ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Möckleby socken : Möckleby härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 195
Möckleby, Norra sn Bettorpsmossen mosse m. göl Norra Möckleby sn Asphorvan Saknas
Möckleby, Norra sn Björknabben skogshöjd(?) Namnförteckning förteckning Backarna grusbackar
Möckleby, Norra sn /Se Borgmossen mosse Möckleby, Norra socken Backen, Norra höjd
Möckleby, Norra sn Bröttorpören udde Nummerförteckning förteckning /Se Ba(r)nbacken backe
Möckleby, N. sn Bystad fält Möckleby, Norra sn »Basängen» äng
Norra Möckleby sn.? Danket terräng(?) Sagesmän förteckning Berget backe
Möckleby Norra sn Danket, Norra terräng(?) Möckleby, Norra sn Berget backe - åkerslotter, utjordar
Möckleby, Norra sn Danket, Södra åkrar Sagesmän förteckning Berkgatan byväg
Norra Möckleby sn Dankmossen mosse(?) Sagesmän förteckning Berkhorvor åkrar
Möckleby, Norra sn Docke mosse uppodlad mosse Sagesmän förteckning Beten betesmarker
Möckleby, Norra sn /Se Dörbybro bro o. terräng(?) Sagesmän förteckning Beterna Saknas
Möckleby sn o. hd Fågelkärr mosse Sagesmän förteckning Bettorpgatan utfarsväg
Möckleby, Norra socken Galgmossen delvis uppodlad mosse Sagesmän förteckning Bocksten sten
Norra Möckleby Saknas Galgrör terräng(?) m. fornlämn. Sagesmän förteckning Bockstenen granitblock
Möckleby, Norra sn Galgerör gravfält? /Se Sagesmän förteckning Bockstenen granitblock
Norra Möckleby sn sn Galgmossen delv. uppodlad mosse /Se Sagesmän förteckning Borg Backe backe
Möckleby, Norra sn Gammeldörby åkrar(?) Sagesmän förteckning Bostorp gata väg
Norra Möckleby sn Gammeldörby åkrar /Se Sagesmän förteckning Bostorpvägen utfarsväg
Möckleby, Norra sn Glaberg åkrar(?) Sagesmän förteckning Bredflat åker
Möckleby, N. o. S. sn Guttra ägomark Sagesmän förteckning Brända Horva Saknas
Möckleby, N. sn Holmsudd udde Sagesmän förteckning Bröttorpören, se Långnäsören Saknas
Norra Möckleby sn Holmsudd udde Sagesmän förteckning Buskhaget hag
Norra Möckleby sn Ingehorvan fält Sagesmän förteckning Bygatan gata
Möckleby, Norra sn Kampbacken åker Sagesmän förteckning Båtsmanshorvan förr avlöningshorva för båtsman
Norra Möckleby sn Kråkdal åker Sagesmän förteckning Båtsmanshorvan allmänning
Möckleby, Norra sn Kråkdal ägomark Sagesmän förteckning Danken hag - sidlänt med kärr
Möckleby, Södra sn Kycklingebacken backe(?) Sagesmän förteckning Dankgatan byväg
Möckleby, Norra sn Kåremossen mosse m. gölar Sagesmän förteckning Dankmåsen mosse - ängsbeten m.m.
Möckleby, Norra sn Kåremossen mosse Sagesmän förteckning Djurstretan äga
Möckleby, Norra sn Lakullekällan terräng(?) Sagesmän förteckning Djurstretan äga
Möckleby, Norra sn Lakullekällan källa Sagesmän förteckning Dock Måse mosse (som nu utdikas)
Möckleby, Norra sn Lakullmossen mosse Sagesmän förteckning Dock Måse mosse
Möckleby, N. sn Lakullmossen mosse Sagesmän förteckning Drängsprängan Saknas
Möckleby, Norra sn /Se Långnäsören udde /Se Sagesmän förteckning Dörby, Gamla Saknas
Möckleby, Norra sn /Se Långnäsören udde /Se Sagesmän förteckning Dörby bro bro
Möckleby, Norra sn /Se Löten terräng(?) Sagesmän förteckning Flathall gråstensblock
Möckleby, Norra o. Södra sn:ar /Se Marstrand ägomark Sagesmän förteckning Floda Saknas
Möckleby, Östra, se Möckleby, Norra sn Millbäcken bäck Möckleby sn och hd Flåthallen sten - flyttblock
»myklaby», se Möckleby by Norra hög fornlämningsområde Möckleby sn Flåthallen flyttblock
»østra myklaby», se Möckleby, Norra sn Norra sand åkrar Möckleby socken socken Fläskäng Saknas
Möckleby prästgård Saknas Nötmossen mosse m. göl Möckleby sn m.m. Fornborg bygdeborg
Långanäs förr namn på Norra Möckleby sn /Se Nötmossen mosse Möckleby sn m.m. Fornborgsbacken Saknas
Långanäs förr namn på sn Pelnabro bro(?) Möckleby, Norra sn å järnvägsstation Fågelbacken Saknas
Långenäs medeltida namn på sn /Se Rösjan åker m.m. Möckleby, Norra sn Fågelkullen backe
Bettorp by Sandgroparna terräng o. gård(?) Möckleby, Norra sn Fågelkärr mosse - kärr - betesmark
Bettorp by Sandkullsbacken uppodlad backe(?) Möckleby, Norra sn Fähålet vik
Bettorp by Silkesäng äng Möckleby, Norra sn Fästningen lott
Bettorp by Silkesäng äng Möckleby, Norra socken Förmåsen (nu uppodlad) mosse
Bettorp by Själgrundet skär Möckleby brödtiggare inbyggarbeteckning Förmåsen (nu uppodlad) mosse
Bettorp by Sjöåsen ås Aniskullen gårdar Galgmåsen förr mosse, nu utdikad
Bettorp by Smörkärret mosse Aniskullen gårdar Galgrör Saknas
Bettorp by Smörkärret kärr Ant-Jantomta lht. Galgrör galgbacke
Bettorp by Solgrundet skär m. landfast. förb. Ant-Jonsplatsen lägenhet Galgrör galgbacke
Bettorp by Stenkärr kärr Asplunda avs. lht Gammel Dörby åkrar
Bettorp by Stenkärr kärr Backgården gd Gammel Dörbybacken backe
Bettorp by Stretrör terräng m. fornlämn. Bengtstorp gård(ar) Gateli(n)kätten hage
Bläsinge Saknas Stubbemåla terräng(?) Bengtstorp gård(ar) Glaberg backe
Bläsinge by Stubbemåla torp Berghults lht Glaberg backe
Bläsinge by Södra hög fornlämningsområde Bettorp by Glaberg backe
Bläsinge by Södra sand åkrar Bettorp by Glaberg backe
Bläsinge by Vik sjö Björklunda avs. Glaberg backe
Bläsinge by Västra malmen ägomark Blåklinten, se Blåkulla Saknas Grinden, Yttra grind
Bläsinge by Åkermossen uppodlad mosse Blåkulla hus Grundet sättställe för garn
Bläsinge by Österäng åker m.m. Bläsinge by Grundet sättställe för garn
Bläsinge by Österäng skogsmark Bläsingedal avs lht Grundet sättställe för garn
Bläsinge by   ´Bläsinge-å-Hagby´ byar Grustaget Saknas
Bläsinge by   Bostorp by Gröna Gata skogsväg
Bläsinge by   Bostorp by Gunnarstorpmåsen mosse
Bläsinge by   Bostället Saknas Guttgata väg
Bläsinge by   Bröttorp by Gåshagkärret kärr - mosse
Bläsinge by /Se   Bröttorp by Hagby Grund grund
Bostorp by   Bröttorp Västra Malm smålägenheter Holmudden, se Holms Udd Saknas
Bostorp by /Se   Bröttorp Västra Malm smålägenheter Holms Udd udde
»broghatorp», se Bröttorp by   Dörby by Holmsudden udde
Bruddatorp se Bröttorp by   Dörby by Hutthorvan Saknas
Bröttorp by   Dörby by Håkmåsen Saknas
Bröttorp by   Dörbydal avs med hus Hög, Norra Södra, se Norra Hög, Södra Hög Saknas
Bröttorp by   Dörby Malm (Malmen) inhyseslägenheter Jalsgatan väg
Bröttorp by   Elmedal avsöndringar Jalsgatan väg
Bröttorp by   Flöjknoppplatsen lht, nu öde Jon-Persgatan byväg
Bröttorp by   Fridhem avs Kanalen avfallsdike
Bröttorp by   Fridhem avsöndringar Katrinhorva horva
Bröttorp by   Fridhem avsöndringar Kattstek åker
Bröttorp by   Grapes avs Kommeskärr kärr - vattenhåla
Bröttorp by   Gunnarsborg avs. med hus Kommeskärr kärr, vattenhåla
Bröttorp by   Gunnarstorp by Kohaget Saknas
Bröttorp by   Gunnarstorp by Kon sten - flyttblock
Bröttorp by   Gunnarstorp by Kon sten
Bröttorp by   Gunnarstorp by Kopinmåsen Saknas
Bröttorp by   Guttra lht Kopinmåsen mosse
Bröttorp by   Guttrabo Saknas Kristoffervägen Saknas
Bröttorp by   Hagby by Kråkdal åkerfält
Bröttorp by   Hagby avs (med hus) Kullbacken backe
Bröttorp by /Se   Hagby avsöndring Kushorvan Saknas
Bröttorp by /Se   Hagby by Kvarnbacken backe med väderkvarnar
Bröttorp by /Se   Hagby by Kvarnmåsen Saknas
Bröttorp by /Se   Hagbylund avs Kvarnäng Saknas
Dudhraby, Duderby, se Dörby by   Hakeberg avsöndring Kycklingbacken (sand)backe
Dörby by   Haken avs Kyrkspjällen åker (m.m.)
Dörby by   Haken lht Kyrkspjällen åker (m.m.)
Dörby by   Helenelund avs. Kårmåsen starrmosse - kärr
Dörby by   Hemgården gd Kårmåsen Saknas
Dörby by   Holmhorvan avs med hus Källan vattenplats
Dörby by   Högåker avs med hus Källgatan jalsgata
Dörby by   Knutgården bebyggelse Källgatan jalsgata
Dörby by   Kråkrör avs med hus Källsjåket inägor
Dörby by   Kråkrör avs med hus Lakullen backe
Dörby by   Larsborg avs Lakullen backe
Dörby by   Lilla Turkiet öknamn Lars-Petter-Jongatan Saknas
Dörby by   Lundgården gd Lass-Danjelbacken backe
Dörby by   Lustigplatsen lht Leklunden »ekdunge»
Dörby by /Se   Långerälla by Leran Saknas
Dörby by /Se   Långrälla by Lindtomterna inägor
Dörby by /Se   Länsmansgården gd Linshorvbacken backe
Dörby by /Se   Löten avs. (Långnäsören) udde
Dörby by /Se   Löterna avs. Långrällgatan utfarsväg
Dörby by /Se   Löttorp avsöndringsjord Löjstenen sten
Dörby by /Se   Malmen lägenheter Löten Saknas
Gunnarstorp by   Malmen lägenheter Marken beteshag - utmarksjord
Gunnarstorp by   Malmen lht:er Markgatan väg
Hagby by   Marstrand avs med hus Morbrorhorvan Saknas
Hagby by   Mellangården gd Månses Lapp horva
Hagby by   Möckleby Malm inhyseshus Måns Grund grund
Hagby by   Norrgården gd Möckelhorvan åker
Hagby by   Norrgården gd Nabben åkrar
Hagby by   Norrgården gd Norra Gata(n) ´jalsgata´
Hagby by   Norrgården gd Norra Hög sandhög, sandkulle, ´backe´
Långanäs förr namn på kyrkby /Se   Norrgården gd Norrbäcken vatten(drag)
Långerälla by   Nyborg avsöndringsjord Nyjalet Saknas
Långerälla by   Nyborg avs. Nykommbacken backe
Långerälla by   Nyborg avsöndring(sjord) Ockermåsen?, se Åkermåsen Saknas
Långerälla by   Nyt(t)orp avs Pelnabro landsvägsbro
Långerälla by   Nyt(t)orp avs. Pelnare Bro Saknas
Långerälla by   Olles Saknas Pilgatan väg
Långerälla by   Olsbacka avsöndringsjord Pinudden udde
Långerälla by   Petersborg avs Pojkbacken backe
Långrälla by   Petter-Gustavs (opp-på Skogen) lht (nu raserad) Rishorvan Saknas
Långerälla by   Pinngärdet lht Rudmåsen åkermosse
Långerälla by /Se   Prästgården gd (löneboställe) Rum, se Rumsåkern Saknas
Möcklebo förr hd /Se   Rovhorvan avsöndringsjord Rumsåkern åker
*Möckleby Saknas   Rosendal avs lht med hus Ryggplågan äng
Möckleby, Norra by   Rosendal avs Rällan sättställe för garn
Möckleby, Norra kyrkby o. sn   Rosenlund avs Rällgrundet grund
Möckleby by   Rostorp avs. Räveln sättställe för garn
?Möckleby, Norra by   Rudelund avs. Sanden Saknas
Möckleby by   Rudelund avs. Själgrundet ´skär´
Möckleby by   Selmaborg avs. Sjögatan byväg
Möckleby by   Selmas hus med avsöndringsjord Sjölotten Saknas
Möckleby gd   Sjöborg avsöndringsjord Skälrör lott
Möckleby prästgård   Sjöstorp avs med hus Skälrör lott
Möckleby by /Se   Sjötorp avsöndringsjord Skälrör Saknas
Möckleby, Norra poststation /Se   Sjötorpet avs lht med hus Skälrör rör
Stobbemåla, se Stoppmåla f.d. lht   Sjötorpet avs lht med hus Skräddaräng förr avlöningsäng
Stobbmåla, se Stoppmåla f.d. lht   Stenkullen lht med hus Skogen utmark
Stoppmåla f.d. lht /Se   Stenkumla avs med hus Smedudden avlöningsjord
Strandtorp by   Stenkumla avs med hus Smedudden avlöningsjord
Strandtorp by   Stoppmåla lht (nu utgången) Smörasken Saknas
Strandtorp by?   Stoppmåla lht Smörasken gråsten
Strandtorp by   Strandplatsen lht, nu utgången Smörasken gråsten
Strandtorp by   Strandtorp by Smörmåsen förr mosse
Strandtorp by   Strandtorp Bodar fiskläge Solgrundet skär
Strandtorp by   Strömplatsen lht, nu utgången ?Stenberga Saknas
?Strandtorp by   Stubbmåla, se Stoppmåla lht Stenbitarna Saknas
    Stubbmåla lht Stora Tomt huvudlotter
    Sörgård arna gårdar Stora Vik, se Vik, Stora kärr
    Sörgårdarna gårdar Strandtorpgrinden grind
    Sörgården gd Strandtorpvägen utfarsvägen
    Sörgårdarna gårdar Stubblund åker, äng, lövdunge m.m.
    Sörgården gd Studenthålan håla
    Sörgården gd Studenthålan håla
    Tallbacken avs Svinplanen Saknas
    Tallhyddan avs med hus Svinvallen allmänning
    Tomten avsöndringsjord Södra Brunn vattenplats
    Tomten avs. Södra Bäckgatan utfarsväg
    Tomten, Östra boningstomt Södra Hög sandhög, -backe
    Tornhorvan avsöndringsjord ?Tiskhorvan Saknas
    Turkiet, Lilla, se Lilla Turkiet Saknas Tjuren sten
    Vilhelmsborg avsöndringsjord Tomten boningstomt
    Västergården gd Trehörningen gärde
    Västergården bebyggelse Trindhorvan Saknas
    Västergården gd Tullberget backe
    Västergården gd Tullberget backe
    Västergården gd Tullberget Saknas
    Västergården gd Tveta Ås ås
    Västerhorvan avs (jord med hus) Tånghorvhörnet bukt
    Åkerberg jordavsöndringar Tånghorvvägen utfarsväg
    Ängen avs. (Uggelmåsen) Saknas
    (Ängen gd Utmarksmåsen Saknas
    (Ängen gd Vadstenlotten Saknas
    Östergården gd Vik, Stora kärr, mosse (kritmosse)
    Östergården gd Åkerby Bo (Boda?) ö
    Östergården gd Åkerby Bå (Båda) Saknas
    Österhorvan avsöndringsjord Åkermåsen? förr mosse - äng, nu utdikad, åker
      Åkermåsen förr mosse - äng, nu utdikad, åker
      Ålbäckvägen ´jalsgata´o. utfarsväg

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.