ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kastlösa socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 272
Kastlösa sn Alvaret terräng Sagesmän förteckning Allégatan väg
Kastlösa sn Alverhorvkärret kärr Kastlösa socken Almhobben almdunge
Kastlösa sn Alverhorvkärret kärr Kastlösa sn Alvaret Saknas
Kastlösa sn /Se Alverkällan källa Kastlösa socken Alvargatan väg
Kastlösa by o. sn Alvret terräng Kastlösa sn Alvarhorvan ägor
Kastlösa sn Ammatornsröret fornlämning Kastlösa sn Ammatornen ås
Kastlösa sn Ankebacken ägomark Kastlösa sn Ankelgärdet Saknas
Kastlösa sn Ankebacken terräng Kastlösa sn Ankelgärdet gärde
Kastlösa sn Ankegärdet ägomark Kastlösa sn Ankergärdet gärde
Kastlösa sn Ankegärdet gärde Kastlösa sn Ankargärdet gärde
Kastlösa sn Ankelgärde äga /Se Kastlösa Saknas Ankergärdsmuren mur
Kastlösa sn Bjälkås terräng Nummerförteckning förteckning Asphobben aspdunge
Kastlösa by o. sn Bjälkås höjd Nummerförteckning förteckning Avundsjukan horva
Kastlösa sn Bunkstyckena ägomark Kastlösa sn Backen malm
Kastlösa sn Bunkstyckena ägomark Kastlösa sn Bergkällan källa
Kastlösa sn Dalbytorp ägomark Kastlösa by o sn Berket björkskog
Kastlösa sn Dalbytorp ägomark Kastlösa mamseller inbyggarbeteckning Berkbacken ås
Kastlösa by Eckelsudde udde m. triangelpunkt Annettero avs. Berklunds Kärr kärr
Kastlösa sn Eckelsudde triangelpunkt Axelsborg avs. Berkklunds Kärr kärr
Kastlösa sn Eckelsudde udde med triangelpunkt Bjärby by Berkslätten åker
Kastlösa sn Eckelsviken vik Bjärby Backe Saknas Biten, Gröna, se Gröna Biten Saknas
Kastlösa sn Eckelsviken vik Bjärby Malm smålägenheter Bjälkås höjd
Kastlösa sn Fallå ägomark Bjärby Malm huslägenheter Bjärby Mur olsmur
Kastlösa sn Fallå åkershorva Bornaholm skämtnamn på Lunda by Bjärbyvägen väg
Kastlösa sn Flisås ägomark Bredinge by Björket björkskog
Kastlösa sn Flugkärret kärr Bredinge by Bleking kobben åker
Kastlösa sn Flugkärret kärr Bredinge by Bleking kobben åker
Kastlösa sn Galgbacken triangelpunkt(?) Bredinge by Blåsås åker
Kastlösa sn sn Galghorvan ägomark Bredinge by Blåsås åker
Kastlösa sn /Se Galghorvan åker Bredinge by Bocke Hål sänka
Kastlösa sn /Se Gripmans backe backe Bredinge by Bonken åker
Kastlösa sn /Se Gripmans backe terräng Bring by Borrumsbacken lekplats
Kastlösa sn /Se Grönåsbacken terräng Bring by Bredinge grustag allmänt grustag
Kastlösa sn /Se Grönåsbacken terräng Bring järnvägsstation Bringgatan väg
Kastlösa sn /Se Halåker ägomark Bring järnvägsstation Bring torp åkrar
Bjärby by Halåker åker Bring Backe landborg Bring Torp åkrar
Bjärby by Igelkärr kärr Bring Backe landborg Bunken, se Bonken Saknas
Bjärby by Igelkärr kärr Brorsdal avs. Bunkhorvan åker
?Bjärby by Kastlösa äng äng Buenos Ayres skämtnamn på Lunda by Bygatan gata
Biärby by Klovenhäll terräng (?) Dalby, Lilla by Bårsten sten
Bjärby by Klovenhäll sten Dalby, Lilla by Bäcken åker och betesmark
Bjärby by Kobbarna ägomark Dalby, Lilla by Bättringen åker
Bjärby by Kobbarna åkrar Dalby, Stora by Dalbytäkten allmänt grustag
Bredinge by Kobbskogen skog Dalbytorp Saknas Dalbytäkten grustag
Bredinge, Norra och Södra byar Kobbskogen skog Dusgården gård Dalbyvägen väg
Bredinge by Kvarnhorvan ägomark Dusgården gård Daniels Gärde åkrar
Bredinge by Kvarnhorvan åker Eckelsudde fiskläge Djupadal däld
Bredinge by Kvarnkärret kärr Eriksberg avs. Dusgatan gata
Bredinge by Kvarnkärret kärr Femtongården gd Dyn åker - mosse
Bredinge by /Se Landborgåsen terräng Fridhem avs. Fallå åkershorva
Bredinge by /Se Landborgåsen ås Frälsegården gd Fallå åkershorva
Dalby byar Landborgshorvan ägomark Gripmans Backe plan med lägenheter Fallå åkershorva
Dalby by Landborgshorvan åker Gripmans Backe plan med lägenheter Farbror källa gammal källa - nu utdikad
Dalby, Stora by Lunda triangelpunkt Grönaborg avs. Farbror Källa gammal källa - nu utdikad
Dalby, Lilla by Lunda triangelpunkt Gustavsberg avs. Farmors Hage hage
Dalby by Lunda kanal kanal Gustavsberg avs. Femtonmarken åker
Dalby, Stora by Lunda kanal kanal Gårdshorvan avs. Fittan kärr
Kastlösa by o. sn Långlundsbacken terräng Gästgivargården gård Flisås gärde
Kastlösa by, sn Långlundsbacken backe Hagalid avs. Flisåshorvorna Saknas
Kastlösa by o. sn Länsmanshorvan terräng Herrgården gd Fluga kärr
Kastlösa by, sn Millersten terräng Herrgården gd Flugan, se Flugkärr Saknas
Kastlösa by Mossarna ägomark Herrgården gd Flugkärr kärr
Kastlösa by Mossarna mossar Håkanshage avs. Flugkärr kärr
Kastlösa by, sn Norrskogen terräng Jakobgården ödegård Flugkärret kärr
Kastlösa by, sn Norrskogen skog Johansborg avs. Fördämningen vall
Kastlösa by Penåsabäcken bäck Jonsborg gd Galgbacken galgbacke
Kastlösa by Pingatan ägomark Jonsdal gd Galgbacken galgbacke
Kastlösa by Pingatan byväg Jonsro gd Galghorvan horva
Kastlösa by Rosamossen mosse Kapernaum stuga Gata, Norra Saknas
Kastlösa by Rosamossen mosse Karlshill avs. Gatan, Södra Saknas
Kastlösa by Rossta ägomark Karlsro avs. Gatan, Västra Saknas
Kastlösa by Rossta ägomark Kastlösa by Gatleden grind
Kastlösa by Rossta ägomark Kastlösa by Gripmansbrottet stenbrott, kronjord
Kastlösa by Rossta åker Kastlösa by Gripmanstäkten grustag, kronjord
Kastlösa by Råkskogen skog Kastlösa by Gröna Biten ställe
Kastlösa by Råkskogen skog Kastlösa Malm samhälle Gröna Högen forngravkulle
Kastlösa by Sandstyckena ägomark Klovehallsläge allmänt fiskläge. kronjord Gröna Högen forngravkulle
Kastlösa by /Se Sandstyckena ägomark Klovenhällsläge Saknas Gröna Högen forngravskulle
Knapgården gård Storkärr kärr Knallgården gård Grönmarken gräsmark - tomt
Lunda by (förr tingsplats) Storkärr kärr Kristineborg avs. Guldåker åker
Lunda by (förr tingsplats) Strandvägen väg Kyrkhorvan avs. Gåsgatan gatan
Lunda by, förr tingsställe /Se Sörliden ägomark Kyrkhorvan avs. Gåsgatan gata
Lunda by Tingskälla källa Lindelund avs. Gästgivarens Kärr vattenkärr
Lunda by Tingstadbacken backe Lindhagen avs. Hagspjället åker
Lunda by Tingstadbacken backe Lindsborg avs. Hagvägen, Norra, Hagvägen, Södra gator
Lunda by /Se Tingstad flisor terräng Lunda by Horvan, Stora åker
Parteby by Tingstad flisor fornlämn. Lunda by Håpen hagar
Rösslösa by Tingstad flisor fornlämningsomr. /Se Lunda by Håpen hagar
Rösslösa by Tingstadkärret kärr Lunda by Högen, Gröna, se Gröna Högen Saknas
Rösslösa by Tingstadkärret kärr Lunda by Högstens Ås backe
Rösslösa by Tokkärret kärr Lunda by Höjden landborgshöjd
Rösslösa by /Se Tokkärret kärr Lunda by Höjderna åkerslotter
Rösslösa by /Se Tokstenen sten Lunda Malm småstugor Intaget åker
Store gården gård Tokstenen sten Lunda, Norra, se Norra Lunda Saknas Intagsbacken Saknas
Tingstad fornminnesrikt område /Se Tunkärr kärr /Se Lunda, Skitiga by Intagsbacken backe
Tingstad plats m. stensättning /Se Ångerslandet ägomark Lustig Dängan Saknas Kanalbron bro
Västerstad, Nedre by Ångerslandet terräng Lustig Dängan Saknas Kelvik källa
Västerstad by Örnkullen ägomark Lustig Dängan Saknas Klockarträdgården trädgård
Vesterstad by Örnkullen terräng Lustig Dängan Saknas Klovenhall sten
Västerstad, Nedre och Övre byar Örnkullsbacken terräng m. fornlämningar Lyckan avs. Klovenhall sten
Västerstad, Övre by Örnkullsbacken fornlämning Länsmansgården gd Klövenhall Saknas
Västerstad by Över-Sten terräng (?) Länsmansgården gd Kobbarna åkrar
Västerstad, Öfre o Nedre byar   Marielund avs. Kobben, se Kobbarna Saknas
Västorstad hg /Se   Mejeritomten avs. Kobbgatan byväg
Västerstad, Nedre by   Mellby by Kohagen hage
Västerstad by   Mölleberg avs. Kohagen hage
Västerstad by /Se   Nilshöjd avs. Kohagen beteshag
Västerstad, Övre by /Se   Norra Lunda by Kohagskällan vattenkälla
    Norrgården gd Kohagskärret vattenkärr
    Norrgården gd Kolgrävan åker
    Norrgården gd Kontoret åkersbit
    Norrgården gd Krokhorvan Saknas
    Norrgården gd Kronovattnet del av hav
    Nydal avs. Kvarnbacken landborgshöjd
    Nyhem avs. Kvarnen, Stora Saknas
    Oll-Danjelgården gd Kvarnkärr vattenkärr
    Olshöjd avs. Kvarnhorvan horva
    Partby by Kvarnåkern åker
    Partby by Kyrkotäkten grustag, kronjord
    Penåsa gård Käringlåret Saknas
    Penåsa by Källan brunn
    Penåsa by Källtorget plan
    Penåsa by Kärr Le ställe
    Penåsa by Kärr Le ställe
    Petersborg avs. Kärrlegatan väg
    Prostgården gård Labrunn källa
    Prostgården gård Landändan åkrar
    Prästgarden prästgard Landändan åkrar
    Reginedal avs. Leran åkrar
    Rosendal avs. Leran åkerslotter
    Ruteborg avs. Leran åker
    Ryssland by Lerhålan ställe
    Ryssland by Lilla Dalbyskogen lövskog
    Ryssland by Lilla Dalbyskogen lövskog
    Rösslösa by Linnen hage
    Rösslösa by Lott, Norra; Lott, Södra. Saknas
    Rösslösa by Lotten åker
    Rösslösa by Lotten, Stora åker
    Sandgård avs. Luckhorvan hagmark
    Sjöberggården gd Lunda Gata bygata
    Skitiga Lunda by Lunda Grind Saknas
    Skitiga Lunda by Lunda Kanal kanal
    Skitiga Lunda by Lunda Kanal kanal
    Skogstorp avs. Lunden åkrar
    Skolhusplan avs. Långkärr vattenkärr
    Skolhusplanen avsöndringar Långlundsbacken höjd
    Skolplanen avs. Långlundskällan källa
    Solhem avs. Långtögan åker
    Spökstugan stuga Marken utmark
    Stenhaga avs. Marken utmark
    Stora Kvarnen väderkvarn - nu borta Marken utmark
    Stora Kvarnen väderkvarn - nu borta Mellgatan väg
    Storgården gd Menarhörnan ställe
    Storgården gd Menarhörnan ställe
    Storgården gd Måsen åkrar
    Storgården gd Måsen åkrar
    Sörgården gd Måsen åkrar
    Sörgården gård Måsgrinden grind
    Sörgården gd Märrpinan område
    Sörgården gd Märrpinan Saknas
    Sörliden avs. Nedra Vägen Saknas
    Sörliden, Norra avs. Nils-Jonskobben åker
    Sörommen malm Niomarken utmark
    Tallhyddan avs. Norda Skog åkrar - förr skog
    Tallhyddan avs. Nordsjön kärr
    Teresero avs. Norra gata väg
    Vaktstugan vaktstuga Norra Grind bygrind
    Västerstad Gård Saknas Norra Lott, se Lotten Saknas
    Västerstad, Nedra saknas Norra Äng, se Ängen Saknas
    Västerstad, Övra by Norrbringarnas Jalsväg gärdesväg
    Västerstad, Övra by Nyhorvan åkrar
    Östergården gd Oceanen kärr
      Olle Källa vattenkälla
      Partbyvägen väg
      Penåsaskogen tallskog
      Pingatan byväg
      Prästkällan källa
      Plantershagen ställe
      Rosa måsen kärr
      Rosstad åkrar och vall
      Rosstad åker
      Rothagen åker
      Rösslösaberget landborgsbrant
      Rösslösa Hög Saknas
      Rösslösabrottet stenbrott, kronoallmänning
      Rösslösa Hög Saknas
      Rösslösatäkten avrättningsplan
      Salkärr vattenkärr
      Sanden ägor
      Sanden åkrar
      Sanden område
      Sanden område
      Sandbacken backe
      Sibirien åkrar
      Sillsten flyttblock
      Sillsten flyttblock
      Sjöbacken backås
      Skogen Saknas
      Skogen lövskog
      Skogsslätten åker
      Snushorvan åker
      Sopinan hage
      Spjället åker
      Stationsgatan vägbit
      Stenen, Stora, se Stora Stenen Saknas
      Stenkälla källa
      Stenåkern åker
      Stockkälla källa
      Stora Stenen hall
      Stora Stenen sten
      Storgårdsgatan väg
      Storkärr vattenkärr - nu utdikat
      Strandvägen väg
      Strandvägen gata
      Strumpan åkersjord, allmänning
      Strumpan allmänning
      Stubbhorvan horva
      Sumpen surt ställe
      Svenlinnen hage
      Svängen sväng av väg
      Södra Gatan väg
      Södra Gatan väg
      Södra Grind bygrind
      Södra Lott, se Lotten Saknas
      Södra Äng, se Ängen Saknas
      Sörbringarnas Jalsväg gärdesväg
      Tingstad plats med stensättning
      Tingstad Saknas
      Tingsta Flisor fornminne
      Tingstad Flisor Saknas
      Tingstad Flisor stenflisor
      Tingstad Flisor stenflisor
      Tingstad Flisor stenflisor
      Tingstad Flisor stenflisor
      Tingstad Flisor stenflisor
      Tingstadkällan källa
      Tiomarken utmark
      Tjockmåsen Saknas
      Token Saknas
      Toket hag med tokbuskar
      Tokmåsen mosse
      Tokstenen hall
      Tokstenen sten
      Tokstenen sten
      Tombacken ås
      Torpbacken backe
      Torpbacken backsluttning
      Torpen Saknas
      Trehörningen vattenkärr
      Trettonskogen lövskog
      Tunkärr kärr
      Tångbacken ås
      Udden udde
      Utjalsmåsen kärr
      Utjorden utjord
      Utsikten eller Utsikten på Salvatoria stuga - nu borta
      Varggatan vallgata
      Vibrunn vattenkärr
      Vägen, Nedra väg
      Västerstadskogen lövskog
      Västra Gatan väg
      Ångerstlandet åker
      Ångerstlandet åker
      Äng, Norra; Äng, Södra. Saknas
      Ängarna åkerslotter
      Ängarna åkerslotter
      Ängen åker
      Örnkullbacken ås
      Örnkulsbackarna kullar
      Örnkulsbackarna kullar
      Örnkulsbackarna kullar
      Östra Stig åkrar

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.