ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halltorps socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Fjärsingsö holme    
  *Grisholmar holmar    
  Karlsskär holme    
  Karlsskär holme    
  *Kibberev grund    
  Kibbö, N. o. S. holmar    
  Kibbö, N. o. S. holmar    
  Kibböar holmar    
  *Kibbörev grund    
  *Korsö holme    
  *Korsön ö /Se    
  Markör, L. holme    
  Markör, L. holme    
  Markör, St. holme    
  Markör, St. holme    
  *Skallgrund grund    
  *Skälgrund holme    
  Storö holme    
  Storö holme    
  Svartö holme    
  *Svärtön holme    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.