ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gårdby socken : Möckleby härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 488
Gårdby sn Alvret terräng(?) Saknas Saknas Ahläng Saknas
Gårdby sn Alvret terräng Saknas Saknas Alströmgatan gata - byväg
Gårdby sn /Se Bassekällan källa Saknas Saknas Aläng, se Ahläng Saknas
Gårdby sn Björnflisan fornlämning Saknas Saknas Ant-Persängen hag - slåtteräng
Gårdby sn Bleken sten /Se Sagesmän förteckning Arkslinder Saknas
Gårdby sn Danket terräng(?) Sagesmän förteckning Arkslinder Saknas
Gårdby sn Danket terräng Sagesmän förteckning Arkslinder Saknas
Gårdby sn Domderörsbackarna odlade backar(?) Sagesmän förteckning Arkslinder Saknas
Gårdby sn Domderörsbackarna ägomark Sagesmän förteckning Aspar ´märkställe´
Gårdby sn Frösåker ägomark Sagesmän förteckning Aspar ´märkställe´
Gårdby sn Frösåkrarna åkrar Sagesmän förteckning Aspar. ´märkställe´
Gårdby sn Frösåkrarna åkrar(?) Sagesmän förteckning Aspen, Stora asp.
Gårdby sn Frösåkrarna åker /Se Sagesmän förteckning Backe (-ar?), Höga backe eller backar
Gårdby sn Galgbacken backe Sagesmän förteckning Bast Brunn vattenställe
Gårdby sn Grå rör fornminne Sagesmän förteckning Bast-brunn källa - vattenställe
Gårdby sn Grötängen terräng(?) Sagesmän förteckning Berket Saknas
Gårdby sn *Gårdby lund skogsdunge Sagesmän förteckning Berkhorvan åkersbit
Gårdby sn Hagmossen mosse(?) Sagesmän förteckning Beten tjuderbet
Gårdby sn Hagmossen mosse Sagesmän förteckning Beten åker
Gårdby sn Horsberget berg(?) Går(d)by socken Betäng Saknas
Gårdby sn Horsberget berg Går(d)by socken (även by å järnvägsstation) Betäng Saknas
Gårdby sn Högkullen höjd Gårdby socken Björket lövskog (med insprängda åkrar)
Gårdby sn Källebäcken bäck Gårdby socken Björkåker Saknas
Gårdby sn Källebäcken kanaliserad(?)bäck Gårdby by och sn Björkåker, Björkäng Saknas
Gårdby sn Källebäcken bäck Gårdby sn Björkäng Saknas
Gårdby sn Källängen terräng(?) Gårdby sn Björkäng Saknas
Gårdby sn Källängen äng Gårdby sn Björkäng Saknas
Gårdby sn /Se Kärringkullmossen mosse Gårdby sn Björkäng Saknas
Gårdby sn /Se Kärringkullmossen mosse Gårdby sn Björkäng Saknas
Gårdby sn /Se Kärringkullmossen mosse Gårdby socken Björkäng Saknas
Gårdby sn /Se Lalinder ägomark Gårdby sn Björkäng Saknas
Gårdby sn /Se Pilhagen terräng(?) Gårdby sn Bleken sten
Gorbo förr hd /Se Pilhagen ägomark Gårdby sn Bläsinggrinden grind
Gorby by Prästgropen terräng Gårdby sn Bläsingmuren olsmur
Gårdby kyrkby Rosek triangelpunkt Gårdby sn Bredflaterne Saknas
Gårdby by och sn Rosek triangelpunkt Gårdby sn Bredflaterne Saknas
Gårdby by Sandarna åkrar Gårdby sn Bredflaterne Saknas
Gårdby by, sn Skarpan ägomark Gårdby sn Brolinds ängen Saknas
Gårdby by Skarpan ägomark Alkärr fantasinamn Brolinds åker Saknas
Gårdby by Skarpåker åker Amalienborg avs Brolinds åker Saknas
Gårdby by Tjurhålet terräng(?) Ammis lht o. avs Brolinds åker Saknas
Gårdby by Tomter åker /Se Eksborg avs:ar Brolinds åker Saknas
Gårdby by Tornrör fornlämning Eksborg avsöndringar Brunnsåker Saknas
Gårdby kyrka o. by Tornrör fornlämning Emmas avs Brunnsåker Saknas
Gårdby by Trankärret kärr Erikslund avsöndring Brunnsåker Saknas
Gårdby by, sn /Se Trankärret kärr Fridhem lht Bydiket avfallsdike
Gårdby poststation /Se Ullevi mosse mosse Furuhill lägenhet Bydiket Saknas
Torp by Västerhägnet åkrar Gjusholmen gd Bygatan gata
Torp by Åbybäcken bäck ?Gjusholmen Saknas Bygatan Saknas
Torp by /Se   Grönadal avs Bunkbacken backsluttning
Torp, äldre Ulvistorp by   Grönalund avs Bäcken avfallsdike
Ullevi by   Går(d)by by Bäcken avfallsdike
Ullevi by   Går(d)by by Bäcken kanal
Ullevi by   Gårbylund avsöndring Bäckåkern åker
Ullevi by   Gårby Malm samling av inhyseslägenheter m.m. Dagervålen åker å äng
Ullevi by   Gästis gästgivaregård Dagervålen åker å äng
? Ullevi by   Gästgivaregården = Kristinelund Saknas Dagervålen åker å äng
Ullevi by   Gästgivaregården, Gamla gd »dag-gårds-bäcken» Saknas
Ullevi by   Gästgivaregården, Gamla gd »daggårdsbäcken» Saknas
Ullevi by   Handelsplanen avstyckad jord Dagvardsåker Saknas
Ullevi by /Se   Haraldsborg avs. Dammgård Saknas
Ullevi by /Se   Hedvigsborg lht Dammgård Saknas
Ullevi by /Se   Hemgården Saknas Dammgård Saknas
Ullevi by /Se   Hultplatsen lht Danket sidlänt mark - allmänning
Ullevi by /Se   Höjden avstyckningar Dankhålan källa
Ullevi by /Se   Höjden avs. Domd(a) Rör Saknas
Ullevi by /Se   Jusholmen Saknas Drängsprängan Saknas
Ullevi by /Se   Kall-Jonses avs Drängsprängan Saknas
Ulvistorp by   Kallplatsen lht ´Dungs Måse´(?) Saknas
Ulvistorp by /Se   Kalrsro avs. Dun(n)s Måse mossmark
Ålebäck by   Klockargården bebyggelse Elgsåker Saknas
Ålebäck by   Klockargården bebyggelse Elgsåker Saknas
Ålebäck by   Klockargården bebyggelse Enabben skift
Ålebäck, Övre by   Kristinelund avsöndrad lht Ennabben?, se Enabben Saknas
Ålebäck, Övre by   Kvarnlyckan avsöndringar Enbacken ås
Ålebäck, Övre by   Kvarnlyckan avsöndringar Enbacken backe - terrängförhöjning
Ålebäck, Nedre o. Övre byar   Kvarnlyckan avsöndringar Enkullarna = Enkullen Saknas
Ålebäck, Övre by   Lakullmölnan kvarn Enkullen backe
Ålebäck, Övre by   Lars-Ant-gården gd Gammaltomt huvudlott
Ålebäck, Nedre by   Ljungbacken avsöndringsjord Gammaltomt huvudlott
Ålebäck, Övre by   Ljusholmen, se Gjusholmen gd Farfarhorvan horva
    ?Ljusholmen avsöndringsjord Fem-famnar sättställe
    ?Ljusholmen Saknas Fem-famnar sättställe
    Malmlyckan avstyckningar Femåkrarna åkrar
    Malmlyckan avstyckningar Femåkerslotterna Saknas
    Malmlyckan avs. Fjädermossen mosse
    Malmsborg avsöndrade lht:er Fjädermossen mosse
    Moliden avsöndrad lht Fjärmåsen åkrar
    Nannylund avs. Fjärmåsen åkrar
    Nannylund lht Fjärmåsen åkrar
    Nilsro avstyckad boningstomt Flundersanden Saknas
    Nisses avs Fläskstekarestenen Saknas
    Norrgårdarna gårdar Fläskstenen gråsten
    Norrgården gd Fläskstenen gråsten
    Norrgården gd Forngravarna Saknas
    Norrgården bebyggelse Forngravarna Saknas
    Norrgården bebyggelse Frössåker åker
    Norrgården gd Fårprångan ställe
    Norrgården gd Fägrinden Saknas
    Norrgården gd Fägrinden Saknas
    Norrgärdet avsöndrade lht:er Fäklingbacken backe
    Norrtomten boningstomt Fäklingkärr kärr
    (Nygård) lht Färjestadsvägen häradsväg
    Nygård avsöndringar Fätorkan beteshag
    Nygård avsöndringar Galgbacken backe
    Nyttorp gd Galgmossen mosse
    Nyttorp lht Galgmåsbackarna kullar
    Olsborg avs. Galgmåsen mosse - betesmark
    Parken avsöndringar Galgmåsmuren Saknas
    Parken avsöndringar Gallstenen gråsten
    Pell-Jössgården gård Galtsten Saknas
    Rosek lht Galtstenen Saknas
    Rosek avs Garnbredan Saknas
    Rosek avs Garnbredsell plan Saknas
    Rosek avs Gata, Gröna, se Gröna Gata Saknas
    Rosek avs Gathagen Saknas
    Rosenlund lht Gathagen Saknas
    Ruddamm avsöndringsjord Gathagen Saknas
    Sandheden avsöndringsjord Gathagen Saknas
    Sandkullen avsöndringsjord Gatkärr numera åker, förr kärr o. hålor
    Sandlyckan avs. Gatkärr numera åker, förr kärr o. hålor
    Sandlyckan avsöndrad lht Godåker Saknas
    Skållkakbruket gård Grankärr sidlänt område
    Skållkakbruket gård Gråsten gråsten
    Skållkakbruket gård Gråsten gråsten
    Skållkakbruket = Västergården Saknas Gröthorvan Saknas
    Smedsgärde gård Gröna Gata gata
    Smedsgärde gd Gröna vägen körväg
    Sofielund avsöndrad lht Gröna vägen körväg
    Solbacken avs. Gröthorvan åkerslotter
    Solbacken avs. Grötäng äng
    Solhem avsöndringar Grötängsspjällen åker
    Söderlund avsöndrad utmarkslott Gulåker Saknas
    Sörgården gd Gulåker åker
    Sörgården gd Går(d)byalvaret del av Alvaret
    Sörgården gd Gårdbygatan utfartsväg
    Torp by Gårdbygrinden grind
    Torp by Gårdbymuren olsmur
    Torp by Gölen ´göl´
    Torp Malm samling av smålägenheter Gölen göl
    Ullevi by Gölen göl
    Ullevi by Gölen göl
    Ullevi Malm samling av smålägenheter Gölen göl
    Utmarkslotten avsöndringsjord Göläng äng
    Västergården gd Haggatan gata
    Västerlund jordavsöndring Hagmåsen Saknas
    Åleborg avs Hommelkärr lotter
    Ålebäck by Horan metställe
    Ålebäck, Nedra by Hossberget, Stora backe
    Ål(e)bäck by Ho(r)ssberget Saknas
    Ål(e)bäck, Övra by Ho(r)ssberget Saknas
    Ål(e)bäck, Övra by Hossberget, Lilla backe
    Ål(e)bäck by Hufkarlen Saknas
    Ål(e)bäck,Övra by Hufkarlen Saknas
    Ålebäck, (Övra) by Hufkarlen Saknas
    Östergården gd Hufkarlen Saknas
    Östergården gd Hufkarlen Saknas
    Östergården gd Humlegårdsängen Saknas
    Östgötes lht Huv(ud)karlen Saknas
      Huvudlotten ´gårdsäga´
      Huvudlotterna ägor
      Hålnäs Grund grund
      Hålnäs Grund Saknas
      Hålnäs Grund Saknas
      Hålvräten Saknas
      Hålvräten Saknas
      Håpen prästhåp
      Hårdvräten? åkerbit
      Hägnet Saknas
      Höga Kullar lottar med backar
      Höga Kullarna backar
      Höga Rör, se Rör, Höga Saknas
      Höghorvbacken backhöjning
      Högkullen backe
      Högstens åker Saknas
      Högstens åker Saknas
      Högstens åker Saknas
      Högstens åker Saknas
      Jakopberket åker
      Jakoptomten bostadstomt
      Jalet inägor
      Jalet Saknas
      Jalsgrinden grind
      Jalsgatan gata - byväg
      (Jalsvägen gata
      Johan Perssons håla vattenhåla
      Johannesro gyckelnamn
      Jullören udde
      Jullörsviken vik
      Jusstenen stenblock
      Jusstensholmen skär - holme
      Järngrundet grund
      Jättegravarna forngravfält
      Jöss-Lenhaget hag
      Jöss-Lengatan byväg
      Kajkullen backe
      Kallskär backsluttning
      Kallskär backsluttning
      Kampholmarna skär
      Kanalen avfallsdike
      Kappsäcken horva
      Kattbackhålan grop- sänka i åker
      Katthålan Saknas
      Klapperkärr kärr
      Klatskärr sank äng
      Klynan metställe
      Klynan metställe
      Klämman ställe
      Korpruderne Saknas
      Korpruderne Saknas
      Korpruderne Saknas
      Korrhagen åker
      Korrhagen åker
      Korrhagen åker
      Kon gråsten
      Kristians grund Saknas
      Kritmåsen mosse-kärr
      Kullar, Höga lotter
      Kullar, Höga lotter
      Kullarna, Höga Saknas
      Kvarnlind, se Qvarnlind Saknas
      Kvarnplanen Saknas
      Kycklingbacken backe
      Kycklingbacken backe - stenrör (trol. gravrör)
      Kyrkbron bro
      Kårhagsåker Saknas
      Kårhags åker Saknas
      Kårhags åker Saknas
      Kårhags åker Saknas
      Kårhags åker Saknas
      Kårhagsåker o. Kårhagsängen Saknas
      Kårhags ängen Saknas
      Källhaget Saknas
      Källhaget Saknas
      Käringkullen, se Kärngkullen Saknas
      Kärngkullbacken backe
      Kärngkullen Saknas
      Kärngkullen kulle
      Kärrkullen kulle
      Kärngkullmåsen Saknas
      Kärngkullmåsen Saknas
      Kärräng löväng
      Kärräng Saknas
      Kärräng Saknas
      Kärränger sidlänta lövängar
      Ladåker åker
      Ladåker lott
      Ladåker Saknas
      Ladåker Saknas
      Ladåker Saknas
      Ladåker Saknas
      Ladäng äng
      Ladäng Saknas
      Ladäng Saknas
      Lalinder Saknas
      Landborgen område
      Lass-Jakop-tomten Saknas
      Latbacken Saknas
      Latbacken område
      Lerhålorna lertag
      Lertaget Saknas
      Linden träd
      Lotten, Främsta Saknas
      Lotten, Första Saknas
      Lotten, Första Saknas
      Lotten, »Meller» skift
      Lotten vid gatan skift
      Lotten, Södra skift
      Lunden lövängar (till slåtter å bete)
      Lunden lövängar (till slåtter å bete)
      Lunden lövängar (till slåtter å bete)
      Lunden, Norra åker och äng
      Lunden, Södra åkersägor
      Lundåker Saknas
      Lundåker Saknas
      Lundåker Saknas
      Lundåker Saknas
      Lundåker Saknas
      Lundåker Saknas
      Lundåker Saknas
      Lundåker, Lundäng Saknas
      Lundäng Saknas
      Lundäng Saknas
      Lycktillan, se ´Löcktillan´ Saknas
      Långruder(?) Saknas
      Långrudor Saknas
      Långslätt sidd
      Löcktillan huvudlott
      Lötbäcks äng Saknas
      Löten bäck
      Malmen Saknas
      Malmgatan byväg
      Malmgatan gata
      Malmgrinden grind
      Malmhorvorna inhysingshorvor
      Malmvägen Saknas
      Moshorvan lott
      Mossen Saknas
      Mossen Saknas
      Mossen Saknas
      Månses Sten sten
      Månses Sten sten
      Måns Hål håla-sänka
      Måns-Svens´ hål sättställe förr sillgarn
      Måns-Svens ´hål sättställe förr sillgarn
      Måns-Svens´hål sättställe förr sillgarnSaknas
      Måsen betesmark, ängsmark, åker
      Måsen beteshag med nyligen upptagen åker
      Måsen mosse -kärrmark- sanka beten
      Måsen bete(n)
      Måsgården vall
      Märr-ryggen sten
      Märr-ryggen sten
      Mölnorna, Norra sjömärke, kvarnar
      Mölnorna, Södra sjömärke
      Mönorna, Södra kvarnar
      Mönorna, Södra kvarnar
      Natthålet sättställe
      Nedra-Ålebäck-muren olsmur
      Norra grind grind
      Norra grind grind
      Norra grind grind
      Norra Skog, se Skog, Norra Saknas
      Nylännet åkerbit
      Nyskifter Saknas
      Nyskifts åker Saknas
      Nyskifts åker Saknas
      Nyskifts åker Saknas
      Ollapohålan håla - sidd
      Ollapohålan håla - sidd
      Oll-Niss-ängen äng
      Oxhaget beteshag.
      Pannkaksten sten
      Pannkakstenen gråhall
      Petter Långs Plan Saknas
      Pilhobben sjömärke
      Pilhobben sjömärke
      Prästhåpen Saknas
      Prästhåpen Saknas
      Prästhåpen Saknas
      Qvarnlind Saknas
      Ramsåkrarna åkrar
      Rellinggatan gata
      Revet, Södra Saknas
      Ringhallen gråsten
      Ringhorvan horva
      Räveln grund
      Rödbullarne Saknas
      Rör, Höga stenrör
      Röven åkershorva
      Sanden inägor
      Sanden, Västra ägoskift
      Sanden, Östra lott
      Sandkullen lotter
      Sandåker Saknas
      Sandåker Saknas
      Sandåker Saknas
      Sandåker Saknas
      Sandåker Saknas
      Sillstenen flyttblock
      Sillstenen gråsten - flyttblock
      Sjufamnsmölnorna sjömärke
      Själgrundet Saknas
      Själhorvan åkersbitar
      Själhorvan Saknas
      Sjögrinden grind
      Sjögrinden, Nedra grind
      Sjögrinden, Övra grind
      Sjöhorvan äga
      Sjöplanen almänn mark
      Sjöströmudden Saknas
      Sjöåker Saknas
      Sjöåker, Sjöäng Saknas
      Sjöängen Saknas
      Sjöängen Saknas
      Skarper löväng och åkrar
      Skarper löväng och åkrar
      Skarper löväng och åkrar
      Skarpåker Saknas
      Skarpåker Saknas
      Skarpäng löväng
      Skarpäng Saknas
      Skjoran åker
      Skjorhaget hag - ängsmark med lövskog
      Skog, Norra utmark
      Skog, Södra utmark
      Skogen Saknas
      Skoggrinden grind
      Skosterhagen Saknas
      Skåråker Saknas
      Skåråker Saknas
      Skåråker Saknas
      Skälåker Saknas
      Skälåker Saknas
      Skälåker Saknas
      Skäret Saknas
      Smörmåsen Saknas
      Spelmanshorvan Saknas
      Stargrundet sättställe
      Stargrundet Saknas
      Starmåsen mosse - kärr
      Stenkulle backen Saknas
      Stenkullen Saknas
      Stenkullhaget beteshag
      Stenkuller åkrar o. lövängar
      Stenkuller åkrar o. lövängar
      Stoppar(e)horvan odling, ijänlagd
      Stoppelhorvbacken backsträckning, ås
      Stoppelhorvbacken backsträckning, ås
      Stoppelhorvbacken backsträckning, ås
      Stycket, Södra gårds(?)-del av sjöplan
      Stycket, Femte del av sjöplan
      Stycket, Fjärde del av sjöplan
      Stycket, Tredje del av sjöplan
      Stycket, Andra del av sjöplan
      Sälltorps åker Saknas
      Sälltorps äng Saknas
      Söderbacken sandbacke
      Söderskog Saknas
      Söderskog Saknas
      Söderskog Saknas
      Söderskog Saknas
      Söderskog Saknas
      Södra grind grind
      Södra skog, se Skog, Södra! Saknas
      Sönnaskog åkrar
      Sönnaskog åkrar
      Sönnaskog åkrar
      Sönnaskog åkerlotter
      Sör- om- byn allmänning
      Tjuderbet Saknas
      Tjuderbet Saknas
      Tjuderbet Saknas
      Tjuderbet Saknas
      Tjuderbet Saknas
      (Tjärnkullen) Saknas
      Tobbhorfvan Saknas
      Tobbhorfvan Saknas
      Tobbhorfvan Saknas
      Tobbhorvan, se Tobbhorfvan Saknas
      Tobbhorfvgatan byväg
      Tobbhorvgrinden grind
      Tobbhorvor ägor
      Tokängen Saknas
      Tokängen Saknas
      Tomten, se Tomterna Saknas
      Tomter åker
      Tomter Saknas
      Tomter Saknas
      Tomter åker
      Tomter åker
      Tomter åker
      Tomter åker
      Tomter Saknas
      Tomter Saknas
      Tomter Saknas
      Tomter Saknas
      Tomterna områden
      Tomtgrinden , se Tomten Saknas
      Tomtäng Saknas
      Tomtäng Saknas
      Tomtäng Saknas
      Torget metställe
      Tre-famnars-grundet sättställe
      Tuvängen löväng
      Ullevimuren olsmur
      Utmarken Saknas
      Utmarksgrinden Saknas
      Vagtare ängen Saknas
      Vaktarängen äng
      Viggarna avrösning
      Viggarna avrösning
      Vrån avrösning
      Västerhägnet åkersägor
      Västerhängnsdiket avfallsdike
      Västerhängsgrinden grind
      Västerhägnsmuren Saknas
      Västerhängnsängarna ängsbitar
      Ålbäckgatan utfarsväg
      Ålbäckmarken utmark
      Ålbäckvägen utfarsväg
      Årlig åker Saknas
      Älgsåker, se Elgsåker Saknas
      Ängen, Stora Saknas
      Ärt-däld Saknas
      Ärt-däld Saknas
      Ärt-däld Saknas
      Örnkulan stenkate, använd som sjömärke

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.