ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gårdby socken : Möckleby härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 30
  *Gårdby lund skogsdunge Gårdby socken Aläng, se Ahläng Saknas
    Gästgivaregården, Gamla gd Beten tjuderbet
    Hemgården Saknas Bäckåkern åker
    Norrgården gd Dagvardsåker Saknas
    Norrtomten boningstomt Dammgård Saknas
    Skållkakbruket gård Dammgård Saknas
    Skållkakbruket gård Dammgård Saknas
    Skållkakbruket gård Enkullen backe
    Ål(e)bäck,Övra by Fägrinden Saknas
      Galgmåsen mosse - betesmark
      Garnbredsell plan Saknas
      Godåker Saknas
      Gölen göl
      Huv(ud)karlen Saknas
      Jakopberket åker
      Jakoptomten bostadstomt
      Jalet inägor
      Jalet Saknas
      Johan Perssons håla vattenhåla
      Kullarna, Höga Saknas
      Kärngkullbacken backe
      Långslätt sidd
      Måns Hål håla-sänka
      Måsen beteshag med nyligen upptagen åker
      Oll-Niss-ängen äng
      Pannkaksten sten
      Petter Långs Plan Saknas
      Skarper löväng och åkrar
      Smörmåsen Saknas
      Tomter åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.