ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högsrums socken : Slättbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 245
Högsrum sn Alvret förr skog, nu hedmark Högsrum sn sn Nummerförteckning förteckning
Högsrum sn *Avgrundet sjö Högsrum by och sn Alkärr kärr
Högsrum sn /Se Bergslätt terräng Högsrum sn Almåker äga
Högsrum sn Blårör åkermark Sagesmän förteckning Alvaret betesmark
Högsrum sn Brakenberget åkermark Sagesmän förteckning Amerika betesmark
Högsrum socken Bucklekärret kärr Sagesmän förteckning Arken = Noaks Ark monument
Högsrum sn Bunka terräng Sagesmän förteckning Arken = Noaks Ark stensättning
Högsrum sn »Cristierns arue» beb. -el. naturnamn Sagesmän förteckning Avröstningen, Lilla betesmark
Högsrum sn Dild åkermark Sagesmän förteckning Avröstningen, Stora betesmark
Högsrum sn Djurmanshorvan åkermark Högsrum sn Backe, Västra, se Västra Backe höjd
Högsrum sn Ekerum triangelpunkt Högsrum sn Backåsen ås
Högsrum sn Ekerumsbadet bad o. campingplats Högsrumsocken = Högsrum sn Beataplanen hage
Högsrum sn Ekerumsbukten vik Abbantorp by Berget fält
Högsrum sn Ekerums hamn hamn Abbantorp by Bergskogen betesmark
Högsrum sn Ekerumshamn vik Andersbo avsöndringar Berg Slätt betesmark
Högsrum sn Ekerums hamn hamn Björkebo avs. Beten åker
Högsrum sn Ekerums hamn vik Bullerkrog ställe Beterna jord
Högsrum sn Ekerumsrevet rev Busketorp avs. Betshaget hag
Högsrum sn Ekeskogh, se Alvret förr skog, nu hedmark Bysket lht Beteshaget, Södra avs.
Högsrum sn Fagerås skogsmark Byskolan folkskola Blårör stenrör
Högsrum sn Fagerås terräng Ekbacken avsöndringar Blårör åker
Högsrum sn Fågelkärr kärr Ekerum, se Ekrum gd Bocken åker
Högsrum sn Garnudden udde Eketorp avs. Borgen fornborg
Högsrum sn Gertrudskärr kärr Ekhyddan avs. Borgen åker
Högsrum sn Gladvattnet sjö Ekrum gd Borgängen äng
Högsrum sn Gladvattnet mosskärr Ekrum Hamn hamn Bredflat åker
Högsrum sn /Se Gladvattnet sjö Emmelund lht Bredflat åker
Högsrum sn /Se Gladvattnet göl Furubacken avs. Bredflat åker
Högsrum sn /Se *Grebysnapen grund el. udde Haget avs. Brunnsdilden jord
Högsrum sn /Se Gubbhorvan åkermark Halltorp gd Bråtlandet åker
Högsrum sn /Se Guldgruvan åkermark Halltorp gård Bränningen skog
Högsrum sn /Se Gummtomter åker /Se Hammarhorvan avs. Buckelbackarna betesmark
Abbantorp by Gölen betesmark Hedestugan avs. Byskgatan väg
»Cristierns arue» natur- el. beb. -namn Halltorps hag naturreservat Hemgården gd Båsshorvan åker
*Crwisgerde Saknas Hammarhorvorna åkermark Höghäll, se Hösrum tomt Bäckåker åker
Ekerum gd Hyttorna åker /Se Högsrum by Dalhorvan åker
Ekerum gd Hässelhyltan betesmark Högsrum by Danket sidlänt mark
Ekerum gård Högrums träsk f.d. träsk Högsrum poststation Dilden äga
Ekerum g. Högsrums träsk f.d. träsk Högsrumbyn = Högsrum by Saknas Dilderna, se Dilden äga
Ekerum gd Kappstenen sten Jonsborg avs. Djupa Horvor, se Horvor, Djupa grustag
Ekerum gd Karum triangelpunkt Kaptengården gd Djupkärret kärr
Ekerum gd Karum alver terräng Karum by Drängspräng åker
Ekerum gård Karum alver terräng Karum by Duse Hag hagmark
Ekerum gd /Se Karum alvar alvar Karum by Ekarna, Stora, se Stora Ekarna ekar
Halltorp by Krassmokärr kärr Karum by Ekrumgärdet åker
Halltorp by Krassmokärr kärr Kronovattnet lht Ekåker åker
Halltorp by *Kungstallen tall Kvarnen, Östra kvarn Fageråsen äga
Halltorp by Kvarnbacken backe Kyrkskolan, se Byskolan folkskola Farfars Vrå hörn
Halltorp gård Kvarnbacken backe Kärrstorp avs. Flatås högslätt
Halltorp gd /Se Kårudden udde Laduhagen avs. Flatås fält
Högsrum by Kärleksboken åker Lindtorp avsöndringar Flisslätt äga
?Högsrum by Lindgärdet åkermark Ljungheden avsöndringar Framängen = Lilla Man, se Man höäng
Högsrum by Lindkullarna betesmark Ljungtorpet avs. Fågelbacken backe
Högsrum kyrkby Lundkullebacke åkermark Lugnet avs. Fårkärret kärr
Högsrum poststation /Se Lundkällan källa Lugnet avs. Fårmarken betesmark
?Karum by Lundtorpskälla mineralvattenkälla Lundtorp avs. Fördärvet åker
?Karum by Löckerumshaget betesmark Lundtorp avsöndringar Gladvattnet mosskärr
Karum by Löckerumshaget betesmark /Se Mark, Södra avs. Gladvattnet mosskärr
Karum by /Se Marstrandshorvan åker /Se Mellgårdarna gårdar Gravjödder åker
»Katerum» Saknas Mossberga borg, se Vipetorps borg fornborg Mossberga eller Odens flisor Saknas Grindarna, Svarta grindställe
Kattarwm, se ?Karum by Mossen mosse Mossberga gd Grindåker äga
[Qvisgärde] Saknas Målarna skogsmark Mossberga gård Grossmo Kärr vatten
»Quissgærde» okänd gård Målarna terräng Mossberga gd Gräsgårdshorvan jord
Rimmarum, se Rönnerum Saknas Målerna ängar /Se Mossberga eller Odens flisor Saknas Gubbhorvan åker
Runnerum, se Rönnerum by Noaks ark terräng Mossbergatäkten Saknas Gummtomter åker
Runnerum = Rönnerum? by /Se Nybrunnskärret kärr Norrgården gd Gustav-Klasplanen hage
Rälla gd Odens flisor stenar Nyborg lht Haget hag
Rälla gård Odens flisor kvarn Nyttorp gd Haget jord
Rälla g Odens flisor fält /Se Odens flisor Saknas Haget skog
Rälla gd Odens flisor sten /Se Odens flisor kvarn Haget, se Haghorvan beteshag
Rälla gård Odens flisor kvarn /Se Odens flisor, se 2 Mossberga eller Odens flisor Saknas Haghorvan åker
Rälla gd Pilkärrskullen kulle Ollhåkshorvan avs. Hampåker, se Almåker äga
Rälla gd Prästmossen mosse Oll-Jonsgården gd Hammars Rör stenröse
Rälla gd Prästmossen mosse Olofsborg avs. Hammars Rör stenröse
Rälla gård *Reddaråsen ås Pettersholm hemman Hanseko(r)nshorvan åker
Rænlom, se Rälla gd *Reddaråsen ås Pettersholm gd Harlindan åker
Ræulom, se Rälla gd Runnbäcken terräng Prästgården gd Harlindor åker
Rönnerum by Rälla fall barrskog Rälla gd Hjorthålan vattenhåla
Rönnerum by Själgrundet grund Rälla Tall jord och hus Hjortsölan vattenhåla
Rönnerum by Själgrundet udde Rällatorpet avs. Horvor, Djupa grustag
?Rönnerum by Skinnarkärret kärr Rönnerum by Hyttorna åker
Rönnerum by Skramlan terräng Rönnerum, se Rönnrum by Håpen lott
Rönnerum by Smalemosse myr Rönnrum by Håpängen äga
Rönnerum by Smale mosse åkermark Rör, Stora samhälle Hägnaden åkrar
Rönnerum by Stensträngsområde terräng Rör, Stora hamn Hägnaden, Lilla åker
Rönnerum by Stockbrohaget terräng Rörsberg hamnplan Hägnaden, Stora åker
Rönnerum by Stomnmålerna ängar /Se Skogsbo avs. Hässelhyltorna lotter
Rönnerum by Stora rör gränsmärke Skogshyddan avsöndringar Jon Abrahams Kulle kulle
Rönnerum by Stora rör småbåtshamn Solbacken avs. Jösshorvan horva
Rönnerum by Store mosse åkermark Solhäll lht Kak Sten gråsten
Rönnerum by /Se Strömmen åkermark Soltomten avs. Kalkugnen äga
Rönnerum by /Se Stömmeltomter åker /Se Sommarbo avs. Kappstenen sten
Rönnerum by /Se Svältbacken åkermark Stommet gd Karlsborg avs.
Rönnerum by /Se Tomter ägor /Se Storkvarnen väderkvarn Karltomten äga
Rönnerum Saknas /Se Tomter ägonamn /Se Sundsholm avsöndringar Karum Alvar alvarmark
Rör, Stora förvaltningspostkontor /Se Tomter ägonamn /Se Sundsholm avs. Karummarken utmark
Sörby by *Tomter, nu Tomterna ägor /Se Svältan lht Karummarkerna utmark
Sörby by Tomterna ägor /Se Sörby by Klinkvrån ställe
Sörby by Tomtstenarna åkermark Sörby Mosse avs. Klockarehagen betesmark
Sörby by Tomtåker åkermark Sörby, Västra by Krossen Kärr vatten
Sörby by Torvmossen mosse Sörby, Västra, se Sörby by Kullarna äga
V. Sörby by Torvmossen mosse Sörgården avs. Kullbacken höjd
Sörby by Torvmossen mosse Sörgården, se Norrgården gård Kullhorvan horva
Sörby by Träskmossen mosse Tallen, se Rälla Tall jord och hus Kvarnbacken backe
Vedby by Träskmossen mosse Talliden avs. Kvarnbacken enmark
Vidby by /Se Träthorvan åkermark Talliden avs. Kvarngatan väg
Vedby by Tällmossen mosse Talliden avs. Kvarnlotten jord
Vedby by Uvberget åkermark Talliden avs. Kåråsen ås
Vedby by Vipetorps borg fornborg /Se Talliden avs. Kåråskärret, se Kåråsen kärr
Vedby by Vitlerskärren kärr Torpet, Norra lht Källargärdet åker
Vedby by Västerlånge åkermark Torpet, Södra lht Källorna område
Vedby by   Torpet, Östra lht Källorna vattenkälla
Vedby by /Se   Törnetorp avs. Kättarna åker
Vipetorp by   Utkiken avs. Ladbacken åker
Vipetorp by   Vakthem avs. Landsvägen landsväg
Vipetorp by   Vattenhagen avs. Landsvägsgärdet åker
Vipetorp gd   Vedby by Lilla Hägnaden, se Hägnaden, Lilla åker
Vipetorp by   Vedby by Lilla Man, se Man höäng
Vipetorp by   Vedby by Lilla Mark betesmark
Vipetorp by   Veby, se Vedby by Lillgärdet åker
Vipetorp by   Vipetorp gård Lindgärdet åker
Västra gården förr gd   Vipetorp, se Viptorp gd Linnhorvängen åkerjord
    Viptorp gård Lott, Västra, se Västra Lott jord
    Viptorp gård Lundkällan källa
    Viptorp gd Lunkelkärr, se Riset, Södra kärr
    Västergården gd Långlindor jord
    Västergården gd Löväng, Stora äng
    Västergården gd Maden, se Man höäng
    Östergården gd Man höäng
    Östergården gd Man, Lilla och Man, Stora, se Man höäng
    Östergården gd Mark. Lilla och Mark, Stora beteshag
    Östra Kvarnen, se Kvarnen, Östra kvarn Moarna hag
      Morna, se Moarna hag
      Moskullen åkerbit
      Mossberga Borg, se Borgen fornborg
      Mossbergaskogen utmark
      Mossberga Träsk Saknas
      Målarlotten lott
      Målerna äng och skog
      Målorna, se Målarlotten skogsängar
      Märrflängarekullen höjd
      Noaks Ark, se Arken stensättning
      Norra Skog betesmark
      Norra Skog betesmark
      Norrskog skogstrakt
      Nylandet åker
      Nylannet åker
      Nylännet åker
      Odens Flisor fält
      Odens Flisor fält
      Oll-Jonsmarken betesmark
      Oll-Jonsplanen åker
      Oll-Jonsängen äng
      Paradiset äga
      Per-Larsmarken betesmark
      Pilbrunnen vattenplan
      Pilhaget hag
      Pilkärr kärr
      Potatishorvorna horvor
      Prästmarken utmark
      Prästträsk mossmark
      Rackarebacken åker
      Reginhagen äng
      Riset, Södra kärr
      Rosenkvistbacken backe
      Ruddammen håla
      Rundbäcken vattensamling
      Rutgärdet åker
      Rälla tall Saknas
      Rävslätt horva
      Salsåker äga
      Salsåkrarna, se Salsåker äga
      Sillåsen grund
      Sjusovarebron, se Österåker åker
      Sjölanderåkern äga
      Sjöströmhorvan horva
      Skinnarehorvan åker
      Skinnarekärret skogäng
      Skog, Norra, se Norra Skog betesmark
      Skog, Norra, se Norra Skog betesmark
      Skog, Södra, se Södra Skog utmark
      Skramlan åker
      Skäl Gata väg
      Slätten betesmark
      Slätterna jord
      Slätäng äng
      Smedhägnen åker
      Småland jord
      Smällgrinden åker
      Smörasken lott
      Spannbrunnshorvan äga
      Spjällen jord
      Stallgärdet åker
      Stocke Bro bro
      Stommengärdet åker
      Stommenlappen jord
      Stommenmålorna ängar
      Stora Ekarna ställe
      Stora Hägnaden, se Hägnaden, Stora åker
      Stora Man, se Man höäng
      Stora Mark beteshag
      Storhorvan äga
      Storhorvorna jord
      Stora Löväng, se Löväng, Stora äng
      Storsten sten
      Stömmeltomter åker
      Svarta Grindarna, se Grindarna, Svarta grindställe
      Svarthorvan horva
      Sven-Olsberget, jfr Berget stenberg
      Sven-Pershorvan åker
      Svinkällan bybrunn
      Södra Riset, se Riset, Södra kärr
      Södra Skog utmark
      Tarmåker äga
      Tjeäng äga
      Tjuvkullen åker
      Tomter ägor
      Tomterna ägor
      Tomtstenarna gråstenar
      Tornhaget hag
      Trosshorvan åker
      Trädgården fruktträdgård
      Trädgårdsängen äng
      Trälleborg åker
      Tunneln täckdike
      Turkiet lott
      Vaktarängen äga
      Vallenkogatan gata
      Vedby Alvar alvar
      Viptorps Borg, se Borgen fornborg
      Viptorps Borg fornborg
      Vitle(r)skärren kärr
      Västra Backe höjd
      Västra Lott jord
      Vätterberglotten åker
      Åkern, Stora åker
      Åsen ås
      Ängen, Lilla äga
      Ängen äng
      Ängen åker
      Änggärdet åker
      Änggärdet åker
      Öland åker
      Örnkulor horva
      Österåker åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.