ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långlöts socken : Runstens härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 36
    Sagesmän förteckning Amunds Rör stenrör
    Långlöt sn Aspbäcken kärr
    Borg, Södra avsöndringar Backlindan åker
    Himmelsberga Gård gd Borgen fornborg
    Rosendal lht Borgröret stenrör
      Folkslundagärdet åkrar och ägor
      Fula Brunn vattenhåla
      Fölsingholmen holme
      Granhorvan horva
      Hamnen hamnställe
      Hässlet skog
      Idegransholmen holme
      Ingrälla Sten gråhall
      Jurkärr kärr
      Kampängen skogsäng
      Krummel Hallar stenar
      Kråklundshorvan jord
      Kärngängen skogsäng
      Långa Udd holme
      Långlöt Måse bygd
      Matte Brunn bybrunn
      Mose Backe höjd
      Nabbacken höjd
      Notsanden sand
      Nyjalsgatan väg
      Runda Stenen stenklot
      Skarpna Spjällen åker
      Skarporna åker
      Stagbacken höjd
      Stenhorvlunden lövskog
      Svältan byalmänning
      Vaksambacken höjd
      Vargspjället åkersbit
      Vargstenen stenblock
      Vället skogshag
      Öråkern lott

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.