ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våxtorps socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 116 Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 212
Voxtorp sn *Alunbrukshamn hamn Voxtorp sn Nummerförteckning förteckning
Våxtorp sn /Se Andkärret kärr Voxtorp socken Våxtorp sn
Våxtorp socken Andkärret kärr Voxtorp sn Annalyckan åker
Våxtorp sn Baggen undervattensgrund /Se Backagården gård Annkajsegärdet åker
Våxtorp sn Betel ägomark Backegården hmd Baggehall, N o S. Saknas
Våxtorp sn Bjärg ägomark Bjursnäs by Baggen ugr
Voxtorp sn Bjärg ägomark Bjursnäs by Baggen sikgrund
Voxtorp by o. sn Björknäsviken vik Brandenburg lht Bastugärdet åker
Våxtorp sn Björknäsviken vik Broby by Bergpil åker
Våxtorp Saknas Björknäsviken vik Broby by Bjärg åker
Våxtorp sn Brobylund ägomark Broby by Bjärgabacken backe
Voxtorp sn Dackemåla sankmark(?) Brobyholm lht Björknäsviken vik
Voxtorp sn Dackemåla terräng Brobyholm lhtr Björknäsviken vik
Voxtorp sn Dammkärret kärr o. ägomark Brobylund lht Blekgrundet ugr
Voxtorp sn Dammkärret kärr Brobylund gård Brobylundagärdet åker
Våxtorp sn sn /Se Dansen grund(?) Brobylund lht Brohagen nu åker
Våxtorp sn /Se Dansen kobbe Ekeborg lht Brolyckan åker
Våxtorp sn /Se Drakabacken ägomark Ekeborg lht Brunnen, se Ekenäs källa källa
Voxtorp sn /Se Drakabacken kulle Ekenäs samhälle Brotlandet åker
Våxtorp sn /Se Ekenäsbrunn terräng Ekenäs samhälle Bågamålen åker
Voxtorp sn /Se Ekenäs brunn terräng Ekenäs lastageplats Bäckavarpet notvarp
Bjursnäs by Ekenäs hamn hamn Fabriket, se Åholm fabrik Bäckavarpet notvarp
Broby by Ekenäsviken vik Fredriksborg lht Dackemåla skogbit
Broby by Ekenäsviken vik Fredriksborg lht Dackemåla skogstrakt
Broby by Ellholmen udde Fredrikslund hmd Dammkärret åker
Broby by Ellholmen udde Fredrikslund gård Dansaraholmen notvarp
Broby by Eneskär skär Fredrikslund herrgård Dansen kobbe
?Broby by Eneskär skär Fridhem lht Drakabacken kulle
Broby by Enudden udde Fridhem lht Ekenäsgrundet Saknas
Broby by Enudden udde Furulund lht Ekenäsgrundet ugr
Broby by Fåran grund /Se Gröndal lht Ekenäs källa källa
Broby by *Fåreviken, se Björknäsviken vik Gröndal lht Ekenäsviken vik
Broby by Getalyckan ägomark Gustavsro lht Eknäsviken vik
?Broby by Gräsören holme Gustavsro lht Ekenäsörn, se Svartnäbben holme
Broby by Gräsören skär Haganäs lht Eklundabacken, Eklundagärdet åkerbacke
Igellösa by Guppapå terräng Haganäs lht Eneskär holme
Igellösa by Guppapå skog(sbacke) Håpen hmd Enskär holme
?Igellösa by Gåsören, Lilla holme Igellösa by Enudden udde
Igellösa by Gåsören, Lilla skär Igellösa by Enudden udde
Igellösa by /Se Hagbyån å Igelösa by Fyllningsskiften åker
Igellösa by Hagbyån å Igellösakvarn förr kvarn Fåran, se Baggen ugr
Igellösa by Halltorpsån å Karlshöjd lht Gatlyck åker
Igellösa by Hwiltheskiär, se Vitskär ö Karlshöjd lht Granhagen åker
Igellösa by Håpen ägomark Laggarestugan förr s. Grindalyckan åker
Igellösa by Håpen ägomark Lugnet lht Gräskläppen holme
Igellösa by Hästestensviken vik Lugnet lht Gräsören holme
Igellösa by Hästestensviken vik Lyckeborg lht Gunneln notvarp
Igellösa by Igelösa kvarn kvarn Lyckeborg lht Gunnel vik och notvarp
Igellösa by Igelösa åsar åsar Manntorp by Gunneln holme
Igel(l)ösa by Igelösa åsar åsar Mellangården gård Guppapå skog(sbacke)
Igellösa by Jönseskär holme Nanntorp by Gårdsgärdet åker
Igellösa by Jönseskär skär Nanntorp, se Manntorp by Gåskläppen holme
Igelösa by Knutamon mo Norragården bebyggelse Gåsörsvarpet notvarp
Igellösa by Knutamon terräng Piskapelles stuga förr s. Gäddvik notvarp
Igellösa by Kungseken ek Saltäng lht Gäddvik notvarp
Igelösa by *Kårskär ö Skogsborg lht Gärsen notvarp
Igelösa by /Se *Kårskär ö Skogsborg lht Gärsen notvarp
Igellösa by /Se Landshövdingehögen fornlämning Stommet, se Voxtorpsstom! Saknas Gökalandet åker
Igellösa by /Se Landshövdingehögen fornlämning Södragården gård Götalyckan åker
Igellösa poststation /Se Ledsamma ägomark Voxtorp by Hassabäcken(?) skogsmark
»iwerløso», se Igellösa by Ledsamma ägomark Voxtorp by Hålet notvarp
*Karlsbol gd /Se Loversbro terräng Voxtorpsstom bebyggelse Hålet varp
Lovers gd /Se Mannören, Norra holme Västragården bebyggelse Håpagatan ägoväg
Nantorp by Mannören, Norra skär Åholm lht Håpen åker
Nantorp by Mannören, Södra holme Åholm lht Hästasten, se Hästvikan sten
Nantorp by Mannören, Södra skär Åholm lht Hästastenslyckan åker
Nantorp by Måsabacken äng Östragården bebyggelse Hästesten flyttblock
Nantorp by Måsabacken terräng   Hästastensvarpet notvarp
Nantorp by Oceanen ägomark   Hästestensviken, se Hästviken vik
Nantorp by /Se Oceanen åker   Hästestensviken vik
Nantorp by /Se Påthagen terräng   Hästvik notvarp
Nantorp by /Se Påthagen terräng   Hästviken vik
Voxtorp by o. sn Påthagslyckan ägomark   Hästvikan varp
Våxtorp by? Påthagslyckan ägomark   Igellösagärdet åker
Våxtorp by *Päjegöl gränsmärke   Igelösa hubbe sjömärke
Våxtorp by Saltäng äng   Igellösa hubbe skogskift
  Saltäng äng   Igellösaskärgården skärgård
  *Sandhamn ö   Igellösa åsar rullstensås
  *Sevik, se Svartviken vik   Igellösa åsar rullstensås
  Skogskärret ägomark   Isakbrogärdet, Isakbroåkern åker
  Skogskärret åker   Jungfrutomten åker
  Skräddaren, Lille holme   Jönsaskär holme
  Skräddaren, Lille skär   Jönsaskär holme
  Skräddaren, Store holme   Jönsaskär holme
  Skräddaren, Store skär   Klapperören holme
  Slottholmen holme   Klasagärdet åker
  Slottholmen holme   Knallycke, St. & L:a åkrar
  *Slätholm, se Slottholmen holme   Knutamon skogsskift
  Startomten ägomark   Knutamon skogbit
  Startomten ägomark   Kohagen hage
  Stockholm terräng o. ägomark   Kohagsgärdet åker
  Stockholm terräng   Kortnabben udde
  Strömmen terräng   Kurran (åker)backe
  Strömmen terräng   Kvarnagärdet åker
  Stångudden udde   Källan förr hälsokälla
  Stångudden udde   Källan, se Ekenäs källa källa
  Svartnäbben holme   Källgärdet åker
  Svartnäbben holme   Källhagen nu åker
  Svartviken vik   Landsvägsgärdet åker
  Sättramo skog /Se   Ledsamma åker
  Sättramo skog /Se   Lerslät åker
  Sörvik vik   Långagärdet åker
  Sörvik vik   Maden åker
  Tegelbrukshagen hage m. fornlämningar   Mannabäck bäck
  Tegelbrukshagen hage   Mannakälla källa
  *Tockanäfstenar gränsmärke   Mannörn holme
  Törnholmen halvö   Manörarna, Lille & Store Manören holmar
  Törnholmen udde   Mellangärdet åker
  Vitskär ö   Mellanvarpet notvarp
  Vitskär ö   Mossen, L:a & St. åkrar
  Vitskär holme   Målalyckan åker
  Vitskär holme   Nabben, N. & S. notvarp
  Vitskär skär   Nissagöl vattenställe (håla)
  *Ällekälla gränsmärke   Nissastenarna varp
  Älleris ägomark   Nissastenarna notvarp
  Älleris ägomark   Norra nabben varp
      Norräng åker
      Nyagärda åker
      Nyängen åker
      Nötholmen holme
      Oceanen åker
      Ollarsaträdgårn åker
      Olnilsäng(?) åker
      Oxhagabacken åker
      Oxhagen åker
      Petterjonssagärdet åker
      Portgärdet åker
      Påthagen skog
      Rackarebacken allmänning
      Ramlakärr åker
      Rolingamålen skogsbacke
      Rödgrundet ålfiske (iblank bart grund)
      Rögrundet ugr
      Rödmossen åker
      Saltäng åkrar
      Saltäng åkrar
      Saltäng, se Källan! Saknas
      Sand ugr (»sillgrund»)
      Sandgärdet åker
      Sandvarpet varp
      Sannavarpet notvarp
      Själören notvarp
      Själören notvarp
      Själörn holme
      Skarpalyckan åker
      Skogakärret åker
      Skogen se Oceanen! Saknas
      Skomakarbackarna åkrar
      Skräddaren, St. & L:e holmar
      Skräddaren holmar
      Skräddaren holme
      Skräddarörn holme
      »Slottholmen», se Eneskär holme
      Slottholmen se Enskär! Saknas
      Slätholmen holme
      Slätholmen, se Eneskär holme
      Smedjegärdet åker
      Stenlyckan åker
      Stinlisavägen genväg
      Stockholm holme
      Stockholm notvarp
      Stockholmsbacken kulle (& vägbacke)
      Stockholmslyckan åker
      Stockholmsslott, se Stockholmsbacken förr »byggning»
      Stolpahagen åker
      Storängen åker
      Strykjärnet grund
      Strömmen skogsmark
      Stångudden udde
      Stångudden udde
      Stövlen åker
      Svarthålorna vik
      Svartnäbben holme
      Svartnäbb holme
      Svartnäbb holme
      Svartviken vik
      Svarvarebrånen åker
      Svinanabben udde
      Svinanabben varp
      Symaskin grund
      Sätramo, jfr Dackermåla skog
      Södra nabben, se Svinanabben udde
      Södra nabben notvarp
      Södra vik notvarp
      Sörudd udde
      Sörvik norvarp
      Tallholmarne se Enudden! Saknas
      Talleholmarna, se Törnholmen holmar
      Tallvarpen, se Tällvarpen notvarp
      Tegelbrukshagen åker
      Trasholmarne se Vitskär och Gräskläppen Saknas
      Trasholmarna holme
      Trädgårdsgärdet åker
      Tällvarpen notvarp
      Tällvarpen notvarp
      Törnholmen holme
      Uddavarpen notvarp
      Uddavarpen notvarp
      Vassen notvarp
      Vitskär holme
      Vitskärsvarpet notvarp
      Vrån notvarp
      Vrån notvarp
      Västrahägne åker
      Ådholmen (?) holme
      Ågärdet åker
      Älleris åkrar
      Ällris åker, skogsmark, rullstensås
      Ängagärdet åker
      Örn holmar
      Örvarpet notvarp
      Östrahägne åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.