ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hagby socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Hagbyudd udde    
  Hagbyudde udde    
  Hagbyudde udde    
  *Hagbyudds hamn hamn    
  *Hamnskär holme    
  *Håndholm holme    
  *Sandvik vik /Se    
  *Sandviken vik    
  *Sandviken vik    
  *Sefredshamn vik    
  *Sefredshamn vik    
  *Sigfridshamn vik    
  Skarnholmen holme /Se    
  Skarnholmen holme    
  *Såndholm holme    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.