Bommacissans bebygelse Badgölen göl
Videbäcksmåla by /Se Djupabäckskärret sank mark Bommapöjkens stuga Badgölen göl
Öjebomåla by /Se Ekebrinken sluttning Brokarlsmåla by Baggaberget berg
  Ektången höjd, (f.d. udde i Flakesjön?) Brokarlsmåla by Baggaberget gränssten
  Elinskärr kärr Gullabo socken Baggahall gränssten
  Enkullakärret kärr Brokarlsmåla by Baggerumpan äng och åkerstycke
  Fagrakärren kärr Bryggaremassens torpställe Barkafly fly
  Femklasen terräng Brådalen t Barkafly mosse
  Finnamaden sank mark Brånadalen t Barkafly kärr
  Flakesjön sjö Bråna-Kallens bebyggelse Bastaroten del av skogstraken
  Flakesjön sjö Bråna-Marians stuga Bastekurran vattensamling
  Flakesjön sjö Brända tall förr lhtr Basterudden kärr
  Flakesjön sjö Bukmärås t Baståker Saknas
  Flakesjön sjö Bygget lht Baståker åker
  Flakesjön sjö Båtsmanstorpet torpställe Bekhålet hölj
  Flakesjön sjö Bäckalund lht Bengtahalla stenhäll
  Flathallskärret kärr Bärka-Pellens stuga Bengtas hallar Saknas
  Flisemaden terräng Bärka-Pellens bebyggelse Bengt hallar hallar
  Flismossen mosse Böckmerås lht Bengtsbro bro
  Flyen ägomark Bökmorås lägenhet Bengtssund skog
  Flyen sank mark Bökmorås lägenhet Benvedslyckan åkerodling
  Flyen sank mark Bökmorås gamla boplatser Benvedslyckan åker
  Flyet sank mark? Charlottenberg lht Benvedslyckan Saknas
  Flyet terräng Charlottenborg lht Bergkällan källa
  Fröjdamossen odlad mark Dalen lht Bergkällan källa
  Fåglakärret kärr Dalen lht Bergkällmossen mosse med källa
  Fåglamossen förr sjö, nu mosse Degare-Svens stuga Berglyckan åker
  Fänet sankmark Degerhyltan by Berkkärret kärr
  Fänet terräng Degerhyltan by Bialsmossen odlad mosse
  Fössingshus grotta Degerhyltan by Biflyet slåtter
  Gastakullen kulle Degerhyltan gd Biflyet slåtter förr
  Geteråskärren sank mark Degertomten förr lht Biflylyckan åkerlycka
  Getmaden terräng Edenborg lht Bigkärr kärr
  Gladmaden terräng Emmadal lht Bimossen mossodling
  Glosebo, Lilla terräng(?) Emmadal lht Binnarebäcken bäck
  Granmossen mosse Enbrohult lht Birflyet slåtter
  Gröna mosse mosse Ekeberg lht Birflyet slåtter
  Gröndal terräng, f.d. odlad mark Ekelund lht Birflyskällan källa
  Grönedal f.d. bebyggelse Eket hmd Biten odling
  Gumpans håla terräng Eklunda t Bjurkärren kärr
  Gumpans håla kärr(?) Eklunda lht Bjurkärrsåker åker
  Gustavsmad sank mark Eklunda lht Björkholmen holme
  Gåsamossen mosse Ekstorp t Björklyckan åkerodling
  Gåsemad ägomark Els-Olla-Mannens bebyggelse Björklyckan åker
  Gäddkärret kärr Erik-Antas gård Björklyckan Saknas
  Gängskärret kärr Fagerberg lht Björkmossen Saknas
  Gängskärret sank mark Fagerdal lht Björkmossen mosse
  Göljeåsen terräng Fagerekaholm del av by Björksjön sjö
  Hagkärret kärr Fagereke by Björksjön sjö
  Hagkärret odlad mark Fagereke by Björksjön sjö
  Henrikakärret kärr Fagereke station Björksjön sjö
  Henrikakärret kärr Fagereke by Björkåker Saknas
  Holmamaden odlad mark Fagerns bebyggelse Björkåker åker
  Hultabacken terräng Fagerhyltan by Björnaflyet mosse
  Hultabrånarna terräng Fagerhyltan by Björnahultet skogsskift
  Hultemosse mosse Fagerhyltan by Björnarör gränsmärke
  Hundmossen mosse Fagratorpet förr t Björneken gränsmärke
  Hålan sank mark Fies-Augustes gård Bladkällan källa
  Hägnamossen terräng Fänjabo by Blegölen göl
  Hägradammen terräng Fenjabo by Blomsterträdan åker
  Hässjkärret terräng Fenjabo by Blomåker åker
  Hökaholm f.d. odling Fläcken lht Blåbärslyckan åker
  Iglamossarna ägomark Fogla-Fians bebyggelse Blåbärsmossen nu odling
  Iglakärret kärr Fontins stuga Blåkälla källa
  Iholmakärr kärr Frideslund lht Blå källa offerkälla
  Intagen odlad mark Fridhem lht Blå källa gränskälla
  Isaksmåla f.d. odlingar Fridhem lht Blå källa gränskälla
  Jordbärskullen höjd Fridhem lht Blå källa offerkälla, gränskälla
  Juten terräng Fridhem lht Blåkällmossen mosse
  Jämsmosse odlad mark Fridhem lht Blåskullen åker
  Jössekärr odlad mark Fridhem lht Blåstkulla mosse mosse
  Kalmar-Annasberg berg Frimodens bebyggelse Blåstkulle kulle
  Kalvamossen mosse Friska-Tildans stuga Blänfallet odling
  Kalvkärren odlad mark Fåralassens Saknas Bockabron bro
  Kalvrummet äga /Se Fänsholm lht Bockagöl göl
  Kalvsjön sjö Förlotten t Bockakärret kärr
  Kalvsjön sjö f.d. Gertruds Anderses bebyggelse Bockamaden äng
  Kalvsjön sjö /Se Glasmästare-Erikens bebyggelse Bockamon skogsområde
  Kalvsmad odlad mark Glasmästarens bebyggelse Bockamossen mosse
  *Kalvsundet vattendrag eller sund Glosebo byar Bockaströmmen bäck
  Karsjön f.d. sjö Glosebo by Bockastugan stenar
  Kattmosse mosse Glosebo Lilla by Bodehyltamossen mosse
  *Kepeholm gränsplats Glosebo Stora by Bokbacken backe
  *Kopeholm plats på den fornariksgränsen Glosebo by Boket område
  Klintalyckan terräng Gottfridsborg lht Bokgölen göl
  Kläppamossen mosse Granhem lht Boksmosse mosse
  Knallakärret kärr Gransholm lht Bokåker bokåker
  Kojmossarna mossar Grönalund lht Bokåker åker
  Komossen mosse Grönedal lht Bolet åkerodling
  Korpamossen terräng Gröndal förr lht Bolet gärde
  *Korsvaben sjö Gröndal lht Bollen kulle
  *Krisvattnet(?) vattendrag Gröndal förr lht Boltbäck del av Råbäcken
  Krokamossen mosse Guldsmeds-Karl-Johans bebyggelse Bommahängen slåtteräng
  Kroken odlad mark Gullaboby station Bommahängskällan kallkälla
  Kroksjön sjö Gullaboås by Bommakärren kärr
  Kroksjön sjö Gullaboås by Bommemossen mosse
  Kronlyckan terräng Gullaboås station Bommamossen mosse
  Kroppdammen terräng(?) Gullaboås by Bommaåkrarna åkrar
  Kupkärret ägomark Gullholma lht Bondes lycka gammal undantagsåker
  Kvarnagölen göl Gumme Jöns stugan bostadstorp Bosterkorran Saknas
  Kvarndammen tjärn Gustav-Svenstorpet torp Botildalyckan åkerodling, gammal
  Kvarndammen terräng(?) Gyssnissas gård Botilalyckan åker
  Kvarndammen terräng Gärdslund lht Botillalyckan Saknas
  Kvarnmaden terräng Göla-Johans bebyggelse Botåker åkerområde
  Kvillakärret kärr, tidigare delvis odlat Hagaberg lht Boåker åkerodling
  Kyrkegårdsåkern åker /Se Hagalund lht Brakvedsmossen odlad mosse
  Kyrkogården terräng Hakatomten båtsmanstomt Brantahall sten
  Kyrkåkern odlad mark Hallacissans stuga Brasåker odling
  Kyrkåkern odlad mark Hallen lht Braxnaskärvet grund
  Kyrkåkern terräng Hallen stuga Brinkabron bro
  Kyrkåkern åker /Se Hammare-Jons bebyggelse Brinkamossen mosse
  Källhult terräng Hampråsen torpställe Brinkamossen mossodling
  Källkärret terräng Hampråsen t. Brinkamossen mosse
  Lannerbäcksmossen mosse Hamperåsen t Brinnande berget berg
  Lannerbäckstorpet odlad mark Hampråsen torpställe Broabrånen Saknas
  *Legasjö sjö Hasslatorpet torpstätte Brobergsudden skogsområde
  *Legdevärmen gränsplats Hass-Oskars bebyggelse Brobäcken bäck
  Linbrånarna terräng Henrikatorpet t Brogölen göl
  Linnet terräng Hildelund lht Brokaberg berg
  Lomudden sluttning? Hjälsmåla by Broka berg bergknalle
  Lundamaden odlad mark Hjelsmåla by Broka berg hög punkt
  Lyfthallen sluttning Hjelsmåla by Brokullabacken slåtter förr, nu betesmark
  Lyfthällsmon terräng Holmen lht Brokärren kärrtrakt
  Långmosse mosse Holmen bebyggelse Brokärret kärr
  Långmosse mosse Holmen by Brokärret kärr
  Långmossen mosse Holmen se Lybäcksholm by Brokärret kärr
  Längstmad sank mark Hultalyckan bebyggelse Brokärrsbackarna ängsbackar
  Lönbomåla triangelpunkt Hultet lht Brommakällan källa
  Lönndal terräng Hultet lht Brommelabacken skogsbacke
  Majehag terräng Hägatomten bebyggelse Brommelakällan källa
  Mantekärren odlad mark Häggahängen båtsmanstorp Brommelalyckan åker
  Mjusjön sjö Häggatorpet båtsmanstorp Brommenabacken Saknas
  Mossadammen terräng Häggemåla by Brommenabacken Saknas
  Mossadammen terräng Häggemåla by Bromossarna mossar
  Munkamaden ägomark Häggemåla by Bromossarna mossodlingar
  Målamaden sank mark Hästmahult by Bromossen mossodling
  Norra kärr kärr Hästmahult by Bromossen odlad mosse
  Näset terräng Hästmahult by Brotrånget skogstrakt
  Offerhallen häll Hästmahultsmåla by Brotrånget skogbeväxt område
  Olladamm terräng Hästmahultsmåla by Brotrångsmossen mosse
  Pengatallen tall Hästmahultsmåla by Broåker åker
  Per-Olsamossen mosse Hästmahultstorpen t Bruaslätan äng
  Per-Olsamossen mosse Högaberg lht Bruasten sten
  Petamad odlad mark Högadal lht Brudgummabacken, se Brommenabacken Saknas
  Pilahägnen terräng Högaholm lht Brudåker Saknas
  Prästamaden sank mark Högaholm lht Brudåker åker
  Rit hallen kulle(?) Hökaholm t. Bruåkers backe backe
  Rummet äga /Se Idalund lht Brudåkers backe backe
  Ryabackarna ägomark Inbygget torp Bruket åkrar
  Råbäcken bäck /Se Inbygget torp Brumaden äng
  Råbäcksmossen mosse Isakatorpet torpställe Brumannabacken vägbacke
  Råbäcksmåla triangelpunkt Isaksmåla by Brumannalyckan åker
  Råsahagen terräng Isaksmåla by Bruna kärr slåtterkärr förr
  Rävkullarna terräng Isaksmåla by Brunnamossen mossodling
  Rävmossen mosse Ivarsberg lht Brunnkärret slåtterkärr förr
  Rävsmosse mosse Johan-Antas gård Brunnmossen mosse
  Rödbäck bäck Johannesberg lht Brunnskärr kärr
  Rövarflyet odlad mark Jonas Jansas torp torpställe Brunnängagärdet löväng, slåtter förr
  *Sefwewermen, se *Legdevärmen gränsplats Jonsa-Pellens stuga Bruåkers backe vägbacke
  *Sidersjön sjö Jonsa-Pellens boställe Bruåkersbacken vägbacke
  Sinnarskutebacken terräng Jonsdal lht Bryggarelyckan Saknas
  Sjankudden höjd Juansbo by Brånarna brånar
  Sjudarehagen terräng Juansbo by Brånåker åker
  Sjudarehålet sank mark Juansbo by Brånängsgärdet slåttergärde, nu betesmark
  Sjudarekärret sank mark Kak-Emmans tomt stuga Bråtlandet åker
  Skiftesmossen mosse Kallemåla gård Bråtlandslyckorna åker
  Skinnmossen mosse Kallemåla by Bråtlant åker
  Slåtterön höjd, (f.d. ö i Flakesjön) Kallemåla by Bråtugnen ugnslämningar
  Slättafly sank mark Karflybäck förr lht Bråtugnsbacken backe
  Smedkärret kärr Karl-Broas bebyggelse Brända fly mosse uppbränd
  Sohagslyckorna terräng Karl-Gubbs bebyggelse Brända kärr kärr
  Starkärret kärr Karljohans tomt bebyggelse Brända mosse Saknas
  Stekbron bro /Se Karlkaises tomt bebyggelse Brända mosse mosse, nu odling
  Stekmaden terräng Karlsborg lht Brända tall ställe
  Stenflyet sank mark Karsjö by Brända tall förr tall
  Stenlakakärret kärr Karsjö by Brända tall gränsmärke
  Stensmad odlad mark Karsjö by Brända tall gränsmärke
  Storkärret kärr Karsjö-Peter-Gustans stuga Brända tall förr tall
  Strängakärret kärr Kindebäcksmåla by Brännfall mosse
  Stålnäbbamossen mosse Kindbäcksmåla by Brännfallet odling
  Svarta fly odlad mark Kindbäcksmåla by Brännfallet skogsområde
  Svarta kärr odlad mark Kindbäcksmåla gd Brännfallet mossar
  Svinön terräng Klippingatorpet förr t Brännfallet odling
  *Säfiewärmen plats på den forna riksgränsen Klippingstorpet torpställe Brännfallskurran vattensamling
  Timmerkärret kärr? Klockarebacken lht Brännfallsmossen mosse
  Timmermosse mosse Klämmens bebyggelse Brännmosse mosse
  Timmermosse sank mark Knappa-Peter-Johans bebyggelse Brännvinsdammen mosse
  Tjurakärret kärr Knappapöjkens Saknas Brännvinsdammen mosse
  Tjurakärret terräng Kolpellatrånget bebyggelse Brännvinsdammen dämme
  *Tranemo punkt på den forna riksgränsen Kringlemåla by Bullmossen odlad mosse
  Transjön sjö Kringlemåla gård Bultbro bro
  Trångakärr kärr? Kringlemåla by Bultbäck bäck
  Tällemossen ägomark Kristinelund lht Bulthage hage
  Tällemossen mosse Kroksmåla by Byamaden slåttermad
  Törnemåla triangelpunkt Kroksmåla by Bykgöl göl
  Uggelkärren odlad mark Kroksmåla by Bykgölslyckan åkerlycka
  Uggelmossen terräng Kullen lht Bådön ö
  Uggelmossen mosse Kvarnberget lht Bådön ö
  Utängen äng f.d? Kvarnen vattenkvarn Bådön ö
  Vallmaden sank mark Kvarntorpet t Båldens tomt byggnadstomt
  Vallmansgöl göl Kvarnäng lht Båtsmansåker åker
  Veskärret kärr Kyrkebo by Bäckakärret kärr
  Vidmaden sank mark Kyrkebo by Bäckåker åker
  Vidmaden ägomark Kyrkebo by Bäckåkersbackarna backar
  Vidmaden terräng Kyrkebolund lht Bägaberget Saknas
  Vidudden odlad mark Kyrkebomåla, se Pellamåla Saknas Bänkagärdet slåtteräng
  Vinterkärret kärr Kyrkebomåla by Bänkåker åker
  Västra kärr kärr Kyrkebomåla by Bärkkärret Saknas
  Åttastakarna terräng Kyrkelund lht Bärkkärret slåtterkärr förr
  Älgasträngen öppen terräng Kyrkvärda-Svens stuga Bärkåker åker
  Älgdjuraflyet sank mark Källhult förr lht Böckerna Saknas
  Älgdjuraflyet mosse /Se Kärret t Bökkärret kärr
  Ängagölen, Stora göl Lars-Månsatorpet förr t Bökmaden slåttermad
  Äspeflyet sank mark Laxastugan stuga Bökmaden äng
  Ölandsmossen odlad mark Lenabäck lht Böknabben skogs- och kärrområde
  Örnamossen mosse Lilja-Mäggans stuga Böttbäcken bäck
    Lill-Nissens stuga Böttbäckskällan källa
    Lill-Pella-Gyssens bebyggelse Cisses brunn kallkälla
    Lill-Pellas bebyggelse Cisses sten Saknas
    Linaängen lht Cisses tomt tomt
    Ljungdal lht Cisses åker åker
    Lottas tomt bebyggelse Dackegrottan grotta
    Lottes bebyggelse Dackes stuga grottboning
    Lugnet lht Dackes stuga grottboning
    Lumpantens stuga Dackestugan se Dackegrottan Saknas
    Lumpantens stuga Dackstuve stengrotta
    Lumpantens bebyggelse Dalalyckan åker
    Lumudden lht Dalalyckan åkerlycka
    Lundala lht Dalkärret kärr
    Lundkvistalyckan båtsmanstorp Dalmossen mossodling
    Lustiga tomt bebyggelse Dalmossen mosse
    Lutekatorpet förr torp Dalmossen odling och slåtter
    Lutekatorpet torpställe Dalstycket ängslåtter förr, nu betesmark
    Lybäcksholm by Dalåker åker
    Lybäcksholm by Dalåker åker
    Lyckan lht Dammarna slåtter
    Lyckesborg lht Dammarna odlingar, mossar
    Lyck-Larses bebyggelse Dammarna odlingar och mossar
    Lönatorpet t. Dammarna kärr
    Lönbo bebyggelse Dammarna odlingar
    Lönnebomåla by Dammen mossodling
    Lönbomåla by Dammen odling
    Lönbomåla gd Dammen kärr
    Löndal lht Dammen mosse
    Lönnardalen lht Dammen mossodlingar
    Lönnbo Saknas Dammen mossodling
    Lönnbo, se Lönnbomåla by Dammen slåtter
    Lönnbomåla by Dammen odling
    Lönneberg lht Dammen kärr
    Lönneholm lht Dammen delvis odling
    Lövsmåla by Dammen kärr
    Lövsmåla by Dammen mossodling
    Löfsmåla by Dammen odling, mosse
    Lövströms torp torpställe Dammen kärr
    Magdegärde by Dammen odling, mosse
    Magdegärde by Dammhuvudet odling
    Magdagärde by Dammkällan källa
    Malmanickens gård Dammkällan källa
    Malma-Svens bebyggelse Dammlyckan åker eller mossodling
    Malmen lht Dammlyckan åkerodling
    Malmen båtsmanstorp Dammlyckan åkerlycka
    Malmens bebyggelse Dammossen mosse
    Mariedal lht Dammossen odlad mosse
    Marielund t. Dammskytteln skyttelstängsel
    Marielund lht Dansaredikan dike
    Mass-Jons bebyggelse Dansarehallarna berghällar
    Mass-Lars Saknas Dansarekärren kärr
    Mellangården bebyggelse Dansaremossen mosse
    Mågens bebyggelse Danshallarna hallar
    Målatorp t Degaresvens tomt tomtplats
    Målatorp torpställe Degaretomten tomtplats
    Mörta-Kristinans stuga Degerhylta stätta stätta
    Mörtastugan stuga Djupabäck bäck
    Mörtastugan ryggåsstuga Djupmad äng
    Mörtens bebyggelse Djäkneåker åker
    Nabben t. Domarehallen berghäll
    Nabben t Drickahålet kallkälla
    Nabben torp Drickeskällan källa
    Nelsa-Gyssens bebyggelse Drickshålsmossen mossodling
    Nelsa Jyssens bebyggelse Drängagråten äng
    Nelsa-Svens bebyggelse Drängagråten stenigt område
    Nilsa-Jyssens bebyggelse Drängagråten slåttergärde
    Nels-Parsa-Sventens gård Drängagråten slåttergärde
    Nissasnippen båtsmanstorp Drängagråten slåtterområde
    Nissas på Hampråsen torpställe Drängagråten äng
    Norget lht Drängagråten slåtter förr, nu betesmark
    Nyhem lht Drängastycket slåtterstycke
    Ollas i Stugan stuga Duvantgrinden förr grind
    Oll-Jonses gård Duv Antagrinden grid
    Osa-Svens bebyggelse Duvantagrinden grindSaknas
    Oset torpställe Duvantakällan källa
    Oskarsberg lht Duvantaåkern Saknas
    Oxlatorpet t Duvkällan källa
    Pellamåla by Dyngåker åker
    Pellamåla bebyggelse Dyngåker åker
    Pell-Antas gård Dyngåker åker
    Pel-Lassas gård Dämmossen mosse
    Pell-Karls bebyggelse Dövantalyckan åker
    Pel-Vibbes-Ollas bebyggelse Ebbagöl förr göl
    Per-Johans-Massas gård Ebbegöl göl
    Per målares bebyggelse Ekbacken backe
    Per-Olsa-Massens stuga Ekbacken backe
    Persbo lhtr Ekbacken höjd
    Pers-Gyssens bebyggelse Ekbrinken höjd
    Per torpares tomt torpställe Ekbrinken åker
    Petamåla by Eketrädan åker
    Petamåla by Ekorrakällan källa
    Petamåla by Ekorramossen odlad mosse
    Peter Degers torp bebyggelse Ekrisbacken backe
    Petersborg lht Ektången udde
    Petter-Myllers stuga Ekåker åker
    Pila-Johanneses bebyggelse Ekön ö
    Pila-Sven Johans bebyggelse Ekön Lilla ö
    Pilatorpet t. Ekön ö
    Pilatorpet torpställe Ekön ö
    Piltorp t Elins kärr kärr
    Pjuratorpet bebyggelse Elins kärr odlad mosse
    Pjurhoratorpet bebyggelse Elins kärr mossodling
    Pjur-Ola-torpet torp Elins kärr mossodling
    Prästgården hmd Elkärret kärr
    Pusta-Lassens Saknas Enbäramon skog
    Pusta-Lassens bebyggelse Enbäramon mo
    Pusta-Massens bebyggelse Enkullakärret kärr
    Pust-Annans Saknas Enråsen kärr
    Pustatorpet förr t Enråsen slåtteräng
    Pustatorpet båtsmanstorp Espgöla fly fly
    Pärnaträdgården gård Espkärret kärrtrakt
    Pärsatorpet torp Espmossen odling
    Pöjka-Nissens gård Espåker åker
    Pöjkens gård Fagerbacken vägbacke
    Rislyck, se Hästmahultsmåla Saknas Fagergölen, Lilla göl
    Rislycke bebyggelse Fagerströmmen bäck
    Rislycke by Fageråker åker
    Rosenhill lht Fageråker åker
    Rosenlund lht Fagragölarna gölar
    Ryapöjkens ställe Fagra kärr kärr
    Ryapöjkens bebyggelse Fagrakärren kärr
    Råbäcksmåla by Fagraåkern åker
    Råbäcksmåla by Falkärret kärrområde
    Råbäcksmåla by Farfares hägne äng
    Råbäcksmålapellens Saknas Farfars backe backe
    Råttabygget torpställe Farfars gärde löväng och slåttergärde
    Salhall lht Farfars lycka åkerlycka
    Samla-Hassens bebyggelse Farfars lycka förr undantagsåker
    Sandbäcka-Kallens bebyggelse Farfars mosse mossodling
    Sandbäcka-Lassens bebyggelse Farfars mosse undantagsmosse
    Sandbäcksmåla by Farfars udde slåtter
    Sandbäcksmåla gård Farmors kärr kärr
    Sandbäcksmåla by Fattigbacken backe
    Sandåkra lht Fattigsten vägmärke
    Sandåsen lht Femklasen mosse
    Simnemåla by Femklasen trädkulle och åker
    Simnemåla by Femstenarör gammalt gränsmärke
    Simmemåla by Fenamossen odlad torvmosse
    Simnemåla gd Fenet torvmosse
    Sjudaretorpet förr torp Fenet torvmosse
    Sjudaretorpet torpställe Finlaxkällan källa
    Sjöbbäs Saknas Finnagärdet äng
    Skea-Massens bebyggelse Finna Maden äng
    Skogsdal lht Finnamaden madslåtter förr
    Skogsdal lht Finnamaderna ängar
    Skogskärr t Fjortonklasen Saknas
    Skogslund lht Fjärdingsmans backe backe
    Skol-Jons stuga Fjölabacken Saknas
    Skomakaretorpet torpställe Flakesjön sjö
    Skruvarna, se Skruvemåla by Flaten odling
    Skruvemåla by Flathallabrånen bråne eller bränna förr
    Skruvemåla by Flyet mosse
    Skruvemåla by Flyet odling, mosse
    Skräddareollens bebyggelse Flyet odlad mosse
    Skräddare-Ollens bebyggelse Flyet odlad mosse
    Skörebo by Flyet slåtter
    Skörebo by Flyet odlad mosse
    Skörebo by Flyholmarna slåtter
    Skörebo Lilla bebyggelse Flyholmen snak skogsmark
    Skörebo Stora bebyggelse Flyhängen slåtterhänge
    Skörebomåla el. Lilla Skörebo by Fläskakistan bergsklyfta
    Skörebomåla by Fläskamaden mad
    Sköreboström lht Fläskamossen mosse och mad
    Skörebomåla by Fläskamossen mosse
    Smedby lht Fotagropen grustag
    Smedtorpet torpställe Framre mossen mosse
    Snella-Håkans stuga Framåker åker
    Snella-Håkenes bebyggelse Fredamosse mosse
    Snella-Pellens stuga Freda mosse odlad mosse
    Snella-Pellens bebyggelse Frinnahallen Saknas
    Snickaretomten förr lht Främre gärdet slåtteräng förr
    Snus-Marians bebyggelse Främre hamplyckan åkerodling
    Snällatorpet t. Fröjdemossen odlad mosse
    Snällatorpet t. Fröjdamosse mosse
    Snällatorpet förr t Fröjdamossen mossodling
    Solhem lht Fynnabotten kärr
    Sopvrån stuga Fyrkanten odling
    Staratomten bebyggelse Fyrkantstycket åkerstycke
    Stenbrostycket lht Fågelkärret kärr
    Stengölen lht Fåglaflybackarna backar
    Stenhugget lht Fåglaflyet mosse eller fly
    Stensberg lht Fåglahallarna hallar
    Stensberg lht Fåglakorran korra
    Stensberg lht Fåglakurran vattensamling
    Stensmåla, se Öjebomåla Saknas Fåglakärr kärr
    Stensmåla bebyggelse Fåglakärret kärr
    Stensmåla, se Öjebomåla by Fåglakärret slåtterkärr, nu betesmark
    Stin-Kajsatomten bebyggelse Fåglakärret kärr
    Storholm lht Fållkärret odlad mosse
    Storpellas tomt bebyggelse Fållåker åker
    Strömfället lht Fårabrånarna brånar
    Strömfallet lht Fårahagskorran korra
    Strömsholm lht Fårahagslyckan åkerlycka
    Strömsholm lht Fårahagslyckan åkerlycka
    Strömshult lht Fårahallen berghäll
    Stutapellens Saknas Fårakorran korra
    Stålnäbbens stuga Fåraslätten åker
    Ställmakare-Erkens bebyggelse Fåratrean åker
    Ställmakare-Ingans bebyggelse Fårhagslyckan åker
    Svaneberg lht Fårhagsmossen mossodling
    Sven-Larsa-Kallens stuga Fårhagsåker åker
    Sven-Månsa-Nissens gård Fårhagsåker åker
    Sven-Månsa-Svens bebyggelse Fårmossen mosse
    Sven-Ollas gård Fårstättan stätta
    Svensro lht Fårön ö
    Sven Vibergs torp båtsmanstorp Fänet skogsmosse
    Söderåkern lht Första mossen mossodling
    Thorhult by Fösingshus grotta
    Tomasgärdet bebyggelse Fössings hus grottboning
    Tomten lht Fössings hus grotta
    Torehult by Fössings hus grottboning
    Torhult by Gabriels mosse odlad mosse
    Torhult by Galgbänken plats i skogen
    Torparelyckan båtsmanstorp Gallbänken åker
    Torpet förr torpställe Gallbänken gammal åkerodling
    Tostorp t Galtakorran slåtter förr, nu bete
    Trekanten lht Gamla damm dammbyggnad
    Troxhult by Gamla markan Saknas
    Troxhult by Gammal-Petters gärde slåtteräng, löväng, nu betesmark
    Troxhult by Gammel Jons Mosse Saknas
    Tullahängen förr tullstation Gammel-Petters gärde mosse
    Tullhägnen lht Gaparegölen göl
    Tutemmans bebyggelse Gastboken en stor bok
    Tutens stuga Gatgärdet löväng, slåtter förr, nu betesmark
    Tuthult by Gathallen sten
    Tuthult by Gatkullen kulle
    Tuthult by Gatkullen kulle
    Tånghult by Gatkärret kärr
    Tånghult by Gatlyckan åkerlycka
    Tånghult by Gatlyckan lycka
    Täppan bebyggelse Gatlyckan åkerlycka
    Täppan lht Gatlyckan åker
    Törnemåla by Gatmossen mossodling
    Törnemåla by Gatmossen mosse
    Törnmåla by Germunds korra korra
    Törpans bebyggelse Germunds lycka åker
    Törpans bebyggelse Germunds mosse odlad mosse
    Vernelund lht Getabrånarna odlingar
    Via-Svens bebyggelse Getamaden slåttermad
    Videbäcksmåla by Getatäppet bro
    Videbäcksmåla by Getbron bro
    Videbäcksmåla by Getråskärret kärr
    Vispa Linans bebyggelse Geteråskärren slåtterkärr
    Värnebro lht Getåker åker
    Västragården bebyggelse Gladlyckan Saknas
    Yxakäringens stuga Gladlyckan åkerodling
    Yxakäringens Saknas Gladlyckan åker
    Ängelund lht Gladmaden äng
    Ängen Lilla lht Gladmaden mad
    Ängsholm lht Glamaden mad
    Ängslund lht Glasmästareåkern åker
    Öjebomåla by Glipagölen göl
    Öjebomåla by Glipgölen göl
    Öjebomåla eller Stensmåla by Glipsten flyttblock
    Östgötaholm t Glipudden udde
    Östragården bebyggelse Grangrinden gränsmärke
    Saknas Saknas Granholmen mosse
    Annes-Pelle personnamn Granholmen odlad mosse
    Backa-Jyssen personnamn Grankullen åker
    Backa-Kittan personnamn Granlunds mosse mosse
    Backa-Peter-Gustan personnamn Granmossen mosse
    Broka-Kittan personnamn Gravkärret slåtterkärr
    Bråna-Kallen personnamn Grindahultet äng
    Bärka-Pellen personnamn Grindakullen kulle
    Cisses Ant personnamn Grinda-Lyckan åker
    Degare-Ingan personnamn Grindbacken backe
    Degare-Sven personnamn Grisakullen kulle
    Els-Olla-Mannen personnamn Grisamossen mossodling
    Fagern personnamn Gropaströmmen bäck
    Fies August personnamn Grossneudden udde
    Friska-Jyssen personnamn Grytan slåttergärde
    Frisk-Anten personnamn Grytan slåtter
    Friska-Tildan personnamn Grytehall sockengränsmärke
    Frisken personnamn Gräsmossen mossodling
    Frisk-Eriken personnamn Gräsudden gräsrikt område
    Fåra-Lassen personnamn Grävlingabacken gryt
    Glasmästare-Eriken personnamn Grävlingamossen mosse
    Glasmästaren personnamn Grävlingaskärvet gryt
    Guldsmeds-Karl-Johan personnamn Grävlingaskärvet skogsområde
    Göla-Sven personnamn Grävlingaskärvet stenskärv
    Haka-Kajsan personnamn Grönadal åker
    Haken personnamn Gröna gata genväg
    Hallacissan personnamn Gröna mosse mosse
    Hammare-Jon personnamn Gröna mossen mossodling
    Jyss-Nissa personnamn Gröna mosse mosse
    Karsjö-Peter Gustav personnamn Grönamossekällan kallkälla
    Klippa-Hildan personnamn Grötafatet åker
    Klippen personnamn Gubbalyckan åker
    Knappa-Peter-Johan personnamn Gubbamossen odlad mosse
    Knappa-pöjken personnamn Gubbastycket äng
    Laxen personnamn Gubbastycket odlat område
    Lax-Ingan personnamn Gubbastycket slåtterstycke
    Lilja-Mäggan personnamn Gubbhiet gärde
    Lottes Elof personnamn Gubbåker åker
    Löna-Sven personnamn Guldgruvan plats i skogen
    Mass-Lars personnamn Gullgruvan stenrös
    Nisse på Hampråsen personnamn Gullängen äng
    Olle i stugan personnamn Gumbäcks kärr slåtterkärr förr
    Osa-Sven personnamn Gummakärret kärr
    Per-Johans Masse personnamn Gummastinas kärr kärr
    Pel-Vibergs-Olle personnamn Gummes lycka åker
    Persa-Jyssen personnamn Gumpans hål kvarnbäck
    Pilen personnamn Gumpans håla kärr
    Råbäcksmåla-Pellen personnamn Gumpans håla Saknas
    Samla-Hassen personnamn Gustavs mad äng
    Sjöbber personnamn Gåsadamm Saknas
    Smeakallen personnamn Gåsadammen damm
    Smea-Tildan personnamn Gåsahallen hallar
    Sme-Eriken personnamn Gåsahålet korra
    Snickare-Anten personnamn Gåsakällan källa
    Snickare.Sven personnamn Gåsakällan källa
    Snus-Marian personnamn Gåsakällan källa
    Staren personnamn Gåsamaden äng
    Stuta-Pellen personnamn Gåsamaden slåttermad förr
    Stålnäbben personnamn Gåsamossen mosse
    Stålnäbbapojken personnamn Gåsamossen mossodling
    Sven-Lars-Kallen personnamn Gåsmad äng
    Tut-Emman personnamn Gäddbron bro
    Tuten personnamn Gäddudden kärr
    Törpan personnamn Gänget spång
    Yxa-Marian personnamn Gärdeskorran korra
      Gärdeslyckan åkerlycka
      Gärdet slåtteräng eller gärde
      Gärdet slåttergärde, nu hage
      Gärdet slåtteräng förr, nu betesmark
      Gärdet löväng, slåtter förr, nu betesmark
      Gärdet slåttergärde förr
      Gärdskorrorna korror
      Gärdsmaden slåttermad
      Gärdsmaden madslåtter
      Gärdsmaden slåttermad förr, nu betesmark
      Gärdsmossen mosse
      Gärdsmossen mosse
      Gökabackarna backar
      Gökabackarna hagbackar
      Göljåsen grusås
      Göljåsen grusås
      Göljåsen sandås eller grusås
      Gölsmosse mosse
      Hackhängen slåtteräng
      Hacklandet åker
      Haget odlat stycke
      Haget kärr
      Haget mosse
      Haget kärr
      Haget slåtteräng
      Haget äng
      Haget förr slåtter, nu betesmark
      Hagkärret kärr
      Hagkärret kärr
      Haglyckan åker
      Haglyckan åkerodling
      Haglyckan åker
      Haglyckan åkerlycka
      Haglyckan lycka
      Haglyckan åker
      Haglycke åker
      Hagmossen mosse
      Halen kärr
      Halen odling
      Hallabacken urberg
      Hallagölen göl
      Hallagölen göl
      Hallakällan källa
      Hallahagen beteshage
      Hallalyckan åker
      Hallen vägkrök
      Hallonskärvet skogsområde
      Hallstycket åker
      Hallvägskällan källa
      Hallåker hallar
      Hammare-Jons backe backe
      Hammarejons Potatland vattensamling
      Hammarejons potatisland stenigt område
      Hampgölen göl
      Hampråsen ställe
      Hamraåkern åker
      Hamråker Saknas
      Hamråkrarna åkerodlingar
      Hans åker åker
      Hansåker åkerodling
      Hansåker åkerodling
      Hasselkullen åker
      Hattariket stengryt
      Helvetet Lilla kärr
      Hemgärdet slåttergärde eller löväng
      Hemåker åkerodling
      Hemängen förr slåtter
      Hitre trädan åker
      Hjelsmåla halla stenhällar
      Hjelsmåla madarna ängar
      Hjutehagen eller Jutehagen plats i Juansbo
      Hjälpen åker
      Hjältegraven bautasten
      Holkamaden äng
      Holken skogsområde
      Holken källa
      Holkängen äng
      Holkängen slåtteräng
      Holkängen slåtteräng och åker
      Holmabacken backe och slåtter
      Holma grind Saknas
      Holmakälle källa
      Holmamossen mosse
      Holmarna kärr
      Holmarna mossar
      Horsaberg berg
      Horsaflyet kärr eller fly
      Horsaflyet fly
      Horsakullen Saknas
      Horsakullen kulle
      Horsalyckan åker
      Horsakullen höjd eller kulle
      Horsalyckan slåtter
      Horsamossen mosse
      Horsamossen mosse
      Huks Buges källa källa
      Hultabacken backe
      Hulta berg berg
      Hultabrånarna hage
      Hultabrånarna skogsområde
      Hultagrinden grind
      Hultakällan källa
      Hultalyckan åker
      Hultalyckan Lilla åker
      Hultalyckan Stora åker
      Hultamossen mossodling
      Hultaslåttern förr slåtteräng, nu betesmark
      Hultatrånget skogstrång
      Hultatäppet kärr
      Hultet skogsområde
      Hultet lövskogsområde
      Hultet odling
      Hultet löväng
      Hundmossarna mossodlingar
      Hundmossen mosse
      Husaholmsmossen mossodling
      Håkansbäck bäck
      Håkenes åker åker
      Håknabäck bäck
      Hålal källa
      Hålan kärr
      Hålan plats i skog
      Hållal ställe i skog
      Hålsmaden slåttermad
      Hägerdammen Saknas
      Häggagölen göl
      Häggakärret kärr
      Hägnagrinden grind
      Hägnakullen åker
      Hägnakällan källa
      Hägnamossarna mossar
      Hägnamossen mosse
      Hägnen slåtter
      Hägnen äng
      Hägnen äng
      Hägnen äng
      Hägnen åker
      Hägnåker åker
      Hägnåker åker
      Häjan äng
      Häjan förr slåtter
      Hängen slåtteräng
      Hängen slåtteräng
      Hängen löväng
      Hängen slåtteräng
      Hängen slåtteräng
      Hängen förr slåtteräng, nu betesmark
      Hängen löväng
      Hängen slåtteräng, löväng
      Hängen slåtteräng
      Hängen löväng, förr slåtteräng
      Hängen förr slåtter
      Hängen förr slåtteräng
      Hängen förr slåtteräng, nu betesmark
      Hängsåker åker
      Hängåker åker
      Hässjakärret kärr
      Hässjakärret mosse och slåtter, nu betesmark
      Hässjeholmen äng
      Hässjeholmen holme
      Hässjkärret kärr
      Hästabacken backe
      Hästaboskjutlan åker
      Hästabäcken bäck
      Hästabäcksmossen mosse
      Hästamaden förr slåttermad
      Hästhagsbackarna hagbackar
      Hästhagskällan kallkälla
      Hästmaden mad
      Hästmaden förr madslåtter
      Hästskomossen mosse
      Hästudden äng
      Höga klint åker
      Högklip skärvigt område
      Högklipp stengryt
      Högåker odling
      Hökahallen berghäll
      Hökamon skogstrakt
      Hökholmen åker
      Hönmossen mossodling
      Hönsaträdan åker
      Höskullamossen mosse
      Idholm kärr slåtterkärr
      Iglakärret kärr
      Iglamossarna mossar
      Iglamossen mosse
      Iholmakärr kärr
      Iholmshult göl
      Imellemgärdet förr löväng och slåtter, nu hagmark
      Inbolycke åker
      Ingelhäll häll
      Intagen kärr
      Intaget kärr
      Intaget åker och slåtter
      Intaget mosse
      Intaget åker och slåtter
      Intaget kärr
      Intaget jord eller markområde
      Intaget odling och skogstrakt
      Intaget åkerodling och slåtter
      Intagsbackarna backar
      Intagsåker åker
      Intagsåker åkerodling
      Isaksmåla stätta stätta
      Israels mosse mossodling
      Jannatomten jaktområde
      Jans dans skogsväg
      Johannes´mosse mosse
      Jonases åker Saknas
      Jonskärr kärr
      Jons kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Jordbärakullen kulle
      Jordbärakullen plats
      Jordbärakullen kulle
      Jordbärakullen Saknas
      Jordbära källa källa
      Jordbärakällan kallkälla
      Juansbo grind förr grind
      Jutaholmen kärr
      Jutamossbacken backe
      Jutamossen mosse
      Jutan slåtter, nu betesmark
      Jutemossen mossodling
      Juten kärr
      Juten mosse
      Jämsmossen mosse
      Jättegravarna stenkummel
      Jönsahägnen äng
      Jönsahängen förr åker, nu betesmark
      Jönsamossen mossodling
      Jönsamossen mossodling
      Jösskärr förr slåtter
      Kajsas åker undantagsåker
      Kalkulle kulle
      Kallkällan källa
      Kallsjön sjö
      Kalmar Annas berg höjd eller backkrön
      Kalmar Annes skärv stenrös
      Kalsakärret kärr
      Kalvabacken höjd
      Kalvakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Kalvalyckan åker
      Kalvamaden mad
      Kalvamossen mosse
      Kalvarummet slåttergärde, nu betesmark
      Kalvhage hage
      Kalvhagen beteshage
      Kalvhagskurran vattensamling
      Kalvhagslyckan lycka eller åker
      Kalvhagsmossen mosse
      Kalvhagsmossen mosse
      Kalvlyckan åker
      Kalvsjön sjö
      Kalvsmad äng
      Kalvsundet bäck
      Kamrarna kärr
      Kanalstycket odling
      Karina trång skog
      Karlakullen höjd
      Karlflyet kärromårde
      Karl-Pellamossen mossodling
      Karl Rövares berg berg
      Karlsa-kärret förr kärrslåtter
      Karlsamossen mosse
      Karlslyckan åkerlycka
      Karls vrå slåtter och odling
      Karlsåker åker
      Karsjöbacke backe
      Karsjö lycka åkerlycka
      Karsjölycke åker
      Karsjön sjö
      Kart kulle höjd och grusås
      Katrinehall berghäll
      Kattgölen göl
      Kattgölen göl
      Kattkorran korra (=vattensamling)
      Kattkulle kulle
      Kattkurran vattensamling
      Kattkärret kärr
      Kattlyckan åker
      Kattmossen mosse
      Kattmossen mosse
      Kerstins åker Saknas
      Kilen plats vid vägskäl
      Kinnekulle kulle
      Kittlycke åker
      Kittåker odling
      Kittåkers huvud Saknas
      Klintalyckan åker
      Klippingabacken vägbacke
      Klippingamossen mosse
      Klippingsmossen mosse
      Klockarebacken backe
      Klockarebacken backe
      Klubbkvarn kvarn
      Klumpagölen göl
      Klämbacken backe
      Klämbacken backe
      Kläppen sten
      Kläppen halvö
      Knallakärret kärr
      Knallakärret förr slåtter
      Knallakärret slåtterkärr
      Knallakärret kärr
      Knallakärret kärr
      Knallakärrsbackarna backar
      Knallarören stenrös
      Knarramossen mossodling
      Knektabackarna backar
      Kohagskällan källa
      Kohagsledet stängsel eller grind
      Kohagslyckan åkerlycka
      Kohagslyckan åker
      Kohagsmossarna mossodlingar
      Kohagsmossen mossodlingar
      Kohagsmossen mossodlingar
      Kohagsmossen mossodling
      Kohagsmossen mossodling
      Kohagsmossen mossodling
      Kohagsmossen mosse
      Kohagsmossen mossodling
      Kohagsmossen mosse
      Kohagsmossen mosse
      Kohagsnylandet nyodling
      Kojmossarna mossar
      Kojmossarna mossar
      Kojmossen Saknas
      Kokällan källa
      Kokällan källa
      Kolpellatrånget Saknas
      Kolpellatrånget skog
      Kolstubben vägmärke
      Komossarna mossar
      Komossen mosse
      Komossen mosse
      Komossen mosse
      Komossen moddodling
      Korpahallen berghäll
      Korpamaden slåttermad och betesmark
      Korpamossen mosse
      Korpamossen mosse
      Korpamossen mosse
      Korpatallen gränsmärke
      Korpavik vik
      Korran Saknas
      Korran vattensamling
      Korrlyckan åker
      Korsvägen vägkorsning
      Kratermossen mossodling
      Kringelmaden äng
      Kringelsåker Saknas
      Kringlemaden förr slåttermad, nu betesmark
      Krokamossen mosse
      Kroken åker
      Kroken åker
      Kroken slåtteräng
      Kroksåker åker
      Krokåker åker
      Kronekarna förr ekar
      Kronslycke åkerlycka
      Kroppdammen damm
      Kroppdammen mossodling
      Krusahallen hallområde
      Krusflis berg eller stenområde
      Kryskalyckan åkerodling
      Kråkdammen mosse
      Kråksten sten
      Kujehallen gränsmärke
      Kulan odling
      Kullarna odlingar
      Kullåker åker
      Kullåker åker
      Kullåker åker
      Kullåkern åker
      Kullåker åkerodling
      Kullåker åkerodling
      Kullängen slåtteräng
      Kupkärret mosse
      Kurrekulle kulle
      Kusahallen berghäll
      Kutan göl
      Kutan göl
      Kutan göl
      Kvarnabacken kulle
      Kvarnabacken backe
      Kvarnabacken vägbacke
      Kvarnabron bro
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnadammen skvaltkvarnsdamm
      Kvarnadammen slåtter
      Kvarnadammshålet göl
      Kvarnagärdet förr slåtteräng
      Kvarnnagölen göl
      Kvarnnagölen göl
      Kvarnahagen hage
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnnalyckan åker
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnaströmmen bäck
      Kvarndammen damm
      Kvarndammen damm
      Kvarnen kvarn
      Kvarnen bykvarn
      Kvarngärdet äng
      Kvarngärdet slåtteräng
      Kvarnkärret slåtterkärr, nu betesmark
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnmaden Saknas
      Kvarnmaden förr slåttermad, nu betesmark
      Kvarnåker åker
      Kvarnåker åker
      Kvigslätten slätt
      Kvillabäcken ström
      Kvistaparken skogsområde
      Kvistbron bro
      Kvärnkärret slåtterkärr
      Kycklingahålet slåtterområde
      Kyrkbacken vägbacke
      Kyrkebo backe backe
      Kyrkeboåker åker
      Kyrkeken ek
      Kyrkgrindsåker åker
      Kyrkmossen mossodling
      Kyrksten sten
      Kyrksten gränsmärke
      Kyrksten gränsmärke
      Kyrkträdan åker
      Kyrkåker åker
      Kyrkåkern åker
      Kyrkåker Saknas
      Kyrkåker Saknas
      Kådlyckan åker
      Kållmanna lycka åker
      Källarebackskorran korra (=vattensamling)
      Källareåker åker
      Källareåker åker
      Källareåker åker
      Källbacken vägbacke
      Källeberg berghöjd
      Källhultslid vägbacke
      Källkärret kärr
      Källkärret förr kärrslåtter, nu betesmark
      Källkärret förr slåtter, nu betesmark
      Källmossen mosse
      Källmossen odling
      Källmossen mossodling
      Källyckan åkerlycka
      Källåker åker
      Källsiddan åker
      Källsli område
      Källåker åkerodling
      Källåker åker
      Källåsli källa
      Kämpen igenlagd åker
      Kämpen åker
      Käringagranen skogsmärke
      Käringahalsen äng
      Käringahalsen odling
      Käringalyckan åkerodling
      Käringaåkern åker
      Käringaåker Saknas
      Käringslyckan åkerodling
      Käringön betesmark
      Kärngagölen göl
      Kärngalyckan åker
      Kärren slåtterkärr
      Kärret odling
      Kärret slåtterkärr, nu betesmark
      Kärret slåtterkärr
      Kärret förr slåtterkärr
      Kärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Kärret kärr, förr slåtterkärr, nu betesmark
      Kärren slåtterkärr, nu betesmark
      Kärrhagen kärr
      Kärrhagslyckan åker
      Kärrhagslyckan åkerlycka
      Kärrmossen mosse, förr slåtterkärr
      Ladkullen slåtter
      Ladkullen höjd
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Lagårdsåker åker
      Lagårdsåker åker
      Lammadansen hall
      Lammossbacken backe
      Lammossen mosse
      Lannabäcken gränsbäck
      Lannabäckskärret kärr
      Lannabäckskärret kärr
      Lannabäcksmossen Saknas
      Lantmätarekällan råmärke
      Lantmätaremossen Saknas
      Larsbäck Lille bäck
      Lassahallaberg berg
      Laven gång-stig
      Laxahagen hage
      Laxahagen hage
      Laxamaden äng
      Laxaskyttlan skyttelstängsel
      Laxaskyttlan skyttel
      Laxatomten Saknas
      Lergravsbacken backe
      Lergravsåker åker
      Lerholmen lertag
      Lerkärret kärr
      Lerkärret kärr
      Lerlyckan åker
      Lermossen mosse
      Lermossen mosse
      Lilla gärdet löväng
      Lilla gärdet löväng, förr slåtteräng
      Lilla gärdet slåtteräng
      Lillagärdet äng
      Lilla korran Saknas
      Lilla kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Lilla kärr kärrområde, förr slåtter
      Lilla lyckan åker
      Lilla lyckan åkerlycka
      Lilla mad slåttermad, nu betesmark
      Lilla lyckan åker
      Lilla mad odling, förr slåttermad, nu betesmark
      Lilla mad slåttermad, nu betesmark
      Lilla mad slåttermad, nu betesmark
      Lilla markan skogsområde
      Lilla nylandet åker
      Lilla å ström
      Lillmad äng
      Lillmad äng
      Lillmossen mosse
      Lillsjön del av Transjön
      Lillå bäck
      Lillåker åker
      Lilläng åker
      Lindet Saknas
      Lindhagsåker åker
      Lindrumpan odling
      Lindåker åker
      Lindåker åker
      Lindåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Linhalsatrånget skog
      Linnet område med lindar
      Lipasten slåtter
      Ljusagöl göl
      Ljuskärret kärr
      Locket vik
      Loetrånget skog
      Lommagölen Saknas
      Lommgöl göl
      Lummagölen göl
      Lundamaden äng
      Lundberget berg
      Lundkvistakärret kärr
      Lunnamaden förr slåttermad
      Lunnamaden förr slåttermad, nu betesmark
      Lunnamadskällan kallkälla
      Lunnamossen mosse
      Luteken förr gränsmärke
      Luteken område
      Lyckan åkerlycka
      Lyckan åker
      Lyckan slåtter
      Lyckan åkerlycka
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åkerlycka
      Lyckans lycka
      Lyckbacken backe
      Lyckebyån Saknas
      Lyckebyån Saknas
      Lyckorna åkrar
      Långa mad mad, förr slåtter, nu betesmark
      Långa mosse. mosse
      Långanabba kärr
      Långbro bro
      Långemosse mosse
      Långgölen göl
      Långhalla sten
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långmosse mossodling
      Långmosse mosse
      Långmosse mossodling
      Långrump kärr
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Lägabons kärr kärr, förr slåtter
      Längstmad kärr
      Längsmad slåttermad
      Lättmossen mosse
      Lättmossen mossodling
      Löftansmon skog
      Löftastättan stätta
      Löfthallen berghäll
      Löfthallsmon skog
      Löfthallsmon gränsskogsområde
      Löfthallsmon skogstrakt
      Lönflyet mosse
      Lönkällan källa
      Lönlyckan åker
      Lönnbomossen mosse och odling
      Lönndalen äng
      Lövhag hage
      Lövmossen mosse
      Lövåker odling
      Madbackarna ängsbackar
      Madbacken ängsbacke
      Maden slåttermad
      Maden förr slåtter, nu betesmark
      Maden förr slåttermad, nu betesmark
      Maden förr slåttermad
      Maden förr madslåtter
      Maden slåttermad
      Maderna förr slåtter
      Maderna förr slåttermad, nu betesmark
      Maderna slåttermader
      Maderna slåttermader
      Madgärdet äng
      Madgärdet löväng eller gärde
      Madkärret kärr
      Madlyckan åkerlycka
      Madåker åker
      Madåker åker
      Malakärret kärr
      Malmahägnen äng
      Malmåker Saknas
      Mannbergs tomt byggnadstomt
      Manselkärren kärr
      Mantelkärren förr slåtterkärr, nu betesmark
      Marelyckan åkerlycka
      Maria hag skogsområde
      Maria lycke åkerlycka
      Marialycke åkerlycka
      Maries hål gölhåla
      Marjahag mosse
      Markagrinden Saknas
      Markagrinden grind
      Markahagen skogsområde och beteshage
      Markalyckan åker
      Markan skogsområde
      Markan barrskogsområde
      Markan skogsområde (barrskog)
      Markan skogsområde
      Markaskiften mossodling
      Marken skog
      Marken skog
      Markhagsmossen mossodling
      Martalyckan åkerlycka
      Massakärr kärr
      Mass larsåker undantagsåker
      Mellangärden förr ängsslåtter, nu betesmark
      Mellangärdet löväng, förr slåtter
      Mellankärret kärrslåtter
      Mellankärret kärr
      Mellanåker åkerstycke
      Mellanängen förr slåtteräng
      Menlösaåkrarna åkrar
      Middagsmossen mosse
      Mjusjön sjö
      Mjursjön sjö
      Mobacken backe
      Mobrånarna förr brånar
      Mokällan kallkälla
      Mokäringabrånen Saknas
      Molyckan åkerlycka
      Momossen mosse
      Mon barrskogsområde
      Mon skogsomårde
      Morfars hål kärr
      Morfars källa källa
      Morfars åker undantagsåker
      Mormors lycka undantagsåker
      Mormors åker undantagsåker
      Mormors åker undantagsåker
      Mormors åker undantagsåker
      Mossarna mossar
      Mossen mossodling
      Moss-skytteln skyttlar (=stängsel)
      Mosskytteln stängsel
      Moåker åker
      Munkamaden äng
      Munkamaden förr slåtter, nu betesmark
      Myrbacken skogsbacke
      Myrbäcken bäck
      Myrhallabacken backe
      Myrholmarna slåtter
      Myrholmen mosse
      Mysktången mossodling
      Målabacken åker
      Målalyckan åkerlycka
      Målamaden äng
      Målamossen mosse
      Målaängen slåtteräng, nu beteshage
      Målströms korra korra (=vattensamling)
      Målströms åker Saknas
      Målåker åker
      Målängsmossen mosse
      Märrhagskällan kallkälla
      Märrhagslyckan åkerlycka
      Mäströms tomt åker
      Möllareåkern åker
      Mörkafly slåtter
      Mörka fly mosse eller fly
      Nabbarna uddar
      Nedra dammen Saknas
      Nils Larsatomten tomtplats
      Nils Olsahägne äng
      Nils Olsahängen slåtteräng
      Nissagölen göl
      Nissamossen odling
      Nissamossen mossodling
      Nissasnippen åker
      Norget Saknas
      Normagnahål grop
      Normäggans hål plats i skog
      Norra backe backe
      Norra gärdet förr slåtter
      Norra kärr kärr
      Norra kärr kärrmark
      Norra kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Norra kärr slåtterkärr
      Norra land slåtter
      Norrdalsmosse mosse
      Norrdalsmossen mossodling
      Norrhagen beteshage
      Norrhänge förr slåtteräng
      Norrkälla källa
      Norrlyckan åker
      Norrlyckan åkerlycka
      Norrlyckan åkerodling
      Norr lycke åkerlycka
      Norrmossen mossodling
      Norrommen gärde eller lövängsområde
      Norrudden udde
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norråker åker
      Nya kärr förr slåtter, nu betesmark
      Nya lyckan Saknas
      Nya lycke åker
      Nybrånen Saknas
      Nybrånen Saknas
      Nydamm odling
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åkerland
      Nylandet åkerland
      Nylandet nyodling
      Nylandet åker
      Nylandsbackarna gärdesbackar
      Nylant nyodling
      Nylycke lycka eller åker
      Nylänningen slåtter
      Nymossen mosse
      Nypenahyltan odling
      Nyåker åkerodling
      Nyåker åker
      Nyåker åker
      Nyåker åker
      Nämdagölen göl
      Näset udde
      Nävrakärr kärr
      Nävrakärret kärr
      Nävrakärret odling
      Nävrakärret odling
      Nödlyckan åker
      Offerhallen berghäll
      Offersten sten
      Oladamm mosse
      Ola damm slåtter
      Ola Lars Mosse mosse
      Ola-mader madslåtter
      Olladamm skogsområde
      Olsryd åker
      Olyckshallen plats mellen byar
      Ormakullen kulle eller höjd
      Ormalycke åker
      Ormalyckan åker
      Orrfenet mosse
      Otterkällan källa
      Oxagölen göl
      Oxalyckan åker
      Oxaslätten odling
      Oxastättan stätta
      Oxelbacken ängsbacke
      Oxhagen hage
      Oxhagsgrinden grindöppning
      Oxhagskällan källa
      Oxhagskällan kallkälla
      Oxhagskällan skogskälla
      Oxhagskärret kärr, förr slåtter, nu betesmark
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagsmossarna mossodlingar
      Oxhagsmossen mossodling
      Oxhagsmossen mossodling
      Oxhagsmossen mossodling
      Oxhagsåker åker
      Oxhagsåker åker
      Parkamossen mosse
      Pattladal ängsbacke
      Pattladalshallen berghäll
      Pellamålaflyen mossar
      Pellingsås åker
      Per-Larsagärdet äng
      Perolsamossen mosse
      Perolsåker åker
      Persagärdet äng
      Persalyckorna åkrar
      Persamaden äng
      Persamossen mossodling
      Pers åker åker
      Petamad mad
      Petamo skog
      Petamåla sandgöl badgöl
      Peterlarsahängen slåtterhänge eller inhägnad
      Peter-Lassahägnen äng
      Petermånsakärret slåtterkärr
      Petsahagen hage
      Pickatorpet odling
      Pielipen äng
      Pigehall Saknas
      Pigehall gränssten
      Piggärdet Saknas
      Piglipen område
      Piglipen område
      Piglipen förr slåtter, nu betesmark
      Pilabäcken bäck
      Pilahägnen äng
      Pilahägnsströmmen bäck
      Pilahängen äng
      Pilakärret kärr
      Pila-Svens Saknas
      Pilasvens Saknas
      Pil-emmans Saknas
      Planteralyckan åkerlycka
      Plantarelyckan åker
      Plattlyckan åkerlycka
      Plåten förr slåttergärde
      Portgärdet äng
      Portgärdet slåttergärde eller löväng
      Potellabrånen Saknas
      Prolsabacken vägbacke
      Prolsamossen mosse
      Prästakällan källa
      Prästakällan källa
      Prästamaden äng
      Pustamossen mosse
      Pustaskyttlan skyttelstängsel
      Puteltrånget skog
      Pölalycka åker
      Pölen korra (= vattensamling)
      Rastegölen göl
      Renkälle källa
      Ridkullabacken backe
      Riksdalastycket äng
      Risbrånarna förr svedjeland
      Rockabäck vägkrök
      Rockabäck vägkrök
      Rolycke åker
      Rommalyckan åkerlycka
      Rotamossen mosse
      Rovlyckan åker
      Rovlyckan Saknas
      Rovmossen mosse
      Rumpamossen mosse
      Rumpmossen mosse
      Rumsträdan åker
      Rundåker åker
      Ryabackarna mosse
      Ryabackarna åker
      Ryabacken åkerodling
      Ryet åker
      Ryn åkerodling
      Ryttarelyckan lycka eller åker
      Ryåker åker
      Råbäckamossen mosse
      Råbäcksmålahagakulle kulle
      Råsahagen hage
      Råstumon skogstrakt
      Råttabygget hagbacke
      Räfsmosse mosse
      Rävakullen kulle
      Rävalyckan åkerodling
      Rävamossen mosse
      Rävaskärvet område i skog
      Rävaskärvet område i skog
      Rävkullakorran korra (= vattensamling)
      Rävkullakurran vattensamling
      Rävkullarna skogskulle
      Rävlyckan åkerodling
      Rävmossen mosse
      Rävmossen mossodling
      Rävmossen mossodling
      Rävnabben hagudde
      Röbäck bäck
      Röda biten åkerstycken
      Röda Le gränsmärke
      Röde bäck bäck
      Rödmossen mosse
      Rönnbäcksåker åker
      Rönndals bråne svedjefall
      Rönndalseken förr gränsmärke
      Rönnlyckan åkerlycka
      Rönnlyckan åker
      Rönnmaden äng
      Rönnmaden förr madslåtter
      Rönnmaden slåttermad
      Rönnmaden slåttermad
      Rörmossen mossodling
      Rövareflyen fly
      Rövareflyet Saknas
      Rövareflyet gränsområde
      Rövareflyet fly eller moras
      Rövarekullen kulle
      Salhall Saknas
      Salhallhagen hage
      Sandbacken terräng
      Sandbäckakärret kärr
      Sandbäcken odling
      Sandgölen göl
      Sandgölen göl
      Sandgölen badgöl
      Sandgölen göl
      Sandgölen badgöl
      Sandgölen göl
      Sandgölskärret kärr
      Sandlyckan åkerlycka
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandtagsåker Saknas
      Sandåker åker
      Sandåsarna åkrar och sandåsar
      Sanka kärr kärr
      Sigrids lycka åkerlycka
      Silkesmossen mosse
      Simjesten gränssten
      Sissesten sten
      Sjankahål kärr
      Sjankudden äng
      Sjorahagen Saknas
      Sjudarekärret förr slåtterkärr
      Sjunkhål slåtterkärr
      Sjunkromp slåttr
      Sjunkudd sankt ställe
      Sjurakärret kärr
      Sjuåker odling
      Sjöbacken vägbacke
      Sjöhästen sten
      Sjömossarna mossodlingar
      Skarkarebacken backe
      Skarkarebacken backe
      Skarvamossen mosse
      Skathägnen äng
      Skatkälla källa
      Skatkällan källa
      Skatåker åker
      Skedalyckan åkerlycka
      Skenmossarna mossar
      Skiftesmossen mosse
      Skinnmossarna slåttermossar och odlingar
      Skinnmossen mosslåtter
      Skjulalyckan åkerlycka
      Skolhagen hage
      Skomakarekärr kärr
      Skostallåkern åker
      Skruvemålagölen göl
      Skräddaregölen göl
      Skräddaregölen göl
      Skräddarelyckan åker
      Skräddare-Ollens backe backe
      Skräddareollens backe backe
      Skummahål hölj
      Skumma hål göl eller källa
      Skvaltbrokärret kärr
      Skyttelåkern åker
      Skyttlabrånen bråne
      Skyttlalyckan åkerlycka
      Skålgölen göl
      Skärvlyckan åkerlycka
      Slåtterbron bro
      Slåtterhagen slåtteräng, nu hage
      Slåtterhagen hage
      Slåtterhagen förr slåtter, nu betesmark
      Slåtterhängen förr slåtter, nu betesmark
      Slåta kärr förr slåtterkärr
      Slåtterkärret kärr, nu betesmark
      Slåtterön ö
      Slåtterön ö
      Slåttrahagen slåtter
      Slåttrahagskärret kärr
      Släntåsamossen mossodling
      Släntåsen höjdsträckning
      Slätaflyet förr slåtter
      Släta kärr slåtterkärr
      Släta mosse mossodling
      Slätamossen mosse
      Släta platten slätt område
      Slätmossen mosse
      Slättafly mosse
      Slättaflyet mosse
      Slättaflyet fly eller mosse
      Slättkorra korra (= vattensamling)
      Slättmossen mosse
      Slätåker åker
      Smalen odling
      Smedbiten Saknas
      Smedens Saknas
      Smedkärret kärr
      Smedkärret slåtterkärr
      Smedåker åker
      Smedåker Saknas
      Smedåker åkerodling
      Smedåker åker
      Smedåker åker
      Smestetthängne slåtteräng
      Smällstättan stätta
      Snippen åker
      Snipåkern åker
      Snokabacken ängsback
      Snokabacken åkerträda
      Snokabäcken ström eller bäck
      Snokakorran korra (=vattensamling)
      Snokakällan källa
      Snokåker åkerodling
      Snusanock Saknas
      Snällakärret kärr
      Snällbäcksmossen mosse
      Soholmen holme
      Solbockakärret slåtterkärr
      Sommaren del av väg
      Sona backe åker
      Songesmaden förr madslåtter, nu beteshage
      Sotarebacken backe
      Soudden udde
      Spannalandet åker
      Spannalant åkerodling
      Spannlandet odling
      Spannlandet åker
      Spetsmossen mosse
      Spjutalyckan åker
      Springareträdan åkerodling
      Spångabäck bäck
      Spångabäck bäck
      Spångåker åker
      Spökesten sten
      Stabbåker odling
      Stackakurran vattensamling
      Stakorran korra eller vattensamling
      Stakabrånarna brånar och svedjefall
      Stallyckan åker
      Stampåker åker
      Stan sten
      Starahägnen äng
      Starahängen slåtterhänge eller löväng
      Starakärret slåtterkärr
      Starakärret kärr
      Stara kärret Saknas
      Staratomtabacken åker
      Stares mosse mosse
      Starkurran vattensamling
      Stegabackarna odling
      Stekbacken Saknas
      Stekbron bro
      Stenbrokärr kärr
      Stenflyet fly eller mosse
      Stengölen göl
      Stengölen göl
      Stengölen göl
      Stengölen göl
      Stengölen göl
      Stenkällan källa
      Stenlakakärret kärr
      Stenlakakärret kärr
      Stenmossarna mossodlingar
      Stensmad äng
      Stensmaden förr slåttermad, nu betesmark
      Stockagöl göl
      Stockagölen göl
      Stockakärret kärr
      Stockkullabacke vägbacke
      Stora gärdesåker åker
      Stora gärdet löväng, slåtter
      Stora gärdet löväng och slåtter, nu beteshage
      Stora gärdet slåttergärde, äng
      Storagärdet äng
      Stora gärdet löväng, slåttergärde
      Storagärdet äng
      Stora gärdet löväng, nu betesmark
      Storagöl göl
      Stora göl göl
      Stora göl göl
      Stora korran Saknas
      Stora kärr kärr
      Stora kärr kärrområde
      Stora kärr förr kärr, nu odling
      Stora kärr slåtterkärr, nu betesmark
      Stora kärrs sten gränsmärke
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åkerodling
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åkerodling
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora markan barrskogsområde
      Stora markan skogsområde
      Stora Mo skog
      Stora mo moområde och gränspunkt
      Storasten sten
      Stora trädan åker
      Stora trädan åkrodling
      Stora trädgården trädgårdsanläggning
      Storbrunnskälla källa
      Storbrånen bränna eller bråne
      Store kärret kärr
      Store mad äng
      Storkullabacken backe
      Stormossen mosse
      Storpellatomten åker
      Storåker åkerodling
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åkerodling
      Storåker åkerodling
      Storåker åker
      Storåker åkerodling
      Storåker åker
      Storåker åkerodling
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Stryklodet mosse
      Strängagrinden grind
      Strängakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Strängakärrsåker åker
      Stränggrindskärr kärr
      Strätet åker
      Strömmen älv
      Stugelyckan åker
      Stuglyckan åker
      Stugåker åker
      Stutagöl göl
      Stutakärret slåtterkärr, nu betesmark
      Stutamossen mosse
      Styckbrånen bråne
      Stycket hagmark
      Stålnäbbahängen slåtteräng
      Stålnäbbakröken vägkrök
      Stålnäbbamossen mosse
      Stålnäbbamossen mosse
      Ställmakarebacken vägbacke
      Ställmakarebacken backe
      Ställmakarebacken backe
      Stövelmaden slåttermad
      Suadamm område
      Suddalyckan åker
      Suddalyckan åkerlycka
      Sulbockakärret kärr
      Sullalyckan åker
      Sundet mosse
      Sundgårdsholmen förr slåtter
      Sundlycke åkerlycka
      Sungårdsholmen kärr
      Sunnabacke backe
      Sunnerbäck bäck
      Sunnerbäcksbron bro
      Sunnerbäckskärret kärr
      Svanamossen mosse
      Svarta damm mosse
      Svarta damm Saknas
      Svarta fly mosse
      Svartagöl göl
      Svarta hål mosse
      Svarta korra korra (=vattensamling)
      Svarta kärr kärr
      Svarta kärr förr slåtter, nu betesmark
      Svartakärr kärr
      Svarta kärr förr slåtterkärr
      Svarta kärr förr slåtterkärr, nu betesmark
      Svartbrånarna brånor
      Sveders mo mo eller barrskogstrakt
      Svekraflyet fly
      Svenpersalyckan lycka
      Svensakärr kärr
      Svensalyckan åkerlycka
      Svens mosse mossodling
      Svensvik vik
      Svinalyckan åker
      Svinamossen mosse
      Svinasundet kärrområde
      Svinön skogsskärv
      Svärfarlyckan åkerlycka
      Syndahjärtat odling
      Sågareudden mosse
      Säljebåsen område i löväng /Se
      Särhage odling
      Sävamossen mosse
      Sävjekorran korra (=vattensamling)
      Sävmossen mossodling
      Söderåker åkerodling
      Södra hagen beteshage
      Södåker åker
      Söhagen äng och åker
      Sör damm damm
      Söre gärde äng
      Sörgärdet slåttergärde
      Sörhagen äng, förr slåtter
      Sörhagen hage
      Sörhagsgrinden grind
      Sörhagsmossen mossodling
      Sörhänge förr slåtter, nu betesmark
      Sörlyckan åkerlycka
      Sörrommen område
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Tallmossarna mossar
      Tallmossarna mossar
      Tallmossen mosse
      Tallmossen mosse
      Tellmossen mosse
      Timmerkullen kulle
      Timmerkullsviken vik
      Timmerkärret kärr
      Timmermossen Saknas
      Timmermossen mosse
      Tiståker åker
      Tingelmålaholm skogsområde
      Tiståker åker
      Tiståker Saknas
      Tjurakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Tjurapannan ö
      Tjuren sten
      Tjuvbäcken bäck
      Tjuvbäcksmossen mosse
      Tjärdalen tjärbränning
      Tjärdalen backsluttning
      Tjärdalsbacken backe
      Tjärdalslyckan Saknas
      Tjärdalslyckan åkerlycka
      Tjärdalsmossen mossodling
      Tjärdalsåkern åker
      Tobaksmossen mosse
      Tollarehägnen äng
      Tolvstyverstycket äng
      Tomtan å¨ker
      Tomtegärdet äng
      Tomten byggnads-tomt
      Tomten byggnadstomt och åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtåker åker
      Tomtåker åker
      Tomtåker åker
      Tomtåker åker
      Torpamossen mossodling
      Torparegärdet förr slåtteräng
      Torparemossen mosse
      Torparemossen mosse
      Torpareåker Saknas
      Torpåker åker
      Tors altare sten
      Tostön ö
      Tranbacken höjd
      Tranflyet fly
      Tranhall sten
      Trankullen jordhöjd
      Tranmålamossen mosse
      Transjömaden förr madslåtter
      Transjön sjö
      Transjön sjö
      Trappehallsmosse mosse
      Trapphall berghäll
      Tredan åkerland
      Tredan odling
      Trekanten åker
      Trekanten Saknas
      Trekanten Saknas
      Tre Kroner åker
      Tresnippen åkerodling
      Trinda mossen mosse
      Trindmosse mosse
      Trinnalyckan åker
      Trinna mosse mossodling
      Trinnamossen mossodling
      Trollen äng
      Trollmossen mosse
      Trollen åker
      Trollans gärde förr slåtteräng, nu betesmark
      Trollsten sten
      Trombacken backe
      Trommakullen Saknas
      Trottasjön kärr
      Trumbacken vägbacke
      Trymarkahålet vattensamling
      Trångakärr kärr
      Trånget skogstrång
      Trånget skog
      Träbensbacken backe
      Trätbalken område
      Tullahängen Saknas
      Tunnharen åker
      Tunnharen åkerland
      Tunnlandet åker
      Tunsåker Saknas
      Tvärtomsvägen genväg
      Tvättgöl göl
      Tvättgölen göl
      Tägmossen Saknas
      Täljmossakärret kärr
      Täljmossen mosse
      Täppan hage
      Täppet mosse
      Törnmålaåker åker
      Törnåker åker
      Törparekärret kärr
      Törpastättan stätta
      Törpet åker
      Törstön ö
      Uggelbacken ängsbacke
      Uggelbacken Saknas
      Uggelbron bro
      Uggelkärren kärr
      Uggelkärret slåtterkärr
      Uggelkärret förr slåtterkärr
      Uggelkärret kärr
      Uggelmossen mosse
      Ugglekärrsåsarna åsar
      Ugglemads överklåv Saknas
      Ugglemossen mosse
      Ugglemossen mosse
      Ugnahålet åkerstycke
      Ulvaflaken kärrområde, förr slåtter
      Ulvaflyet fly eller mosse
      Ulvaflyet gränsområde
      Ulvahallen gränsmärke
      Ulvahallen gränsmärke
      Ulvahallen berghäll
      Ulvakärret kärr
      Ulvakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Ulvakärret förr slåtterkärr
      Ulvamossen mosse
      Ulvasten gränsmärke
      Undantagsåker åker
      Undantagsåker åker
      Ungfärshagen hage
      Urmakaremossen mosse
      Utfallet dike
      Utmaden äng
      Utmaderna mossodlingar
      Utängadammen äng
      Utängadammen damm
      Utängan förr slåtter, nu hagmark
      Utängan slåtter
      Utängan gärde och odling
      Utängen äng
      Utängen förr slåtteräng, nu betesmark
      Utängen äng
      Utängen äng
      Vallgrinden grind
      Vallgärdet löväng
      Vallgärdet äng
      Vallgölen göl
      Vallmaden äng
      Vallmohängen Saknas
      Vallmohängen slåtteräng
      Vandringskärret kärr, förr slåtter
      Varpesbacken backe
      Varpesmossen varpa eller offerkast
      Vasabron bro
      Vasabron bro
      Vasabron bro
      Vasbrokärret kärr
      Vasbron bro
      Vattenblåsten göl
      Vattenblästen ström
      Vattningen vattenställe
      Veckhålet vattensjukt område
      Vederlaget Saknas
      Vederlaget område
      Vederlagsträdan åker
      Vedkärret kärr
      Vedkärren slåtterkärr
      Vesviken vik
      Vesviken vik
      Vidbäcken bäck
      Videkorran korra (=vattensamling)
      Videkorran korra (=vattensamling)
      Videkärret kärrtrakt
      Videlyckan odling eller åker
      Videudden mosse
      Vidkurran vattensamling
      Vidkärret kärr och odling
      Vidmaden äng
      Vidmaden Saknas
      Vidmaden äng
      Vidmadsgölen göl
      Vidmadsgölen göl
      Vidudden mosse
      Viskaflyet fly eller kärr
      Visptrånget skogstrång
      Visthusåker åker
      Våthallsbacken backe
      Våthallsbacken backe
      Väderkvarnsbacken höjd
      Väderkvarnsbacken höjd eller backe
      Värmokullen kulle
      Väsmokullen höjd eller kulle
      Västerlycka åkerlycka
      Västerlycke åker
      Västeråker åker
      Västeråker åker
      Väster åker åker
      Västeråker åkerodling
      Västra brånen område
      Västra gärdet slåtteräng
      Västra källan källa
      Västra kärr kärr
      Västra kärr mossodling
      Västra kärr mossodling
      Vättaskapet ängsbacke
      Yngfärshagen hage
      Yngfärshagen hage
      Yngfäskärret kärr
      Yttre dammen damm
      Yttre gärdet förr slåtteräng, nu beteshage
      Yttre kärr kärr
      Yttremossen mosse
      Yttre ängen förr ängsslåtter, nu betesmark
      Yxakällaren grotta
      Yxakällan källa
      Åkergärdet förr slåtteräng
      Åkergärdet gärde
      Åkermossen odling
      Åksätet åker
      Åmaden förr slåttermark, nu betesmark
      Åmaden slåttermad
      Åmaden slåttermad
      Årtakällan källa
      Åsalyckan åker
      Åsalyckan åker
      Åttastakarna kärr
      Älgare fly fly eller mosse
      Älgareflyen förr fly, nu odlingar
      Älgbrokärren kärr
      Älgbromossen mosse
      Älgbron bro
      Älgdjuraflyet skogsmosse
      Älgdjurakällan källa
      Älgdjuramon skog
      Älggölakällan källa
      Älgkärran gränsmärke och kärrtrakt
      Älgkärren Saknas
      Älgkärret kärrtrakt
      Älgkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
      Ältkärr kärr
      Ältkärren kärr
      Älvkärret förr slåtterkärr
      Älvralyckorna åkerlyckor
      Älvsträngarna slåtterkärr och odlingar
      Ängagärdet slåtteräng, nu betesmark
      Ängagärdet löväng eller gärde, förr slåtter
      Ängakärret kärr
      Ängakärret kärrtrakt
      Ängakärret kärr
      Ängakärrsudden äng
      Ängen slåtteräng
      Ängen förr slåtter, nu betesmark
      Änghagsmossen mossodling
      Änkåker åker
      Ärtlyckan åker
      Ärtåker åker
      Äskgölaflyet kärr
      Äskgölen förr göl
      Äspeflyet kärr
      Äspekärret kärr
      Äspekärret kärr
      Ättestupan i hålan stup
      Öjebolycka åkerlycka
      Ölandsmossen mosse
      Ölyckan åkerlycka
      Örnaklinten jordhöjd eller kulle
      Örnalyckan åkerlycka
      Örnamossen Saknas
      Örnaviken vik
      Örnaviken del av sjö, förr vik
      Örnaviken plats vik sjö
      Österhagen åker
      Östermad äng
      Östermad slåttermad, nu betesmark
      Österåker åker
      Österäng äng
      Östra gärdet slåtteräng
      Östra kärr kärr
      Östra kärr slåtteräng
      Överklåvet passage över gärdsgård
      Övra hamplyckan åker
      Övre gärdet löväng och slåttergärde
      Övre kärr kärr
      Övre kärr förr slåtterkärr
      Övre mossen mossodling

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.