ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dörby socken : Norra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 151 Naturnamn : 306 Bebyggelsenamn : 448 Naturnamn : 615
Dudherby se Dörby sn Alekärr kärr Dörbyarna inbyggarbeteckning Alahagen hage
Dörby sn Alhagen hage Karp-Ollen inbyggarbeteckning Alekärr Saknas
Dörby sn Arons källa källa /Se Dörby socken Alhagagärdet gärde
Dörby sn /Se Bastan hage /Se Dörby sn Alhagen hage
Dörby sn Bastekärret kärr /Se Dörby sn m.m. Arons källa källa
Dörby sn Basthagen, se Bastan hage Dörby sn Backhagen backe
Dörby sn Bastmossen mosse /Se Dörby sn Backhagen hage
Dörby sn Berget Saknas Dörby socken sn Backhagen hage
Dörby sn Berkholm Saknas Dörby sn Bakgatsgärdet gärde
Dörby sn Bergslåttern Saknas Dörby socken Barkestorpakanalen bäck
Dörby sn Biskopshagen hage Dörby sn Barkestorpaskogen skog
Dörby sn Biskopshagen hage Alahagen torp (o. hage) Barkestorpa ängagärde, se Ängagärdet Saknas
Dörby sn Biskopshagen terräng(?) Alhagen lht Barkestorpsskiften skog
Dörby sn Björkhagen hage Alrotagården, se Komministergården gård Barkestorpa snipp ängstycke
Dörby sn Björkhagen hage Altorpet torp Barongärdet gärde
Dörby sn Björkliden trakt Anatorpet torp Bastan hage
Dörby sn Björkliden hmd Anders-Johan-gården gd Basthagen hage
Dörby sn Blomsterhagen hage Andersjohannagården gd Bastmossen mosse
Dörby sn.? Blomsterlökkan gärde /Se Anders-Olssa-gården hmd Berget gärde
Dörby sn Blåbärsmossen mosse Anetorpet avs Bergslåttern Saknas
Dörby sn Blötmossen terräng Annelund avs Biskopshagen hage
Dörby sn Blötmossen mosse Aspelund lht Björkbacken gärde
Dörby sn Bogärdet gärde Aspelund lht Björkhagen Saknas
Dörby sn Bogärdet gärde Augustenborg avs *Björkhagen Saknas
Dörby sn Bogärdet Saknas Backen lht Bleckslagargärdet gärde
Dörby sn Boholmarna holmar Backen lht Blomstergärdet gärde
Dörby sn Bondpinan sund /Se Barkestorp Saknas Blomsterhagen Saknas
Dörby sn /Se *Boö holme (möjl. f.d.) Barkestorp gård Blomsterlyckan gärde
Dörby sn /Se Boö(n) halvö /Se Barkestorp gård Blåbärsmossen Saknas
Dörby sn /Se Brunnängen äng Barkestorp säteri Blötmossen mosse
Dörby sn /Se Bråtlandet Saknas Barkestorp (f.d? herr)gård Blötmossakanalen bäck
Dörby sn /Se Brännan Saknas Barkestorp gd Boa gata Saknas
Dörby sn /Se Brännan Saknas Barkestorp hg Boagärdet gärde
Dörby sn /Se Brännan skog /Se Barkestorp hg Boa-gärdet gärde
Dörby sn /Se Brömskärret kärr Barkestorpslund gård Bogärde Saknas
Barkestorp hg *Bäckåker gränsmärke Bark(e)storpamåla, se Målen f.d. gd Bogärdet Saknas
Barkestorp gd Dalängarna ängar Barkestorpsmåla f.d. gd Bondpinan sund
Barkestorp hg Dammbröstet gränsmärke Barkestorpsmåla Saknas Boö halvö
Barkestorp hg Dammkärr kärr Biskopsgården, se Prästgården gård Boö ö
Barkestorp hg Dammkärret kärr Biskopagården kyrkoherdeboställe Boöarna halvö
Barkestorp hg Dasagärdet gärde /Se Björka lht Brottlandet gärde
Barkestorp hg De tre Tällerna ö /Se Björkliden lht Bruksgärdet gärde
Barkestorp hg /Se Drängstugulyckan åker Blomkulla lht Bruksgärdet gärde
Barkestorp hg Ekbacken skogsområde Blomkulla avs Bruksgärdet gärde
Barkestorp hg Ekbacken lund(?) Blomsterkulla avs Bruksgärdet, Övre gärde
Barkestorp hg Ekbacken terräng Blomstertorpet torp Brunngärdet gärde
Barkestorp hg Ekehagen hage Blomstertorpet avs. Brunnsgärdet gärde
Barkestorp hg Ekehagssläten Saknas Blåbärsskiften gd Brunnsäng Saknas
Barkestorp herrg. Flaten, Undra gärde /Se Blötmossen torp Brunnängen Saknas
Barkestorp hg Flaten, Övra gärde /Se Blötmossen torp Bråtlandet Saknas
Barkestorp hg *Flygön, se Flögdö holme Bo frälsegd Bränna Saknas
Barkestorp hg Flögdö holme Bo gård Brännan Saknas
Barkestorp hg Flögdö holme /Se Bo gd Brännan skog
Barkestorp hg Flögö, se Flöksö ö Bo hönsgård gård Brömskärret Saknas
Barkestorp hg Flöksö ö Boa-bruket, se Boa tegelbruk Saknas Byängagärdet Saknas
Barkestorp by Flöksö ö Boa tegelbruk tegelbruk Bårstagatan väg
Barkestorp gård Flöksö ö Boa tegelbruk tegelbruk Bårstagärdet gärde
Barkestorp hg /Se Fredagsön ö Boa tegelbruk tegelbruk Bårstaskiften skog
Barkestorp herrgård /Se Fredagsön ö Boliden lht Bårstaskogen skog
Barkestorp hg /Se Fredagsön ö Bomannatorpet båtemanstorp Bårstad torg vägskäl
Barkestorpsmåla hemman Fredagsön del av halvö Botorp bebyggelsenamn Bäckagärdet gärde
Barkstorpsmåla by /Se Fredagsön ö Bränna gd Bärkholm Saknas
Blötmossen f.d. torp /Se Fredagsön ö /Se Brännan hmd Dalalyckan Saknas
?Bo hg Fredagsön ö /Se Brännan hmd Dalängarna Saknas
Bo herrgård Fredagsön ö /Se Brännan gård Dambröstet gränsmärke
Bo gdr /Se Fuggahagen hage /Se Brännan gd Dammgärdet gärde
Bo hgd /Se Fuggebro bro /Se Bytorpet avs. Dammkärr Saknas
Bo gd /Se Fuggeribban jordremsa /Se Bytorpet avs Dammkärret Saknas
Bränna gård /Se Fållan äng /Se Bårstad by Dasagärdet gärde
Brännan gd /Se Fårabråne Saknas Bårstad by De tre tällerna del av Fredagsön
Brännan hmd /Se Fårabråne äga /Se Bårstad by Domö göl göl
Bårstad by Fåramålen terräng? Bårstad by Drängestugugärdet gärde
Bårstad by Gamla kärret kärr Bårstad by Drängstugugärdet gärde
Bårstad gdr /Se Gatkärret kärr Båtsmanstorpet torp Drängstugulycka Saknas
Bårstad by /Se Granhagen hage Båtmanstorpet Saknas Dörbyöderna holmar
Bårstad gd:ar /Se Grågärdet gärde /Se Dalen avs Ebbetorpagatan väg
Bårstad by /Se Gubbalyckan gärde /Se Dalhem lht Ebbetorpakanalen bäck
Dammen t /Se Gumpelyckan åker Dansbo säteri Ekbacken backe
Dansbo herrgård Gumpelycka äga /Se Dansbo gård Ekehagen Saknas
Dansbo gd /Se *Hagebynäs udde Dansbo gd Ekehagsslätten Saknas
Dudherbo landzting, se Dörby förr tingsställe, nu by Helveteskullen gränsmärke Dansbo gd Ekhagen hage
Dörby förr tingsställe, nu by /Se Holmarna Saknas Danstorp lht Eklundagärdet gärde
Dörby by Hopen utäga /Se Danstorp avs Ekrotagatan väg
Dörby by Horsavråen äga /Se Davidgården, se Ekrotagården gård Flaten, Undra gärde
Dörby by /Se Horsåsbacken? backe Duvan avs Flaten, Övra gärde
Dörbylund, se Brännan hmd Horsåsbacken backe Dörby by Flögdö ö
Ebbetorp hg ?Horsåsbacken Saknas Dörby samh. Flöxö ö
Ebbetorp gd Hultet Saknas Dörby by Flöxö holme
Ebbetorp gd Hultet skog Dörby by Fredagsön holme
Ebbetorp hg Hultet gärde o. hage Dörby by Fredagsön ö
Ebbetorp hgd *Hålebrunn häradsmärke Dörby eländehus ålderdomshem Fredagsön ö
Ebbetorp hg Hålkamad sankmark /Se Dörby gästgivargård gästgivargd Fredagsön holme
Ebbetorp hgd Hårstorps utjord, se Fuggeribban jordremsa Dörby krog krog Fredagsön ö
Ebbetorp hg Häradsåsen gränsmärke Dörby krog krog Fredagsöarna öar
Ebbetorp herrgd, Härsudden udde /Se Dörby krog Saknas Fredagsön holme
Ebbetorp gd Härsåsbacken? backe Dörbylund hmd Fuggebro bro
Ebbetorp gd ?Härsåsbacken Saknas Ebbetorp gård Fuggebro landsvägsbro
Ebbetorp gd Härsåsen natn /Se Ebbetorp (gård) by Fuggebro bro
Ebbetorp hg Hästhagen hage Ebbetorp gd Fugg(e)hagen hage
Ebbetorp hg Hästhagsgärdet gärde Ebbetorp gd Fugg(e)hagen hage
Ebbetorp gd Hästhagsgärdet åkermark Ebbetorp hg Fyllbåten vikar
Ebbetorp hrgd.? Hästhagsgärdet gärde Ebbetorp hg Fyllbåten, Lilla vik
Ebbetorp hg Hästhagsåkern åker Ekbacka lht Fyllbåten, Stora vik
Ebbetorp gård Hästhagsåkern åkermark Ekdala lht Fyrskiften gärde o. skog
Ebbetorp gd Hästhagsåkern åker Ekeliden lht Fållan äng
Ebbetorp gård /Se Hästsvänget strandområde /Se Ekelund torp Fållan äng
Fuggan torp /Se Hästsvänget strandområde /Se Ekelund avs Fållan(?) äng
Fåramålen torp /Se Hästsvänget strandområde /Se Ekrotagården bebyggelse Fårabråne Saknas
»Haroxtorp gd? Hästäng äng Ek(e)rotagården gd Gatkärret Saknas
*Hoffgardhen gd Höga backen Saknas Ektorpet, se Hakastugan lht Gaveln, se Styrsö gavel udde
Hyttorna småstugor /Se Högör holme /Se Ektorpet avs båtsmanstorp Glädjagärdet gärde
Ingelstorp by Intaget ängs- o. hagmark /Se Engsdahl lht Glädjen gärde
Ingelstorp gård ?Jonehagen Saknas Fabrikstomten avs Granbacken åker
Karlsro, se Bränna gård Järnsäng fält Flöjten lht Granhagen Saknas
Kyrke Deröby se Dörby sn Järnsäng äng Flöjten avs Greven gran
Målatorpet f.d. torp /Se Järnsäng äng /Se Foggan lägenhet Grevinnan gran
Målekan ek /Se Kanalen vattendrag Foggarna, Foggebro, se Fuggarna, Fuggebro Saknas Grindåkern åker
Måleken ek /Se Kanan gärde /Se Foggen, se Fuggen torp Grindåkern åker
Paradiset lg /Se Kaninholmarna holmar Framåt avs Grågärdet gärde
Paradiset f.d. torp /Se Kartängshagen hage Fredriksberg Saknas Grönagärdet gärde
Perstorp gård Kavlebrokärr kärr Fredriksro lht Grönahagen hage
Plöjningen bebyggelse /Se Kavlebromossen mosse Frideborg avs Gubb(a)lyckan gärde
Smedby by Kiokons bäck bäck /Se Friden avs Gubbalyckan gärde
Smedby gd Klintbergsröret gränsmärke Fridhem avs. Gubbalyckan Saknas
Smedby by Klockaresläten Saknas Fridhem lht Gubbamossen mosse
Smedby by Klockstapellyckan åker Fridhem avs Gullbacken backe
Smedby samh. /Se Klovehall gränsmärke Fridhem avs Gumpelycka Saknas
Smedby samh. /Se *Klovnahalla gränsmärke Fridhem avs Gåsa-kärr kärr el. dyl.
Smedby by /Se Klåvehall gränsmärke /Se Fridhem lht Gåsholmen holme
Smedby samhälle /Se Knoppelyckan åker Frideborg avs. Hagbyån, se Ljungbyån å
Smedby poststation /Se Knäppen, se Svälte-Knäpp gärde Fuggan torp Hammarbergahagen hage
Snippen, se Tresnippen backstuga Kofuggan hage /Se Fuggan torp Hammarsbacken backe
Solberga gård Kohagen Saknas Fuggan torp Hammarsbacken backe
Solberga gård /Se Kongsholmen holme Fuggan torp Hammarsbacken backe
Tillfälle f.d. torp /Se Krikongården Saknas Fuggan t Hammarsbacken backe
Tingby by Krogareåkern åker Fuggarna trakt Hammersbacken backe
Tingby by Krokemad terräng(?) Fuggebro (landsvägsbro o.) båtsmanstorp Hammarsbacken backe
Tingby by Krokemad terräng Fuggebro (landsvägsbro o.) båtsmanstorp Hannörn holme
Tingby by Krokemad Saknas Fuggerna Saknas Hansön holme
Tingby by /Se Kulebrunn gränsmärke Fuggetorpet torp Hanön holme
Tingby by /Se Kullagärdet gärde Fåramålen torp Hanörn holme
Tingby by /Se Kullen gärde o. backe /Se Fåramålen avs Hassäng äng
Tingby poststation /Se *Kummelgräva gränsmärke Fåramålen torp Havåkern åker
Tingbyberg gård Kungsholmen holme Fåramålen t Havåkern åker
Tingbyberg gd:ar /Se Kungsholmen del av halvö Gamletorp avs Hemgärdet gärde
Trasket torp /Se Kungsholmen halvö Glädjastuvan stuga Hemhagen hage
Tresnippen backstuga /Se Kungsholmen holme Glädjen (gärde o.) stathus Hemmagärdet gärde
Ulvsborg gård /Se Kungsholmen holme Glädjen stuga Hollandsbacken backe
Värlemåla gård Kungsholmen ö /Se Grönlund avs Holmagärdet gärde
Värlemåla f.d. gård /Se Kvarnkärret kärr Gunnarsmo avs? Holmarne Saknas
Värlemåla gd /Se Källhagen hage Gunnarsmo avs Hopen utäga
  Källkärret kärr Gunnarsmo t? Horsavråen dunge
  Kärr kärr Gustafsborg lht Horsavrån åker
  Kärrängen äng Gästgivargården, se Dörby Krog gd Horsåsbacken Saknas
  *Lammastenbro gränsmärke Hagalund avs Hultahagen hage
  Lasse holme /Se Hagalund torp Hultet gärde
  Leran gärde /Se Hagaro lht Hultet gärde o. hage
  Leran gärde /Se Hagtorpet Saknas Hultgärdet gärde
  Lersläten Saknas Hakastugan bs Håkanagrunden holmar
  Lerspjällsmaden Saknas Hakastället båtsmanstorp Håkanagrunden holme
  *Lerspjällsmaden äga /Se Hallan t? Hålkamad vattenfyllt område
  Lilla kärret kärr Herr(a)gården f.d. benämning å Ingelstorp Hårstorpagärdet gärde
  Lillängen äng Herregården benämning på nuv. Ebbetorp *Härsåsbacken Saknas
  Lillängen äng Hillborg avs Hästhagen hage
  Ljungby Saknas Hornet lht Hästhagen Saknas
  Ljungbyån å Hornet avs Hästhagen hage
  Ljungbyån å Hyttorna småstugor Hästhagsgärdet gärde
  Lottåkern åker /Se Hästhagen torp Hästhagsgärdet gärde
  Lundemossen mosse Hästhagen torp (och hage) Hästhagsåkern åker
  Lunden Saknas Hästhagen antagl. hage Hästsvänget Saknas
  Lyckehult Saknas Hästhagen (Hästhagstorpet) f.d. torp Hästäng äng
  Lyckehultsbacken backe Hästhaga t Högalidgärdet gärde
  Långa-Blå gärde /Se Hästhagen torp Höga rör rör
  Långgärdet gärde /Se Högalid avs Höga ör holme
  Långkärret kärr Högalid Saknas Höga ör holme
  Lättlyckan åker Höjden avs Högebacke backe
  Madlyckan åker Hökaboet torp Hög ör holme
  Markatorpagärdet gärde /Se Hökaboet t Hög ör holme
  Marken Saknas Hökatorpet torp Högör holme
  Marken skogsmark /Se Hörnvillan avs Högör holme
  Moahägne hage /Se Hökatorpet båtsmanstorp Ingelstorpabäcken Saknas
  Mosshagen hage Ingelstorp by Ingelstorpakanalen bäck
  Mosskärret kärr Ingelstorp by Ingelstorpaskogen skog
  Munkeviggen gränsmärke Ingelstorp by Ingelstorpaskogen skog
  Målaeken ek Ingelstorp t Ingelstorpsbäcken bäck
  Mörekärret kärr Ingelstorp gd Intaget ängs- o. hagmark
  Mörekärret å /Se Ingelstorp gd Jansängarna, Norra o. Södra, se Jansängen Saknas
  Mörekärret myrmark Ingelstorpalund gd Jansängen äng
  Mötebogrop gränsmärke Ingelstorpslund gd Joakim(m)emossen gärde
  Mötemohåla gränsmärke /Se Jakobsberg avs. Jonas-Persa-gärdet gärde
  Nyhagen skogsområde Jennylund avs Jonehagen Saknas
  Nyhagen lund Joakimastället lht Jonshagen hage
  Nyhagen terräng Johannero avs Järnbäcken kanal
  Nyhagen nyodling /Se Johannesborg avs Järnsäng gärde
  Nykärret kärr Johan-Olas-gården gd Järnsäng äng
  Nykärret kärr Johanslund avs Järnsäng äng
  Nylyckan åker Jonas-Persa-gården, se Anders-Johan-gården gd Järnsäng, Hinnre äng
  Nyäringsbacken gärde /Se Jordanjlatorpet t Järnsäng, Yttre äng
  Ollonskifterna åkrar Karinro avs Kalvabacken gärde?
  Oxfuggan hage /Se Karladels lht Kalvhagen hage
  Oxhagen ägomark Karl-Jakoba-gården gård Kalvhagen hage
  Oxhagen hage Karljakopagården hmd Kalvhagsgärdet gärde
  Oxhagen hage Karl-Jakopa-gården gd Kanalmossen mosse
  Oxhagskärret kärr Karljakopagården gd Ka(a)nan gärde
  Pilsen Saknas Karlsberg avs Kaninholmen holme
  Pälsen äng /Se Karlsborg avs Kaninholmen holme
  Pälsen hage /Se Karlshem lht Kaninholmen holme
  Ramsö ö Karlshöjd avs Karl-Johan-skogen skog
  Ramsö ö Karlshöjd avs Karl-Johan-tomten tomt
  Ramsö ö Karlslund avs Karpagärdet gärde
  Ramsö ö Karlsro hemmansdel Kartängshagen Saknas
  Ramsö fiskeläge Saknas Karlsro gd Kattegruva äng
  Ramsö flak vik Karlsro gård *Kavlebrokärr antagl. kärr
  Ramsö flak vik Kattegruva bs Kavlebromossen Saknas
  Rännelagärdet gärde /Se Kattegruva stuga Kidrons bäck bäck
  Sandholmen, se Kungsholmen holme Kattegruva gd Klasagärdet gärde
  Sandlyckan åker Kohagen hage Klintbergsröret gränsmärke
  Sibikien gärde /Se Komministergården bebyggelse Klockareslätten Saknas
  Silverbacken åker o. gård(?) Kvarnbacke, Röstorps lht Klockastapellycka Saknas
  Silverbacken ägomark Kvarntorpet torp Klåvehall gränsmärke
  Sjungarekärret kärr Kyrkogården avs Knoppelyckan Saknas
  Sjöslätten ägomark Källdalen lht Knäppen gärde
  Skank, Norra holme Källedal avs Kofuggan hage
  *Skankholmen holme Kärr torp Kofuggan, se Fuggarna mark
  Skogsbacken backe Kärr avs Kohagen gärde
  Skottbacken backe Kärret avs Kohagen Saknas
  Skrikebacken terräng Larsatorpet torp Kohagen hage
  Skruveslät åker m.m. Lindane lht Kohagen gärde
  Skruveslät åker Lindane lht /Se Krikongården Saknas
  Skrålan åker Lindane avs Kroga(re)gärdet gärde
  Skrålan gärden Lindane avs Krogareåkern Saknas
  Skälsek gränsmärke Lindane avs Krokmaden Saknas
  Slätäng äng Lindarne avs Kulebrunn gränsmärke
  Smedsgölen göl Loranagården gd Kullagärdet Saknas
  Snärket Saknas Lugnet avs Kullen backe o. gärde
  Snärket dunge /Se Lund hemmansdel Kungabacken höjd
  Solbergaängen äng Lund, se Ingelstorpslund gd Kungsholmen holme
  Starboet Saknas Lund t Kungsholmen holme
  Stavegärdet gärde Lund Saknas Kungsholmen holme
  Stavgärdet gärde /Se Lunda gata Saknas Kungsholmen ö
  Stenkulan gränsmärke Lundagården, se Ingelstorpslund Saknas Kungsholmen holme
  Stora maden Saknas Lunnegården gd Kungsholmen holme
  Storäng äng /Se Lärkan avs Kungsholmen holme
  Strykjärnet äga /Se Madarne lht Kvarnbacken gärde
  Stubbelyckan åker Madarne avs Kvarnbacken gärde
  Stubbö ö /Se Markatorpet torp Kvarngärdet gärde
  »Stubö wad» vadställe /Se Markatorpet torp (nu indraget) Kvarngärdet gärde
  Styresön ö Markatorpet t *Kvarnkärret kärr?
  Styrsö ö Marktorpet torp Kvighagen hage
  Styrsö Saknas Massas bs Kylingekärret kärr
  Styrsö Saknas Millangården Saknas Kylingeängen äng
  Styrsö ö Mossbo gd? Kyrkegärdet gärde
  Styrsö ö Munkängatorpet torp Kyrkgärdet gärde
  Styrsö ö Munkängatorpet torp Källagärdet gärde
  Styrsö ö Munkängen lht Källalyckorna gärde
  Styrsö ö Munkängen avs Källgruva äng
  Styrsö ö /Se Munkängen torp Källhagen Saknas
  Styrsö ö /Se Målatorpet torp Källkärret Saknas
  *Syrsön, se Styresön ö Målatorpet torp Källrabacken backe
  Styrsö-Gavel udde /Se Målen torp Källragärdet gärde
  Svanhalsen halvö Målen torp Källäng antagl. äng
  Svanhalsen holme Målen t Kärleksbacken backe
  Stämman Saknas Nindane avs Kärret, Gamla Saknas
  Svartbäcken Saknas Nybygget avs Kärret, Lilla Saknas
  Svartbäcken bäck /Se Nygård Saknas Kärrängen Saknas
  Svälte-Knäpp gärde /Se Nygärde gård Ladugårdsgärdet gärde
  *Sänketärna (eller Sänketörna) trol. udde /Se Nygärde gård Ladugårdsgärdet gärde
  Sänketärna vik /Se Nygärde gård Ladugårdsgärdet gärde
  Takkärr kärr Nygärde gd Ladugårdsgärdet gärde
  Tegelängen äng Nygärde gd Ladugårdsgärdet gärde
  Timbogöl göl Nygärde gd Ladugårdsgärdet gärde
  Timmermo skog Nygärde gd Ladugårdsgärdet gärde
  Tingby backar fält Nygärde bruk tegelbruk Ladugårdsgärdet gärde
  Tingby backar backar Nyhagen avs Ladugårdsgärdet gärde
  Tobaksåkern åker Nyhem avs Landsvägsgärdet gärde
  Tobaksåkern åkermark Nyströmstorpet, se Smålänningatorget torp Landsvägen, Södra väg
  Tobaksåkern åker Nytorpet lht Lasse holme
  Tomten gärde /Se Nytorpet avs. Lasse holme
  Torpemossen mosse Nytorpet avs Lasse holme
  Tranemosse mosse Nytorpet, se Fåramålen torp Lasselycka åker
  Trehagen Saknas Olajusagården gd Leran gärde
  Tresnibben? Saknas Olausgården gd Leran gärde
  Tresnippen vägskäl Oxfuggan brukligt namn på Barkestorp Lerslätten Saknas
  Tresnippen? Saknas Oxafuggan avs *Lerspjällsmaden Saknas
  Triangeln äga /Se Oxhagen lht Lillängen äng
  Trimholmen holme Oxhagen avs Lillängen Saknas
  Trinnholmen holme Oxhagen hage Linnagärdet gärde
  Trinnholmen holme /Se Oxhagen allmänning Ljunglyån å
  *Trollholmen, se Kungsholmen holme Oxhagen avs. Ljungbyån å
  Trollön ö Oxhagen torp Loggärdet gärde
  Trollön ö Paradiset lht Loggärdet gärde
  Trollön ö Paradiset torp Loggärdet gärde
  Törnbykanalen å /Se Per-Jakopa-gården gd Lottåkern åker
  Törnebybäcken bäck Pershem avs Lundagärdet gärde
  Törnkläpparna holmar Pershem f.d. båtsmanstorp Lunda ägor Saknas
  Törnåkern åker Perstorp gård Lundaängen äng
  Ulvborgsbacken Saknas Perstorp gd Lunda ängagärde gärde
  Utmossen mosse Perstorp gd Lundemossen Saknas
  Videdalsängen äng Petersborg avs Lunden Saknas
  Videmossen mosse Peterslund avs Lundåker åker
  Videmossen, Norra mosse Peterslund avs Lundåkern åker
  Videmossen, Södra mosse Piparegården gd Lunnagärdet gärde
  Vitarör gränsmärke Piparekrogen krog Lyckehult Saknas
  *Värlebro bro(?) Piparekrogen Saknas Lyckehultsbacken Saknas
  Västgötebacken Saknas Piparekrogen förr krog Långablå åker
  Örnakulan höjd /Se Piparetorpet förr krog Långa-blå gärde
    Piparekrogen krog Långa-blå gärde
    Plö(j)ningen småhus Långa-blå gärde
    Plöjningen backstugor Långgrund holme
    Prostgården, se Prästgården gård Långgärdet gärde
    Prästgården kyrkoherdeboställe Långkärret Saknas
    Ramsö fiskläge Saknas Lättlyckan Saknas
    Röstorp gård Maden gärde
    Röstorp gd Madlyckan Saknas
    Röstorp gd Maen, Stora Saknas
    Röstorpskvarn avs Magasinsgärdet gärde
    Sandbackastugan stuga Mamsell(e)gärdet gärde
    Sandbäckatorpet torp Marksgatsgärdet gärde
    Sandbäckatorpet kartv. Marketorpagärdet gärde
    Sandbäckatorpet avs Marken skogsmark
    Sandtorpet lht Marken Saknas
    Sandtorpet avs Markgatan väg
    Silverbacken, se Silverbacken lht Maskinängen äng
    Silverbacken avs Mellangärdet gärde
    Silverbacken avs Mellangärdet gärde
    Silverbacken avs Mellangärdet gärde
    Silverbacken avs Mellangärdet gärde
    Silverbacken Saknas Mellanmossen mosse
    Sjuan t Moahägne hage
    Sjöslätan f.d. torp Moen Saknas
    Sjöslätten lht Monikagärdet gärde
    Sjöslätten hemmansdel Mor-Saras-hål kärr
    Sjöslätten avs. Mor Saras hål grop
    Skogsbacken lht Moss(a)fastan gärde
    Skogsbacken avs Mossboksvarnahagen hage
    Skogsdal lht Mossen gärde
    Skogslund avs Mossen gärde
    Skogstorp lht Mosshagen hage
    Skogstorp avs Mosskärret Saknas
    Skruvslätt lht Moåkern åker
    Skruvslätt lht Munkeviggen gränsmärke
    Skruvslätt torp Munkängen hage
    Skruvslätt t Munkängen äng
    Skuggedal lht Målaeken ek
    Skuggedal lht Målekan ek
    Smedby by Måleken ek
    Smedby by Mörekärret Saknas
    Smedby by Mötemogrop gränsmärke
    Smedby samh. Mötemohåla gränsmärke
    Smedby by Nelsagärdet gärde
    Smedby by Norra gärde gärde
    Smedby by Norre-ström strömfåra
    Smedby gård gård Norrgärdet gärde
    Smedbylund avs Nyhagen hage
    Smedby station Saknas Nyhagen nyodling
    Smedstorp lht Ny(j)äringsbacken äng el. dyl.
    Smedstorp avs Nykärret Saknas
    Smedstugan stuga Nykärret Saknas
    Smålänningatorpet båtsmanstorp Nylyckan Saknas
    Snabbatorpet torp Nyodlingen gärde
    Snabbatorpet torp Näset udde?
    Snippen bs Odlademosseken ek
    Sofieholm lht Odlade-mosse(n) torvmosse
    Sofieholm avs Odlingen gärde
    Sofiero lht Odlingen åker
    Solbacken lht Ollonskifterne Saknas
    Solberga, se Ulvsborg gård Olsagärdet gärde
    Solberga gd Oppersta hagen hage
    Solberga, se Ulvsborg gd Oppehagen hage
    Solhem avs Orreforsån å
    Solvalla lht Oxafuggan, se Fuggarna markområde
    Sorgen stathus Oxehagen Saknas
    Spårvägen avs Oxhagen gärde
    Staren avs Oxhagsgärdet gärde
    Stendal avs Oxhagsgärdet gärde
    Sterns bs Oxhagskärret Saknas
    Strykjärnet antagl. avs Oxhagsåkern gärde
    Svartlockastugan båtsmansstuga Parka park
    Svartlockatorpet torp Parkslätten äng el. dyl.
    Svartlockatorpet båtsmanstorp Parregrunden holmar
    Svenslund avs Parregrunden holme
    *Sventeguntas bs Parren vik
    Tegelbruk, Barkestorps tegelbruk Parren vik
    Tegelbruket tegelbruk Pellagärdet gärde
    Tegelbruket avs Perstorpsparken park
    Tillfället torp Peter-Jonsahagen hage
    Tillfället torp Petter-Svenssa-gatan gata
    Tingby by Pilebrunnsgärdet gärde
    Tingby gd:ar Pilsen Saknas
    Tingby by Piparehagen hage
    Tingby by Plöningen lertag och stugor
    Tingby by Pälsen äng
    Tingby by Pälsen hage
    Tingby, Lilla gd Pälsen äng
    Tingby, Lilla gd Ramse,( Ramsö) holme
    Tingby, Stora gd Ramsö holme
    Tingby backar Saknas Ramsö ö
    Tingbyberg herrgård Ramsö ö
    Tingbyberg gd Ramsö ö
    Tingbylund lht Ramsö pigg notvarp
    Tingbylund avs Ramsö holme
    Traskagården, se Trasket Saknas Rutahagen hage
    Trasket förr gd Ruterahagen skog
    Trasket gd Rännelagärdet gärde
    Tresnippen bs (och vägskäl) Rävasten sten
    Tresnippen bs Rävestenen sten
    Triangeln avs Röha?? udde
    Trisneppastugan stuga Röhall udde
    Tället torp Saltasund äng el. dyl.
    Törnby gd? Samuelagatan gata
    Törnbyslätt Saknas Samuelagata väg
    Udden lht Samuelagärdet gärde
    Udden avs Sandholmen, se Kungsholmen holme
    Ulvsborg Saknas Sandhålegärdet gärde
    Ulfsborg gd Sandlycka Saknas
    Ulvsborg gård Sandåsen sandås
    Ulvsborg gd Sibirien gärde
    Ulvsborg gd Silverbacken backe
    Vallamåla f.d. gd o. tp Sippan avs
    Videmossen torp Sjuhagen hage
    Videmossen avs Sjungahagen hage
    Videmossen, Norra avs Sjungamossen mosse
    Videmossen, Södra avs Sjungarehagen hage
    Videmossen, Södra avst. Sjungarekärret Saknas
    Vikströma-gården gd Sjöhagarna hagar
    Vildhem avs Sjöhagarna hagar
    Vimossen avs Sjöhagen hage
    Vulcanus avs Sjöslätan åker
    Välkommatorpet båtsmanstorp Sjöslätten gärde
    Värlemåla gård Sjöäng Saknas
    Värlemåla gård Skogagärdet gärde
    Värlemåla gd Skoggärdet gärde
    Värlemåla gd Skogåkrarna gärde
    Västergården Saknas Skottabacken gärde
    Ådalen lht Skrik(are)backen backe
    Ådalen avs Skrikarebacken backe
    Äng(a)gärdet gård Skrikebackabroen landsvägsbro
    Ängagärdet gd Skrolan (uppodlad) äng
    Änggärdet lht Skrolan äng
    Ödebo by Skruvslätt skog(sskift)
    Ödebo gd Skrålan gärden
    Ödebo gd (by) Skrålana? gärden
    Ödebokvarnen kvarn Skråland gärden
    Ödebokvarn avs Skråland gärden
    Ödebo-kvarn vattenkvarn Skrålgärdet gärde
    Ödebo-Kvarngrund avs Skrålhagen hage
    Ödebostorpen t? Skyttahagen hage
    Östergården Saknas Skärvansbro landsvägsbro
      Skärvansbro landsvägsbro
      Skärvansbroåkern åker
      Skäryvads bro landsvägsbro
      Slåttabacken höjd
      Slätäng äng
      Smedbygatan väg
      Smedgärdet gärde
      Smedgärdet gärde
      Smedhagen hage
      Smedlyckan gärde
      Smedsgjölen Saknas
      Smegärdet gärde
      Smegärdet gärde
      Snabbagärdet åker
      Snabbagärdet gärde
      Snippagärdet gärde
      Snärket dunge
      Solbergaängen Saknas
      Stallbackagärdet gärde
      Stallbacken gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Starboet Saknas
      Stavgärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stenkulan gränsmärke
      Stenlyckan gärde
      Storagärdet gärde
      Store gärdet gärde
      Store mosse gärde
      Storäng äng
      Storängan äng
      Storäng(en) äng
      Storängen betesmark
      Storängen äng
      Strandberga åker
      Stubbelyckan Saknas
      Stubbö, se Stubbudden halvö
      Stubbö holme
      Stubbö holme
      Stubbösten, se Stubbudden råmärke
      Stubbudden halvö
      Stubbövad, se Stubbudden vad
      Styrse (Styrsö ?) holme
      Styrsö holme
      Styrsö holme
      Styrsö ö
      Styrsö ö
      Styrsö holme
      Styrsö gavel udde
      Styrsö-gavel udde
      Stämma Saknas
      Svanhalsen udde
      Svanhalsen udde
      Svarta knölarna holme
      Svarta knölen holme
      Svarta knölen holme
      Svartbäcken bäck
      Svarte knölen holme
      Svarte knölen holme
      Svälte- knäpp gärde
      Såghagen hage
      Sågkvarnsgärdet gärde
      Sänktärnan råsten
      Södra gärde gärde
      Södra gärdet gärde
      Södra lycke hage
      Södra-lyckan gärde
      Södra vägen väg
      Södre-ström strömfåra
      Takkärret gärde
      Tegelängen Saknas
      Tingby-backar backar
      Tingbybackar backar
      Tingby-backe backe
      Tingbybergakällan källa
      Tingby-bete betesmark
      Tingby-bete hagmarker
      Tingbygatan väg
      Tingby göl göl
      Tingby göl göl
      Tingbyodlingen äng el. dyl.
      Tingby storäng betesmark
      Tingbystoräng äng
      Tjärmossen mosse
      Tobaklyckan gärde
      Tobakshagen hage
      Tomtabygärdet gärde
      Tomtabygärdet, Stora gärde
      Tomten gärde
      Tomten gärde
      Tomten gärde
      Tomtgärdet gärde
      Torpemåssan Saknas
      Torvmossen gärde
      Tottelen holme
      Trehagen hage
      Tresnippen vägskäl
      Trindholmen holme
      Trindholmen holme
      Trinnholmen holme
      Trinnholmen holme
      Trinnholmen holme
      Trisneppan vägskäl
      Trisnibb Saknas
      Trollholmen, se Kungsholmen holme
      Trollholmen holme
      Trullen holme
      Trullholmen holme
      Trullholmen holme
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Tärnön, se Kungsholmen holme
      Töremossen mosse
      Tör(e)mossen mosse
      Törn(e)gärdet gärde
      Törnbybäcken bäck
      Törnbybäcken bäck
      Törnbäcks bro bro
      Törnby kanal kanal
      Törnbäcken bäck
      Törnbäcksbro landsvägsbro
      Törnskär holme
      Törnåkern Saknas
      Ulfsborg(s)backen backe
      Ulvsborgagatan väg
      Ulfsborgsgärdet gärde
      Utmossen Saknas
      Videmossakärret f.d. kärr
      Videmossekärret kärr
      Videmossen mosse
      *Viedalsängen Saknas
      Vilön holme
      Vilön holme
      Vil(l)ön holme
      Vilörn holme
      Vinbärsbackarna backar
      Vinbärsbackarna Saknas
      Vindmuntans trädgård stenrösen
      Vindmuntans trädgård stenrösen
      Väg(a)gärdet gärde
      Vägagärdet gärde
      Värlemålabäcken, se Ingelstorpsbäcken bäck
      Värlemålavägen väg
      *Västgötebacken Saknas
      Västra-gärde gärde
      Västra gärde gärde
      Västra-gärde gärde
      Åhagen hage
      Ängagärdet gärde
      Ängagärdet gärde
      Ängagärdet, se Lunda ängagärde gärde
      Ängagärdet gärde
      Ängagärdet Saknas
      Ängen gärde
      Ängen äng
      Ängen gärde
      Äspdungen gärden
      Ödeboåkern åker
      Ömannahagsgärdet gärde
      Örnekulan kulle
      Örnakulan höjd

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.