ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vickleby socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 31
Vickleby sn Altarstenen fornlämning Nummerförteckning förteckning Alen betesmark
Vickleby sn Altarstenen fornlämning Vickleby sn Alters Sten gråhall
Vickleby sn /Se Alvershorvan ägomark Vickleby sn Bejershamn hamnkajen
Vickleby sn Alvershorvan ägomark Vickleby by och sn Berget landborgsbranten
Vickleby sn Alvershorvan terräng Vickleby sn Blekingshallen Saknas
Vickleby sn Alvershorvan terräng Vickleby sn Bredväg gärdesväg
Vickleby sn Alvret terräng Vickleby socken Bredväg gärdesväg
Vickleby sn Bejershamn pir(?) Sagesmän förteckning Bygatan gata
Vickleby sn? Bejershamn hamn Vickleby sn Saknas Bygatan gata
Vickleby sn Bejerhamnsviken vik Allotten lht Dragonrör stenrör
Vickleby sn Bejershamnsviken vik Aspelund lht Flisgrundet grund
Vickleby sn Betesspjällen terräng Berghorvan lht Karlevi Berg berg
Vickleby sn Betesspjällen terräng Berghyddan lht Karlevigrundet grund
Vickleby sn Geråker ägomark Beten lht Karlevi sjö del av Kalmarsund
Vickleby sn Geråker åker Bo lht Kroppkakan sten
Vickleby sn Hagapark terräng Charlottenlind lht Kupallen holme eller grund
Vickleby sn Håpen ägomark Editborg lht Kärngröret övervattensgrund
Vickleby sn Håpen ägomark Editsborg lht Långgrundet grund
Vickleby sn Högsåkrarna ägomark Einarsborg lht Mon beteshag m.m.
Vickleby sn Högsåkrarna åkrar Enigheten lht Singelbacken backe
Vickleby sn Innerskär holmar Eriksberg lht Skallba åker
Vickleby sn /Se Innerskär skär Fredriksberg lht Svansholmarna Saknas
Vickleby sn /Se Karlevigärdet åker Fredriksborg lht Svansholmarna holmar
Vickleby sn /Se Karlevistenen runsten Fridhem lht Svansholmarna sund
Vickleby sn /Se Karlevistenen fornlämning Fridhem lht Svansholmarna Saknas
Vickleby sn /Se Karlevi stenkvarn triangelpunkt Friheten lht Trindgrundet holme äller grund
Vickleby sn /Se Karlevi stenkvarn triangelpunkt Frö, Stora by Vickleby Berg, se Berget Saknas
Vickleby sn /Se Karleviviken vik Frö, Stora by Vägen, Norra gärdesväg
Vickleby sn /Se Karleviviken vik Fröbygårda färje- och marknadsplats Vägen, Norra gärdesväg
Vickleby sn /Se Karlsro ägomark Fröbygårda gamla marknadsplatsen Vägen, Södra, se Bredväg Saknas
Digra Frö, se Frö, Stora by Klockarehorvan terräng Gustavsberg lht Örnhallen gråhall
Digrafrö se Frö, Stora by Klockarehorvan terräng Helenefred lht  
Frö, Stora by Knaplekulle kulle Horvan, Östra lht  
Stora Frö by Knaplekulle kulle Johannesborg lht  
Frö by Kupallen holme Karledal lht  
Frö, Lilla by Källekärr kärr Karlevi by  
Frö, Stora, förr Digrafrö by Källekärr kärr Karlevi by  
Frö, Stora by Lindskärr, Nedre kärr Karlevi by  
Frö, Stora o. Lilla byar Lindskärr, Nedre kärr Karlevi by  
Frö, Stora by Lindskärr, Övre kärr Karlevi by  
Frö, Stora by Lindskärr, Övre kärr Karleviborna inbyggarbeteckning  
Frö, Stora by Lorenspark ägomark Karlsberg lht  
Stora Frö by Långgrunden övervattensgrund Karlsberg lht  
Frö by Långgrundet skär Karlsdal lht  
Stora Frö by Långgrundsrevet rev Karlsfred lht  
Frö, Stora by Långåsbacken terräng Karlsro lht  
Frö, Stora by Långåsbacken terräng Karlvi Saknas  
?Frö, Stora by Marknadsplatsen fält Kvarnhorvan lht  
Frö, Stora by Mellanskär skär Lindesand lht  
Frö, Stora by Mon terräng(?) Linelund lht  
Frö by /Se Mon terräng Linneadal lht  
Frö, Stora by /Se Mon terräng Lorenspark gd  
Frö, Lilla o. Stora byar /Se Mon terräng Lyckan lht  
Frö, Stora o Lilla byar /Se Prästhåpen ägomark Lyckan lht  
Frö, Stora by /Se Prästhåpen ägomark Malmgården lht  
Karlevi by Prästhåpen ägomark Malmsborg lht  
Karlevi by Prästhåpen ägomark Mariedal lht  
Karlevi by Rupallen, se Kupallen holme Mariefred lht  
Karlevi by Sandbergen dyner(?) Mejerisanden lht  
Karlevi by Sjögärdet gärde(n) Mejeritomten lht  
Karlevi by Sjögärdet gärde Mejeritomten lht  
Karlevi by Sjöspällen sankmark Nilsro lht  
Karlevi by Sjöspjällen sank mark Nygärdet lht  
Karlevi by Skebacken terräng Nygärdet lht  
Karlevi by Skebacken terräng Nygärdet lht  
Karlevi by /Se Ske(d)backen, Lilla och Stora höjdsträckningar /Se Nyhem lht  
Karlevi by /Se Skebacken, Lilla ås /Se Nygård lht  
Karlevi by /Se Skebacken, Stora ås /Se Oliviero lht  
Karlavi by /Se Skogsåkrarna åkrar Oskarsberg lht  
Karlevi by /Se Skogåkrarna ägomark Oskarsborg lht  
Karlevi by /Se Svansholmarna skär m. triangelpunkt Petersborg lht  
Kar(l)holm hamnplats /Se Svansholmen holme Sanden lht  
Vickleby by Svansholmen ö Sandlotten lht  
Vickleby by Svansholmen holme /Se Sandlotten lht  
Vickleby by Svansholmen holme Sofieberg lht  
Vickleby, Södra by *Svartholmen, St, se Svansholmen holme Sofiero lht  
Vickleby by /Se Svartkälla mineralvattenkälla Sommarhem lht  
Vickleby poststation /Se Svartkällan källa(?) Stenkvarnen kvarn  
  Svartkällan källa Stensberg lht  
  Södra berget berg Stensberg lht  
  Södra berget berg Stensborg lht  
  Toberg äng Svensboda lht  
  Tranekärr kärr Tallhagen lht  
  Tranekärr kärr Tomthagen lht  
  Trindgrund grund Vickleby, Lilla gård  
  Trindkärr kärr Vickleby, Lilla gd  
  Tvillingkärr kärr Vickleby, Stora by  
  *Törneskär, se Kupallen holme Vickleby, Stora by  
  Vargarna ägomark Vickleby, Stora by  
  Vargarna ägomark Vägen, Västra lht  
  Västra sand ägomark Nummerförteckning förteckning  
  Västra sand terräng    
  *Västraskär, se Ytterksär holme    
  Ytterskär holme    
  Ytterskär skär    
  Ytterskär skär    
  Ytterskär skär    
  Östra sand ägomark    
  Östra sand terräng    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.