ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mortorps socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 297 Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 251
Mortorp sn Abrahammalyckorna åker Lägenhetsnamn Saknas Nummerförteckning förteckning
Mortorp sn Abrahammalyckorna ägomark Mortorp socken Abrahamlyckorna åkrar
Mortorp sn Alkärret uppodlat kärr Mortorp sn Alkärret kärräng
Mortorp sn Alkärret kärr, f.d. odlad mark Mortorp sn Andershål djupt hål i ån
Mortorp sn Baggahagen skog(?) Aggatorpet = Ekelund bebyggelse Ankerstockatorpet öde tomt
Mortorp sn Baggahagen terräng Anders-olsa-gården gård Baggaholmen holme
Mortorp sn Baggaholmen åker m.m. Andragården gård Baggaholmsbacken vägbacke
Mortorp Saknas Baggaholmen terräng Ankarstockatorpet öde t. (rivet) Baggaholmsgölen djupt ställe i ån
Mortorp sn Baggamosse åker m.m. Betekulla by Baggaholmslyckan åker
Mortorp sn Baggamossekällan källa Betekulla by Baggamosse odlad mosse
Mortorp sn Baggehyltan f.d.utj.? /Se Blomslätt lhtskoloni Baggamossekällan stark källa
Mortorp sn Baggelyckan f.d. kronoutj. /Se Brömsamålen bt. (öde) Baståkern åker
Mortorp sn Baggemålaängen f.d. äng? /Se Bällen lht Bergmannatomten öde tomt
Mortorp sn Baggenskvarn f.d. kronoutj. /Se Dalamålen förr t. Binnåsabacken vägbacke
Mortorp sn Baggenskälla källa /Se Ekelund t. Birgeråkern åker
Mortorp sn Bastakärr kärr, f.d. odlad mark Friskamålen rivet t. Björkkärret odling
Mortorp sn Bastakärr åker m.m. Fröstorp by Blysaberget bergsbacke
Mortorp sn Bastgöl sjö Lilla Fröstorp bebyggelse Bockabergsbron bro
Mortorp sn Bergslund nat. namn? Förebo by Borgen stenanhopning
Mortorp sn /Se Besaholmsmaden mad Gamla Råsbäck bebyggelse Borragölen göl
Mortorp sn /Se Björkelund nat. namn? Grankärret t. Borrakärret kärr
Mortorp sn /Se Björkhaga nat. namn? Gunnegärde by Borstagöl göl
Mortorp sn /Se Björkkärret åker m.m Gärdsgården gård Brattamossen torvmosse
Broslätt Saknas Björkkärret kärr Halltorp gård Bredagöl utvidgning i Hagbyån
Fröstorp by Blekamossen mosse Halltorp by Brokärret odlat kärr
Kycklingetorp gd /Se Blomslät ägomark Holmen, Holmagården bebyggelse Brottlandet åker
Källebäcksmåla gd Blomstermålen ägomark Huttavid »hopskrapegård» Bråtlandet land
Källebacksmåla gård Blåbukamossen mosse Hutta Vid hus Båstagöl rund göl
Källebäcksmåla gd /Se Blåbukamossen mosse Häradsdomaregården gård Båstamossar mossar
*Köst Saknas Bobergskärret mosse Högebo gårdar Bäckalyckan åker
Långaström by Bockamossen mosse Högemåla förr t. Dalabäcken bäck
Lövatorpet (terräng), f.d. torp Bockavadsängen äng Igersdela by Dalamossen åkermosse
Lövshult by Bockavadsängen äng Jödd-Isakatorpet rivet t. Dalhagen hage
Melltorp by Brakvedskärret kärr Kaxgärde by Dalåkern åker
Melltorp by Brattamossen mosse Knallatorpet rivet t. Dalåkern åker
Meltorp by Brokärret uppodlat kärr Korpadal rivet, lht Dammen åkermosse
Medeltorp f.d. by /Se Brokärret kärr, f.d. odlad mark Kvarskog se Tvärskog Saknas Danielatomten lycka
Mortorp by o sn Brändefly mosse Kycklingetorp gård Ekebacken ekkulle
Mortorp by Brömsamålamossen mosse Källebäcksmåla gård Eskilatomten tomt
Mortorp poststation /Se Buttlamosse mosse Källebäcksmåla gård Fallalyckorna åkrar
?Nävraverke gård med såg Buttlamosse mosse Lisabo by Fallet mossodling
Pilsmåla gd /Se Dackeborgen fornlämning Lisabomålen förr torp Fiatomten tomt
Runtorp by Dalkällan uppodlad mosse(?) Lusakullen s. Fiskabackarna åkrar
Runtorp by /Se Dalkärr uppodlad mosse Långaström by Flyen odlade mossar
Råsbäck by Dalkärr ägomark Löfshult by Flyet åkermosse
Råsbäck by Dalåkern åker Lövatorpet t. Flyåkern åker
Råsbäck by Dalåkern ägomark Meltorp by Fläskaholmarna holmar
*Sighride guern f.d. kvarn Danieltorpet terräng Mortorp by Friakällan källa
Tvärskog post- o. jvstn /Se Dyarna triangelpunkt Mosstorp gård(ar) Fåglahall stenig tomt
Törsbo gd Ebbakärret mosse Mosstorp gd Fårahagen hage
Törsbo by Ebbakärret kärr Målen torp Fölsingaviken ställe i ån
Österhult by Ekbacken skogsområde Norra Råsbäck gård Gallamosse mossodling
Österhult by Ekebacken ås Nättrabo by Gallamosse mosse
Österhultsmåla gd Ekebacken terräng Nävraverka by Gatlyckan mark
Österhultsmåla gd /Se Ekelund nat.namn? Nävraverke gård Getaberget bergknalle
  Fallahage terräng Pilsmåla gård Gladeramossen mosse
  Fallahage terräng Prästgården bebyggelse Gladeratomten tomt
  Fallakärret kärr Runtorp by Grankällan källa
  Fallakärret kärr Runtorp by Grankärrakällan källa
  Fallet åker m.m. Råsaslätten riven lht Grankärret mosse
  Fallet ägomark Råsbäck Saknas Grannamors hage, åker åker
  Farfars mosse terräng Råsbäck vidlyftig by Gryt Mo skogsområde
  Farfars mosse mosse, f.d. odlad mark Råsbäcksmåla, i orten brukligt namn på Råsbäck Saknas Gråhallamossen mosse
  Flathallshage ägomark Råsbäcksmåla gård Gräshålet (förr) gräsrik slåttermad
  Flathallshage ägomark Råsbäcksmåla gård Gubbalyckorna åkrar
  Flathällsåkern åker Skrabbatorpet rivet t. Gubbarödslan åker
  Flathällsåkern åker Slumpen lht Gåragöl göl
  Floarna åker Smemålen rivet t. Gängmossarna mossodling
  Floarna ägomark Stensberg t. Hagbyån å
  Fläskeholmen holme Stensbäck t. Haglyckorna mark
  Fläskeholmen holme Styvamålen förr bt. Hallabacken kulle
  Friskatorpet terräng Sågaremålen förr bt. Hallen slipad häll
  *Frostingz grifft Saknas Södragården bebyggelse Hattakärr odling
  Fröstes hög höjd Södra Råsbäck bebyggelse Helvetets portar stenar
  Fröstorp triangelpunkt Tokabo gårdar Hjärtelycke åker
  Furudal nat. namn? Tokebo by Holmarna högre mark
  Fårahagen terräng(?) Tvärskog samhälle Hopalyckan åker
  Fårahagen terräng Tvärskog Saknas Hultagärden åkrar
  Fölsingaåkern åker Törsbo gård Håpen äng
  Gallamosse åker m.m. Törsbo gård Hästabacken kulle
  Gatlyckan åker Törsbo torp t. Hästakärret kärr
  Gatmossen mosse Västragårdarna bebyggelse Hästhagen hage
  Gatmossen mosse Österhult gårdar Hästhagsbärget berg
  Getaberg berg(?) Österhultsmåla gård Högebobacken vägbacke
  Getamossen mosse Österhultsmåla gård Högerygge ås
  Gladeramålen nat.namn? Övredye t. Hökalyckan åker
  Grankällan åker m.m.(?)   Hönslyckan åker
  Grankällan källa   Igersdelabacken backe
  Grankärr mosse   Igersdela dälder = Igersdela grytor Saknas
  Grankärret kärr   Igersdela grytor djupa hålor
  Gråhallamossen mosse   Igersdela slätt triangel
  Gräsbovägen väg   Intaget mark
  Gröndal nat. namn?   Intagsgärdet åker
  Gubbekärret kärr   Intagskärr kärr
  *Gudherssry gärdhe Saknas   Jonassvensatomten tomt
  Gumlagöl göl   Jutahagen hage
  Gumlagöl göl   Jutakärret kärr
  Gängmossarna åker m.m.   Kalvhagen hage
  Gängmossarna mossor, f.d. odlad mark   Kanäng odlad mosse
  Gölakrokakärret åker m.m.   Karl-Håksagärdet åker
  Gölakrokakärret kärr, f.d. odlad mark   Karl-Håksatomten åker
  Haga nat. namn?   Kolvmad mossodling
  Hagbyån å   Kobacken åker
  Hagbyån å   Kogärdet hage
  Hagbyån å   Kohagen hage
  Hagbyån å   Kohagsberget berg
  Hagbyån å   Krokåkern åker
  Hagbyån å   Krongärdet åker
  Hagbyån å   Kulgärdet åker
  Hattakärr uppodlat kärr   Kvarnahagen hage
  Hattakärr kärr, f.d. odlad mark   Kvarnamaden mad
  *Helge Korss kella källa   Kvarngärdet åker
  Hemre Stockakärr åker m.m.   Kvarnlyckan åker
  Hemre Stockakärr kärr   Kyrkbron bro
  Holmbäcken bäck   Kyrkholmen holme
  Holmbäcken bäck   Kyrklyckan åker
  Hopängen ägomark   Kyrkmaden äng
  Hultagärden ägomark   Källarängen äng
  Hultagärden ägomark   Källbäcka källa källa
  Hultakärret kärr   Källdammen mosse
  Hulthagen terräng   Källåkern åker (med källor?)
  Hulthagen åker m.m   Käringakärret kärr
  Hulthagen terräng   Käringavila vilosten
  Hyltängsgärdet terräng   Kärret odlad mosse
  Hyltängsgärdet ägomark   Kärret mark
  Hägnen åker   Kärråkern åker
  Hägnen ägomark   Kölmannabacken vägbacke
  Hästakärret kärr   Kölmannagärdet åker
  Hästhagen skogsområde   Kölmannalyckan odling
  Hästhagen terräng   Kölmanna-Pellens grotta stengryt
  Hökalyckan åker   Ladugårdsgärdet åker
  Hökamossen mosse   Landsvägskärret mosse
  *Igarss grifft Saknas   Lassekärr odling
  Iglakärret mosse   Lermaden äng
  Intaget ägomark   Lille Dammen mosse
  Intaget terräng(?)   Långaströmmaån = Hagbyån Saknas
  Intaget, Lilla terräng   Långasyn raksträcka
  Intagsmossen mosse   Långhall slipad häll
  Jonas Svensamossen mosse   Långhallsmossen åker
  Jutakärret kärr   Lönnåkern åker med en lönn
  Kanäng uppodlad mad   Lönåkern åker
  Kanäng terräng   Löparebackarna åkrar
  Karlsborg nat. namn?   Maden åker
  Kavelbrokärret kärr   Maderna ängar
  Kavelbromossen mosse   Madkällan källa
  Klapperkärret mosse   Malmagölen göl
  Klockarekärret kärr   Marken hage
  Klockarekärret kärr   Mas(s)amad odlad mad
  Klovmad ägomark   Massamad mad
  Klovmad mad, f.d. odlad mark   Matsakärr mosse
  Knallelyckan åker   Mellanåkern åker
  *K /Se   Mjugöl göl
  Kohagen skog(?)   Mon skogsmark
  Kohagen terräng(?)   Mursventatomten tomt
  Kohagen skog(?)   Målagatan = Raka gatan Saknas
  Kohagen terräng   Målåkern åker
  Kohagen terräng   Målåkrarna (förr) åkrar
  Kohagen terräng   Norragärdet åker
  Kolflykärret kärr   Nyrödan delvis odlad mosse
  Kolkärret mosse   Nyrödjan åker
  Kompassen fornminne   Nättrabo slott stenröse
  Korpamossen mosse   Nötåkern åker med hasselbuskar
  Krokmossen mosse   Oset utvidgning i å
  Krokmossen mosse   Osudden udde
  Krongärdet åker   Oxhagen hage
  Krongärdet ägomark   Pig(g)reset port på vägen
  Kråkmossen mosse   Pilsmåla hallar se Hallabacken Saknas
  Kulgärdet åker   Pundholmen holme
  Kulgärdet ägomark   Rackaregatan bygata
  Kvarndammen mosse(?)   Raka gatan raksträcka på vägen
  Kvarndammen damm   Riskastet vägskäl
  Källåkern åker   Rundatomten åker
  Källåkern åkerlapp(ar)(?)   Runtorpa mark skogsmark
  Käringakärret kärr delvis uppodlat   Ryabackagärdet åker
  Kärrboskiften åkrar   Råsbäckabäcken bäck
  Kärrboskiften ägomark   Råsbäckskällan källa
  Landsvägskärret kärr   Råsen skogsmark
  Lassakärr kärr   Rävahagen hage
  Lermaden åker m.m.   Rävamossarna odlade mossar
  Lermaden terräng   Sakholm holme
  Lindforsen nar.namn?   Sand åker
  Lunsamossen kärr o. ägomark   Sankt Sigfrids källa källa
  Lunsamossen mosse, f.d. odlad mark   Silverkällan källa
  Lyckan gärde   Skombolyckan (förr) lycka
  Långa kärr kärr   Skrabbatorpet torpnamn övergånget på åker
  Långhall triangelpunkt   Skärphagen hage
  Långhall triangelpunkt   Skvallergatan bygata
  Långhallsmossen ägomark   Skvallertorget vägkorsning
  Långhalsmossen mosse   Slätbackavägen väg
  Långkärrsmad myr   Smedhägnen tomt
  Långmossen mosse   Smedjehagen hage
  Långmossen mosse   Snärjegöl göl
  Malmagölen göl   Snärjgöl göl
  Mosstorp triangelpunkt   Smedjelyckan åker
  Nättrabo slott höjd   Stallon skjul
  Oceanen åker   Stenbäcken bäck
  Oceanen ägomark   Stenbäcksbrånen åker
  Olsakärret mosse(?)   Stenbäckskälla källa
  Olsberg nat.namn?   Stockabobacken backe
  Parkgärdet ägomark   Stockabobacken backe
  Parkgärdet ägomark   Stockakärret mosse
  Peter-Jonsamossen mosse   Stockakärrsbackarna kullar
  Pundholmen holme   Stockholm holme
  Pundholmen holme   Stol domarring
  Rundatomten terräng(?)   Stora Gärdet gärde
  Rundatomten terräng, f.d. odlad mark   Store lycke åker
  Runtorp triangelpunkt   Stor-Kalletomten tomt
  Ryabacken terräng   Stormossen odling
  Ryamon mo(?)   Storåkern åker
  Ryamon terräng   Styva grinden vägskäl
  Ryttareåkern åker   Svartabäcken bäck
  Ryttareåkern åker   Svartabäcken bäck
  Råsbäckamåla åker m.m.(?)   Svartgöl göl
  Råsbäcken bäck   Svedgärde mark
  Råsbäcken bäck   Svenskebroar broar
  Råsbäcksmåla ägomark   Sågkvarnsholmen holme
  Råsebäcken bäck /Se   Södragårdsbacken vägbacke
  Råsbäckskällan källa /Se   Södragårdsgärdet åker
  Räntrakärr mosse   Södragärdet åker
  Rävahagen terräng(?)   Sörlycke åker
  Rörmossen uppodlad mosse   Sörlyckehagen hage
  Rörmossen mosse, f.d.odlad mark   Sörlyckorna åkrar
  Sandbäcksholm mosse(?)   Söråkern åker
  S:t Sigfrids källa mosse(?)   Tallåkern åker
  S:t Sigfrids källa källa   Tjurängarna odlade mossar
  Sjömannamålen nat.namn?   Tjuvaskiften skogskift
  Skogsborg nat.namn?   Tobakslyckan åker
  Skogsdal nat.namn?   Tomten odlad tomt
  Skogsdal nat.namn?   Tomthålan äng
  Skogsdal ägomark   Torget se Skvallertorget Saknas
  Skombokärret uppodlat kärr   Torpåkern åker
  Skombokärret kärr   Transhalleberg berg
  Skrikkärret kärr   Tvillingsgrinden förr dubbel grind
  Slumpalyckan nat.namn?   Törsbohult storskog
  Slätamossen mosse   Törsboängar ängar
  Slättbacka vägen väg   Utmarken skogsskift
  Smörmossen åker m.m.   Visekälla Saknas
  Smörmossen mosse   Vänsjösjön sjö
  Snärjegöl sjö   Värmen slåtterstycke
  Solbacken nat.namn?   Väster Lycke åker
  Spelakärret mosse, delvis uppodlad   Västragärdet åker
  Stackakärr, Lilla kärr   Västralycke åker
  Stackakärr, Stora kärr   Vävslätten plan
  Stackmossen mosse   Åhagen hage
  Stallgärdet gärde o. gård(?)   Åkamobackarna backar
  Stenbäcken bäck   Åkamohagen hage
  Stenbäckskärret kärr   Åkerholmsgölen djupt ställe
  Stensborg nat. namn?   Älgakärret mosse
  Stensholm nat. namn?   Älgamossen mosse
  Stenslund terräng   Älgevad mossodling
  Stockakärret åker o. mosse(?)   Ängahagen nu odlad hage
  Stockakärret kärr    
  Stockholmen holme    
  Stockholmen holme    
  Stora kärr åker m.m.    
  Stora kärr kärr    
  Stormossen mosse    
  Stryklodet åker m.m.(?)    
  Styckmossen uppodlad mosse    
  Styvakärret kärr    
  Styvakärret kärr    
  Svartabäcken bäck    
  Svartabäcken bäck    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Sågdammen damm    
  Tallund ägomark    
  Tallund ägomark    
  Tjurängarna delvis uppodlat område    
  Tjurängarna terräng, f.d. odlad mark    
  Torparhagen skog(?)    
  Torparhagen terräng    
  Trädgårdsdal terräng    
  Tvärskog nat. namn?    
  Törmossen kärr    
  Törsbohult skog    
  Törsbohult skog    
  Törsbohult terräng    
  Ugglebosjön sjö    
  Utsjön sjö    
  Visekälla, se Råsbäckskällan källa    
  Visekällan åker m.m.    
  Visekällan källa    
  Vänerslund nat. namn?    
  Vänsjösjön sjö    
  Värmen utvidgad del av Hagbyån    
  Yngfäshagen terräng(?)    
  Yngfäshagen terräng    
  Åberg ägomark    
  Åkersfors terräng    
  Älgakärret mosse    
  Älgakärret åker m.m.    
  Älgakärret kärr    
  Älgamossen mosse    
  Älgamossen mosse    
  Älgevad sankmark    
  Ängen åker    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.