ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arby socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 201 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 151
Arby sn Alkärret kärr Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Arby sn Alkärret kärr Arby socken Alkärret kärr
Arby socken Arbyholm ägomark Arby socken Backagärdet åker
Arby socken ?*Arbyå å Arby sn Baggamossen åker
Arby sn Aspelund nat.namn? Arby sn Besen åker
Arby sn Baggamossen mosse o. ägomark Arby socken Betlingabacken hage
Arby sn Baggamossen mosse Kristinelundarna inbyggarbeteckning Bijagärde, St.&L:a åkrar
Arby sn Baggamossen mosse, f.d. odlad mark Applerum gård Blommatomten tomt
Arby sn Björklunda nat.namn? Applarum by Boåkern åker
Arby sn Björkmossen ägomark Aplerum gd:ar Brottlandet åker
Arby sn Björkmossen mosse Arby by Brånarna skog
Arby sn Björkmossen mosse, f.d. odlad mark Arbyholm, se Holmen! Saknas Brännlyckan åker
Arby sn Björnmossen mosse Arbylund prästgård Buketesten sten
Arby Saknas Björnmossen mosse Backen bebyggelse Byastäderna åkrar med sten
Arby sn Brudhyltan terräng Boskälle förr t., nu lht Bäckagärdet åker
Arby sn Brudhyltan terräng Brudhyltan t. förr, nu lht Dalabacken vägbacke
Arby sn Byetom(p)terne åkergärde /Se Bultatorpet förr t., nu lht Dalmossen åker
Arby sn Dalmossen mosse Bäckalund rivet t. Dammen åker
Arby sn Dalmossen mosse Christinelund gods Djupakärr kärr
Arby sn Dammen damm Dalalyckan = Boskälle Saknas Ebbelyckan åker
Arby sn Djupa kärr kärr Dalen bebyggelse Ekbacken åkerbacke
Arby sn Djupa kärr kärr Erikslund bebyggelse Ekgärdet åker
Arby sn Drakarör fornlämningar Fattiggården bebyggelse Elinsgöl håla i bäck
Arby sn Drakarör ägomark Glömminge by Enet åker
Arby sn Drakarör fornlämning Glömminge gårdar Filalyckan åker
Arby sn Drakarör fornlämning Glömminge by Fiskabäcken kärr
Arby sn Ekedal nat.namn? Gryt bete saml. inhysesstugor Flyen kärr
Arby sn /Se Eklyckan ägomark Gräsgärde by Folykkärr (förr sankt) kärr
Arby sn /Se Eklyckan ägomark Gräsgärde järnvägsstation m.m Friskakärret kärr
Arby sn /Se Fiskabäcken bäck Gräsgärde (by i Arby sn) Fållagärdet åker
Arby sn /Se Fiskabäcken bäck Gräsgärde by Gatgärdet åker
Arby by och sn /Se Friskakärret kärr Gräsgärde by Glaskärr åker
Arby sn /Se Friskakärret kärr Hallen t. Godamossarna vildmossar
Arby by och sn /Se Furudal nat.namn? Holmagården se Holmen ! Saknas Granbacken backe
?Aplerum gård Fåfängan terräng o. ägomark Holmen bebyggelse Gräbbgölen håla i bäck
Aplerum hgd Fåfängan terräng Hästahagen lht Gräsbrånen åker
Applerum gdr Fåfängan terräng, f.d. odlad mark Kristinelund hgd Gubbahåpen hage & åker
Aplerum hg Fåglamossen ägomark Kristinelund hg Gubbamaden odlad mad
Applerum by Fåglamossen mosse Kulltorp by Gubbamossen åker
Aplerum hg Fåglamossen mosse, f.d. odlad mark Kulltorp by (o. vapenövningshed) Gullsten sten
Aplerum hg Glaskärr ägomark Kulltorp by Gustav Gummesons äng åker
Aplerum hg Glaskärr ägomark Lärkatorpet öde t. Hagbyån större å
Aplerum hg Goamossarna mossar Mattagården bebyggelse Hallamossen mosse
Applerum hg /Se Goamossarna mossar Norra gatan lhter Harpenkärret kärr
Applerum gd /Se Gumlamad mad Norragården bebyggelse Hemgärdet åker
Aplerum gd:ar /Se Gumlamad sank mark Norragården bebyggelse Hulthagen hage
Applerum byar /Se Hagbyån å Norrhagen lht Husastan åker
Applerum by /Se Hagbyån å Nygärde gård Husäng åker
Arby Saknas Hagbyån å Nygärde by Husängen äng
Arbyholm gd /Se Halltorpsån å Nymannatorpet rivet t. Husängen kärr
Arbylund poststation /Se Halltorpsån å Olsbo by Hyltabäcken bäck
Baggansmåla f.d. kvarn? Hultet skogsterräng Olsbo by Håkon-Olsahagen hage
Brudhyltan lht /Se Husaskan terräng o. ägomark Olsbo gd Håpagatan gata
Byanskvarn eller Baggansmåla f.d. kvarn? /Se Husastan ägomark Olstorp t. Håpen äng
Glömminge by Husäng ägomark Persmålahylt bebyggelse Hägnakullen kulle
Glömminge by Husäng äng Prästgården se Arbylund ! Saknas Hästahagen hage
Glömminge by Husängarna ägomark Redligamålen bt. Hästhagen hage
Glömminge by /Se Husängarna äng Resby by Intaget åker
Glömminge gd:ar /Se Hålbäcksängen äng(?) Resbymåla t. Jakobsbråne åker
Greskile by Hålbäcksängen äng Ryamåla rivet t. Johan-Karlssagärdet åker
Gräsgärde by Hålbäcksängen terräng, f.d. odlad mark Rönnbäckatorpet lht Jonssamossen åker
Gräsgärde by Håpen ägomark Skrallen ödegård Järpagärdet åker
Gräsgärde by Häjakärret ägomark Skällby by Jönserna kärr
Gräsgärde by Häjakärret kärr Skälby by Kallamossarna åkrar
Gräsgärde by Härpenkärret ägomark Skälby by Kamelahagen hage
Gräsgärde by Hästahagen ägomark Skällbylund gård Kaplansvägen väg
Gräsgärde by Hästahagen ägomark Stacka koloni av stugor Karl-Andersabacken åker
Gräsgärde by Ingakurramossen mosse Stenamålen rivet bt. Kattkärret kärr
Gräsgärde hg Ingakurramossen mosse Svartmossen lht Kohagen hage
Gräsgärde by /Se Ingakurramossen mosse, f.d. odlad mark Södragården bebyggelse Kornholmen kärr & åker
Gräsgärde by /Se Ingridsmad mad Södragården bebyggelse Kornholmen åker
Gräsgärde by /Se Ingridsmad sank mark Torskaholm lht Krikene åker
Gåra gd /Se Jonsakärret kärr o. ägomark Väntorp Saknas Kruslockabrånarna skogsmark
Holmen gd /Se Jonsakärret kärr Ålebo by Kulabacken åker
Kristinelund gd /Se Jonsakärret kärr, f.d. odlad mark   Kvarnabacken hage
Kristinelund gods /Se Jonsamossen mosse   Kvarngärdet åker
Kulltorp by Jonsamossen mosse   Kyrkbacken kulle, allmänning
Kulltorp by Järnsäng äng   Kyrkbron bro
Kulltorp by /Se Järnsäng äng   Kyrkhåpen åker
Medeltorp f.d. by /Se Järpamossen mosse   Källarbacken åker
Nygärde by /Se Järpamossen mosse   Källaregärdet åker
Olsbo by Kallkärret ägomark   Källdalen åker
Olsbo gd Karl-Johanssonsgölen göl   Källgärdet åker med källor
Olsbo by Karl-Johanssonsgölen göl   Källkärret kärr
Olsbo gd Karlshöjd höjd?   Lerbäckarna åkrar
Olsbo by /Se Kattkärret ägomark   Lerlyckegärdet åker
Resby by Kattkärret kärr   Lilläng åker
Resby by Klockenskärret kärr   Lindvallshåpen äng
Resby by Klockenskärret kärr   Martallagärdet åker
Resby by Komaden sank mark   Morlaberg åker med kulle
Resby by /Se Komossagölen göl   Norra gatan bygata
Resby by /Se Komossagölen göl   Norrahagen hage (&lht)
Skällby by Kornholmsängen äng   Norrhagsgärdet åker
Skälby by Krikarna ägomark   Nybygget förr bebyggd tomt
Skällby by Krikarna ägomark   Nymossen åker
Skällby by Kålamossen ägomark   Odensvalamossen mosse
Skällby by Kålamossen mosse   Odlarmossen åker
Skälby by Källgölen göl   Oxhagen hage
Skällby by Källgölen göl   Pelleäng åker
Skällby by /Se Kärrmossen mosse   Rostabacken Saknas
Skälby beb /Se Kärrmossen mosse   Rostamon skog
Stacka koloni av stugor /Se Lerbäckarna terräng   Rovlyckan åker
Stackatorpet torp /Se Lerbäckarna åkrar   Rysskärr bitvis odlat kärr
*Trätgärde Saknas Lilla mad mad o. ägomark   Rännlarna kärr
*Trätgärde Saknas Lilla mad terräng   Rävhagen åker
*Trätgärde Saknas Lunda torp nat.namn?   Rönnbäcken obetydlig bäck (kärr)
*Trätgärde Saknas Långa kärr ägomark   Rönnkärren åker & äng
*Trätogärde Saknas /Se Långa kärr kärr   Sigfrids äng åker
»Trætogærdhe» by /Se Nymossen mosse   Sillafluen förr mosse
Väntorp by Nymossen mosse   Silverkappen åker
Väntorp gd Nymossen mosse, f.d. delvis odlad   Skarafly kärr, förr åker
Väntorp by /Se *Päjegöl gränsmärke   Skarpan åker
Ålebo by Rabbamålen öppen terräng   Skrallahagen hage
Ålebo by /Se Rabbamålen terräng   Skräddaretomten tomt
  Redligmålen terräng   Skväckakärret vildmosse
  Redligmålen terräng   Snickaretäppan åker
  Resby triangelpunkt   Solskenskärr odlat kärr
  Resbymåla terräng   Stackamark skogsmark
  Rostamon terräng(?)   Staralyckan åker
  Rostamon terräng   Stubbaberg berg
  Rummet beteshage /Se   Stubbahagen hage (delvis odlad)
  Rysskärr ägomark   Ställmakaregärdet åker
  Rysskärr kärr   Svalamossarna åkrar
  Rännlarna terräng(?)   Svartkärren mossar
  Rännlarna kärr   Sventamossen mosse
  Rävkärret kärr   Sågkvarnsmaden mad
  Rävkärret kärr   Södragårdsbron bro
  Rönnbäckskärret terräng o. ägomark   Södralyckan åker
  Rönnbäckskärret kärr   Tjärdalslyckan åker
  Rönnkärren ägomark   Tomten åker
  Rönnkärren kärr   Tornkullabacken åkerbacke
  Skarafly fly   Torskaholmabacken vägbacke
  Skarafly sank mark   Trollhättan ställe
  Skarpan ägomark   Tyskakärret (odlat ?)kärr
  Skarpan åker   Vagnslätt ljungbacke
  Skrallen ägomark(?)   Varpsgölen håla i bäck
  Skällby triangelpunkt   Viktorakärret vildmosse
  Spikkärret kärr   Viktoratomten tomt
  Spikkärret kärr   Väntorpabacken vägbacke
  Spångabäck sankmark(?)   Väntåkern, St.& L:a åkrar
  Spångabäcken bäck   Ågärdet åker
  Stackadammen terräng(?)   Åhåp åker
  Stackadammen terräng   Ålabacken vägbacke
  Stackadammen damm /Se   Ålagärdet åker
  Stackamad mad   Ålebogärdet åker
  Stackamad sankmark /Se   Åleboån bäck
  Stackamark skogsmark /Se   Åleboängen åker
  Stackamossen mosse   Ängagärdet åkrar
  Stackamossen mosse   Ängslyckan åker
  Stackamossen mosse /Se   Äspingkärret kärr
  Stackatorpet terräng(?)   Österrum åker
  Stenkällekärret kärr    
  Stenkällekärret kärr    
  Stensberg berg(?)    
  Stensberg nat.namn?    
  Stockmossen mosse    
  Stockmossen mosse    
  Stora mad mad o. ägomark    
  Stora mad terräng    
  Stora mad mad, f.d. odlad mark    
  Svalans kärr kärr    
  Svartemossar mosse o. ägomark    
  Svartemossar mosse    
  Svartkärren ägomark    
  Svartkärren kärr    
  Svartmossen mosse    
  Svartmossen mosse    
  Sventamossen terräng o. ägomark    
  Sventamossen mosse    
  Södra mon terräng    
  Södra mon terräng    
  Södra äng ägomark    
  Södra äng äng    
  Tallgölen göl    
  Tallgölen göl    
  Tallkärret kärr    
  Tallkärret kärr    
  Tittramossen mosse    
  Tittramossen mosse    
  *Tockanäfstenar gränsmärke    
  Toppmossen mosse    
  Toppmossen mosse    
  Trånget terräng    
  Trånget terräng    
  Tyskabacken terräng    
  Tyskabacken terräng    
  Tyskakärret kärr    
  Tyskakärret kärr    
  Videkärret kärr    
  Videkärret kärr    
  Vimmersmo terräng(?)    
  Vimmersmo terräng    
  Vinterkärret kärr    
  Vinterkärret kärr    
  Vännersäng ägomark    
  Vännersäng äng    
  Vännersäng teräng, f.d. odlad mark    
  Åleboån å    
  Åleboån å    
  Åleboån å    
  *Ällekälla gränsmärke    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.