ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Räpplinge socken : Slättbo härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 30
    Sagesmän förteckning Alvaren betesmarker
    Borgehage by Alvaret alvarmark
    Borgen, = Slottet slottsruin Auktionisthagen jord
    Borgholms Slott ruin Avrösningen jord
    Bragelund lht Bergåkers Backe backe
    Dammen lht Brunnen, Östra bybrunn
    Dammen torp Dränggråten äng
    Greby by Ekelhorvan åker
    Greby by Gesta Ås ås
    Gården gd Gestadåsbackarna backar
    Ingersro lht Greby Alvar alvar
    Kaffetorpet kafé Greby Gryn sten
    Kaffetorpet lht Halltorp Tvete sten
    Kungsgårdsträdgården handelsträdgård Halltorp Ärt sten
    Målartorp gård Hummelhorvan horva
    Målartorp gård Hycklan åker
    Nederbyn del av by Håpen jord
    Räpplinge by Kungsgårdsbacken backe
    Slottet slottsruin Källbrunnen bybrunn
    Slottet slottsruin Källerbrunnsgatan gata
    Stationen järnvägsstation Nabben åker
    Strandtorps Hage by Prinsens Tvättfat sten
    Svartberga by Prinsens Tvättfat sten
    Sörby Mosse lht Räpplinge Måse mosstrakt
    Sörgården gd Sjön, = Kalmarsund Saknas
    Tomtby by Stabbhorvan åker
    Tryggstad by Stock Brunnslotten äga
    Tryggstad by Tomtby Stengård mur
    Tvetatorp lägenheter Trollberg höjd
    Åktorp by Vallbrunnen bybrunn
    Äpplerum by  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.