ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kläckeberga socken : Norra Möre härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Arevik vik    
  Björkenäs udde /Se    
  Björkenäs halvö    
  *Hårsö, Ö. numera synbarl. halvö    
  Horsö numera halvö    
  Horsö numera halvö    
  Horsö numera synbarl. halvö    
  *Stäflö vik vik /Se    
  Värsnäs udde    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.