ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ryssby socken : Norra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 693 Bebyggelsenamn : 401 Naturnamn : 527
Ryssby socken Abborren skär Saknas Saknas Saknas Saknas
Ryssby sn Abborren holme /Se Ryssby sn Saknas Abborren holme
Ryssby sn Alekläppen holme Förkortningar förteckning Alekläppen holme
Ryssby sn *Aleskär holme Ryssby sn Alkläppsgrundet holme
Ryssby sn Aleskär skär Ryssby sn Alekrok bukt
Ryssby sn Alkläppsgrundet grund Ryssby sn Alekroksudden udde
Ryssby sn Alkullaberget berg Ryssby sn Aleskär, se Äleskär holme
Ryssby sn *Alskär holme Ryssby sn Aleskär holme
Ryssby sn Andemossen mosse Ryssby sn *Allé-? Saknas
Ryssby sn Appleholmen holme Ryssby socken Altarkåsen varp
Ryssby sn /Se *Askungeskär holmar Ryssby sn Apelsudden udde
Ryssby sn Backaskär ö Andumbla lht Appleholmen holme
Ryssby sn *Backaskär, se Bockskär ö Axeltorpet lht Applevarpet varp
Ryssby sn Baggesten gränsmärke Askaremåla by Arvsgrundet holme
Ryssby sn Bakaren undervattensgrund Askermåla gård »Backaskär», se Bockeskär skär
Ryssby sn Bakaren holme Baggemåla torp Baggehornet udde
Ryssby sn Bakaren holme Bergtorpet torp Bakaren grund
Ryssby sn Bakaren skär Binnaretorp by Bakaren ugr.
Ryssby sn Bakaren ö Birges hus Bastegrundet ugr.
Ryssby sn Bakaren undervattensgrund /Se Björkdal lht Birgeviken, se Fulviken vik
Ryssby sn Bastviken vik Björkelund lht Björknäset, se Ängeskär halvö
Ryssby sn Basudden udde Björkelund lht Björkö ö
Ryssby sn Basudden udde Björkhaga lht Björkö halv ö
Ryssby sn Berkö ö Björkenäs lht Björkövarpen notvarp
Ryssby sn *Björkeskär holme Bockskär gd Blålägerna holmar
Ryssby sn Björkmossen mosse (nat. reservat) Boda by Blålägersgrunden ögr.
Ryssby sn Björkö ö Boda by *Blålägersörarna, se Blålägersgrunden ögr.
Ryssby sn Björkö ö Boda by Bockeskär holme
Ryssby sn Blålägersgrunden grund Boda by Bockeskär skär
Ryssby sn *Blålägraö, se Mossön, St. holme Bodalund lht Bockeskär ö
Ryssby sn Blålägren, Norra skär Bostället gård Bockesten ögr.
Ryssby sn Blålägren, Södra skär Bovik Saknas Bodavik vik
Ryssby sn Bläckkärret åkermark Brasket torp Bodkroarna varp
Ryssby sn Boagöl råmärke Bratorpet torp Boholmen holme
Ryssby sn Bockestenarna grund Brinken lht Boholmen holme
?Ryssby sn Bockskär ö Brogården hemman (kvarn) Boholmsgroppan varp
Ryssby sn Bockskär skär Brohagen lht Borholmen del av land
Ryssby sn Bockskär, se Backaskär ö Brohagen torp Bosen skär
Ryssby sn Bodavik vik Brottorp, se Bröttorp by Bosen sten
Ryssby sn Bodholmen ö Bränna torp Brasudden udde
Ryssby sn Bodholmen holme Brömsevilan torp Brasviken vik
Ryssby sn Bodholmen del av ö Bröttorp by Britmaris ö, se Danerumeön ö
Ryssby sn Bosen skär /Se Buttekulla ägor Bråvassen varp
Ryssby sn Brinkåkern åker Båtsmanstorpet lht Bråvassen vik
Ryssby sn Brunnsdala åkermark Bäckelund lht Bråvassegrundet ögr
Ryssby sn Bråthagskärret åkrar Bäckelund lht Brända horva åker
Ryssby sn Bråtkärret åkermark Böle by Brände kulle hage
Ryssby by Brände kulle udde Böle by Brännemosse åker
Ryssby sn Brändemossen mosse Böle by Brömseholmen holme
Ryssby sn Brännan terräng Bölebro kvarn kvarn Bröstet varp
Ryssby sn /Se Brännmossen mosse Charlottenberg lht Bytesholmen, se Skorva, Hultsby holme
Ryssby by och sn /Se Brömseholmen holme Colieston lht Bäckemunn utloppsdike
Ryssby sn /Se Bröstet varp /Se Dampehammar kyrkoherdeboställe Bäcken bäck
Ryssby sn /Se Bytesholmen Saknas /Se Danekulla lht Bäckvarpet varp
Ryssby sn /Se Bäckkärret sankmark Danerum by Dammarna åker
Askaremåla by Bölebro triangelpunkt Danerum gård Danerumeön ö
Askaremåla gd /Se Bölediket bäck Drag lastageplats Daneviken vik
Askaremåla gd /Se Dammen damm Drag lhtr Danket ställe vid sjö
Binnaretorp by *Danebro landsvägsbro Drag hemman Danska, se Toskärnan vik
Binnaretorp by Danerumeön ö Dragsholm lht Danskebron bro
Binnaretorp by *Danerums krog förr krog Dragshöjd lht Djuphultet skog
Binnaretorp gdr Danerumsö, se Skaftnäsö ö Ebbegärde by Drag näs
Binnaretorp by Danerumsö, se Skaftnäsö ö Ebbegärde gård Drag näs
Binnaretorp by Danesjö åkermark Ekeberg lht Dragsbron bro
Björnö hg /Se Danesjö åker Ekeberg lht Dragshål sjö
Boda by Danesjö kanal vattendrag Ekelund lht Dragsviken vikar
Boda by /Se Danskan sund Eksås lht Ebbegärdebäcken, se Snärjbäcken å
Brändehage gård el. by Danskan sank mark Elgsmosse bebyggelse Ekeholmen holme
Bröttorp by Dasekullen kulle m. fasta fornl. Enehagen lht Ekeholmen holme
Buttekulla förr gd Drags kanal kanal Enekullen lht Ekeholmen holme
Buttekulla Saknas Dragsviken, Södra vik Enekullen lht Ekeholmen holme
Böle by Dragsviken, Södra vik Eneskär (holme) Ekeholmen holme
Böle by Dusehagen betesmark Eriksberg lht Ekholmen holme
Böle by Dämsjön åkrar Erikstorp lht Ekholmen, se Hamnholmen holme
Böle by Dämsjön åkermark Espelunden, se Äspelund by Ekskär, se Ekeholmen holme
Böle by Dämsjön sjö Fagerborg lht Ekudden udde
Böle by Dämsjön skogsmark Fagerhult by Ekuddegrundet ögr
Böle by Ekeholmen ö Lilla Fagerhult gård »Eldskär», se Äleskär holme
Böle by /Se Ekeholmen holme Stora Fagerhult gård Enebuskeön holme
Dampehammar prästgård Ekeholmen holme Fagerkullen lht Enereveln holme
Dampehammar prästgård /Se Ekeholmen del av Stackholmen Fagerlund lht Enereven udde
Danerum by *Ekholmen holme Fanketorp gård Eneskär skär
Danerum by Ekholmen holme Fanketorp by Eneskärsbåden, se Eneskärsrevet ugr
Danerum by Ekholmen holme Fanketorp by Eneskärs båden grund
Danerum gd:ar /Se Ekholmen ö Fiskaretorpet lht Eneskärskläppen, se Kläppen holme
Danerum gd:ar /Se Ekudden udde Fisket lht Eneskärsrevet ugr
?Danerum gd:ar /Se Enbuskeön ö Fjätebro hmd Fagerö holme
Danerum gd /Se Eneräven näs Flakö gård Fankevik vik
Drag by /Se *Eneskär, se Ryssby Enskär ö Flakö gård Farebro bro
Ebbegärde gårdar Eneskär skär Fredriksdal lht Fiskelösa grund
Fagerhult, Lilla by Eneskär, Ryssby triangelpunkt Fridhem bebyggelse Fisklösa holme
Fagerhult, Stora by Enskärskläppen holme Fridhem lht Fisksumpsholmen, se Oxegrundet holme
Fanketorp by Enskärskläppen holme Fridhem lht Fjärden vik
Flakö gård Eneskärskläppen ö Fridhem lht Fjätebro bro
Fårenäs jordbrukslägenhet Enudden udde Fullgården gård Flakevik vik
Förnäs(?) gård(?) Fagerö udde Fågelsudd gård Flakötall, se Tallen holme
Gamletorp gd Fanketorp triangelpunkt Fårenäs, se Vadstena lht Flakö ö halvö
Gamletorp gård *Farebro bro Galtemosse bebyggelse Flakö öudde udde
Gunnarsbo by Farebro bro Gamletorp gård Flatgrundet ugr
Gunnarsbo gd Fjätebro landsvägsbro Grana torp Fulviken vik
Haraldsmåla gård Fjätebro landsvägsbro Grindhagen utjord Fågelsudd udde
Haraldsmåla gd /Se Fjätebro landsvägsbro Grindtorpet torp Fågelsudd udde (och gård)
Helgesbro by Fjätebro förr bro Grindtorpet torp Fårgrunden ögr
?Hultsby by Fjätebro landsvägsbro /Se Gränstorp f.d. torp Fåreklämman holme
Hultsby by Flakö ö halvö Gröndal lht Fårklämma grund
Hultsby by Flatgrundet grund Gröndal lht Fårö holme
Hultsby by /Se Fläskebänken betesmark Grönsäng torp Fårön holme
Häslehult gård Fredagshagen skogsmark Gunnarsbo by Fäholmen, se Talleholmen holme
Kannemåla by Fulviken vik Gunnarsborg lht Fävilan holme
Kannemåla gd /Se Fågelsudd udde (och gård) Gunnarskulle lht Galgbänken holme
Kannemåla by /Se Fågelsudd halvö Gunnersbo by Galgbänken holme
Klenkhem, se *Klenehem såg Fågelsudd udde Gustavsberg lht Galjbänken varp
Knapegården gd /Se Fågelsudd udde Gärdesgården hmd Gallbänken, se Galgbänken holme
Korsgården gård Fågelsudd udde Gärdsholmen lht Garnholmarna holmar
Kronobäcks rättaredöme Saknas Fågelsudd triangelpunkt Gärdtorp torp »Garpholmen», se Garnholmen holme
Kungsgården gd /Se Fågelviken bukt Gästgivaregården bebyggelse Gatan väg
Kåremo by Fåreklämman holme Gökshult torp Geteryggen undervattensgrund
Kåremo by Fårö ö Haga, Lilla lht Getterö holme
Kåremo by Fårön ö Hagalund lht Gitteholm holme
Kåremo by Fäholms klabb triangelpunkt Haget torp Gissleholmen holme
Källtorp gård Fäholms klabb triangelpunkt Haraldsmåla gård Gneten holme
?Källtorp gd Fävilan holme Haraldsmåla gård Graneholmen holme
Källtorp gård Fävilan holme /Se Helgesbo by Granuddevarpet notvarp
?Lindö gd Galgbänken holme Helsbo by Graven kanal
Lindö by Gamle mosse åker Hemhorvan lht Grundet, se Vårtholmsgrund holme
Lindö gård /Se Garnholmen, Lilla holme Hemhult lht Grytan vik
Ljungnäs by Garnholmen, Stora holme Hjortetorpet lht Grytö ö
Ljungnäs by Garnholmsgrundet grund Holmsten torp Gräskläppen holme
Ljungnäs by Getebokärr sankmark Hultet torp Gräskläppen holme
Ljungnäs by Getekärret kärr Hultet lht Gräskläppegrunden ögr
Ljungnäs by Geteryggen grund Hultet lht Grässkär holme
Ljungnäs by Getterön ö Hultsby by Gubben holme
Ljungnäs by Getterö ö Hultsby by Gulland holme
Ljungnäs by Getterö ö Husartorpet, se Paradiset torp Gummeskär skär
Ljungnäs by Getterö ö /Se Hvenenäs, se Venenäs by Gummeskär holme
Ljungnäs by Gilleholm udde Hårdehall torp Gummeskär holme
Ljungnäs by *Glafjärden fjärd Hägnen gård Gunnarsbobäcken bäck
Ljungnäs by Gneten holme Hägnen by Gåsegrundet holme
Ljungnäs by Graneholmen holme Häradsvägen väg Gåsegrundet ögr.
Ljungnäs by Graneholmen ö Hässlehult gård Gåseholmen udde
Ljungnäs gdar Grundet grund Häslehult gård Gåseholmen halvholme
Mossberga gård Grundet grund Hästenäs fiskeläge Gåsema åker
Nyttorp by Grytö ö Hästhagen lht Gåsemad åker
Nyttorp by Grytö holme Hästenäs lht Gåsevarpet varp
Nyttorp by Grytö ö Höksås hmd Gåsholmen Saknas
Nyttorp by Gräskläppen holme Hönsekullen ägoområde(?) Gåsö ö el. halvö
Nyttorp by Grässkär skär Hörnan lht Gärdet i Gatan åker
?Nyttorp by Gräsvikemosse åkermark Ingaborg lht Gärdsleholmen holme
?Nyttorp by Gröna grund grund Jons-Petters hmd Gärsen uddar
Nyttorp by Grönsäng åker- o. betesmark Kannemåla by Gärsholmen udde
Nyttorp by Grönsäng skogsmark Kannemåla by Gölen vatten
Nyttorps rättaredöme Saknas Gubbehult terräng Kaptenegården gård Hagen skog
Näs by /Se Gubben holme Kaptenkärret lht Hagudden udde
Nävra gård Gubben holme, stenkummel /Se Karlsborg lht Halvvägsgrundet holme
Nöbble gård Gubbängen åkermark Karlshöjd bebyggelse Hamnholmen holme
Nöbble gd /Se Guldgruvan åker- o. betesmark Karlsro lht Haraldsmålabäcken, se Gunnarsbobäcken bäck
Oppeboda by Gulland ö Karlsro lht Harpern holme
Ormstorp gård Gummeskär skär Karlstorp torp Harpern varp
Pikedala gd /Se Gummeskär Saknas Klenehem lht Hatten ugr
Prästorp by Gåsegrundet grund Klumpudden lht Hemmersta ön halvö
Rev by Gåsemad sankmark Klumpuddetorpet torp Hopakärret, se Kaptenkärret mosse
Rev by /Se Gärdsleholmen holme Knapegården säteri Hopholmen holme
Rockneby by Gärsen uddar /Se Knapegården gård Horsö ö
Rockneby by Gölemossen mosse Kopparslät utjord Horsö äng
Rockneby by Gölemossen åkermark Korsgården lägenhet Horsö ö
Råckneby by Gölpan varp /Se Korsgården by Horsögrundet holme
Rockneby by Halvvägsgrundet grund Korsgården gård Hultsby ö ö
Rockneby by Hammarskulle åkrar Korsudden lht Hultsby ö ö
Rockneby nu samhälle Harparen ö Krattehäll bebyggelse Hurelösa skär
Rockneby by Hatten grund Kristineberg lht Huvudlösa holme
Rockneby by Hatten grund Kullen hmd Hyndan ögr
Rockneby by /Se Hatten grund Kungsgården f.d. komministerboställe Håkans grund holme
Rockneby by /Se Helgesbobäcken bäck Kungsgården gård Hållvarpet varp
Rockneby by /Se Hemmossen mosse Kyrkolund lht Hästegrundet ögr
Rockneby by /Se *Herrskär holme Kåreborg lht Hästeholmen holme
Rockneby poststation /Se *Herrskären holmar Kåremo by Hästenäs udde
Rumpetorp by Horsö, se Hårsö ö Kåremo by Höga holm holme
Rumpetorp by Horsö (resp. Hårsö) ö Källan torp Jansgrund holme
Ryssby by Horsö ö Källtorp gård Jungfruholmen holme
Ryssby by Horsö ö Lillgården hmd Juteholmen holme
Ryssby by Hultsby Skorva vik Lilläng torp Jutholmstarren holme
Ryssby by Hultsbyö ö Lindsjöskog lhtr Juteholmsgrunden ögr
?Ryssby samh Hultsbyön ö /Se Lindskulla lht Jutholmsvarpet varp
?Ryssby (nuv. Ryssbylund) hg Hultsbyö ö Lindö by Jämmerkulan holme
Ryesby gd Hultsbyögrunden grund Lindö gård Järngrundet ugr
Ryssby by Hundhultmossen åkrar Linjen lht Jölpa notvarp
Ryssby by *Husbyö, se Hultsbyö ö Ljungbacka lht Kalmareholmarna holmar
Ryssby by Hyndan övervattensgrund /Se Ljungnäs by Kaptenkärret mosse
Ryssby by /Se Hyttemossen mosse o. åker Ljungnäs by Karlsvarp notvarp
Ryssby kvarn Saknas Hyttemossen skogsmark Lorentsberg lht Kartgrunden ögr
Ryssbylund hg Håkan ö Lotsgården hmd Kartgrundstången, se Kartgrunden ögr
?Ryssbylund hgd Håkan holme /Se Lotsgården gård Killingen holme
Ryssbylund hg Hålkärret sankmark Luddehäll lhtr Killingen holme
Ryssbylund hg Hålkärret skogsmark Lugnet lht Klicken holme
Ryssbylund hg /Se Hårsö ö Lugnet lht Klicken kroe
Ryssbylund hg *Håtten, se Hatten grund Lugnet lht Klicken grund
Ryssbylund hg /Se Hägnen åkrar Lugnet lht Klinten holme
Saveryd gd Hägnen skogsmark Lund, se Ryssbylund säteri Klumpudden udde
Saveryd gd Hästegrundet grund Lundsdal lht Klyvnehall holme
Saveryd hemman Hästeholmen holme Lättorp gård Klämmingen åker
Skaftnäs gd Hästhagen terräng Lönn(s)dal lht Kläppen holme
Skaftnäs by Hästholmen, se *Herrskären holme Lövdal lht Koholmen, se Storö ö
Skaftnäs gård Höge holm holme Malmen torp Koholmen holme
*Skalmöre Saknas Höge holm halvö Marieberg lht Koholmen holme
Skrålslätt by Idemossen åkrar Marieborg lht Kojholmen holme
Skägganäs halvö med byar Idemossen skogsmark Mariedal lht Kojholmspumpen, se Pumpen ugr
Skägganäs halvö /Se Jankalla häll gränsmärke Marielund by Korsudden udde
Skäggenäs g Janskärr sankmark Masugnen torp Koudden udde
Skägganäs halvö Juteholmen, Lilla ö Masugnen torp Koö, se Storö ö
Skägganäs halvö Juteholmen, Stora halvö Melstadö gård Koö, se Danerumeön ö
Skägganäs halvö Jutholmen holme Molid torp Kringle horva åker
Skäggenäs udde Jutholmen holme Mose krog krog Krokedille varp
Skäggenäs lotspl. /Se Jämmerkulan holme Mose krog krogställe Kroke ström sund
Skärpinge gd /Se Jämmerkulan holme /Se Mosköttla torp Kroppkakan holme
Skärpinge gd /Se Järngrund grund Masberga herrgd »Kvarnholmen», se Kvarnstensholmen holme
Skärpinge gd /Se Jölpan varp /Se Mosseberga gård *Kvarnholmen udde
Skärpingen gd /Se Kalmarsund sund Motorpet torp Kvarnstensholmen holme
?Slakmöre by Kalmarvägen väg Motorpet torp Kvarnstensholmsvarpet varp
Slakmöre by Kalvekärret åkermark Mölsdö(?) gård Kyrkegrunden ögr
?Slakemöre by *Kalven, l., se Rocknekalven, L. holme Norget, se Gökshult torp Kyrkhålet varp
Slakmöre by Kalvhagen betesmark Norra haget torp Källekroen varp
Slakmöre by Kalvhagen betesmark Norrgården hmd Kålmeskär holme
Slakmöre by /Se *Kannemåla vägskäl vägskäl Norrliden lht Kärngen ugr
Slakmöre by /Se Karlskärr åkrar Norskan kvarn Käringen holme
[Spoorsäte] Saknas Kartgrunden triangelpunkt Nybygget torp Käringenabben udde
Stojby by Killingen holme Nydal lht Köpman holme
Stojby by Killingen ö Nydal torp Laggvarpet varp
Stojby by Killingen norra delen av Getterö Nygård lht »Lamskär» holme
Stojby by Killingen holme /Se Nygård lht Laxen varp
Stojby by /Se *Klammer slätt slätt Nyhem lht Lilla holmen, se Markudden f.d. holme
Stojby by /Se Klenehem skogsmark Nyhägnen gård Lilla mo, se Kaptenkärret slåtter
Stojby by /Se Klicken grund Nylund lht Lillö holme
Stojby by /Se Klumpudden udde Nylund lht Lindö holme
Stojby by /Se Klyvnehall holme Nylund lht Lohallen berg
Stojby by /Se Klyvnehall skär Nyrödjan torp Loppan holme
Stubbekulla gård Klyvnehall holme /Se Nytorp by Luddehäll häll (berg)
Söregärde by Klämmingen åkrar Nyttorp by Lundbergehålan varp
Södergärde by Kohagsodlingen åkrar Näs eller Rev, se 1,2 Rev Saknas Lusen vik
Sörgärde gård Koholmen holme Näs, se Rev by Lusen holme
Söregärde by Koholmen ö Näset lht Långgatan farled (sund)
Traneven gård *Kongz Eek ek Nävra gård Långegrund ögr
Tranhult gd /Se Korsudden udde Norra Nävra gård Långeholm holme
Törnerum hg Koudden udde Södra Nävra gård Långholmsvarpet varp
Törnerum hg Koudden udde Nöbbele gård Långhorvan åker
Törnerum herrgård Koudden udde Nöbble herrgård Långnäset näs
Törnerum herrgd Koudden udde /Se Nöbble säteri Långskär holme
Törnerum gd /Se Kringlemaden sankmark Oppeboda hemman Långskär holme
Törnerum by /Se *Kråkerevet grund Oppebotorpet torp Långö ö
Törnerum herrgård /Se *Kortedamm råmärke Ormstorp gård Långö ö
Vadstena by Kringelvasse råmärke Ormstorp gård Långön ö
Vadstena by /Se *Kungseken (förr) ek Orreholmen gård Lönnbergegrundet ögr
Venenäs gård /Se Kurremossen åkermark Orresten lht Manholmen holme
Åbro by Kvarndammen åker /Se Oskarsborg lht Manneholmen holme
Åbro gd Kvarnstensholmen ö Ottosborg lht Mannsholmen holme
Äspelund gård Kvarntorpet terräng Paradiset husartorp Mansholmsvarpen varp
Äspelund gård /Se Kyrkegrunden grund Persmåla gård Markegrunden ögr
  Kyrkkullen kulle Persmåla herrgård Markudden udde
  Källarudden udde Perstorpet torp Markuddegrunden, se Markegrunden ögr
  Källeviken vik Pikedala gd Markuddevarpet varp
  Källeviken vik Pickedala gård Matgev Saknas
  Källhagen skogsmark Pikedala by Matje holme
  Kälmeskär ö Posttorpet lht Mellangrundet holme
  Kälmeskär holme /Se Prästgården hmd Mellangrundsvarpet varp
  Kälmeskär holme /Se Prästtorp gd Mellanörarna ögr
  Käringen holme Prästorp by Mickelshål varp
  Kärngen grund /Se Prästtorp gård Milgrund holmar
  Kärret åkermark Prästtorpet torp Millgrundet holme
  Kärringenabben udde Rev Saknas Millviken vik
  Kärrodlingen åkermark Rev by Mjölkgrundet ugr
  Köpman holme Revgården hemman Morfarhorvan horva
  Köpman holme /Se Revsudden lotsplats Mossarna åker
  *Körkskär, se Björkö ö Rockneby by Mossen åker
  Lassehagen terräng Rockneby by Mossö, se Måsö öar
  Laxen varp /Se Romsdal lht Munken vik
  Lille mossen åkrar Rasehill lht Munken kroe
  Lille mossen åkermark Rosenborg lht Munkegrundet ögr.
  Lille mossen åkermark Rosendal lht Munkegrundsvarpet varp
  Lille mossen skogsmark Rosendal lht Munkudden udde
  Lilläng åkermark Rosenholm lht Måsö öar
  Lillö ö Rosenlund hmd Mässingsgärdet åker
  Lillö halvö Rumpetorp by Norra näs udde
  *Lindö ö Rumpetorp by Norra revet, se Revet, Norra ålfiske
  Lindö ö Rumpetorp by Norrebäcken bäck
  Ljungnäs förr ö nu udde Rydkulla lht Norreström sund
  Ljungnäs hamn hamn Ryggås gd Norrgårdsholmen, se Vårholm holme
  Loppan holme Ryggåsen (holme) Norrman holme
  Lortehamn hamn Ryssby by Norr om Snokenabben varp
  Lusen holme Ryssbyfjärdingen utjord Nycklemossen kärr
  Långa horva åkrar Ryssbyhult Saknas Nygrundet ugr
  Långa horva skogsmark Ryssbylund säteri Nyhorvan åker
  Långe holm ö Ryssbylund gård Näs, se Skäggenäs halvö
  Långe mossen åkrar Ryssbylund gd Näset halvö
  Långemossen mosse Ryssäng lht Näsudden udde
  Långe mossen åmader Råckneby by Nävrabäcken bäck
  Långgrund, Hultsby grund Råcknekalv (ö) Nötö ö
  Långnäset näs Rötorp vattenkvarn Nötö halvö
  Långskär holme Röttorp kvarn Nötökroen varp
  Långskär holme Sandbäcken lht Nötövarpen notvarp
  Långskär skär Sandeholm lht Odonmossen mosse
  Långskär skär Sandhem lht Olle-Larses grund ugr
  Långö ö Sandrum lht Olsskär, se Ulvebacken udde
  Långö ö Sandrum lht Ortegrundet holme
  Långö udde Sandskiften lht Oxegrundet holme
  *Manholmen, se Snäckö ö Sandås lht Oxegrundet ögr
  Mannagropen grop? Saveryd hemman Oxegrundsvarpet varp
  Manneholmen Saknas Segeborg lht Oxehagen hage
  Mansholmen holme Seglö (ö) Oxleholmarna holmar
  Marken betesmark Sjödal lht Oxleholmarna holmar
  Markudden ö Sjöhult herrgård Oxlekroken varp
  Matgev ö Sjömåle gård Pickedalavarpet notvarp
  *Medelgrundet, se Millgrund, St. holme Skaftnäs hemman Plätten holme
  Mellangrundet grund Skaftnäs gård Prostevik vik
  Mellangrundet ö Skansborg lht Pumpen ugr
  Mellanöarna grund Skansdal lht Pumpvarpen kroar
  Melstadösjön f.d. sjö Skansen lht Regngrundet ögr
  Milgrund, se Millgrund, St. holmar Skansen lht Reshallarna berghällar
  Millgrund, Lilla ö Skogshagen torp Reshallen holme
  Millgrund, Stora ö Skogstorpet torp Revet uddar
  Millgrund, St. holme Skorpelid torp Revet, Norra ålfiske
  Millgrundet grund Skrålslätt, se Marielund by Revsudden udde
  Millgrundsrevet småöar Skärpinge by Revsudden, se Skäggenäs udde
  Mokällebäcken bäck Skärpingen hemman Revsudden udde
  Molid terräng Slakmöre by Ryggås holme
  Mossen åkrar Slakmöre by Rocknekalven skär
  Mossen åkermark Slakmöre by Ryggås skär
  Mossön, St. (resp. Måsö, St) ö Slomma fiskeläge Ryssby skans , se Skansen backe
  Mossön, St. holme Slomman lht Ryssbyån å
  Munken vik Slätås, se Vadstena lht Ryssäng åker
  Munken vik /Se Slätängen jordlägenhet Råcknekalven ö
  Munkäng grund Snippen, se Trekanten lht Råcknekalven ö
  *Måltekläppen, se Enskärskläppen holme Snuggan vattenkvarn Rockenkalven skär
  Måsgrundet grund Snuggan lht Rävenabben, se Hemmersta ön udde (halvö)
  Måsö, St., se Mossön, St. holme Sofielund lht Rödgås skär
  Måsö, Lilla ö Solbacken lht Rödskär, Hultsby holme
  Måsö, Lilla ö Solborgen lht Rödskär, Ryssby holme
  Måsö, Stora ö Solhem lht Rödskärsgrunden ögr
  Måsö, Stora ö Solhem lht Röesten notvarp
  *Mörbo Eneskär, se Ryssby Enskär ö Solhem lht Rönneholmarna holmar
  Nordgårdsholmen, se *Herrskären holme Solåker lht Rönneskär holme
  Norman, resp. Norrman holme Stenrås torp Rönneskär holme
  Norman grund Stensberg lht Rönnholme(n) holme
  Norra viken vik Stensberg lht Rösten ögr (gränsmärke)
  Norrebäcken bäck Stensberg torp Sand vik
  Norrebäcken bäck Stensholm herrgård Sandgrunden ögr(?)
  Norrebäcken bäck Stenstorp torp Sandholmen holme
  Norrevik vik Stenås lht Sandhorvan åker
  Norrevik vik Stojby by Sandhorvan åker
  Norrevik vik Stojby by Sandvarp varp
  Norrgårdsholmen holme Stojbymo mo och lht Sandviken vik
  Norrgårdsholmen ö Stommen utgård Sandvikekroen varp
  Norrängen åkermark Strandhem lht Seffresholmen, se Sipsörn holme
  Nycklemossen åkrar Strömsdal lht Seglö ö
  Nycklemossen mosse Stubbekulla hemman Seglö skär
  Nydala betesmark Stubbekulla gård Seglökläppen holme
  Nygårdshagen terräng Svensro lht Sillegarnsholmen holme
  Nyttorp triangelpunkt Sågkvarnstorpet torp Sillgarnsholmen holme
  Näskullen terräng Södergärde by Sillåsen ugr
  Näverkärret sankmark Söregärde by Sipsörn holme
  Nävra bro landsvägsbro Sörnävra, se Nävra gård Sjuryggen holme
  Nävrabro landsvägsbro Tallhagen lht Själgrundet ögr
  Nävra å å Tallhagen lht Själgrunden ugr
  Nävraån å Talliden lht Själgrundet ögr
  Nävraån å Talludden lht Sjöbodstället kroe
  Nötö ö Tallåsen lht Sjöhagen åker
  Offerkast runstenskulle Tingsdal lht Sjöslätten sandslätt
  Oppeboda göl trösksjö Tingshöjd lht Sjöslättegrunden ögr.
  Oppebodamossen åkermark Torsgärde lht Skaftnäsön, se Danerumeön ö
  Oppebotorpet skogsmark Tove hage torp Skalkarebrinken backe
  Ortegrundet grund Traneven hemman Skankholmen, se Skankudden udde
  Oshorven åker Traneven gård Skankudden udde (f.d. holme)
  Oxegrundet grund Trasket lht Skansen backe
  Oxegrundet udde Trasket lht Skansen backe
  Oxemossen åkrar Trekanten lht Skarpes hål vik
  Oxemossen åkermark Turenäs bebyggelse Skarpeshålsvarpet notvarp
  Oxemossen skogsmark Turenäs gård Skarven, se Skarvholmen holme
  Oxhagen skogsmark Tyskland ort Skarvholmen holme
  Oxleholmen, Mellersta holme Törnerum herrgd Skarvholmsvarpet varp
  Oxleholmen, Södra holme Törnerum gård Skava holme
  Oxleholmen, Trinda holme Udden, se Fågelsudd gård Skorva, Hultsby holme
  Oxmossen åker- o. betesmark Undantaget lht Skorvan holme
  Oxmossen åkermark Uslehem torp Skåleviken vik
  Pelles mosse åkermark Vadstena by Skäckaregrundet ögr
  Persmålakulle triangelpunkt Vadstena fiskeläge Skägganäs ö
  *Pikedala bro landsvägsbro Vadstenalund lht Skägganäs halvö
  Plätten holme Valtorpet båtemanstorp Skägganäs halvö
  Pumpen undervattensgrund /Se Venanäs by Skäggenäs halvö
  Reskallarna berghällar /Se Venenäs by Skäggenäs udde (halvö)
  Rev, Norra udde Västergärde utjord Skäggenäs halvö
  Rev, Norra udde Västerhult torp Skälgrund, se Själgrunden ugr
  Rev, Södra udde Västervik, se Vadstena Saknas Skälsholmen del av Koö
  Rev, Södra udde Åbro by Skärvgrundet, se Skava holmar
  Revsudden udde av ö Åbro gård Slakmöre tall holme
  Revsudden udde av ö Ådalen lht Slanagrundet holme
  Refsudden udde Älfsgården, se Vadstena Saknas Slomman äng
  Rinnaremossen åker Älvsmosse, se Elgsmosse hmd Slätholmen holme
  Rocknekalf, se Rocknekalven, St. ö Ängebäck torp Slätholmen holme
  Rocknekalven ö Äspelund gd Smittareholmen holme
  Rocknekalven, L. holme Äspelund by Snokenabben ögr
  Rocknekalven, L. holme Äspelunden gård Snokenabben udde
  Rocknekalven, Lilla ö Äspenäset torp Snäckö ö
  Rocknekalven st. ö Österbergtorpet båtmanstorp Snäckö ö
  Rocknekalven, St ö   Snäckövarpet notvarp
  Rocknekalven, St. ö   Snärjbäcken å
  Rocknekalven, St. ö   Snärjbäcken å
  Rocknekalven, St. ö   Stackholmen holme
  Rocknekalven, St. holme   Stackö ö
  *Rocknekalven, St. ö   Staffeskär holme
  Rocknekalven, St. skär   Staffeskärsör holme
  Rocknekalven St. ö   Starrvarpet varp
  Rocknekalvsgrundet grund   Stensholmekullen kulle
  Rummelkullen åker- o. betesmark   Stockö, se Stackö ö
  Rydsby Skants, se Ryssby skans förr befästning   Stoeholmen, se Stackholmen holme
  Ryggås, se Rögås holme   Stora Björköör ögr
  Ryggås holme   Stora ön, se Ängön ö
  Ryggås ö   Storäng äng
  Ryggåsgrundet ö   Storö ö
  Ryssby Enskär ö   Storön, se Hultsby ö ö
  Ryssby Enskär ö   Stubbeholmen holme
  Ryssby Enskär ö   Stubbholmsvarpet varp
  Ryssbyfjärdingen åkermark   Stuteknölen skär
  Ryssbyfjärdingen åkermark   Stånggrund grund
  Ryssby Röskär ö   Stånggrundet ögr
  Ryssby skans, se Skansen befästningsruin   Sumpen notvarp
  Ryssby skans förr befästning   Svarta sten holme
  Ryssby skans backe /Se   Svartemosse hage
  Ryssby å å   Svartemossekärr kärr
  Ryssbyån å   Svartholmen holme
  Ryssbyån å   Svarteholmen, se Korsudden halvholme
  Ryssäng åkermark   Svartholmen holme
  Råke Storkalv, se Rocknekalven, St. ö   Syndergrundet holme
  Ränggrundet grund   Syndergrundsvarpet varp
  Rävenabben udde   Södra Blålägers-grundet holme
  Rävkullen kulle   Södra vik vik
  Rödmosse mosse   Tallarna halvö
  Rögås holme   Tallen holme
  *Röneskär holme   Tallen holme
  *Röneskär, se Rönnskär holme   Tallen holme
  Rönneholmarna holmar   Tallgrunden ögr
  Rönneskär skär   Talleholmen holme
  Rönneskär skär   Talleholmen holme
  Rönneskär ö   Tallholmen, se Tallekurran holme
  Rönnskär holme   Talleholmen holme
  Röskär, Hultsby skär   Talleholmen, se Ekeholmen holme
  Röskär, Ryssby skär   Talleholmen, se Lillö holme
  Sanden åker   Tallekurran holme
  Sandgrundet grund   Tallestubbegrundet, se Talleholmen holme
  Sandholmen holme   Tallevarpet varp
  Segelön ö   Tingekulle kulle
  Segelön ö   Tolvmannesmedja smedja
  Segelön ö   Torsbäcken Saknas
  Seglö ö   Torvmossen mosse
  Seglö ö /Se   Toskärran vik
  Seglö ö   Trankärren åker
  Seglö ö   Treklasarna övervattensgrund
  Seglökläppen holme   Trindholmen holme
  Signalen röse /Se   Trinneholmarna holmar
  Sillegarnsholm holme   Trollhagen åker
  Sillegarnsholm holme   Trollholmarna holmar
  Sillåsen fyr   Trollholmen holme
  Silverrör röse   Trälsevarpen varp
  Sippsören holme   Trälsö holme
  Sippsören ö   Tveballegrundet ögr
  Sippsören ö   Tvillingsgrunden ugr
  Sjukmo brink gränsmärke   Tyttan holme
  Sjuryggen holme /Se   Tyttegrunden ögr
  Sjåket skogsmark   Tyttekläppen holme
  Själegrunden grund   Tyttevarpen notvarp
  Själgrund, Hultsby grund   Tälleholmen, se Ekeholmen holme
  Själgrund, Törnerums grund   Täppan hage
  Själgrundet holmar   Täppebråen hage
  Själgrundet grund   Tärnegrundet holme
  Sjöhagen terräng   Tärnö holme
  Sjökärret åkermark   Törnholmen holme
  Skaftenäsviken vik   Törneholmen notvarp
  Skaftnäsö ö   Törneholmen holme
  Skaftnäsö ö   Törnholmen holme
  Skankudden udde   Törneholmskroen varp
  Skansen befästningsruin   Törneholmsströmmen varp
  *Skarvholm holme   Törnholmsvarpen varp
  Skarvholmen holme   Törneskär holme
  Skorva, Hultsby udde   Uddarnas ö, se Ängön ö
  Skorvan holme   Udden udde
  Skorvan holme   Ulvarna holmar och varp
  Skäggenäs förr ö, nu halvö /Se   Ulvebacken udde
  Skägganäs halvö   Utterhallen skär
  Skäggnäs halvö   Utterhallskroen varp
  Skägganäs halvö   Valgärda holme
  Skäggenäs halvö   Varusholmen, se Varvsudden udde
  Skägganäs halvö   Varvsudden udde
  Skäggenäs halvö   Vattengårdskroen varp
  Skägganäs halvö   Venenäseholmen holme
  Skägganäs halvö   Venenäseviken vik
  Skägganäs halvö   Viborg holme
  Skägganäs halvö   Vikmunn varp
  Skägganäs halvö   »Villnäsholmen», se Venenäseholmen holme
  Skägganäs halvö   Vårholm holme
  Skägganäs halvö   *Vårholmen holme och halvholme
  Skägganäs halvö   Vårholmsviken, se Vårhålet vik
  Skägganäs halvö   Vårhålet vikar
  Skägganäs halvö   Vårtholmsgrund holme
  Skäggenäs halvö /Se   Vännevik vik
  Skäggenäs halvö   Västerom vik
  Skäggenäs halvö   »Yttergrunden», se Tyttegrunden ögr
  Skägganäs halvö   Yttre ön halvö
  Skäggenäs förr ö nu halvö   Åkroken äng
  Skäggenäs förr ö nu halvö   Åkroken äng
  Skäggenäs ö   Ållan vik
  Skägganäs (resp. Skäggenäs) ö   Årdegrundet ögr
  Skäggenäs halvö   Åsen, se Sillåsen ugr
  Skäggenäs halvö   Åvarpet varp
  Skägganäs ö   Äggelösa holme
  Skäggenäs ö   »Äggeskär», se Ängeskär halvö
  Skägganäs ö   Äleskär holme
  Skäggenäs förr ö nu näs   Äleskärsvarpen varp
  Skägganäs halvö   Ängeskär halvö
  Skägganäs halvö   Ängeskär, se Ängön ö
  Skäggenäs näs   Ängön ö
  Skäggenäs näs   Ärleskär, se Åleskär holme
  Skäggenäs del av näs   Ärleskärsvarpet varp
  Skäggenäs fyr fyr   Äspenäsehagen hage
  Skäggenäs näs   Äspö halvö
  Skäggenäs triangelpunkt   Öbacken backe
  Skägganäs halvö /Se   Ön, se Ängön ö
  Skäggenäs halvö /Se   Ön, se Hemmersta ön, Yttre ön halvöar
  Skäggenäs udd udde   Örnekulan udde
  Skägge rör runstensplats   Örsudden udde
  Skägges grav grav   Övarpen notvarp
  Slakmörediket bäck    
  Slanegrund grund    
  Slippsören ö    
  Slomman terräng    
  *Slåmme udd udde    
  Slångrundet grund    
  Slätholmen holme    
  Slätholmen holme    
  Slätholmen holme    
  Slätmossen mosse    
  Smedkärret åkrar    
  Smittareholmen holme    
  Smittareholmen holme    
  Snokenabbarna grund    
  Snäckö ö /Se    
  Snäckö ö    
  Snäckö ö    
  Snäckö ö /Se    
  Snäckö hamn lastageplats    
  Snärjbäcken, se Ryssby å å    
  Snärjebäcken bäck    
  Snärjebäcken bäck    
  Snärjebäcken bäck    
  Snärjebäcken bäck    
  Spångkärr sankmark    
  Spångkärr kärr    
  Stackholomen holme    
  Stackö, se Stockö ö    
  Stackö ö    
  Stadigs göl ställe /Se    
  Staffeskär skär    
  Starängen åkrar    
  Stenbrokärr sankmark    
  Stenhagen skogsmark    
  Stenkärret åkrar    
  Stockekärr kärr    
  Stockö ö    
  Stojby mo mo    
  Stora kärret kärr    
  Store mossen åkermark    
  Store mossen åkermark    
  Store mossen åkermark    
  Store mossen mosse    
  Storkärret åkrar    
  Storäng åkermark    
  Storö, se Koholmen ö    
  Storö, se Koholmen ö    
  *Storö, se Stockö ö    
  Storö ö    
  Storö triangelpunkt    
  Stubbeholmen udde    
  *Ståbbe jättegrifft    
  Stålbergsåkern åker    
  Stålhammarkärr åkermark    
  Stånggrund övervattensgrund    
  Stånggrund holme    
  Stånggrund grund    
  Stånggrundet grund o. triangelpunkt    
  Svartemossen mosse    
  Svartemossen mosse    
  Svarte sten grund    
  Svartholmen holme    
  Sventen, Lilla holme    
  Sventen, Stora udde    
  Syltehullen skogsmark    
  Sönnergrundet ö    
  Tall, Nyttorps holme    
  Tallarna halvö /Se    
  Talleholmen ö    
  Talleholmen holme    
  Talleholmen holme    
  Talleholmen halvö    
  Talleholmsklabb holme /Se    
  Tallemosse mosse    
  Tallen holme    
  Tallen holme    
  Tallgrunden grund    
  Tallholmen holme    
  Talludden holme    
  Tingekulle kulle    
  Tingekulle höjd /Se    
  Tingskullen Saknas /Se    
  Tolvmansmossen åkrar o. mosse    
  Tolvmannesmedjan terräng    
  Torsbäcken bäck    
  Toskäppan betesmark    
  Treklasarna grund    
  Trinneholmen holme    
  Trollhagen åkermark    
  Trullholmen, Lilla holme    
  Trullholmen, Stora holme    
  Trälsö ö    
  Träskhagen betesmark    
  Tröskhällen fasta fornlämningar    
  Tveballegrundet ö o. grund    
  Tyttan ö    
  Tyttegrunden grund    
  Tyttekläppen skär    
  Tälleborg skogsmark    
  Tällemosse mosse    
  Tärnholmen holme    
  Tärnö ö    
  Tärnö ö    
  *Tärnören, se Talleholmsklabb holme    
  *Törneholm holme    
  Törneholmen udde    
  Törneholmen holme    
  Törneholmen holme    
  *Törnerumsö, se Koholmen ö    
  Törneskär holme    
  Törneskär, Lilla skär    
  Törneskär, Stora skär    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  *Törnrumö, se Koholmen ö    
  Ugglerum åkermark    
  Uppmossen åkrar o. terräng    
  Uppmossen skogsmark    
  Utterhall strandmark    
  Valgöra ö    
  Varghagen terräng m. fast fornl.    
  Varvsudden udde    
  Varvsudden udde    
  Venen betesmark    
  Venenäsholmen holme    
  Venenäseholmen ö    
  Vetemossen åkermark    
  Viborg skär    
  *Viborga holme    
  Videkärr ägodel    
  Vidkärret sankmark    
  Vidmaden sankmark    
  Vidmaden sank skogsmark    
  Vidmossen mosse    
  Vittnäsholmen, se *Herrskären holme    
  Vännevik vik    
  Vären del av Ryssbysjön /Se    
  Västerslätt åkermark    
  Västerslätt åkermark    
  *Västra gärdet gärde?    
  Vävarehällen terräng    
  Ågrundet ö    
  Åkärret åkrar    
  Ålbäckskärret åkrar o. terräng    
  Ålbäckskärret skogsmark    
  *Åleskär(eller Äleskär) holmar, se Segdön    
  Årdegrundet grund    
  Årdegrundet holme    
  Årdegrundet Saknas /Se    
  Årtängen åkermark    
  Äggelösan holme    
  Äleskär ö    
  Äleskär skär    
  Ängebäck åkermark    
  Ängen åkrar    
  Änggärde åkrar    
  *Ängskär, se Ängön holme    
  Ängön ö    
  Ängö ö    
  Ängön holme    
  Äspö udde    
  Öhagen betesmark    
  Örbäcken bäck /Se    
  Örnekulan udde /Se    
  Örsudden udde    
  Örsudden udde    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.